Ustalenie Adresu Zamieszkania Przez Komornika | Jak (Legalnie) Pozbyć Się Komornika? 131 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

당신은 주제를 찾고 있습니까 “ustalenie adresu zamieszkania przez komornika – Jak (legalnie) pozbyć się KOMORNIKA?“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Legal Media 이(가) 작성한 기사에는 조회수 9,761회 및 좋아요 277개 개의 좋아요가 있습니다.

3a ust. 4, podmiot zlecający może wystąpić do tego komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 3-6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.Powód może zlecić komornikowi sądowemu podjęcie dalszych czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania pozwanego. W tym celu komornik sądowy może żądać niezbędnych informacji do organów podatkowych, organów rentowych, banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.Pierwszym krokiem jest podjęcie próby doręczenia korespondencji kierowanej na adres wskazany we wniosku. Zgodnie z nowym przepisem art. 3a u.k.s komornik powinien dokonać tego doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia.

Table of Contents

ustalenie adresu zamieszkania przez komornika 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Jak (legalnie) pozbyć się KOMORNIKA? – ustalenie adresu zamieszkania przez komornika 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Jak radzić sobie gdy komornik zaczął działać? Gdzie uzyskać potrzebne informacje?
Jeżeli potrzebujesz pomocy z komornikiem to ten odcinek jest dla Ciebie! Nie wahaj się też do nas napisać. Specjalizujemy się w antywindykacji!
www – www.legalmedia.pl
e-mail – [email protected]
Facebook – www.facebook.com/LegalMediaPL

ustalenie adresu zamieszkania przez komornika 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Procedura doręczeń | Komornik Sądowy Maciej Sawicki

1a na zlecenie powoda podejmuje czynności związane z ustaleniem aktualnego adresu zamieszkania. JAK TO DZIAŁA W PRAKTYCE. Po otrzymaniu …

+ 더 읽기

Source: komornik-sawicki.pl

Date Published: 11/17/2021

View: 3738

ustalanie adresu pozwanego, dłużnika przez komornika …

Powód może zlecić komornikowi sądowemu podjęcie dalszych czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania pozwanego. W tym celu komornik …

+ 더 읽기

Source: pilatipartnerzy.pl

Date Published: 7/9/2021

View: 7781

Doręczenia – Komornik Sądowy Jan Małek

DORĘCZENIA DOKONYWANE PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO: … W przypadku, kiedy komornikowi nie uda się ustalić adresu zamieszkania pozwanego o czym poinformuje …

+ 여기에 표시

Source: janmalek.pl

Date Published: 1/17/2021

View: 7013

ustalenie adresu przez komornika – Porady Obywatelskie

Posts about ustalenie adresu przez komornika written by apozarowska. … Komornik może uzyskać informacje co do adresu zamieszkania …

+ 여기에 보기

Source: poradnictwoobywatelskie.com

Date Published: 2/20/2021

View: 1236

ustalenie adresu zamieszkania

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Maciej Kubiak Kancelaria Komornicza nr IX w Kaliszu, al. Wolności 10/2a, 62-800 Kalisz, …

+ 여기에 표시

Source: kaliszkomornik.pl

Date Published: 3/15/2021

View: 8290

Wniosek o ustalenie aktualnego miejsca zamieszkania

ostatni znany adres: … 3b ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. … wnoszę o ustalenie przez komornika aktualnego miejsca zamieszkania …

+ 여기에 표시

Source: warszawa-wola-komornik.pl

Date Published: 11/15/2022

View: 8135

DORĘCZENIA KOMORNICZE W ŚWIETLE NOWYCH …

3a u.k.s komornik powinien dokonać tego doręczenia w terminie 14 … do komornika z wnioskiem o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania.

+ 여기에 보기

Source: i-rs.pl

Date Published: 5/1/2021

View: 4836

Doręczenie korespondencji przez Komornika

Procedura doręczenia korespondencji przez Komornika Sądowego, … o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.komornik-zyrardow.pl

Date Published: 12/24/2021

View: 1783

wniosek-o-ustalenie-adresu.pdf

Kancelaria komornicza nr VIII w Poznaniu … MIEJSCA ZAMIESZKANIA ADRESATA PRZESYŁKI … (​adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu​).

+ 여기에 더 보기

Source: komornik-koziel.pl

Date Published: 2/30/2021

View: 2140

주제와 관련된 이미지 ustalenie adresu zamieszkania przez komornika

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Jak (legalnie) pozbyć się KOMORNIKA?. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Jak (legalnie) pozbyć się KOMORNIKA?
Jak (legalnie) pozbyć się KOMORNIKA?

주제에 대한 기사 평가 ustalenie adresu zamieszkania przez komornika

 • Author: Legal Media
 • Views: 조회수 9,761회
 • Likes: 좋아요 277개
 • Date Published: 2021. 10. 14.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=YLO7wSo0xwk

Jak komornik ustala miejsce zamieszkania?

Powód może zlecić komornikowi sądowemu podjęcie dalszych czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania pozwanego. W tym celu komornik sądowy może żądać niezbędnych informacji do organów podatkowych, organów rentowych, banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Ile czasu ma komornik na ustalenie adresu?

Pierwszym krokiem jest podjęcie próby doręczenia korespondencji kierowanej na adres wskazany we wniosku. Zgodnie z nowym przepisem art. 3a u.k.s komornik powinien dokonać tego doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia.

Czy komornikowi trzeba podać adres zamieszkania?

Mało tego, wizyta komornika u dłużnika powinna odbywać się w jego miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Problem jednak jest taki, że komornik sądowy ma obowiązek poszukiwania majątku dłużnika. Również samej osoby dłużnika. A więc komornik z pewnością odwiedzi miejsce zameldowania osoby zadłużonej.

Co dalej gdy komornik nie ustali adresu pozwanego?

TAK, jeżeli organ egzekucyjny nie ustali aktualnego adresu miejsca zamieszkania, powód powinien wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla pozwanego, którego miejsce pobytu nie jest znane.

Jak policja ustala adres zamieszkania?

Jeżeli miejsce pobytu osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia nie jest znane, sąd może zarządzić ustalenie miejsca jej pobytu przez Policję. Policja ustala też miejsce pobytu z własnej inicjatywy albo na wniosek organu dokonującego czynności wyjaśniających.

Jak ustalić miejsce zamieszkania dłużnika?

Jeśli dłużnik jest przedsiębiorcą w ustaleniu jego podstawowych danych pomoże Ci Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). W CEiDG znajdziesz informacje o dłużniku prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz adres, pod którym jest ona prowadzona.

Na jaki adres komornik wysyła pismo?

Komornik i co dalej? Kiedy dowiadujemy się o komorniku egzekwującym nieznany nam dług, już na początku należy zwrócić uwagę na adres zamieszkania dłużnika wskazany przez komornika w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji bądź w zajęciu wynagrodzenia za pracę/świadczenia z ZUSu.

Kiedy komornik dostarcza pismo?

Doręczenie na podstawie art. 1391 kpc (doręczenie komornicze) następuje wtedy, gdy pozwanemu nie zostało doręc zone pismo wszczynające postępowanie rozpoznawcze. Wówczas Sąd zobowiązuje powoda do doręczenia niniejszego pisma za pośrednictwem komornika w terminie dwóch miesięcy.

Kiedy doręczenie przez komornika jest skuteczne?

Jest ona unormowana przepisami art. 3a i 3b Ustawy o komornikach sądowych. Wskazuje ona, że komornik dokonuje doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia przez stronę. Należy pamiętać, iż zlecenie jest skuteczne, gdy zostało złożone bez braków formalnych (a zatem także należycie opłacone).

Czy komornik może wejsc do mieszkania gdzie nie jestem zameldowany?

Komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej. Jest to jednak związane z konkretnymi sytuacjami. Takiego wejścia egzekutor ma prawo dokonać, jeśli pojawiło się podejrzenie, że w mieszkaniu nie będącym właścicielem dłużnika znajduje się jakiś jego majątek.

Czy wymeldowanie z domu chroni przed komornikiem?

W omawianej sytuacji egzekucja skierowana może być w stosunku do ruchomości znajdujących się w mieszkaniu z którego nastąpiło wymeldowanie. Jednak zgodnie z art. 845 par. 2 KPC komornik może zająć ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu osoby trzeciej.

Jak długo komornik może ściągać długi?

Jeżeli od momentu uprawomocnienia się tytułu egzekucyjnego minęło 6 albo 10 lat to wówczas komornik odmawia wszczęcia egzekucji. W każdym razie według nowych przepisów powinien to zrobić. Jeżeli tego nie zrobi, to wówczas dłużnik ma prawo złożyć powództwo przeciwegzekucyjne.

Jak ustalić adres zamieszkania pozwanego?

Jak ustalić adres zamieszkania pozwanego? Aby ustalić aktualny adres zamieszkania powoda najlepiej zwrócić się do gminy, w której najprawdopodobniej mieszka pozwany, aby ta udzieliła informacji z rejestru mieszkańców pod jakim adresem pozwany jest zameldowany.

Ile kosztuje doręczenie pozwu przez komornika?

Jakie to dokładnie koszty? 60 zł – opłata za doręczenie korespondencji przez komornika; 20 zł – zryczałtowany koszt dojazdu, w sytuacji, w której adresat mieszka w odległości co najmniej 10 km od kancelarii komornika; ostatni wydatek to 40 zł – opłata za ustalenie innego adresu pozwanego.

Jak ustalić adres zamieszkania świadka?

Jeżeli nie znają Państwo aktualnego adresu zamieszkania świadka, pozostaje Państwu zwrócenie się do urzędu gminy ostatniego znanego miejsca zamieszkania z wnioskiem o udostępnienie danych świadka. Wzory formularzy o udostępnienie danych znajdują się w każdej gminie.

Jak ustalić miejsce zamieszkania osoby fizycznej?

Najbardziej legalną i stosowaną metodą ustalenia danych adresowych dłużnika jest złożenie wniosku do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, działającego w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Czy komornik zawsze przychodzi do domu forum?

Komornik może się zjawić w naszym domu, dopiero gdy zapadnie prawomocny wyrok sądowy o egzekucji naszych długów. Wtedy można się go spodziewać tak naprawdę w każdej chwili. Nawet w odstępie kilku lub kilkunastu dni od dnia, w którym wyrok w tej sprawie został ogłoszony.

Czy wymeldowanie z domu chroni przed komornikiem?

W omawianej sytuacji egzekucja skierowana może być w stosunku do ruchomości znajdujących się w mieszkaniu z którego nastąpiło wymeldowanie. Jednak zgodnie z art. 845 par. 2 KPC komornik może zająć ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu osoby trzeciej.

Czy komornik może wejść do mieszkania w którym nie jestem zameldowany?

Należy pamiętać o tym, że komornik zgodnie z art. 814 kodeks postępowania cywilnego (dalej kpc) ma prawo wejść do lokalu również pod nieobecność dłużnika, jeśli cel egzekucji tego wymaga i może zarządzić otwarcie zarówno mieszkania jak i innych pomieszczeń i schowków np. garażu czy piwnicy.

[Ustalanie przez komornika aktualnego miejsca zamieszkania adresata]

Art. 3b. [Ustalanie przez komornika aktualnego miejsca zamieszkania adresata]

W przypadku zwrotu przez komornika pisma, o którym mowa w art. 3a ust. 4, podmiot zlecający może wystąpić do tego komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 3-6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Komornik Sądowy Maciej Sawicki

W przypadku wniesienia pozwu Sąd, tak jak dotychczas, najpierw wyśle pismo drogą pocztową. Jeżeli pozwany, mimo podwójnej awizacji nie odbierze korespondencji, sąd nie uzna go za doręczone. Zgodnie z art. 139[1]kpc sąd prześle powodowi odpis pisma i zobowiąże go do doręczenia pozwanemu za pośrednictwem komornika. W terminie dwóch miesięcy powód będzie musiał przedstawić potwierdzenie doręczenia lub zwrócić pismo i wskazać aktualny adres pozwanego .Natomiast komornik zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych, osobiście doręcza adresatowi zawiadomienia sądowe oraz wszelkie pisma procesowe za potwierdzeniem odbioru z datą lub stwierdza, że adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem. Zgodnie zaś z art. 3 ust. 4 pkt. 1a na zlecenie powoda podejmuje czynności związane z ustaleniem aktualnego adresu zamieszkania.

JAK TO DZIAŁA W PRAKTYCE

Po otrzymaniu powiadomienia z sądu powód powinien wnieść wniosek do komornika o doręczenie przesyłki na adres, który wskazał w pozwie, załączając do niego zarządzenie sądu o zleceniu doręczenia oraz dołączając do niego pismo będące przedmiotem doręczenia. Opłata za dokonanie doręczenia- niezależnie od liczby podjętych prób doręczeń – wynosi 60zł zgodnie z art. 41 ustawy o kosztach komorniczych. Prócz opłaty, wnioskodawca winien także uiścić zaliczkę na wydatki gotówkowe, poczynione przez komornika w trakcie postępowania.

Po wniesieniu opłaty i zaliczki w wysokości wskazanej przez komornika, ten dokona próby doręczenia i ustali, czy adresat mieszka pod wskazanym adresem.

W razie ustalenia, że adresat nie zamieszkuje pod podanym adresem, bądź braku możliwości potwierdzenia jego zamieszkania, komornik zwróci pismo powodowi, z zawartą informacją, że nie może go doręczyć, bo adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem.

Wówczas, wnioskodawca może złożyć do komornika wniosek o podjęcie czynności, o których mowa, w art. 3 ust. 4 pkt 1 – to jest zlecenie czynności mających na celu ustalenie miejsca aktualnego zamieszkania uczestnika.

W przypadku ustalenia adresu uczestnika, komornik informuje o ustalonym adresie wnioskodawcę.

Zmiany w KPC – ustalanie adresu pozwanego, dłużnika przez komornika sądowego – 9 istotnych elementów – Kancelaria Piłat & Partnerzy

Jesień 2019 roku upłynęła nam pod znakiem zmian w zasadach windykacji wierzytelności. Związane są one z gruntowną i – w pewnym sensie – rewolucyjną nowelizacją procesu sądowego. Mowa tu oczywiście o nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w listopadzie 2019 r. Jedną ze zmian jest to, że za doręczenie pierwszego pisma w sprawie – zazwyczaj pozwu – zasadniczo będzie odpowiadał powód-wierzyciel, który może w tym celu posłużyć się wsparciem komornika sądowego. Już od czterech lat istnieją nowe możliwości poprawy sytuacji finansowej Twojej firmy. Jednak wciąż jeszcze korzysta z nich bardzo niewiele osób.

Zasadniczo pozew podlega doręczeniu na zarządzenie przewodniczącego wraz z zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie. Pozew może także podlegać doręczeniu wraz z wydanym w sprawie nakazem zapłaty. Po wysłaniu pozwu, skuteczne doręczenie następuje w jednym z poniższych trzech przypadków: doręczenia właściwego dokonuje się do rąk adresata, doręczenie zastępcze polega na doręczeniu pisma do rąk osoby innej, niż adresat, doręczenie z chwilą odmowy przyjęcia pisma. Datę odmowy przyjęcia uznaje się za datę doręczenia pisma. Jeżeli jednak pozwu nie udało się doręczyć – sąd zawiadomi powoda o nieskutecznym doręczeniu z zobowiązaniem do doręczenia pisma za pośrednictwem komornika. Zawiadamiając o bezskutecznym doręczeniu, przesyła się powodowi pozew lub inne pismo podlegające doręczeniu pozwanemu. Na wniosek powoda, komornik sądowy: osobiście doręcza pozwanemu pisma za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty albo osobiście stwierdza, że adresat pod danym adresem nie zamieszkuje. Wniosek o doręczenie przez komornika podlega stałej opłacie w wysokości 60 zł. Jeżeli komornik nie zastanie adresata, ustala czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. W tym celu może żądać niezbędnych informacji od innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu. Powód może zlecić komornikowi sądowemu podjęcie dalszych czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania pozwanego. W tym celu komornik sądowy może żądać niezbędnych informacji do organów podatkowych, organów rentowych, banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wniosek taki podlega stałej opłacie w wysokości 40 zł. Komornik powinien dokonać tego doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia. Jednocześnie komornik nie może odmówić wykonania wyżej wymienionych czynności, jeżeli jest właściwy do ich podjęcia i zostały mu zlecone m.in. przez osobę zobowiązaną przez sąd do złożenia wniosku. Przy czym w przypadku zlecania doręczeń nie ma możliwości wyboru komornika spoza rewiru, na którym ma zamieszkiwać pozwany. Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna (a zatem także w przypadku odmowy przez pozwanego odebrania pisma), a komornik posiądzie wiedzę, że adresat zamieszkuje pod podanym adresem, to pozostawi w takim przypadku w skrzynce oddawczej zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika w ciągu 14 dni od pozostawienia tego zawiadomienia.

Na doręczenie pisma przez komornika i wykazanie tego przed sądem są tylko dwa miesiące. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany – postępowanie zostanie zawieszone, a po kolejnych trzech miesiącach – umorzone.

DORĘCZENIA KOMORNICZE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH – Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k.

Przełomowym momentem w polskim ustawodawstwie był 7 listopada 2019 roku, to wtedy do kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono regulacje dotyczące doręczeń korespondencji sądowej dla pozwanego. Bez wątpienia była to niesamowita rewolucja w polskich przepisach prawa. Wraz z wprowadzeniem tej regulacji z kodeksu postępowania cywilnego zniknęła ,,fikcja doręczeń przesyłek sądowych” w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 1391§ 1 kpc ,, Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 kpc zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika § 2. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6.” Komornik z zasady działa na obszarze swojego rewiru, który obejmuje obszar właściwości jednego lub kilku sądów rejonowych (właściwość miejscowa). Od grudnia 2007r. w rewirze może działać więcej niż jeden komornik. Komornik, właściwy miejscowo nie może odmówić dokonania doręczenia za jego pośrednictwem zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771 z późn. zm.; dalej: u.k.s.). Wraz z korespondencją dla pozwanego za pośrednictwem komornika, komornikowi przekazuje się, zobowiązanie sądu do doręczenia oraz wniosek od którego uiszcza się opłatę stałą na rachunek bankowy komornika w wysokości 60 zł.

W przypadku prawidłowego złożenia wniosku komornik przystępuje do podjęcia dalszych działań.

Pierwszym krokiem jest podjęcie próby doręczenia korespondencji kierowanej na adres wskazany we wniosku.

Zgodnie z nowym przepisem art. 3a u.k.s komornik powinien dokonać tego doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia. Komornik sądowy realizując zlecenie osobiście lub za pośrednictwem asesora komorniczego, który spełnia odpowiednie ustawowe wymogi udaje się pod wskazany we wniosku adres. Jeżeli pozwany znajduje się pod wskazanym adresem, po uprzednim wylegitymowaniu, poprzez okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, pozwany odbiera korespondencję i podpisuje zwrotne potwierdzenie odbioru, które stanowi dowód doręczenia. Jeżeli adresata nie zastano pod wskazanym we wniosku adresem, to komornik nie może pozostawić przesyłki innej osobie, która tam mieszka. W takiej sytuacji komornik może jednak żądać udzielenia niezbędnych informacji od podmiotów wskazanych w art. 761 § 11 pkt 13 k.p.c. (np. sąsiadów, obecnych domowników, obecnych lokatorów). Treść dokonanych ustaleń komornik zamieszcza w protokole z czynności komorniczych. Jeżeli komornik sądowy uzyska informację od domowników, sąsiadów, że pozwany pod danym adresem zamieszkuje, pozostawia on awizo wraz z informacją dotyczącą obioru korespondencji w kancelarii komornika w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. Gdy pozwany w wyżej wskazanym terminie tego nie uczyni, korespondencję uznaję się za skutecznie doręczoną w ostatnim dniu terminu.

W przypadku niedoręczenia korespondencji pozwanemu wraz z ustaleniem, że pozwany nie zamieszkuje pod danym adresem, lub w sytuacji gdy komornikowi pomimo podjęcia wymaganych czynności nie uda się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem, powód może wystąpić do komornika z wnioskiem o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania. Opłata od tego wniosku jest opłatą stałą i wynosi 40 zł. Poprzez podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 3-6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Najczęściej jest to ZUS, Urząd Miasta czy różnego rodzaju instytucje finansowe takie jak banki. Po wykonanych czynnościach, bez względu na rezultat komornik wydaje postanowienie kończące zawierające koszty postępowania jak również ustalenia podczas dokonanych czynności oraz protokół z przeprowadzonych czynności komorniczych.

Istnieją różne możliwości wywiązania się przez powoda z jego obowiązku, dotyczącego doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika oraz przekazania ustaleń do sądu zgodnie z ustawowymi terminami w zakresie zawieszenia oraz umorzenia postępowania, poprzez: złożenie dowodu doręczenia pozwanemu pisma za pośrednictwem komornika, wskazanie nowego adresu pozwanego wraz ze zwrotem korespondencji dla pozwanego; wykazanie, że dotychczasowy adres pozwanego podany w pozwie jest nieaktualny, czyli taki pod którym pozwany nie zamieszkuje lub nie jest jego adresem zameldowania oraz czynności podejmowane do ustalenia nowego adresu nie wykażą innego niż wskazany w pozwie. W tej sytuacji powód wnosi o ustanowienie kuratora na podstawie art. 143 kpc w związku ze 144 kpc i uprawdopodobnia, że miejsce pozwanego nie jest znane i wyjaśnia dlaczego. Warto nadmienić, że przepisów o doręczeniu pozwu przez komornika nie stosuje się w elektronicznym postępowaniu upominawczym, co wynika z art. 505 (29) k.p.c. Doręczenie przez komornika nie ma więc zastosowania w licznych sprawach rozpoznawanych przez tzw. e-sąd w Lublinie.

Główną cechą nowej regulacji jest zapewnienie prawidłowego doręczenia pozwanemu pierwszego pisma procesowego jak również szybsza obrona jego praw. Regulacja z art. 1391 k.p.c. ma swoich zwolenników jak i przeciwników zarówno wśród komorników jak również sądy lub fachowych pełnomocników ze względu na krótki 2 miesięczny termin na doręczenie korespondencji czy wskazanie adresu. Bez wątpienia instytucja „doręczeń za pośrednictwem komornika” jest dość problematyczna w polskim ustawodawstwie.

Klaudia Sadoska

Komornik a zameldowanie u rodziców. Co może zabrać komornik z mieszkania rodziców?

Jednym z problemów polskiego rynku nieruchomości jest to, że wielu młodych zmuszonych jest mimo uzyskania pełnoletności mieszkać w mieszkaniu rodziców. Nawet, gdy dochodzi do pewnego usamodzielnienia się, to nadal pozostaje zameldowanie u rodziców. Szczególnego znaczenia nabiera fakt meldunku w sytuacji długów dorosłych dzieci. Może się bowiem w pewnym momencie pojawić postępowanie egzekucyjne, a z nim komornik. Stąd też wielu naszych Klientów zadaje nam pytanie: co może zabrać komornik z mieszkania rodziców?

Pytanie to pada nie tylko z ust pełnoletnich dzieci zameldowanych u rodziców, ale także zadawane jest przez samych rodziców. Głównie tych, którzy mają świadomość problemów finansowych swoich dzieci. Na naszym blogu odpowiadaliśmy już na pytanie: czy komornik może zająć wynagrodzenie dziecka za długi rodziców? Teraz udzielimy odpowiedzi w kwestiach dotyczących komornika a zameldowania u rodziców.

Zameldowanie u rodziców a komornik. Czy komornik będzie mnie szukał w rodzinnym domu?

Właściwie odpowiedź na postawione wyżej pytanie powinniśmy zacząć od tego jak komornik szuka osoby zadłużonej? Jak ją odnajduje? Tutaj kluczem do rozwiązania jest baza PESEL, do której mają dostęp komornicy sądowi w całym kraju. Ponadto zwykle wierzyciel już w samym wniosku o egzekucję wskazuje adres zamieszkania osoby zadłużonej. Warto jednak odnotować, że adres zamieszkania nie jest tym samym co adres zameldowania. Adres zamieszkania jest faktycznym miejscem przebywania osoby z zamiarem jej stałego pobytu. Jeśli więc dorosłe dziecko wyprowadziło się z mieszkania rodziców, ale nie zmieniło adresu meldunkowego, to ma inne miejsce zamieszkania niż adres zameldowania. Taki fakt zasadniczo nie powinien mieć miejsca, ale zdarza się bardzo często.

Zastanówmy się więc, na jaki adres komornik powinien wysyłać pisma do dłużnika. Oczywiście w kpc wskazuje się na adres zamieszkania. Dopiero wtedy możemy uznać, że doszło do skutecznego doręczenia przesyłki.

Mało tego, wizyta komornika u dłużnika powinna odbywać się w jego miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Problem jednak jest taki, że komornik sądowy ma obowiązek poszukiwania majątku dłużnika. Również samej osoby dłużnika. A więc komornik z pewnością odwiedzi miejsce zameldowania osoby zadłużonej. Z tego więc wynika wprost, że komornik będzie szukał dorosłego dziecka w domu rodzinnym, jeśli prowadzona jest przeciwko temu dziecku postępowanie egzekucyjne.

Odpowiadając więc krótko na zadane pytanie: TAK, komornik będzie szukał pełnoletniego dziecka – dłużnika w domu rodziców, jeśli jest ono tam zameldowane.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY? Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie. Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc. Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. UMÓW ROZMOWĘ

Czy komornik może coś zabrać z domu rodziców?

Czym innym jest wizyta komornika w domu rodziców, a czym innym przeprowadzenie czynności. W tym chociażby przeszukania. Jeżeli rodzice mieszkający w domu/mieszkaniu rodzinnym wyraźnie zaznaczą, że pełnoletnie dziecko nie mieszka w tym domu, to komornik powinien odstąpić od czynności i jej dalej nie kontynuować. Sam fakt zameldowania o niczym nie świadczy, co zaznaczyliśmy już wyżej.

Co jednak, gdy faktycznie zadłużone dziecko zamieszkuje u swoich rodziców? Wówczas komornik może swobodnie przystąpić do egzekucji. Uprawniony jest nawet przywołać policję w celu przeprowadzenia przeszukania mieszkania zajmowanego przez pełnoletnie dziecko.

Kiedy w mieszkaniu znajdują się wartościowe przedmioty to dobrze jest mieć imienne dowody zakupów. Chodzi np. o telewizor, komputer, inny sprzęt RTV. Zdecydowanie najlepiej wypadają tutaj takie dokumenty jak faktura albo paragon imienny. W przeciwnym wypadku komornik może dokonać zajęcia przedmiotów, a rodzic będzie musiał składać pozew o wyjęcie rzeczy spod egzekucji. Całkowicie niepotrzebne i często trudne postępowanie. Lepiej unikać takich sytuacji.

Mam postępowanie komornicze. Jak je zatrzymać?

Kiedy toczy się już egzekucja komornicza to zakres skutecznej pomocy jest zwykle bardzo mocno ograniczony. Nie oznacza to jednak, że nie warto walczyć i szukać dostępnych prawnie rozwiązań.

W Kancelarii EUROLEGE otrzymujemy dziennie nawet kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących spraw komorniczych, w których możliwe jest umorzenie egzekucji i ODZYSKANIE PIENIĘDZY zabranych przez komornika! Jak to możliwe? Wszystkiemu winne są wadliwe tytuły wykonawcze, powstałe jeszcze na etapie postępowania sądowego.

Od czego więc zacząć, aby ustalić, czy masz szansę na zatrzymanie komornika? Pierwszy krok wykonasz samodzielnie. Zadaj sonie następujące pytanie: „czy zanim pojawił się komornik otrzymywałem/am jakiekolwiek pisma z sądu w tej sprawie?” Jeśli padnie odpowiedź „NIE” to znaczy, że wszczęcie procedury oddłużeniowej z komornikiem będzie zapewne możliwe! Jednak nie tak szybko. Konieczne jest jeszcze formalne sprawdzenie tej wiadomości.

O co chodzi? Jeśli komornik bez powiadomienia pojawił się w Twoim życiu to musisz szybko się z nim skontaktować. Zapytaj się na podstawie jakiego dokumentu prowadzi wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne. Zapewne będzie to jakiś sądowy nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Dowiedz się o sąd, który wydał orzeczenie, datę wydania oraz sygnaturę akt sądowych. Następnie zadzwoń do sądu i ustal na jaki adres wysyłane były do Ciebie przesyłki sądowe? Zapewne był to jakiś stary i dawno nieaktualny adres.

Co dalej? Tutaj już zaczyna się formalne i rzeczywiste działanie. Konieczne jest złożenie do sądu wniosku o prawidłowe doręczenie przesyłki oraz złożenie odwołania. Trzeba także o całej sprawie powiadomić komornika, a także niekiedy wierzyciela. Wstrzymanie egzekucji komorniczej jest w tym momencie priorytet. Wiemy, że wykonanie całego zadania – od początku do końca – dla osoby nie będącej prawnikiem jest dosyć trudne. Stąd też najlepiej korzystać z pomocy kogoś takiego jak prawnik od długów. Gdzie go znaleźć? O tym poniżej.

Szukam prawnika od zadłużeń. Jak i gdzie go znaleźć?

Z poszukiwaniem dobrego prawnika jest jak ze znalezieniem lekarza. Nie każdy prawnik, tak jak lekarz zna się na wszystkim. Kluczem jest tutaj specjalizacja. Dlatego najlepiej wybierać prawnika, który zna się na antywindykacji i zajmuje się takimi sprawami codziennie.

W naszej Kancelarii EUROLGE od wielu lat zajmujemy się pomocą osobom zadłużonym w całej Polsce. Przeprowadziliśmy już ponad 7500 spraw sadowych zakończonych pozytywnymi orzeczeniami dla naszych Klientów. Wiemy na co zwracać uwagę w sprawach o zapłatę długów.

Potrzebujesz pomocy prawnika od długów? Napisz do nas lub zadzwoń. Chętnie pomożemy! Wstępna analiza sprawy jest u nas całkowicie bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.

Tel: 530 333 130

Mail: [email protected]

Wyślij zgłoszenie: www.eurolege.pl/zgloszenie/

Nieodebranie korespondencji przez pozwanego i jej wpływ na skuteczność dochodzenia roszczeń

W listopadzie 2019 r. pożegnaliśmy tzw. fikcję doręczeń w postępowaniu cywilnym. W przypadku (niekiedy celowego) nieodbierania korespondencji z Sądu przez stronę pozwaną interesy powoda chroniła fikcja doręczeń, która pozwalała na przyjęcie przez sądy, że po dwukrotnej próbie doręczenia np. pozwu na wskazany przez powoda adres sądy, uznawały pismo za doręczone.

Obecnie sytuacja wygląda nieco inaczej. Ustawodawca usunął fikcję doręczeń i na jej miejsce wprowadził art. 1391 KPC.

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, jeżeli pozwany, pomimo podwójnego awiza nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma i nie ma zastosowania przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązuje powoda, aby w terminie 2 miesięcy:

złożył w sądzie potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika sądowego;

zwrócił przekazane pisma do sądu wraz z nowym aktualnym adresem pozwanego ;

przedstawił w sądzie dowód, że pozwany nadal przebywa pod adresem wskazanym w pozwie.

Poniżej pokrótce opisana zostanie każda z zaproponowanych przez ustawodawcę możliwości działania przez powoda.

DORĘCZENIE PISMA POZWANEMU ZA POŚREDNICTWEM KOMORNIKA

W przypadku, gdy powód nie dysponuje dowodami, że pozwany nadal przebywa pod adresem wskazanym w pozwie, istnieje możliwość zwrócenia się z wnioskiem do komornika sądowego

o podjęcie próby doręczenia korespondencji. Powód powinien wówczas ustalić komornika sądowego właściwego do wykonania tego wniosku tj. komornika właściwego ze względu na adres zamieszkania pozwanego, który został wskazany w pozwie.

Po zarejestrowaniu wniosku komornik zobowiązany jest podjąć próbę doręczenia pozwanemu korespondencji na wskazany w pozwie adres. Komornik ma 14 dni od złożenia opłaconego wniosku albo od momentu uiszczenia opłaty po stosownym wezwaniu na podjęcie próby doręczenia.

Komornik sądowy realizuje próbę doręczenia osobiście lub za pośrednictwem asesora komorniczego, aplikanta komorniczego lub pracownika kancelarii komornika, który spełnia wymogi ustawowe.

Osoba uprawniona udaje się pod wskazany we wniosku adres i następnie możliwe są dwa scenariusze – albo pozwany odbierze korespondencję, co zostanie udokumentowane na zwrotnym potwierdzeniu odbioru albo okaże się, że adresat nie będzie obecny pod wskazanym adresem. W tej drugiej sytuacji komornik niestety nie ma możliwości doręczenia pisma innej, dorosłej osobie, która przebywa pod wskazanym adresem, gdyż wymagane jest osobiste doręczenie. Komornik może jednak spróbować przeprowadzić wywiad i uzyskać informacje od obecnych domowników lub sąsiadów odnoście tego, czy pozwany przebywa pod wskazanym adresem.

Jeżeli komornik ustalił, że poszukiwana przez niego osoba zamieszkuje pod wskazanym adresem – pozostawia w skrzynce awizo. Adresat ma wówczas 14 dni na odebranie przesyłki w kancelarii komornika. Po upływie tego terminu pismo uważa się za doręczone.

W przypadku nieodebrania korespondencji we wskazanym terminie, komornik sądowy zwraca powodowi pismo, informując o dacie doręczenia.

Z czynności podjęcia próby doręczenia komornik sporządza protokół, którego kopia przekazywana jest następnie do wnioskodawcy (powoda).

ZWRÓCENIE PISMA DO SĄDU WRAZ Z NOWYM AKTUALNYM ADRESEM POZWANEGO

Co jednak w sytuacji, gdy adresat nie zamieszkuje pod wskazanym w pozwie adresem?

W takiej sytuacji powód może wystąpić do komornika z wnioskiem o podjęcie czynności, zmierzających do ustalenia aktualnego adresu miejsca zamieszkania adresata. Komornik w tych czynności może zwrócić się o udzielenie informacji do organów podatkowych, organów rentowych, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Gdy komornik sądowy ustali nowy adres miejsca zamieszkania, powód może zwrócić pismo do sądu, wskazując nowy adres lub wystąpić ponownie do komornika sądowego o doręczenie na wskazany adres.

W praktyce niekiedy we wniosku o podjęcie próby doręczenia można jednocześnie zawrzeć również wniosek o podjęcie czynności celem ustalenia nowego adresu. Takie sformułowanie wniosku może nieco przyspieszyć postępowanie, jednak wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia dwóch opłat od wniosku – co zostanie omówione w dalszej części.

DOWODY, ŻE POZWANY NADAL PRZEBYWA POD ADRESEM WSKAZANYM W POZWIE

Przepisy nie precyzują katalogu i rodzaju dowodów, które mogą zostać wskazane w celu wykazania, że pozwany nadal przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Możemy zatem przyjąć wykładnię rozszerzającą, która pozwala przyjąć, że może to być dowód każdego rodzaju.

Wobec braku ograniczeń może wiec to być zarówno dowód z dokumentu, jak i zeznań powoda lub świadków.

W dotychczasowej praktyce, jako dowody, że pozwany przebywa pod adresem, wskazanym w pozwie powoływano np. potwierdzenia odbioru innych przesyłek kierowanych do pozwanego – zarówno pocztowych, jak i poprzez firmy kurierskie, wydruk z CEIDG lub strony internetowej pozwanego, w których jako adres prowadzenia działalności lub adres do doręczeń wskazywany był adres tożsamy z adresem wskazanym w pozwie, a w przypadku, gdy pomiędzy stronami toczy się więcej sporów i w innych sporach pozwany odbiera korespondencje – potwierdzenia odbioru korespondencji w innych sprawach np. pisma procesowego lub zawiadomienia o rozprawie.

W sytuacji, gdy stroną powodową jest spółka, wspólnik lub członek zarządu tej spółki, a pozwanym jest np. drugi ze wspólników, dowodem może być potwierdzenie odbioru zaproszenia na zgromadzenie wspólników.

W niektórych publikacjach pojawia się również pomysł, że powód w celu ustalenia, że pozwany nadal przebywa pod adresem wskazanym w pozwie, mógłby zwrócić się do agencji detektywistycznej. Natomiast, na jednym ze szkoleń, dotyczących nowelizacji KPC, pojawiła się również myśl, że skutecznym sposobem mogłoby być również wysłanie do pozwanego przekazu pocztowego na kwotę 1 zł. Zaintrygowany pozwany, nie wiedząc jaka kwota na niego czego (ponieważ nie wynika to z treści zawiadomienia o przekazie) udałby się na pocztę celem odbioru środków pieniężnych, dając tym samym potwierdzenie powodowi, że wskazał w pozwie właściwy adres.

KOSZTY ZWIĄZANE Z DORĘCZENIEM PRZEZ KOMORNIKA

Zgodnie z ustawą o kosztach komorniczych, opłata stała od zlecenia sądu lub wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism przez komornika sądowego wynosi 60 zł. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia.

Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata wynosi z kolei 40 zł.

Wskazać również należy, że zgodnie z ustawą o kosztach komorniczych, niezależnie od opłat, o których mowa wyżej wnioskodawcę obciążają również niezbędne w sprawie wydatki gotówkowe w postaci kosztów dojazdu poza miejscowość będącą siedzibą komornika oraz koszty doręczenia w sprawie wysyłania korespondencji.

Opłatę można uiścić wraz z wnioskiem, kierowanym do komornika i w załączeniu przedłożyć potwierdzenie uiszczenia tej opłaty lub na wezwanie komornika w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania (wówczas wysyłamy wniosek bez żadnej opłaty).

Co istotne, poniesione przez powoda koszty związane z ustaleniem adresu i podjęciem próby doręczenia mogą zostać wliczone do kosztów procesu i w przypadku wygrania sporu zasądzone od pozwanego na rzecz powoda.

SKUTKI NIEMOŻNOŚCI DORĘCZENIA KORESPONDENCJI POZWANEMU

Jeżeli komornikowi nie uda się doręczyć korespondencji lub ustalić nowego adresu pozwanego, to dla powoda będzie to miało bardzo negatywne skutki procesowe. Zgodnie bowiem z art. 1391 § 2 w zw. z art. 177 § 1 pkt 6 KPC sąd zawiesi postępowanie sądowe.

Czy w razie ryzyka zawieszenia postępowania powód ma możliwość podjęcia jeszcze jakichś dodatkowych kroków, aby uniknąć zawieszenia postępowania?

TAK, jeżeli organ egzekucyjny nie ustali aktualnego adresu miejsca zamieszkania, powód powinien wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla pozwanego, którego miejsce pobytu nie jest znane. Należy wówczas przyjąć, że przedłożenie informacji od komornika sądowego, któremu nie udało się ustalić aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego, stanowi uprawdopodobnienie, iż miejsce pobytu pozwanego nie jest znane.

CZY DORĘCZENIA KOMORNICZNE ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE WE WSZYSTKICH RODZAJACH SPRAW?

NIE, doręczenia komornicze nie znajdują zastosowania do:

spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym;

spraw, w których przed 7 listopada 2019 r. wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym;

spraw wszczętych przed tą datą, jeżeli w pozwie zawarto wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym oraz pozwów wniesionych w elektronicznym postępowaniu upominawczym;

spraw, w których mamy do czynienia z doręczeniami zagranicznymi;

spraw w postępowaniu egzekucyjnym;

postępowania o wyjawienie majątku;

powództw przeciwegzekucyjnych.

Ponadto, opisywana procedura nie ma zastosowania w odniesieniu do doręczeń dokonywanych osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, ale wyposażonym w zdolność prawną, ponieważ w tych przypadkach za skuteczne należy uznać doręczenie na adres, który widnieje w rejestrze – Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek informacji o tym, że adres ten jest nieaktualny.

Iman Al-temimi – aplikantka adwokacka w kancelarii Cogents Skibicki Dończyk Adwokaci. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a także problematyce związanej z doradztwem prawnym zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych w związku z prowadzeniem spraw windykacyjnych i sporów sądowych.

Zmiany w KPC – ustalanie adresu pozwanego, dłużnika przez komornika sądowego – 9 istotnych elementów – Kancelaria Piłat & Partnerzy

Jesień 2019 roku upłynęła nam pod znakiem zmian w zasadach windykacji wierzytelności. Związane są one z gruntowną i – w pewnym sensie – rewolucyjną nowelizacją procesu sądowego. Mowa tu oczywiście o nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w listopadzie 2019 r. Jedną ze zmian jest to, że za doręczenie pierwszego pisma w sprawie – zazwyczaj pozwu – zasadniczo będzie odpowiadał powód-wierzyciel, który może w tym celu posłużyć się wsparciem komornika sądowego. Już od czterech lat istnieją nowe możliwości poprawy sytuacji finansowej Twojej firmy. Jednak wciąż jeszcze korzysta z nich bardzo niewiele osób.

Zasadniczo pozew podlega doręczeniu na zarządzenie przewodniczącego wraz z zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie. Pozew może także podlegać doręczeniu wraz z wydanym w sprawie nakazem zapłaty. Po wysłaniu pozwu, skuteczne doręczenie następuje w jednym z poniższych trzech przypadków: doręczenia właściwego dokonuje się do rąk adresata, doręczenie zastępcze polega na doręczeniu pisma do rąk osoby innej, niż adresat, doręczenie z chwilą odmowy przyjęcia pisma. Datę odmowy przyjęcia uznaje się za datę doręczenia pisma. Jeżeli jednak pozwu nie udało się doręczyć – sąd zawiadomi powoda o nieskutecznym doręczeniu z zobowiązaniem do doręczenia pisma za pośrednictwem komornika. Zawiadamiając o bezskutecznym doręczeniu, przesyła się powodowi pozew lub inne pismo podlegające doręczeniu pozwanemu. Na wniosek powoda, komornik sądowy: osobiście doręcza pozwanemu pisma za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty albo osobiście stwierdza, że adresat pod danym adresem nie zamieszkuje. Wniosek o doręczenie przez komornika podlega stałej opłacie w wysokości 60 zł. Jeżeli komornik nie zastanie adresata, ustala czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. W tym celu może żądać niezbędnych informacji od innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu. Powód może zlecić komornikowi sądowemu podjęcie dalszych czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania pozwanego. W tym celu komornik sądowy może żądać niezbędnych informacji do organów podatkowych, organów rentowych, banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wniosek taki podlega stałej opłacie w wysokości 40 zł. Komornik powinien dokonać tego doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia. Jednocześnie komornik nie może odmówić wykonania wyżej wymienionych czynności, jeżeli jest właściwy do ich podjęcia i zostały mu zlecone m.in. przez osobę zobowiązaną przez sąd do złożenia wniosku. Przy czym w przypadku zlecania doręczeń nie ma możliwości wyboru komornika spoza rewiru, na którym ma zamieszkiwać pozwany. Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna (a zatem także w przypadku odmowy przez pozwanego odebrania pisma), a komornik posiądzie wiedzę, że adresat zamieszkuje pod podanym adresem, to pozostawi w takim przypadku w skrzynce oddawczej zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika w ciągu 14 dni od pozostawienia tego zawiadomienia.

Na doręczenie pisma przez komornika i wykazanie tego przed sądem są tylko dwa miesiące. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany – postępowanie zostanie zawieszone, a po kolejnych trzech miesiącach – umorzone.

Komornik Sądowy Jan Małek – Doręczenia

§ DORĘCZENIA DOKONYWANE PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO:

Dokonana w dniu 7 listopada 2019 roku nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) przenosi ciężar obowiązku i ryzyka doręczenia pierwszego pisma procesowego pozwanemu na powoda. W przypadku, gdy pozwany nie odbierze pozwu lub innego pisma procesowego niosącego za sobą konieczność podjęcia obrony pomimo tzw. podwójnego awiza, sąd poinformuje o tym powoda, jednocześnie zwróci pismo powodowi i zobowiąże powoda do doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika sądowego. Powód będzie miał 2 miesiące od doręczenia mu przez sąd zobowiązania na przesłanie do sądu potwierdzenia doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika sądowego albo zwrotu do sądu pisma wskazując aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. W przypadku przekroczenia przez powoda terminu dwóch miesięcy na wykonanie zobowiązania sądu, postępowanie ulega zawieszeniu (1391 kpc). Komornik za opłatą wynoszącą 60 zł., w ciągu 14 dni ustali, czy pozwany zamieszkuje pod adresem wskazanym przez powoda. W przypadku pozytywnego ustalenia adresu pozwanego i dalszego unikania odebrania przesyłki przez niego, komornik pozostawi w jego skrzynce pocztowej zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika w terminie 14 dni. Jeśli adresat nie odbierze pisma w tym czasie, uważać się będzie, że zostało ono doręczone. W przypadku, kiedy komornikowi nie uda się ustalić adresu zamieszkania pozwanego o czym poinformuje powoda w specjalnym protokole, na zlecenie powoda, za dodatkową opłatą 40 zł. podejmie dodatkowe czynności zmierzające do ustalenia adresu pozwanego, polegające na żądaniu informacji od organów podatkowych, organów rentowych, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W przypadku ustalenia przez komornika nowego adresu pozwanego, powód będzie miał możliwość ponownego zlecenia doręczenie pozwu pozwanemu na nowy adres i gdy się okaże się to skuteczne, sprawa będzie mogła być prowadzona. Takie dodatkowe zlecenie pociągać za sobą będzie nową opłatę w wysokości 60 zł.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 1 i 1a ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych – komornik:

– na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;

– na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.

Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych – – pkt 1) Doręczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1, komornik dokonuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia.

– pkt 2) Jeżeli adresata nie zastano przy próbie doręczenia, komornik ustala, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 11pkt 13 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego pod rygorem przewidzianym w art. 762 tej ustawy. Treść dokonanych ustaleń komornik wciąga do protokołu, do którego przepis art. 809 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio

– pkt 3). Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat zamieszkuje pod podanym adresem, w oddawczej skrzynce pocztowej adresata umieszcza się zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika oraz pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. Jeżeli pod wskazanym adresem zastano dorosłego domownika adresata, o możliwości odbioru pisma poucza się dodatkowo tego domownika. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma, pismo uważa się za doręczone w ostatnim dniu tego terminu, a komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go o dokonanych ustaleniach oraz o dacie doręczenia.

– pkt 4) Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go o dokonanych ustaleniach. To samo dotyczy przypadku, gdy komornikowi mimo podjęcia wymaganych czynności nie udało się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem.

– pkt 5) W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, komornik udziela podmiotowi zlecającemu informacji o dokonanych ustaleniach przez nadesłanie kopii protokołu.

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych – W przypadku zwrotu przez komornika pisma, o którym mowa w art. 3a ust. 4, podmiot zlecający może wystąpić do tego komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 §1 1 pkt 3–6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych –

– pkt 1) . Opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism w sposób przewidziany w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.3) wynosi 60 złotych. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia.

– pkt 2) – Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata , o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1a ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, wynosi 40 złotych.

ustalenie adresu przez komornika – Porady Obywatelskie

Pan Adam od wielu lat żyje w nieformalnej separacji z żoną, mieszka w Warszawie, a jego żona w Poznaniu. Pan Adam jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Z powodu stanu zdrowia nie może podjąć zatrudnienia i utrzymuje się z zasiłku stałego z OPS w wysokości 645 zł. Wynajmował pokój, ale obecnie nie stać go na opłacenie najmu. Z uwagi na to, że zalega z płatnościami za kilka miesięcy, wynajmujący zażądał opuszczenia i opróżnienia mieszkania z rzeczy pana Adama. Pan Adam zwrócił się do doradcy obywatelskiego z pytaniem jak uzyskać dla siebie mały lokal z zasobów Miasta. Okazało się jednak, że nie jest to możliwe dopóki pan Adam formalnie jest żonaty. Dlatego pan Adam postanowił się rozwieść. Przy pomocy doradcy napisał i złożył do biura podawczego sądu pozew o rozwód, ale niestety żona nie odebrała korespondencji sądowej… Pan Adam właśnie otrzymał pismo z sądu zobowiązujące go do doręczenia korespondencji pozwanej (żonie) przez komornika, a ponieważ zupełnie nie wie o co chodzi, ponownie zgłosił się do punktu NPO.

Doradca przede wszystkim poinformował Pana Adama, że taka procedura jest zgodna z Kodeksem Postępowania Cywilnego. Jest to regulacja stosunkowo nowa, ponieważ weszła w życie 7 listopada 2019 roku. Procedura doręczenia korespondencji przez komornika wygląda następująco.

Jeśli adresat, pomimo podwójnego awizo, nie odbierze pozwu lub innego pierwszego pisma procesowego – sąd zawiadamia o tym powoda, czyli stronę, która wniosła sprawę. Strona pozywająca ma dwa miesiące na przesłanie do sądu potwierdzenia doręczenia pozwu za pośrednictwem komornika albo wskazania aktualnego adresu pozwanego lub dostarczenie innego dowodu, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie.

Wniosek o doręczenie korespondencji składa się do komornika, w którego rewirze znajduje się miejsce doręczenia. Rewir to obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Znaczenie ma więc adres osoby pozwanej, wskazanej w pozwie oraz miejscowość, w której znajduje się siedziba kancelarii komornika.

Doręczenie przez komornika wiąże się z kosztami. Komornik pobiera opłatę stałą w kwocie 60 zł + ewentualne koszty dojazdu poza miejscowość będącą siedzibą komornika.

Jeżeli doręczenie na pierwotny adres jest nieskuteczne, podjęcie przez komornika czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu pozwanego wiąże się z opłatą stałą w kwocie 40 zł + koszty korespondencji i zapytań.

Czynności, które komornik podejmuje w celu doręczenia korespondencji sądowej polegają na jego osobistym stawieniu się pod wskazanym przez powoda adresem i próbie doręczenia korespondencji. W razie niepowodzenia, komornik przeprowadza wywiad środowiskowy z osobami, które zastanie pod danym adresem lub z sąsiadami w celu uzyskania informacji czy adresat zamieszkuje we wskazanym miejscu.

Opłata stała od wniosku powoda o doręczenie korespondencji zgodnie z Ustawą o kosztach komorniczych wynosi 60 złotych. Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy wybranego komornika wraz z wnioskiem o doręczenie. Opłata jest pobierania za doręczenie na jeden konkretny adres, wskazany we wniosku, niezależnie od liczby zamieszkałych pod tym adresem osób. Naliczenie kolejnej opłaty 60 zł za doręczenie może nastąpić tylko jeśli w trakcie czynności komorniczych okaże się, że pozwany zamieszkuje pod innym adresem, a powód złoży wniosek o dostarczenie korespondencji na ten inny adres.

Gdy zlecenie zostanie złożone, następuje pierwszy etap doręczenia, podczas którego komornik podejmuje jedynie próbę doręczenia korespondencji pod adresem wskazanym w zleceniu. Komornik ma na to 14 dni od złożenia opłaconego zlecenia.

Jeśli komornik zastanie adresata w miejscu zamieszkania, legitymuję tę osobę i doręcza jej korespondencję. Adresat podpisuje zwrotne potwierdzenie odbioru, które stanowi dowód doręczenia. Jeżeli komornik nie zastanie adresata w domu, a ustalił np. z sąsiadami lub osobą mieszkającą z adresatem, że adresat mieszka pod tym adresem tylko nie ma go w domu, wówczas zostawia awizo do odbioru pisma w kancelarii komorniczej. Komornik nie może wręczyć pisma innej osobie, nawet jeśli mieszka ona wspólnie z adresatem. Jeśli adresat nie odbierze listu w ciągu 14 dni, list uważa się za doręczony.

Komornik może uzyskać informacje co do adresu zamieszkania pozwanego od organów podatkowych i rentowych (urząd skarbowy, ZUS), banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Komornik może wystąpić również z zapytaniem do organów administracji publicznej, zakładów ubezpieczeń czy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Wniosek o poszukiwanie aktualnego adresu zamieszkania podlega opłacie komorniczej w wysokości 40 zł. Oprócz tej opłaty powód będzie musiał ponieść dodatkowe wydatki, np. za udzielenie komornikowi informacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK) lub banki. Komornik może pobierać również zryczałtowane koszty dojazdu do miejsca, w którym doręcza pismo, ponieważ przysługuje mu zwrot zryczałtowanych kosztów dojazdu w granicach miejscowości będącej siedzibą kancelarii komornika.

W razie wątpliwości o wszystkich kosztach związanych z doręczeniem korespondencji można porozmawiać z doradcą obywatelskim, ale także z komornikiem przed podjęciem przez niego konkretnej czynności.

Niestety, dopiero po zakończeniu czynności można zwrócić się do komornika o wydanie prawomocnego postanowienia stwierdzającego wysokość wszystkich poniesionych kosztów doręczenia korespondencji lub/i ustalenia aktualnego adresu zamieszkania pozwanej/go, i potem, przedkładając prawomocne postanowienie komornika – złożyć do sądu wniosek o zasądzenie zwrotu tych kosztów od strony pozwanej.

Pan Adam otrzymał Wzór wniosku o doręczenie korespondencji oraz dane kancelarii komorniczej właściwej do prowadzenia sprawy ze względu na adres zamieszkania pozwanej.

Jak tylko otrzyma prawomocny wyrok rozwodowy, będzie mógł w punkcie poradnictwa obywatelskiego uzyskać pomoc w wypełnieniu i uzasadnieniu wniosku o pomoc mieszkaniową z zasobów Miasta.

Podstawa prawna: Kodeks postępowania Cywilnego. Ustawa o kosztach komorniczych.

Wzór wniosku:

Miejscowość, data

………………………….. dnia …………………….

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

………………………………………………………………..

Adres kancelarii:

Miejscowość:

Wnioskodawca -Powód ……………………………………………………………………………

zamieszkały ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

PESEL …………………………………………………………………

Adresat:

……………………………………………………………………………

Zamieszkała/y ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

PESEL …………………………………………………………………

WNIOSEK O DORĘCZENIE KORESPONDENCJI/ PISMA PROCESOWEGO

Przedkładając zobowiązanie Sądu ……………………… w …………………………….. z dnia …………… sygn. akt …………………………… oraz załączone do niego pismo, wnoszę o doręczenie.

Opcjonalnie:

W przypadku gdyby podany adres był nieaktualny, wnoszę o ustalenie aktualnego adresu Pozwanej.

…………………………………

Podpis

Załączniki:

1. Zobowiązanie Sądu wraz z korespondencją.

2. Potwierdzenie wniesienia opłaty za doręczenie korespondencji przez komornika.

Autor: Agnieszka Pożarowska

Komornik Sądowy w Kaliszu Maciej Kubiak Kancelaria Komornicza nr IX w Kaliszu

MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA DO KOMORNIKA SĄDOWEGO Z WNIOSKIEM O USTALENIE AKTUALNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA ADRESATA PISMA

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.s.) w przypadku zwrotu przez komornika pisma, z uwagi na to, że próba doręczenia pisma okazała się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem lub w przypadku, gdy komornikowi mimo podjęcia wymaganych czynności nie udało się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem, podmiot zlecający może wystąpić do tego komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.

W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 1¹ pkt 3–6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 43, poz. 296, z późn. zm. powoływana dalej jako k.p.c.), tj:.

organów administracji publicznej, podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

KOSZTY USTALANIA AKTUALNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA ADRESATA PISMA

Koszty komornicze (wydatki i opłaty komornicze) związane z doręczeniem pisma reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 770, z późn. zm., powoływana dalej jako u.k.k.)

Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, wynosi 40,00 zł (art. 41 ust. 2 u.k.k.).

Opłatę od wniosku o doręczenie pisma wnioskodawca uiszcza wraz z wnioskiem o dokonanie tej czynności (art. 22 ust. 1 u.k.k.).

Jeżeli od wniosku nie uiszczono należnej opłaty, komornik wzywa wnioskodawcę do jej uiszczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wniosek złożyła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, komornik wyznacza termin na uiszczenie opłaty nie krótszy niż miesiąc. W wezwaniu komornik określa wysokość należnej opłaty, termin jej uiszczenia oraz poucza wnioskodawcę o skutkach niewykonania wezwania (art. 22 ust. 2 u.k.k.). Komornik nie podejmuje czynności na skutek wniosku, od którego nie została uiszczona należna opłata (art. 22 ust. 3 u.k.k.). Po bezskutecznym upływie terminu, komornik zwraca wniosek. Wniosek zwrócony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z jego wniesieniem (art. 22 ust. 4 u.k.k.).

Wnioskodawca powołujący się na zwolnienie od kosztów przez sąd przedkłada komornikowi odpis postanowienia o zwolnieniu od kosztów. W razie braku tego odpisu komornik wzywa wnioskodawcę do jego przedłożenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem uznania, że wnioskodawcy nie przysługuje zwolnienie od kosztów (art. 45 ust. 6 u.k.k.).

Niezależnie od w/w opłaty, wnioskodawcę obciążają również niezbędne w sprawie wydatki:

koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania (art. 6 pkt 7 u.k.k.);

koszty doręczenia korespondencji (art. 6 pkt 8 u.k.k.);

koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (art. 6 pkt 10 u.k.k.).

Koszty zapytań:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 36,55 zł;

urząd skarbowy – 35,00 zł;

urząd miasta (baza ePESEL) – bezpłatnie;

banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowych – opłaty są zróżnicowane w zależności od konkretnego podmiotu i wynoszą od kilku do kilkunastu złotych.

List polecony ze elektronicznym potwierdzeniem odbioru – 6,05 zł.

Więcej informacji o wydatkach można znaleźć tutaj.

WNIOSEK O USTALENIE AKTUALNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA ADRESATA PISMA

Wniosek o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata pisma powinien zawierać:

oznaczenie komornika, do którego wniosek jest skierowany;

imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika;

oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adres wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika;

imię i nazwisko adresata pisma;

dane identyfikacyjne adresata pisma – numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, imiona rodziców;

oznaczenie rodzaju pisma;

osnowa wniosku;

podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika;

wymienienie i dołączenie załączników (w tym m.in.: potwierdzenie dokonania opłaty);

dokument pełnomocnictwa, w przypadku, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik.

Wniosek można pobrać tutaj.

Ważna informacja

We wniosku o doręczenie pisma adresatowi można od razu zawrzeć wniosek o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata pisma, na wypadek gdy próba doręczenia pisma okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem lub gdy mimo podjęcia wymaganych czynności nie uda się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. Taki wniosek aktualizuje się dopiero w razie stwierdzenia jednej z dwóch w/w okoliczności i nie jest dopuszczalne ustalenie takiego miejsca przed próbą doręczenia pisma na adres wskazany we wniosku.

DORĘCZENIA KOMORNICZE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH – Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k.

Przełomowym momentem w polskim ustawodawstwie był 7 listopada 2019 roku, to wtedy do kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono regulacje dotyczące doręczeń korespondencji sądowej dla pozwanego. Bez wątpienia była to niesamowita rewolucja w polskich przepisach prawa. Wraz z wprowadzeniem tej regulacji z kodeksu postępowania cywilnego zniknęła ,,fikcja doręczeń przesyłek sądowych” w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 1391§ 1 kpc ,, Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 kpc zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika § 2. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6.” Komornik z zasady działa na obszarze swojego rewiru, który obejmuje obszar właściwości jednego lub kilku sądów rejonowych (właściwość miejscowa). Od grudnia 2007r. w rewirze może działać więcej niż jeden komornik. Komornik, właściwy miejscowo nie może odmówić dokonania doręczenia za jego pośrednictwem zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771 z późn. zm.; dalej: u.k.s.). Wraz z korespondencją dla pozwanego za pośrednictwem komornika, komornikowi przekazuje się, zobowiązanie sądu do doręczenia oraz wniosek od którego uiszcza się opłatę stałą na rachunek bankowy komornika w wysokości 60 zł.

W przypadku prawidłowego złożenia wniosku komornik przystępuje do podjęcia dalszych działań.

Pierwszym krokiem jest podjęcie próby doręczenia korespondencji kierowanej na adres wskazany we wniosku.

Zgodnie z nowym przepisem art. 3a u.k.s komornik powinien dokonać tego doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia. Komornik sądowy realizując zlecenie osobiście lub za pośrednictwem asesora komorniczego, który spełnia odpowiednie ustawowe wymogi udaje się pod wskazany we wniosku adres. Jeżeli pozwany znajduje się pod wskazanym adresem, po uprzednim wylegitymowaniu, poprzez okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, pozwany odbiera korespondencję i podpisuje zwrotne potwierdzenie odbioru, które stanowi dowód doręczenia. Jeżeli adresata nie zastano pod wskazanym we wniosku adresem, to komornik nie może pozostawić przesyłki innej osobie, która tam mieszka. W takiej sytuacji komornik może jednak żądać udzielenia niezbędnych informacji od podmiotów wskazanych w art. 761 § 11 pkt 13 k.p.c. (np. sąsiadów, obecnych domowników, obecnych lokatorów). Treść dokonanych ustaleń komornik zamieszcza w protokole z czynności komorniczych. Jeżeli komornik sądowy uzyska informację od domowników, sąsiadów, że pozwany pod danym adresem zamieszkuje, pozostawia on awizo wraz z informacją dotyczącą obioru korespondencji w kancelarii komornika w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. Gdy pozwany w wyżej wskazanym terminie tego nie uczyni, korespondencję uznaję się za skutecznie doręczoną w ostatnim dniu terminu.

W przypadku niedoręczenia korespondencji pozwanemu wraz z ustaleniem, że pozwany nie zamieszkuje pod danym adresem, lub w sytuacji gdy komornikowi pomimo podjęcia wymaganych czynności nie uda się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem, powód może wystąpić do komornika z wnioskiem o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania. Opłata od tego wniosku jest opłatą stałą i wynosi 40 zł. Poprzez podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 3-6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Najczęściej jest to ZUS, Urząd Miasta czy różnego rodzaju instytucje finansowe takie jak banki. Po wykonanych czynnościach, bez względu na rezultat komornik wydaje postanowienie kończące zawierające koszty postępowania jak również ustalenia podczas dokonanych czynności oraz protokół z przeprowadzonych czynności komorniczych.

Istnieją różne możliwości wywiązania się przez powoda z jego obowiązku, dotyczącego doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika oraz przekazania ustaleń do sądu zgodnie z ustawowymi terminami w zakresie zawieszenia oraz umorzenia postępowania, poprzez: złożenie dowodu doręczenia pozwanemu pisma za pośrednictwem komornika, wskazanie nowego adresu pozwanego wraz ze zwrotem korespondencji dla pozwanego; wykazanie, że dotychczasowy adres pozwanego podany w pozwie jest nieaktualny, czyli taki pod którym pozwany nie zamieszkuje lub nie jest jego adresem zameldowania oraz czynności podejmowane do ustalenia nowego adresu nie wykażą innego niż wskazany w pozwie. W tej sytuacji powód wnosi o ustanowienie kuratora na podstawie art. 143 kpc w związku ze 144 kpc i uprawdopodobnia, że miejsce pozwanego nie jest znane i wyjaśnia dlaczego. Warto nadmienić, że przepisów o doręczeniu pozwu przez komornika nie stosuje się w elektronicznym postępowaniu upominawczym, co wynika z art. 505 (29) k.p.c. Doręczenie przez komornika nie ma więc zastosowania w licznych sprawach rozpoznawanych przez tzw. e-sąd w Lublinie.

Główną cechą nowej regulacji jest zapewnienie prawidłowego doręczenia pozwanemu pierwszego pisma procesowego jak również szybsza obrona jego praw. Regulacja z art. 1391 k.p.c. ma swoich zwolenników jak i przeciwników zarówno wśród komorników jak również sądy lub fachowych pełnomocników ze względu na krótki 2 miesięczny termin na doręczenie korespondencji czy wskazanie adresu. Bez wątpienia instytucja „doręczeń za pośrednictwem komornika” jest dość problematyczna w polskim ustawodawstwie.

Klaudia Sadoska

키워드에 대한 정보 ustalenie adresu zamieszkania przez komornika

다음은 Bing에서 ustalenie adresu zamieszkania przez komornika 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Jak (legalnie) pozbyć się KOMORNIKA?

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Jak #(legalnie) #pozbyć #się #KOMORNIKA?


YouTube에서 ustalenie adresu zamieszkania przez komornika 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Jak (legalnie) pozbyć się KOMORNIKA? | ustalenie adresu zamieszkania przez komornika, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  가압류 해제 신청서 | 소송에서 이기면 가압류 풀리나요?|가압류 취소신청, 해제는 이렇게! 381 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

Leave a Comment