Urząd Miasta Szczecin Odpady Komunalne | Urząd Miasta W Szczecin 최근 답변 147개

당신은 주제를 찾고 있습니까 “urząd miasta szczecin odpady komunalne – Urząd Miasta w Szczecin“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Rafał Linka 이(가) 작성한 기사에는 조회수 44회 및 좋아요 2개 개의 좋아요가 있습니다.

urząd miasta szczecin odpady komunalne 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Urząd Miasta w Szczecin – urząd miasta szczecin odpady komunalne 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Urząd Miasta Szczecin
plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

urząd miasta szczecin odpady komunalne 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Gospodarka odpadami – odpady – Konsultuj Szczecin

W 2011 roku Sejm przyjął ustawę, na mocy której zobowiązał gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

+ 여기에 더 보기

Source: konsultuj.szczecin.pl

Date Published: 12/24/2022

View: 5789

Opłaty za gospodarowanie odpadami w Szczecinie do zmiany

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Szczecinie … za odbiór odpadów, niektóre nawet o 100%, jak na przykład Tarnobrzeg czy Łódź – wskazuje UM.

+ 더 읽기

Source: sozosfera.pl

Date Published: 7/11/2022

View: 6315

Deklaracja śmieciowa Szczecin 2022 – opłata za śmieci …

… Urząd Miasta Szczecin. … odpady komunalne na jej …

+ 더 읽기

Source: jakiwniosek.pl

Date Published: 7/11/2021

View: 3538

Szczecin, 22 listopada 2021 r. P-1.4131.349.2021.KD …

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ustalenie powyższej kwestii nie może. 1 Uchwała Nr XVI/535/20 Rady Miasta Szczecin z dnia …

+ 여기에 표시

Source: www.szczecin.uw.gov.pl

Date Published: 8/19/2021

View: 9855

주제와 관련된 이미지 urząd miasta szczecin odpady komunalne

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Urząd Miasta w Szczecin. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Urząd Miasta w Szczecin
Urząd Miasta w Szczecin

주제에 대한 기사 평가 urząd miasta szczecin odpady komunalne

 • Author: Rafał Linka
 • Views: 조회수 44회
 • Likes: 좋아요 2개
 • Date Published: 2022. 9. 11.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=AScAE7P4vKA

Kto w Warszawie zapłaci mniej za śmieci

Od 1 stycznia 2022 r. samotni warszawiacy zapłacą mniej za śmieci. W związku z nowym systemem opłat za odbiór odpadów warszawscy radni zdecydowali o uruchomieniu pomocy osłonowej.

“Pomoc osłonowa skierowana będzie do warszawiaków w trudnej sytuacji materialnej, dla których nowy system opłat za odbiór odpadów może być dużym obciążeniem. O wsparcie będą mogły ubiegać się osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, a ich dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie” – poinformował ratusz.

Wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej

By otrzymać pomoc, trzeba będzie zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy zamieszkania. Wsparcie będzie udzielane w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących utrzymania budynku lub lokalu. O zasiłek celowy będzie można ubiegać się od 1 stycznia 2022 r.

“W przypadku samotnych osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych, przyznana kwota może być przekazywana bezpośrednio na konto administratora budynku na poczet opłat czynszowych – z uwagi na to, że opłata za odpady wliczana jest do czynszu. W przypadku osób samotnych z budynków jednorodzinnych, pomoc trafi bezpośrednio do mieszkańca i to on będzie odpowiedzialny za samodzielne regulowanie należności związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego” – informuje ratusz.

Obniżka opłaty za śmieci o 50%

Pomoc będzie wynosić minimum 50 proc. ponoszonych miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne. Finalna wysokość wsparcia zostanie ustalona przez pracownika socjalnego po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz ustaleniu sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej.

Gospodarka odpadami :: e-URZĄD Miasta Szczecin

Gospodarka odpadami

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 r.

Na podstawie Uchwały Nr XXXII/937/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik od 1 stycznia 2022 r. na terenie Szczecina będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty:

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 6 m3 * oraz W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ:

9,30 zł za 1m3 zużytej wody

Podstawa naliczenia opłaty od ilości zużytej wody: średniomiesięczne zużycie wody za okres 6 lub 12 miesięcy wybranych z 18 miesięcy poprzedzających datę, od której obowiązuje deklaracja, np. przy opłacie od stycznia 2022 r. z rachunków za wodę z 18 miesięcy wstecz, tj. od lipca 2020 r. do końca 2021 r., wybrać 6 lub 12 miesięcy po kolei.

