Urząd Miasta Gdynia Świadczenia Rodzinne | Walking In Gdynia, One Of The 3 Beautiful Cities In Tricity, Pomorskie – North Of Poland 17981 명이 이 답변을 좋아했습니다

당신은 주제를 찾고 있습니까 “urząd miasta gdynia świadczenia rodzinne – Walking in Gdynia, one of the 3 beautiful cities in Tricity, Pomorskie – North of Poland“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Kaja Grim 이(가) 작성한 기사에는 조회수 859회 및 좋아요 8개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

urząd miasta gdynia świadczenia rodzinne 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Walking in Gdynia, one of the 3 beautiful cities in Tricity, Pomorskie – North of Poland – urząd miasta gdynia świadczenia rodzinne 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Walking in Gdynia, one of the 3 beautiful cities in Tricity, Pomorskie – North of Poland
=============
#gdynia #tricity #trójmiasto #poland #polandtravel #polandvlog #pomorskie #pomeranian #lato2021

urząd miasta gdynia świadczenia rodzinne 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Świadczenia rodzinne – Gdynia.pl

Niepowiadomienie o tym fakcie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni spowoduje, że świadczenie to uznane zostanie za nienależnie pobrane i podlegać …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.gdynia.pl

Date Published: 6/28/2022

View: 6749

Świadczenia dla rodzin – Gdynia Rodzinna

Urząd Miasta Gdyni Wydział Spraw Społecznych Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia Numer pokoju: 217 tel.: 58 668-85-58

+ 더 읽기

Source: gdyniarodzinna.pl

Date Published: 1/21/2021

View: 5270

Świadczenie wychowawcze (tzw. program Rodzina 500+)

Cyfrowy Urząd Miasta Gdyni … Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać elektronicznie za pośrednictwem bankowości …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: nasze.miasto.gdynia.pl

Date Published: 10/4/2021

View: 8278

Zasiłek rodzinny Gdynia – kwota, dokumenty i wniosek PDF …

Wysokość zasiłku rodzinnego w Gdyni · 95 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia, · 124 zł na dziecko w przedziale wiekowym od 5. r.ż. do …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: jakiwniosek.pl

Date Published: 9/27/2022

View: 8487

Wydział Spraw Społecznych Gdynia – Trojmiasto.pl

Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia Wydział Spraw Społecznych. … Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni. Urzędy miejskie.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.trojmiasto.pl

Date Published: 2/21/2021

View: 7380

Wsparcie dla rodzin z dziećmi – MOPS Gdynia

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta (wszystkie świadczenia rodzinne, opiekuńcze, pielęgnacyjne – m.in. „becikowe”, 500 +, wyprawka szkolna, …

+ 여기에 보기

Source: mopsgdynia.pl

Date Published: 7/29/2021

View: 1996

Prawo do opieki zdrowotnej – Gdyńskie Centrum Zdrowia

Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków … na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Gdyni przebiega w następujący sposób: …

+ 여기를 클릭

Source: gcz.gdynia.pl

Date Published: 8/30/2021

View: 7940

Informator dla nowych miesz- kańców – przystan.gdynia.pl

Świadczenia rodzinne (zależne od dochodu). Świadczenia wychowawcze (niezależne od … Urząd Miasta Gdyni obecnie udostępnia ponad 160 usług, w ramach któ-.

+ 여기에 보기

Source: przystan.gdynia.pl

Date Published: 5/17/2022

View: 2825

주제와 관련된 이미지 urząd miasta gdynia świadczenia rodzinne

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Walking in Gdynia, one of the 3 beautiful cities in Tricity, Pomorskie – North of Poland. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Walking in Gdynia, one of the 3 beautiful cities in Tricity, Pomorskie - North of Poland
Walking in Gdynia, one of the 3 beautiful cities in Tricity, Pomorskie – North of Poland

주제에 대한 기사 평가 urząd miasta gdynia świadczenia rodzinne

 • Author: Kaja Grim
 • Views: 조회수 859회
 • Likes: 좋아요 8개
 • Date Published: 2022. 6. 8.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=7JLaZ8GFtz8

Kiedy składać wniosek o zasiłek rodzinny 2022?

Wnioski na zasiłek rodzinny w formie elektronicznej składać można od 1 lipca 2022 r. Wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2022 r. najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny przez internet 2022?

Zasiłek rodzinnywniosek online 2022

złożyć wniosek o zasiłek rodzinny online możesz jedynie za pośrednictwem rządowego portalu Emp@tia. Aby się na niego zalogować i skorzystać z możliwości składania dokumentów przez internet, musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Kiedy trzeba oddać zasiłek rodzinny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przedawniają się z upływem 3 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności.

Kiedy Gdynia wyplaca 500+?

Wnioski papierowe można pozostawiać we wrzutni na dokumenty przy wejściu do Urzędu lub przesłać pocztą. Wypłaty świadczeń są realizowane w dniach od 10-go do 15-go każdego miesiąca. Jeśli 10-ty przypada w niedzielę lub święto, wypłata nastąpi w najbliższy dzień roboczy.

Kiedy wniosek o rodzinne 2022 2023?

Wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2022r. najpóźniej do listopada 2022r. aby nie stracić zasiłku rodzinnego od listopada 2022r.

Kiedy składać wniosek o zasiłek rodzinny 2022 2023?

wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2022 r. Złożenie wniosku do końca czerwca 2022 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 r.

Jak załatwić zasiłek rodzinny?

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny przez internet w 2021 r? O wsparcie można wnioskować przy pomocy portalu empatia.mrpips.gov.pl. Logowanie odbywa się przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Ile wynosi rodzinne 2022?

Zasiłek rodzinny — kwota, która przysługuje w 2022 roku

Zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości: 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat. 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat. 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

Ile wynosi świadczenie rodzinne?

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. .

Jakie są dodatki do zasiłku rodzinnego?

Dodatki do zasiłku rodzinnego
 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka. …
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. …
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. …
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Czy MOPS może zabrac 500?

Mówi o tym art. 9 ustawy Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jeżeli pieniądze z programu są wydawane w sposób niewłaściwy, organ wypłacający świadczenie (np. MOPS) może zmienić formę wypłacania 500 plus lub całkowicie je wstrzymać.

Co wlicza się do dochodu do zasiłku rodzinnego?

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

Kiedy 500 plus czerwiec 2022?

​​​​​​​Jeżeli wniosek o 500 plus na okres świadczeniowy 2022/2023 wpłynie do ZUS do 30 kwietnia, wypłata tego świadczenia będzie zrealizowana w czerwcu. Oznacza to, że zachowana zostanie ciągłość wypłaty 500 plus.

Kiedy zasiłek rodzinny wpływa na konto?

Zasiłek rodzinny jest wypłacany po upływie każdego kwartału w pierwszym tygodniu stycznia, kwietnia, lipca i października. Dokładny termin pierwszej wypłaty zasiłku zależy od daty urodzenia dziecka.

Kiedy 500+ czerwiec 2022?

Złożenie wniosku do końca czerwca 2022 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie przekazane z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Jakie dochody są wliczane do zasiłku rodzinnego 2022?

Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego 2022 wynosi 674 złote w przeliczeniu na osobę miesięcznie. Natomiast w przypadku rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością kwota ta nie może przekraczać miesięcznie 764 zł na osobę.

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Jak złożyć wniosek online? Rodziny, które zdecydują się na złożenie wniosków online, będą mogli to zrobić przez ministerialny portal empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną, w przypadku świadczenia Rodzina 500+ oraz świadczenia dobry start.

Jakie są dodatki do zasiłku rodzinnego?

Dodatki do zasiłku rodzinnego
 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka. …
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. …
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. …
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Ile wynosi świadczenie rodzinne 2022?

Zasiłek rodzinny — kwota, która przysługuje w 2022 roku

Zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości: 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat. 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat. 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

Świadczenia rodzinne

wymagane dokumenty

UWAGA!!!!!!!!!

Informujemy, że w przypadku gdy jedno z rodziców dziecka jest legalnie zatrudnione poza granicami kraju organem właściwym do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych jest Urząd Marszałkowski w Gdańsku.Wnioskodawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie organ (Wydział Spraw Społecznych).

– kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny wraz z aktualnym potwierdzeniem zameldowania (nowy dowód osobisty: strona 1,2, stary dowód osobisty: strony 1,2,3,6), w przypadku braku stałego zameldowania na terenie Gdyni potwierdzenie zamieszkania (np. zaświadczenie z przychodni lekarskiej lub umowa najmu mieszkania) + oryginał do wglądu

– kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka/dzieci, + oryginał do wglądu

– kopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, + oryginał do wglądu

– zaświadczenie szkoły na rok szkolny 2007/2008, potwierdzające rozpoczęcie nauki przez dziecko w nowym roku szkolnym 2007/2008 – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia lub ukończy do końca sierpnia 2008 roku (oryginał),

– zaświadczenia szkoły wyższej 2007/2008 , w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej (oryginał),

– kopia wyroku orzekającego rozwód lub separację, + oryginał do wglądu

– kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, + oryginał do wglądu

– zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji za 2006 r. z podaniem kwoty wyegzekwowanych alimentów

– informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka (oryginał),

– dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny (oryginał),

– oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie (oryginał),

– kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się, + oryginały do wglądu

ZAŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODU RODZINY W TYM ODPOWIEDNIO:

– BEZ WYJĄTKU!!!! zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku 2006 , jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY NAWET JEŻELI NIE ROZLICZALI SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM! (oryginał),

– oświadczenia osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (2006 r.), (druk załącznika do wniosku o zasiłek rodzinny),

– oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (2006 r.), (dotyczy także ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ), (druk załącznika do wniosku o zasiłek rodzinny),

– kopie przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, + oryginały do wglądu

– kopie przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej (z oryginałami do wglądu), oraz oryginał zaświadczenia komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

– zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

– dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

– dokument określający wysokość uzyskanego przez członka rodziny dochodu za pierwszy pełen przepracowany miesiąc.

DOKUMENTY DODATKOWE DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH:

– zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok (oryginał),

– kopia umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, + oryginał do wglądu

– kopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, + oryginał do wglądu

DOKUMENTY DODATKOWE DLA OSÓB, KTÓRE UBIEGAĆ SIĘ BĘDĄ O DODAT EK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO :

1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego, oraz o okresie na jaki urlop został udzielony, oraz co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, (druk do pobrania w Wydz. Spraw Społecznych),

2. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,

3. zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku lub przedszkolu.Ponadto informujemy, że z chwilą wypowiedzenia umowy o pracę osobie pozostającej na urlopie wychowawczym, należy niezwłocznie powiadomić o tym organ realizujący dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Niepowiadomienie o tym fakcie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni spowoduje, że świadczenie to uznane zostanie za nienależnie pobrane i podlegać będzie zwrotowi w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY :

– kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny wraz z aktualnym potwierdzeniem zameldowania (nowy dowód osobisty: strona 1,2, stary dowód osobisty: strony 1,2,3,6), + oryginał do wglądu

– zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzającego brak uprawnień do dodatku pielęgnacyjnego w przypadku osób powyżej 18-tego roku życia,

– kopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, + oryginał do wglądu

– kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka/dzieci jeżeli wniosek dotyczyć będzie niepełnosprawnego dziecka, + oryginał do wglądu

INFORMACJA

dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego

dla osób wnioskujących o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

I.Dane do ubezpieczenia zdrowotnego: nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, PESEL, NIP, seria i nr dowodu osobistego, stopień niepełnosprawności, adres zameldowania, adres zamieszkania (adres do korespondencji), urząd skarbowy

Do wglądu: dowód osobisty, potwierdzenie zameldowania, decyzja o nadaniu NIP, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

II.Dane członków rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: nazwisko, imiona, PESEL, NIP, seria i nr dowodu osobistego, niepełnosprawność/ stopień niepełnosprawności, adres zamieszkania

Do wglądu: wypis z ewidencji ludności z numerem PESEL lub książeczka RUM, decyzja o nadaniu NIP, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności

III.Inne dokumenty: kserokopia zaświadczenia z Urzędu Pracy dot. terminu utraty statusu osoby bezrobotnej

INFORMACJA

dotycząca ubezpieczenia emerytalno – rentowego i ubezpieczenia zdrowotnego

dla osób wnioskujących o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

I.Dane do ubezpieczenia emerytalno rentowego i ubezpieczenia zdrowotnego: nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, PESEL, NIP, seria i nr dowodu osobistego, stopień niepełnosprawności, adres zameldowania, adres zamieszkania (adres do korespondencji), urząd skarbowy

Do wglądu: dowód osobisty, potwierdzenie zameldowania, decyzja o nadaniu NIP, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie z Urzędu Pracy o terminie utraty statusu osoby bezrobotnej

II.Dane członków rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: nazwisko, imiona, PESEL, NIP, seria i nr dowodu osobistego, niepełnosprawność/ stopień niepełnosprawności, adres zamieszkania

Do wglądu: wypis z ewidencji ludności z numerem PESEL lub książeczka RUM, decyzja o nadaniu NIP, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności

III.Dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia (składkowe i nieskładkowe):

1.wszystkie świadectwo pracy/ zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia/ zaświadczenie z ZUS o okresie zatrudnienia w przypadku braku świadectwa pracy

2.zaświadczenie z ZUS o okresie zatrudnienia na umowę zlecenia, jeżeli w tym okresie osoba podlegała obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

3.zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej o okresie opłacania składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe w związku z pobieraniem zasiłku stałego i/ lub gwarantowanego zasiłku okresowego

4.zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego lub innego świadczenia wypłacanego po ustaniu zatrudnienia

5.zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej

6.zaświadczenie z urzędu pracy o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych

7.zaświadczenie potwierdzające okres studiów wyższych ukończonych terminowo w systemie dziennym na jednym kierunku

8.zaświadczenie potwierdzające okres pracy w gospodarstwie rolnym

9.książeczka wojskowa

10.decyzja ZUS o ustaleniu kapitału początkowego

Należy przedłożyć kserokopie w/ w dokumentów oraz oryginały do wglądu.

UWAGA!!!!

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH MOŻE ŻĄDAĆ INNYCH DOKUMENTÓW w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych tego wymagają.

Świadczenia rodzinne 2022/2023

ZASIŁEK RODZINNY 2022/2023

Nowy okres świadczeniowy 2022/2023 na zasiłki rodzinne oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (od 1 listopada 2022 r., do 31 października 2023 r.)

Wnioski na zasiłek rodzinny w formie elektronicznej składać można od 1 lipca 2022 r.

Wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2022 r. najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

Informacje dla składających wniosek o świadczenia rodzinne

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Przykładowe wzory wniosków oraz załączników do wniosku są dostępne też na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Świadczenia rodzinne realizuje co do zasady organ właściwy czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Realizacja świadczeń rodzinnych może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie gminy lub innej jednostce organizacyjnej gminy np. w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Można go złożyć drogą online za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia lub w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca drogą online, a od 1 sierpnia także w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia rodzinne wypłacane są w okresach miesięcznych.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.

W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności samotnego wychowywania dziecka, albo okoliczności związanych z ustaleniem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy może przeprowadzić wywiad.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2022/2023

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniodawcy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Zasiłek rodzinny 2022: jak złożyć wniosek online, ile wynosi

Zasiłek rodzinny to specjalne świadczenie dla rodziców lub opiekunów dziecka, które ma na celu odciążyć ich od części kosztów utrzymania pociechy. Przyznawane jest na podstawie kryterium dochodowego — dotyczy tylko rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

W tym artykule przeczytasz, ile wynosi zasiłek rodzinny i jakie warunki należy spełnić, aby go dostać. Dowiesz się także, gdzie znaleźć i jak złożyć wniosek o to świadczenie, również przez internet.

Stwórz skuteczne CV w kilka minut. Wybierz profesjonalny szablon CV i szybko wypełnij wszystkie sekcje CV dzięki gotowym treściom do wstawienia i wskazówkom ekspertów.

Stwórz CV teraz

Stwórz profesjonalne CV teraz! NIE TAK

Kreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC.

1. Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny przez internet i w urzędzie?

Aby otrzymać jakiekolwiek państwowe świadczenie, musisz najpierw zmierzyć się z biurokratycznymi procedurami. Nie inaczej będzie w przypadku zasiłku rodzinnego — potrzebny Ci będzie odpowiedni wniosek i kilka dokumentów.

Wniosek o zasiłek rodzinny możesz złożyć zarówno przez internet, jak i osobiście w urzędzie. Poniżej przeczytasz, jak dokładnie wyglądają te procesy i co musisz zrobić.

Zasiłek rodzinny — wniosek online 2022

Od 2018 r. złożyć wniosek o zasiłek rodzinny online możesz jedynie za pośrednictwem rządowego portalu Emp@tia. Aby się na niego zalogować i skorzystać z możliwości składania dokumentów przez internet, musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Profil zaufany możesz założyć na stronie rządowej lub za pośrednictwem swojego banku — większość polskich banków daje tę możliwość. Podpis kwalifikowany natomiast ma dokładnie taką samą moc prawną, jak własnoręczny. Musisz jednak go wykupić — tutaj przeczytasz, jak to zrobić.

Następnie wystarczy zarejestrować i zalogować się na stronie Empatii i wybrać odpowiedni wniosek. Portal przeprowadzi Cię krok po kroku przez całą procedurę. Znajdziesz tam informacje, jakie dane musisz podać oraz jakie dokumenty dołączyć do pisma.

Po wpisaniu i sprawdzeniu swoich danych (to bardzo ważne!), będziesz mógł potwierdzić ich poprawność w systemie. Następnie wystarczy dodać odpowiednie załączniki i na sam koniec kliknąć wyślij.

Na maila powinieneś otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku o zasiłek rodzinny. Ponadto to czy dotarł do odpowiedniego urzędu, również możesz sprawdzić na portalu Empatia. Wystarczy wejść w zakładkę Wnioski wysłane.

Instrukcję składania wniosku online krok po kroku znajdziesz też pod tym linkiem.

Wniosek o zasiłek rodzinny online mamy z głowy. Gdybyś jednak chciał złożyć dokument osobiście w urzędzie, w dalszej części artykułu przeczytasz, jak to zrobić.

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny w urzędzie?

Wniosek o zasiłek rodzinny składa się w urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy), odpowiadającym Twojemu miejscu zamieszkania. Odpowiedni dokument znajdziesz tutaj. Musisz wpisać w nim swoje dane osobowe oraz dane dzieci, na które chciałbyś otrzymywać świadczenie.

W tym samym formularzu możesz również ubiegać się o dodatki do świadczenia rodzinnego, m.in. zasiłek wychowawczy. Jeśli nie możesz samodzielnie wydrukować dokumentu, odpowiedni formularz dostaniesz w urzędzie gminy lub miasta.

Kiedy składać wniosek o zasiłek rodzinny w 2022?

Świadczenie rodzinne otrzymuje się na 12 miesięcy — okres rozliczeniowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Ale, wniosek o zasiłek rodzinny możesz złożyć w dowolnym miesiącu. Jeśli otrzymasz prawo do tego świadczenia, będziesz je otrzymywał od miesiąca, w którym złożyłeś formularz, do końca okresu zasiłkowego.

Oczywiście wraz z wnioskiem o świadczenie rodzinne w urzędzie powinieneś również złożyć dodatkowe dokumenty.

Zasiłek rodzinny — jakie dokumenty należy dołączyć?

Zarówno przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny online, jak i osobiście, powinieneś złożyć również:

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający jego wiek, jeżeli dziecko się uczy i ukończyło 18 lat

zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziny (dostaniesz je w swoim urzędzie skarbowym).

Jeśli chcesz pobierać zasiłek rodzinny na dziecko, które ukończyło 18 lat, musisz również przedstawić oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę.

Gdy opiekujesz się dzieckiem z niepełnosprawnością, powinieneś złożyć orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Ponadto, gdy jesteś samotnym rodzicem, musisz przedłożyć kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.

Część tych dokumentów jest potrzebna, bo otrzymanie zasiłku rodzinnego zależy od kryterium dochodowego. W dalszej części artykułu znajdziesz informacje o warunkach, jakie musisz spełnić, aby otrzymać prawo do świadczenia.

Dobre podsumowanie zawodowe w CV potrafi przekonać rekrutera. Nie musisz nic wymyślać od nowa: wybierz podsumowanie napisane przez ekspertów i dostosuj do siebie w kreatorze CV LiveCareer.

2. Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać zasiłek rodzinny?

Warunki przyznawania zasiłku rodzinnego zostały uregulowane w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Czytamy w niej, że zasiłek przysługuje:

rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka

opiekunowi faktycznemu dziecka

osobie uczącej się (gdy jej rodzice nie żyją lub nie utrzymują jej).

Dodatkowo przy zasiłku rodzinnym obowiązują ograniczenia wiekowe dziecka. Świadczenie przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia (lub 21. jeśli kontynuuje naukę).

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mogą je otrzymywać do ukończenia przez podopiecznych 24 lat. Osobom pełnoletnim, które nie są na utrzymaniu rodziców, również przysługuje ono do 24. roku życia.

Co ważne, świadczenie rodzinne przysługuje rodzicom i osobom w trudnej sytuacji materialnej. Dlatego też, aby móc się o nie ubiegać należy spełnić poniższe kryterium dochodowe.

Zasiłek rodzinny 2022 — kryterium dochodowe

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 674 zł. W przypadku opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością kwota wynosi 764 zł. Dochód brany pod uwagę jest liczony za poprzedni rok kalendarzowy.

Jak obliczyć dochód do świadczenia rodzinnego? Należy zsumować dochody każdego członka rodziny, a następnie sumę podzielić przez liczbę miesięcy, z których zostały uzyskane i przez liczbę członków rodziny.

3. Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2022 r.?

Wysokość zasiłku rodzinnego jest różna i zależy od wieku dziecka, na które otrzymuje się świadczenie.

Zasiłek rodzinny — kwota

95 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat

124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat

135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat

Warto też wiedzieć, że zasiłek rodzinny jest zwolniony z podatku dochodowego. To znaczy, że powyższe kwoty są kwotami netto — na rękę.

Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy.

Stwórz list motywacyjny teraz

Masz jeszcze jakieś pytania dotyczące zasiłku rodzinnego? Zostaw komentarz pod artykułem. Chętnie Ci pomogę.

Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne

Osoba, która nienależnie pobrała świadczenia rodzinne, jest obowiązana jest do jego zwrotu. Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje jednak sytuacje, gdy organ może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń bądź rozłożyć ją na raty.

Okoliczności powodujące powstanie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne powoduje ustanie bądź zawieszenie prawa do świadczenia rodzinnego. Okolicznością powodującą ustanie bądź zawieszenie prawa do świadczenia rodzinnego, jest ustanie co najmniej jednej z przyczyn będących podstawą ustalenia świadczenia.

Polecamy: Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

Najczęstszą przyczyną ustania prawa do świadczenia rodzinnego jest przekroczenie określonego progu dochodów uzyskiwanych przez pobierającą świadczenie rodzinę. Należy zauważyć, że w przypadku, gdy prawo do świadczenia rodzinnego zostało nabyte na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów, takie oszustwo skutkuje nie tylko utratą zasiłku oraz obowiązkiem jego zwrotu, ale także powoduje powstanie konsekwencji karnych. Czyny takie stanowią bowiem przestępstwa w rozumieniu Kodeksu karnego.

Katalog nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych osoba, która nienależnie pobrała świadczenia rodzinne, jest obowiązana do zwrotu tego świadczenia. W art. 30 ust. 2 tej ustawy wymieniony został katalog świadczeń rodzinnych, które uważane są za nienależnie pobrane. Są to:

świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;

świadczenia rodzinne wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu – po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, w których członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą;

świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;

świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku, gdy wojewoda, w sytuacji przebywania osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych lub członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;

świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego;

świadczenia rodzinne wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.

Konsekwencje pobrania nienależnego świadczenia rodzinnego

Należy pamiętać, że wszelkie nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi. W związku z tym osoba, która bezpodstawnie pobierała świadczenia rodzinne zobowiązana jest je zwrócić organowi przyznającemu takie świadczenia. Właściwy w tych sprawach organ administracyjny powinien wydać decyzję ustalającą wysokość podlegających zwrotowi środków wraz ze wskazaniem terminu ich zwrotu. Zgodnie z art. 30 ust. 2b ustawy o świadczeniach rodzinnych od kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie, w związku z czym kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami.

Gdyby jednak okazało się, że osobie przysługuje prawo do pobierania świadczenia rodzinnego, wówczas ustalone decyzją kwoty nienależnie pobranych wcześniej świadczeń, podlegają potrąceniu z wypłacanych na bieżąco świadczeń rodzinnych.

Możliwe działania państwa w sytuacji nienależnego pobrania świadczenia rodzinnego

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. To oznacza, że wierzyciel, którym jest organ administracyjny, wystawia tytuł wykonawczy. Następnie przesyła go do właściwego organu egzekucyjnego w celu odzyskania nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przedawniają się z upływem 3 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności. To oznacza, że w zakresie należności przedawnionych organ nie dysponuje żadnymi środkami przymusu, służącymi wyegzekwowaniu zwrotu świadczenia. Jednak gdyby osoba nieuprawniona zwróciła kwoty nienależne po upływie 3 lat od uprawomocnienia się decyzji, nie może ona powoływać się na przesłankę przedawnienia i próbować w ten sposób odzyskać zwrócone świadczenia.

Należy jednak mieć na uwadze, że bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany, gdy następuje:

odroczenie terminu płatności należności,

rozłożenie spłaty należności na raty,

zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony – przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo odpowiednio od dnia następującego po dniu odroczenia terminu płatności należności, rozłożenia spłaty należności na raty lub zastosowania środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony.

Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne – brak obowiązku zwrotu

Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych nie jest wydawana, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat. To oznacza, że po tym okresie nie jest możliwe stosowanie żadnych środków przymusu przez organy wobec osób nieuprawnionych.

Należy pamiętać, iż zgodnie z ustawą istnieje szczególna procedura postępowania w sytuacji, gdy rodzina zobowiązana do zwrotu nienależnego świadczenia znajduje się w bardzo złej kondycji finansowej. Wówczas właściwy organ, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty. Zgodnie z ustawą jest to możliwe, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 r., Nr 228, poz. 2255).

Polecamy serwis: Pomoc społeczna

Zasiłek rodzinny

Wypłaty świadczeń są realizowane w dniach od 10-go do 15-go każdego miesiąca. Jeśli 10-ty przypada w niedzielę lub święto, wypłata nastąpi w najbliższy dzień roboczy. Informacja telefoniczna Wydziału Spraw Społecznych:

Wymagane dokumenty:

Świadczenie wychowawcze (tzw. program Rodzina 500+)

Nazwa usługi: Świadczenie wychowawcze (tzw. program Rodzina 500+)

Miejsce załatwienia sprawy:

ulica Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

tel.

fax.

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Wymagane dokumenty: Uwaga! Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia lub PUE ZUS od dnia 01. lipca 2019r., natomiast tradycyjnie od dnia 01. sierpnia 2019r.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami

Do wniosku o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021, trwający od 01.07.2019 r. do 31.05.2021 r. należy dołączyć odpowiednio:

1) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

2) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

3) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

4) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

5) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);

6) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczenia i wydaje decyzję administracyjną.

Uwaga!

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej od dnia 01. lipca 2019r., natomiast tradycyjnie od dnia 01. sierpnia 2019r.

Opłaty: Brak

Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc – gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna: Ustawa

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1465)

Inne informacje: Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyjmuje nowe wnioski, rozpatruje je i wypłaca na bieżąco przyznane przez siebie świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dzieci lub na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej taki wniosek nie został złożony.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS rozpoczął również przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 r.

Natomiast sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia nadal realizują dotychczasowe organy (tj. w sprawach świadczenia wychowawczego – gminy, w sprawach dodatków wychowawczych przysługujących na dzieci w pieczy zastępczej – powiaty, natomiast w sprawach wymagających rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wojewodowie).

Dokumenty dodatkowe:

Zasiłek rodzinny Gdynia – kwota, dokumenty i wniosek o świadczenia rodzinne online lub PDF 2022

Rodziny spełniające kryteria dochodowe i wiekowe, mogą starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego. Ile wynosi to świadczenie? Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny? Jak długo można go otrzymywać? Zapoznaj się z poradnikiem.

Co to jest zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny to wsparcie finansowe dla osób wychowujących dzieci, mający na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z ich utrzymaniem.

WAŻNE! Wnioskujący, składając wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego powinien sprawdzić, czy przysługuje mu któryś z dodatków do zasiłku w Gdyni.

Wysokość zasiłku rodzinnego w Gdyni

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co miesiąc, w wysokości:

95 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,

na dziecko do ukończenia 5. roku życia, 124 zł na dziecko w przedziale wiekowym od 5. r.ż. do ukończenia 18. roku życia,

na dziecko w przedziale wiekowym od 5. r.ż. do ukończenia 18. roku życia, 135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia, do ukończenia 24. r.ż.

Komu przysługuje zasiłek?

Kryterium wiekowe

Zasiłek rodzinny przysługuje:

rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka: do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, do ukończenia przez dziecko nauki w szkole, nie dłużej niż do 21. roku życia, do ukończenia 24. roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole wyższej lub posiada oświadczenie o niepełnosprawności.

osobie uczącej się (także w szkole wyższej) do momentu ukończenia 24. roku życia, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub zgodnie z ustaleniami wyroku sądowego.

Kryterium dochodowe

Aby otrzymać zasiłek, jednocześnie musi zostać spełnione kryterium dochodowe: dochód w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 674 zł lub 764 zł w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. W okresie zasiłkowym 2022/2023 uwzględnia się dochody za rok 2021.

Kiedy nie otrzymasz świadczenia?

Zasiłek nie jest przyznawany w sytuacji, gdy:

dziecko/uczeń pozostaje w związku małżeńskim,

dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie, np. w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej, a także w rodzinie zastępczej,

pełnoletnie dziecko otrzymuje zasiłek rodzinny na własne dziecko,

rodzicowi samotnie wychowującemu dziecko nie zostały zasądzone alimenty od drugiego rodzica, za wyjątkiem sytuacji, gdy: rodzic/rodzice nie żyją, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo od drugiego rodzica o ustalenie alimentów zostało odrzucone, sąd wydał decyzję dla jednego rodzica o poniesieniu całkowitych kosztów utrzymania dziecka i jednocześnie nie zobowiązał drugiego rodzica do wypłacania alimentów na nie, decyzją sądu dziecko jest objęte opieką naprzemienną przez obojga rodziców w stopniu równym,

rodzic lub opiekun otrzymuje zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Jak długo wypłacane jest świadczenie?

Zasiłek jest przyznawany począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o zasiłek rodzinny, do końca okresu zasiłkowego lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko skończy określony próg wiekowy. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Wniosek o zasiłek rodzinny

Kiedy składa się wniosek?

Pierwszy wniosek można złożyć w dowolnym momencie. Po pozytywnym rozpatrzeniu zasiłek zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku, do końca okresu zasiłkowego (31 października kolejnego roku).

Odnowienia – czyli wnioski na nowy okres zasiłkowy, można składać zgodnie z poniższym harmonogramem:

od 1 lipca drogą elektroniczną,

od 1 sierpnia tradycyjnie w formie papierowej – w urzędzie lub listownie.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby uzyskać zasiłek rodzinny w Gdyni, należy wypełnić wniosek SR-1 – Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego a także załącznik SR-1Z. Dodatkowo, konieczne jest przedłożenie:

aktu urodzenia dziecka (potwierdzenie wieku) → Dowiedz się, jak zdobyć odpis aktu urodzenia w Gdyni,

zaświadczenia o tym, że dziecko uczęszcza do szkoły,

orzeczenia sądu o ustanowieniu opieki – jeśli wniosek składają nie rodzice, a opiekunowie prawni,

oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, poprzedzającym okres zasiłkowy lub o wielkości gospodarstwa rolnego,

dodatkowych dokumentów, jeśli dotyczą sprawy, w tym: oświadczenia o urlopie wychowawczym, oświadczenia o niekorzystaniu z placówek zapewniających dziecku całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oświadczenia o tymczasowym zameldowaniu ucznia poza miejscem zamieszkania.

Gdzie złożyć wniosek w Gdyni? Ile to kosztuje?

Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego przyjmują placówki pomocy społecznej w Gdyni.

Wniosek o zasiłek rodzinny online

Złożenie wniosku o zasiłek rodzinny przez Internet umożliwia rządowy portal [email protected] – logowanie wymaga Profilu Zaufanego.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia?

Poprawnie złożone wnioski na nowy okres zasiłkowy są rozpatrywane i wypłacane zgodnie z poniższym harmonogramem:

złożenie wniosku do 31 sierpnia → decyzja + wypłata do 30 listopada,

złożenie wniosku od 1 września do 31 października → decyzja + wypłata do 31 grudnia,

złożenie wniosku od 1 listopada do 31 grudnia → decyzja + wypłata do końca lutego roku kolejnego.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zasiłek rodzinny?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Podstawa prawna

Wydział Spraw Społecznych

O nas

Adres do korespondencji

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,

81-382 Gdynia

Dodatek energetyczny

II piętro, pokój 223 – przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Dodatek Mieszkaniowy

II piętro, pokój 223 – przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Dysponowanie zajętymi lokalami

II piętro, pokój 220 – przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Fundusz alimentacyjny

– II piętro, sala 206 – przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku

– II piętro, pokoje 212 i 213 – przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)

– II piętro, sala 206 – przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku

– II piętro, pokoje 211, 214 i 221 – przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka (ustawa “Za życiem”)​​​​​​​

II piętro, pokój 206 – przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku

Prowadzenie spraw realizacji prawomocnych wyroków eksmisyjnych ze wskazaniem tymczasowego pomieszczenia

II piętro, pokój 220 – przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Przyznanie Karty Dużej Rodziny​​​​​​​

– II piętro, sala 206 – przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku

– II piętro, pokój 211 – wydawanie Kart w poniedziałki i czwartki

Specjalny zasiłek opiekuńczy​​​​​​​

II piętro, pokój 222 – przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Świadczenie pielęgnacyjne

II piętro, pokój 222 – przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Świadczenie rodzicielskie

– II piętro, sala 206 – przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku

– II piętro, pokoje 211, 214 i 221 – przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Świadczenie wychowawcze (tzw. program Rodzina 500+)

II piętro, sala 206 – przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku

Interesanci są obsługiwani przy wykorzystaniu systemu biletowego.

Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

– II piętro, sala 206 – przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku

– II piętro, pokój 211 – wydawanie Kart w poniedziałki i czwartki

Wynajem lokali socjalnych i komunalnych​​​​​​​

II piętro, pokój 220 – przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Wynajem lokali socjalnych osobom, którym sąd prawomocnym wyrokiem nakazał opróżnienie lokalu i orzekł o uprawnieniu do lokalu socjalnego​​​​​​​

II piętro, pokój 220 – przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Zasiłek dla opiekuna

II piętro, pokój 222 – przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Zasiłek pielęgnacyjny​​​​​​​

– II piętro, sala 206 – przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku

– II piętro, pokoje 211, 214, i 221 – przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Zasiłek rodzinny​​​​​​​

– II piętro, sala 206 – przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku

– II piętro, pokoje 211, 214 i 221 – przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Wsparcie dla rodzin z dziećmi

Celem wsparcia jakie oferujemy jest zapobieganie rozpadowi rodzin i umożliwianie jak najpełniejszej realizacji funkcji i ról związanych z rodziną.

Wsparcie dopasowane jest zawsze do indywidualnych potrzeb każdej rodziny. Niezbędnym warunkiem do skutecznego ubiegania się o pomoc z MOPS jest kontakt z pracownikiem socjalnym z właściwego Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Prawo do opieki zdrowotnej

Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Prawo do opieki mają:

Osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, tj. ubezpieczeni; Osoby inne niż ubezpieczeni, posiadające obywatelstwo polskie i mieszkające w Polsce, spełniające określone kryterium dochodowe; Osoby nieubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu; Inne osoby nieubezpieczone uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa; Osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w krajach UE/EOG

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych regulują:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042102135

Art. 2.

1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:

1) osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej „ubezpieczonymi”,

2) inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych

– zwane dalej „świadczeniobiorcami”.

Art. 66.

1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

1) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są:

a) pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

b) rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu

społecznym rolników,

c) osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi

współpracującymi,

d) osobami wykonującymi pracę nakładczą,

e) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy

zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub

osobami z nimi współpracującymi,

f) osobami duchownymi,

g) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub członkami ich rodzin,

h) osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu

oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także

osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium

na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów

zbiorowych pracy,

i) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu

zatrudnienia;

2) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe,

ćwiczenia wojskowe, o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego

tytułu, oraz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także kandydaci na żołnierzy zawodowych;

3) poborowi odbywający służbę zastępczą;

4) poborowi pełniący służbę w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu;

5) żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę wojskową i służbę okresową;

6) policjanci;

7) funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

8) funkcjonariusze Agencji Wywiadu;

9) funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu;

10) funkcjonariusze Straży Granicznej;

11) funkcjonariusze Służby Celnej;

12) funkcjonariusze Służby Więziennej;

13) funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej;

14) posłowie pobierający uposażenia poselskie, posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej, pobierający z tego tytułu uposażenie oraz senatorowie pobierający uposażenie senatorskie;

15) sędziowie i prokuratorzy;

16) osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające

uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po

zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze;

17) uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu

przepisów o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia

zdrowotnego z innego tytułu;

18) dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

19) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w

placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3;

20) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których

mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1;

21) alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2;

22) słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;

23) osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15 roku życia niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

24) bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego

tytułu;

25) osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne

oraz osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z

dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z

2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.17)) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

26) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

27) uchodźcy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów

o pomocy społecznej niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

z innego tytułu;

28) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla

bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

29) osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

30) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

31) kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty;

32) osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

33) osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej

lub prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

34) rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym

rolników na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35;

35) członkowie rad nadzorczych pobierający z tego tytułu świadczenia pieniężne.

2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego

osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o których mowa

w ust. 1 pkt 17-20, 24, 26-28, 30 i 33.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację

prawomocnym wyrokiem sądu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. 2011 nr 225 poz. 135 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112251355

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 438); http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000438

W odniesieniu do punktu 2 – osoby inne niż ubezpieczeni, posiadające obywatelstwo polskie i mieszkające w Polsce, które spełniają odpowiednie kryterium dochodowe są uprawnione do świadczeń na podstawie decyzji wójta/ burmistrza, prezydenta gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Decyzja wydawana jest:

na wniosek samego zainteresowanego

na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczeń w stanie nagłym

na wniosek oddziału wojewódzkiego NFZ

z urzędu.

Decyzja ważna jest od dnia złożenia wniosku lub od dnia, w którym nastąpiło leczenie w związku ze stanem nagłym. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje nie dłużej niż przez 90 dni od dnia określonego w decyzji.

Procedura przyznania prawa do opieki zdrowotnej na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Gdyni przebiega w następujący sposób:

키워드에 대한 정보 urząd miasta gdynia świadczenia rodzinne

다음은 Bing에서 urząd miasta gdynia świadczenia rodzinne 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  부천 대형 폐기물 | 처치곤란 대형폐기물 버려야하는 자취생들 주목!! 인터넷으로 대형폐기물 신고 가능~(대형폐기물, 인터넷신고, 대형폐기물 수거) 빠른 답변
See also  월 정리 해변 | [4K] 제주도 월정리 해변의 에메랄드색 바다 드론영상 27638 명이 이 답변을 좋아했습니다

See also  그린 요양 병원 | 그린병원 호남최고요양병원 292 개의 베스트 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Walking in Gdynia, one of the 3 beautiful cities in Tricity, Pomorskie – North of Poland

 • Kaja Grim
 • Cuoc song Ba Lan
 • Ba Lan
 • Lìfe in Poland
 • Chong Ba Lan Vo Viet
 • Nguoi Viet o Ba Lan
 • Gdynia
 • Tricity Poland
 • Tricity
 • polandtravel
 • polandvlog
 • pomorskie
 • trójmiasto
 • pomeranian
 • Poland
 • Lato 2021

Walking #in #Gdynia, #one #of #the #3 #beautiful #cities #in #Tricity, #Pomorskie #- # #North #of #Poland


YouTube에서 urząd miasta gdynia świadczenia rodzinne 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Walking in Gdynia, one of the 3 beautiful cities in Tricity, Pomorskie – North of Poland | urząd miasta gdynia świadczenia rodzinne, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment