Umowa Zlecenie A Szkolenie Bhp I Badania Lekarskie 2018 | Umowa Cywilnoprawna A Obowiązek Poddania Się Wstępnym Badaniom Lekarskim I Szkoleniu Bhp 116 개의 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “umowa zlecenie a szkolenie bhp i badania lekarskie 2018 – UMOWA CYWILNOPRAWNA A OBOWIĄZEK PODDANIA SIĘ WSTĘPNYM BADANIOM LEKARSKIM I SZKOLENIU BHP“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Donata Kadry w pigułce 이(가) 작성한 기사에는 조회수 2,123회 및 좋아요 32개 개의 좋아요가 있습니다.

Szkolenia bhp oraz lekarskie badania profilaktyczne są wymagane przy umowach zlecenia i o dzieło, jeśli przemawia za tym rodzaj wykonywanej pracy, a także warunki, w jakich ta praca jest świadczona. Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 4 kwietnia 2013 r. (sygn.Zleceniobiorcy nie mają obowiązku kierowania na wstępne badania lekarskie i organizowania szkoleń bhp dla Zleceniobiorców, ale powinni sprawdzić, czy stan ich zdrowia oraz poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala na ich dopuszczenie do wykonywania czynności określonych w Umowie zlecenie.Zleceniodawca nie ma obowiązku kierowania zleceniobiorców na badania i szkolenia BHP. Jeśli jednak wykonywana przez zleceniobiorcę praca niesie ze sobą zagrożenie, np. praca wykonywana jest w warunkach szkodliwych, warto przeszkolić go z zakresu BHP oraz wysłać na badania lekarskie.

Table of Contents

umowa zlecenie a szkolenie bhp i badania lekarskie 2018 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 UMOWA CYWILNOPRAWNA A OBOWIĄZEK PODDANIA SIĘ WSTĘPNYM BADANIOM LEKARSKIM I SZKOLENIU BHP – umowa zlecenie a szkolenie bhp i badania lekarskie 2018 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezwykle istotne nie tylko z punktu widzenia pracodawcy ale również samego pracownika.
Jednym z elementów bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest profilaktyczna ochrona zdrowia, polegająca m.in. na poddawaniu się wstępnym badaniom lekarskim a także uczestnictwo w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach BHP.
Czy osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej mają obowiązek poddania się wstępnym badaniom lekarskim i szkoleniu BHP?
Zapraszam do obejrzenia filmu!
Kadry w pigułce to Twój praktyczny przewodnik po świecie prawa pracy.
Wzory dokumentów, listę aktów prawnych oraz moje filmy znajdziesz na facebook-u:
https://www.facebook.com/kadrywpigulce
oraz na tumblr:
http://kadrywpigulce.tumblr.com
Jeśli na Twoje pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi w formie filmu, pisz śmiało na adres:
[email protected]
Na pewno odpowiem!
Muzyka: Pod Kluczem

umowa zlecenie a szkolenie bhp i badania lekarskie 2018 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Badania i szkolenie BHP dla zleceniobiorców

Badania i szkolenie BHP a zapisy w umowie … Umowa zlecenie bowiem, w przeciwieństwie do umowy o pracę, nie jest wykonywana … 6 luty 2018.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: poradnikprzedsiebiorcy.pl

Date Published: 2/20/2021

View: 7181

Badania lekarskie i szkolenia bhp a umowa zlecenia

Czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej musi odbyć badania lekarskie i szkolenie bhp? Do obowiązków pracodawcy należy …

+ 더 읽기

Source: asystentbhp.pl

Date Published: 4/13/2022

View: 4148

Czy do umowy zlecenia potrzebne są badania lekarskie? – EHS

Czy badania lekarskie przy umowie zlecenia są potrzebne? … czy zleceniobiorca powinien zostać skierowany na badania oraz szkolenie BHP.

+ 여기에 보기

Source: ehsconsulting.pl

Date Published: 10/22/2021

View: 345

Badania lekarskie i szkolenia BHP przy umowach …

Czy są obowiązkowe dla wszystkich zleceń i umów o dzieło? O tym, czy badania lekarskie są konieczne przy umowie cywilnoprawnej decydują …

+ 여기에 자세히 보기

Source: poradnikhr.blog

Date Published: 1/7/2021

View: 5146

Umowa zlecenia a badanie lekarskie zleceniobiorcy i …

Jest to o tyle ważne, iż np. poddanie się wstępnym badaniom lekarskim czy wstępnemu szkoleniu BHP jest jednym z podstawowych obowiązków pracownika …

+ 여기에 자세히 보기

Source: kadrywpraktyce.pl

Date Published: 7/14/2022

View: 9905

Kiedy pracodawca musi skierować osobę na zleceniu na …

Bezwzględny nakaz kierowania na wstępne badania lekarskie czy szkolenia bhp obowiązuje jednak tylko w przypadku umów o pracę.

+ 여기에 표시

Source: serwisy.gazetaprawna.pl

Date Published: 4/3/2022

View: 1040

Czy przy umowie zlecenie trzeba przejść szkolenie BHP?

211 kp obowiązek odbyć szkolenie i poddać się badaniom lekarskim”. Umowa cywilnoprawna a zapisy dot. badań i szkoleń. Zapisy dotyczące wykonania szkoleń i badań …

+ 여기에 표시

Source: poradnikpracownika.pl

Date Published: 4/10/2022

View: 1239

Umowa-zlecenie a badania lekarskie i szkolenie BHP

Czy przy umowie-zleceniu pracodawca ma obowiązek wysłać mnie na badania lekarskie (okresowe)? Jeżeli tak, to kto ma obowiązek za nie zapłacić?

+ 여기에 자세히 보기

Source: zielonalinia.gov.pl

Date Published: 9/22/2022

View: 8424

Umowa o pracę zaraz po zleceniu – czy trzeba ponowić …

… na tym samym stanowisku pracy na umowę zlecenia do 31 grudnia 2018 r. i posiada badania lekarskie i szkolenie bhp ważne do 2020 r.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.portalkadrowy.pl

Date Published: 2/30/2022

View: 8596

주제와 관련된 이미지 umowa zlecenie a szkolenie bhp i badania lekarskie 2018

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 UMOWA CYWILNOPRAWNA A OBOWIĄZEK PODDANIA SIĘ WSTĘPNYM BADANIOM LEKARSKIM I SZKOLENIU BHP. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

UMOWA CYWILNOPRAWNA A OBOWIĄZEK PODDANIA SIĘ WSTĘPNYM BADANIOM LEKARSKIM I SZKOLENIU BHP
UMOWA CYWILNOPRAWNA A OBOWIĄZEK PODDANIA SIĘ WSTĘPNYM BADANIOM LEKARSKIM I SZKOLENIU BHP

주제에 대한 기사 평가 umowa zlecenie a szkolenie bhp i badania lekarskie 2018

 • Author: Donata Kadry w pigułce
 • Views: 조회수 2,123회
 • Likes: 좋아요 32개
 • Date Published: 2014. 11. 4.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=v4X4t8GwKng

Czy zleceniobiorca musi mieć badania lekarskie i bhp?

Zleceniobiorcy nie mają obowiązku kierowania na wstępne badania lekarskie i organizowania szkoleń bhp dla Zleceniobiorców, ale powinni sprawdzić, czy stan ich zdrowia oraz poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala na ich dopuszczenie do wykonywania czynności określonych w Umowie zlecenie.

Czy zleceniobiorców należy skierować na szkolenie bhp i badania lekarskie?

Zleceniodawca nie ma obowiązku kierowania zleceniobiorców na badania i szkolenia BHP. Jeśli jednak wykonywana przez zleceniobiorcę praca niesie ze sobą zagrożenie, np. praca wykonywana jest w warunkach szkodliwych, warto przeszkolić go z zakresu BHP oraz wysłać na badania lekarskie.

Czy na umowę zlecenie trzeba robić szkolenie bhp?

Z przepisów prawa pracy nie wynika wprost obowiązek szkolenia w zakresie bhp, przeprowadzania wstępnych badań lekarskich dla zleceniobiorców, a także dokonania oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy i zapoznania zleceniobiorcy z taką oceną.

Czy na umowę zlecenie muszą być badania lekarskie?

Czy zleceniobiorca musi mieć badania lekarskie? Aby podjąć współpracę, nie można posiadać żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do jej wykonywania. Badania wstępne u lekarza medycyny pracy są obowiązkiem każdego pracownika na umowie o pracę.

Kto płaci za badania lekarskie przy umowie zlecenie?

Jeśli w umowie znalazł się zapis o konieczności zapłaty za badania przez zleceniobiorcę, wówczas to on ponosi te koszty. W przypadku, gdy w umowie nie ma żadnego zapisu, to w obowiązku kierującego na badania, czyli zleceniodawcy znajduje się uiszczenie opłaty za usługę.

Jakie przepisy regulują umowę zlecenie?

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, którą regulują przepisy art. 734-751 Kodeksu cywilnego. W ramach tej umowy biorący zlecenie zobowiązuje się dokonać określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Przykładem takiej czynności prawnej może być zlecenie adwokatowi prowadzenia sprawy przed sądem.

Czy szkolenie na umowie zlecenie jest płatne?

Mniejsza stawka podczas szkolenia na umowie zlecenia

Zdarza się również, a raczej jest normą, że owo szkolenie jest płatne. Czasem jednak znacznie mniej niż wykonywana później praca.

Czy dla zleceniobiorcy należy prowadzić akta osobowe?

Zarówno umowa zlecenia, jak i umowa o dzieło są stosunkami cywilnoprawnymi, dla których nie ma zastosowania Kodeks pracy, a zatem nie stosuje się do nich regulacji dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych.

Jak uzupełnić brak szkoleń wstępnych po latach?

Z praktyki jednak wynika, że należy w sytuacji takich braków należy ponownie przeprowadzić instruktaż ogólny i stanowiskowy wpisując bieżącą datę – kiedy ta forma szkolenia się odbyła.

Czy zleceniobiorca jest pracownikiem firmy?

2 Kodeksu pracy. Stanowi on, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Zatem ustawa ta nie odnosi się do osoby będącej zleceniobiorcą.

Czy pracodawca musi przejść szkolenie bhp?

Pamiętaj! Pracodawca powinien odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Nie wolno dopuścić pracownika do wykonywania pracy, jeśli nie posiada wymaganych kwalifikacji i umiejętności, a także nie zna przepisów oraz zasad BHP.

Jakie szkolenia w zakresie bhp są obowiązkowe dla pracownika?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Przepisy przewidują dwa rodzaje szkoleń BHP: wstępne oraz. okresowe.

Czy praca na umowę zlecenie liczy się do emerytury?

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? I tak, i nie. Czas przepracowany na umowie zlecenie nie wlicza się do stażu pracy, na podstawie którego przyznaje się prawo do pobierania świadczenia emerytalnego.

Ile na godzinę na umowę zlecenie 2022?

W 2022 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 3010 zł brutto W przeliczeniu na minimalną stawkę za godzinę pracy, na umowie zleceniu jest to 19,70 zł. To o 1,40 zł więcej niż w roku 2021, kiedy to stawka godzinowa wynosiła 18,30 zł brutto.

Czy pracując na umowę zlecenie można iść na zwolnienie lekarskie?

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje każdej osobie, która objęta jest ubezpieczeniem chorobowym. Przy czym nie ma znaczenia, czy podległość pod ubezpieczenia ma charakter obowiązkowy, czy dobrowolny. Oznacza to, że również osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenie mogą liczyć na takie świadczenie.

Czy dla zleceniobiorcy należy prowadzić akta osobowe?

Zarówno umowa zlecenia, jak i umowa o dzieło są stosunkami cywilnoprawnymi, dla których nie ma zastosowania Kodeks pracy, a zatem nie stosuje się do nich regulacji dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych.

Czy lekarz na kontrakcie musi mieć szkolenie bhp?

Zarówno lekarz jak i terapeuta zatrudniony w placówce medycznej na podstawie umowy kontraktowej nie jest pracownikiem. Tym samym nie ma bezpośredniego wymogu prawnego, aby osoby te obligatoryjnie musiały w szkoleniach bhp uczestniczyć.

Czy można rozpocząć pracę bez badań?

Nie możesz dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Pracownik ma obowiązek poddać się badaniom lekarskim.

Czy lekarz na kontrakcie musi mieć badania okresowe?

Pamiętajmy, że umowy cywilnoprawne (zlecenie lub dzieło), a także współpraca na zasadzie kontraktu B2B nigdy nie powodują powstania stosunku pracy. W tych przypadkach badania lekarskie również nie będą konieczne.

Umowa zlecenia i o dzieło a szkolenia bhp i badania lekarskie [Aktualizacja: 27-12-2019]

Szkolenia bhp oraz lekarskie badania profilaktyczne są wymagane przy umowach zlecenia i o dzieło, jeśli przemawia za tym rodzaj wykonywanej pracy, a także warunki, w jakich ta praca jest świadczona. Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 4 kwietnia 2013 r. (sygn. akt III AUa 935/12) oraz pismo Departamentu Prawnego GIP z dnia 8 sierpnia 2007 r., znak: GNP/426/4560-364/07/PE, w którym podkreślono, że:

„Przepis art. 304 Kodeksu pracy nie rozstrzyga, w jaki sposób obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z art. 207 § 2 Kodeksu pracy zostanie zrealizowany. Jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną (będącą podstawą wykonywania pracy przez samozatrudniającego), poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie bhp. Wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 Kodeksu pracy obowiązek odbyć szkolenie i poddać się badaniom lekarskim.

Mając na uwadze obecne brzmienie art. 304 Kodeksu pracy, osoby prowadzące w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą mają obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp na równi z pracownikami – w zakresie ustalonym przez pracodawcę (lub przedsiębiorcę niebędącego pracodawcą). (…)”.

Wszystko zależy zatem przede wszystkim od tego, jakie czynności są wykonywane w ramach danej umowy cywilnej, w jakim miejscu i w jakich okolicznościach.

W literaturze można spotkać się z poglądem, iż szkolenia bhp powinny być przeprowadzane dla wszystkich zatrudnianych zleceniobiorców. Najbezpieczniej w taki sam sposób podchodzić do badań lekarskich.

Kto ponosi koszty szkoleń bhp i badań lekarskich?

Jeśli chodzi o kwestię tego, kto ponosi koszty szkoleń bhp i badań lekarskich w przypadku umowy o charakterze cywilnoprawnym, to strony mogą ją uregulować dowolnie. Jeśli umowa tego nie rozstrzyga, należy przyjąć, że wydatki z tym związane obciążać powinny pracodawcę.

Czy opłacanie badań i szkoleń bhp generuje przychód?

Zgodnie z art. 207 § 2 KP, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy; zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń; reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy; zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy; uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych; zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy; zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Na mocy art. 211 KP, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym; wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych; dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem; poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich; niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie; współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto na podstawie art. 2374 § 1 KP, pracodawca zobowiązany jest zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

Art. 304 § 1 KP wskazuje, że pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

W myśl art. 304 § 3 KP, obowiązki określone w art. 207 § 2 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców niebędących pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne:

na innej podstawie niż stosunek pracy; prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 3041 KP obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.

Analizując powyższe przepisy Kodeksu pracy, należy wskazać, że skoro art. 207 § 2 KP zawiera jedynie ogólne wytyczne dotyczące obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (przepisy nie rozstrzygają, w jaki sposób ten obowiązek ma być zrealizowany) oraz mając na uwadze opinię MPiPS wskazującą, że sposób realizacji ww. obowiązków ustala sam przedsiębiorca, można przyjąć, że w konkretnym przypadku przedsiębiorca może uznać za konieczne przyznanie zleceniobiorcy świadczeń. Przy podejmowaniu decyzji przedsiębiorca powinien kierować się przede wszystkim warunkami oraz charakterem prac, jakie wykonywane będą w ramach umów cywilnoprawnych.

Warto też zwrócić uwagę, że do zleceniobiorcy ma zastosowanie art. 211 w zw. z art. 3041 Kodeksu pracy wskazujący, że obowiązki, o których mowa w art. 211 – w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.

W świetle ww. przepisów pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy również osobom, z którymi łączy go inny stosunek prawny niż umowa o pracę, np. Kontrakt menedżerski, umowa zlecenie. Jednocześnie przepis nie rozstrzyga, w jaki sposób zostanie ten obowiązek zrealizowany. Obowiązki pracodawcy związane z przepisami bhp wobec osób, które świadczą pracę na podstawie zawartych umów o charakterze cywilnoprawnym są zatem takie same, jak wobec osób, które pozostają z nim w stosunku pracy. Zatem obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie ogranicza się jedynie do osób świadczących pracę na podstawie stosunku pracy, ale dotyczy również osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli praca ta jest wykonywana w zakładzie pracy lub w miejscu określonym przez pracodawcę. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 229 § 1 KP, wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Stosownie do art. 229 § 2 KP, pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

W myśl art. 229 § 6 KP badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067), uszczegółowiają regulacje przewidziane w KP.

Jak wskazano powyżej, stosownie do postanowienia art. 304 § 1 KP, pracodawca obowiązany jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy nie tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (pracownikom) ale także osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy np. umowa o charakterze cywilnoprawnym.

Jednocześnie przepis nie rozstrzyga, w jaki sposób zostanie ten obowiązek zrealizowany. Obowiązki pracodawcy związane z przepisami BHP wobec osób, które świadczą pracę na podstawie zawartych umów o charakterze cywilnoprawnym są zatem takie same, jak wobec osób, które pozostają z nim w stosunku pracy. Zatem obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie ogranicza się jedynie do osób świadczących pracę na podstawie stosunku pracy, ale dotyczy również osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli praca ta jest wykonywana w zakładzie pracy lub w miejscu określonym przez pracodawcę.

W świetle powyższego, na przedsiębiorcach niebędących pracodawcami, w stosunku do osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, nie ciąży obowiązek kierowania takich osób na badania wstępne. Celowość ich wykonania może jednak wynikać z okoliczności sprawy, kiedy to warunki, w jakich ma być wykonywana praca wymagają przeprowadzenia takich badań. Wówczas zapewnienie tym osobom badania przez przedsiębiorcę niebędącego pracodawcą należy uznać za realizację określonego w art. 304 § 1 KP obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

Mając zatem na względzie powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że otrzymane przez zleceniobiorcę, w wyniku realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – świadczenia w postaci pokrycia kosztów wstępnych badań lekarskich nie stanowią przychodu zleceniobiorcy.

Na takim stanowisku stoi obecnie fiskus. Dał temu wyraz przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 grudnia 2019 r. (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.465.2019.2.JK3).

Co ważne, jeszcze parę lat temu organy podatkowe zgodnie twierdziły, że sfinansowanie osobom zatrudnionym w ramach stosunku cywilnoprawnego badania lekarskiego stanowi dla nich przychód z działalności wykonywanej osobiście, podlegający opodatkowaniu (por. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 maja 2014 r., sygn. IBPBII/2/415-320/14/ŁCz oraz Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 listopada 2017 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4011.106.2017.3.HK).

Szkolenia BHP

Zgodnie z art. 207 § 2 KP, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Ponadto na podstawie art. 2374 § 1 KP, pracodawca zobowiązany jest zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

Stosownie do art. 304 § 1 KP, pracodawca ma w obowiązku zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

W świetle ww. przepisu pracodawca musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy również osobom, z którymi łączy go inny stosunek prawny niż umowa o pracę, np. kontrakt menedżerski, umowa zlecenia czy umowa o dzieło. Jednocześnie przepis nie rozstrzyga, w jaki sposób zostanie ten obowiązek zrealizowany.

Obowiązki pracodawcy związane z przepisami BHP wobec osób, które świadczą pracę na podstawie zawartych umów o charakterze cywilnoprawnym są zatem takie same, jak wobec osób, które pozostają z nim w stosunku pracy. Zatem obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie ogranicza się jedynie do osób świadczących pracę na podstawie stosunku pracy, ale dotyczy również osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli praca ta jest wykonywana w zakładzie pracy lub w miejscu określonym przez pracodawcę.

Przy czym, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Zatem, otrzymane przez osobę zatrudnioną na umowę cywilnoprawną – w wyniku realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – świadczenie rzeczowe w postaci szkolenia z zakresu BHP stanowi przychód osoby zatrudnionej na umowę cywilnoprawną z działalności wykonywanej osobiście, jednakże podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT.

Powyżej wyrażone poglądy znajdują potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 stycznia 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.381.2017.1.AC).

Badania i szkolenie BHP dla zleceniobiorców

W przypadku umowy o pracę pracodawca ma bezwzględny obowiązek kierowania na badania oraz przeprowadzenie szkoleń BHP. Często jednak zatrudniający zadają sobie pytanie, co w przypadku zleceniobiorców. Umowa zlecenie bowiem, w przeciwieństwie do umowy o pracę, nie jest wykonywana pod ich kierownictwem, nie ma też konieczności podania miejsca wykonywania zlecenia, a co za tym idzie – tę formę zatrudnienia cechuje spora elastyczność i swoboda.Czy więc badania i szkolenie BHP dla zleceniobiorców są obowiązkowe?

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – kiedy jest niezbędne?

Kodeks pracy (kp) jasno precyzuje, że pracodawca powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (art. 304 kp). Zapis ten wskazuje jednoznacznie, że bezpieczne warunki powinny być zapewnione nie tylko pracownikom, ale również zleceniobiorcom. Nie oznacza to jednak, że zleceniodawca musi bezwzględnie skierować zleceniobiorcę na badania czy też szkolenie BHP, raczej wskazuje, że zleceniobiorca jest także narażony na ryzyko związane z wykonywaniem danej pracy i powinien ją wykonywać w odpowiednich warunkach.

Kogo trzeba skierować na badania i szkolenie BHP dla zleceniobiorców?

Choć więc z przepisów nie wynika wprost, że zleceniodawca ma obowiązek skierować zleceniobiorcę na badania czy też szkolenie BHP, to ma on obowiązek zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jak więc ocenić, czy dany zleceniobiorca powinien zostać skierowany na badania lub też szkolenie BHP?

To zleceniodawca podejmuje decyzję, czy zleceniobiorca powinien być skierowany na badania i szkolenie BHP. W ocenie powinien wziąć pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy i stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy.

Pomocne w określeniu może być stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie BHP samozatrudnionych (GNP/426/4560-364/07/PE). Inspektorat pracy precyzuje, że to rodzaj wykonywanego zlecenia powinien determinować, czy zleceniobiorca powinien zostać skierowany na badania oraz szkolenie BHP. Jeśli wykonywane czynności niosą wysoki stopień zagrożenia, to wskazane jest, aby taki zleceniobiorca był dopuszczony do wykonywania zlecenia tylko po wykonaniu przez niego badań oraz po odpowiednim przeszkoleniu z zakresu BHP.

Badania i szkolenie BHP a zapisy w umowie

Warto aby zapisy dotyczące badań oraz szkoleń BHP były zawarte w samej umowie, co zabezpieczy strony np. w przypadku niewłaściwych warunków warunków pracy. W umowie należy również zawrzeć informację, po czyjej stronie będzie ciążył obowiązek zapłaty za badania i szkolenie BHP dla zleceniobiorców. Co ciekawe, za takie badania zapłacić może zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, jest to kwestia do ustalenia. Zleceniodawca nie ma bezwzględnego obowiązku pokrycia kosztów badań oraz szkolenia w zakresie BHP, tak jak w przypadku pracodawcy i umowy o pracę.

Zleceniobiorca w zakładzie pracy

Zleceniobiorca, który wykonuje czynności w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę, powinien przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na takich samych warunkach, jak pracownik (art. 304¹ kp). Zleceniobiorca jest więc zobowiązany do:

znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

dbania o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

używania środków ochrony np. odzieży i obuwia roboczego,

niezwłocznego zawiadamiania przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

Zleceniodawca nie ma obowiązku kierowania zleceniobiorców na badania i szkolenia BHP. Jeśli jednak wykonywana przez zleceniobiorcę praca niesie ze sobą zagrożenie, np. praca wykonywana jest w warunkach szkodliwych, warto przeszkolić go z zakresu BHP oraz wysłać na badania lekarskie. Jest to jednak indywidualna decyzja pracodawcy. Warto szczegółowe kwestie dotyczące badań i szkoleń BHP uregulować pomiędzy zleceniobiorcą a zleceniodawcą w samej umowie. Pozwoli to, w razie uchybień w tej materii zarówno ze strony zleceniobiorcy jak i zleceniodawcy, na zerwanie umowy w trybie natychmiastowym lub też (w zależności od zapisów) na odstąpienie od umowy każdej ze stron.

Badania lekarskie i szkolenia bhp a umowa zlecenia

Czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej musi odbyć badania lekarskie i szkolenie bhp?

Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Z przepisów Kodeksu pracy wynika, że pracodawca ma obowiązek przede wszystkim:

organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp;

wydawać polecenia usunięcia uchybień w zakresie bhp oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Dodatkowo na podstawie art. 3041 Kodeksu pracy obowiązki pracownicze określone w art. 211, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Katalog obowiązków ciążących na pracowniku z dziedziny bhp obejmuje w szczególności:

branie udziału w szkoleniu i instruktażu z zakresu bhp;

stosowanie środków ochrony zbiorowej;

używanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolny oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich.

Z przepisów prawa pracy nie wynika jednak wprost obowiązek pracodawcy szkolenia w zakresie bhp, przeprowadzania wstępnych badań lekarskich dla zleceniobiorców, a także dokonania oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy i zapoznania zleceniobiorcy z taką oceną.

Zdarzyć się jednak może, ze wykonawca albo zleceniobiorca świadczy pracę w warunkach zagrożenia. Jeśli rodzaj wykonywanej pracy i stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy (np. występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych) wskazuje na celowość dopuszczenia do pracy wyłącznie osób posiadających odpowiedni stan zdrowia i przeszkolonych w zakresie bhp, to zleceniodawca może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną, poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu bhp.

Pogląd w tej sprawie przedstawiła także Państwowa Inspekcja Pracy:

Jeśli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczone wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie bhp. Wówczas osoba ta na podstawie art. 211 K.p. ma obowiązek odbyć szkolenie i poddać się badaniom bhp.

Departament Prawny GIP w piśmie nr GNP/426/4560-364/07/PE.

Podstawa prawna:

Czy należy kierować na wstępne badania lekarskie oraz organizować szkolenia BHP dla Zleceniobiorców?

Jaka jest opinia Inspekcji pracy i sądów?

Ustawodawca jednak wprost nie określił, że Zleceniobiorca ma obowiązek przeprowadzania szkoleń zakresu BHP, czy też kierowania Zleceniobiorców na wstępne badania celem przeprowadzenia wywiadu lekarskie w zakresie zdolności do wykonywania określonych w Umowie cywilnoprawnej obowiązków. Niemniej jednak zgodnie z treścią pisma Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy o sygnaturze akt GNP/426/4560-364/07/PE:

„Przepis art. 304 KP nie rozstrzyga, w jaki sposób obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z art. 207 §2 KP zostanie zrealizowany. Jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną (będącą podstawą wykonywania pracy przez samozatrudniającego), poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie bhp. Wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 KP obowiązek odbyć szkolenie i poddać się badaniom lekarskim. Mając na uwadze obecne brzmienie art. 304 KP, osoby prowadzące w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą mają obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp na równi z pracownikami – w zakresie ustalonym przez pracodawcę (lub przedsiębiorcę niebędącego pracodawcą). Nie ma natomiast podstaw do traktowania tych osób tak jak pracowników, w tym nie ma obowiązku kierowania ich na wstępne badania lekarskie i organizowania wstępnych szkoleń bhp.”

Ponadto w uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 września 1974 r. w sprawie o sygnaturze akt II CR 493/74, Sąd wskazuje, że:

„Jeżeli zatem stopień zagrożeń i rodzaj wykonywanej pracy wskazywałby na konieczność wykonywania jej jedynie przez osoby o określonym poziomie zdrowia i wiedzy z zakresu bhp, zleceniodawca może od zleceniobiorcy wymagać przejścia szkolenia bhp oraz poddania się badaniom lekarskim.”

Badania i szkolenie BHP dla zleceniobiorców

W przypadku umowy o pracę pracodawca ma bezwzględny obowiązek kierowania na badania oraz przeprowadzenie szkoleń BHP. Często jednak zatrudniający zadają sobie pytanie, co w przypadku zleceniobiorców. Umowa zlecenie bowiem, w przeciwieństwie do umowy o pracę, nie jest wykonywana pod ich kierownictwem, nie ma też konieczności podania miejsca wykonywania zlecenia, a co za tym idzie – tę formę zatrudnienia cechuje spora elastyczność i swoboda.Czy więc badania i szkolenie BHP dla zleceniobiorców są obowiązkowe?

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – kiedy jest niezbędne?

Kodeks pracy (kp) jasno precyzuje, że pracodawca powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (art. 304 kp). Zapis ten wskazuje jednoznacznie, że bezpieczne warunki powinny być zapewnione nie tylko pracownikom, ale również zleceniobiorcom. Nie oznacza to jednak, że zleceniodawca musi bezwzględnie skierować zleceniobiorcę na badania czy też szkolenie BHP, raczej wskazuje, że zleceniobiorca jest także narażony na ryzyko związane z wykonywaniem danej pracy i powinien ją wykonywać w odpowiednich warunkach.

Kogo trzeba skierować na badania i szkolenie BHP dla zleceniobiorców?

Choć więc z przepisów nie wynika wprost, że zleceniodawca ma obowiązek skierować zleceniobiorcę na badania czy też szkolenie BHP, to ma on obowiązek zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jak więc ocenić, czy dany zleceniobiorca powinien zostać skierowany na badania lub też szkolenie BHP?

To zleceniodawca podejmuje decyzję, czy zleceniobiorca powinien być skierowany na badania i szkolenie BHP. W ocenie powinien wziąć pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy i stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy.

Pomocne w określeniu może być stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie BHP samozatrudnionych (GNP/426/4560-364/07/PE). Inspektorat pracy precyzuje, że to rodzaj wykonywanego zlecenia powinien determinować, czy zleceniobiorca powinien zostać skierowany na badania oraz szkolenie BHP. Jeśli wykonywane czynności niosą wysoki stopień zagrożenia, to wskazane jest, aby taki zleceniobiorca był dopuszczony do wykonywania zlecenia tylko po wykonaniu przez niego badań oraz po odpowiednim przeszkoleniu z zakresu BHP.

Badania i szkolenie BHP a zapisy w umowie

Warto aby zapisy dotyczące badań oraz szkoleń BHP były zawarte w samej umowie, co zabezpieczy strony np. w przypadku niewłaściwych warunków warunków pracy. W umowie należy również zawrzeć informację, po czyjej stronie będzie ciążył obowiązek zapłaty za badania i szkolenie BHP dla zleceniobiorców. Co ciekawe, za takie badania zapłacić może zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, jest to kwestia do ustalenia. Zleceniodawca nie ma bezwzględnego obowiązku pokrycia kosztów badań oraz szkolenia w zakresie BHP, tak jak w przypadku pracodawcy i umowy o pracę.

Zleceniobiorca w zakładzie pracy

Zleceniobiorca, który wykonuje czynności w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę, powinien przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na takich samych warunkach, jak pracownik (art. 304¹ kp). Zleceniobiorca jest więc zobowiązany do:

znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

dbania o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

używania środków ochrony np. odzieży i obuwia roboczego,

niezwłocznego zawiadamiania przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

Zleceniodawca nie ma obowiązku kierowania zleceniobiorców na badania i szkolenia BHP. Jeśli jednak wykonywana przez zleceniobiorcę praca niesie ze sobą zagrożenie, np. praca wykonywana jest w warunkach szkodliwych, warto przeszkolić go z zakresu BHP oraz wysłać na badania lekarskie. Jest to jednak indywidualna decyzja pracodawcy. Warto szczegółowe kwestie dotyczące badań i szkoleń BHP uregulować pomiędzy zleceniobiorcą a zleceniodawcą w samej umowie. Pozwoli to, w razie uchybień w tej materii zarówno ze strony zleceniobiorcy jak i zleceniodawcy, na zerwanie umowy w trybie natychmiastowym lub też (w zależności od zapisów) na odstąpienie od umowy każdej ze stron.

Czy zleceniobiorców należy skierować na szkolenie bhp i badania lekarskie

Czternastki trafiły do emerytów i rencistów

ZUS wypłacił kolejną transza czternastych emerytur. 15 września do ponad 1,2 mln osób trafiło łącznie prawie 1,5 mld zł.

Renta rodzinna – jak jej nie stracić? Pamiętaj o zaświadczeniu ze szkoły

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, pobierający rentę rodzinną z ZUS, muszą do końca września złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. Trzeba do niego dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające dalszą naukę. Jeśli komplet dokumentów wpłynie z opóźnieniem, np. w październiku, renta rodzinna za wrzesień przepadnie.

Renta z tytułu niezdolności do pracy – kto może ją otrzymać?

Osoba niezdolna do pracy wskutek utraty zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu, której stan zdrowia nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu, może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Podpowiadamy, jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać taką rentę.

Nieobecność w pracy? Poinformuj pracodawcę

Zdarzają się w życiu sytuacje, które uniemożliwiają pracownikowi przyjście do pracy. Najczęściej dotyczy to choroby lub innego nieprzewidywalnego zdarzenia losowego. Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracownik? Odpowiadamy.

Powiadomienie o powierzeniu wykonania pracy obywatelowi Ukrainy

Przepisy specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy umożliwiają powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy na postawie powiadomienia, które należy złożyć elektronicznie przez praca.gov.pl. Na co powinien zwrócić uwagę pracodawca, wypełniający formularz powiadomienia? Podpowiadamy.

Na podwyżkę pensji liczy 42 proc. zatrudnionych

Na podwyżkę wynagrodzenia liczy 42 proc. zatrudnionych, a 50 proc. z nich na utrzymanie jej wysokości – wynika z badania „Wynagrodzenia 2022. Oczekiwania Polaków”. Wzrostu wynagrodzenia częściej oczekują mężczyźni niż kobiet.

Przymusowy urlop zaległy – orzecznictwo

Zbliża się 30 września 2022 r. Czy pracodawca może przymusowo udzielić pracownikowi zaległy urlop wypoczynkowy? Czy pracownik może żądać wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop? Kiedy urlop się przedawnia? Czy pracodawca może nakazać wykorzystanie urlopu podczas okresu wypowiedzenia? Poniżej wykaz orzecznictwa w zakresie urlopu zaległego.

Przerwa na karmienie piersią w prawie pracy – przepisy wymagają zmian

W Sejmie i rządzie trwają aktualnie prace nad nowelizacją kodeksu pracy. Jednak proponowane zmiany nie rozwiązują wszystkich problemów jakie zostały zauważone przez praktykę w wyniku stosowania prawa pracy. Do jednego z nich można zaliczyć uprawnienie pracownic do korzystania z przerwy na karmienie.

Dłuższe urlopy i większe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych

Urlopy dla rodziców zastępczych będą dłuższe, a ich wynagrodzenia podwyższone. Tak wynika z zaproponowanych zmian w ustawie o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej.

Jak projektować i tworzyć produkty cyfrowe, aby odnosiły sukces?

Bywa, że produkty cyfrowe, które świetnie wyglądały na planach, zamiast do klientów, trafiają do kosza. Ostatnie badanie The Chaos Report, w którym przebadano losy 50 tys. produktów cyfrowych, pokazało, że tylko 29 proc. z nich odniosło sukces. Aż ponad połowa (52 proc.) została zakwestionowana, a niemal co piąty (19 proc.) okazał się całkowitym niepowodzeniem.

„Ustawa antylichwiarska” może zwiększyć szarą strefę i zaszkodzić konsumentom

Ustawa antylichwiarska dotyczy prawie wszystkich kredytów udzielanych konsumentom: przez banki, SKOKi i instytucje pożyczkowe. Regulacja taka na pewno jest potrzebna. Niestety polska regulacja jest zbyt szczegółowa i skomplikowana – analizuje Jerzy Kachnowicz, dyrektor zarządzający polskiego oddziału CreamFinance (w trakcie rebrandingu na AvaFin), wiodącej globalnej firmy z branży pożyczkowej.

Polacy o Ukraińcach na polskim rynku pracy [BADANIE]

Jak Polacy postrzegają Ukraińców na rynku pracy? Czy zauważamy ich większą obecność i akceptujemy jako współpracowników? Oto wyniki najnowszego badania InterviewMe.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. – rozporządzenie w Dzienniku Ustaw

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Co oznacza BHP w pracy?

Co oznacza BHP w pracy? Czym są zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego? Jakie są jego objawy? Ile można pracować przy komputerze i ile przysługuje przerw w pracy?

Płaca minimalna w UE. Parlament Europejski przyjął dyrektywę

Minimalne wynagrodzenia we wszystkich państwach UE mają zapewnić godny poziom życia i pracy. Państwa członkowskie mają propagować ustalanie wynagrodzeń w drodze negocjacji zbiorowych – zdecydował Parlament Europejski w Strasburgu.

Polacy niezbyt chętnie zgłaszają mobbing [dane PIP]

Rośnie świadomość Polaków w kwestii mobbingu, ale nie przekłada się to na realne zgłoszenia do PIP-u.

Co czwarta firma chce zatrudniać, tyle samo planuje redukcje etatów [BADANIE]

24% polskich firm chce od października do grudnia zatrudniać nowych pracowników, ale o redukcji etatów mówi tyle samo przedsiębiorstw – to dane z opublikowanego dziś raportu ManpowerGroup, prezentującego plany rekrutacyjne firm na ostatni kwartał tego roku.

Wynagrodzenie prowizyjne – wady, zalety, możliwość zastosowania

Brak stałego wynagrodzenia może powodować u pracownika obawę, czy otrzyma zapłatę w zadowalającej wysokości. W przypadku trudnych warunków pracy możliwość pozytywnie zakończonych transakcji jest mniejsza niż u innych pracowników, którym przyporządkowano inną grupę docelową klientów, a co za tym idzie wynagrodzenie będzie dużo słabsze.

Płaca minimalna w 2023 r. wzrośnie do 3600 zł. Jak wpłynie na ZUS i koszty pracodawców?

W 2023 roku czeka nas dwustopniowa podwyżka płacy minimalnej: pierwszy raz w styczniu do 3490 zł brutto, drugi raz w lipcu do 3600 zł brutto. To o 590 zł, czyli prawie o 20 proc. więcej niż obecnie. Jak zmienią się składki ZUS?

Zatrudnianie cudzoziemców – nowa ustawa w 2022 roku

Projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców został opublikowany 13 września 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Z uzasadnienia tego projektu wynika, że ustawa ma wejść w życie jeszcze w 2022 roku. Co zmieni się w zasadach zatrudniania cudzoziemców?

Czy możliwe jest jednoczesne pobieranie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego?

Jakie są różnice pomiędzy specjalnym zasiłkiem opiekuńczym a świadczeniem pielęgnacyjnym? Które świadczenie jest wyższe i czy można pobierać je jednocześnie?

Dwie podwyżki płacy minimalnej w 2023 roku

Płaca minimalna 2023 wyższa, niż wcześniej proponowano. Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł. Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca.

Zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza

Narodziny dziecka to szczególny moment, z którym wiąże się wiele zmian – w tym również te finansowe. Czy przedsiębiorczynie, które spodziewają się dziecka, mogą liczyć na wypłatę zasiłku macierzyńskiego – a jeśli tak, to na jakich warunkach?

Najniższa krajowa w 2023 r. – ile wyniesie?

Ile wyniesie tzw. najniższa krajowa w 2023 r.? Rząd podjął decyzję w sprawie minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej.

Re-manualizacja, czyli człowiek zastępuje robota

W dobie powszechnej robotyzacji procesów biznesowych i fascynacji menadżerów firm technologiami Robotic Process Automation (RPA), międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem dra Artura Modlińskiego z Wydziału Zarządzania UŁ, wykazał obecność i znaczenie zjawiska odwrotnego – przejmowania pracy robotów na powrót przez ludzi. Nazwał je re-manualizacją procesów zrobotyzowanych.

Czy do umowy zlecenia potrzebne są badania lekarskie?

Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie czym różni się umowa zlecenie od umowy o pracę?

Umowa o pracę a umowa zlecenie – różnice

Jeśli chodzi o umowę o pracę to pracodawca ma bezwzględny obowiązek kierowania pracowników na badania lekarskie. Natomiast umowa zlecenie w przeciwieństwie do umowy o pracę, nie jest wykonywana pod ich kierownictwem, nie ma też konieczności podania miejsca wykonywania zlecenia, a co z tego wynika – tę formę zatrudnienia cechuje spora elastyczność i swoboda. A zatem… czy badania lekarskie przy umowie zlecenia są potrzebne i są obowiązkiem dla zleceniobiorców ?

Co na temat badań lekarskich mówi kodeks pracy?

Kodeks pracy w sposób jasny precyzuje, że to pracodawca powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym, które wykonują pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (art. 304 kp).

Zapis ten wskazuje jednoznacznie, że bezpieczne warunki powinny być zapewnione nie tylko pracownikom, ale również zleceniobiorcom.

Jednak nie oznacza to, że zleceniodawca musi koniecznie skierować zleceniobiorcę na badania, a raczej wskazuje, że zleceniobiorca jest także narażony na ryzyko związane z wykonywaniem danej pracy i powinien ją wykonywać w odpowiednich warunkach.

Czy badania lekarskie przy umowie zlecenia są potrzebne?

Mimo że z przepisów nie wynika wprost, że zleceniodawca ma obowiązek skierować zleceniobiorcę na badania to ma on obowiązek zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jak więc ocenić, czy dany zleceniobiorca powinien zostać skierowany na badania przy umowie zlecenia?

Mianowicie to zleceniodawca podejmuje decyzję, czy zleceniobiorca powinien być skierowany na badania i przy tej decyzji powinien wziąć pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy i stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy.

Jeśli wykonywane czynności niosą wysoki stopień zagrożenia, to wskazane jest, aby taki zleceniobiorca był dopuszczony do wykonywania zlecenia tylko po wykonaniu przez niego badań oraz po odpowiednim przeszkoleniu z zakresu BHP.

W przypadku problemu w określeniu przez zleceniodawcę stopnia zagrożenia pomocne może być stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie BHP samozatrudnionych, który to precyzuje, że to rodzaj wykonywanego zlecenia powinien determinować, czy zleceniobiorca powinien zostać skierowany na badania oraz szkolenie BHP.

Czy zapisy zawarte w umowie zlecenia mogą określać konieczność przeprowadzenia badania?

Warto, aby zapisy dotyczące badań były zawarte w samej umowie, co zabezpieczy strony np. w przypadku niewłaściwych warunków warunków pracy.

W umowie należy również zawrzeć informację, po czyjej stronie będzie ciążył obowiązek zapłaty za badania dla zleceniobiorców.

Za takie badania zapłacić może zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca, jest to kwestia do ustalenia.

Zleceniodawca nie ma bezwzględnego obowiązku pokrycia kosztów badań tak jak w przypadku pracodawcy i umowy o pracę.

Podsumowując kwestię potrzeby badań przy umowie zlecenia należy pamiętać, że…

Zleceniodawca nie ma obowiązku kierowania zleceniobiorców na badania i szkolenia BHP. Jeśli jednak wykonywana przez zleceniobiorcę praca niesie ze sobą zagrożenie, np. praca wykonywana jest w warunkach szkodliwych, warto przeszkolić go z zakresu BHP oraz wysłać na badania lekarskie.

Jest to jednak indywidualna decyzja pracodawcy. Warto szczegółowe kwestie dotyczące badań i szkoleń BHP uregulować pomiędzy zleceniobiorcą a zleceniodawcą w samej umowie.

Pozwoli to, w razie uchybień w tej materii zarówno ze strony zleceniobiorcy jak i zleceniodawcy, na zerwanie umowy w trybie natychmiastowym lub też (w zależności od zapisów) na odstąpienie od umowy każdej ze stron.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: https://ehsconsulting.pl/kontakt

Zapytaj nas o szkolenia BHP, dokumentację BHP oraz obsługę BHP.

Badania lekarskie i szkolenia BHP przy umowach cywilnoprawnych –

Kodeks pracy bez wątpliwości rozszerza na umowy cywilnoprawne obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP. Wynika to bezpośrednio z Art. 304 K.p.:

[Osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy a bhp]

„§ 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.”

Z kolei obowiązek przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich jest nałożony na pracodawcę, z samej definicji Art. 229 K.p., wyłącznie w stosunku do pracowników.

Dowiedz się więcej o doradztwie w zakresie prawa pracy->

Czy są obowiązkowe dla wszystkich zleceń i umów o dzieło?

O tym, czy badania lekarskie są konieczne przy umowie cywilnoprawnej decydują warunki w jakich jest świadczona praca oraz jej charakter.

Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 4 kwietnia 2013 r. (sygn. akt III AUa 935/12) oraz pismo Departamentu Prawnego GIP z dnia 8 sierpnia 2007 r., znak: GNP/426/4560-364/07/PE, w którym czytamy:

„Jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną (…) poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie bhp. Wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 Kodeksu pracy obowiązek odbyć szkolenie i poddać się badaniom lekarskim.”

Np. zleceniobiorca, który wykonuje czynności polegające na przenoszeniu znacznych ciężarów musi zostać przeszkolony zarówno w kwestii bezpieczeństwa wykonywanych prac jak i dostarczyć opinię lekarza o braku przeciwwskazań do dźwigania ciężkich przedmiotów.

Kogo obciążają koszty?

Dobrą praktyką przy zawieraniu umów cywilnoprawnych jest zamieszczanie w umowie zapisu o tym, kogo obciążają koszty poniesione na przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich. Jeśli w umowie nie ma takiego zapisu, to przyjmuje się, że badania finansuje zleceniodawca.

Wracając do Art. 229 K.p., badania lekarskie w zakresie medycyny pracy są przeprowadzane na koszt pracodawcy jedynie w sytuacji, gdy osobą otrzymującą to świadczenie jest pracownik, zatem wartość realizowanych przez podmiot zatrudniający kosztów badań lekarskich stanowi dla osoby pracującej na podstawie umowy cywilnoprawnej przychód z działalności wykonywanej osobiście, wymieniony w art. 13 ustawy o PIT, od którego zakład pracy zobowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Nieco inaczej ma się sprawa ze szkoleniami w zakresie BHP, gdyż obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dotyczy również osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli praca ta jest wykonywana w zakładzie pracy lub w miejscu określonym przez pracodawcę.

Jednocześnie na podstawie Art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT, „wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe (…) przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.”

Wynika z tego, że otrzymane przez osobę zatrudnioną na umowę cywilnoprawną świadczenie rzeczowe w postaci szkolenia BHP stanowi przychód osoby zatrudnionej na umowę cywilnoprawną z działalności wykonywanej osobiście, jednakże podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT.

Umowa zlecenia a badanie lekarskie zleceniobiorcy i szkolenie BHP

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy zatrudniającego pracownika, jest zapewnienie mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednocześnie stosownie do treści art. 207 kodeksu pracy na zakres odpowiedzialności pracodawcy za kwestie BHP w zakładzie pracy nie mają wpływu obowiązki pracowników w dziedzinie BHP, czy też powierzenie wykonywania zadań, związanych z BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Zaznaczyć należy, iż pomimo faktu, że przepisy kodeksu pracy posługują się zwrotami „pracodawca” i „pracownik”, to w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków w zakładzie pracy pracodawca ma pewne obowiązki również w stosunku do nie-pracowników (czyli np. osób, wykonujących określone obowiązki na podstawie umowy zlecenia czy realizujących dzieło).

Wynika to wprost z treści art. 304 §1 kp, zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym, wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (czyli najczęściej właśnie zleceniobiorcom), jak również osobom prowadzącym w zakładzie pracy działalność gospodarczą na własny rachunek. Od razu zaznaczyć należy, iż przepisy prawa pracy nie określają, jak pracodawca ma realizować ten obowiązek. Jest to o tyle ważne, iż np. poddanie się wstępnym badaniom lekarskim czy wstępnemu szkoleniu BHP jest jednym z podstawowych obowiązków pracownika (pisaliśmy m.in. Czy szkolenie BHP wlicza się do czasu pracy), ale już niekoniecznie zleceniobiorcy.

W takim wypadku o tym, czy zleceniobiorca powinien przejść szkolenie BHP i poddać się badaniu lekarskiemu decydują określone warunki, istniejące w konkretnym zakładzie pracy. Jeśli rodzaj pracy wykonywanej przez zleceniobiorcę czy zagrożenia związane z warunkami pracy, w jakich realizowana jest umowa zlecenia, są znaczne, wskazane jest, aby nawet w wypadku krótkotrwałego wykonywania zlecenia dopuszczać osoby, cechujące się odpowiednim stanem zdrowia. W takim wypadku pracodawca (zleceniodawca) może wymagać od swojego zleceniobiorcy, aby ten poddał się odpowiednim badaniom lekarskim lub szkoleniom BHP.

Umowa zlecenia a badania lekarskie zleceniobiorcy i przestrzeganie przez niego zasad BHP

Zgodnie z treścią art. 211 kodeksu pracy przestrzeganie przepisów i zasad BHP jest obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik ma obowiązek poddać się wstępnym, okresowym oraz kontrolnym badaniom lekarskim, a odmowa poddania się takim badaniom może stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania stosunku pracy. Jeśli w zakładzie pracy zaistnieją szczególne warunki, o których mowa powyżej, to zakres regulacji przepisu art. 211 kodeksu pracy rozciąga się również na zleceniobiorców.

Jeśli pracodawca oprócz swoich pracowników, posiadających umowy o pracę, zatrudnia dodatkowo osoby fizyczne na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia czy o dzieło), to w sytuacji gdy uzna, że zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie w szczególnych warunkach lub wykonując pracę, wymagającą dobrego stanu zdrowia, może zobowiązać zleceniobiorcę do poddania się zarówno badaniom lekarskim, jak i szkoleniu BHP.

Kiedy pracodawca musi skierować osobę na zleceniu na badania wstępne i szkolenie bhp

Pracodawca może być zmuszony do skierowania na badania wstępne i szkolenie bhp zleceniobiorcę, ale nie zawsze ponosi ich koszt.

Zasadniczo umowa zlecenie ma umocowanie w prawie cywilnym, jednak cześć przepisów kodeksu pracy ma zastosowanie również do kontraktów cywilnoprawnych. Jak odróżnić umowę o dzieło od umowy zlecenia>>

Reklama

Obowiązki pracodawców wobec zleceniobiorców. W efekcie pracodawca ma także pewne obowiązki wobec zleceniobiorcy (Oto 4 obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionego na zleceniu>>), w tym w zakresie zapewnienia wszystkim podwładnym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca musi bowiem stosować się do przepisów bhp w stosunku do wszystkich osób fizycznych, które wykonują pracę w zakładzie pracy lub w miejscu przez niego wyznaczonym, niezależnie od tego, czy osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy na podstawie innej niż stosunek pracy. Pracodawca ma przede wszystkim obowiązek:

Reklama

organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp,

wydawać polecenia usunięcia uchybień w zakresie bhp oraz kontrolować wykonanie tych poleceń.

Obowiązki te mogą być realizowane poprzez wstępne badania lekarskie i szkolenia w zakresie bhp dla zleceniobiorców. Pracodawca powinien zapoznać także zleceniobiorcę m.in. z oceną ryzyka zawodowego związanego z pracą na określonym stanowisku.

Reklama

Kiedy badania i szkolenie dla zleceniobiorcy? Bezwzględny nakaz kierowania na wstępne badania lekarskie czy szkolenia bhp obowiązuje jednak tylko w przypadku umów o pracę. Decyzja o konieczności badań czy szkolenia w przypadku zleceniobiorców należy już do firmy.

Pracodawca, kierując zleceniobiorcę na badania czy szkolenie, podejmuje decyzję biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy i stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy. Potwierdza to pismo Państwowej Inspekcji Pracy (sygn. GNP/426/4560-364/07/PE), z którego wynika, iż “jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną (będącą podstawą wykonywania pracy przez samozatrudniającego), poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie bhp.”

Przykładowo takim przypadkiem może być powierzenie pracy zleceniobiorcy na hali produkcyjnej z użyciem szkodliwych dla zdrowia środków chemicznych. – Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, że zleceniobiorca nie zostanie przeszkolony z zakresu BHP na zajmowanym stanowisku albo jego zdrowie nie zostanie zbadane przez lekarza pod kątem oddziaływania szkodliwych substancji – tłumaczy Justyna Tyc z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Co istotne, obowiązek szkolenia i badań dotyczy tylko zleceniobiorców, którym zleceniodawca wyznaczył miejsce wykonywania pracy. Jak orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 4 kwietnia 2013 roku (III AUa 935/12), zatrudnienie cywilnoprawne w ramach umowy zlecenia cechuje mniej lub bardziej znaczna swoboda wykonawcy w doborze miejsca i czasu świadczenia usług, co odróżnia tę podstawę zatrudnienia od stosunku pracy. Jednak jeśli to miejsce determinuje podmiot zatrudniający (zleceniodawca), to ma też on obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy powinna regulować umowa pomiędzy zleceniobiorcą a zleceniodawcą. – Umowa łącząca strony umowy powinna określać wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli bowiem obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie będzie zrealizowany właściwie, to podmiotem odpowiedzialnym będzie pracodawca, przedsiębiorca lub osoba organizująca pracę innym – tłumaczy Jakub Chojnicki, wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP.

Kontrakt powinien też poruszyć kwestię ponoszenia kosztów badań profilaktycznych oraz szkolenia bhp – może je ponieść zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca. – Wyłącznie w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę istnieje bezwzględny obowiązek pokrywania ww. kosztów przez pracodawcę. Przepisy w tym zakresie jednak nie odsyłają do zleceniobiorców. Tym samym, jeśli strony tak postanowią, do poniesienia wszelkich lub części kosztów może zostać zobowiązany zleceniobiorca – podkreśla mecenas Justyna Tyc.

Jednocześnie osoby, wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, mają obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp na równi z pracownikami – w zakresie ustalonym przez pracodawcę. Zleceniodawca powinien w tym wypadku między innymi:

poddawać się zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

zapoznać się przepisami i zasadami bhp,

wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp,

stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek zleceniodawcy.

Tak więc jeśli zleceniodawca nakaże zleceniobiorcy przeprowadzenie badań lekarskich i odbycie szkolenia bhp, ten musi się do tego zastosować. – Z powodów omówionych powyżej firma ma prawo wymagać od zleceniobiorcy, aby ten poddał się badaniom lekarskim oraz wziął udział w szkoleniu BHP. Jednakże z uwagi na łączący strony stosunek (umowa cywilnoprawna) firma nie może do tego zleceniobiorcy zmusić, zwłaszcza przy pomocy środków przewidzianych w k.p., np. kar porządkowych. W takiej sytuacji pozostaje należycie skonstruować postanowienia umowy zlecenia, aby jasno z nich wynikały konsekwencje dla zleceniobiorcy w przypadku niewykonania badań lub nie wzięcia udziału w szkoleniu BHP. Konsekwencje mogą być różne, np. kary umowne, możliwość odstąpienia przez firmę od umowy, możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, zakaz rozpoczęcia przez zleceniobiorcę wykonywania zlecenia bez badań lub szkolenia pod rygorem odmowy zapłaty wynagrodzenia etc.- podkreśla Justyna Tyc.

czy trzeba je przeprowadzić przy umowie zlecenie?

Autor

Agnieszka Walczyńska Artykuły autora

Po raz pierwszy zatrudniam pracownika w ramach umowy zlecenia. Czy taki pracownik powinien przejść szkolenie BHP przed rozpoczęciem u mnie pracy?

Janusz, Zakopane

Co do zasady pracodawca nie może zatrudnić pracownika, jeśli ten nie uczestniczył w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek przeszkolenia pracownika niekoniecznie jednak obowiązuje w przypadku umowy zlecenia. Od czego zależy? Wyjaśniamy w artykule!

Umowa cywilnoprawna zleceniobiorcy a umowa o pracę

Umowa o pracę i umowa zlecenie są najczęściej wybieranymi przez pracodawców formami zatrudnienia. Istnieją między nimi spore różnice, również w aspekcie przeprowadzania badań lekarskich czy szkoleń BHP. W szerszym ujęciu największą różnicę stanowi tu fakt, że umowa cywilnoprawna daje zleceniobiorcy większą swobodę, ponieważ w przeciwieństwie do umowy o pracę nie występuje tu praca pod kierownictwem. Zleceniobiorca nie posiada jednak praw pracowniczych, a więc nie ma prawa do urlopu lub też świadczeń z ZFŚS. Zleceniobiorca w przeciwieństwie do pracownika może zlecić czynności osobie trzeciej. W jego umowie nie może ponadto zostać wskazane miejsce wykonywania danej czynności, nie ma też sztywnych godzin ani harmonogramu czasu pracy. Umowa cywilnoprawna jaką jest umowa zlecenie, opisana została szczegółowo w Kodeksie cywilnym.

Choć wykonywanie umowy zlecenia wydaje się bardziej elastyczne niż realizowanie umowy o pracę, zleceniobiorca także ma obowiązek znać zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i stosować się do nich. Jest on zobowiązany do wykonywania pracy w sposób zgodny z BHP, do dbania o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, a także, jeżeli jego stanowisko pracy tego wymaga, do używania środków ochrony, np. odzieży i obuwia roboczego. Ma również obowiązek niezwłocznie zawiadomić o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracy?

Pracodawca ma względem zatrudnionych określone obowiązki. Przede wszystkim powinien on zapewnić pracownikom bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy. Pracodawca ponosi również odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Powinien on chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a zatem ma on obowiązek:

zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników;

zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;

uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;

zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

Wszystkie te działania mają na celu zminimalizowanie wypadków w pracy. Co ważne, te obowiązki pracodawca musi wypełniać nie tylko w stosunku do pracowników, ale także względem innych osób, które wykonują pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w danym zakładzie, czyli także wobec zleceniobiorców czy też wykonawców dzieła.

Szkolenie BHP – jakie są obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy?

Jeżeli poziom zagrożeń związanych z warunkami wykonywanej pracy jest na tyle wysoki, że wskazane jest przeszkolenie w zakresie BHP, to zleceniobiorca ma obowiązek takie szkolenie odbyć. Ponadto obowiązkiem zleceniobiorcy jest przestrzeganie przepisów i zasad BHP na równi z pracownikami.

Obowiązek przeszkolenia zleceniobiorcy z zakresu BHP zależy od rodzaju i warunków pracy. Potwierdza to stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy (GNP/426/4560-364/07/PE), w którym czytamy:

„Jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną (będącą podstawą wykonywania pracy przez samozatrudniającego), poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie BHP. Wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 kp obowiązek odbyć szkolenie i poddać się badaniom lekarskim”.

Umowa cywilnoprawna a zapisy dot. badań i szkoleń

Zapisy dotyczące wykonania szkoleń i badań dla zleceniobiorców mogą zostać zawarte w samej umowie zleceniu. Zleceniodawca może wymagać od przyszłego zleceniobiorcy, aby ten udał się na badania lekarskie czy też przeszkolił się z BHP, jednak, inaczej niż w przypadku umowy o pracę, nie może zmusić go do wykonania tych czynności. Umowa cywilnoprawna zawierająca odpowiednie zapisy może znacznie ułatwić wyegzekwowanie realizacji wymogów dotyczących badań czy szkolenia BHP. Mogą one jasno określać, że jeśli zleceniobiorca nie podda się badaniom i nie przejdzie szkolenia BHP, będę obowiązywać go kary albo w skrajnym przypadku będzie skutkować to rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym. Warto przy tym wspomnieć, że jeżeli obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie będzie zrealizowany właściwie, to podmiotem odpowiedzialnym będzie pracodawca (lub – w omawianym przypadku – zleceniodawca).

Umowa cywilnoprawna, w tym umowa zlecenie, powinna określać, kto będzie ponosił koszty przeprowadzonych badań oraz szkolenia BHP. W przypadku umów cywilnoprawnych koszty mogą znajdować się zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Wyłącznie w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę istnieje bezwzględny obowiązek pokrywania tych kosztów przez pracodawcę.

Umowa zlecenie a szkolenie BHP – podsumowanie

Choć przepisy nie nakładają jasno wymogu przeprowadzania badań oraz szkoleń BHP dla zleceniobiorców, to decydujący jest tu charakter wykonanych czynności. Jeśli zleceniobiorca wykonuje czynności, które w znacznym stopniu narażają go na wypadkowość, oraz na stanowisku pracy zleceniobiorcy istnieje wiele czynników szkodliwych, należy badania i szkolenie BHP wykonać. Informację o szkoleniu i badaniach najlepiej zawrzeć w samej umowie, aby zabezpieczyć przede wszystkim zleceniodawcę, ponieważ to on w razie wypadku ponosi odpowiedzialność za to zdarzenie.

키워드에 대한 정보 umowa zlecenie a szkolenie bhp i badania lekarskie 2018

다음은 Bing에서 umowa zlecenie a szkolenie bhp i badania lekarskie 2018 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 UMOWA CYWILNOPRAWNA A OBOWIĄZEK PODDANIA SIĘ WSTĘPNYM BADANIOM LEKARSKIM I SZKOLENIU BHP

 • #umowazlecenieabhp
 • #umowaodziełoabhp
 • #zlecenieawstępnebadanialekarskie
 • #umowaodziełoawstępnebadanialekarskie
 • #bhp
 • #bezpieczeństwoihigienapracy
 • #wstępnebadanialekarskie
 • #kadrywpigułće
 • #kadrywpigulce

UMOWA #CYWILNOPRAWNA #A #OBOWIĄZEK #PODDANIA #SIĘ #WSTĘPNYM #BADANIOM #LEKARSKIM #I #SZKOLENIU #BHP


YouTube에서 umowa zlecenie a szkolenie bhp i badania lekarskie 2018 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 UMOWA CYWILNOPRAWNA A OBOWIĄZEK PODDANIA SIĘ WSTĘPNYM BADANIOM LEKARSKIM I SZKOLENIU BHP | umowa zlecenie a szkolenie bhp i badania lekarskie 2018, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  Włoskie Miasto Portowe Nad Adriatykiem | Ankona, Włochy - Główne Miasto Portowe Nad Adriatykiem 답을 믿으세요

Leave a Comment