WAŻNE: Od kwietnia 2022 r. w zabudowie wielorodzinnej opłata nie może przekroczyć kwoty 160,83 zł za gospodarstwo domowe.

Dla pozostałych nieruchomości W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ (w tych nieruchomościach, w których średniomiesięczne zużycie wody przekracza 6 m3 wody):

105,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego

Dla części niemieszkalnej nieruchomości ustalona została stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik:

o pojemności 80 l – 13,32 zł,

o pojemności 110 l – 18,44 zł,

o pojemności 120 l – 19,98 zł,

o pojemności 240 l – 39,95 zł,

o pojemności 360 l – 55,00 zł,

o pojemności 800 l – 118,17 zł,

o pojemności 1100 l – 140,00 zł.

UWAGA! Od 1 stycznia 2021 nie można zadeklarować braku segregacji.

Właścicielom nieruchomości, którzy nie będą segregować odpadów opłata zostanie określona w drodze decyzji przy zastosowaniu dwukrotnie wyższej stawki niż dla odpadów segregowanych:

od ilości zużytej wody – 18,60 zł za 1 m 3 zużytej wody

zużytej wody od gospodarstwa domowego – 210,00 zł miesięczni od gospodarstwa.

za pojemniki w części niemieszkalnej nieruchomości: o pojemności 80 l – 26,64 zł, o pojemności 110 l – 36,88 zł, o pojemności 120 l – 39,96 zł, o pojemności 240 l – 79,90 zł, o pojemności 360 l – 110,00 zł, o pojemności 800 l – 236,34 zł, o pojemności 1100 l – 280,00 zł.

Zwolnienie z części opłaty dla kompostujących w całości bioodpady. Dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej.

bioodpady muszą być w całości kompostowane.

gmina nie odbiera z takich nieruchomości bioodpadów.

zwolnienie wynosi 5% opłaty.

w celu skorzystania ze zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA! Terminy płatności oraz numery rachunków bankowych pozostają bez zmian!

Zawiadomienia o nowej kwocie opłaty za odpady

Urząd Miasta Szczecin zawiadomi część właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającej ze zmiany. Ci właściciele, którzy otrzymają zawiadomienie nie muszą składać deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na zmianę stawek.

Kto dostanie zawiadomienie o nowej wysokości opłaty?

Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych i płacą opłatę od gospodarstwa domowego na podstawie deklaracji lub zawiadomień.

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas płacili opłatę na podstawie ilości zużytej wody, ale składali deklaracje o wysokości opłaty obowiązującej od miesiąca innego niż styczeń danego roku (np. od kwietnia 2021 r.).

Ci właściciele dostaną jednak zawiadomienie o wysokości opłaty obowiązującej tylko na pewien okres (np. do marca 2022 r.) i po upływie tego okresu muszą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kto powinien złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą od stycznia 2022 r. i w jakim terminie?

Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej oraz w zabudowie jednorodzinnej, w której zużycie wody nie przekracza średniomiesięcznie 6 m3, którzy powinni złożyć deklarację obowiązującą od stycznia 2022 r.

Właściciele nieruchomości, którzy nie składali deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z czym wysokość opłaty określono im w decyzji.

Deklaracje należy złożyć do 10 lutego 2022 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wypełnienia DEKLARACJI prosimy o kontakt pod numerami: 91 435 1239, 91 435 1202, 91 435 1210, 91 435 1213, 91 435 1220, 91 435 1179

W sprawach dotyczących odbiorów odpadów, wyposażenia (worki, pojemniki), harmonogramów: 91 435 11 99

W sprawie wpłat, stanu konta, upomnień – Wydział Księgowości tel. 91 435 12 14 (stan konta, wpłaty) albo 91 435 1262, 91 424 5400 (upomnienia)

Kontakt e-mailowy w sprawach dotyczących gospodarki odpadami: [email protected]

Szczecin: Wzrost cen za wywóz odpadów komunalnych o 5 proc.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Abrys Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-124, przy ul. Dalekiej 33.

Przetwarzamy Twoje dane w celu utrzymywania konta w serwisie oraz w celu marketingowym administratora danych i partnerów administratora danych.

Podstawą przetwarzania danych jest konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci promowania naszych towarów i usług.

Twoje dane będą przetwarzane przez 10 lat lub do chwili likwidacji konta w serwisie. W przypadku likwidacji konta mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (do 5 lat).

Odbiorcami Twoich danych mogą być nasi partnerzy, tj. firmy promujące się na łamach czasopism wydawanych przez Abrys Sp. z o.o. oraz firmy promujące się podczas szkoleń i konferencji których organizatorem jest Abrys Sp. z o.o.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby założyć konto w serwisie portalkomunalny.pl.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt e-mail: [email protected]

Przykładowy wzór wypełnienia DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Przykładowy wzór wypełnienia DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Deklaracja to dokument, na podstawie którego zostanie naliczona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja będzie składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której wytwarzane są odpady komunalne. Wypełniając deklarację należy podać dane identyfikacyjne właściciela, dokładny adres nieruchomości oraz liczbę osób zamieszkujących nieruchomość. Ponadto, właściciel dokonuje wyboru sposobu zbierania powstałych odpadów (odpady zbierane w sposób selektywny bądź nie zbierane w sposób selektywny).

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania danej nieruchomości. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Termin złożenia pierwszej deklaracji został określony do dnia 31 marca 2013 r.

Deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy w drodze decyzji ustali wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Przy deklarowaniu liczby pojemników należy brać pod uwagę średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wilków zgodnie z § 8 ust.1 pkt. 4 lub 5 uchwały nr XXI/161/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wlków.

L.p. Rodzaj nieruchomości (źródło wytwarzania odpadów komunalnych) Jednostka charakteryzująca źródło wytwarzanych odpadów Średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych

w ciągu 2 tygodni

[litry/2 tyg.]

SELEKTYWNE ZBIERANIE Średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych

w ciągu 2 tygodni

[litry/2 tyg.]

NIESELEKTYWNE ZBIERANIE 1. nieruchomość zamieszkała na zamieszkującego 26 40

Przykładowe wzory:

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Wilkowie: Kazimierz Olchawa, Krzysztofa Golec-Pianka nr tel. 774195513 w. 24.

Gospodarka odpadami :: Konsultacje społeczne Urzędu Miasta Szczecin

Gospodarka odpadami

odpady

Sprawozdanie z wyników konsultacji w sprawie wyboru metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami

Konsultacje społeczne w sprawie metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami prowadzono poprzez ankietę dostępną w internecie, możliwość wypowiedzi na piśmie oraz przesłanie listu elektronicznego (e-mail). Formalną podstawą konsultacji były:

– Zarządzenie 417/12 w sprawie konsultacji społecznych założeń systemu gospodarki odpadami oraz Zarządzenie 465/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń systemu gospodarki odpadami dla Miasta Szczecina przedłużające czas trwania konsultacji do 4 listopada 2012 roku.

Strona internetowa z ankietą w sprawie metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami na www.konsultuj.szczecin.pl w okresie od 18 września do 4 listopada br. została odwiedzona 20 707 razy. W konsultacjach wzięły ponadto osoby, które złożyły swoje opinie w Biurze Obsługi Interesantów (8 opinii) oraz osoby, które wypowiedziały się pisząc bezpośrednio na adres poczty elektronicznej [email protected] (kilkanaście opinii).

Głosowało 1057 osób. Oddane głosy mają charakter unikalny. Z uwagi na potrzebę uniknięcia wielokrotnego głosowania przez tę samą osobę zasadą udziału w głosowaniu jest wcześniejsze zalogowanie się przez osobę zainteresowaną.

Przebieg i wyniki głosowania internetowego przedstawiają zamieszczone poniżej wykresy.

Integralną częścią prowadzonych konsultacji było udostępnienie mieszkańcom miejsca na wyrażenie opinii na temat związany z nowym systemem gospodarowania odpadami. Opublikowano 109 opinii wyrażonych przez 70 osób. Do moderacji skierowano 10 opinii, nie usunięto żadnej, mimo niewątpliwie dyskusyjnego charakteru niektórych ocen. Przedstawione oceny można scharakteryzować następująco:

1. Znaczna część mieszkańców jest głęboko przekonana, że jedynym możliwym do zastosowania wariantem jest naliczanie opłat od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Osoby te najczęściej pomijają inne aspekty wprowadzenia opłat, a więc skuteczność i nieuchronność ponoszenia opłat.

2. Osoby preferujące naliczanie opłat w zależności od liczby osób zamieszkałych często utożsamiają się z poglądem, że najważniejsza jest proporcjonalność opłat a problemem administracji (samorządowej, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty itd.) jest stosowanie mechanizmów weryfikacji i egzekucji danych stanowiących podstawę określenia wysokości opłat.

3. Osoby optujące za metodą naliczania opłat w zależności od zużycia wody i/lub powierzchni użytkowej podkreślają w swoich wypowiedziach istniejącą zależność pomiędzy przyjętym miernikiem a poziomem produkcji odpadów oraz odpowiedzialność społeczną za podjętą decyzję.

4. W opiniach przedstawiane były również koncepcje rozwiązań, które ze względu na ograniczenia wynikające z zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie mogą być rozpatrywane. Dotyczyło to zwłaszcza wszelkiego rodzaju koncepcji zastosowania wieloskładnikowych opłat oraz naturalnej metody naliczania opłat od pojemności pojemnika do gromadzenia odpadów.

5. Niektóre z wypowiedzi zawierały podstawowe błędy merytoryczne. W takich przypadkach następowała interwencja moderatora merytorycznego konsultacji, przedstawiająca aktualny stan prawny i interpretację przepisów (wpisy z nickiem „informacja”).

Szanowni Państwo! Zapraszam do konsultacji społecznych w sprawie systemu gospodarki odpadami w naszym mieście. W 2011 roku Sejm przyjął ustawę, na mocy której zobowiązał gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zmieni się także sposób naliczania opłat. Wg nowych zasad nie będziemy płacić za wywóz odpadów firmie wywozowej, ale bezpośrednio gminie, która w drodze uchwały określi stawki. Nowe zasady ruszą najpóźniej 1 lipca 2013 roku. W związku z tym musimy wypracować racjonalny system naliczania opłat za wywóz śmieci, w oparciu o jedną z kilku możliwości, które wskazuje ustawa. Każda z dopuszczalnych metod ma wady i zalety. Żadna nie będzie satysfakcjonująca dla wszystkich. Metoda naliczania opłaty według metrów kwadratowych mieszkania jest krzywdząca dla mieszkańców dużych mieszkań. Metoda według zużycia wody nie spodoba się właścicielom ogródków. Metoda naliczania według ilości mieszkańców może spowodować, że za przebywających w Szczecinie czasowo, lub tych którzy zdeklarują, że tu nie mieszkają – zapłacą pozostali mieszkańcy. Niezależnie od powyższego decyzja w sprawie wyboru musi być podjęta jeszcze w tym roku. Jedno jest pewne, gmina nie będzie zarabiać na śmieciach, prawo tego nie dopuszcza. Do kasy gminy wpłynie tyle pieniędzy ile faktycznie nowy system będzie kosztował, nas wszystkich. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące nowych zasad znajdziecie Państwo poniżej a także na stronach: www.odpady2013.egos.pl oraz www.egos.pl. Zachęcam do zabrania głosu. Zapraszam do konsultacji. Piotr Krzystek

Prezydent Szczecina

OPŁATY ZA WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Proszę naliczyć swoją opłatę wg wszystkich proponowanych metod.

METODA OD ZUŻYCIA WODY Propozycja zakłada obliczenie stawki za wywóz śmieci na podstawie ilości zużytej wody. Ustawa definiuję zużywaną wodę, jako szczególny rodzaj odpadu. Wzór zakłada iloczyn metrów sześciennych i stawki za odpady segregowane i niesegregowane.

więcej informacji Roczna stawka za metr sześcienny zużytej wody w mieszkaniu: Odpady segregowane 5,19 PLN/m3

Odpady niesegregowane 6,75 PLN/m3 Podaj roczne zużycie wody w mieszkaniu: m3 Szacunkowa miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów Odpady segregowane: PLN Odpady niesegregowane: PLN

METODA OD POWIERZCHNI MIESZKANIA Dla tej metody kluczowy jest metraż nieruchomości. Wzór opiera się o iloczyn metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i stawki opłaty – zróżnicowanej w zależności od wielkości mieszkania.

więcej informacji Roczna stawka za metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania: Odpady segregowane za pierwsze 30 m2 7,34 PLN/m2 za następne 50 m2 6,38 PLN/m2 za następne 60 m2 2,53 PLN/m2 za pozostałą powierzchnię powyżej 140 m2 1,32 PLN/m2 Odpady niesegregowane 9,54 PLN/m2 Podaj powierzchnię użytkową mieszkania: m2 Szacunkowa miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów Odpady segregowane: PLN Odpady niesegregowane: PLN

METODA OD ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W NIERUCHOMOŚCI Opłatę za wywóz i zagospodarowanie odpadów można obliczyć na podstawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. W proponowanej wersji dla odpadów segregowanych i niesegregowanych jest to iloczyn liczby osób i stawki opłaty.

więcej informacji Roczna stawka od osoby zamieszkałej: Odpady segregowane 180 PLN/osoba

Odpady niesegregowane 228 PLN/osoba Podaj liczbę osób zamieszkujących w mieszkaniu: Szacunkowa miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów Odpady segregowane: PLN Odpady niesegregowane: PLN

{{nick}} {{pleclink}}

zarejestrowany: {{datarejestracji}} {{tytul}} {{moderacja}} {{metryczka}} {{tresc}}

{{datawpisu}} | mieszkaniec Szczecina z osiedla {{dzielnica}}

{{datawpisu}} | nie mieszka w Szczecinie

zgłoszono do moderacji

Opłaty za gospodarowanie odpadami w Szczecinie do zmiany – Sozosfera

Wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, wynikający m.in. ze zmian w przepisach i z sytuacji rynkowej, wymusza wprowadzenie nowych regulacji w zakresie opłat za wywóz śmieci – wskazuje Urząd Miasta Szczecin (UM).

Magistrat zaznacza też, że po konsultacjach z miejskimi radnymi, Szczecin wystąpi do Unii Metropolii Polskich w sprawie szerszej analizy przepisów, dotyczących wprowadzenia zmian w systemie gospodarowania odpadami.

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Szczecinie

Szczeciński ratusz przypomina, że system gospodarowania odpadami komunalnymi w Szczecinie w obecnym kształcie funkcjonuje od 2013 r. Obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkane w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, a także placówki oświatowe i cmentarze. Na przestrzeni lat, w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, był rozbudowywany o kolejne elementy, np. wprowadzenie bezpłatnego odbioru odpadów zielonych czy budowę sieci ekoportów, dzięki którym ilość odpadów segregowanych w Szczecinie z roku na rok wzrasta.

Jednocześnie magistrat zwraca uwagę, że w mieście z każdym rokiem wzrasta ogólna ilość odpadów oraz koszty związane z ich odbiorem i przetwarzaniem. Jeszcze pięć lat temu za odbiór jednej tony zapłacić trzeba było 449 zł, natomiast w 2018 r. koszt ten wynosił już 587 zł. urzędnicy wskazują, że mimo to od sześciu lat w Szczecinie nie wzrosły, ponoszone przez mieszkańców, opłaty za wywóz śmieci.

Szczeciński magistrat wylicza czynniki wpływające na wzrost kosztów gospodarki odpadami. Największy wpływ mają zmiany w przepisach dotyczące magazynowania odpadów. Chodzi o skrócenie okresu ich składowania i wprowadzenie obowiązku monitorowania składowisk. Do tego dochodzi wzrost kosztów, m.in. energii czy logistyki oraz zwiększenie zakresu i wymogów dotyczących selektywnego gromadzenia odpadów, wynikające ze zmian w aktach wykonawczych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. W związku z tym, wiele miast w Polsce zdecydowało się podnieść opłaty za odbiór odpadów, niektóre nawet o 100%, jak na przykład Tarnobrzeg czy Łódź – wskazuje UM.

Magistrat podkreśla przy tym, że w Szczecinie działa Ecogenerator, czyli spalarnia odpadów. Według UM, instalacja ta gwarantuje zmniejszenie wydatków na ten cel o co najmniej 5 mln zł rocznie. To jednak nie niweluje całkowicie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania a wpływami z systemu. Pogłębianie się tej różnicy może wymusić obniżenie jakości usług.

Szczecin zmieni opłaty za gospodarowanie odpadami

Dlatego miasto chce wprowadzić nowe stawki za gospodarowanie odpadami. Miałyby one być wprowadzone od 1 lipca br. Wysokość nowych stawek jest w największej mierze uzależniona od tego, czy odbierane odpady są segregowane, czy też nie. W pierwszym przypadku, w zabudowie wielorodzinnej miesięczna opłata za wywóz śmieci ma wynosić 5 zł za m3 wody. Obecnie wysokość opłaty to 4 zł za m3. Przyjmując, że jedna osoba miesięcznie zużywa średnio ok. 3 m3 wody – opłata zmieni się o 3 zł. Jeśli chodzi o zabudowę jednorodzinną dla odpadów segregowanych proponuje się stawkę 65 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe (przy obecnej 50 zł) – wylicza UM.

Nieco inaczej będą się kształtować opłaty w przypadku odpadów niesegregowanych. Tutaj proponowane stawki wynoszą odpowiednio 10 zł za m3 (obecnie 5 zł) w zabudowie wielorodzinnej i 130 zł w zabudowie wielorodzinnej (obecnie 80 zł). Nowe stawki wynikają z przepisów zawartych w ustawie.

Jednak szczeciński ratusz zaznacza, że zmiany w systemie gospodarowania odpadami wymagają szerszego spojrzenia. Dlatego zamierza wystąpić do Unii Metropolii Polskich, by ta zajęła się analizą przepisów. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami nie dotyczą bowiem tylko Szczecina i są sporym wyzwaniem.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Szczecin

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Deklaracja śmieciowa Szczecin 2022 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpady komunalne – zasady zbiórki śmieci w Szczecinie

Każdy właściciel nieruchomości w Szczecinie, na której terenie powstają śmieci (odpady komunalne), jest odpowiedzialny za ich odpowiednie zagospodarowanie w taki sposób, aby nie szkodziły środowisku. Regulacje w tym zakresie uchwala Urząd Miasta Szczecin. Właściciel natomiast jest zobowiązany do złożenia odpowiedniej deklaracji śmieciowej.

Co to są odpady komunalne i jak można je zbierać?

Odpady komunalne to po prostu śmieci, które powstają w naszych gospodarstwach domowych. Wyróżniamy dwa rodzaje gromadzonych śmieci:

Selektywna zbiórka odpadów

To obowiązujący na terenie naszego kraju podział odpadów na grupy. Każda grupa posiada odpowiednio oznaczony pojemnik:

PAPIER – niebieski pojemnik na papierowe i tekturowe opakowania SZKŁO – zielony pojemnik na butelki, szklane opakowania TWORZYWA SZTUCZNE I METALE – żółty pojemnik na opakowania wykonane z plastiku i metalu, a także z tworzyw mieszanych (np. kartony po soku) ODPADY BIO – brązowy pojemnik na takie śmieci, które ulegają biodegradacji (odpadki kuchenne jak skórki z warzyw czy owoców, liście, skoszona trawa itp.) POZOSTAŁE – czyli odpady mieszane, niepodlegające segregacji

Nieselektywna zbiórka odpadów

To odpady nieposegregowane — wszelkie śmieci wrzucane są do jednego worka, a następnie do jednego pojemnika — bez odpowiedniego podziału według tworzyw.

Obowiązki właściciela nieruchomości dotyczące gromadzenia odpadów

Właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, zobowiązany jest do:

wyposażenia swojego terenu w odpowiednie worki i/lub pojemniki do zbierania śmieci, a także dbać o ich czystość i stan techniczny, chyba że gmina przejmuje ten obowiązek na siebie w ramach uchwały rady gminy, wliczając go w koszty gospodarowania odpadami,

selektywnej zbiórki odpadów, czyli segregowania śmieci zgodnie z wymogami gminy i ustawy,

usuwania śmieci komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgodnie z przepisami.

Kto i kiedy musi złożyć deklarację śmieciową w Szczecinie?

Deklarację śmieciową w Szczecinie powinni złożyć:

właściciel nieruchomości,

współwłaściciele,

użytkownik wieczysty,

podmioty władające nieruchomością,

posiadacze nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,

jeśli nieruchomość posiada wiele lokali z odrębną własnością: zarządy wspólnot mieszkaniowych, zarządy spółdzielni mieszkaniowych,

pełnomocnik właściciela nieruchomości – w takim wypadku do deklaracji należy załączyć pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Deklarację śmieciową należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów.

Kto jest odpowiedzialny za odbiór odpadów komunalnych w Szczecinie?

Za odbiór odpadów od mieszkańców odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Wszelkie regulacje określane są w odpowiednich uchwałach. Ustalane są tam:

metody wyliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (gmina wybiera jedną z dostępnych metod w ustawie),

opłaty jednostkowe za pojemniki lub worki używane do zbierania odpadów na terenie nieruchomości (względem pojemności).

Deklaracja śmieciowa, czyli o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie

Ile wynosi opłata za śmieci w Szczecinie?

Opłata ustalana jest przez Urząd Miasta Szczecin. Do jej określenia urząd wybiera jedną z metod dopuszczalnych przez ustawę. Wylicza się ją na podstawie jednego z trzech wzorów:

stawka za odbiór odpadów ustalona dla danej gminy: x liczba mieszkańców danej nieruchomości, lub x ilość zużytej wody na danej nieruchomości, lub x powierzchnia lokalu mieszkalnego.

Aktualnych stawek za wywóz śmieci należy szukać na stronie internetowej http://www.szczecin.pl.

Opłata a sposób zbierania śmieci

Najmniej płaci się, jeśli na danym terenie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Jeśli śmieci nie są ani zbierane ani odbierane w postaci posegregowanej, rada gminy ustala wyższą stawkę za takie odpady:

nie mniej niż dwukrotność stawki za odpady posegregowane,

nie więcej niż czterokrotność stawki za odpady posegregowane,

nie więcej niż wyznaczona maksymalna stawka opłat za odbiór śmieci, określona w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jeśli właściciel nieruchomości nie będzie prowadzić selektywnej zbiórki odpadów, firma odbierająca oznaczy je jako zmieszane i powiadomi o tym fakcie urząd. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie określenia wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.

Jak często pobiera się opłaty za śmieci?

Jeśli nieruchomość:

jest zamieszkana – opłatę pobiera się za każdy miesiąc, w którym dany mieszkaniec przebywał na jej terenie,

jest mieszana, czyli część nieruchomości jest mieszkalna, a w części znajdują się tzw. lokale użytkowe – opłatę pobiera się za każdy miesiąc, w którym powstały odpady komunalne na jej terenie,

jest niezamieszkana – opłatę pobiera gmina za każdy miesiąc, podleganie gminnemu systemowi odbioru odpadów możliwe jest wtedy, gdy dana gmina podejmie uchwałę o podjęciu obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Jeśli gmina takiej ustawy nie podejmie właściciel nieruchomości zobowiazany jest zawrzeć umowę z przedsiębiorcą, który jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej. W przypadku firm zewnętrznych opłata pobierana jest zgodnie z cennikiem,

posiada domek letniskowy lub inne nieruchomości służące rekreacji i wypoczynkowi – opłatę pobiera się za cały rok, bez względu na czas korzystania.

Jak złożyć deklarację śmieciową​​​​​ w Szczecinie?

Przed złożeniem deklaracji ​​​​należy zapoznać się z zasadami, kosztami i organizacją odbioru śmieci przez Urząd Miasta Szczecin.

Druki można złożyć:

osobiście – podczas wizyty w urzędzie – pl. Armii Krajowej 1 ,

– podczas wizyty w urzędzie – listownie,

elektronicznie za pośrednictwem internetowej platformy ePUAP – składający deklarację od razu ją wypełni i wyśle online, jeśli urząd w Szczecinie udostępnia taką opcję (wymagany Profil Zaufany).

Wzór deklaracji śmieciowej

Wzory deklaracji śmieciowej w każdym mieście są inne, dlatego aktualnego druku dla swojego miejsca zamieszkania należy szukać na stronie internetowej urzędu miasta/gminy.

Przeczytaj także: Wywóz śmieci, gruzu i odpadów wielkogabarytowych

Czy Twoja firma świadczy usługi związane z tą sprawą? Dodaj firmę do katalogu

키워드에 대한 정보 urząd miasta szczecin odpady komunalne

다음은 Bing에서 urząd miasta szczecin odpady komunalne 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Urząd Miasta w Szczecin

 • dron
 • DJI
 • Air2
 • relaks
 • Szczecin
 • Urząd Miasta
 • Wrzesień
 • 2022

Urząd #Miasta #w #Szczecin


YouTube에서 urząd miasta szczecin odpady komunalne 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Urząd Miasta w Szczecin | urząd miasta szczecin odpady komunalne, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  ㅈㅈㅈ ㅜㅁ ㅍㄷㄱ 채 ㅏㄱ | 상상도 못할 일만 벌어지는 쓰레기 변태 학교 29894 좋은 평가 이 답변

Leave a Comment