Urząd Miasta Zielona Góra Konto Bankowe | Bank Zielonych Zmian 2781 투표 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “urząd miasta zielona góra konto bankowe – Bank Zielonych Zmian“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 BNP Paribas Bank Polska 이(가) 작성한 기사에는 조회수 1,307,520회 및 좋아요 15개 개의 좋아요가 있습니다.

urząd miasta zielona góra konto bankowe 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Bank Zielonych Zmian – urząd miasta zielona góra konto bankowe 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Bądź częścią zielonych zmian. Dołącz do Banku BNP Paribas

urząd miasta zielona góra konto bankowe 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Numery rachunków bankowych – Lubuski Urząd Skarbowy w …

12 1010 1704 0059 5913 9120 0000 – NBP O/O Zielona Góra. IV. Numer Rachunku Bankowego Urzędu Miasta w Zielonej Górze: Opłata skarbowa:.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.lubuskie.kas.gov.pl

Date Published: 6/4/2022

View: 8737

Zielona Góra – Podatki > Urząd skarbowy – Money.pl

Urząd skarbowy – Zielona Góra, Zielona Góra – Adres, telefon, numery kont bankowych.

+ 여기에 더 보기

Source: www.money.pl

Date Published: 8/9/2021

View: 9323

Urząd Miasta Zielona Góra – BIP

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu …

+ 여기를 클릭

Source: www.bip.gov.pl

Date Published: 7/9/2022

View: 2956

See also  명치 가 막힌 느낌 | 명치가 답답하고 소화 안될 때, 담석증 (Feat. 내 몸안에 돌이 있다고요?) 16092 좋은 평가 이 답변

Urząd Miasta – Zielona Góra

Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miasta Zielona Góra.

+ 여기에 표시

Source: www.zielona-gora.pl

Date Published: 3/23/2022

View: 2589

Konta bankowe – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta …

Informacja o numerach rachunków bankowych Urzędu Miasta Jelenia Góra. Urząd Miasta Jeleniej Góry informuje, że w…

+ 여기에 자세히 보기

Source: bip.jeleniagora.pl

Date Published: 5/12/2021

View: 5856

Numery kont bankowych – Prokuratura Okręgowa w Zielonej …

w PLN na konto: 81 1130 1017 0031 1000 5790 0001; w EUR na konto: 70 1130 1017 0031 1000 … ADRES. Partyzantów 42. 65-332 Zielona Góra. NIP 929-14-56-582.

+ 여기에 보기

Source: www.gov.pl

Date Published: 9/11/2022

View: 9931

주제와 관련된 이미지 urząd miasta zielona góra konto bankowe

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Bank Zielonych Zmian. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Bank Zielonych Zmian
Bank Zielonych Zmian

주제에 대한 기사 평가 urząd miasta zielona góra konto bankowe

 • Author: BNP Paribas Bank Polska
 • Views: 조회수 1,307,520회
 • Likes: 좋아요 15개
 • Date Published: 2019. 10. 14.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=5ysiGiUddIw

Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

UWAGA: od 1 stycznia 2020 r. wpłaty podatków PIT, CIT i VAT tylko na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego znajdziesz na stronie podatki.gov.pl . (link otwiera okono w nowym serwisie)

Swój mikrorachunek sprawdzisz w generatorze na stronie podatki.gov.pl (link otwiera okno w nowym serwisie)

I. Rachunki bieżące Urzędu do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu:

1. Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, w tym mandaty (in.d):

25 1010 0071 2223 0871 4100 0000

2. Numer rachunku bankowego dla PCC – Karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

94 1010 0055 0200 8710 0007 0000 – NBP O/O Bydgoszcz

II. Numer rachunku bankowego Lubuskiego Urzędu Skarbowego – zabezpieczenia, depozyty kaucje:

75 1010 1704 0059 5913 9120 1000 – NBP O/O Zielona Góra

III. Numer rachunku bankowego organu egzekucyjnego Lubuskiego Urzędu Skarbowego:

12 1010 1704 0059 5913 9120 0000 – NBP O/O Zielona Góra

IV. Numer Rachunku Bankowego Urzędu Miasta w Zielonej Górze:

Opłata skarbowa:

83 1020 5402 0000 0002 0248 5258

Numer rachunku bankowego w przypadku niewniesienia opłaty za przejazd autostradą:

Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze 96101000550200871001000000.

Adres, telefon, numery kont bankowych.

*UWAGA!d. – rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodówbudżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:CIT – podatek dochodowy od osób prawnych,VAT – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych,d.j.b. – dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,in. d. – pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu

należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. – rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki

budżetowej:

wyd. – wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej

doch. – dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Zielona Góra – Internetowy Serwis Miejski – Strona główna

Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra

Informacja o numerach rachunków bankowych Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Urząd Miasta Jeleniej Góry informuje, że w przypadku nieterminowego wywiązywania się z zobowiązań wobec Miasta i Skarbu Państwa, dane dotyczące dłużnika i jego zadłużenia zostaną przekazane do Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczych InfoMonitor S.A. zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Dziennik Ustaw z 2010 r. nr 81 poz. 530

Informujemy:

Niezależnie od podstawowych rachunków dochodów gminy i dochodów Skarbu Państwa, Miasto Jelenia Góra wprowadziło indywidualne konta bankowe dla każdego wieczystego użytkownika gruntu, podatnika podatku od nieruchomości i podatnika podatku od środków transportowych.

Przy dokonywaniu rocznych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, oraz kolejnych rat podatku od nieruchomości, a także podatku od środków transportowych, począwszy od 2013 roku, można posługiwać się indywidualnym kontem bankowym, przesłanym pocztą dla każdego wieczystego użytkownika gruntów i podatnika podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Informujemy, że Miasto Jelenia Góra wprowadziło indywidualne numery kont bankowych, na które należy uiszczać bez wezwania, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W przypadku nieotrzymania indywidualnego numeru konta prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Jelenia Góra Referatem Gospodarki Odpadami ul. Sudecka 29.

Opłat należy dokonywać miesięcznie w terminie do ostatniego dnia miesiąca, za który następuje rozliczenie.

Wpłat można dokonać bez dodatkowych opłat w Banku Millennium Oddział w Jeleniej Górze.

Osoby, które nie otrzymały informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami, proszone są o dokonywanie wpłat na konto bankowe Urzędu Miasta w Millennium Bank:

89 1160 2202 0000 0002 4013 2984

Kod SWIFT-dla przelewów zagranicznych-BIGBPLPW

Konto dochodów Miasta

Bank Millennium S.A.

98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

wpłaty z tytułu:

podatku od nieruchomości

podatku od środków transportowych

podatku rolnego

podatku leśnego

opłaty skarbowej,

opłaty miejscowej,

opłaty uzdrowiskowej,

opłaty targowej.

Bank Millennium S.A.

10 1160 2202 0000 0004 8158 4187

wpłaty z tytułu:

opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością gminy,

opłat za zajęcie pasa drogowego,

opłat z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów będących własnością gminy,

opłat z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności,

opłat z tytułu wykupu gruntów na własność,

opłat za kartę wędkarską,

opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Bank Millennium S.A.

81 1160 2202 0000 0004 5109 0571

wpłaty z tytułu:

opłat z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Konto depozytowe

Bank Millennium S.A.

97 1160 2202 0000 0000 6011 5681

wpłaty między innymi z tytułu:

wadiów przetargowych,

kaucji,

zabezpieczeń należytego wykonania umów

Konto dochodów Skarbu Państwa

Bank Millennium S.A.

74 1160 2202 0000 0000 6011 5610

wpłaty między innymi z tytułu:

opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa,

opłat za dowody osobiste,

opłat za dane adresowe

Opłaty za usuwanie pozostawionych pojazdów

38 1160 2202 0000 0002 7755 5435

Opłaty jakie wpływają na konto:

1. opłata za holowanie pojazdu

2. opłata za odstąpienie od holowania

3. opłata za parking związany z holowaniem pojazdu

4. opłata za demontaż pojazdu.

Uwaga !

Uiszczając opłaty za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew. Oznaczyć rodzaj opłaty (ewentualny identyfikator) i starannie opisać dane wnoszącego opłatę.

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

키워드에 대한 정보 urząd miasta zielona góra konto bankowe

다음은 Bing에서 urząd miasta zielona góra konto bankowe 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  중국 전문 여행사 | 영사관 희소식 ~6월13일부터 중국비자발급 😄상담문의: 010-7725-5588 29058 투표 이 답변
See also  Aoharu X Kikanjuu Sezon 2 | Haruki \U0026 Hotaru (Harutaru) — The Heart'S True Color (Auharu X Kikanjuu) Amv 상위 123개 베스트 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Bank Zielonych Zmian

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Bank #Zielonych #Zmian


YouTube에서 urząd miasta zielona góra konto bankowe 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Bank Zielonych Zmian | urząd miasta zielona góra konto bankowe, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment