Umowa Rezerwacyjna Rynek Wtórny Wzór | Odc. 53 – Umowa Przedwstępna Vs Umowa Rezerwacyjna (Akademia Nieruchomości Kk Properties) 209 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

당신은 주제를 찾고 있습니까 “umowa rezerwacyjna rynek wtórny wzór – Odc. 53 – Umowa przedwstępna vs umowa rezerwacyjna (Akademia Nieruchomości KK Properties)“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 KK Properties Konrad Kądziela 이(가) 작성한 기사에는 조회수 693회 및 좋아요 27개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

umowa rezerwacyjna rynek wtórny wzór 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Odc. 53 – Umowa przedwstępna vs umowa rezerwacyjna (Akademia Nieruchomości KK Properties) – umowa rezerwacyjna rynek wtórny wzór 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

umowa rezerwacyjna rynek wtórny wzór 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Umowa rezerwacyjna

… jest częstą formą wstępnej gwarancji, zwłaszcza w przypadku wyjątkowo atrakcyjnej nieruchomości na rynku. … W załączniku wzór umowy rezerwacyjnej.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.uin.com.pl

Date Published: 1/4/2022

View: 4342

Jak sporządzić wzór umowy rezerwacyjnej mieszkania

Umowa rezerwacyjna zawierana jest pomiędzy deweloperem a nabywcą lokalu na rynku pierwotnym lub sprzedającym a kupującym na rynku wtórnym.

+ 여기를 클릭

Source: pewnylokal.pl

Date Published: 4/18/2021

View: 7526

Umowa rezerwacyjna – co to jest? Wzór – Czerwona Skarbonka

Umowa rezerwacyjna na rynku wtórnym – co warto wiedzieć? Umowa rezerwacyjna wynajmu …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.czerwona-skarbonka.pl

Date Published: 1/16/2021

View: 6307

Umowa rezerwacyjna rynek wtórny WZÓR + omówienie

Umowa rezerwacyjna na rynku wtórnym (podobnie jak umowa deweloperska) to pisemna deklaracja kupującego, że zaprzestaje poszukiwać nowego mieszkania, natomiast …

+ 여기에 더 보기

Source: odkryjprawo.pl

Date Published: 2/4/2021

View: 1005

Umowa rezerwacyjna – wzór. Co to jest i kiedy warto podpisać …

Takie umowy stosuje się zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Wymaga ich wielu …

+ 여기에 보기

Source: www.17bankow.com

Date Published: 11/10/2021

View: 1489

Wzór umowy rezerwacyjnej od dewelopera

Pobierz wzór umowy rezerwacyjnej w pdf … firmą deweloperską a nabywcą nieruchomości na rynku pierwotnym bądź sprzedającym a kupującym na rynku wtórnym.

+ 여기에 표시

Source: umowadeweloperska.com

Date Published: 6/11/2022

View: 769

Omówienie i wzór umowy rezerwacyjnej mieszkania – Biznes.it

Umowa rezerwacyjna mieszkania jest dokumentem, w którym strona sprzedająca, zobowiązuje się do zarezerwowania danej nieruchomości na rzecz osoby …

+ 여기에 표시

Source: biznes.it

Date Published: 12/19/2022

View: 6562

Umowa rezerwacyjna mieszkania rynek wtórny wzór

Umowa rezerwacyjna mieszkania rynek wtórny to rozwiązanie, na które decydują się: … Zawarcie umowy rezerwacyjnej, jak sama nazwa wskazuje, pozwala zarezerwować …

+ 더 읽기

Source: pobieralnia.pl

Date Published: 11/18/2022

View: 7064

Umowa rezerwacyjna domu i mieszkania. Jak się ma do …

Wzór takiej umowy pobierz ze … Na rynku wtórnym podpisywane są umowy …

+ 더 읽기

Source: direct.money.pl

Date Published: 7/4/2022

View: 9935

주제와 관련된 이미지 umowa rezerwacyjna rynek wtórny wzór

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Odc. 53 – Umowa przedwstępna vs umowa rezerwacyjna (Akademia Nieruchomości KK Properties). 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Odc. 53 - Umowa przedwstępna vs umowa rezerwacyjna (Akademia Nieruchomości KK Properties)
Odc. 53 – Umowa przedwstępna vs umowa rezerwacyjna (Akademia Nieruchomości KK Properties)

주제에 대한 기사 평가 umowa rezerwacyjna rynek wtórny wzór

 • Author: KK Properties Konrad Kądziela
 • Views: 조회수 693회
 • Likes: 좋아요 27개
 • Date Published: 2022. 1. 12.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=OO9Jtlb_Otw

Ile kosztuje umowa rezerwacyjna u notariusza?

Ile kosztuje umowa rezerwacyjna? Samo podpisanie takiej umowy nie jest płatne. Zazwyczaj następuje to w biurze sprzedaży wybranego dewelopera (o ile mowa o zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego) i nie wymaga wizyty u notariusza. Prawo własności nie zostaje bowiem przeniesione.

Na co zwracac uwage przy podpisaniu umowy rezerwacyjnej?

Umowa powinna określać dodatkowo numer lokalu mieszkalnego, numer kondygnacji na której jest położony, układ i określenie pomieszczeń (mapa) oraz wielkość powierzchni użytkowej. Dodatkowo, taka umowa najczęściej wiążę się również z zapłatą kwoty, określanej często jako kaucja lub opłata rezerwacyjna .

Czy umowa rezerwacyjna jest umowa zobowiązującą?

Klasyczna umowa rezerwacyjna oznacza, że konsument tylko rezerwuje mieszkanie i w każdej chwili może zrezygnować z tej decyzji. Taka umowa nie zobowiązuje klienta i dewelopera do podpisania właściwej umowy.

Jakie dane do umowy rezerwacyjnej mieszkania?

cena lokalu; czas zawarcia umowy lub wskazanie daty podpisania umowy deweloperskiej; wysokość opłaty rezerwacyjnej; konsekwencje dla stron w momencie zerwania umowy.

Czy umowa rezerwacyjna Wystarczy do wniosku o kredyt?

Umowa rezerwacyjna daje możliwość przejścia przez cały proces uzyskania kredytu hipotecznego i wydania decyzji warunkowej (w większości banków) bez ponoszenia kosztów. Jednym z warunków podpisania umowy kredytowej jest dostarczenie umowy deweloperskiej.

Do czego zobowiazuje umowa rezerwacyjna?

Umowa rezerwacyjna to dokument, na mocy którego sprzedający zobowiązuje się zarezerwować kupującemu rzecz (ruchomość, nieruchomość) na określany czas. Rzecz będąca przedmiotem umowy jest wówczas wyłączana ze sprzedaży, a klient ma pewność, że nikt inny jej nie nabędzie.

Czy opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi?

po wejściu w życie nowej ustawy deweloperskiej opłata rezerwacyjna będzie miała charakter mieszany – jest ona bowiem zaliczana na poczet ceny nabycia nieruchomości, może być zwrócona (przez co przypomina zaliczkę), a w określonych sytuacjach jej zwrot nastąpi w podwójnej wysokości (przez co przypomina zadatek).

Ile trwa umowa rezerwacyjna mieszkania?

Na jak długo można zarezerwować mieszkanie? Zazwyczaj rezerwacji mieszkania można dokonać w terminie od 2 do 6 tygodni. Po upływie tego czasu nieruchomość jest ponownie wystawiana na sprzedaż, jeśli klient nie zdecyduje się na podpisanie umowy deweloperskiej.

Co powinna zawierać umowa rezerwacyjna?

Umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej łączy w sobie dwa elementy: rezerwację nieruchomości i zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej w przyszłości na warunkach określonych w umowie przedwstępnej.

Kiedy umowa rezerwacyjna jest nieważna?

Wynika z tego więc, że umowa rezerwacyjna, w której deweloper zobowiązuje się do zawarcia w przyszłości umowy deweloperskiej zawarta w zwykłej formie pisemnej jest nieważna.

Czy umowa rezerwacyjna gwarantuje cenę?

Domyślnie, gdy podpiszemy umowę deweloperską, opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet ceny. Zwróć więc uwagę, czy nie pojawi się gdzieś zapis, że opłata jest pobierana dodatkowo. Warto również ustalić zasady ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.

Co to umowa rezerwacyjna mieszkania?

Umowa rezerwacyjna mieszkania zapewnia możliwość zakupu lokalu przed innymi zainteresowanymi. To dobre rozwiązanie, jeśli jesteś zdecydowany kupić daną nieruchomość, ale z jakichś przyczyn nie możesz tego jeszcze zrobić.

Jak wygląda rezerwacja mieszkania?

Rezerwacji dokonuje się za opłatą, zwykle na 2–6 tygodni – w tym czasie mieszkanie jest wyłączone ze sprzedaży. Opłata rezerwacyjna wynosi zwykle od kilku do kilkunastu tysięcy zł, ale zdarzają się i wyższe. W praktyce deweloper może ustalić dowolną kwotę, bo umowy rezerwacyjne są słabo regulowane przez prawo.

Czy można wycofać się z zakupu mieszkania?

Możliwość rezygnacji z zakupu mieszkania istnieje również wtedy, gdy strony podpisały umowę przedwstępną. Taka umowa dotyczy ukończonego „M” od dewelopera lub lokum z rynku wtórnego. Umowa przedwstępna zwykle przewiduje zadatek uregulowany przez artykuł 394 kodeksu cywilnego (KC).

Jak odstąpić od umowy rezerwacyjnej?

Podobnie wygląda sytuacja przy umowach rezerwacyjnych: w praktyce, co do zasady możemy od nich odstąpić bezkosztowo, tylko jeśli deweloper przyznał nam takie prawo w umowie (tj. jeśli deweloper nie wprowadził sankcji przepadku opłaty/kaucji rezerwacyjnej przy odstąpieniu.

Ile wynosi opłata rezerwacyjna?

Opłata rezerwacyjna zazwyczaj wynosi od 2 do 20 tysięcy złotych. Formą zabezpieczenia finansowego w ramach umowy rezerwacyjnej może być np. zadatek. Zgodnie z Kodeksem cywilnym w razie niewykonania umowy przez jedną stronę, druga może żądać podwójnej wysokości włożonego przez siebie zadatku.

Ile kosztuje rezerwacja nieruchomości?

Minimalna stwierdzona wysokość opłaty rezerwacyjnej zamyka się w przedziale od 300 zł do 3 000 zł. Natomiast maksymalna wysokość opłaty rezerwacyjnej stwierdzona podczas kontroli deweloperów przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kształtuje się następująco: 20 000 zł (2 przypadki) 14 000 zł (1 przypadek)

Czy umowa rezerwacyjna gwarantuje cene?

Domyślnie, gdy podpiszemy umowę deweloperską, opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet ceny. Zwróć więc uwagę, czy nie pojawi się gdzieś zapis, że opłata jest pobierana dodatkowo. Warto również ustalić zasady ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.

Jak wygląda rezerwacja mieszkania?

Rezerwacji dokonuje się za opłatą, zwykle na 2–6 tygodni – w tym czasie mieszkanie jest wyłączone ze sprzedaży. Opłata rezerwacyjna wynosi zwykle od kilku do kilkunastu tysięcy zł, ale zdarzają się i wyższe. W praktyce deweloper może ustalić dowolną kwotę, bo umowy rezerwacyjne są słabo regulowane przez prawo.

Umowa rezerwacyjna

Umowa rezerwacyjna

Zawarcie umowy rezerwacyjnej jest częstą formą wstępnej gwarancji, zwłaszcza w przypadku wyjątkowo atrakcyjnej nieruchomości na rynku. Poza tym, jest zwykle pisemnym potwierdzeniem chęci zakupu lokalu, to dzięki niej można określić także terminy ewentualnych zobowiązań obu stron.

Umowa rezerwacyjna mieszkania to wstępne porozumienie zawierane przed umową przedwstępną lub deweloperską. Zasady dotyczące zawarcia umowy między kupującym, a sprzedającym nie są dokładnie określone – główne założenia umowy opierają się przede wszystkim na zasadzie swobody umów/kontraktowania wyrażonej w przepisie art. 3531 Kodeksu cywilnego, a także innych przepisach tego aktu.

Umowa rezerwacyjna mieszkania – co oznacza i kiedy ją podpisać?

Umowa rezerwacyjna podpisywana jest przed kupnem mieszkania z rynku pierwotnego (zwykle, gdy lokal jest niewykończony lub gdy chcemy go kupić w początkowej fazie budowy) albo wtórnego (zwłaszcza, gdy właściciel chce sprzedać mieszkanie po wyjątkowo atrakcyjnej cenie).

Najczęściej umowy rezerwacyjne na mieszkanie podpisuje się z deweloperami, którzy rozpoczynają budowę nowego osiedla czy nieruchomości. Ze względu na duży popyt, takie lokale mogą bardzo szybko zniknąć z rynku – wtedy też zdecydowani kupujący mogą podpisać taką umowę, dzięki której mają pewność, że przez jakiś czas mieszkanie nie zostanie sprzedane innej osobie.

Umowa rezerwacyjna pomaga także w uzyskaniu decyzji o przyznaniu kredytu hipotecznego przez bank – musi jednak zawierać wszystkie niezbędne informacje, a zwłaszcza koszty zakupu oraz dane właściciela nieruchomości. Dodatkowo umowę rezerwacyjną można podpisać także w ramach wynajmu lokalu.

W załączniku wzór umowy rezerwacyjnej

Wzór umowy rezerwacyjnej. Z zadatkiem/bez

W poniższym artykule poruszamy temat dotyczący umowy rezerwacyjnej, tego, czym jest, jak powinna wyglądać, jakie opłaty zostają ponoszone podczas jej zawarcia oraz o czym powinniśmy pamiętać przed jej podpisaniem. Artykuł stanowi zbiór informacji, które mogą przydać się podczas zawarcia umowy rezerwacyjnej na rynku wtórnym, jak i pierwotnym.

Czy słyszałeś pojęcie umowy rezerwacyjnej? Jeśli nigdy się z nim nie zetknąłeś lub znasz temat tylko pobieżnie, warto zapoznać się z nim bliżej, szczególnie jeśli zamierzasz zakupić nieruchomość. Przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksowy poradnik, który pozwoli Ci zrozumieć zasady działania tego dokumentu.

Umowa rezerwacyjna – czym jest?

Umowa rezerwacyjna (inaczej umowa nazwana) to umowa cywilnoprawna działająca na zasadzie swobody umów. Umowa rezerwacyjna zawierana jest pomiędzy deweloperem a nabywcą lokalu na rynku pierwotnym lub sprzedającym a kupującym na rynku wtórnym. Niezależnie zatem, na jakiego typu nieruchomość się decydujesz, masz prawo do spisania takiej umowy. Umowa ta nie posiada swojej dokładnej definicji, dlatego też o tym, co się w niej znajduje, decydują strony transakcji. Mimo to powinna zawierać kilka istotnych informacji, o których mowa w dalszej części artykułu.

Kiedy zawrzeć umowę rezerwacyjną?

Warto pamiętać, że umowa rezerwacyjna jest zawierana wtedy, gdy lokal jest jeszcze niezbudowany, nieskończony lub gdy jest gotowy do użytku. Nie ma konkretnego momentu, w którym należy taką umowę podpisać, jeśli chodzi o stan nieruchomości, ponieważ to nie ten aspekt determinuje konieczność jej zawarcia. Chodzi po prostu o to, aby deweloper miał pewność, że Twoje zainteresowanie nieruchomością jest duże i blokują Cię jedynie kwestie formalne. Ty, jako nabywca, dzięki niej możesz mieć pewność, że nikt nie sprzątnie Ci wymarzonego domu sprzed nosa.

Umowa ta pomoże Ci „zaklepać” upatrzoną nieruchomość, nawet jeśli nie masz jeszcze decyzji banku lub np. jeszcze przez jakiś czas nie będziesz miał wystarczającej ilości gotówki, aby zapłacić za całość.

Czy umowa rezerwacyjna jest wiążąca?

Umowę rezerwacyjną najczęściej podpisuje się gdy np. na rynku wtórnym pojawi się wyjątkowa okazja cenowa, a na rynku pierwotnym – jeżeli nie chcemy stracić danego mieszkania, zależy nam na nim, ale oczekujemy np. na kredyt hipoteczny. Obecnie rynek nieruchomości jest bardzo oblegany. Jest to dobra informacja dla deweloperów, ale nieco gorsza dla kupujących, gdyż muszą wyjątkowo szybko podejmować decyzje o zakupie.

Umowa rezerwacyjna jest pewnym zobowiązaniem dla stron, ale nie jest aż tak bardzo wiążąca jak inne umowy. Np. umowa deweloperska jest zawierana w formie aktu notarialnego i jest to dokument zobowiązujący Cię do zakupu danej nieruchomości. W umowie rezerwacyjnej osoba, która chce kupić dane mieszkanie, oraz sprzedający/deweloper zobowiązują się do podpisania innej umowy np. umowy sprzedaży, umowy deweloperskiej. Wszelkie kwestie dotyczące np. terminu, w którym zostanie ostatecznie podpisana umowa sprzedaży, ustala między sobą deweloper i nabywca, tak aby był to odpowiedni czas dla obu stron.

Wzór umowy rezerwacyjnej

Warto pamiętać, że umowa rezerwacyjna nie ma żadnego konkretnego wzoru czy szablonu, którym należy się posługiwać, dlatego też kupując np. dwie nieruchomości w tym samym czasie, ale od dwóch różnych osób, możesz otrzymać zupełnie inaczej skonstruowane dokumenty. Jeśli to Ty jesteś odpowiedzialny za stworzenie umowy rezerwacyjnej, możesz poprosić o jej sporządzenie prawnika lub skorzystać z różnych schematów dostępnych w internecie. Zazwyczaj jednak taką umowę przygotowuje sprzedający. Nawet jeśli masz do niego pełne zaufanie, musisz dokładnie ją przeanalizować. Miej na uwadze, że w umowie rezerwacyjnej powinny zostać zawarte informacje dotyczące możliwości odstąpienia od takiej umowy. To jeden z najważniejszych punktów, ponieważ tylko dzięki temu będziesz mógł zrezygnować z zakupu, jeśli np. nie otrzymasz kredytu.

Oprócz tego aspektu w umowie muszą się znaleźć:

Data zawarcia umowy – chodzi o moment, w którym ją podpisujecie, a nie o czas, kiedy ustaliliście szczegóły.

– chodzi o moment, w którym ją podpisujecie, a nie o czas, kiedy ustaliliście szczegóły. Miejsce zawarcia umowy – nie ma tutaj znaczenia, czy jest to miejsce, w którym znajduje się nieruchomość czy też zupełnie inna miejscowość. Wystarczy tylko nazwa miasta czy wsi, nie jest konieczne podawanie pełnego adresu.

– nie ma tutaj znaczenia, czy jest to miejsce, w którym znajduje się nieruchomość czy też zupełnie inna miejscowość. Wystarczy tylko nazwa miasta czy wsi, nie jest konieczne podawanie pełnego adresu. Informacje o stronach umowy – w przypadku mieszkań z rynku wtórnego są to imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, pesele i numery dowodu osobistego. Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz mieszkanie od dewelopera, musi koniecznie wpisać on w umowie nazwę firmy, adres siedziby i NIP oraz dane osoby reprezentującej.

– w przypadku mieszkań z rynku wtórnego są to imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, pesele i numery dowodu osobistego. Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz mieszkanie od dewelopera, musi koniecznie wpisać on w umowie nazwę firmy, adres siedziby i NIP oraz dane osoby reprezentującej. Przedmiot umowy – dokładne informacje o lokalu, który rezerwujesz.

– dokładne informacje o lokalu, który rezerwujesz. Adres przedmiotu umowy – czyli adres nieruchomości.

– czyli adres nieruchomości. Zobowiązanie sprzedającego do wstrzymania się ze sprzedażą mieszkania – to kwestia istotna z perspektywy kupującego. Warto dodać ewentualny zapis o karach, które zostaną nałożone na sprzedawcę, jeśli nie dotrzyma umowy.

– to kwestia istotna z perspektywy kupującego. Warto dodać ewentualny zapis o karach, które zostaną nałożone na sprzedawcę, jeśli nie dotrzyma umowy. Kwota opłaty rezerwacyjnej oraz termin jej wpłaty – pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić kwotę i fakt, czy jest zwrotna, czy też nie.

– pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić kwotę i fakt, czy jest zwrotna, czy też nie. Zobowiązanie kupującego do zawarcia kolejnej umowy przybliżającej do kupna mieszkania w danym terminie – musi być tutaj podana dokładna data.

– musi być tutaj podana dokładna data. Czas trwania umowy rezerwacyjnej – jej długość zależy od indywidualnych ustaleń obu stron.

Opłata rezerwacyjna – konieczność przy umowie rezerwacyjnej?

Istotną kwestią jest także fakt, że przy umowie rezerwacyjnej zazwyczaj pojawia się opłata rezerwacyjna. Wpłacana jest ona na konto sprzedawcy podczas jej zawierania. To, czy pieniądze zostaną Ci zwrócone, czy też zostaną w rękach sprzedawcy, zależy od podpisanej przez Ciebie umowy, dlatego miej to na uwadze podczas czytania warunków. Kwota opłaty rezerwacyjnej może być różna. To także zależy od indywidualnych ustaleń obu stron, czasami jest to kilka lub kilkanaście tysięcy, a czasami nawet i 20 czy 30 tysięcy złotych.

Musisz pamiętać, że umowa rezerwacyjna wyłącza na jakiś czas nieruchomość ze sprzedaży, dlatego często deweloperzy czy sprzedawcy umieszczają zapis o tym, że jest to kwota bezzwrotna, aby pokryć ewentualne straty. Nie musisz się na to zgadzać.

Umowa rezerwacyjna – ujęcie prawne

Pamiętaj, że umowa rezerwacyjna nie została uregulowana w Kodeksie Cywilnym ani w żadnym dokumencie państwowym. Dlaczego więc masz możliwość ją zawrzeć? Otóż zawiera się ją w oparciu o ogólną zasadę swobody umów wynikającą z art. 353 Kodeksu Cywilnego. Oznacza to więc, że ma ona taką samą moc jak inne umowy związane z nieruchomościami i jeśli jest dobrze sporządzona, nie można jej podważyć.

O czym pamiętać przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej?

Decydując się na podpisanie umowy deweloperskiej, pamiętaj, że niezależnie od tego jak jest skonstruowana, najważniejszy jest cel – wspólne dążenie do sfinalizowania transakcji. Zapisy w niej widniejące powinny więc być korzystne dla obu stron. Jeśli cokolwiek budzi Twoje wątpliwości, nie bój się pytać. W końcu to Ty możesz stracić czas i pieniądze. Zadbaj także o to, aby deweloper czy sprzedający był zobowiązany do wypłacenia Ci odszkodowania za niedotrzymanie umowy.

Kredyt a umowa rezerwacyjna

Umowa rezerwacyjna to dla sprzedającego i kupującego nieruchomość zapewnienie, że obie strony są chętne, aby do końca zrealizować transakcję, jeśli wszystkie inne czynniki będą im sprzyjać. Dokument ten nieco inaczej wygląda przy lokalach z rynku wtórnego, a inaczej przy tych z rynku pierwotnego, ale nie zmienia to faktu, że żaden bank nie udzieli kredytu hipotecznego w oparciu o taką umowę. Oczywiście sam dokument czasami otwiera drogę do tego, aby wnioskować o kredyt hipoteczny. Wszystko zależy od rodzaju nieruchomości, na której zakup wnioskujący chce uzyskać kredyt.

Zazwyczaj wniosek na podstawie umowy rezerwacyjnej można złożyć w przypadku mieszkań z rynku pierwotnego, jednak nie oznacza to, że otrzymasz na jej podstawie kredyt. Żaden bank nie podpisze umowy o udzieleniu kredytu wyłącznie na podstawie umowy rezerwacyjnej. Konieczna w tej sytuacji jest umowa deweloperska. Jeśli chodzi natomiast o mieszkania z rynku wtórnego, to niestety umowa rezerwacyjna nie wystarczy nawet podczas wnioskowania.

Tutaj wymagana jest umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania.

Powierz nam pieczę nad swoimi formalnościami

Obawiasz się, że nie poradzisz sobie z formalnościami związanymi z umową rezerwacyjną i wszelkimi innymi dokumentami niezbędnymi przy zakupie nieruchomości? Skontaktuj się z nami!

Nasi prawnicy doskonale znają temat nieruchomości i to w nim poruszają się od lat. Ich wiedza i doświadczenie pozwolą na dokładne sprawdzenie wszystkich podsuwanych Ci do podpisu dokumentów i wyłapanie wszelkich niuansów, które mogłyby sprawić, że później będziesz mieć problemy. To niezwykle ważne, aby wszelkie sprawy dotyczące zakupu nieruchomości konsultować z odpowiednimi specjalistami, ponieważ złe decyzje mogą ciągnąć się za Tobą latami i kosztować Cię wiele stresu, czasu i pieniędzy. Lepiej więc oszczędzić sobie zmartwień!

Potrzebujesz pomocy przy sprawdzeniu umowy z deweloperem? Zamów rozmowę dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości Dowiedz się więcej arrow_forward_ios

Pewny Lokal to kancelaria specjalizująca się w analizie umów deweloperskich i pomocy nabywcom w kupnie mieszkania od dewelopera. Działamy w całej Polsce i mamy najwięcej pozytywnych opinii w internecie. Dowiedz się, dlaczego warto nam zaufać tutaj.

Umowa rezerwacyjna – co to jest? Wzór

Umowa rezerwacyjna mieszkania to pewnego rodzaju obietnica, że za określoną opłatą, sprzedający nie będzie oferował innym klientom nieruchomości, która akurat wpadła Ci w oko. Co powinna zawierać taka umowa, kiedy jej zawarcie ma sens oraz na co zwrócić uwagę przy jej sporządzaniu? Podpowiadamy!

Umowa rezerwacyjna mieszkania pozwala zakupić nieruchomość przed innymi zainteresowanymi. To dobre rozwiązanie w momencie, gdy jesteś zdecydowany nabyć mieszkanie, jednak z jakichś względów nie możesz jeszcze tego zrobić, bo np. starasz się o kredyt hipoteczny. Czy w momencie ubiegania się o finansowanie wystarczy Ci sama umowa rezerwacyjna mieszkania? A jeśli nie, to co ją może zastąpić?

Co to jest umowa rezerwacyjna?

Umowa rezerwacyjna to w uproszczeniu prawny sposób na zarezerwowanie nieruchomości, która Ci się spodobała. Po dokonaniu ustalonej opłaty deweloper zobowiązuje się, że przez określony czas nie sprzeda jej nikomu innemu.

Umowa rezerwacyjna spisywana jest zazwyczaj na wczesnym etapie oferowania nieruchomości, gdy zainteresowanie lokalami jest największe. Dzięki temu klient ma więcej czasu do namysłu przed zawarciem finalnej umowy bez ryzyka, że upatrzona nieruchomość umknie mu sprzed nosa.

Tego typu umowa najczęściej tyczy się mieszkań z rynku pierwotnego (deweloperskiego). Wówczas sprzedaż lokali rozpoczyna się już na etapie wstępnych prac – a sama rezerwacja – na podstawie planów/rysunków danej nieruchomości. Jednak równie dobrze możesz ją sporządzić, gdy jesteś zainteresowany inną nieruchomością, czy nawet ruchomością. W grę może wchodzić umowa rezerwacyjna, np.:

najmu mieszkania ,

, kupna mieszkania ,

, domu (wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej),

(wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej), działki ,

, samochodu.

Umowa rezerwacyjna to umowa między deweloperem albo przedsiębiorcą innym niż deweloper a osobą zainteresowaną ofertą sprzedaży (tzw. rezerwującym), której przedmiotem jest zobowiązanie do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego (art. 29, rozdz. 5. ustawy deweloperskiej) .

Na czym polega umowa rezerwacyjna?

Ma jeden podstawowy cel – czyli chęć nabycia mieszkania. Zazwyczaj poprzedza podpisanie bardziej sformalizowanej umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania albo umowy deweloperskiej.

Jednak umowę rezerwacyjną sporządzasz nie tylko wtedy, gdy jesteś zdecydowany nabyć lokal z rynku pierwotnego. Funkcjonuje również na rynku wtórnym i w praktyce traktowana jest jako umowa wstępna – która oczywiście nie obliguje Cię do ostatecznego zakupu lokalu.

Umowę rezerwacyjną podpisujesz przed kupnem mieszkania:

z rynku pierwotnego – gdy nieruchomość nie jest jeszcze wykończona lub nie została jeszcze wybudowana,

– gdy nieruchomość nie jest jeszcze wykończona lub nie została jeszcze wybudowana, z rynku wtórnego – gdy mieszkanie jest już gotowe do użytku. Dotyczy szczególnie atrakcyjnych nieruchomości oferowanych w dobrej cenie i położonych w ciekawej lokalizacji.

Umowa rezerwacyjna nie jest umową przedwstępną! Może za to posiadać jej elementy.

Rodzaje umów rezerwacyjnych

Wyróżniamy dwa typy umów rezerwacyjnych:

zwykła umowa rezerwacyjna (tzw. umowa „czysta”) – za jej pomocą kupujący wykazuje chęć nabycia nieruchomości, jednak za złamanie deklaracji nie ponosi żadnych konsekwencji (może za to stracić wniesioną zaliczkę). Jest ona jedynie rezerwacją, z której możesz zrezygnować w każdej chwili,

(tzw. umowa „czysta”) – za jej pomocą kupujący wykazuje chęć nabycia nieruchomości, jednak za złamanie deklaracji nie ponosi żadnych konsekwencji (może za to stracić wniesioną zaliczkę). Jest ona jedynie rezerwacją, z której możesz zrezygnować w każdej chwili, umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej – jest ona formalnym wstępem do zawarcia kolejnej umowy, np. przedwstępnej. Na jej podstawie obie strony mogą dochodzić swoich praw za niezrealizowanie wzajemnych zobowiązań.

Przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej zweryfikuj, czy podpisujesz jej formę zwykłą, czy z elementami umowy przedwstępnej – jest to spora różnica. Rodzaj podpisywanej umowy może obligować Cię do późniejszego zakupu nieruchomości!

Ile trwa rezerwacja mieszkania u dewelopera?

Zazwyczaj czas trwania rezerwacji przy sporządzeniu zwykłej umowy rezerwacyjnej trwa od kilku dni do kilku tygodni. Po tym okresie mieszkanie ponownie jest wystawiane na sprzedaż. No chyba, że zdecydujesz się podpisać umowę deweloperską.

Z kolei umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej funkcjonuje na nieco innych zasadach. Tutaj dochodzi do obietnicy podpisania umowy głównej. Dlatego z takiej umowy nie możesz się po prostu wycofać.

Co powinna zawierać umowa rezerwacyjna? Wzór

Znowelizowana ustawa deweloperska, czyli ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z dnia 20 maja 2021 r. określa, że umowa rezerwacyjna musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Nie istnieje jeden wzór takiego dokumentu. W internecie odnajdziesz różne szkice, choć to najczęściej deweloper posiada swój własny wzór umowy rezerwacyjnej. Jednak, aby był on kompletny, powinien posiadać kilka głównych elementów:

strony, miejsce i datę zawarcia umowy ,

, cenę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego z oferty sprzedaży ,

, wysokość opłaty rezerwacyjnej (jeśli przewidziana jest taka),

(jeśli przewidziana jest taka), okres, na jaki nieruchomość wybrana przez rezerwującego zostanie wyłączona ze sprzedaży ,

, określenie położenia lokalu mieszkalnego w budynku ,

, określenie powierzchni użytkowej, powierzchni i układu pomieszczeń nieruchomości.

Ile kosztuje umowa rezerwacyjna?

Samo podpisanie takiego dokumentu jest darmowe. Najczęściej odbywa się ono w biurze sprzedaży wybranego dewelopera (o ile decydujesz się na nieruchomość z rynku pierwotnego). Nie jest wymagana również obecność notariusza, gdyż na tym etapie nie dochodzi jeszcze do przeniesienia prawa własności na kupującego.

Według ustawy deweloperskiej wysokość opłaty rezerwacyjnej nie może przekroczyć 1 proc. wartości ceny nieruchomości, określonej w prospekcie informacyjnym. Co ważne, opłata rezerwacyjna zaliczana jest na poczet ceny. Dlatego zwróć dokładną uwagę, czy przypadkiem w umowie nie pojawi się zapis mówiący o tym, że jest ona pobierana dodatkowo.

Zwrot wpłaconej zaliczki od dewelopera

Kwota wpłacona dla dewelopera na poczet umowy rezerwacyjnej musi również przybrać określoną formę. W zależności od wariantu może to być:

opłata rezerwacyjna, zaliczka lub kaucja – zaliczane są na poczet ceny nieruchomości w sytuacji, gdy transakcja dojdzie do skutku. Natomiast przepadają na korzyść dewelopera, gdy nabywca zrezygnuje z kupna lokalu albo na korzyść nabywcy, gdy to deweloper wycofa się z umowy,

– zaliczane są na poczet ceny nieruchomości w sytuacji, gdy transakcja dojdzie do skutku. Natomiast przepadają na korzyść dewelopera, gdy nabywca zrezygnuje z kupna lokalu albo na korzyść nabywcy, gdy to deweloper wycofa się z umowy, zadatek – jest to forma, którą reguluje Kodeks cywilny. Zakłada ona, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga z nich może się domagać podwójnej wysokości zapłaconej kwoty.

Dodatkowo zwrot opłaty rezerwacyjnej następuje zawsze w poniższych okolicznościach, gdy:

rezerwujący nie otrzymał pozytywnej decyzji kredytowej lub przyrzeczenia udzielenia kredytu ,

, deweloper albo przedsiębiorca nie wywiązał się z zapisów umowy rezerwacyjnej ,

, deweloper dokonał zmiany w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach bez poinformowania o tym rezerwującego.

Kiedy się to opłaca?

Umowa rezerwacyjna przydaje się szczególnie wtedy, gdy chcesz tylko zarezerwować mieszkanie i w razie ewentualnej zmiany decyzji, możesz się z niej wycofać bez żadnych konsekwencji. Zyskujesz więc czas do namysłu. Jedynym ryzykiem, jakie ponosisz, jest oczywiście ewentualna utrata wpłaconej zaliczki.

Umowa rezerwacyjna jest również opłacalna, gdy starasz się o kredyt hipoteczny. W takim przypadku, zanim przystąpisz do nabycia nieruchomości i podpisania dokumentu w formie aktu notarialnego, będziesz miał jasną sytuację, co do swojej zdolności kredytowej.

Zobacz także —> Kalkulator zdolności kredytowej

ranking kredytów hipotecznych

Umowa rezerwacyjna a kredyt

Niestety, sama umowa rezerwacyjna nie wystarczy do tego, aby móc ubiegać się o kredyt hipoteczny. Żaden bank aktualnie nie honoruje takiego dokumentu.

Umowa rezerwacyjna a umowa przedwstępna

Te dwa typy umowy bardzo często są ze sobą mylone. Po części wynika to z faktu, że istnieje opcja podpisania umowy rezerwacyjnej – także z elementami umowy przedwstępnej.

Umowa przedwstępna kupna mieszkania to dokument, w którym jedna lub obie ze stron zobowiązują się do sporządzenia w niedalekim czasie, tzw. umowy przyrzeczonej, czyli ostatecznego aktu przeniesienia własności nieruchomości. Jest więc obietnicą, że nabędziesz daną nieruchomość. Dokładną definicję terminu odnajdziesz w Kodeksie cywilnym (w art. 389) .

Poza tym umowa przedwstępna jest akceptowalna przez banki, które na jej podstawie mogą podjąć decyzję o udzieleniu kredytu hipotecznego. Jest też rozwiązaniem dla osób, które nie mają pewności, na jak wysokie dofinansowanie mogą liczyć ze strony kredytodawcy.

Umowa rezerwacyjna z deweloperem

Sporządzenie umowy rezerwacyjnej z deweloperem to zazwyczaj wstęp do podpisania umowy deweloperskiej, która jest punktem obowiązkowym, gdy starasz się o nieruchomość z rynku pierwotnego.

W takiej umowie przedsiębiorca zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności danego lokalu oraz przeniesienia go na nabywcę. Oczywiście w zamian za uiszczenie odpowiednich opłat. Dlatego pamiętaj, że po podpisaniu umowy deweloperskiej nie od razu stajesz się właścicielem nieruchomości. Dzieje się tak dopiero po wpłaceniu określonej kwoty na mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Jakie są konsekwencje za niedopełnienie umowy?

Umowa w formie rezerwacji mieszkania nie ma zazwyczaj mocy wiążącej, dlatego nie ma też obowiązku, by się z niej wywiązać. Jeśli nie zdecydujesz się na zakup wybranej nieruchomości, to ponownie zostanie wystawiona na sprzedaż.

Jedyną konsekwencją, jaką odczujesz, może być ewentualna utrata wniesionej zaliczki (częściowo lub w całości) bądź zadatku (który może stanowić 2-krotność wniesionej sumy, gdy podpiszesz umowę rezerwacyjną z elementami umowy przedwstępnej). Chyba że, to deweloper z jakichś przyczyn nie wywiązał się z umowy. Wówczas licz się ze zwrotem kaucji lub powiększonego zadatku.

Umowa rezerwacyjna na rynku wtórnym – co warto wiedzieć?

Wyobraź sobie sytuację, w której znajdujesz świetne mieszkanie w atrakcyjnej cenie i w dobrej lokalizacji. Wiesz jednak, że nie jesteś w stanie od razu załatwić kredytu i wszystkich formalności – dlatego obawiasz się, że ktoś może Cię w tym ubiec…

Właśnie w takim momencie przydaje się umowa rezerwacyjna, która co prawda nie gwarantuje tego, że na pewno kupisz wybraną nieruchomość, ale chociaż przez pewien czas blokuje właściciela przed poszukiwaniem innych kupców. Dzięki temu masz czas na załatwienie najważniejszych spraw.

Zasady jej podpisania są podobne, jak na rynku deweloperskim. Zamiast jednak standardowej zaliczki czy kaucji, warto zdecydować się na zadatek, który lepiej zabezpieczy zarówno Twoje interesy, jak i sprzedającego.

Umowa rezerwacyjna wynajmu mieszkania

Równie dynamicznie, co rynek deweloperski rozwija się rynek nieruchomości na wynajem. Właściciele takich mieszkań dążą do tego, by nie stały one puste, bo generują wtedy więcej strat niż korzyści. Sporą popularnością cieszą się szczególnie mieszkania w atrakcyjnie zlokalizowanych rejonach, na które bardzo szybko znajdują się chętni. Wówczas działa zasada – kto pierwszy, ten lepszy.

Kiedy szukasz jakiegoś lokum do wynajęcia na za jakiś czas albo wiąże Cię jeszcze obecna umowa, obu stronom opłaca się podpisać umowę rezerwacyjną – ale z elementami umowy przedwstępnej. Ty masz pewność, że mieszkanie będzie na Ciebie czekać, a najemca nie musi obawiać się tego, że z marszu rozmyślisz się z w kwestii wynajmu.

Umowa rezerwacyjna – warto ją podpisać czy nie warto?

Pomimo że umowa w formie rezerwacji mieszkania nie jest tak sformalizowana, jak umowa przedwstępna czy umowa deweloperska – w niektórych przypadkach warto ją sporządzić. Oczywiście, nie zawsze jest to możliwe, bo deweloper (lub inny przedsiębiorca) nie musi jej wcale proponować, ani nie ma obowiązku jej podpisać.

Jednak, gdy dojdzie do jej sporządzenia, postaraj się w niej zawrzeć, jak najwięcej szczegółów. Koniecznie zwróć uwagę na opisane terminy – zaliczka i zadatek to nie są synonimy! Gdy nie orientujesz się za dobrze w tych kwestiach, może warto skonsultować umowę z prawnikiem? Im więcej zapisów będzie posiadać taki dokument, tym mniejsze ryzyko, że coś pójdzie nie tak.

Źródło:

Ustawa o o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Art. 389. Definicja umowy przedwstępnej, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, arslege.pl

co to jest? Sprawdź!

Starasz się o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości? W takim razie bank poprosi Cię o przedstawienie stosownej umowy. Czy wystarczy wówczas umowa rezerwacyjna mieszkania? A jeśli nie, to co ją zastąpi?

Umowa rezerwacyjna – najważniejsze informacje

Umowa rezerwacyjna, jak wskazuje sama jej nazwa, to prawny sposób na zarezerwowanie przedmiotu, którego ta umowa dotyczy. Dzięki temu potencjalny nabywca może na spokojnie rozważyć wszystkie za i przeciw takiej inwestycji, a następnie podjąć ostateczną decyzję.

Umowa rezerwacyjna lokalu najczęściej dotyczy mieszkania z rynku pierwotnego. Równie dobrze można ją jednak sporządzić, gdy jesteś zainteresowany nabyciem innej nieruchomości, a nawet ruchomości. Jakie jej rodzaje masz do wyboru? W grę wchodzić może m.in.:

umowa rezerwacyjna najmu mieszkania,

umowa rezerwacyjna kupna mieszkania,

umowa rezerwacyjna lokalu,

umowa rezerwacyjna domu,

umowa rezerwacyjna działki,

umowa rezerwacyjna samochodu.

A co z rynkiem wtórnym? Czy decydując się na zakup mieszkania z rynku wtórnego także możesz sporządzić ten rodzaj umowy? Jak najbardziej. Ta decyzja jest oczywiście wstępna. W praktyce oznacza to, że umowa rezerwacyjna nie obliguje Cię do zakupu nieruchomości.

Daje Ci czas do namysłu i zapewnienie, że mieszkanie w tym czasie nie zostanie sprzedane innej osobie. I choć mowa tu o decyzji wstępnej, to umowa rezerwacyjna nie jest umową przedwstępną. Może za to zawierać jej elementy. Brzmi dość zawile? Już spieszymy z wyjaśnieniem.

Rodzaje umów rezerwacyjnych

Umowę rezerwacyjną co do zasady można podzielić na dwa rodzaje. Mowa wówczas o:

zwykłej umowie rezerwacyjnej

i umowie rezerwacyjnej z elementami umowy przedwstępnej.

Co je odróżnia? Zwykła umowa rezerwacyjna sprowadza się jedynie do czasowej rezerwacji mieszkania. Z tej rezerwacji zrezygnować możesz w każdej chwili.

Co istotne, nie zobowiązuje ona do podpisania umowy nie tylko Ciebie, ale i dewelopera. W praktyce umowy rezerwacyjne są najczęściej zawierane na etapie kupowania tzw. dziury w ziemi.

Sprzedaż mieszkań z rynku pierwotnego rusza często już na etapie początkowych prac. Możesz wówczas zarezerwować wybrane mieszkania na podstawie planów/rysunków.

Zazwyczaj czas trwania rezerwacji sięga 2 tygodni. Po tym czasie mieszkanie ponownie jest wystawiane na sprzedaż chyba, że zdecydujesz się podpisać umowę deweloperską.

Umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej działa na nieco innych zasadach. Wiąże się bowiem z obietnicą podpisania głównej umowy. Z takiej umowy nie można się zatem po prostu wycofać.

Warto wiedzieć: Umowa kredytowa – na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy kredytowej i do czego ona zobowiązuje?

Umowa rezerwacyjna mieszkania – na co zwrócić uwagę?

Zanim podpiszesz umowę rezerwacyjną nieruchomości, warto dokładnie ją przeczytać. Sprawdź, czy zawiera wszystkie niezbędne elementy, a także jaki okres obejmuje. Przeważnie wynosi on od 2 do 6 tygodni. Wiele zależy jednak od ustaleń zainteresowanego ze sprzedającym.

Umowa rezerwacyjna mieszkania może wiązać się z wpłaceniem konkretnej sumy deweloperowi. Kwota ta ustalana jest indywidualnie i może być w całości lub częściowo zwrotna.

Przede wszystkim zweryfikuj, czy podpisujesz zwykłą umowę rezerwacyjną mieszkania, czy też umowę z elementami umowy przedwstępnej. To spora różnica. Jeśli nie jesteś pewien, czy zdecydujesz się na daną nieruchomość, to upewnij się dwukrotnie, czy rodzaj umowy Cię do tego nie obliguje.

Umowa rezerwacyjna mieszkania – wzór. Co powinna zawierać?

Przepisy nie definiują, jak powinna wyglądać taka umowa, dlatego też nie istnieje jeden wzór umowy rezerwacyjnej. Oczywiście w sieci z pewnością znajdziesz jakieś przykłady i możesz z nich skorzystać.

Najczęściej deweloper posiada własny wzór takiej umowy, którym się posługuje. Aby umowę rezerwacyjną można było uznać za kompletną powinna zawierać kilka podstawowych elementów. Co się do nich zalicza?

dane osobowe, które pozwolą zidentyfikować obie strony umowy,

cenę nieruchomości i kwotę wpłaconego zadatku,

datę i miejsce zawarcia umowy,

okres trwania rezerwacji,

charakterystykę nieruchomości,

termin zawarcia następnej umowy (o ile dotyczy),

oświadczenie właściciela o stanie prawnym lokalu.

Umowa rezerwacyjna na rynku pierwotnym i wtórnym – co warto wiedzieć?

Umowa rezerwacyjna może dotyczyć zarówno nieruchomości z rynku pierwotnego, jak również wtórnego. W tym pierwszym przypadku stanowi podstawę do wyłączenia nieruchomości ze sprzedaży. W praktyce najczęściej ogłoszenie o sprzedaży mieszkania znika na czas jej trwania.

W związku z tym, że w tym czasie sprzedawca mógłby pozyskać innych chętnych na jego zakup, konieczne może być wniesienie opłaty za rezerwację, czyli tzw. zadatku.

A jak to jest z rynkiem wtórnym? Tutaj umowy rezerwacyjne podpisywane są rzadziej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby taką umowę stworzyć. Podpisując ja sprzedawca obliguje się do zaprzestania poszukiwania innego nabywcy. Umowa podpisywana jest zanim spełnione zostaną formalności prawne.

Umowa rezerwacyjna a pozostałe umowy

Umowa rezerwacyjna to dopiero pierwszy krok na drodze nabycia nieruchomości. Bywa że jest zupełnie pomijany na rzecz podpisania umowy przedwstępnej.

Co dokładnie różni umowę rezerwacyjną od innych rodzajów umów? Warto je poznać, aby wiedzieć, co dokładnie oznaczają.

Umowa rezerwacyjna a umowa przedwstępna

Umowa rezerwacyjna a umowa przedwstępna to pojęcie, które bywają mylone. Po części wynika to zapewne z faktu, że możliwe jest podpisanie także umowy rezerwacyjnej z elementami umowy przedwstępnej.

Podstawowa różnica to fakt, że umowa przedwstępna zobowiązuje Cię do zawarcia umowy deweloperskiej. Składasz zatem obietnicę, że nabędziesz daną nieruchomość. Umowa przedwstępna jest uregulowana w przepisie art. 389 i następnych Kodeksu cywilnego.

Jeśli jedna ze stron zerwie postanowienia umowy przedwstępnej, to druga może domagać się odszkodowania. Co więcej, ten rodzaj umowy jest honorowany przez banki, które na jej podstawie mogą podjąć decyzję o udzieleniu kredytu hipotecznego. Na podpisanie umowy przedwstępnej często decydują się osoby, które nie mają pewności, co do tego, na jaki kredyt mogą liczyć.

Umowa rezerwacyjna a umowa kredytowa

A jak wygląda zależność między umową rezerwacyjna a kredytem hipotecznym? Niestety, ale umowa rezerwacyjna nie wystarczy, aby móc ubiegać się o kredyt, ponieważ banki jej nie honorują.

Umowa rezerwacyjna a umowa deweloperska

Umowa rezerwacyjna z deweloperem zazwyczaj jest wstępem do podpisania umowy deweloperskiej. To punkt obowiązkowy, gdy decydujesz się na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego, która nie została jeszcze oddana do użytku.

W umowie tej deweloper zobowiązuje się do do ustanowienia odrębnej własności danej nieruchomości i przeniesienia jej na nabywcę. Oczywiście w zamian za poniesienie ustalonych kosztów.

Nie jest zatem tak, że od razu po podpisaniu umowy deweloperskiej, stajesz się właścicielem nieruchomości. Prawnie zostaniesz nim dopiero, gdy wpłacisz ustaloną kwotę.

Przeczytaj też: Ustawa deweloperska 2021 – co się zmieniło?

Umowa rezerwacyjna – kiedy warto ją podpisać?

Czy w każdej sytuacji niezbędne będzie podpisanie umowy rezerwacyjnej? Raczej nie. Gdy kupujesz mieszkanie za gotówkę i jesteś zdecydowany, to nie masz co sobie zaprzątać nią głowy. Możesz od razu przejść do podpisania właściwej umowy.

Może się jednak okazać, że nie masz jeszcze 100% pewności, czy chcesz zainwestować w daną nieruchomość. Jednocześnie wydaje się na tyle atrakcyjna, że zainteresowanie jej zakupem może być dość duże. I wiedy przydatna może okazać umowa rezerwacyjna zakupu mieszkania. W ten sposób zyskasz czas do namysłu.

Ile kosztuje umowa rezerwacyjna?

Samo podpisanie takiej umowy nie jest płatne. Zazwyczaj następuje to w biurze sprzedaży wybranego dewelopera (o ile mowa o zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego) i nie wymaga wizyty u notariusza.

Prawo własności nie zostaje bowiem przeniesione. Koszty mogą wynikać z konieczności wpłacenia zaliczki. Ile wynosi zadatek przy umowie rezerwacyjnej? To zależy od sprzedawcy.

Przeważnie kwota ta mieści się w przedziale od 2 do nawet 15 tysięcy złotych. Jeśli nie dojdzie do spełnienia warunków wynikających z umowy rezerwacyjnej, to zadatek powinien zostać zwrócony.

Jakie są konsekwencje niewywiązania się z umowy rezerwacyjnej?

Umowa rezerwacyjna nie ma przeważnie mocy wiążącej, dlatego nie istnieje obowiązek, z którego trzeba się wywiązać. Gdy nie zdecydujesz się na zakup nieruchomości, to zostanie ponownie wystawiona na sprzedaż.

Jeśli wpłaciłeś zadatek, to możliwe, że go nie odzyskasz, a przynajmniej nie w całości.

Sprawdź też: Umowa na czas określony a kredyt gotówkowy – jak uzyskać kredyt mając umowę na czas określony?

Umowa rezerwacyjna – co jeszcze warto wiedzieć?

Kiedy wygasa umowa rezerwacyjna? Nie istnieje narzucony odgórnie termin jej trwania, dlatego szczegółowe warunki musisz ustalić ze sprzedawcą nieruchomości.

W umowie rezerwacyjnej powinien także zostać zawarty sposób naliczania dni (np. że umowa rezerwacyjna jest ważna od dnia jej podpisania). Warto wiedzieć, że sprzedawca (najczęściej deweloper) nie musi zgodzić się na podpisanie takiej umowy, ponieważ nie ma takiego obowiązku.

Pułapki w umowach rezerwacyjnych. Na co należy zwrócić uwagę podpisując umowę rezerwacyjną?

Przedmiotem każdej umowy rezerwacyjnej jest zobowiązanie dewelopera do dokonania rezerwacji lokalu mieszkalnego . Poprzedza ona podpisanie umowy deweloperskiej i umowy przenoszącej własność. Pozwala ona mieć nabywcy pewność, iż lokal nie zostanie sprzedany komuś innemu podczas załatwiania formalności kredytowych. Rezerwacja jest najczęściej dokonywana na czas określony, wskazany w umowie. Umowa powinna określać dodatkowo numer lokalu mieszkalnego, numer kondygnacji na której jest położony, układ i określenie pomieszczeń (mapa) oraz wielkość powierzchni użytkowej. Dodatkowo, taka umowa najczęściej wiążę się również z zapłatą kwoty, określanej często jako kaucja lub opłata rezerwacyjna .

Umowa rezerwacyjna może być zawarta na każdym etapie przedsięwzięcia deweloperskiego. Z jednej strony, deweloper nie musi dysponować ani tytułem prawnym do gruntu ani nawet pozwoleniem na budowę, z drugiej strony potencjalny nabywca nie musi dysponować środkami do nabycia lokalu.

1. Umowa rezerwacyjna nie jest umową przedwstępną.

Umowy rezerwacyjnej nie należy utożsamiać z umową przedwstępną. Zadaniem umowy rezerwacyjnej jest jedynie czasowe wyłączenie ze sprzedaży danego lokalu . Jednocześnie, w przypadku niewywiązania się dewelopera z swoich zobowiązań, nabywcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej .

Sama umowa musi jednak zawierać zobowiązanie dewelopera, iż nie będzie ani oferował przedmiotowego lokalu, ani nie zawierał lub też składał propozycji zawarcia innych umów, które uniemożliwiłyby zawarcie w przyszłości umowy deweloperskiej .

2. Brak ochrony ze strony ustawodawcy jak przy umowie deweloperskiej.

Kodeks cywilny nie zawiera legalnej definicji umowy rezerwacyjnej. W przeciwieństwie do umowy deweloperskiej, potencjalny nabywca nie podlega ochronie określonej w Ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112321377 ). W praktyce oznacza to, że deweloper może w zasadzie dowolnie kreować treść umowy rezerwacyjnej. Do takich umów stosuje się ogólne przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093 ).

3. Opłata rezerwacyjna (kaucja)

Zawarcie umowy rezerwacyjnej jest najczęściej powiązane z zapłatą deweloperowi odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem czasowego wyłączenia danego lokalu ze sprzedaży. Powszechnie obowiązujące przepisy nie określają wysokości takiej opłaty rezerwacyjnej. Zależy ona od praktyki dewelopera. Na rynku, takie opłaty rezerwacyjne mogą wynosić nawet 15 tysięcy złotych. W przypadku zawarcia umowy deweloperskiej taka kaucja powinna zostać zaliczona na poczet ceny danego lokalu.

Umowa rezerwacyjna powinna także określać skutki jakie są związane z niepodpisaniem w ustalonym terminie umowy deweloperskiej . Umowa powinna określać, czy kaucja podlega zwrotowi czy deweloper zatrzymuje część lub całość tej kaucji. Wielokrotnie jednak, Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwestionował możliwość zatrzymywania całej opłaty rezerwacyjnej, w przypadku nieprzystąpienia do podpisania umowy deweloperskiej. Tytułem przykładu, Sąd Okręgowy w Warszawie, w wyroku z dnia 2009-05-14, sygn. akt XVII AmC 235/08, stwierdził, iż Umowa Developerska zawarta będzie w formie pisemnej w terminie przez Sprzedającego wyznaczonym za powiadomieniem Kupującego z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nie stawienia się Kupującego do umowy w wyznaczonym terminie Sprzedający wyznaczy ponowny termin zawarcia umowy. Nie stawienie się na drugi z wyznaczonych terminów oznacza, że Sprzedający może odstąpić od zawarcia Umowy Developerskiej z winy kupującego i zatrzymać opłatę rezerwacyjną , o której mowa w § 4 pkt 1.

4. Termin na podpisanie umowy deweloperskiej

Umowa rezerwacyjna powinna zostać podpisana na czas potrzebny do uzyskania przez klienta decyzji kredytowej na zakup lokalu lub na czas potrzebny do negocjowania umowy deweloperskiej (lub umowy sprzedaży). W praktyce taki okres wynosi ok. 30 dni. Taki termin zawsze można wydłużyć, podpisując aneks do umowy. Jest to najczęściej uzasadnione przez przeciągające się formalności w banku związane z kredytem hipotecznym.

Sprawdzenie umowy rezerwacyjnej przez prawnika i naniesienie do niej poprawek pozwoli zabezpieczyć interesy potencjalnego nabywcy przy kupnie mieszkania od dewelopera. Coraz więcej potencjalnych nabywców decyduje się na wizytę u prawnika, jeszcze przed zakupem nieruchomości, oszczędzając przy tym swój czas, a także zyskując bezpieczeństwo swoich środków.

Umowa rezerwacyjna mieszkania – co to jest i kiedy warto się na nią zdecydować? • obido

Spodobało Ci się mieszkanie i przed podjęciem ostatecznej decyzji o kupnie chciałbyś dokonać rezerwacji? Umowa rezerwacyjna mieszkania to gwarancja na wstępne zarezerwowanie mieszkania – przydatna zwłaszcza wtedy, gdy nieruchomość jest bardzo atrakcyjna i chcesz mieć pewność, że przez jakiś czas nie zostanie ona sprzedana komuś innemu.

Czego dowiesz się z tego artykułu?

Jeśli chcesz mieć pewność, że nikt nie wykupi Twojego wymarzonego mieszkania, zawrzyj umowę rezerwacyjną! Z tego artykułu poznasz najważniejsze informacje na temat tej umowy.

Przejdź do akapitów:

Co to jest umowa rezerwacyjna mieszkania?

​​Umowa rezerwacyjna daje konsumentowi niezaprzeczalne korzyści. Z racji tego, że podpisuje się ją często na etapie tzw. dziury w ziemi, klient może z tego zakupu się wycofać, ponieważ nie podpisał głównej umowy. Z kolei kiedy potrzebuje jeszcze czasu do namysłu, czy na pewno chce kupić dane mieszkanie, dzięki umowie rezerwacyjnej wie, że mieszkanie, którym się interesuje, nie zostanie sprzedane innej osobie. Ze względu na duży popyt i atrakcyjność mieszkań z rynku pierwotnego, zwłaszcza jeśli znajdują się w dogodnej lokalizacji, a ceny nie są wygórowane, nowe lokale mogą szybko znikać – dobrze więc zrobić rezerwację.

Jednak wśród umów rezerwacyjnych można wyróżnić dwa rodzaje, dlatego przed podpisaniem należy ustalić z deweloperem, jaka forma nas interesuje.

Zwykła umowa rezerwacyjna

Klasyczna umowa rezerwacyjna oznacza, że konsument tylko rezerwuje mieszkanie i w każdej chwili może zrezygnować z tej decyzji. Taka umowa nie zobowiązuje klienta i dewelopera do podpisania właściwej umowy.

Umowa rezerwacyjna posiadająca elementy umowy przedwstępnej

Taki rodzaj umowy zobowiązuje do podpisania głównej umowy. Umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej stanowi rodzaj zabezpieczenia na wypadek, gdyby jedna ze stron uchyliła się od wykonania zobowiązania. O tej formie umowie piszemy bardziej szczegółowo w dalszej części artykułu.

Umowa rezerwacyjna z deweloperem – kiedy ją podpisać?

Kiedy umowa rezerwacyjna z deweloperem będzie dobrym wyborem? Tak jak już wspominaliśmy, umowa rezerwacyjna jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chcemy tylko zarezerwować interesujące nas mieszkanie, tak by w razie zmiany decyzji nie ponieść żadnych konsekwencji. Jednym ryzykiem, jeśli oczywiście wybierzemy formę klasycznej umowy rezerwacyjnej, może być utrata wpłaconej zaliczki, zadatku lub opłaty rezerwacyjnej – w zależności który rodzaj płatności wybierzemy.

W przypadku zaliczki, w momencie wycofania się z umowy rezerwacyjnej, następuje zwrot pełnej sumy na konto osoby, która je wpłaciła. Inaczej jest, jeśli chodzi o zadatek stanowiący pewne zabezpieczenie przy podpisywaniu umowy i zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli jedna ze stron nie wykona umowy, druga strona może żądać za to podwójnej wysokości włożonego zadatku. Opłata rezerwacyjna przepada zarówno wtedy, gdy wycofa się klient (opłata na korzyść dewelopera), jak i wtedy, gdy z podpisania umowy zrezygnuje deweloper (opłata na korzyść klienta). Opłata rezerwacyjna wynosi przeważnie od 2 do 20 tysięcy.

Zobacz wszystkie różnice pomiędzy zaliczką a zadatkiem w przypadku kupna mieszkania.

Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy bardzo dokładnie przeczytać jej treść.

​​Konsument powinien zwrócić szczególną uwagę na postanowienia dotyczące: dokładnego określenia przedmiotu rezerwacji (rodzaju nieruchomości, wielkości nieruchomości, numeru księgi wieczystej, dostępu do garażu, miejsca postojowego czy komórki lokatorskiej) wraz z określeniem tytułu prawnego dewelopera do nieruchomości;

czasu, na jaki nieruchomość została zarezerwowana;

określenia charakteru opłaty ponoszonej przez rezerwującego, tj. czy mamy do czynienia z opłatą bezzwrotną, czy też podlega ona zwrotowi w określonych sytuacjach;

katalogu przesłanek pozwalający na odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, a także konsekwencji tego odstąpienia. – Sebastian Juszczak, prawnik Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej

​​Umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej stanowi połączenie dwóch rodzajów umów.

Jest to większe zobowiązanie niż w przypadku klasycznej umowy rezerwacyjnej – wiąże się bowiem ze zobowiązaniem stron do podpisania umowy przyrzeczonej – ale także większa gwarancja, że dojdzie do sprzedaży zarezerwowanego mieszkania. Taki rodzaj umowy będzie już zawierał wskazanie terminu zawarcia umowy w związku z przeniesieniem własności, uzgodnioną cenę, terminy i harmonogram płatności oraz termin, w którym mieszkanie zostanie przekazane kupującemu.

Czym dokładnie umowa rezerwacyjna a umowa przedwstępna różnią się pomiędzy sobą? Poniżej przedstawiamy obydwie formy.

1. Umowa rezerwacyjna

​2. Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest uregulowana w Kodeksie cywilnym w art. 389-390. Jej istotą jest zobowiązanie się strony lub stron do zawarcia umowy przyrzeczonej na warunkach określonych w umowie przedwstępnej. Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna zasadniczo pełni podobną funkcję jak umowa rezerwacyjna, z tą różnicą, że ma o wiele bardziej rozbudowaną formę, a także więcej sankcji za naruszenie jej postanowień, a przede wszystkim jest uregulowana wprost w Kodeksie cywilnym. Kupujący powinien również zwrócić uwagę na to, w jakiej formie będzie zawarta umowa przedwstępna. W przypadku zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego kupujący będzie mógł dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej, o ile ta została zawarta w formie i treści wskazanej w przepisach Kodeksu cywilnego. Warto też zaznaczyć, że zgodnie z art. 390 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, ale umowa nie została zawarta w formie aktu notarialnego, to druga strona może tylko żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej (w granicach tzw. ujemnego interesu umownego, czyli obejmującego koszty jej zawarcia czy czas poświęcony na negocjacje).” – tłumaczy Sebastian Juszczak

Umowa rezerwacyjna to dobra opcja dla osób, które wciąż zastanawiają się nad wyborem odpowiedniej inwestycji, ale chcą wstępnie zarezerwować dane mieszkanie, aby w między czasie nie zostało kupione przez kogoś innego. Trzeba jednak pamiętać, że z deweloperem można podpisać zarówno zwykłą umowę rezerwacyjną, jak i umowę rezerwacyjną z elementami umowy przedwstępnej.

Szukasz innych porad prawnych lub finansowych? Zobacz pozostałe artykuły.

Co to jest umowa rezerwacyjna i kiedy ją podpisać? – Murapol

Jeśli spodobało ci się mieszkanie, ale potrzebujesz czasu, np. na sprawdzenie swojej zdolności kredytowej, najlepszym rozwiązaniem jest zarezerwować lokal u dewelopera. Aby to robić, zawiera się tzw. umowę rezerwacyjną. To gwarancja, że mieszkanie nie zostanie sprzedana komuś innemu – przez określony czas. Kiedy jeszcze warto podpisać taką umowę i jak ona wygląda?

Umowa rezerwacyjna to w uproszczeniu forma gwarancji, że po dokonaniu ustalonej opłaty deweloper przez określony czas nie sprzeda nikomu innemu mieszkania, które nam się spodobało. Najczęściej jest zawierana we wczesnym etapie oferowania nieruchomości, gdy zainteresowanie lokalami jest duże. Dzięki temu klient ma czas do namysłu przed zawarciem finalnej umowy deweloperskiej bez ryzyka, że wypatrzone mieszkanie kupi ktoś inny.

Co powinna zawierać umowa rezerwacyjna?

Jak wygląda umowa rezerwacyjna? Wzór na tego typu dokument w formie skodyfikowanej nie istnieje. W odróżnieniu od umowy deweloperskiej jest bowiem formą umowy cywilnoprawnej i stosuje się w jej przypadku ogólne zasady zawierania umów, określone w Kodeksie Cywilnym. Dlatego na etapie jej podpisywania z deweloperem, warto szczegółowo zapoznać się ze wszystkimi ustaleniami i – w razie ewentualnych wątpliwości – zgłaszać je przedstawicielowi firmy.

Niezbędne elementy umowy rezerwacyjnej:

dane dewelopera (nazwa, dane firmy) i kupującego (PESEL, imię i nazwisko, adres);

informacje o lokalu – przedmiocie umowy, czyli wskazanie konkretnej nieruchomości – rodzaj, adres, metraż itp.;

cena lokalu;

czas zawarcia umowy lub wskazanie daty podpisania umowy deweloperskiej;

wysokość opłaty rezerwacyjnej;

konsekwencje dla stron w momencie zerwania umowy.

Czy umowa rezerwacyjna z deweloperem jest korzystna dla kupującego?

Tak, zwłaszcza gdy na mocy jej zapisów tylko rezerwujemy mieszkanie i w każdej chwili możemy wycofać się z tej decyzji. Osoby szukające wymarzonego mieszkania przeglądają zwykle wiele ofert. Jeśli mieszkanie nam się podoba, ale chcemy mieć jeszcze większą swobodę wyboru, warto podpisać umowę rezerwacyjną. Taki dokument nie zobowiązuje klienta i dewelopera do podpisania właściwej umowy, ale daje na określony czas gwarancję, że będziemy mieli pierwszeństwo przy zakupie danego mieszkania.

Umowa rezerwacyjna przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy kupujemy mieszkanie na kredyt. W takim wypadku, zanim zobowiążemy się do zakupu mieszkania, podpisując umowę w formie aktu notarialnego, możemy uzyskać pewność co do naszej zdolności kredytowej. Umowa rezerwacyjna zawierająca wszystkie niezbędne informacje dot. kosztów zakupu umożliwia bankom wydanie klientowi decyzji o zdolności kredytowej. W przypadku odmownej decyzji ze strony instytucji finansowej kupujący ma możliwość wycofania się z umowy rezerwacyjnej.

Czytaj także: Jak poprawnie czytać plan mieszkania? Na co zwrócić uwagę?

Ile wynosi opłata przy umowie rezerwacyjnej?

Podobnie jak w przypadku zapisów umowy rezerwacyjnej, opłata w tej sytuacji jest kwestią umowną i może zależeć np. od wartości mieszkania. W zależności od miasta i firmy deweloperskiej najczęściej wynosi od tysiąca do kilku tysięcy złotych. Warto upewnić się, z jaką formą opłaty mamy do czynienia w przypadku umowy rezerwacyjnej. Zadatek, zaliczka, czy opłata rezerwacyjna oczywiście są zaliczane do ceny sprzedaży, gdy umowa dojdzie do skutku. Co w sytuacji, jeśli stroną rezygnującą z umowy rezerwacyjnej jest deweloper? Opłata wtedy powinna być zwrócona. A gdy to klient wycofuje się z rezerwacji?

Taką sytuację powinny przewidywać i określać zapisy umowy. Najczęściej, gdy to klient rezygnuje z podpisania finalnej umowy opłata rezerwacyjna, czy zaliczka przepadają. Co więcej, jeśli w umowie była mowa o zadatku, zgodnie z prawem druga strona umowy może żądać podwójnej wysokości zadatku. Z drugiej strony, niektóre firmy deweloperskie zwracają całą opłatę rezerwacyjną, gdy klient udokumentuje, że rezygnacja następuje z powodu odmowy udzielenia przez bank kredytu na mieszkania. Taką praktykę przyjęła Grupa Murapol.

Umowa rezerwacyjna – wzór. Co to jest i kiedy warto podpisać umowę rezerwacyjną mieszkania?

Umowa rezerwacyjna – co to jest i na czym polega?

Umowa rezerwacyjna to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy właścicielem nieruchomości (sprzedającym) a osobą zainteresowaną zakupem lub wynajmem domu czy mieszkania. Ma zastosowanie, szczególnie kiedy kupujący stara się o kredyt hipoteczny. W umowie tej sprzedający zobowiązuje się do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży nieruchomości wybranej przez potencjalnego kupca lub lokatora.

Po co zawierana jest umowa rezerwacyjna? Jej celem jest najczęściej zweryfikowanie zdolności kredytowej. W czasie jej trwania, przyszły nabywca ma szansę dowiedzieć się, czy bank udzieli mu kredytowania bez obawiania się, że w międzyczasie ktoś sprzątnie mu nieruchomość sprzed nosa.

W zależności od przedmiotu umowy możesz spotkać się z następującymi rodzajami umów:

umowa rezerwacyjna mieszkania,

umowa rezerwacyjna domu,

umowa rezerwacyjna działki.

Prawo pozwala zarówno na podpisanie zobowiązania typu umowa rezerwacyjna sprzedaży mieszkania, jak i umowy rezerwacyjnej zakupu mieszkania. W tym zakresie obowiązuje bowiem zapis o swobodzie umów cywilnych. Umowa rezerwacyjna jako oddzielny typ umowy nie jest bowiem uregulowana w Kodeksie Cywilnym.

Stroną umowy rezerwacyjnej bardzo często jest deweloper, ale możesz podpisać ją również ze sprzedawcą bezpośrednim.

Warto wiedzieć! Umowa rezerwacyjna często wiąże się z koniecznością wpłacania pewnej kwoty. W zależności od zapisów umowy możesz umówić się na zwrot zaliczki lub zaliczenie jej na poczet zapłaty za zakup nieruchomości.

Umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej

Umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej to typ umowy, która jest formalnym wstępem do zawarcia kolejnej umowy między sprzedającym a kupującym. Często taką kolejną umową jest umowa przedwstępna, chociaż może być też umowa sprzedaży. Ten typ umowy pozwala stronom domagać się realizacji wzajemnych roszczeń i niesie za sobą pewne konsekwencje, jeśli te zobowiązania nie zostaną spełnione.

Sprawdź też: Czym jest umowa przedwstępna? Wzór dla mieszkania, domu i działki!

Umowa rezerwacyjna bez elementów umowy przedwstępnej

Umowa rezerwacyjna bez elementów umowy przedwstępnej jest dużo mniej zobowiązująca, niż ta ze stosownymi elementami. Nie idą za nią tak znaczące konsekwencje. Za złamanie deklaracji złożonej w umowie grozi co najwyżej utracenie wpłaconej wcześniej zaliczki.

Umowa rezerwacyjna – kiedy ją podpisać?

Umowa rezerwacyjna na mieszkanie ma zalety zarówno z punktu widzenia sprzedającego, jak i kupującego. Jako nabywca – dzięki umowie – masz pewność, że nikt nie kupi mieszkania przed Tobą. Zyskasz czas na to, żeby spokojnie dopełnić wszelkich formalności z kredytem oraz zastanowić się, czy na pewno jest to odpowiednie lokum dla Ciebie.

Umowa rezerwacyjna lokalu to szczególnie dobra opcja, jeśli wyszukałeś bardzo atrakcyjne mieszkanie pod inwestycję. Wiele nerwów związanych z otwieraniem własnego biznesu oszczędzi Ci również umowa rezerwacyjna najmu lokalu użytkowego. Nie zawsze natomiast warta uwagi będzie umowa rezerwacyjna najmu mieszkania. Zwykle bowiem łatwiej zdecydować się na najem od razu, tym bardziej, jeśli obowiązuje tylko miesięczny okres wypowiedzenia.

Umowa rezerwacyjna mieszkania – czy jest obowiązkowa?

Zasadniczo umowa rezerwacyjna mieszkania nie jet obowiązkowa. Często jednak deweloperzy proszą o jej podpisanie, aby zmniejszyć ryzyko, że klient po jakimś czasie się rozmyśli.

To może Cię zainteresować: Księga wieczysta – czym jest i jak sprawdzić księgi wieczyste przed zakupem nieruchomości?

Umowa rezerwacyjna – wzór

Co powinna zawierać umowa rezerwacyjna mieszkania? Zasadniczo wzór powinien mieć:

dane osobowe, które dookreślają obie strony umowy,

cenę nieruchomości oraz wysokość wpłaconego zadatku,

datę i miejsce zawarcia umowy,

czas trwania rezerwacji,

opis nieruchomości,

termin zawarcia kolejnej umowy (nieobowiązkowe),

oświadczenie właściciela o stanie prawnym lokalu (w postaci załącznika),

konsekwencje wynikające z niewywiązania się z warunków umowy.

Prawo nie precyzuje, jak dokładanie ma wyglądać umowa rezerwacyjna kupna mieszkania, dlatego wzór znaleziony w internecie nie będzie jedynym możliwym. Dużo łatwiej będzie Ci jednak sporządzić dokument, jeśli będziesz mieć jakiś punkt odniesienia. To ważne szczególnie jeśli umowa rezerwacyjna dotyczy mieszkania na rynek wtórny.

Umowa rezerwacyjna — rynek wtórny i pierwotny — wzór

O wzór umowy w przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego nie musisz się zanadto martwić. Z pewnością przygotuje go deweloper. Jeśli umowa rezerwacyjna spisywana jest w związku ze sprzedażą mieszkania na rynku wtórnym, wzór może pomóc sporządzić prawnik lub agent nieruchomości. Szczególnie warto skorzystać z takiej opcji, jeśli umowa rezerwacyjna zawiera wysoki zadatek.

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania – wzór

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania zwykle nie wiąże się ze znaczącymi konsekwencjami. Kwota zadatku z pewnością nie jest tak duża, jak w przypadku umowy sprzedaży. Możesz więc bez dużych obaw stworzyć wzór samodzielnie, posiłkując się informacjami z internetu.

Umowa rezerwacyjna – ile kosztuje?

Samo podpisanie umowy rezerwacyjnej najczęściej jest bezpłatne. Może jednak wiązać się z pewnymi kosztami. Sprzedający może oczekiwać wpłacenia zaliczki lub zadatku. Różnica między nimi jest taka, że zaliczka jest zwrotna, podczas gdy zadatek przepada nawet jeśli kupujący ostatecznie zdecyduje się nie kupować nieruchomości.

Umowa rezerwacyjna – zadatek

Jak dużą kwotę powinieneś przygotować na zadatek? Zależy to od warunków umowy. Zwykle kwota uzależniona jest od wartości nieruchomości. Średnio wynosi od dwóch do piętnastu tysięcy złotych.

Umowa rezerwacyjna — kara umowna

W umowie może zostać wpisana ponadto dodatkowa kara za niewywiązanie się z zawartych warunków. W praktyce jednak karą jest po prostu przepadnięcie zadatku na rzecz sprzedającego.

Umowa rezerwacyjna – rynek wtórny i pierwotny. Różnice

Umowa rezerwacyjna częściej spotykana jest na rynku pierwotnym. Rynek wtórny na etapie negocjacji często jest mniej sformalizowany. Nie ma jednak przeszkód, żeby podpisać umowę z właścicielem wcześniej zamieszkiwanej już nieruchomości lub wykorzystywanego lokalu użytkowego.

Różnice są takie, że deweloper doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak działają umowy i z jakimi zobowiązaniami się wiążą. Po podpisaniu umowy na stronie z ogłoszeniem na pewno pojawi się informacja, że mieszkanie jest zarezerwowane, a więc jego sprzedaż na ten moment niemożliwa. W przypadku mieszkania na rynku wtórnym nie każdy właściciel musi wiedzieć, czym taka umowa jest.

Umowa rezerwacyjna a kredyt hipoteczny – najważniejsze informacje

Umowa rezerwacyjna kupna mieszkania może wydawać się mniej ryzykowana, niż umowa przedwstępna, tym samym korzystniejsza z punktu widzenia kredytobiorcy. Niestety w przypadku starania się o kredyt jest ona właściwie niepotrzebna.

Umowa rezerwacyjna z deweloperem a kredyt

Jak wygląda relacja: umowa rezerwacyjna a kredyt? Niestety banki nie honorują tego typu umów, dlatego i tak konieczne jest podpisanie umowy przedwstępnej.

Czytaj też: Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – jak dostać kredyt bez dużych oszczędności?

Umowa rezerwacyjna a umowa deweloperska i umowa przedwstępna. Porównanie

Umowa rezerwacyjna bywa mylona z umową przedwstępną. Nie są one jednak tożsame. Warto wiedzieć również, czy i kiedy lepsza będzie umowa rezerwacyjna, czy deweloperska.

Umowa rezerwacyjna a umowa przedwstępna

Umowa rezerwacyjna a przedwstępna – jakie są różnice? Umowa rezerwacyjna ma mniejszą wagę dla banku niż przedwstępna. Ta druga bowiem jest zobowiązaniem do podpisania umowy deweloperskiej, czyli staje się obietnicą nabycia danej nieruchomości.

Umowa przedwstępna honorowana jest przez bank na etapie starania się o kredyt hipoteczny. Umowa rezerwacyjna jest zdecydowanie mniej wiążąca i może nie być wystarczająca dla banku.

Umowa rezerwacyjna a deweloperska

Umowa rezerwacyjna może niekiedy zastąpić przedwstępną, ale nie zastąpi umowy deweloperskiej. Umowa deweloperska jest bowiem obowiązkowa, jeśli chcesz zakupić mieszkanie z rynku pierwotnego.

W umowie deweloperskiej deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności danej nieruchomości i przepisania jej na nabywcę. Wiążą się z tym określone wcześniej koszty.

Umowa rezerwacyjna – podsumowanie

Umowa rezerwacyjna nieruchomości to jeden z mechanizmów zabezpieczenia interesów sprzedawcy oraz nabywcy, z jakim możesz spotkać się na rynku nieruchomości. Nie zawsze jest ona niezbędna, jednak może okazać się przydatna, jeśli masz o oku mieszkanie, na którym bardzo Ci zależy. Pamiętaj, żeby przed jej podpisaniem upewnić się, że wszystkie zapisy są dla Ciebie korzystne oraz że nie stracisz dużej kwoty zadatku.

Sprawdź też: Umowa kredytu gotówkowego – jak powinien wyglądać wzór?

Umowa rezerwacyjna – wzór

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest umowa rezerwacyjna oraz jak powinna wyglądać.

Pobierz wzór umowy rezerwacyjnej w pdf Pobierz pdf Pobierz wzór umowy rezerwacyjnej w doc Pobierz doc

Umowa rezerwacyjna – co to jest?

Umowa rezerwacyjna to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która jest zawierana pomiędzy firmą deweloperską a nabywcą nieruchomości na rynku pierwotnym bądź sprzedającym a kupującym na rynku wtórnym. W związku z tym nadaje się do podpisania przy zakupie każdego rodzaju domu, apartamentu czy mieszkania. Ten rodzaj umowy nie jest uregulowany w Kodeksie Cywilnym, ani w innym dokumencie państwowym. Dlatego też trzeba zwrócić szczególną uwagę na jej treść. Jeśli zostanie dobrze sporządzona, będzie mieć niemal tę samą moc, jak inne umowy dotyczące nieruchomości oraz pozwoli na zabezpieczenie interesów nabywcy. Przy umowie rezerwacyjnej to właśnie strony transakcji decydują o ostatecznej zawartości umowy. Także warto zawczasu zadbać o odpowiednie zapisy i umieszczenie najważniejszych informacji, o czym więcej znajdziesz się w dalszej części artykułu.

Do czego służy umowa rezerwacyjna?

Umowa rezerwacyjna służy przede wszystkim do zarezerwowania wybranej nieruchomości. Pokazuje poważne zainteresowanie domem, bądź mieszkaniem dla dewelopera/sprzedającego, a przy okazji daje czas na pozyskanie środków dla nabywcy. Dzięki temu nabywca nie traci okazji w postaci określonej inwestycji, a na spokojnie może rozpocząć formalności związane z kredytem, czy inną transakcją pozwalającą na zdobycie wymaganych pieniędzy. Należy mieć, jednak świadomość, że umowa rezerwacyjna nie jest tak wiążąca, jak umowa deweloperska podpisywana w formie aktu notarialnego, która zobowiązuje do zakupu danej nieruchomości. Przy umowie rezerwacyjnej powstaje jedynie zobowiązanie do podpisanie innej umowy, przykładowo umowy sprzedaży, czy wspomnianej umowy deweloperskiej.

Wzór umowy rezerwacyjnej od dewelopera

Trzeba mieć na uwadze, że zasadniczo umowa rezerwacyjna nie ma stricte konkretnego wzory bądź szablonu. To w Twojej gestii leży dopilnowanie zawarcia najważniejszych zapisów. Nawet jeśli otrzymasz gotową umowę od dewelopera, to musisz szczegółowo ją przeanalizować i sprawdzić, czy nie zawiera niekorzystnych zapisów. Najważniejszym aspektem jest umieszczenie informacji związanych z możliwością odstąpienia od takiej umowy, zwłaszcza gdy wystąpią problemy finansowe, np. brak pozytywnej decyzji kredytowej.

Ponadto w umowie rezerwacyjnej powinny się znaleźć takie elementy, jak:

data i miejsce zawarcia umowy;

podstawowe informacje o stronach umowy:

nabywca: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego,

deweloper: nazwa firmy, adres siedziby, NIP oraz dane osoby reprezentującej,

opis przedmiotu umowy wraz z adresem nieruchomości,

zobowiązanie dewelopera do wyłączenia danego mieszkania ze sprzedaży,

wysokość opłaty rezerwacyjnej i termin jej opłacenia,

zobowiązanie nabywcy do podpisania następnej umowy w określonym terminie,

okres trwania umowy rezerwacyjnej.

O czym trzeba pamiętać przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej?

Przed zawarciem umowy rezerwacyjnej powinno się ustalić kilka istotnych kwestii. Pierwszą z nich jest wspomniana już rezygnacja z umowy i związane z tym konsekwencje dla obu stron. Kolejny aspekt dotyczy opłaty rezerwacyjnej, jej wysokości i zwrotności. Deweloperzy często umieszczają w umowie zapis o bezzwrotności opłaty, aczkolwiek można wynegocjować zwrot w przypadku negatywnej decyzji kredytowej. Co więcej, zachęcamy też do zawarcia informacji o karze umownej, jeśli nie dojdzie do podpisania umowy deweloperskiej z winny samego dewelopera. Dzięki temu unikniesz straty czasu i większych wydatków na inną nieruchomość w późniejszym czasie.

Analiza umowy rezerwacyjnej

Weryfikacja umowy rezerwacyjnej otrzymanej od dewelopera to konieczność. Osoby posiadające wątpliwości związane z treścią umowy, mogą skorzystać z pomocy prawnika, który posiada specjalizacje w tym obszarze. Nasza firma Umowadeweloperska.com od lat zajmuje się wspieraniem nabywców poprzez kompleksowe audyty prawne, które obejmują między innymi sprawdzenie zapisów umowy rezerwacyjnej. Nasi prawnicy oceniają poszczególne zapisy, ostrzegają przed ewentualnym ryzykiem oraz proponują zmiany. W razie pytań i potrzeby konsultacji swojej umowy zapraszamy do bezpośredniego kontaktu!

Omówienie i wzór umowy rezerwacyjnej mieszkania

Jeśli klientowi spodobało się dane mieszkanie, podjęcie decyzji o kupnie to kwestia czasu. Nie mniej jednak, często potrzebuje on chwili na podpisanie ostatecznej umowy kupna-sprzedaży. Wobec tego, warto takie mieszkanie zarezerwować spisując umowę rezerwacyjną. Jest to swoista gwarancja na wstępną rezerwację mieszkania, szczególnie jeśli jest ono wyjątkowo atrakcyjne. Dzięki niej klient ma pewność, że przed określony czas, nieruchomość nie zostanie sprzedana komuś innemu. Co warto wiedzieć o umowie rezerwacyjnej mieszkania?

Czym jest umowa rezerwacyjna mieszkania?

Umowa rezerwacyjna mieszkania jest dokumentem, w którym strona sprzedająca, zobowiązuje się do zarezerwowania danej nieruchomości na rzecz osoby zainteresowanej. Oznacza to, że oferta zostaje chwilowo wyłączona ze sprzedaży. Okres w którym nieruchomość- mieszkanie, lokal czy dom jednorodzinny są zarezerwowane, to okres w którym kupujący ma możliwość zweryfikowania swojej zdolności kredytowej, a także rozważyć wady i zalety zakupu danej nieruchomości, przed podjęciem ostatecznej decyzji. Klient dokonujący rezerwacji, czyli wyrażający zainteresowanie kupnem danej nieruchomości, musi liczyć się z koniecznością wniesienia opłaty rezerwacyjnej. Często nie podlega ona zwrotowi i stanowi swoiste wynagrodzenie dla sprzedającego, za wyłączenie na jakiś czas oferty ze sprzedaży.

Należy również wiedzieć, że Kodeks cywilny nie reguluje zasad umowy rezerwacyjnej. Jest ona zawierana na zasadzie swobody umów. Oczywiście, dokument ten daje kupującemu bezwzględne korzyści. Klient w każdym momencie może się z tego zakupu wycofać, gdyż nie została podpisana główna umowa sprzedaży. Dzięki umowie rezerwacyjnej klient będzie miał jednak pewność, że dane mieszkanie nie zostanie sprzedane, przed podjęciem przez niego finalnej decyzji.

Rodzaje umów rezerwacyjnych

Można wyróżnić dwa rodzaje umów rezerwacyjnych:

umowa rezerwacyjna zwykła

umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej

W pierwszym przypadku, mamy do czynienia z klasyczną umową rezerwacyjną. Oznacza ona, że klient dokonuje jedynie rezerwacji danej nieruchomości i w każdym, dogodnym dla niego momencie może się z niej wycofać. Tego typu umowa rezerwacyjna nie zobowiązuje żadnej ze stron- ani klienta, ani sprzedającego, do tego by podpisać właściwą umowę. Ze względu na to, że dokument ten nie jest uregulowany w Kodeksie cywilnym, nie obowiązuje jeden, klasyczny wzór zwykłej umowy rezerwacyjnej mieszkania. Nie mniej jednak powinna ona zawierać następujące elementy:

dane dzięki którym możliwe jest zidentyfikowanie obu stron, w tym seria i numer dowodu tożsamości.

szczegóły dotyczące przedmiotu rezerwacji

czas trwania rezerwacji, a także sposób jego liczenia

cenę nieruchomości, a także kwotę opłaty rezerwacyjnej lub zadatku wpłaconego przez klienta

termin zawarcia umowy

oświadczenie właściciela lokalu o jego stanie technicznym

datę i miejsce zawarcia zwykłej umowy rezerwacyjnej

Drugim typem umowy jest umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej. Dokument ten różni się od poprzedniego tym, że zobowiązuje on do podpisania głównej umowy kupna nieruchomości. Stanowi on swoiste zabezpieczenie dla sprzedającego i kupującego, na wypadek gdyby któraś ze stron chciała uchylić się od zobowiązań.

Wzór umowy rezerwacyjnej

Pobierz w formacie pdf i doc.

Wzory pochodzą z serwisu: www.uin.com.pl

Kiedy podpisać umowę rezerwacyjną z deweloperem?

Jeśli klient zdecydował się na zakup mieszkania od dewelopera, to umowa rezerwacyjna jest dobrym rozwiązaniem. Dana nieruchomość, która zainteresowała kupującego może być niezwykle atrakcyjna i znajdować się w dogodnej lokalizacji, czym przyciągnie wielu kupujących. Rezerwacja da więc gwarancję, że mieszkanie przez pewien okres nie zostanie sprzedane, a sam kupujący nie poniesie żadnych konsekwencji jeśli zdecyduje się zmienić decyzję.

Oczywiście, w przypadku zwykłej umowy rezerwacyjnej, należy liczyć się z tym, że przepadnie zadatek rezerwacyjny. Przed podpisaniem takiej umowy, istnieje możliwość wyboru wpłaty zadatku lub zaliczki rezerwacyjnej. Warto wiedzieć, że w przypadku zaliczki, w momencie w którym klient wycofuje się z umowy rezerwacyjnej, nastąpi zwrot pełnej kwoty na konto osoby, która ją wpłaciła. W przypadku zadatku, który jest zabezpieczeniem dla sprzedającego, zgodnie z Kodeksem cywilnym, klient musi mieć na uwadze to, że wycofanie się z umowy, może skutkować zażądaniem przez dewelopera podwójnej wartości wpłaconej kwoty. Opłata rezerwacyjna przepada na korzyść dewelopera, jeśli to klient wycofa się z umowy i na korzyść klienta, w przypadku gdy wycofa się deweloper.

Umowa rezerwacyjna mieszkania rynek wtórny wzór

Opis dokumentu

Umowa rezerwacyjna mieszkania rynek wtórny to rozwiązanie, na które decydują się:

kupujący, którzy nie dysponują jeszcze środkami na zakup mieszkania lub nie są pewni, czy wybrany lokal to ten właściwy,

sprzedający, którzy w taki sposób mogą przerwać proces poszukiwania nabywcy.

Zawarcie umowy rezerwacyjnej, jak sama nazwa wskazuje, pozwala zarezerwować mieszkanie, które ma atrakcyjną cenę czy lokalizację. Skutkiem podpisania takiego kontraktu jest czasowe wyłączenie nieruchomości ze sprzedaży, co daje potencjalnemu nabywcy czas, aby postarać się o kredyt czy też porównać inne oferty.

Umowa rezerwacyjna mieszkania rynek wtórny nie obliguje stron do zawarcia w przyszłości umowy kupna sprzedaży. Może zostać dodatkowo zabezpieczona opłatą rezerwacyjną, która pozostanie przy sprzedającym jako wynagrodzenie za czas wyłączenia nieruchomości ze sprzedaży, jeśli nabywca zrezygnuje z zakupu.

Innym rozwiązaniem jest zawarcie umowy rezerwacyjnej z elementami umowy przedwstępnej, która zobowiązuje strony do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej.

Podobne wzory pism:

키워드에 대한 정보 umowa rezerwacyjna rynek wtórny wzór

다음은 Bing에서 umowa rezerwacyjna rynek wtórny wzór 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  부동산 사업 수지 분석 Xls | [ 사업수지 작성, 어렵지 않다! ] 사업수지 시리즈 첫 번째 상위 85개 답변
See also  근로 계약서 조회 | 근로계약서 작성시 꼭! 확인해야 할 6가지 !!!! 상위 132개 베스트 답변

See also  방송 통신 기자재 등 의 적합성 평가 에 관한 고시 | Kc인증 다 알려드립니다! (적합인증, 적합등록, 자기시험, 전안법, 안전인증, 안전확인, 공급자적합성확인, 에너지소비효율등급, 고효율에너지기자재, 대기전력저감프로그램) 99 개의 가장 정확한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Odc. 53 – Umowa przedwstępna vs umowa rezerwacyjna (Akademia Nieruchomości KK Properties)

 • nieruchomości
 • zakup mieszkania
 • umowa przedwstępna
 • umowa rezerwacyjna
 • jak zarezerwować mieszkanie
 • umowa przedwstępna zakupu mieszkania
 • umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania
 • umowa rezerwacyjna na mieszkanie
 • konrad kądziela
 • kkproperties
 • zakup nieruchomości
 • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
 • umowa przedwstępna zakupu nieruchomości

Odc. #53 #- #Umowa #przedwstępna #vs #umowa #rezerwacyjna #(Akademia #Nieruchomości #KK #Properties)


YouTube에서 umowa rezerwacyjna rynek wtórny wzór 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Odc. 53 – Umowa przedwstępna vs umowa rezerwacyjna (Akademia Nieruchomości KK Properties) | umowa rezerwacyjna rynek wtórny wzór, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment