Upadłość Konsumencka Jak Nie Stracić Domu | Jak Nie Stracić Dom, Mieszkanie, Gospodarstwo Lub Auto Podczas Upadłości Konsumenckiej. 상위 59개 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “upadłość konsumencka jak nie stracić domu – Jak nie stracić dom, mieszkanie, gospodarstwo lub auto podczas upadłości konsumenckiej.“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Tomasz Surdej 이(가) 작성한 기사에는 조회수 35회 및 좋아요 1개 개의 좋아요가 있습니다.

By nie stracić swoich czterech kątów upadły musi przekonać wierzycieli, że zachowanie swojego domu czy mieszkania sprawi, iż wykonywanie przez niego układu będzie dzięki temu efektywniejsze. Teraz decyzja należy do wierzycieli.Wady ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jako najdalej idący skutek należy wskazać utratę praw do swojego majątku. Wszelkie nieruchomości oraz wartościowe ruchomości zostają przeznaczone na uregulowanie zadłużenia. Co więcej, bardzo często dochodzi do zajmowania części wynagrodzenia przez syndyka.Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak zachować mieszkanie przy upadłości. Co do zasady nieruchomość upadłego wchodzi do masy upadłości. Oznacza to, że z dniem ogłoszenia upadłości zarząd nad nieruchomością przejmuje syndyk. Niemożliwe jest więc przepisanie mieszkania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Table of Contents

upadłość konsumencka jak nie stracić domu 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Jak nie stracić dom, mieszkanie, gospodarstwo lub auto podczas upadłości konsumenckiej. – upadłość konsumencka jak nie stracić domu 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

adwokat Tomasz Surdej prezentuje istotne informacje o układzie w upadłości konsumenckiej http://kancelariasurdej.pl
tel. 570044559 Umówmy się na profesjonalną konsultację w temacie wyjścia z długów

upadłość konsumencka jak nie stracić domu 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Upadłość konsumencka a mieszkanie – kiedy można …

Jeśli zatem nieruchomość (mieszkanie, dom, grunt itd.) nie może zostać zbyta z zachowaniem przepisów ustawy (np. pomimo kilkukrotnych prób …

+ 여기에 보기

Source: legalmedia.pl

Date Published: 1/17/2021

View: 2714

Co się dzieje z mieszkaniem po ogłoszeniu upadłości …

Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej będzie zatem wejście do masy upadłości mieszkania (lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego) dłużnika i …

+ 여기에 표시

Source: kancelaria-slaski.pl

Date Published: 4/11/2022

View: 8657

Przepisanie nieruchomości a ogłoszenie upadłości … – Skup.io

Ponadto, jeżeli upadły, nie poda we wniosku informacji o zaistnieniu darowizny – sąd ma …

+ 여기에 자세히 보기

Source: skup.io

Date Published: 10/21/2021

View: 5606

Upadłość konsumencka a mieszkanie (nieruchomość)

Upadłość konsumencka, a udział w nieruchomości, co jeśli syndyk nie sprzeda mieszkania i jak nie stracić domu w postępowaniu upadłościowym.

+ 여기를 클릭

Source: kancelaria-odszkodowanie.pl

Date Published: 9/28/2022

View: 1679

upadłość konsumencka wyłączenie mieszkania

Jeśli dłużnik jest właścicielem udziału w nieruchomości, to nie zależnie od jego wielkości, wchodzi on również w skład masy upadłości. Udział w …

+ 여기에 표시

Source: www.adwokatmarchewka.pl

Date Published: 9/21/2021

View: 1205

Czy po ogłoszeniu upadłości Dłużnik traci dom? – KBPZ.pl

Czy syndyk masy upadłości może odebrać nieruchomość oraz czy istnieje … się czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej straci swój dom.

+ 여기에 보기

Source: kbpz.pl

Date Published: 10/28/2021

View: 2915

Jak nie stracić mieszkania po ogłoszeniu upadłości …

Zawarcie układu w upadłości konsumenckiej daje możliwość uniknięcia likwacji majątku, m.in. lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w …

+ 여기에 표시

Source: zakonczeniedzialalnosci.pl

Date Published: 2/7/2022

View: 6000

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego konsumenta

Decydując się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy zatem liczyć się z … upadłego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny nie został dotychczas …

+ 여기를 클릭

Source: xn--upadokonsumencka-z4b47hvn.com.pl

Date Published: 10/21/2022

View: 8799

Czy w ramach upadłości mogę stracić mieszkanie?

Jest zatem możliwe, że lokal mieszkalny lub dom zostanie włączony do masy upadłości. Nie oznacza to jednak, że konsument pozostanie bez dachu nad głową.

+ 여기에 표시

Source: szymanskiwyjatek.pl

Date Published: 10/30/2021

View: 2630

주제와 관련된 이미지 upadłość konsumencka jak nie stracić domu

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Jak nie stracić dom, mieszkanie, gospodarstwo lub auto podczas upadłości konsumenckiej.. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Jak nie stracić dom, mieszkanie, gospodarstwo lub auto podczas upadłości konsumenckiej.
Jak nie stracić dom, mieszkanie, gospodarstwo lub auto podczas upadłości konsumenckiej.

주제에 대한 기사 평가 upadłość konsumencka jak nie stracić domu

 • Author: Tomasz Surdej
 • Views: 조회수 35회
 • Likes: 좋아요 1개
 • Date Published: 2020. 4. 15.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=OKQ3v0pTPlw

Jakie są minusy ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Wady ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jako najdalej idący skutek należy wskazać utratę praw do swojego majątku. Wszelkie nieruchomości oraz wartościowe ruchomości zostają przeznaczone na uregulowanie zadłużenia. Co więcej, bardzo często dochodzi do zajmowania części wynagrodzenia przez syndyka.

Jak zachować mieszkanie w upadłości?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak zachować mieszkanie przy upadłości. Co do zasady nieruchomość upadłego wchodzi do masy upadłości. Oznacza to, że z dniem ogłoszenia upadłości zarząd nad nieruchomością przejmuje syndyk. Niemożliwe jest więc przepisanie mieszkania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Czy syndyk może zająć mieszkanie?

Co prawda Syndyk nie zajmie rzeczy codziennego użytku, które są niezbędne do funkcjonowania, jak sprzęty gospodarstwa domowego, czy nasze narzędzia do pracy, to jednak może spieniężyć posiadane przez nas nieruchomości (w tym zajmowane przez nas mieszkanie/dom) i ruchomości – jak chociażby samochód, który poprawia …

Czy rodzina upadłego może kupić mieszkanie?

Kto zatem nie może kupować od syndyka? Przede wszystkim członkowie najbliższej rodziny syndyka. Jego małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki. Ograniczenie w możliwości zakupu od syndyka obejmuje również osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia.

Kiedy syndyk schodzi z pensji?

Wynika to z faktu, że zajęcie wynagrodzenia obejmuje cały czas postępowania upadłościowego, a więc trwa od wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, aż do zakończenia tej procedury. Standardowo dochodzi do tego wraz z wydaniem przez sąd upadłościowy postanowienia o wykonaniu ostatecznego planu podziału.

Czy syndyk może zabrać telewizor?

Syndyk nie zabierze upadłemu zatem m.in. przedmiotów urządzenia domowego, pościeli, bielizny, odzieży codziennej, niezbędnej dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także odzieży niezbędnej do pełnienia służby lub wykonywania zawodu.

Czy syndyk bada historię konta?

Konkludując, konto w banku po upadłości konsumenckiej jest często blokowane automatycznie przez bank. Bez pomocy i odpowiedniej dyspozycji syndyka, upadłemu nie uda się zarządzać środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym.

Co jeśli syndyk nie sprzeda mieszkania?

Wiele zależy od tego czy mamy do czynienia z rzeczą ruchomą czy też z nieruchomością lub jej ułamkową częścią. W pierwszym przypadku, gdy ruchomość nie znajduje nabywcy mimo starań syndyka, sędzia-komisarz może wydać postanowienie o wyłączeniu tejże ruchomości z masy upadłości albo zezwolić na jej zniszczenie (art.

Czy można dogadać się z syndykiem?

Jeżeli dłużnik posiadał już komornika wtedy egzekucje komornicze są zawieszane i na miejsce komornika wchodzi syndyk. Na tej samej podstawie zabiera on część dochodu dłużnika. Jednak tu są możliwości dogadania się z syndykiem, nie jest to tak restrykcyjne jak przy komorniku.

Po co syndyk przychodzi do domu?

Pierwszy kontakt, zwykle w domu, ma na celu spotkanie w otoczeniu, w którym upadły czuje się swobodnie. Syndyk chce w ten sposób poznać sytuację życiową osoby upadłej, ustalić, czy coś się zmieniło względem sytuacji opisanej we wniosku upadłościowym.

Co lepsze komornik czy upadłość?

Jeśli chcesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką, a komornik już zaczął ściąganie długów – nie wahaj się. Upadłość konsumencka to zdecydowanie korzystniejsze rozwiązanie prawne niż egzekucja komornicza: Zajmuje się wszystkimi długami jednocześnie. Prowadzi do całkowitego oddłużenia.

O co pyta syndyk?

Syndyk w trakcie pierwszego spotkania pyta o przyczyny niewypłacalności dłużnika oraz weryfikuje przyczyny jego upadłości. Bardzo często dłużnicy w trakcie pierwszego spotkania opowiadają syndykowi całą swoją historię związaną z zadłużeniem.

Ile trwa sprzedaż mieszkania przez syndyka?

Z wybranym oferentem syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez sędziego-komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez sędziego-komisarza.

Jak kupic nieruchomość od syndyka?

Syndyk może dokonać sprzedaż nieruchomości w formie sprzedaży z wolnej ręki bądź w formie przetargu. Zanim syndyk zaplanuje przetarg, powinien przygotować: operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę w zakresie wyceny sprzedawanej nieruchomości; uzyskać zgodę sędziego-komisarza na sprzedaż nieruchomości.

Czy po ogłoszeniu upadłości można kupić mieszkanie?

Dłużnik, który stracił swoją nieruchomość, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, może odzyskać część kwoty ze sprzedaży swojego majątku na zapewnienie dachu nad głową. Otrzyma on kwotę o równowartości przeciętnego najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub pobliskiej miejscowości za okres 12 lub 24 miesięcy.

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to sposób, aby wyjść ze spirali długów, jednak niesie za sobą poważne konsekwencje: Przejęcie i spieniężenie majątku przez syndyka. Wejście w skład masy upadłościowej wspólnego majątku małżonków. Utrata znacznej części swojego wynagrodzenia za pracę.

Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Po ogłoszeniu upadłości powołany postanowieniem sądu syndyk niezwłocznie przystępuje także do wykonania spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości (majątku dłużnika podlegającego likwidacji) oraz sporządzenia planu likwidacyjnego, który w terminie 30 dni powinien przedstawić sędziemu-komisarzowi.

Co się dzieje z długami po ogłoszeniu upadłości?

Samo ogłoszenie upadłości nie oznacza jeszcze, że długi zostają umorzone. W pierwszej kolejności istniejące zobowiązania zostaną zaspokojone z ustalonego majątku dłużnika. Gdy ten ulegnie już likwidacji, sąd mając na uwadze ustaloną listę wierzytelności, wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli.

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości?

Podstawowym skutkiem ogłoszenia upadłości, jest utrata zarządu nad majątkiem upadłego. Zarząd nad majątkiem przyjmuje syndyk, nawet w sytuacji, kiedy ten majątek nie jest jeszcze mu wydany. Jest to o tyle ważne, że wszelkie czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości są nieważne.

Upadłość konsumencka – jak nie stracić domu?

Aktualności / Upadłość konsumencka – jak nie stracić domu?

2021-04-05

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły traci swój dom? Czy syndyk ma prawo odebrać nieruchomość? A może istnieje szansa, by zatrzymać własne mieszkanie? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Upadłość konsumencka – co z mieszkaniem?

Zazwyczaj w skład masy upadłości wchodzi mieszkanie czy dom upadłego. Często jest ono w tym momencie zamieszkiwane przez niego, a także jego rodzinę czy bliskich. W takiej sytuacji w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie traci on prawa do korzystania z niego. Działa to jednak w pewnym zakresie, który określa sędzia-komisarz.

Może to wyglądać w następujący sposób:

Upadły korzysta z mieszkania czy domu w takim zakresie, w jakim nie przeszkadza to w jego sprzedaży przez syndyka.

Upadły korzysta z mieszkania czy domu do momentu zaoferowania mieszkania nabywcom. Trwa to zwykle kilka, niekiedy kilkanaście miesięcy.

Upadły korzysta z mieszkania czy domu, jeśli służy to zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych.

By móc ocalić swoje mieszkanie czy też dom przed zajęciem i zlicytowaniem w ramach ustalonego planu spłaty wierzycieli, musi zostać najpierw ogłoszona upadłość konsumencka. W tym momencie upadły ma możliwość złożenia wniosku o zwołanie zgromadzenia wierzycieli, podczas którego zostanie zawarty układ. Wniosek ten powinien więc zawierać informację o tym, że cele postępowania można osiągnąć także na drodze układu i że ma to przynieść więcej korzyści niż likwidacja masy upadłości. Konieczne jest także uprawdopodobnienie tej informacji. By nie stracić swoich czterech kątów upadły musi przekonać wierzycieli, że zachowanie swojego domu czy mieszkania sprawi, iż wykonywanie przez niego układu będzie dzięki temu efektywniejsze. Teraz decyzja należy do wierzycieli. Jeśli się zgodzą, zawarty zostanie układ, w którym dom czy mieszkanie nie będzie podlegało likwidacji.

Upadłość konsumencka – ile zabiera syndyk?

Majątkiem dłużnika zarządza syndyk, który zostaje wyznaczony przez sąd. Przeznacza on majątek upadłego, który wchodzi w skład masy upadłości, na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Jeśli chodzi o źródła dochodu dłużnika, które ma prawo zająć syndyk, jest to przede wszystkim: dochód z umowy o pracę, dochody z umowy zlecenia, dochód umowy o dzieło, renta lub emerytura, a także dochód z wynajmu. Wysokość zajęcia wynagrodzenia przez syndyka określają przepisy Kodeksu Pracy, Prawa Upadłościowego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego. By dowiedzieć się natomiast, jakie długi obejmuje upadłość konsumencka, zachęcamy do lektury jednego z poprzednich artykułów na naszym blogu.

Wniosek o upadłość konsumencką, choć jest dla wielu osób ostatnią deską ratunku, skutkuje też ostatecznym utraceniem większości swojego majątku, który zostanie przekazany na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Zatem na pytanie, ile kosztuje upadłość konsumencka, nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. To wszystko zależy od przypadku konkretnego dłużnika.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – CZY WARTO JĄ ZGŁOSIĆ?

Upadłość konsumencka jest sposobem na uwolnienie się od długów. Korzystają z niej osoby niewypłacalne, które nie są w stanie spłacać zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Instytucja ta jest tym coraz bardziej powszechna w czasach pandemii, kiedy znacznemu pogorszeniu uległa sytuacja finansowa Polaków.

Warto jednak zadać sobie pytanie, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest na pewno słusznym rozwiązaniem?

Na wstępie należy podkreślić, iż ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest równoznaczne z umorzeniem długów. W przeciwnym razie byłoby to sprzeczne z celem upadłości konsumenckiej. Chociaż pierwszoplanowym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby fizycznej, to jednak przy zachowaniu słusznych praw wierzycieli – postępowanie w tym przedmiocie należy prowadzić tak, aby nie pozbawiało ono dłużnika w przyszłości motywacji do zwiększonej staranności. Sama bowiem możliwość kolejnego umorzenia zobowiązań przy odwołaniu się do zasad słuszności i humanitaryzmu może stanowić zachętę do przeciwnej postawy dłużnika. Zasadą jest zatem, że umorzenie zobowiązań upadłego powinno zostać poprzedzone próbą spłacenia przynajmniej części zadłużenia. Dopiero w przypadku stwierdzenia, że osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd powinien umorzyć jego zobowiązania bez ustalenia planu spłaty. (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2021 r., (I CSKP 100/21), LEX nr 3220045).

W procesie dotyczącym upadłości sąd ustala plan spłaty wierzycieli zawierający zasady spłacania zadłużenia oraz wyznacza syndyka, który jest odpowiedzialny za zarządzanie majątkiem upadłego oraz dokonywanie podziału środków między wierzycieli. Umorzenie części lub całego zadłużenia ma charakter wyjątkowy. Co więcej, istnieją ściśle określone rodzaje zadłużenia, które nie mogą podlegać umorzeniu. Do tej kategorii należą m. in. długi alimentacyjne, kary grzywny zasądzone przez sąd, a także długi z tytułu odszkodowań i rent.

Zalety upadłości konsumenckiej

Przede wszystkim jako pierwszą zaletę upadłości konsumenckiej należy wskazać możliwość zatrzymania wszelkich postępowań sądowych dotyczących zadłużenia, a także egzekucji komorniczych i naliczania karnych odsetek. Ponadto, bez znaczenia pozostaje wielkość zobowiązań, ani też czas pozostawania w zwłoce z ich spłatą. Należy także pamiętać, iż w 2020 r. doszło do zliberalizowania przepisów dotyczących ogłoszenia upadłości. Od tej pory nie funkcjonuje przepis dotyczący obowiązku udowodnienia braku winy konsumenta w doprowadzeniu do jego niewypłacalności. W konsekwencji ogłoszenie upadłości jest łatwiejsze oraz nie tak wymagające jak dotychczas.

Wady ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka wiąże się jednak także z negatywnymi następstwami. Jako najdalej idący skutek należy wskazać utratę praw do swojego majątku. Wszelkie nieruchomości oraz wartościowe ruchomości zostają przeznaczone na uregulowanie zadłużenia. Co więcej, bardzo często dochodzi do zajmowania części wynagrodzenia przez syndyka. Tym samym zadłużenie nie dość, że jest spłacane z całego majątku dłużnika, to jeszcze bez jego kontroli. Osoba, która ogłosiła upadłość musi liczyć się także z niemożnością zaciągnięcia nowych zobowiązań, pożyczek oraz kredytów bez wcześniejszej zgody sądu. Ponadto należy pamiętać, że informacje dotyczące upadłości są powszechnie dostępne. Tym samym upubliczniane są m. in. takie dane osobowe jak imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.

Jeszcze do niedawna ogłoszenie upadłości dla wielu osób było ostatecznością. Obecnie coraz częściej w oczach wielu stanowi ona możliwość szybkiego pozbycia się problemu. Należy jednak zaznaczyć, iż przed zastosowaniem tak kategorycznego środka warto zastanowić się nad negocjowaniem warunków spłaty zobowiązania i wypracowania z wierzycielem polubownego rozwiązania sporu dostosowanego do sytuacji życiowej oraz możliwości finansowych.

Podsumowując, ogłoszenie upadłości powinno zostać zastosowane dopiero po wykorzystaniu wszelkich dostępnych możliwości oraz gruntownym przemyśleniu takiego kroku. Może bowiem wyjść na jaw, że korzyści wcale nie będą tak duże jak się na początku wydawało. Zdecydowanie się na ogłoszenie upadłości jest uzasadnione tylko przy wystąpieniu uzasadnionych sytuacji, np. w przypadku utraty kontroli nad sytuacją finansową, zaciągnięcia zobowiązań znacznie przewyższających możliwości ich spełnienia na ustalonych warunkach, czy też trudnej sytuacji życiowej, np. poważnej choroby.

Kamila Łapińska

Aplikantka radcowska

Upadłość konsumencka a mieszkanie

Upadłość konsumencka a mieszkanie

Mieszkanie a masa upadłości

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak zachować mieszkanie przy upadłości. Co do zasady nieruchomość upadłego wchodzi do masy upadłości. Oznacza to, że z dniem ogłoszenia upadłości zarząd nad nieruchomością przejmuje syndyk. Niemożliwe jest więc przepisanie mieszkania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Upadły nie może jej sprzedać, darować, ani wynająć. Syndyk sprzeda nieruchomość, a uzyskana kwota zostanie przeznaczona na zaspokojenie wierzycieli upadłego. Tak samo wygląda sytuacja z udziałem w nieruchomości. Niezależnie od wielkości udziału wchodzi on do masy upadłości i podlega sprzedaży. Istnieje jednak możliwość zachowania mieszkania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Więcej o tym w artykule „Upadłość konsumencka z zachowaniem mieszkania„.

Warto też pamiętać, że upadły wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może złożyć wniosek o sprzedaż mieszkania na rzecz określonej osoby. Jest to tzw. pre-pack. Więcej o korzyściach płynących z pre-packu przeczytasz w artykule „Pre-pack w upadłości konsumenckiej„.

Czy syndyk może wyrzucić z mieszkania ?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy po ogłoszeniu upadłości dalej będą mogły zamieszkiwać w mieszkaniu stanowiącym ich własność. Odpowiedź brzmi tak. Razem z upadłym mogą zamieszkiwać także osoby mu bliskie. Warunkiem jest zamieszkiwanie w danym lokalu w dacie ogłoszenia upadłości. Oczywiście będzie to możliwe do czasu przeprowadzenia procedury sprzedaży mieszkania przez syndyka. Od strony formalnej wygląda to w ten sposób, że sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym wydaje postanowienie, w którym określa czas i zakres korzystania z mieszkania.

Upadłość konsumencka a wynajem mieszkania

Upadły może wnioskować o przyznanie mu części kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania, jeżeli konieczne jest zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych lub osób pozostających na jego utrzymaniu. W takiej sytuacji z sumy uzyskanej ze sprzedaży mieszkania wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.

W celu uzyskania kwoty na wynajem mieszkania upadły musi złożyć do sędziego-komisarza wniosek o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Określając wysokość kwoty sędzia – komisarz bierze pod uwagę:

potrzeby mieszkaniowe upadłego (w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu); zdolności zarobkowe upadłego; sumę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania; opinię syndyka.

Na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie wydzielenia sumy potrzebnej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych przysługuje zażalenie.

Upadłemu przysługuje także prawo do wnioskowania do sędziego-komisarza o zaliczkę na poczet kwoty potrzebnej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, jeżeli mieszkanie nie zostało jeszcze zbyte, a w masie upadłości znajdują się niezbędne środki.

Upadłość konsumencka a współwłasność mieszkania

W przypadku współwłasności nieruchomości, część która przysługuje upadłemu wchodzi do masy upadłości. Syndyk podejmie próbę jej sprzedaży. Syndyk, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, może także wnieść o zniesienie współwłasności nieruchomości (np. domu z działką). W takim przypadku możliwe jest żądanie, by zniesienie współwłasności nastąpiło poprzez podział rzeczy wspólnej (np. na dwie odrębne nieruchomości). Drugą z opcji jest przyznanie całego prawa jednemu współwłaścicielowi, z obowiązkiem spłaty drugiego (w tym przypadku z obowiązkiem spłaty upadłego).

Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy współwłasność mieszkania wynika z małżeńskiej wspólności majątkowej, co do zasady cała nieruchomość wejdzie do masy upadłości. Więcej w tym temacie przeczytasz w moim artykule „Upadłość konsumencka a majątek wspólny”. Jeżeli natomiast zastanawiasz się nad ustanowieniem rozdzielności majątkowej, i jej znaczeniem dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej, polecam lekturę artykułu „Rozdzielność majątkowa a upadłość konsumencka”.

Wyłączenie mieszkania z masy upadłości

Syndyk może złożyć wniosek o wyłączenie nieruchomości z masy upadłości. Dzieje się tak w sytuacji, gdy syndyk – pomimo wielu prób – nie może znaleźć nabywcy na sprzedaż mieszkania. Taka sytuacja bardzo rzadko dotyczy całych nieruchomości, gdzie przy kolejnych obniżkach ceny zazwyczaj udaje się znaleźć kupca. W praktyce dużo częściej zdarza się natomiast wyłączenie z masy upadłości udziału w nieruchomości, szczególnie, jeżeli jest on niewielki (np. 1/8). W takiej sytuacji, po kolejnych bezskutecznych próbach sprzedaży udziału, syndyk składa wniosek o jego wyłączenie z masy. Wyłączenie udziału z masy upadłości ma ten skutek, że syndyk nie musi już go sprzedawać. Udział pozostanie w majątku upadłego, a postępowanie upadłościowe będzie się toczyć dalej swoim torem.

Upadłość konsumencka a mieszkanie własnościowe

Nie każde prawo do mieszkania wchodzi do masy upadłości i podlega sprzedaży przez syndyka. Mieszkanie wchodzi do masy, gdy upadły jego właścicielem. Mowa tu o prawie własności do domu jednorodzinnego, odrębnym prawie własności do mieszkania, czy też spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej. Prawa te są bowiem zbywalne i podlegają egzekucji. Wchodzą więc do masy upadłości.

W skład masy upadłości nie wchodzi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej. Jest to bowiem prawo niezbywalne i nie podlegające egzekucji. Syndyk nie może zatem sprzedać lokatorskiego prawa do lokalu w toku upadłości konsumenckiej. Więcej informacji na temat rodzajów praw do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej znajdziesz w moim artykule „Dziedziczenie mieszkania spółdzielczego”.

Mieszkanie w TBS w upadłości konsumenckiej nie wchodzi w skład masy upadłości. Co więcej, wierzytelność upadłego z tytułu partycypacji w kosztach budowy powstaje dopiero z chwilą zakończenia najmu i opróżnienia lokalu. Dopiero zatem po rozwiązaniu umowy z TBS możliwe jest dokonanie przez syndyka zajęcia kwoty partycypacji.

Jeżeli interesują Cię bieżące treści z zakresu prawa upadłościowego, zapraszam do polubienia profilu Kancelarii na Facebooku.

kiedy można zachować mieszkanie mimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej? (2022 r.)

Upadłość konsumencka dzięki nowym rozwiązaniom prawnym cieszy się coraz większą popularnością. Ma ona wiele zalet – pozwala na uporządkowanie sytuacji majątkowej dłużnika, uwolnienie się od natarczywych windykatorów i komornika sądowego. Warto jednak pamiętać, że przede wszystkim jej celem jest zaspokojenie wierzycieli, w jak największym stopniu. Temu zaś służy spieniężenie majątku upadłego. Co prawda Syndyk nie zajmie rzeczy codziennego użytku, które są niezbędne do funkcjonowania, jak sprzęty gospodarstwa domowego, czy nasze narzędzia do pracy, to jednak może spieniężyć posiadane przez nas nieruchomości (w tym zajmowane przez nas mieszkanie/dom) i ruchomości – jak chociażby samochód, który poprawia jedynie komfort naszego życia.

W dzisiejszym artykule chciałbym omówić kwestię nurtującą wiele osób zainteresowanych upadłością – czy upadłość konsumencka zawsze wiąże się z utratą mieszkania? Kiedy można zachować mieszkanie mimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Zapraszam do lektury!

Otrzymaj bezpłatną analizę Twojego przypadku Skontaktuj się z naszymi specjalistami! Zadzwoń Wypełnij krótki formularz

Upadłość konsumencka a mieszkanie – czy mieszkanie jest wyłączone z masy upadłości?

Przepisy nie przewidują wprost możliwości wyłączenia mieszkania z masy upadłości. Wyłączenia z masy upadłości reguluje bowiem przepis art. 63 ustawy Prawo upadłościowe, zgodnie z którym do masy upadłości nie wchodzą przede wszystkim:

1) mienie, które jest wyłączone od egzekucji komorniczej (rzeczy codziennego użytku),

2) wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu – tj. wynagrodzenie równie minimalnej krajowej lub wyższe w przypadku, gdy na utrzymaniu upadłego pozostają inne osoby lub zachodzą inne szczególne okoliczności, zwiększające koszty utrzymania upadłego i jego rodziny.

W tych kategoriach nie mieszczą się nieruchomości, choćby były przez upadłego i jego rodzinę zamieszkałe.

Co więcej, wyłączone są z masy upadłości składniki mienia nienależące do majątku upadłego. Oznacza to, że jeżeli mieszkanie należy do majątku panieńskiego lub kawalerskiego małżonka upadłego, bądź upadły zamieszkuje u rodziny/wynajmuje mieszkanie – sam fakt zamieszkiwania w nim nie będzie wiązał się z przejęciem mieszkania przez Syndyka.

Szczególne uprawnienia sędziego-komisarza

Ponadto, sędzia – komisarz może postanowieniem wyłączyć określone składniki majątku z masy upadłości. Dotyczy to również nieruchomości lub ich części. Dzieje się tak gdy są one trudno zbywalne, lub wręcz niemożliwe do zbycia.

Kiedy będziemy mieć do czynienia z taką sytuacją? Zdecydowanie w przypadku skomplikowanych sytuacji prawno-majątkowych, których istnienie powoduje przedłużenie postępowania likwidacyjnego. Jeśli zatem nieruchomość (mieszkanie, dom, grunt itd.) nie może zostać zbyta z zachowaniem przepisów ustawy (np. pomimo kilkukrotnych prób sprzedaży nie zgłasza się żaden nabywca), a jednocześnie dalsze trwanie postępowania będzie niekorzystne dla wierzycieli, w związku z koniecznością ponoszenia kosztów obsługi masy upadłości, można taką nieruchomość wyłączyć z masy upadłości.

Jak już jednak wyżej wspomniałam, o wyłączeniu decyduje sędzia – komisarz. Kwestia ta pozostaje w jego indywidualnej ocenie, mając na uwadze całokształt sprawy. Nie ma dla takich czynności utartego schematu – wnioskując o upadłość w sytuacji, gdy posiadasz nieruchomość musisz liczyć się z tym, że możesz ją stracić, a zachowanie mieszkania działa zaś tylko na zasadzie wyjątku!

Sprzedaż mieszkania i co dalej?

Jeżeli Syndyk zdecyduje się na sprzedaż mieszkania wchodzącego do masy upadłości nie oznacza to wcale, że upadły skończy pod przysłowiowym mostem. W przypadku upadłości konsumenckiej, na wniosek upadłego ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości wydziela się kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

Bez znaczenia dla skorzystania z powyższego uprawnienia pozostaje to, czy upadły był w danym lokalu zameldowany – ważne jest tylko to, że w nim zamieszkiwał na stałe.

Wydzielając kwotę na pokrycie potrzeb mieszkaniowych upadłego Syndyk bierze również pod uwagę potrzeby mieszkaniowe osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe, czy finalną kwotę jaką Syndyk dysponuje po dokonanej sprzedaży. Dlatego kierując wniosek w tym zakresie do Syndyka warto podejść do sprawy skrupulatnie i wymienić powyższe okoliczności.

Środki uwzględnione przez Syndyka zostaną wypłacone upadłemu zazwyczaj jednorazowo i dopiero po opuszczeniu przez niego zajmowanego mieszkania. W przeciwnym razie musimy liczyć się z ryzykiem umorzenia postępowania upadłościowego bez oddłużenia z uwagi na niewydanie przez upadłego całego swojego majątku (art. 491[13] ust. 2 Prawa upadłościowego).

Wydzielona kwota wypłacana jest upadłemu, przed zaspokojeniem wierzycieli.

Otrzymaj bezpłatną analizę Twojego przypadku Skontaktuj się z naszymi specjalistami! Zadzwoń Wypełnij krótki formularz

Kto nie może nabyć nieruchomości od syndyka? Przeczytaj

W TYM artykule wyjaśniłam wszystkie podstawowe kwestie związane z zakupem nieruchomości od syndyka. Wraz z atrakcyjnością tej formy sprzedaży można zaobserwować wysokie zainteresowanie potencjalnych nabywców. No właśnie, co z nabywcami? Skoro zakup nieruchomości od syndyka, wydawać by się mogło, ma same plusy – czy jest jakiś haczyk? Czy każdy może kupić nieruchomość od syndyka? Czy przepisy przewidują jakieś ograniczenia?

Od syndyka? Od komornika?

Zakup nieruchomości od syndyka jest bardzo atrakcyjną formą nabycia nieruchomości. Powszechnie zakup nieruchomości od syndyka błędnie utożsamiany jest z licytacjami komorniczymi. W przeciwieństwie do tej drugiej formy nabycia nieruchomości w efekcie postępowania upadłościowego, kupując lokal od syndyka możemy mieć pewność, że wraz z zakupem nie będziemy musieli mierzyć się z nieprzyjemnymi sytuacjami prawnymi, czy faktycznymi. Nie spotkamy się przykładowo z sytuacją zakupu nieruchomości zamieszkiwanej przez lokatorów. Syndyk przejmuje lokal od upadłego w sposób bardziej „ugodowy”. Więcej o tym jak odbywa się proces sprzedaży nieruchomości przez syndyka znajdziesz TUTAJ.

Kto nie może kupić od syndyka?

Zasadą jest, że każdy może nabyć nieruchomość od syndyka. Jednak jak uczy doświadczenie – od każdej zasady mamy wyjątki. Tak jest również w przypadku nabywania nieruchomości od syndyka.

Przepisy określają grono osób, które od syndyka kupować nie mogą. Dotyczy to zakupu nie tylko nieruchomości, ale również ruchomości, czy praw wystawianych na sprzedaż przez syndyka. Tak, praw! Na licytacjach, czy przetargach prowadzonych przez komorników, wystawiane są na przykład prawa autorskie. Może się zatem zdarzyć, że przy okazji zakupu nieruchomości będziesz mogła nabyć również… logo firmy.

Kto zatem nie może kupować od syndyka?

Przede wszystkim członkowie najbliższej rodziny syndyka. Jego małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki. Ograniczenie w możliwości zakupu od syndyka obejmuje również osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia. Czy na relacjach „formalnych” ustawa poprzestaje? Niestety nie.

Kupować od syndyka nie mogą również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. W związku z tym niestety, ograniczenia dotyczą również osób pozostających z syndykiem w związku nieformalnym.

Zatem nie tylko członkowie najbliższej rodziny i małżonkowie nie mogą nabywać od syndyka, ale również jego partner, czy partnerka. Na koniec do tego grona musimy dodać także samego syndyka.

Jak kupić od syndyka?

Jeżeli nie znajdujemy się w gronie osób wyłączonych z możliwości zakupu od syndyka, to co dalej? Kto kupuje nieruchomość od syndyka? Odpowiedź jest prosta – ten, kto zapłaci najwięcej…

Sprzedaż nieruchomości przez syndyka może odbywać się w formie licytacji, bądź przetargu. Obydwie formy sprzedaży mają ten sam cel – wyłonienie oferty najkorzystniejszej.

W tym artykule skupimy się na sprzedaży w formie przetargu, natomiast jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź TEN ARTYKUŁ.

W przypadku przetargu kwotę, którą jesteśmy w stanie przeznaczyć na zakup danej nieruchomości, wskazujemy w zasadzie „w ciemno”. Oznacza to, że określamy ile jesteśmy w stanie zapłacić nie znając budżetu innych zainteresowanych. Taka forma sprzedaży może zostać uznana jako najwygodniejsza przez samego syndyka. Wybranie najkorzystniejszej oferty bowiem nie zajmuje zbyt wiele czasu, w przeciwieństwie do licytacji.

W przypadku przetargu należy jednak uważać na jedną kwestię. Jeśli jesteśmy jedynym uczestnikiem przetargu nie oznacza to, że kupimy nieruchomość za grosze. Złożenie oferty zakupu nieruchomości za 1zł skutkować będzie najczęściej jej odrzuceniem. Dlaczego? Ponieważ syndyk wystawiając nieruchomości na sprzedaż w treści ogłoszenia określa minimalną cenę za jaką dany lokal czy grunt mogą być sprzedane. Biorąc zatem udział w przetargach organizowanych przez syndyka warto dokładnie przeczytać ogłoszenie. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych rozczarowań, by finalnie zostać właścicielem danej nieruchomości.

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz dowiedzieć się więcej o zakupie nieruchomości od syndyka? Chcesz poznać korzyści płynące z takiej transakcji? Sprawdź TEN POST, w którym poruszam wszystkie najważniejsze kwestie i rozwiewam wątpliwości związane z zakupem nieruchomości od syndyka.

kiedy można zachować mieszkanie mimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej? (2022 r.)

Upadłość konsumencka dzięki nowym rozwiązaniom prawnym cieszy się coraz większą popularnością. Ma ona wiele zalet – pozwala na uporządkowanie sytuacji majątkowej dłużnika, uwolnienie się od natarczywych windykatorów i komornika sądowego. Warto jednak pamiętać, że przede wszystkim jej celem jest zaspokojenie wierzycieli, w jak największym stopniu. Temu zaś służy spieniężenie majątku upadłego. Co prawda Syndyk nie zajmie rzeczy codziennego użytku, które są niezbędne do funkcjonowania, jak sprzęty gospodarstwa domowego, czy nasze narzędzia do pracy, to jednak może spieniężyć posiadane przez nas nieruchomości (w tym zajmowane przez nas mieszkanie/dom) i ruchomości – jak chociażby samochód, który poprawia jedynie komfort naszego życia.

W dzisiejszym artykule chciałbym omówić kwestię nurtującą wiele osób zainteresowanych upadłością – czy upadłość konsumencka zawsze wiąże się z utratą mieszkania? Kiedy można zachować mieszkanie mimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Zapraszam do lektury!

Otrzymaj bezpłatną analizę Twojego przypadku Skontaktuj się z naszymi specjalistami! Zadzwoń Wypełnij krótki formularz

Upadłość konsumencka a mieszkanie – czy mieszkanie jest wyłączone z masy upadłości?

Przepisy nie przewidują wprost możliwości wyłączenia mieszkania z masy upadłości. Wyłączenia z masy upadłości reguluje bowiem przepis art. 63 ustawy Prawo upadłościowe, zgodnie z którym do masy upadłości nie wchodzą przede wszystkim:

1) mienie, które jest wyłączone od egzekucji komorniczej (rzeczy codziennego użytku),

2) wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu – tj. wynagrodzenie równie minimalnej krajowej lub wyższe w przypadku, gdy na utrzymaniu upadłego pozostają inne osoby lub zachodzą inne szczególne okoliczności, zwiększające koszty utrzymania upadłego i jego rodziny.

W tych kategoriach nie mieszczą się nieruchomości, choćby były przez upadłego i jego rodzinę zamieszkałe.

Co więcej, wyłączone są z masy upadłości składniki mienia nienależące do majątku upadłego. Oznacza to, że jeżeli mieszkanie należy do majątku panieńskiego lub kawalerskiego małżonka upadłego, bądź upadły zamieszkuje u rodziny/wynajmuje mieszkanie – sam fakt zamieszkiwania w nim nie będzie wiązał się z przejęciem mieszkania przez Syndyka.

Szczególne uprawnienia sędziego-komisarza

Ponadto, sędzia – komisarz może postanowieniem wyłączyć określone składniki majątku z masy upadłości. Dotyczy to również nieruchomości lub ich części. Dzieje się tak gdy są one trudno zbywalne, lub wręcz niemożliwe do zbycia.

Kiedy będziemy mieć do czynienia z taką sytuacją? Zdecydowanie w przypadku skomplikowanych sytuacji prawno-majątkowych, których istnienie powoduje przedłużenie postępowania likwidacyjnego. Jeśli zatem nieruchomość (mieszkanie, dom, grunt itd.) nie może zostać zbyta z zachowaniem przepisów ustawy (np. pomimo kilkukrotnych prób sprzedaży nie zgłasza się żaden nabywca), a jednocześnie dalsze trwanie postępowania będzie niekorzystne dla wierzycieli, w związku z koniecznością ponoszenia kosztów obsługi masy upadłości, można taką nieruchomość wyłączyć z masy upadłości.

Jak już jednak wyżej wspomniałam, o wyłączeniu decyduje sędzia – komisarz. Kwestia ta pozostaje w jego indywidualnej ocenie, mając na uwadze całokształt sprawy. Nie ma dla takich czynności utartego schematu – wnioskując o upadłość w sytuacji, gdy posiadasz nieruchomość musisz liczyć się z tym, że możesz ją stracić, a zachowanie mieszkania działa zaś tylko na zasadzie wyjątku!

Sprzedaż mieszkania i co dalej?

Jeżeli Syndyk zdecyduje się na sprzedaż mieszkania wchodzącego do masy upadłości nie oznacza to wcale, że upadły skończy pod przysłowiowym mostem. W przypadku upadłości konsumenckiej, na wniosek upadłego ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości wydziela się kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

Bez znaczenia dla skorzystania z powyższego uprawnienia pozostaje to, czy upadły był w danym lokalu zameldowany – ważne jest tylko to, że w nim zamieszkiwał na stałe.

Wydzielając kwotę na pokrycie potrzeb mieszkaniowych upadłego Syndyk bierze również pod uwagę potrzeby mieszkaniowe osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe, czy finalną kwotę jaką Syndyk dysponuje po dokonanej sprzedaży. Dlatego kierując wniosek w tym zakresie do Syndyka warto podejść do sprawy skrupulatnie i wymienić powyższe okoliczności.

Środki uwzględnione przez Syndyka zostaną wypłacone upadłemu zazwyczaj jednorazowo i dopiero po opuszczeniu przez niego zajmowanego mieszkania. W przeciwnym razie musimy liczyć się z ryzykiem umorzenia postępowania upadłościowego bez oddłużenia z uwagi na niewydanie przez upadłego całego swojego majątku (art. 491[13] ust. 2 Prawa upadłościowego).

Wydzielona kwota wypłacana jest upadłemu, przed zaspokojeniem wierzycieli.

Otrzymaj bezpłatną analizę Twojego przypadku Skontaktuj się z naszymi specjalistami! Zadzwoń Wypełnij krótki formularz

Co się dzieje z mieszkaniem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? – Kancelaria Radcy Prawnego – Michał Śląski

Czy mieszkanie dłużnika wchodzi do masy upadłości?

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej majątek dłużnika wchodzi do masy upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli. Zarząd nad majątkiem dłużnika przejmuje wyznaczony przez sąd syndyk, który przeznaczy cały majątek wchodzący w skład masy upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej będzie zatem wejście do masy upadłości mieszkania (lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego) dłużnika i jego sprzedaż przez syndyka.

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik musi wyprowadzić się z mieszkania?

Jeśli w skład masy upadłości wchodzi mieszkanie, które w chwili ogłoszenia upadłości jest zamieszkiwane przez dłużnika i jego bliskich, to dłużnik nie traci prawa do korzystania z niniejszego mieszkania.

Zakres oraz czas korzystania z tego mieszkania określa sędzia-komisarz. Przyjmuje się, że:

1) korzystanie przez upadłego z mieszkania możliwe jest tylko w takim zakresie, w jakim nie przeszkadza to w jego sprzedaży przez syndyka;

2) korzystanie przez upadłego z mieszkania jest możliwe najpóźniej do chwili zaoferowania mieszkania nabywcom – a więc przez kilka, czasami kilkanaście pierwszych miesięcy postępowania;

3) korzystanie przez upadłego z mieszkania ma służyć tylko zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Jakkolwiek w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnik straci swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania, to przepisy przewidują rozwiązanie mające chronić go przed bezdomnością.

Jeżeli konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej ze sprzedaży mieszkania wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.

Wysokość tej kwoty określa sędzia-komisarz, na wniosek upadłego, biorąc pod uwagę:

1) potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu;

2) zdolności zarobkowe upadłego;

3) sumę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania;

4) opinię syndyka.

Wspólnie mieszkanie małżonków a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje tym, że majątek wspólny małżonków, w tym mieszkanie, wchodzi w skład masy upadłości.

W przypadku zatem ogłoszenia upadłości tylko przez jednego z małżonków, wspólne mieszkanie i tak zostanie przeznaczone na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Drugi z małżonków może jedynie dochodzić należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi.

Pamiętaj, że zawarcie umowy majątkowej ustanawiającej rozdzielność majątkową jest co do zasady bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba że upłynął odpowiednio długi czas od dnia jej podpisania. Więcej na ten temat dowiesz się we wpisie „upadłość konsumencka małżonków„.

Udział w mieszkaniu a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jeśli dłużnik jest współwłaścicielem mieszkania, to do masy upadłości wejdzie także udział w tym mieszkaniu.

Bardzo często okazuje się jednak, że sprzedaż udziału jest praktycznie niemożliwa. W takiej sytuacji istnieje możliwość złożenia przez syndyka wniosku o wyłączenie udziału w nieruchomości z masy upadłości. Wyłączenie takie oznacza, że udział w mieszkaniu nie będzie brany pod uwagę w dalszym toku postępowania upadłościowego.

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Z jednej strony upadłość konsumencka pozwala na uwolnienie się od długów i nowy start, z drugiej strony skutki jej ogłoszenia, w tym możliwość utraty mieszkania, są bardzo poważne. Upadłość konsumencka nie jest zatem rozwiązaniem dla wszystkich, a jej ogłoszenie powinno być ostatecznością.

Decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej należy poprzedzić szczegółową analizą, z uwzględnieniem wszystkich wad oraz zalet upadłości konsumenckiej. W podjęciu najlepszej decyzji pomoże Ci doświadczony prawnik, który zajmuje się upadłościami konsumenckimi. Zapraszam do kontaktu!

Może zainteresować Cię również:

Przepisanie nieruchomości a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej, cały majątek upadłego włączany jest do masy upadłościowej, która posłuży zaspokojeniu wierzycieli dłużnika. Jak wygląda zależność przepisania nieruchomości a ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Czy sprzedaż mieszkania przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, lub darowizna lokalu przed upadłością, ochroni majątek dłużnika? Kiedy takie rozporządzenie majątkiem zostanie uznane za nieważne? Przepisanie nieruchomości a ogłoszenie upadłości konsumenckiej – dowiedz się więcej.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a darowizna nieruchomości

Osoby chcące zapoczątkować proces upadłości względem ich samych, często rozważają możliwość przepisania nieruchomości, aby ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie spowodowało utraty drogocennego mieszkania. W tym kontekście należy przytoczyć treść przepisów art. 127 Prawa upadłościowego, które stanowią, że czynności nieodpłatne związane z rozporządzeniem majątkiem (np. darowizna mieszkania przed upadłością) dokonane przez upadłego w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości są nieskuteczne. Oznacza to nic innego jak to że, przedmiot darowizny, która spełnia powyższe kryteria zostanie częścią masy upadłościowej i może być sprzedany celem zaspokojenia zobowiązań dłużnika. Informacje o zdarzeniach dotyczących rozporządzania majątkiem przez dłużnika, np. darowizna mieszkania dokonana przed upadłością, obciążenie hipoteką czy sprzedaż, należy bezwzględnie umieścić we wniosku o upadłość konsumencką.

Darowizna a upadłość konsumencka – skutki

Skup nieruchomości w całej Polsce Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem 799… Pokaż numer

Prawo upadłościowe, stanowi, że osoba trzecia, która otrzymała darowiznę od upadłego, w okresie 12 miesięcy od złożenia wniosku o upadłość, musi zwrócić daną rzecz w naturze, lub wartość rzeczy w pieniądzu. Następnie, rzecz lub kwota, zostaje zaliczona do masy upadłościowej i sprzedana. Ponadto, jeżeli upadły, nie poda we wniosku informacji o zaistnieniu darowizny – sąd ma prawo umorzyć postępowanie upadłościowe.

Sprzedaż mieszkania przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką

Wyznaczony przez sąd syndyk, zarządza i zabezpiecza majątek upadłego, oraz dąży do sprzedaży składników majątku, aby za uzyskane środki finansowe zaspokoić wierzycieli. Oprócz darowizny, syndyk może również podważyć sprzedaż mieszkania przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką. Jeżeli sprzedaż nastąpiła odpłatnie lecz za zaniżoną kwotę, taka czynność może zostać uznana za nieważną. Co za tym idzie, tak jak w przypadku darowizny mieszkania przed upadłością, to co zniknęło w wyniku czynności rozporządzających powinno wrócić do masy upadłościowej.

Przepisanie nieruchomości a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W kwestii przepisania nieruchomości a ogłoszenia upadłości konsumenckiej, warto bliżej przyjrzeć się zapisom dotyczącym darowizny na rzecz bliskich – członków rodziny. Otóż, jeśli darowizna na rzecz członka rodzina nastąpiła w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, sędzia-komisarz może taką czynność unieważnić. Nie istotne w tym wypadku jest czy mowa o sprzedaży mieszkania przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką czy o darowiźnie nieruchomości przed upadłością konsumencką. Do unieważnienia dochodzi już w toku postępowania upadłościowego, nie na drodze osobnego postępowania. Jednakże, jeśli członek rodziny, wykaże, że do czynności rozporządzającej doszło zgodnie z przepisami prawa, a umowa nie poszkodowała wierzycieli osoby upadłej, sędzia-komisarz nie może podważyć legalności zawarcia takiej umowy.

Darowizna a upadłość konsumenckiej – skarga pauliańska

Przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, dłużnik powinien zwrócić uwagę na dokonane transakcje darowizny lub sprzedaży mieszkania. Pamiętajmy, że darowizna przed upadłością, dokonana w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku jest bezskuteczna. Darowizna dokonana wcześniej niż rok przed złożeniem wniosku o upadłość, nie jest czynnością bezskuteczną, jednakże syndyk może wytoczyć skargę pauliańską o uznanie jej za bezskuteczną. Podstawą do złożenia skargi pauliańskiej jest między innymi świadomość dłużnika i nabywcy, że działają ze szkodą dla wierzyciela.

Alternatywa dla upadłości konsumenckiej – skup mieszkań

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji zadłużenia, przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, powinny dobrze rozważyć swoje możliwości spłaty zobowiązań. Sprzedaż nieruchomości najczęściej pozwala spłacić całość lub większą część zobowiązań. Szybką transakcję sprzedaży oraz wsparcie prawne dla Twojego bezpieczeństwa oferuje Skup mieszkań Skup.io

Jak zachować mieszkanie, dom (nieruchomość) przy upadłości konsumenckiej? • Kancelaria Restitutio

2020-09-17 11:45:19

Od marca 2020 r. obowiązują nowe, prostsze zasady procedury upadłościowej. Pomimo tego, że od kilku miesięcy ubieganie się o ogłoszenie upadłości jest łatwiejsze, wiele osób nadal waha się nad złożeniem wniosku o upadłość, ze względu na strach przed utratą mieszkania. Niewątpliwie, w przypadku egzekucji komorniczej może dojść do licytacji naszej nieruchomości. Czy uda nam się ochronić mieszkanie, składając wniosek o upadłość?

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym

Efektem pozytywnego rozpatrzenia przez sąd wniosku o upadłość jest w większości przypadków likwidacja majątku dłużnika. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ramach likwidacji konieczna okaże się sprzedaż nieruchomości. W przypadku woli zachowania nieruchomości w toku postępowania można wystąpić o zawarcie układu, co umożliwia m.in. zachowanie nieruchomości, którą zamieszkujemy. Wymagana jest wówczas zgoda wyrażona przez wierzycieli na zgromadzeniu. W pozostałych przypadkach, nieruchomość wejdzie do masy upadłości ii najprawdopodobniej dojdzie do sprzedaży. Nie musimy jednak obawiać się tego, że już w dniu ogłoszenia postanowienia przez sąd, konieczna będzie wyprowadzka. Przepisy dotyczące postępowania upadłościowego przewidują udogodnienia dla dłużników w przypadku konieczności sprzedaży lokalu.

Dłużnik nie straci całej kwoty ze sprzedaży mieszkania

Aktualnie niezależnie od tego, czy jesteśmy przedsiębiorcą czy konsumentem, mamy prawo do zatrzymania środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Nawet w przypadku sprzedaży lokalu, jeżeli jest to konieczne dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy i jego rodziny, z sumy, jaką otrzymano ze sprzedaży, część przeznacza się dla upadłego. Jest to kwota odpowiadająca przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Wysokość kwoty, jaka przypadnie dłużnikowi po sprzedaży mieszkania, zostaje określona przez sędziego – komisarza na wniosek dłużnika. Wówczas brane pod uwagę są okoliczności takie jak: możliwości zarobkowe dłużnika, opinia syndyka, ilość osób pozostających na utrzymaniu upadłego i jego potrzeby mieszkaniowe, kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania.

Postępowanie egzekucyjne a postępowanie upadłościowe – jak nie stracić domu

Jeśli nie złożymy wniosku o upadłość, do sprzedaży nieruchomości może dojść w przypadku egzekucji komorniczej. Jest to proces mniej korzystny dla dłużnika – komornik nie pozostawia w rękach dłużnika kwoty potrzebnej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Dodatkowo, egzekucja komornicza jest ograniczona poprzez pewne kwoty, od jakich należy rozpocząć licytację. Syndyk, po uzyskaniu zgody sędziego komisarza, może sprzedać mieszkanie z wolnej ręki – bez ograniczeń co do kwoty. Dodatkowo, jeśli nieruchomość będzie sprzedawana przez syndyka, w przetargu może wziąć udział także rodzina dłużnika. Mniej formalny sposób sprzedaży jest korzystniejszy dla dłużnika.

Jak zachować mieszkanie przy upadłości

W drodze postępowania upadłościowego dłużnik może próbować wykazać, że sprzedaż innych składników majątku jest wystarczająca dla osiągnięcia celów postępowania – powinien złożyć wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli. Jeśli upadły udowodni wierzycielom i przekona sędziego, że układ zapewni osiągnięcie celów postępowania upadłościowego, sędzia może zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Już samo zwołanie zgromadzenia wierzycieli wstrzymuje postępowanie likwidacyjne, a zatem chroni nas przed sprzedażą mieszkania. Upadłość konsumencka z zachowaniem mieszkania jest więc możliwa.

Co jeśli syndyk nie sprzeda mieszkania

Zdarza się, że mieszkanie, którego jesteśmy właścicielami jest nieatrakcyjne na rynku i syndykowi nie uda się sprzedać nieruchomości. Po kilku bezskutecznych próbach syndyk może złożyć wniosek o wyłączenie mieszkania z masy upadłości. Wówczas dalsza sprzedaż majątku dłużnika odbywa się z pominięciem nieruchomości, a mieszkanie pozostaje w rękach dłużnika. Na pewno jest to mniej uciążliwe niż w przypadku egzekucji komorniczej.

Upadłość konsumencka, a udział w nieruchomości

W przypadku posiadania przez dłużnika jedynie udziału w nieruchomości, to właśnie ten udział wejdzie do masy upadłości. Bycie współwłaścicielem mieszkania nie ochroni nas w zupełności przed jego utratą. Najczęściej jednak zakup udziału w nieruchomości jest dla potencjalnego nabywcy nieatrakcyjny i syndyk składa wniosek o wyłączenie udziału z masy upadłościowej.

upadłość konsumencka wyłączenie mieszkania

Przez ostatnie lata powstało wiele mitów dotyczących kwestii, czy i jak można uratować mieszkanie dłużnika w toku upadłości konsumenckiej. W poniższym teksie przedstawiam sprawdzone informacje na ten temat.

Potrzebujesz pomocy w temacie upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się teraz!

telefonicznie: 731 002 140

lub e-mailem: [email protected]

Czy mieszkanie dłużnika wchodzi do masy upadłości?

W momencie ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej, cały majątek dłużnika wchodzi do masy upadłości, a dłużnik traci nad nim zarząd. Dalsze rozporządzanie nim wykonujei syndyk pod nadzorem sądu. Nieruchomość również wchodzi do masy upadłości, jeśli dłużnik jest jej właścicielem.

Taka nieruchomość podlega sprzedaży.

Upadłość konsumencka a udział w nieruchomości.

Jeśli dłużnik jest właścicielem udziału w nieruchomości, to nie zależnie od jego wielkości, wchodzi on również w skład masy upadłości. Udział w nieruchomość także podlega sprzedaży.

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Dłużnik ma prawo mieszkać w swojej nieruchomości do czasu oferowania jej do sprzedaży osobom trzecim. Później musi wyprowadzić się.

Dłużnikowi przysługuje wniosek do sądu o przyznanie pieniędzy na najem nieruchomości. Na wniosek dłużnika, Sąd wydziela upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.

Upadłość konsumencka a wyłączenie mieszkania z masy upadłości.

Często sprzedaż udziału w nieruchomości jest bardzo trudno lub nawet niemożliwa. W takiej sytuacji Sąd ma możliwość wyłączyć taki składnik majątkowy z masy upadłości. Niestety nie ma w tej kwestii żadnej proceduralnej reguły, co do czasu trwania prób sprzedaży lub jej ilości. Zatem, w jednej sprawie sąd może wyłączyć z masy upadłości udział w nieruchomości, którego nie udało się sprzedać w pięciu próbach, a w innej sprawie sąd nie wyłącza takiego składnika majątkowego mimo, że już było dziesięć nieudanych prób sprzedaży. Każda sprawa badana jest indywidualnie i nigdy nie ma pewności, co do przebiegu procedury sprzedażowej oraz ewentualnego wyłączenia z masy upadłości.

W teorii również próba sprzedaży całej nieruchomości może zakończyć się bezskutecznie i w takiej sytuacji również można starać się wyłączyć taki majątek z masy upadłości.

Zachęcam do zapoznania się z innymi ciekawymi artykułami w tej tematyce:

Czy spirala długów przekreśla upadłość konsumencką? Sprawdź.

Czy w upadłości konsumenckiej można umorzyć zadłużenie związane z działalnością gospodarczą? Sprawdź.

Upadłość konsumencka krok po kroku.

praktyczny poradnik.

Czy po ogłoszeniu upadłości Dłużnik traci dom? – KBPZ.pl

twórca: KBPZ

Poradnik dłużnika

0 comment

Wielu dłużników, przed ogłoszeniem upadłości zastanawia się czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej straci swój dom. Niniejszy artykuł wyjaśni Państwu czy syndyk masy upadłości może odebrać nieruchomość oraz czy istnieje szansa, by zatrzymać nieruchomość mimo ogłoszenia upadłości.

Często dzieje się tak, że w skład masy upadłości wchodzi mieszkanie lub dom jednorodzinny należący do upadłego. W domu tym zamieszkuje zwykle upadły wraz ze swoją rodziną czy też bliski, którzy martwią się czy po ogłoszeniu upadłości będą musieli zamieszkać pod przysłowiowym mostem.

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej upadły nie traci prawa do korzystania z nieruchomości wraz ze swoimi bliskimi. Może to jednak zostać ograniczone decyzją sędziego-komisarza. Sędzia-komisarz określi sposób korzystania nieruchomości.

Przedstawiamy Państwu przekładowe sposoby korzystania z nieruchomości:

– Upadły będzie mógł korzystać z mieszkania/domu do momentu zaoferowania mieszkania nowemu nabywcy. Zwykle trwa to nawet kilkanaście miesięcy;

– Upadły będzie mógł korzystać z mieszkania/domu, jeżeli służy to zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych;

– Upadły będzie mógł korzystać z mieszkania/domu, w takim zakresie jaki nie przeszkadza jego sprzedaży przez syndyka masy upadłości.

Jak ocalić swoją nieruchomość?

Co do zasady nieruchomość upadłego wchodzi do masy upadłości. Oznacza to, że z dniem ogłoszenia upadłości zarząd nad nieruchomością przejmuje syndyk. Niemożliwe jest więc przepisanie mieszkania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Syndyk może jednak złożyć wniosek o wyłączenie nieruchomości z masy upadłości. Dzieje się to zwykle w sytuacji, gdy syndyk mimo podjętych prób nie może znaleźć nabywcy na sprzedaż mieszkania.

Czy syndyk może wyrzucić z mieszkania ?

Upadły może zamieszkiwać wraz ze swoimi bliski do czasu przeprowadzenia procedury sprzedaży mieszkania przez syndyka. Do czasu sprzedaży upadły może korzystać z mieszkania w oparciu o postanowienie sędziego-komisarza, który sędzia określa sposób korzystania z mieszkania.

Mieszkanie jako pre-pack

Warto pamiętać, że upadły wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może złożyć również wniosek o sprzedaż mieszkania na rzecz określonej osoby.

Gdzie zamieszka Upadły po sprzedaży mieszkania?

Zgodnie z przepisami upadły może wnioskować o przyznanie mu części kwoty uzyskanej ze sprzedaży jego mieszkania lub domu jednorodzinnego celem zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych lub innych osób pozostających na jego utrzymaniu. Kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania przypadająca Upadłemu winna być kwotą odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.

W celu uzyskania takiej kwoty upadły zobowiązany jest złożyć do sędziego-komisarza wniosek o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Na postanowienie sędzieg0-komisarza przysługuje zażalenie.

Należy pamiętać, że upadłemu przysługuje również prawo do złożenia wniosku o przyznanie od sędziego-komisarza zaliczki na poczet kwoty potrzebnej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Upadłość konsumencka, a współwłasność mieszkania

W przypadku ogłoszenia upadłości do masy upadłościowej wchodzi wyłącznie część nieruchomości, która przysługuje upadłemu. Część ta będzie podlegała próbie sprzedaży podobnie jako ma to miejsce w przypadku własności całości nieruchomości. Przepisy prawa dopuszczają również możliwość złożenia wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości np. poprzez podział nieruchomości na kilka części lub też przyznanie całej nieruchomości jednemu z współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty.

Pamiętać jednak należy, że w przypadku gdy współwłasność mieszkania wynika z małżeńskiej wspólności majątkowej, to co do zasady cała nieruchomość wejdzie do masy upadłości.

키워드에 대한 정보 upadłość konsumencka jak nie stracić domu

다음은 Bing에서 upadłość konsumencka jak nie stracić domu 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  생명 과학 실험 주제 추천 | 생명과학 실험은 이걸 하세요. 최근 답변 118개
See also  Tajemnice Radosne Jan Paweł Ii | 2 Radosne Różaniec Święty Jan Paweł Ii 모든 답변

See also  차량 매매 계약서 | 중고차 매매계약서 작성하는 방법 50 개의 가장 정확한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Jak nie stracić dom, mieszkanie, gospodarstwo lub auto podczas upadłości konsumenckiej.

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Jak #nie #stracić #dom, #mieszkanie, #gospodarstwo #lub #auto #podczas #upadłości #konsumenckiej.


YouTube에서 upadłość konsumencka jak nie stracić domu 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Jak nie stracić dom, mieszkanie, gospodarstwo lub auto podczas upadłości konsumenckiej. | upadłość konsumencka jak nie stracić domu, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment