Umowa Przedwstępna Sprzedaży Nieruchomości Z Zaliczką | Zadatek A Zaliczka W Umowie Przedwstępnej Sprzedaży Nieruchomości. 상위 59개 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zaliczką – Zadatek a zaliczka w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Michał Birek 이(가) 작성한 기사에는 조회수 2,004회 및 좋아요 56개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zaliczką 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Zadatek a zaliczka w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. – umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zaliczką 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Czym się różnią? Jakie są konsekwencje odpowiedniego nazwania wpłaty na poczet zapłaty za nieruchomość.

Michał Birek
Północ Nieruchomości Wołomin
509 041 912
[email protected]
www.polnoc.pl/wolomin

umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zaliczką 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania z zaliczką

Zawarcie umowy przedwstępnej ma na celu przygotowanie i zapewnienie zawarcia umowy przyrzeczonej (definitywnej), w tym przypadku właściwej umowy …

+ 더 읽기

Source: www.nieruchomosci-online.pl

Date Published: 2/30/2022

View: 338

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, mieszkania i …

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, w tym mieszkania czy domu albo działki, jest dokumentem, który podpisuje się, zanim dojdzie do …

+ 여기에 더 보기

Source: www.money.pl

Date Published: 12/4/2021

View: 4500

Umowa przedwstępna sprzedaży domu z zaliczką

Gdy umowa przedwstępna spełnia wymagania, od ktundefinedrych zależy ważność umowy przyrzeczonej, druga strona może domagać się zawarcia umowy …

+ 여기에 자세히 보기

Source: mieszkanie.pl

Date Published: 10/23/2021

View: 9462

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania zaliczka

Zwykle zaliczka powinna stanowić od 5 do 20 proc. wartości przedmiotu umowy. Negocjując wysokość zaliczki nabywca powinien pamiętać, że jeżeli …

+ 여기에 자세히 보기

Source: pewnylokal.pl

Date Published: 9/8/2022

View: 6083

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – Urban.one

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania to taka, w której strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. Umowa …

+ 여기에 보기

Source: urban.one

Date Published: 5/5/2022

View: 1249

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – DRUKI Gofin

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości … Jest właścicielem nieruchomości lokalowej (mieszkania) położonej w .

+ 더 읽기

Source: druki.gofin.pl

Date Published: 10/28/2021

View: 6319

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zaliczką

Profesjonalna umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zaliczką. W przedmiotowej umowie przy zawarciu umowy dana jest zaliczka, a nie zadatek.

+ 더 읽기

Source: eprawohub.pl

Date Published: 5/12/2022

View: 3914

Umowa przedwstępna i zadatek – jak to działa? – homly

Jest to jednak coś więcej niż zwykła zaliczka. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zadatkiem ma moc prawną – chroni obie strony …

+ 여기에 더 보기

Source: homly.to

Date Published: 8/20/2021

View: 2297

주제와 관련된 이미지 umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zaliczką

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Zadatek a zaliczka w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Zadatek a zaliczka w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.
Zadatek a zaliczka w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

주제에 대한 기사 평가 umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zaliczką

 • Author: Michał Birek
 • Views: 조회수 2,004회
 • Likes: 좋아요 56개
 • Date Published: 2020. 3. 21.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=ucfoXjQIyag

Czy przy umowie przedwstępnej należy wpłacać zaliczkę?

Kodeks cywilny nie określa jednoznacznie, że strony muszą pobrać zaliczkę przed podpisaniem właściwej umowy sprzedaży. Mimo to w praktyce biznesowej często przyjmuje się takie rozwiązanie. Wpłacone świadczenie przekazuje się na poczet późniejszej zapłaty za sfinalizowaną usługę.

Ile wynosi zaliczka przy umowie przedwstępnej?

Gdy jedna ze stron nie dotrzyma warunków umowy – druga może odstąpić od umowy i zatrzymać zadatek. Natomiast w wypadku, gdy owa strona sama go dała – może zażądać zwrotu jego dwukrotności. Zwyczajowo przyjęło się, że wysokość zadatku wynosi 10% wartości nieruchomości.

Kiedy uważa się że umowa przedwstępna jest nieważna?

Umowa przedwstępna kiedy nieważna? Moment, kiedy umowa przedwstępna jest nieważna występuje, gdy nie posiada ona określonych wszelkich istotnych postanowień umowy przyrzeczonej. Aby była ważna musi mieć ona bezpośrednie odniesienie do umowy przyrzeczonej.

Ile kosztuje umowa przedwstępna u notariusza 2022?

Jeśli zawierana będzie tylko umowa przedwstępna z podpisem notarialnie poświadczonym, a notariusz nie będzie sprawdzał jej treści, to koszt jej zawarcia wynosi maksymalnie około 100 zł brutto. Ostateczna opłata zależna jest m.in. od liczby podpisów do notarialnego poświadczenia.

Czy zaliczka jest wiążącą?

Zaliczka jest po prostu kwotą wpłaconą na poczet ceny sprzedaży. Przykładowo, gdy kupiec wpłaca sprzedającemu 10 tysięcy złotych w formie zaliczki, to niezależnie od tego, z jakiego powodu nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży, wpłacona kwota podlega zwrotowi na rzecz kupującego.

Czy zadatek może wynosić 100 ceny?

Powszechnie przyjmuje się, że suma wręczana tytułem zadatku stanowi zazwyczaj stosunkowo nieznaczny ułamek należnego świadczenia, to jednak dopuszczalne jest zastrzeżenie zadatku o wartości przekraczającej połowę całego świadczenia.

Jak odzyskać zaliczkę z umowy przedwstępnej?

Jeśli wpłaciłeś zadatek, a Twój kontrahent nie wykonał we wskazanym terminie umowy, możesz bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy oraz zażądać zwrotu podwójnej kwoty zadatku. Oświadczenie o odstąpieniu możesz wysłać łącznie z wezwaniem do zapłaty.

Co lepsze dla kupującego zadatek czy zaliczka?

Jeżeli zastanawiasz się, czy zaliczka jest zwrotna, to owszem, jeśli umowa nie dojdzie do skutku, zaliczkę zwraca się kupującemu. Przyjęło się, że to zadatek bardziej chroni obie strony umowy, zaliczka nie daje takich gwarancji.

Jak długo może trwać umowa przedwstępna?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 390 § 3 Kodeksu cywilnego. Wynika z niego, że roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy przedwstępnej?

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy przedwstępnej? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to czy umowa jest ważna. O nieważności umowy decydować będzie brak kwoty sprzedaży, bądź choćby sposobu ustalenia tej kwoty. Na ważność nie ma wpływu brak ustalenia terminu podpisania umowy.

Czy można wycofać się z umowy przedwstępnej?

Przepisy kodeksu cywilnego nie regulują materii odstąpienia od umowy przedwstępnej. Zgodnie z treścią art. 3531kc strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Czy od umowy przedwstępnej płaci się podatek?

Obowiązek podatkowy powstaje co do całej kwoty w dacie zawarcia aktu notarialnego właściwej umowy sprzedaży. Mając powyższe na uwadze, możemy wskazać, że zawarcie umowy przedwstępnej jest zasadniczo czynnością neutralną na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kto płaci za umowę przedwstępną u notariusza?

Rozporządzenie, nie stanowi kto ponosi koszty notarialne za sporządzenie aktu notarialnego – np. umowy przedwstępnej lub umowy sprzedaży nieruchomości, zwyczajowo płaci je Kupujący. Zgodnie z rozporządzeniem maksymalna stawka taksy notarialnej, niezależnie od wartości jej przedmiotu, nie przekracza kwoty 10 tys. zł.

Kto płaci u notariusza kupujący czy sprzedający?

Ustawa nie precyzuje, która ze stron ma obowiązek ustalić termin podpisania umowy u notariusza oraz opłacić związane z tym opłaty. Jednak zwyczajowo przyjęło się, że strona sprzedająca najczęściej umawia termin spotkania u notariusza, natomiast strona kupująca pokrywa koszty związane z aktem notarialnym.

Czy w umowie przedwstępnej musi być cena?

W umowie przedwstępnej nie trzeba określać terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Gdy termin ten nie został wyznaczony, umowa powinna zostać zawarta w terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania jej zawarcia.

Ile zaliczki na zakup działki?

Wysokość zaliczki lub zadatku przy sprzedaży nieruchomości nie jest regulowana przepisami prawa. Według panującego zwyczaju przyjmuje się, że kupujący wpłaca sprzedającemu zadatek w wysokości 10% ustalonej ceny sprzedaży, jednakże strony mogą dowolnie określić jego wysokość.

Czy zaliczka na mieszkanie jest zwrotna?

Zaliczka w odróżnieniu od zadatku podlega zwrotowi.

Jeśli więc bank odrzuci Twój wniosek o kredyt, nie musisz się martwić, że zaliczka przepadnie. Zaliczka bowiem musi zostać w całości zwrócona, gdy do transakcji nie dojdzie. Problem pojawia się wtedy, gdy część pieniędzy wpłaciłeś na poczet zaliczki, a część zadatku.

Czy przedpłata podlega zwrotowi?

Można też powiedzieć, że jest to jakby pierwsza rata opłaty. Jednak, w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę, zaliczka podlega całkowitemu zwrotowi. Jest to przedpłata za towar lub usługę, ale jeżeli kontrahent nie otrzyma towaru lub usługa nie zostanie wykonana, trzeba mu tę zaliczkę zwrócić.

Czy wpłacona zaliczka podlega zwrotowi?

zaliczka co do zasady podlega zwrotowi, jeśli umowa nie zostanie wykonana; otrzymany zadatek można zatrzymać, jeśli umowa nie zostanie wykonana z przyczyn, za które odpowiada druga strona.

Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania z zaliczką

Mieszkania Prawo

Zawarcie umowy przedwstępnej

Zawarcie umowy przedwstępnej ma na celu przygotowanie i zapewnienie zawarcia umowy przyrzeczonej (definitywnej), w tym przypadku właściwej umowy sprzedaży mieszkania. Istotą umowy przedwstępnej jest zobowiązanie jednej, bądź obu stron umowy do zawarcia umowy przyrzeczonej. Nie stanowi ona źródła obowiązku świadczenia przez którąkolwiek ze stron. Tym samym, co do zasady na mocy samej umowy przedwstępnej sprzedawca nie ma obowiązku wydania mieszkania, a po stronie kupującego nie powstaje obowiązek zapłaty ceny.

Forma umowy przedwstępnej

Umowę przedwstępną sprzedaży lokalu mieszkalnego można zawrzeć zarówno w formie zwykłej pisemnej, jak i w formie aktu notarialnego. W przypadku, gdy umowa zawarta jest w formie aktu notarialnego, a jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, druga strona ma możliwość dochodzenia w sądzie zawarcia umowy przyrzeczonej wbrew woli kontrahenta. W takim wypadku prawomocne orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie woli drugiej strony, czyli można w ten sposób doprowadzić na drodze sądowej do zawarcia umowy przyrzeczonej. W przypadku zawarcia umowy przedwstępnej w zwykłej formie pisemnej, gdy jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, druga strona nie ma możliwości dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej, może jednak realizować – w zależności od sytuacji – np. roszczenie o naprawienie szkody, roszczenie zwrotu zaliczki, czy roszczenie dotyczące kary umownej.

Kto może skorzystać z umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania z zaliczką?

Brak ograniczeń w zakresie podmiotów, które mogą skorzystać z powyższego rozwiązania. Zawarciem umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania z zaliczką będzie szczególnie zainteresowany sprzedawca, gdyż wpłacona kwota zaliczki może świadczyć o determinacji kupującego do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. Gdyby nie doszło do podpisania definitywnej umowy sprzedaży mieszkania, kupujący co do zasady powinien otrzymać zwrot zaliczki w takiej samej wysokości, w jakiej została ona wpłacona.

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z ZALICZKĄ

Dnia ………………………r., w …………………………, pomiędzy:

Strony umowy

W umowie należy precyzyjne wskazać sprzedawcę oraz kupującego. Prawidłowa identyfikacja stron będzie szczególnie istotna i cenna, jeśli w przyszłości zajdzie konieczność wystąpienia na drogę sądową przeciwko drugiej stronie. Ponadto należy zbadać, czy mieszkanie stanowi wyłączną własność sprzedającego. Liczbę właścicieli można sprawdzić w dostępnej online przeglądarce ksiąg wieczystych. W tym celu niezbędne będzie posiadanie numeru KW mieszkania.

Szczególna jest sytuacja małżonków. Definitywne zbycie mieszkania, które wchodzi do majątku wspólnego małżonków, albo nabycie mieszkania na rzecz majątku wspólnego wymaga dla swojej ważności zgody drugiego małżonka. Często mieszkanie stanowi wspólność obu małżonków, którzy zakupili mieszkanie w trakcie trwania małżeństwa do majątku wspólnego. Zgoda może być wyrażona przez wskazanie jako strona umowy obu małżonków bądź w oddzielnym dokumencie.

Panem/Panią

…………………………………………………, zam. w ………………………… (…-……), ul. ……………………………………, legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez ………………………………………………………………… o numerze ………………………., PESEL: ………………………………………………,

zwanym/ą dalej „Sprzedawcą”

a

Panem/Panią

…………………………………………………, zam. w ………………………… (…-……), ul. ……………………………………, legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez …………………………………………………………………. o numerze ………………………., PESEL: ………………………………………………,

zwanym/ą dalej „Kupującym”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”,

zawarta została przedwstępna umowa sprzedaży, zwana dalej „Umową”, o treści następującej:

Oświadczenia stron

Istotnym jest dokładne opisanie lokalu będącego przedmiotem umowy przedwstępnej, poprzez podanie jego numeru porządkowego oraz adresu budynku, w którym się znajduje, numeru księgi wieczystej oraz poprzez wskazanie powierzchni lokalu, kondygnacji, na której się znajduje i pomieszczeń, które składają się na lokal oraz do niego przynależą (np. komórka, garaż). Jeżeli jedną ze stron umowy jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, ważne, aby, aby wskazać, z jakiego majątku pochodzi nieruchomość. Patrz: Szczególna sytuacja małżonków.

§ 1 Oświadczenia Sprzedawcy

1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr …………………., znajdującego się w budynku wielolokalowym w …………………………, przy ul. …………………………………………, o powierzchni ……………… m2, dla którego Sąd …………………… w ………………, Wydział ………………………… prowadzi księgę wieczystą pod numerem …………………………………… (dalej: „Lokal mieszkalny”),

2. Lokal mieszkalny usytuowany jest na …… kondygnacji budynku wielolokalowego, o którym mowa w pkt 1) powyżej i składa się z ……………. pomieszczeń (pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., ………………………), o łącznej powierzchni …………….(………………..) m2, wyposażony jest we wszystkie urządzenia komunalne, tj. centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, instalację gazową, elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Do Lokalu mieszkalnego przynależy komórka lokatorska oznaczona nr ……*, piwnica oznaczona nr …..*;

3. Lokal mieszkalny należy do jego majątku osobistego;

na dowód czego Sprzedawca przedkłada aktualny odpis z tejże księgi wieczystej, stanowiący załącznik do Umowy.

Przedmiot umowy

Ważne, aby precyzyjne określić zobowiązania stron, aby nie budziły one wątpliwości. Tutaj będzie to zobowiązanie jednej lub obu stron do zawarcia umowy przyrzeczonej, tj. umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego. W dalszej kolejności należy określić istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. W przypadku umowy sprzedaży za istotne postanowienia uznaje się określenie:

po stronie Sprzedawcy: zobowiązania do przeniesienia na rzecz kupującego własności nieruchomości i wydania jej;

po stronie Kupującego: zapłatę ceny.

§ 2 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Stron do zawarcia umowy sprzedaży (dalej: „Umowa przyrzeczona”) Lokalu mieszkalnego.

2. Strony oświadczają, że znany jest im stan prawny oraz faktyczny Lokalu mieszkalnego.

Cena

Cena będąca istotnym elementem umowy sprzedaży musi zostać wskazana w umowie. Doprecyzowanie poprzez wskazanie zarówno kwoty liczbowej, jak i słownie pozwala uniknąć nieporozumień w razie popełnienia omyłki pisarskiej. Należy również dokładnie określić termin oraz sposób, w jaki ma nastąpić zapłata ceny. Strony mogą umówić się, że cześć ceny zostanie wpłacona tytułem zaliczki wraz z zawarciem umowy przedwstępnej, zaś pozostała część wraz z zawarciem umowy przyrzeczonej. Zaliczka co do zasady jest zaliczana na poczet ceny.

§ 3 Cena

1. Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się sprzedać Kupującemu Lokal mieszkalny za cenę ………………………………… zł (słownie: ………………… złotych) (dalej: „Cena”), a Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się kupić od Sprzedawcy Lokal mieszkalny za wskazaną Cenę.

2. Strony zgodnie ustalają, że Cena zostanie zapłacona w następujący sposób:

a. kwota ……………… zł (słownie: …………………… złotych) – tytułem zaliczki (dalej: „Zaliczka”), zostanie Sprzedawcy zapłacona przez Kupującego przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ……………………………… o numerze ………………………..………………………

• w terminie …………… dni od dnia zawarcia Umowy*

• w dniu zawarcia Umowy, co Sprzedawca niniejszym potwierdza*

i w razie zawarcia Umowy przyrzeczonej, Zaliczka zostanie zaliczona na poczet Ceny;

b. kwota ……………………….. zł (słownie: …………………..………………… złotych) – tytułem zapłaty pozostałej części Ceny, Kupujący zapłaci Sprzedawcy przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez ……………………… o numerze ………………………………

• w terminie …………… dni od dnia zawarcia Umowy*

• w dniu zawarcia Umowy przyrzeczonej*. (* niepotrzebne skreślić)

Zawarcie umowy przyrzeczonej – zaliczka

Strony w umowie przedwstępnej powinny wyznaczyć termin, do którego należy zawrzeć umowę przyrzeczoną. Wyznaczenie terminu będzie oddziaływało dyscyplinująco oraz ewentualnie ułatwi egzekwowanie obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie zostanie oznaczony, stronie uprawnionej do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej będzie przysługiwało uprawnienie na wyznaczenia terminu. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Nie bez znaczenia pozostaje uregulowanie sposoby pokrycia kosztów sporządzenia aktu notarialnego, które w przypadku lokalu mieszkalnego mogę być znaczące.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej Sprzedawca powinien dokonać zwrotu zaliczki. Co do zasady nie ma znaczenia z jakiej przyczyny nie doszło do zawarcia umowy definitywnej. Jednak dopuszczalna jest modyfikacja postanowień umownych dotyczących zaliczki np. doprecyzowanie, w jakich okolicznościach zaliczka nie podlega zwrotowi. Wpłata zaliczki tym różni się od zadatku, że w mniejszym stopniu gwarantuje zawarcie w przyszłości umowy przyrzeczonej.

§ 4 Zawarcie Umowy przyrzeczonej

1. Strony postanawiają, że Umowa przyrzeczona zostanie zawarta nie później niż do dnia ……………………… r.

2. Kupujący/Sprzedawca* jest uprawniony do wybrania notariusza, który sporządzi akt notarialny obejmujący Umowę przyrzeczoną.

3. Strony postanawiają, że koszty zawarcia Umowy przyrzeczonej poniesie Kupujący/Sprzedawca*, z wyłączeniem podatku od czynności cywilnoprawnych, do zapłaty którego obowiązany jest Kupujący.

4. W wypadku braku zawarcia Umowy przyrzeczonej Sprzedawca zwróci Kupującemu Zaliczkę, na wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie ………………… dni od upływu terminu wyznaczonego do zawarcia Umowy przyrzeczonej.

Przekazanie lokalu mieszkalnego

Jednym z istotnych postanowień umowy sprzedaży mieszkania jest regulacja dotycząca wydania nieruchomości. Warto doprecyzować sposób przekazania lokalu mieszkalnego (m.in. odbiór kluczy). Czynności tej powinno towarzyszyć spisanie protokołu, który może stanowić załącznik to umowy. Informacje zawarte w protokole mogą stanowić cenne źródło informacji w przypadku ewentualnego sporu stron np. co do wad mieszkania.

§ 5 Przekazanie Lokalu mieszkalnego

1. Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania Kupującemu Lokalu mieszkalnego oraz kluczy do Lokalu mieszkalnego w terminie …………….. dni od dnia zawarcia Umowy przyrzeczonej.

2. Przekazanie Lokalu mieszkalnego zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez Strony.

Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe stanowią uzupełnienie umowy przez wskazanie m.in. kierunków interpretacyjnych. W tym miejscu znaleźć można również regulacje dotyczące sposobu/formy zmiany umowy. Wskazany we wzorze rygor nieważności oznacza, że wszelkie zmiany, które strony dokonają w sposób inny niż pisemny (np. ustnie, drogą email), będą nieważne i strony nie będą nimi związane.

Umowę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Pod każdym egzemplarzem powinny się podpisać wszystkie osoby wskazane we wstępie umowy jako strony. Do umowy możemy załączyć dokumenty związane z przedmiotem umowy, w tym przypadku będzie to wydruk z księgi wieczystej Mieszkania.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Umowy stanowią całość porozumienia między Stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i uzgodnienia, ustne lub pisemne, pomiędzy jej Stronami w odniesieniu do jej przedmiotu. Wszelkie załączniki wskazane w treści Umowy stanowią jej integralną część.

2. Wszystkie nagłówki Umowy zostały umieszczone wyłącznie w celu ułatwienia orientacji w jej treści i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załączniki:

– odpis z księgi wieczystej Mieszkania.

Pobierz darmowy wzór umowy sprzedaży mieszkania z zaliczką: Pobierz DOC Pobierz PDF

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, mieszkania i działki

Umowa przedwstępna sprzedaży – czym jest?

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, w tym mieszkania czy domu albo działki, jest dokumentem, który podpisuje się, zanim dojdzie do zawarcia właściwej umowy. Celem jej zawarcia jest uzgodnienie, że w przyszłości dojdzie do skutku umowa przyrzeczona. Najczęściej powodem zawierania umowy przedwstępnej sprzedaży domu lub mieszkania jest to, że z pewnych przyczyn niemożliwe jest podpisanie umowy właściwej w postaci aktu notarialnego.

Podstawą transakcji sprzedaży umowy przedwstępnej sprzedaży i sprzedaży jest art. 389 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim umowa przedwstępna polega na tym, że jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy przyrzeczonej. Powinna określać istotne postanowienia takiej umowy, w szczególności jej przedmiot i cenę nabycia nieruchomości.

Umowa przedwstępna jest wyrażeniem obietnicy zawarcia transakcji na ustalonych warunkach. Zarówno kupujący nieruchomość, jak i sprzedający mają na mocy tak zawartej umowy pewne obowiązki i prawa.

Co powoduje, że zawierana jest umowa przedwstępna? Najczęściej są to takie sytuacje jak: nabycie nieruchomości będzie realizowane z udziałem kredytu hipotecznego, a bank ma własne procedury i najczęściej wymaga dla rozpatrzenia wniosku przedstawienia przez potencjalnego kredytobiorcę umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości;

sprzedający potrzebuje czasu na zakup innego lokum, dokończenie budowy czy wyprowadzkę z obecnie zajmowanej nieruchomości;

pojawia się konieczność uzyskania z innego źródła środków finansowych na realizację transakcji zakupu nieruchomości – przykładem niech będzie tutaj lokata terminowa, która kończy się za pół roku;

sprzedający potrzebuje czasu na realizację formalności lub czynności, na które strony się umówiły, na przykład na spłatę kredytu hipotecznego obciążającego sprzedawaną nieruchomość;

jedna ze stron, sprzedający lub kupujący, wyjeżdżając, z tego powodu chce odłożyć w czasie realizację transakcji.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Zasadniczo umowa przedwstępna sprzedaży może dotyczyć każdego obiektu budowlanego. Może być to więc dom, mieszkanie, działka czy nawet budynek komercyjny. Niezależnie jednak od rodzaju nieruchomości umowa przedwstępna spełnia funkcję gwarancyjną. Mówi o tym, że w przyszłości dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej, która z jakichś powodów w danym momencie po prostu nie może zostać podpisana.

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

Umowa przedwstępna kupna mieszkania poprzedza fakt zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości. Stosuje się ją w sytuacji, gdy kupujący chce z różnych powodów zarezerwować sobie dany lokal. Dzięki temu ma w dużej mierze pewność, że upatrzone lokum nie zostanie sprzedane komuś innemu. Można powiedzieć też, że umowa przedwstępna zakupu mieszkania to wstępne oświadczenie woli zobowiązującej strony do tego, by w przyszłości podpisać akt notarialny przenoszący własność nieruchomości na kupującego.

Prawidłowo przygotowana umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania powinna być właściwie sformułowana. Jej zapisy mogą w przyszłości posłużyć stronom do skutecznego dochodzenia roszczeń. Absolutnym minimum jest to, by umowa przedwstępna kupna mieszkania zawierała: określenie przedmiotu umowy sprzedaży,

określenie stron umowy: kupującego i sprzedającego,

cenę nieruchomości,

datę zawarcia umowy przyrzeczonej.

Treść umowy przedwstępnej zakupu mieszkania można kształtować dowolnie z uwagi na zasadę swobody zawierania takich dokumentów. Wszystko musi być jednak zgodne z istniejącymi przepisami prawa.

Umowa przedwstępna sprzedaży działki

Podobnie jak w przypadku nieruchomości mieszkalnych może być podpisana umowa przedwstępna zakupu działki. Daje ona potencjalnym nabywcom czas na dokładne sprawdzenie, czy działka spełnia wszystkie oczekiwania, jakie są warunki zabudowy i czy nie ma żadnych obciążeń wynikających z księgi wieczystej.

Skutki zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży

Podstawowym skutkiem, jaki niesie za sobą umowa przedwstępna zakupu nieruchomości, jest zawarcie umowy przyrzeczonej. Najczęściej chodzi tutaj o podpisanie aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości na kupującego. Zdarza się, że termin zawarcia umowy przyrzeczonej nie zostanie – z różnych powodów – określony w umowie przedwstępnej.

Wówczas zgodnie z prawem powinna ona być zawarta w odpowiednim czasie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do podpisania umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Bardzo częstą praktyką jest, że w parze z podpisaniem umowy przedwstępnej zakupu mieszkania, domu czy też działki idzie zastosowanie zaliczki lub zadatku. Można je traktować jako swoistą przedpłatę, ale wywołują inne skutki prawne, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej. Niewykluczone jest także to, by umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości została skutecznie zawarta bez zadatku czy zaliczki.

Forma umowy przedwstępnej sprzedaży

Definicja i warunki wystąpienia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zostały ujęte w Kodeksie cywilnym. Artykuł 389 stanowi przy tym, że umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy, to umowa przedwstępna. Powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

Nie jest jednak tak, że umowa przedwstępna musi być zawarta w formie aktu notarialnego, dokładnie tak samo jak umowa przyrzeczona zakupu nieruchomości. Często, głównie z oszczędności, strony decydują się na zawarcie jej w zwykłej formie dokumentowej, czyli pisemnej.

Skutki niewykonania umowy przedwstępnej sprzedaży

Niezrealizowanie obowiązku wynikającego z umowy przedwstępnej, tj. brak zawarcia w odpowiednim terminie umowy przyrzeczonej, skutkuje powstaniem pewnych konsekwencji. Druga, która została poszkodowana w związku z brakiem zawarcia umowy przyrzeczonej, może żądać naprawienia szkody albo dochodzić podpisania umowy przyrzeczonej. Roszczeń tych strona uprawniona może dochodzić na drodze sądowej.

Jeśli zawarciu umowy przedwstępnej transakcji zakupu nieruchomości towarzyszył zadatek wpłacany przez potencjalnego kupującego, to przepada on na korzyść strony, z winy której nie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej. W praktyce jeśli to kupujący nie dotrzymał danego słowa, traci wpłacony uprzednio zadatek. Wtedy, gdy to sprzedający jest winny niedotrzymania warunków umowy przedwstępnej, będzie zobowiązany do oddania niedoszłemu kupującemu kwoty odpowiadającej dwukrotności wpłaconego przez niego zadatku. Wynika to bezpośrednio z przepisów Kodeksu cywilnego.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, gdy przy umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości sprzedawcy została wpłacona zaliczka. Wtedy powinna ona zostać zwrócona osobie, która ją wpłaciła.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Business gospodarka porady

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Umowa przedwstępna sprzedaży domu z zaliczką

Planujesz sprzedaż nieruchomości? Sfinalizuj transakcję w szybki i prosty sposundefinedb! Dodaj ogłoszenie na mieszkanie.pl

Po co ci umowa?

Wiadomo, umowę zawiera się na złe czasy. To stare powiedzenie ma swoją wartość także obecnie. Dopundefinedki wszystko się dobrze układa nie masz potrzeby niczego spisywać (chyba, że prawo wyraźnie tego wymaga). Umowa zawarta w formie pisemnej (spisana) przyda ci się dopiero w przypadku pojawienia się nieporozumień. Ma służyć jako dowundefinedd dla innych – głundefinedwnie dla sądundefinedw, wskazać, że ktundefinedraś ze stron zachowuje się niezgodnie z ustaleniami. Z tego właśnie powodu powinna być napisana językiem prawniczym i zawierać zdefiniowane w prawie określenia. Wundefinedwczas wiele sformułowań jest już precyzyjnych bez potrzeby dodatkowych wyjaśnień. Dobra umowa to taka, ktundefinedra nie pozostawia miejsca na dowolną interpretację. Najlepiej jak jest krundefinedtka, spundefinedjna i merytoryczna. Każdy, kto czyta umowę powinien rozumieć ją tak, jak strony, ktundefinedre ją zawarły.

Konstrukcja umowy

W razie sporu, sąd będzie prundefinedbował dociec co strony danej umowy zamierzały przez nią osiągnąć. Tę zasadę wprowadził art. 65 undefined 2 Kodeksu cywilnego, ktundefinedry mundefinedwi o zgodnym zamiarze stron. I znowu, im dokładniej ten zamiar w umowie opiszesz, tym mniejsze pole do interpretacji. O to właśnie w dobrym opisie wzajemnych zobowiązań chodzi. Użycie terminologii prawniczej powoduje, że przez każdego prawnika będzie rozumiana tak samo (a przynajmniej podobnie). Nie ma zatem większego znaczenia jak daną umowę nazwiesz, bo to treść, a nie nazwa decyduje o rodzaju umowy.

Umowa powinna posiadać przede wszystkim takie elementy:

Oznaczenie miejsca i daty zawarcia

Element ten nie jest wymagany prawem, ale ma znaczenie praktyczne. Zdecydowanie ważniejsze jest składanie podpisu razem z datą, ponieważ wtedy właśnie umowa zostaje zawarta.

Oznaczenie stron umowy

Inaczej komparycja. Opis stron umowy powinien być jak najszerszy, pozwalający zidentyfikować dany podmiot. Dane dotyczące stanu cywilnego też mają znaczenie.

Postanowienia przedmiotowo istotne

Tzw. essentialia negotti. To podstawowe zobowiązania stron, ktundefinedre wskazują na rodzaj zawieranej umowy. Brak ich wykonania oznacza niewykonanie umowy. Np. zobowiązanie zapłaty lub wydania lokalu.

Dalsze postanowienia i zabezpieczenia

Tzw. neutralia negotti i accidentalia negotti. Nie są prawnie wymagane, ale są dość istotne z punktu widzenia wykonywania umowy. Służą do określenia zasad wykonywania umowy. Bez ich wykonania umowa jest ważna, ale nienależycie wykonywana. Postanowienia zabezpieczające są wprowadzone undefined jak sama nazwa wskazuje undefined w celu zabezpieczenia postanowień istotnych. Np. warunki eksploatacji i zwrotu lokalu.

Postanowienia końcowe

To postanowienia, ktundefinedre nie są obligatoryjne, ale ciężko spotkać umowę bez nich. Są bardzo istotne, ponieważ są wśrundefinedd nich takie, ktundefinedre dotyczą kwestii undefinedtechnicznychundefined danej umowy (np. adresy czy komunikacja stron), ale i takie, ktundefinedre wiążą undefined przy ewentualnym sporze undefined sąd. Np. właściwość sądu, forma zmiany umowy.

Podpisy i ewentualne załączniki

Umowa w formie pisemnej jest zawierana w momencie, kiedy ostatnia ze stron złoży podpis. Dlatego spisywanie daty przy podpisie ma istotne prawnie znaczenie. Załącznikami do umowy powinny być dokumenty. Nie ma konieczności wymieniania załącznikundefinedw pod koniec umowy, to bardziej zabieg praktyczny.

Forma umowy

Najbardziej popularną i podstawową formą umundefinedw polskim prawie jest forma pisemna (podpisana prze obie strony). Wykorzystywana w umowach, gdzie nie ma przeniesienia własności nieruchomości (do takich wymagany jest akt notarialny). Od kilku lat znana i coraz chętniej wykorzystywana jest także forma dokumentowa (postać elektroniczna lub inna cyfrowa), jednak nierekomendowana przy umowach związanych z nieruchomościami. Pozostałe formy, występujące najczęściej w obrocie nieruchomościami to akt notarialny czy forma pisemna z podpisami urzędowo poświadczonymi. Są to formy wymuszone dla zachowania bezpieczeństwa prawnego.

Umowa przedwstępna sprzedaży domu z zaliczką – co musisz wiedzieć

Oprundefinedcz wyżej wymienionych elementundefinedw umowy zwrundefinedć uwagę na:

Prawo do nieruchomości

Jak we wszystkich umowach w obrocie nieruchomościami zasadnym jest sprawdzenie (i odebranie stosownego oświadczenia) czy strona posiada, a jeśli tak to jakie, prawo do danej nieruchomości. Czy sprzedajesz, bierzesz najem, czy chcesz zamundefinedwić usługę związaną z nieruchomością undefined najważniejszy jest tytuł do niej.

W przypadku prawa własności sprawdź je w aktualnej księdze wieczystej (KW), co można zrobić online. Rękojmia wiary publicznej oznacza, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi wieczystej nabył własność lub inne prawo rzeczowe.

W przypadku, gdy podmiot włada nieruchomością, a z KW wynika, że nie jest właścicielem należy sprawdzić jaki jest jego status. Czy jedynie reprezentuje właściciela (wundefinedwczas sprawdź jego pełnomocnictwo) czy posiada jakieś prawo (np. jest najemcą czy użytkownikiem), wtedy pamiętaj o sprawdzeniu umowy dającej takie prawo.

Cel umowy

Umowa, przez ktundefinedrą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości (przyrzeczonej). To zdaje wypełnia definicje tej umowy. Najważniejszym celem umowy przedwstępnej jest zobowiązanie do zawarcia w przyszłości umowy (przyrzeczonej), ktundefinedrej istotne postanowienia muszą zostać określone już w umowie przedwstępnej. W obrocie nieruchomościami pełni ona z jednej strony funkcję zabezpieczającą, a z drugiej informacyjną, ponieważ można ją ujawnić w księdze wieczystej jako roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego. Taka informacja jest niezwykle cenna dla potencjalnych kupcundefinedw nieruchomości.

Pamiętaj o bardzo szczegundefinedłowym opisaniu tej nieruchomości z podaniem numeru księgi wieczystej, tytułu nabycia. A także metrażu, liczby pomieszczeń oraz kondygnacji oraz undefined jeśli jest przedmiotem umowy – miejsca garażowego czy komundefinedrki. Można załączyć wszelkie plany lub mapki. Podobna zasada dotyczy innych najważniejszych aspektundefinedw umowy przyrzeczonej, tj. ceny sprzedaży, opłat dodatkowych i terminu zawarcia umowy przyrzeczonej.

Uwaga! Jeżeli termin, w ciągu ktundefinedrego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, ktundefinedra wcześniej złożyła stosowne oświadczenie.

Uwaga! Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Wykonanie umowy i jej skutki

Nie ma obligatoryjnej formy dla umowy przedwstępnej, jednak do celundefinedw dowodowych warto, aby zawrzeć ją w formie pisemnej. Tu także warto mieć na względzie konsekwencję zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. Ma ona znaczenie, gdy jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej. Niezależnie od formy zawarcia w takiej sytuacji druga strona może po pierwsze domagać się naprawienia szkody, ktundefinedrą poniosła przez to, że spodziewała się zawarcia umowy przyrzeczonej.

Uwaga! Gdy umowa przedwstępna spełnia wymagania, od ktundefinedrych zależy ważność umowy przyrzeczonej, druga strona może domagać się zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli zatem umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, wundefinedwczas możliwe jest przymusowe doprowadzenie do zawarcia umowy sprzedaży, a nie tylko żądanie odszkodowania.

Pamiętaj także o możliwości zabezpieczenia umowy w postaci zadatku. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, ktundefinedra go dała jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrundefinedcony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za ktundefinedre żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za ktundefinedre ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Zaliczka, ktundefinedra jest często mylona z zadatkiem lub traktowana jako synonim, pełni funkcję wyłącznie finansowej przedpłaty części przyszłego wynagrodzenia. Nie stanowi żadnego zabezpieczenia, a w razie rozwiązania umowy jest po prostu zwracana.

Umowa przedwstępna sprzedaży domu z zaliczką- uważaj na

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania zaliczka

W artykule poruszamy kwestię zaliczki przy umowie przedwstępnej sprzedaży mieszkania.

Co to jest zaliczka?

Zaliczka jest sumą pieniędzy wpłaconą na konto sprzedającego. Jest to niejako pierwsza rata całości ceny. Zaliczka nie jest sprecyzowana w powszechnie obowiązującym prawie. W przeciwieństwie do zadatku nie stanowi zabezpieczenia świadczenia i jest mniej sformalizowana. Jest to jedynie część ceny ustalonej w umowie, która zostanie zwrócona, jeżeli umowa nie dojdzie do skutku. Zadatek różni się od zaliczki tym, że zabezpiecza świadczenie przed jego niewykonaniem. Jeżeli nie wykonamy umowy, sprzedający może odstąpić od umowy i zatrzymać zadatek. Jeżeli umowy nie wykona sprzedający to my mamy prawo do żądania dwukrotności sumy danej jako zadatek.

Jak wpisać zaliczkę do umowy?

Podpisując umowę przedwstępną, zwykle zapłacimy sprzedającemu określoną zaliczkę. Należy pamiętać, że jeżeli w umowie znajdzie się jedynie zaliczka to w razie niewykonania umowy przez sprzedającego, ten nie poniesie żadnych konsekwencji w związku ze swoim zachowaniem. Jedyne, do czego będzie zobowiązany to zwrot zaliczki na rzecz nabywcy. Dlatego ważne jest, żeby do umowy przedwstępnej wprowadzić instytucję zadatku albo kary umownej. Wtedy sprzedający będzie miał świadomość, że jeżeli nie podpisze umowy końcowej, to poniesie konsekwencje polegające na obowiązku zapłaty dwukrotności zadatku albo określonej kary umownej na konto nabywcy. Na tę kwestię należy zwrócić szczególną uwagę, podpisując nienotarialną przedwstępną umowę sprzedaży. Zwykła forma pisemna umowy przedwstępnej o wiele słabiej zabezpiecza nasze prawa do dochodzenia zawarcia umowy i danie zadatku zamiast zaliczki mocniej zabezpieczy interesy nabywcy.

Na co zwrócić uwagę?

Zwykle zaliczka powinna stanowić od 5 do 20 proc. wartości przedmiotu umowy. Negocjując wysokość zaliczki nabywca powinien pamiętać, że jeżeli okres pomiędzy umową przedwstępną a przenoszącą własność jest dłuższy, to wysokość ustalonej zaliczki powinna być niższa. Dłuższy termin oznacza mniejszą pewność, że sprzedający rzeczywiście podpisze z nami umowę końcową i sprzeda lokal. Szczególnie podpisując umowę w zwykłej formie pisemnej zaliczka powinna być odpowiednio niższa i wynosić nie więcej niż 10 proc. Jeżeli jesteśmy pewni co do zakupu to najlepiej pierwszą płatność objąć prawami wynikającymi z zadatku, a nie z zaliczki.

Prześlij projekt umowy przedwstępnej do bezpłatnej wyceny prawników Pewny Lokal: [email protected]

Zaliczka w umowie przedwstępnej

Opublikowano: 02.11.2020

Zanim zdecydujesz się podpisać jakąkolwiek umowę, najpierw musisz zastanowić się, co oznaczają zawarte w niej pojęcia. Niekiedy przy przeprowadzaniu transakcji kupna-sprzedaży strony postanawiają podpisać tzw. umowę przedwstępną, w ramach której dochodzi do przekazania zaliczki przez kupującego na poczet sprzedawcy. W Kodeksie cywilnym termin zaliczki nie został jednoznacznie zdefiniowany. To w konsekwencji rodzi szereg wątpliwości, a wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że pojęcie to nie jest równoznaczne z zadatkiem. Warto zatem wyjaśnić wszelkie kwestie definicyjne, aby uniknąć później ewentualnych nieporozumień w tym względzie.

Czym jest umowa przedwstępna?

Zgodnie z obowiązującym prawem za umowę przedwstępną uznaje się taki kontrakt, w ramach którego obie strony (lub przynajmniej jedna z nich) zobligowują się do zawarcia właściwej umowy w ustalonym terminie. Jednym z najczęściej umieszczanych w takiej umowie postanowień jest wpłata zaliczki wraz ze wskazaniem zobowiązania do uiszczenia całości zapłaty po dostawie towaru lub wykonaniu zlecenia. Umowa przedwstępna ma charakter zobowiązujący. To oznacza, że nie ma ona mocy przeniesienia własności danej rzeczy na nabywcę.

Dopiero podpisanie faktycznej umowy sprzedaży skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości lub innego zakupionego przez klienta dobra na niego. Innymi słowy, umowa przedwstępna zobligowuje strony do zawarcia późniejszej umowy kupna-sprzedaży. Realizacja tego zobowiązania nie musi jednak formalnie dojść do skutku. Jeśli zajdą odpowiednie ku temu okoliczności, można się z niej wycofać bez żadnych negatywnych konsekwencji natury prawnej.

Definicja zaliczki

Kodeks cywilny nie określa jednoznacznie, że strony muszą pobrać zaliczkę przed podpisaniem właściwej umowy sprzedaży. Mimo to w praktyce biznesowej często przyjmuje się takie rozwiązanie. Wpłacone świadczenie przekazuje się na poczet późniejszej zapłaty za sfinalizowaną usługę. Zaliczka trafia na konto osoby lub podmiotu uprawnionego jeszcze przed spełnieniem warunków umowy. To oznacza, że nie otrzymuje się jej „za coś”, ale raczej na poczet „czegoś”. Jeśli strona zdążyła już spełnić swoje zobowiązanie wpłacona po tym fakcie kwota traci charakter zaliczki. Traktuje się ją wtedy jako normalną zapłatę za towar lub usługę.

Zaliczka a zadatek – różnice

Wiele osób niesłusznie myli sobie zaliczkę z zadatkiem, uznając oba pojęcia za tożsame ze sobą. Tymczasem trzeba mieć świadomość, że zadatek jest zupełnie odrębną instytucją, uregulowaną w prawie na podstawie odmiennych przepisów. Trzeba mieć świadomość, że zaliczkę wpłaca się na poczet przyszłego świadczenia, a po jego realizacji uiszcza się resztę należnej kwoty.

Jeśli z różnych przyczyn towar nie zostanie dostarczony albo usługa nie zostanie wykonana, w takim przypadku podmiot, który pobrał zaliczkę, zobowiązany jest do jej zwrotu. Zupełnie inaczej rzecz ma się natomiast z zadatkiem. Raz pobrany, nie podlega zwrotowi, niezależnie od zaistniałych w późniejszym czasie okoliczności. Warto przy tym pamiętać, że o charakterze zawartej umowy decyduje nie tyle jej nazewnictwo, co wola zawierających obopólne porozumienie stron. A zatem nawet jeśli w umowie użyto słów „zadatek” albo „zaliczka” podczas gdy chodziło o inną z tych instytucji, bierze się pod uwagę intencje przyświecające stronom przy zawieraniu umowy.

Kwestie podatkowe

Warto mieć świadomość, że otrzymanie zaliczki w ramach postanowień z umowy przedwstępnej, nie rodzi żadnych konsekwencji prawnych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zupełnie inaczej rzecz ma się natomiast z podatkiem od towarów i usług (VAT). Zgodnie z obowiązującymi przepisami fakt otrzymania np. zaliczki, zadatku, przedpłaty, raty albo całości lub części zapłaty jeszcze przed dostawą towaru albo realizacją usługi powstaje powstanie zobowiązania podatkowego, do zaistnienia którego dochodzi wraz z otrzymaniem pieniędzy przez sprzedawcę. W takiej sytuacji jest on zobligowany do wystawienia faktury VAT, stanowiącej dokumentację otrzymania zaliczki, a także odprowadzenia od niej podatku w odpowiednio naliczonej wysokości.

Jak wysoka w takiej sytuacji będzie stawka VAT? To zależy, jaka stawka obowiązuje przy głównej sprzedaży towarów i usług. W przypadku transakcji zwolnionych z VAT, także względem zaliczki znajdzie zastosowanie zerowa stawka VAT. Jednak aby dopełnić wszystkich formalności, należy wystawić fakturę oznaczoną skrótem ZW.

Faktury zaliczkowe – ogólne zasady

Jeśli faktura zaliczkowa nie uwzględnia całości należnej zapłaty, w kolejnym rachunku wystawionym już po uiszczeniu całej należności za usługę czy towar, trzeba pomniejszyć ogólną wartość transakcji o zapłaconą już wcześniej kwotę zaliczki. Tak samo kwotę podatku trzeba pomniejszyć o sumę kwot podatku wskazanych w fakturach, które świadczą o pobraniu części zapłaty w ramach zaliczki. W fakturze całościowej trzeba wskazać numery wszystkich przesłanych wcześniej faktur, które zostały wystawione w celach dokumentacji pobranych uprzednio zaliczek.

Autor: Łukasz Stachurski

Źródła:

Umowa przedwstępna kupna mieszkania – co powinno się w niej znaleźć?

Zakup mieszkania czy domu to poważna inwestycja. Drogę od wyboru nieruchomości do podpisania aktu notarialnego nierzadko poprzedza umowa przedwstępna kupna mieszkania. Aby dokument był ważny, nie musi być sporządzony przez notariusza, natomiast warto wiedzieć, co powinno się w niej znaleźć, by umowa zabezpieczała interesy każdej ze stron.

Umowa przedwstępna kupna mieszkania – co to jest?

Dokładną definicję umowy znajdziemy w Kodeksie Cywilnym, w art.389, który mówi, że umowa przedwstępna jest zobowiązaniem jednej lub obu strony do zawarcia umowy przyrzeczonej w przyszłości. Taka deklaracja woli jest dość często stosowana w przypadku umów sprzedaży nieruchomości. Umowa dokładnie określa przedmiot sprzedaży oraz konsekwencje za jej niedotrzymanie. Może być zawarta w formie umowy cywilnej lub aktu notarialnego.

Umowa przedwstępna kupna mieszkania – kiedy się ją zawiera?

Istnieje kilka przesłanek, które powodują, że konieczne jest zawarcie umowy przedwstępnej.

Najczęściej do takich sytuacji dochodzi, gdy zakup nieruchomości jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego. Bank udzielający pożyczki z reguły żąda przedstawienia takiej umowy, co ma stanowić gwarancję zakupu danej nieruchomości i jest podstawą do uruchomienia kredytu.

Innymi okolicznościami, które niejako wymuszają strony do zawarcia umowy przedwstępnej, są: nieuregulowany stan prawny nieruchomości, roszczenia spadkowe, służebności i obciążenia nieruchomości, konieczność podziału nieruchomości oraz oczekiwanie na decyzję o warunkach zabudowy.

Trzeba pamiętać, że umowa przedwstępna kupna mieszkania nie przenosi własności nieruchomości, zatem nie upoważnia kupującego do zamieszkania od razu w lokalu. Kupujący staje się właścicielem w momencie podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, wtedy też nabywa pełne do niej prawa.

Co musi zawierać umowa przedwstępna kupna mieszkania, aby była ważna?

Umowa przedwstępna kupna mieszkania może zostać sporządzona w formie umowy cywilnej, jak i aktu notarialnego. Oczywiście wizyta u notariusza wiąże się z wyższymi kosztami, lecz daje pewność, że wszystkie czynności są dokonane zgodnie z literą prawa. W takiej sytuacji również obie strony czują się pewne, że transakcja sprzedaży dojdzie do skutku w wyznaczonym terminie.

Gdy zakup mieszkania odbywa się poprzez biuro nieruchomości, wzór umowy przedwstępnej kupna mieszkania z pewnością dostaniemy od pośrednika. Można też skorzystać z gotowych formularzy, które często są umieszczone na stronach internetowych agencji nieruchomości. Aczkolwiek warto zapoznać się, jakie informacje powinny być zawarte w umowie, aby była ona ważna i zabezpieczała interesy każdej ze stron.

Umowa przedwstępna musi obejmować wszystkie istotne informacje i ustalenia, jakie będzie miała umowa docelowa. Zatem podstawowe dane, jakie powinna zawierać, to:

tytuł, miejsce i datę jej zawarcia;

dokładne określenie przedmiotu umowy sprzedaży oraz prawa własności. Nabywca musi dokładnie zweryfikować prawo własności sprzedającego do nieruchomości będącej przedmiotem umowy. Kupujący przed podpisaniem umowy powinien mieć wgląd do księgi wieczystej, gdzie znajdują się wpisy dotyczące własności, stanu prawnego nieruchomości oraz ewentualne ograniczenia w jej rozporządzaniu czy obciążenia, jakie są na nią nałożone (roszczenia lub hipoteki). Często mieszkania spółdzielcze nie mają wyodrębnionej księgi wieczystej, a właściciel dysponuje tylko własnościowym spółdzielczym prawem do lokalu. W takim wypadku musi przedstawić zaświadczenie ze spółdzielni, potwierdzające prawo sprzedającego do nieruchomości. Dokument musi zawierać informacje na temat ewentualnych zaległości członka spółdzielni z opłatami, informację czy lokal ma księgę wieczystą i powinien być podpisany przez dwóch członków zarządu spółdzielni;

dane osobowe obu stron – sprzedającego i kupującego (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego). Jeśli nieruchomość sprzedaje małżeństwo, które nie ma rozdzielności majątkowej – na umowie muszą być dane obu małżonków;

cenę nieruchomości – ta informacje jest konieczna, ponieważ obowiązuje od dnia podpisania umowy przedwstępnej do dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu. Zatem zbywca nie ma prawa zmienić ceny. Ta pozycja jest też niezbędna do uzyskania kredytu hipotecznego – bank musi mieć potwierdzenie wartości zakupu mieszkania.

Jako że istnieje Zasada Swobody Umów, resztę zapisów można konstruować w dowolny sposób, jednak zawsze zgodnie z przepisami prawa i ogólnie przyjętymi normami. Ważne jest też, aby warunki zawarte w umowie przedwstępnej były realnie możliwe do spełnienia.

Dodatkowym zapisem może być wyznaczenie dokładnego terminu podpisania umowy przyrzeczonej i daty przekazania nieruchomości nabywcy. Wyznaczenie terminu podpisania umowy końcowej zabezpiecza obie strony w przypadku zerwania umowy, można go wyznaczyć poprzez określenie dokładnego dnia, terminu granicznego oraz okresu, w którego przeciągu strony zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej. Trzeba pamiętać, że roszczenia przedawniają się po roku od dnia, kiedy miałaby być podpisana umowa końcowa. Poza tym wpisanie do umowy terminu powoduje, że obie strony czują się bezpiecznie i są zgodne co do wyznaczonej daty. Z kolei data przekazania nieruchomości zwyczajowo następuje w dniu podpisania aktu notarialnego.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości może też zawierać zapisy dotyczące ewentualnych kar i warunków odstąpienia od umowy. Dość częstym zapisem w umowie jest informacja o wpłacie zadatku lub zaliczki. W tym przypadku musi też zostać skonstruowany paragraf, w którym będą informacje, kiedy, w jakiej formie (gotówka czy przelew) i wartości ma zostać wypłacona kwota.

Umowa przedwstępna kupna mieszkania – różnica pomiędzy zaliczką a zadatkiem

Przy umowach przedwstępnych kupna mieszkania lub domu często spotykamy się z zapisem o zaliczce, lub zadatku. Dokładna definicja zadatku jest opisana w Kodeksie Cywilnym w art. 394 i mówi o tym, że zadatek jest formą zabezpieczenia obu stron. Gdy jedna ze stron nie dotrzyma warunków umowy – druga może odstąpić od umowy i zatrzymać zadatek. Natomiast w wypadku, gdy owa strona sama go dała – może zażądać zwrotu jego dwukrotności. Zwyczajowo przyjęło się, że wysokość zadatku wynosi 10% wartości nieruchomości. W przypadku wypełnienia się umowy, czyli podpisania aktu notarialnego nabycia nieruchomości, zadatek wlicza się na poczet ceny.

Zaliczka zaś jest to zwrotna forma płatności. Gdy nie dochodzi do transakcji, powinna zostać zwrócona, w przypadku jej zawarcia stanowi część zapłaty.

Należy jednak pamiętać, że informacje o zaliczce i zadatku muszą zostać zawarte w umowie. Tam też należy dokładnie określić kwoty, formy wypłaty i warunki ewentualnego zwrotu.

Umowa przedwstępna kupna mieszkania – w jakiej formie ją zawrzeć?

Umowa przedwstępna kupna mieszkania najczęściej jest zawierana w formie umowy cywilnej przez zainteresowane strony. Jeśli zakup jest dokonywany przez biuro nieruchomości, przy jej przygotowaniu i podpisaniu bierze udział przedstawiciel pośrednika.

Zdarza się jednak, że strony wyrażają wolę podpisania umowy w formie aktu notarialnego – następuje to zwykle przy transakcjach na bardzo wysokie kwoty. Taki akt ma wiele zalet. Przede wszystkim daje pewność, że wszystkie zapisy są zgodne z przepisami prawa oraz chronione są interesy obu stron jednakowo. Dodatkowo notariusz ma możliwość złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej nieruchomości o ujawnienie roszczenia.

Umowa przedwstępna kupna mieszkania – jaki jest koszt jej zawarcia?

Koszt umowy przedwstępnej kupna mieszkania jest uzależniony od formy jej zawarcia. Umowa cywilna nie generuje żadnych kosztów. Natomiast jeśli umowa została sporządzona w formie aktu notarialnego, musimy liczyć się z kosztami notariusza. Taksa notarialna jest uzależniona od wartości nieruchomości. Dodatkowo trzeba doliczyć opłatę sądową oraz koszt wypisów. Jeśli notariusz będzie składał wniosek o wpis do księgi wieczystej, również zostanie doliczona stosowna opłata.

Zerwanie umowy przedwstępnej przez sprzedającego lub kupującego

Celem umowy przedwstępnej jest deklaracja zawarcia aktu notarialnego dotyczącego przeniesienia własności. Rozwiązanie umowy przedwstępnej jest możliwe, gdy w umowie zawarto zapis stanowiący o prawie do odstąpienia od umowy przez jedną stronę lub obie. Paragraf mówiący o odstąpieniu od umowy powinien też określać dokładnie warunki jej zerwania oraz wynikające z tego konsekwencje. Strony mogą umówić się na zapłatę odstępnego lub określić karę za zerwanie umowy czy zastrzec zadatek. Jeśli zakup nieruchomości jest związany z uzyskaniem kredytu, warto zawrzeć w umowie zapis, który, w przypadku nieuzyskania pozytywnej decyzji, pozwala potencjalnemu kupcowi odstąpić bezkosztowo od umowy.

W przypadku, gdy nie ma takiego zapisu, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. Strona poszkodowana może zatrzymać zadatek lub zażądać wypłaty jego dwukrotności.

Umowa przyrzeczenia sporządzona u notariusza daje prawo do roszczenia odszkodowawczego oraz roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej na drodze sądowej. Roszczenie odszkodowawcze może obejmować zwrot kosztów notarialnych, przejazdów i pomocy prawnej czy utraconych zarobków. Strona poszkodowana może wystąpić tylko z jednym roszczeniem: odszkodowawczym lub zawarciem umowy przyrzeczonej. Także w sytuacji, gdy sąd wyda postanowienie o odszkodowaniu, nie ma możliwości ubiegania się o zawarcie umowy sprzedaży.

Warto wiedzieć, że roszczenia z tytułu umowy przedwstępnej wygasają po roku od momentu, w którym umowa przyrzeczona powinna być zawarta.

Gdy nabywca podpisze akt notarialny i dostanie klucze do własnego mieszkania, powinien pomyśleć też o polisie mieszkaniowej. W wypadku kredytów hipotecznych większość banków wymaga od kredytobiorców przedłożenia ważnego ubezpieczenia mieszkania. Zakres pakietu obejmuje ochronę murów i elementów stałych, polisę można rozszerzyć o zdarzenia takie jak: zalanie, pożar czy przepięcia elektryczne.

Kiedy umowa przedwstępna jest nieważna? Pułapki w umowach

Pewnie wiele osób zwracało Twoja uwagę na dokładne czytanie umów, aby nikt Cię nie oszukał stosując tzw. “drobny druczek”. Czy jednak przeszło Ci kiedyś przez myśl, że nawet jak Twoim zdaniem wszystko z umową może być w porządku, może być ona po prostu nieważna? Umowa przedwstępna pozwala na zyskanie pewności, że każda ze stron zawrze umowę kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego w określonej przyszłości. Aby lepiej chronić swoje prawa, korzystniej jest podpisać umowę u notariusza. Niesie ona za sobą szereg korzyści wynikających właśnie z tego typu rozwiązania.

Umowa przedwstępna kiedy nieważna?

Moment, kiedy umowa przedwstępna jest nieważna występuje, gdy nie posiada ona określonych wszelkich istotnych postanowień umowy przyrzeczonej. Aby była ważna musi mieć ona bezpośrednie odniesienie do umowy przyrzeczonej. Istotne będzie także zawarcie w niej terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, jednak nie ma to bezwzględnego odniesienia na jej ważność. Można zawrzeć w niej różnego rodzaju elementy takie jak różnego rodzaju warunki, informacje o zadatku czy też prawo i karę umowną związaną z odstąpieniem od umowy.

Nieważność umowy przedwstępnej a roszczenia względem drugiej strony

Wbrew niektórym opiniom, iż będzie to warunkowało unieważnienie umowy przedwstępnej, sporządzenie umowy przedwstępnej jest możliwe w dowolnej formie, jednak nie każda z nich będzie tak korzystna w różnych przypadkach. To właśnie od formy zawarcia umowy przedwstępnej zależeć będą skutki, gdy którakolwiek ze stron odmówi podpisania umowy przyrzeczonej.

Istotne w tej kwestii jest zachowanie prawidłowej formy w celu możliwości uzyskania korzyści, gdy druga strona nie wywiązuje się z umowy. Zadziała tu tzw. skutek silniejszy. Gdy umowa przedwstępna była zawarta w formie, w której miała zostać zawarta umowa przyrzeczona, można zażądać, aby takie właśnie warunki zaczęły obowiązywać.

Jeśli natomiast nastąpi odmowa podpisania dobrowolnego, można w tej kwestii ustosunkować wniosek do sądu, który dotyczył będzie zastąpienia oświadczenia woli drugiej osoby poprzez uzyskanie wyroku sądowego. Możliwe jest także żądanie zapłaty odszkodowania. Należy pamiętać, że gdy w ciągu roku od zawarcia umowy przedwstępnej nie zostanie określony termin zawarcia umowy przyrzeczonej, wygaśnie zarówno roszczenie zawarcia umowy przyrzeczonej, jak i roszczeń odszkodowawczych.

Bardzo istotne jest, aby pamiętać, że umowa przedwstępna obowiązuje jedynie do momentu zawarcia kolejnej umowy w przyszłości. Tak więc można stwierdzić, że nieważność umowy przedwstępnej następuje wraz z zawarciem kolejnej umowy.

Niezbędne jest także zawarcie danych osobowych stron umowy. Oprócz tego niezwykle istotne także jest zawarcie konkretnych informacji o stanach cywilnych stron. Nie trzeba uwzględniać konkretnych kwot finansowych, jednak informacje o stanie muszą się natomiast pojawić. Kolejnym niemal niezbędnym elementem jest także określenie sposobu i terminu zapłaty ceny, a także wysokości. Niezbędne jest także określenie tych kwestii w związku z wydaniem mieszkania kupującemu. Dowiedz się również jak wygląda umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania z hipoteką.

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania – ile kosztuje i co powinna zawierać?

Kupno mieszkania czy domu to poważna inwestycja, która może wymóc na kupującym skorzystanie z oferty bankowej na kredyt hipoteczny, dla sfinansowania części kosztów z tym związanych.

Zanim zawarty zostanie ostateczny akt notarialny poświadczający fakt przeniesienia prawa własności do nieruchomości na nabywców, zwykle podpisywana jest umowa przedwstępna. Jakie postanowienia powinna zawierać, w jakiej formie jest zawierana i jakie ma konsekwencje dla stron umowy?

Umowa przedwstępna kupna/sprzedaży mieszkania – czym jest?

W wielu przypadkach kupujący nieruchomość nie ma możliwości natychmiastowego zawarcia ze sprzedającym mieszkanie właściwej umowy – czyli aktu notarialnego dla przeniesienia prawa własności. W takiej sytuacji najczęściej podpisywana jest umowa przedwstępna. Jej definicję znajdziemy w Kodeksie cywilnym w art. 389.

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania jest dokumentem, w którym jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej, czyli ostatecznego aktu przeniesienia własności nieruchomości. Można powiedzieć, że jest to wstępne oświadczenie woli zobowiązujące strony do zawarcia właściwej umowy przyrzeczonej.

Najczęściej umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości podpisywana jest wówczas, gdy z różnych powodów, m.in. finansowych, nie może dojść do zawarcia umowy przyrzeczonej od ręki. Jeśli po zawarciu umowy przedwstępnej jedna ze stron nie wywiąże się z kontraktu, to jej zapisy pozwalają drugiej stronie na skuteczne dochodzenie roszczeń.

Co ciekawe, umowa przedwstępna sprawia, że warunki oferty nie mogą się zmienić. To oznacza, że sprzedawca w związku np. z dużym zainteresowaniem lokalem nie będzie mógł podnieść jego ceny.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania?

Prawo nie określa konkretnego wzoru, który pokazuje, jak powinna wyglądać przedwstępna umowa kupna-sprzedaży mieszkania, aby została uznana za prawidłową. Tym bardziej warto więc zadbać o to, aby zawierała kilka istotnych elementów. Wzór umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży mieszkania, może zaprezentować jedna ze stron albo pośrednik nieruchomości, o ile uczestniczy w takiej transakcji.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna kupna mieszkania? Jej podstawowe elementy określa Kodeks cywilny. Właściwe sformułowanie zapisów umowy przedwstępnej jest bardzo ważne ze względu na możliwość przyszłego dochodzenia roszczeń przez strony. Umowa przedwstępna kupna mieszkania powinna zawierać minimum takie zapisy jak:

określenie przedmiotu umowy sprzedaży,

określenie stron umowy – kupującego i sprzedającego,

cena nieruchomości.

Z uwagi na Zasadę Swobody Umów strony mogą dowolnie kształtować inne postanowienia umowy przedwstępnej, choć wszystko musi być zgodne z istniejącymi przepisami prawa. Zasady te nie mogą sprzeciwiać się regułom współżycia społecznego, a także samej naturze umowy przedwstępnej

Nie może ona obligować stron zapisem niemożliwym do spełnienia w rzeczywistości. Zasadniczo umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania powinna wskazywać na postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli umowy ostatecznej, podpisywanej w formie aktu notarialnego. Dobrze jest uwzględnić w niej:

dane o mieszkaniu – jego położenie, adres, stan zabudowy, powierzchnię, cenę;

dane osobowe stron transakcji – imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy, numery dowodów tożsamości;

termin zawarcia umowy przyrzeczonej – choć przepisy Kodeksu cywilnego tego nie wymagają.

Uwaga! Nie można żądać zawarcia umowy przyrzeczonej, jeśli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin zawarcia umowy ostatecznej.

Dla bezpieczeństwa stron umowy przedwstępnej warto zawrzeć w niej maksymalnie precyzyjny termin zawarcia umowy ostatecznej i unikać niejasnych sformułowań co do takiego terminu. Datę zawarcia umowy przyrzeczonej można określić na kilka sposobów:

podając datę graniczną, do której ma być zawarta umowa przyrzeczona;

podając konkretną datę, kiedy ma być zawarta umowa przyrzeczona;

dokładnie oznaczając koniec terminu, w jakim powinna zostać zawarta umowa ostateczna.

Można wskazać zarówno termin zawarcia umowy przyrzeczonej w umowie przedwstępnej, jak i warunek, pod jakim zostanie zawarta umowa ostateczna.

Umowa przedwstępna kupna mieszkania może także uwzględniać wpłatę zadatku lub zaliczki przez przyszłego nabywcę nieruchomości. Bardzo ważne jest określenie, czym jest w takiej sytuacji płatność dokonana przez kupującego na rzecz sprzedającego.

Co daje umowa przedwstępna kupna mieszkania na kredyt?

Okolicznością uzasadniającą zawarcie umowy przedwstępnej kupna nieruchomości jest zaciągany przez potencjalnego kupującego kredyt na mieszkanie. Banki w takim przypadku bardzo często żądają formy zabezpieczenia zobowiązania, jaką może być właśnie umowa przedwstępna kupna mieszkania na kredyt hipoteczny.

Co daje umowa przedwstępna z punktu widzenia banku? Otóż traktowana jest ona jako rezerwacja nieruchomości, czyli klient ma wszelkie szanse na to, kupić daną nieruchomość po uzyskaniu finansowania. Właśnie dlatego przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny w banku często trzeba dołączyć do wniosku rzeczoną umowę i to najlepiej zawartą u notariusza.

A co daje umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego? Jej zawarcie u notariusza nie jest konieczne tak jak w przypadku aktu przeniesienia własności, jednak zapewnia stronom możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem, jeśli jedna z nich wycofa się z zawarcia umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna niemająca formy aktu notarialnego daje jedynie prawo do żądania naprawienia szkody z tytułu niezawarcia właściwej umowy.

Warto też dodać, że umowa przedwstępna kupna mieszkania na kredyt może uwzględniać zapis, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta, o ile kupujący otrzyma pozytywną decyzję kredytową z banku. Taka klauzula pozwala kupującemu wycofać się z zawarcia umowy właściwej w przypadku, gdy bank odrzuci wniosek o kredyt.

Warto wiedzieć: Umowa rezerwacyjna – co to jest i kiedy warto się na nią zdecydować?

Koszt umowy przedwstępnej zakupu mieszkania – jaki jest?

Wiemy już, jak ważna jest umowa przedwstępna kupna mieszkania. Ile kosztuje takie zabezpieczenie dla stron? Jeśli umowa przedwstępna zawierana jest w formie umowy cywilnoprawnej pomiędzy stronami, to nie pociąga za sobą kosztów dodatkowych.

Jednak można też zawrzeć umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego i wówczas umowę podpisuje się w obecności notariusza, który za sporządzenie umowy i jej poświadczenie pobiera taksę notarialną.

Jeśli zawierana będzie tylko umowa przedwstępna z podpisem notarialnie poświadczonym, a notariusz nie będzie sprawdzał jej treści, to koszt jej zawarcia wynosi maksymalnie około 100 zł brutto. Ostateczna opłata zależna jest m.in. od liczby podpisów do notarialnego poświadczenia. Taksa za jeden podpis to 24,60 zł brutto.

Inaczej jest w przypadku umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. Wiąże się ona z większymi opłatami. W tym przypadku wynagrodzenie notariusza, czyli taksa notarialna, zależna jest od wartości nieruchomości.

Przykładowo, jeśli przy zakupie mieszkania o wartości od 60000 zł do 100000 zł będzie podpisywana umowa przedwstępna, notariusz naliczy koszt w maksymalnej wysokości 50% od sumy: 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł.

Do tego doliczyć trzeba ewentualną opłatę za wniosek wieczystoksięgowy o ujawnienie roszczenia – 246 zł brutto. Koszt ten jest taksą notariusza za złożenie wniosku.

Koszt umowy przedwstępnej u notariusza obejmuje także 150 zł opłaty sądowej oraz 100 zł za wypisy aktu notarialnego.

Więcej informacji: Koszty notarialne 2021 – kto ponosi koszty notarialne przy zakupie/sprzedaży mieszkania?

Bardzo często przy okazji podpisywania umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości uwzględniane są w niej zadatek lub zaliczka. Obie formy przedpłaty mogą się pojawić w zapisach, jakie ujmuje umowa przedwstępna kupna mieszkania.

Częściej w takich umowach uwzględniona jest zaliczka, zwłaszcza wtedy, gdy ich treść jest przygotowywana przez sprzedającego. To, czy w umowie zostanie użyte słowo zadatek czy zaliczka, ma bardzo duże znaczenie, ponieważ wiąże się z innymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania – zadatek

Zadatek przy umowie przedwstępnej sprzedaży mieszkania zabezpiecza interesy obu stron w równym stopniu. Zgodnie z art. 394 Kodeksu cywilnego:

W razie braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

W praktyce więc jest to korzystne dla obu stron i dyscyplinuje je do tego, aby zawrzeć umowę przyrzeczoną, którą uwzględnia umowa przedwstępna kupna mieszkania.

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania – zaliczka

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania z zaliczką właściwie nie stanowi żadnego realnego zabezpieczenia przeprowadzenia transakcji. Oznacza ona, że sprzedający wpłaca niewielką kwotę pieniędzy – część ceny za mieszkanie – na rzecz sprzedającego. Jeśli umowa właściwa nie dojdzie do skutku, to bez względu na to, z czyjej winy się tak stało, zaliczka będzie podlegała zwrotowi.

Zupełnie inaczej jest w przypadku zawierania umowy przedwstępnej kupna mieszkania z zadatkiem.

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania – zadatek czy zaliczka? Jak widać, zadatek a zaliczka tylko pozornie są podobne do siebie – choć w obu przypadkach mamy do czynienia z formą przedpłaty, zadatek nie zawsze podlega zwrotowi, zaliczka natomiast tak.

Jeśli do sprzedaży nieruchomości nie dojdzie z winy kupującego, sprzedający zachowa zadatek. Z kolei w przypadku, gdy z winy sprzedającego nastąpi rozwiązanie umowy przedwstępnej, zadatek będzie musiał być przez niego zwrócony kupującemu w podwójnej wysokości.

Nie przegap: Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki – co powinna zawierać umowa?

Umowa przedwstępna a wpis do księgi wieczystej

Umowa przedwstępna a wpis do księgi wieczystej to kolejna ważna kwestia, o której warto pamiętać. Jeśli bowiem jest ona zawierana w formie aktu notarialnego, pozwala to notariuszowi złożyć wniosek o wpis roszczenia w księdze wieczystej danej nieruchomości.

Fakt zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości jest ujawniany w Dziale III – „Roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości”. Wniosek można złożyć również samodzielnie w sądzie rejonowym, który prowadzi daną księgę wieczystą. Koszt wpisu roszczenia wynosi 150 zł.

Dokonanie takiego wpisu jest dodatkowym zabezpieczeniem dla potencjalnego kupującego. Dzięki niemu będzie on miał możliwość skutecznego dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej – umowy sprzedaży nieruchomości wobec jej właściciela, obecnego i każdego przyszłego, który nabył mieszkanie już po ujawnieniu roszczenia w księdze wieczystej.

Ponadto wpis o roszczeniu może zniechęcić potencjalnych innych chętnych do zakupu nieruchomości, co również jest korzystne dla kupującego, który chce ją zarezerwować poprzez zawarcie umowy przedwstępnej. Dzisiaj księga wieczysta dostępna jest online, dlatego każdy może ją sprawdzić przed zakupem mieszkania.

Więcej informacji: Wpis do księgi wieczystej – jak złożyć wniosek? Ile kosztuje i trwa wpis hipoteki do księgi wieczystej?

Umowa przedwstępna kupna/sprzedaży mieszkania z hipoteką – co warto wiedzieć?

Zawarcie umowy przedwstępnej jest zazwyczaj konieczne w sytuacji, gdy następuje sprzedaż mieszkania z kredytem, a więc obciążonego hipoteką. Dokument zawiera bowiem zapis mówiący o tym, że sprzedający zobowiązuje się do wykreślenia hipoteki przed zawarciem właściwego aktu przeniesienia własności nieruchomości na kupującego.

Warto tutaj wyznaczyć odpowiedni termin na dokonanie takiej czynności oraz zawrzeć warunek, że jeśli nie zostanie ona wykonana w tym czasie, kupujący będzie miał prawo odstąpić od umowy bez żadnych konsekwencji. W praktyce wykreślenie hipoteki jest możliwe po uregulowaniu zobowiązania kredytowego i zazwyczaj sprzedający pokrywa je ze środków otrzymanych od kupującego.

Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania finansowanego kredytem hipotecznym może zabezpieczyć interesy kupującego. Można w niej zawrzeć warunek, że kwota wpłacona przez nabywcę na poczet spłaty zobowiązania jest zadatkiem. Jeśli sprzedający nie wykreśli hipoteki w wyznaczonym terminie, będzie musiał zwrócić nabywcy zadatek w podwójnej wysokości.

Jak widać, umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania z hipoteką to dokument, który warto podpisać. Najlepiej, jeśli zdecydujemy się zawrzeć umowę przed notariuszem, która chroni nasze prawa i interesy w najbardziej skuteczny sposób.

Umowa dożywocia – co to jest? Poznaj plusy, minusy i koszty zawarcia umowy dożywocia

Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego – czy warto?

Zacznijmy od tego, czy umowa przedwstępna kupna mieszkania musi być podpisana u notariusza. Nie jest to wymagane, niemniej zawarcie aktu notarialnego w takim przypadku skutecznie zabezpiecza interesy obu stron umowy.

Umowa przedwstępna kupna mieszkania u notariusza daje kupującemu większą pewność, że gdy np. sprzedający nie zechce sprzedać mu nieruchomości, będzie mógł skutecznie wystąpić przed sądem z roszczeniem o wypełnienie wszystkich zapisów zawartych w akcie notarialnym.

Ponadto przy zawieraniu umowy przedwstępnej u notariusza strony mogą mieć pewność, że została ona sporządzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawo o notariacie zobowiązuje notariusza dokonującego czynności do czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może spowodować skutki prawne. Ile kosztuje umowa przedwstępna kupna mieszkania u notariusza? Taksa notarialna zależy od wartości nieruchomości.

Jej wysokość może zostać obniżona, jeśli u jednego notariusza będzie podpisywana później umowa przyrzeczona oraz umowa przedwstępna kupna nieruchomości. Koszt zawsze jest dzielony wówczas na dwie części, które płaci się w dwóch ratach – przy podpisywaniu każdej z umów.

Wiemy już, że umowa zawierana przed notariuszem będzie wymagała poniesienia dodatkowych kosztów w przeciwieństwie do umowy cywilnoprawnej. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że dokument podpisany w obecności notariusza daje stronom większe możliwości do dochodzenia swoich praw przed sądem.

W przypadku niedotrzymania warunków umowy, nabywca, jak i sprzedający ma prawo wnieść pozew do sądu i dochodzić swoich roszczeń nad drodze postępowania sądowego. Co więcej, kupujący zyskuje dodatkowe zabezpieczenie w formie możliwości wpisania roszczenia zawartego w umowie do księgi wieczystej. Ze względu na istniejący zapis w KW, sprzedający, nie będzie mógł sprzedać nieruchomości innej osobie.

Przykładowy koszt sporządzenia umowy przedwstępnej kupna mieszkania o wartości 250 tys. u notariusza

Odpowiedzieliśmy sobie już na pytanie, czy przy podpisywaniu umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania musi być notariusz. Odpowiedź brzmi: nie musi, ale jego obecność z pewnością da nam większe prawa do dochodzenia swoich praw w sądzie.

Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, możesz też sprawdzić, z jakim kosztem będzie wiązać się podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania z notariuszem. Cena bowiem zależy od wartości mieszkania, dlatego, aby przybliżyć orientacyjny koszt, posłużyliśmy się konkretnym przykładem.

Wartość mieszkania: 250 000 zł

podatki od czynności cywilnoprawnych – 0 zł

– taksa notarialna – 885 zł (+23% VAT)

– wniosek wieczystoksięgowy – 200 zł (+23% VAT)

– wypisy – ok. 120 zł (+23% VAT)

– opłaty sądowe – 150 zł

Rozwiązanie umowy przedwstępnej zakupu i sprzedaży mieszkania – to możliwe?

Zapisy zawarte w umowie przedwstępnej mogą umożliwiać jej rozwiązanie. Jeśli zastrzeżono zadatek, to rozwiązanie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości spowoduje, że bez wyznaczania dodatkowego terminu do umowy, strona poszkodowana taką sytuacją będzie mogła zażądać sumy dwukrotnie wyższej za ten zadatek.

Rozwiązanie umowy przedwstępnej zakupu mieszkania możliwe jest za porozumieniem stron lub na zasadach ujętych w ewentualnej klauzuli o możliwości rozwiązania umowy. Umowa przedwstępna motywuje strony do spełnienia roszczenia i do zawarcia w wymienionym czasie umowy przyrzeczonej.

Odstąpienie od umowy przedwstępnej przez sprzedającego lub nabywcę może ciągnąć za sobą niemiłe konsekwencje. O ile w przypadku umowy cywilnoprawnej może chodzić jedynie o kwestię uregulowania zadatku lub zaliczki, to zerwanie umowy podpisanej w formie aktu notarialnego może zakończyć się nawet w sądzie.

Jeśli mimo wszystko planujesz odstąpić od transakcji, znajdź wzór rozwiązania umowy przedwstępnej, w którym wskażesz sposób rozliczenia pomiędzy stronami.

Rozwiązanie umowy przedwstępnej – zadatek

Z założenia rozwiązanie umowy przedwstępnej jest niemal niemożliwe. Zgodnie z prawem wpłacona zaliczka w przypadku rozwiązania umowy musi w całości wrócić do osoby, która ją uiściła.

Nieco inaczej wygląda jednak kwestia zadatku. Jeśli sprzedający zrywa umowę, wtedy jest zobligowany do zwrotu zadatku w jego dwukrotnej wysokości. Gdyby to jednak kupujący zerwał umowę przedwstępną, przez co nie dojdzie do ostatecznego sfinalizowania transakcji, cała kwota zostaje u sprzedającego.

Rozwiązanie umowy przedwstępnej za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy przedwstępnej zakupu mieszkania może odbyć się jedynie za porozumieniem stron lub na zasadach ujętych w klauzuli o możliwości rozwiązania umowy. Dlaczego? Umowa przedwstępna podpisywana jest w celu zmotywowania stron do spełnienia roszczenia i zawarcia umowy przyrzeczonej w określonym czasie.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna – co to jest?

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania to taka, w której strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Gdy chodzi o zbycie/zakup mieszkania, koniecznie powinniśmy zapisać, na jaką kwotę sprzedaży się umawiamy, w jakim terminie zostanie zrealizowana transakcja i czy przekazana będzie zaliczka lub zadatek. Umowa przedwstępna sprzedaży to dla nas gwarancja, że sprzedający nagle się nie rozmyśli, ani nie wybierze innych nabywców. Umowa przedwstępna może dotyczyć też darowizny. Zawiera się ją, gdy ze względu na przeszkody prawne lub faktyczne, czy też inne niedogodności dla stron, natychmiastowe podpisanie umowy definitywnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, a mimo to obie strony chcą zapewnić, że określona umowa zostanie w przyszłości zawarta.

Umowa przedwstępna a Kodeks cywilny

Kwestię umowy przedwstępnej reguluje art. 389 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

pixabay.com

Czy umowa przedwstępna musi być podpisana u notariusza? Forma umowy przedwstępnej nie została określona przez przepisy – można ją podpisać jako akt notarialny lub po prostu na własnym druku. Nawet umowa przedwstępna zamiany mieszkania z dopłatą nie musi być podpisywana u notariusza, choć skorzystanie z jego usług to zawsze pewność, że wszystkie formalności się zgadzają. Dlatego jeśli chcielibyśmy dochodzić swoich praw przed sądem – w przypadku niedotrzymania warunków umowy przedwstępnej – warto rozważyć akt notarialny. Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego ma większą moc prawną.

Zaliczka a zadatek w umowie przedwstępnej

W umowach przedwstępnych możemy spotkać się z pojęciem zadatku lub zaliczki. Obie te definicje określają kwotę stanowiącą zabezpieczenie transakcji. Są gwarancją dla obu stron umowy, że zostanie ona sfinalizowana. Czym się różnią? W przypadku wykonania transakcji ich założenia są takie same – ustalona kwota przekazana wcześniej przez kupującego przechodzi na poczet określonej w umowie ceny mieszkania. Różnice pojawiają się w sytuacji, gdy nie dochodzi do transakcji. Umowa przedwstępna i zadatek mają większe konsekwencje finansowe, gdy sprzedaż mieszkania nie dochodzi do skutku.

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania – zadatek

Umowa przedwstępna sprzedaży z zadatkiem skutkuje tym, że sprzedający ma prawo zatrzymać kwotę zadatku, jeśli kupujący zrezygnował z nieruchomości. W odwrotnej sytuacji – gdy to właściciel mieszkania po podpisaniu umowy przedwstępnej chciałby sprzedać dom komuś innemu – to kupujący ma prawo domagać się zwrotu dwukrotnej wartości zadatku. Dlatego też umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zadatkiem przyda się wtedy, gdy szczególnie chcemy być pewni dokonania operacji.

Jeśli nasza umowa przedwstępna kupna domu zawiera informacje o zaliczce, to w przypadku niesfinalizowania transakcji jest ona po prostu zwracana kupującemu. Co ważne, to w sytuacji, gdy umowa nie może być dopełniona z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron lub obie są tak samo temu winne, to zadatek lub zaliczka bez żadnych konsekwencji jest oddawana.

Umowa przedwstępna – wzór

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania może być zredagowana przez każdego, nie trzeba zwracać się od razu do notariusza. Jedynie należy pamiętać, by zawrzeć w niej następujące informacje:

dane osób podpisujących umowę,

datę i miejsce jej zawarcia,

przedmiot sprzedaży,

cenę sprzedaży,

termin zawarcia umowy przyrzeczonej,

wartość zadatku/zaliczki,

podpisy stron.

Umowa przedwstępna kupna domu z działką: wzór wygląda tak samo jak powyżej, musimy jedynie dodać informację o lokalizacji i powierzchni działki.

Należy pamiętać, że umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania z hipoteką powinna zawierać informację o wysokości zadłużenia. Wystarczy dodać podpunkt o następującej treści:

„Sprzedający oświadcza, że nieruchomość ta obciążona jest hipoteką w kwocie …. na rzecz banku ….. Na podstawie zaświadczenia wystawionego przez bank z dnia …. , pozostała kwota zadłużenia na dzień ….. wynosi ….. . Bank zobowiązuje się, przy jednorazowej spłacie całej kwoty pozostałego zadłużenia, wydać zgodę na wykreślenie hipoteki obciążającej przedmiotową nieruchomość”.

Draft umowy przedwstępnej możemy bez problemu znaleźć w internecie i tylko przystosować go do naszych potrzeb.

Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego ma większą moc prawną niż zwykły kontrakt cywilnoprawny, który w przypadku niezrealizowania umowy skutkuje tylko zwrotem zaliczki lub podwojonej wartości zadatku.

Zdarza się, że zablokowanie sprzedaży domu oznacza dla właściciela mieszkania o wiele więcej strat i niedogodności niż tylko utrata potencjalnych kupców, a wartość zadatku mu ich nie zrekompensuje. Wtedy może dochodzić swoich roszczeń przed sądem i domagać się odszkodowania, ale tylko w przypadku, gdy została zawarta umowa przedwstępna notarialna. W uzasadnionych przypadkach, oraz gdy została zawarta umowa przedwstępna kupna mieszkania u notariusza, osoba poszkodowana może domagać się, by umowa przyrzeczona została wypełniona.

Ile kosztuje umowa przedwstępna kupna mieszkania u notariusza?

Umowa przedwstępna u notariusza niesie ze sobą koszt w wysokości 50% taksy notarialnej, która byłaby naliczona od umowy docelowej. Maksymalna kwota taksy notarialnej jest zależna od wartości przedmiotu transakcji i regulują ją rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W 2022 roku stawki przedstawiają się następująco:

wartość transakcji do 3 000 zł = 100 zł ;

; wartość transakcji powyżej 3 000 zł do 10 000 zł = 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł;

od nadwyżki powyżej 3 000 zł; wartość transakcji powyżej 10 000 zł do 30 000 zł = 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

od nadwyżki powyżej 10 000 zł; wartość transakcji powyżej 30 000 zł do 60 000 zł = 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

od nadwyżki powyżej 30 000 zł; wartość transakcji powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł = 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

od nadwyżki powyżej 60 000 zł; wartość transakcji powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł = 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł; wartość transakcji powyżej 2 000 000 zł = 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej niż 10 000 zł, a w ramach czynności pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł.

Wysokość tej opłaty można negocjować z notariuszem, a najlepszym argumentem będzie obietnica, że właściwą umowę sprzedaży podpiszemy ponownie u niego. Można także umówić się, że umowa przedwstępna i akt notarialny zakupu mieszkania zostaną rozliczone wspólnie i dzięki temu opłata będzie mniejsza.

Umowa warunkowa a umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna warunkowa tym się różni od przedwstępnej, że zostaje zawarta tylko w sytuacji, gdy spełniony jest określony w niej warunek. Mamy na przykład sytuację, że mieszkanie, które jest przedmiotem umowy, podlega ustawowemu pierwokupowi. Można je zbyć komuś innemu tylko wtedy, gdy osoba uprawniona do pierwokupu nie skorzysta z tej możliwości. Wtedy właśnie można podpisać umowę warunkową, która poprzedza umowę przedwstępną.

Czytaj więcej

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zaliczką – Dokumenty prawne – ePrawoHub

Opis

Profesjonalna umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zaliczką. W przedmiotowej umowie przy zawarciu umowy dana jest zaliczka, a nie zadatek. Różnica między zadatkiem a zaliczką występuje dopiero w momencie niewykonania umowy przez jedną ze stron. W razie niewykonania umowy, zaliczka ulega zwrotowi. Nie ulega wątpliwości, iż zaliczka funkcjonuje między stronami, które sobie bardziej ufają. W praktyce występują osoby, które preferują brak dodatkowego zabezpieczenia w postaci zadatku i wybierają jako przedpłatę zaliczkę. Ta umowa jest przeznaczona dla tej kategorii ludzi. Poza tym umowa w pełni zabezpiecza Wasze interesy. Pozostaje Wam jedynie uzupełnienie niektórych kwestii umownych z drugą stroną i podpisanie umowy.

Umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, czyli terminy, które warto znać przed zakupem mieszkania!

Photo by Scott Graham on Unsplash

W przypadku większości umów przedwstępnych, zadatek jest rzeczą oczywistą i wręcz obowiązkową. W skrócie, jest to po prostu kwota wpłacona na poczet ceny świadczenia. Jest to jednak coś więcej niż zwykła zaliczka. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zadatkiem ma moc prawną – chroni obie strony umowy przed oszustwem lub zmianą zdania. Można więc powiedzieć, że zadatek na mieszkanie to nie tylko przedpłata, lecz także forma ubezpieczenia. Czy zadatek jest obowiązkowy? Jaka powinna to być kwota? Czy zadatek można odzyskać? Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Oszczędź czas i nerwy – sprzedaj mieszkanie do homly: Oszczędź czas i nerwy – sprzedaj mieszkanie do homly: uzyskaj ofertę

Umowa przedwstępna nieruchomości z zadatkiem – co to za dokument?

Zarówno zadatek, jak i sama umowa przedwstępna związane są z pierwszym etapem transakcji. Jest to pewnego rodzaju wprowadzenie do współpracy. Gdy podpisujesz taki dokument jako kupujący, zobowiązujesz się do nabycia nieruchomości. Jeżeli natomiast podpisujesz ją jako sprzedający – zapewniasz zbyć nieruchomość konkretnemu nabywcy.

Umowa przedwstępna z zadatkiem ma umożliwić obu stronom odpowiednie przygotowanie się do sporządzenia właściwej umowy kupna-sprzedaży. Taki dokument powinien zawierać kilka podstawowych informacji:

tytuł, datę i miejsce zawarcia umowy przedwstępnej;

dane osobowe obu stron;

warunki umowy kupna-sprzedaży;

określenie przedmiotu sprzedaży i praw własności;

konkretną, całościową cenę nieruchomości;

planowaną datę zawarcia umowy właściwej;

określenie momentu przekazania nieruchomości kupującemu;

jasno określony zadatek i jego wysokość;

ewentualnie – określenie kary umownej.

Umowa przedwstępna z zadatkiem może, ale nie musi mieć formy aktu notarialnego. Wystarczy forma cywilnoprawna. Czym różnią się od siebie te dwa rodzaje dokumentów? Poświadczenie notarialne ma swoje plusy. W przypadku, gdy jedna strona uchyla się od wywiązania ze swoich obowiązków – druga może ubiegać się o wypełnienie postanowień umowy wbrew jej woli. Co to oznacza w praktyce? Poświadczenie notarialne gwarantuje Ci, że do sprzedaży dojdzie, bez względu na późniejsze zachowanie i decyzje drugiej strony.

Nie oznacza to jednak, że umowa przedwstępna i zadatek podpisane bez udziału notariusza nie chronią Cię w żaden sposób. Co prawda, nie można wówczas ubiegać się o wypełnienia postanowień umowy wbrew woli drugiej osoby. Przy niej także przysługuje Ci odszkodowanie w formie zadatku lub ustalonej wcześniej kary umownej.

Zadatek a zaliczka przy umowie przedwstępnej. Czym dokładnie się to różni?

Zastanawiasz się, czym właściwie różnią się te dwa terminy? Być może używasz ich zamiennie ze sobą. To błąd! Zaliczka a zadatek na mieszkanie to wcale nie to samo. Co prawda pełnią one podobną funkcję, ale niosą ze sobą inne konsekwencje prawne i finansowe.

Czym więc dokładnie jest jest zadatek przy umowie przedwstępnej? Jest to wpłata pewnej sumy pieniędzy przez kupującego dla sprzedającego nieruchomość. Co ważne, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zadatkiem chroni obie strony transakcji. Wpłacone pieniądze podlegają wówczas zapisom art. 394 Kodeksu cywilnego. Na tej podstawie można więc wyciągnąć odpowiednie konsekwencje od strony, która nie wywiąże się z umowy.

Zadatek w umowie przedwstępnej jest częścią pełnej kwoty świadczenia. Przekazywany jest on na zakup tylko jeśli faktycznie dojdzie do pomyślnej realizacji transakcji. Co w takim razie dzieje się, gdy nie dojdzie do zrealizowania założeń umowy z winy którejś ze stron? Jeśli to Ty jesteś w tym wypadku osobą poszkodowaną, możesz domagać się zwrotu kosztów w wysokości dwa razy większych niż wpłacony zadatek. Natomiast jeśli sytuacja jest odwrotna, sprzedający może zatrzymać pieniądze.

Zadatek a zaliczka przy umowie przedwstępnej – co wybrać?

Zadatek przy umowie przedwstępnej daje znacznie większe poczucie bezpieczeństwa niż zaliczka. Ta druga forma to także płatność z góry pewnej części pełnej ceny nieruchomości. Na czym więc polega różnica? Zadatek na mieszkanie jest jasno zdefiniowany Kodeksem cywilnym, a zaliczka – nie.

W praktyce oznacza to, że zwrot zaliczki oparty jest tylko i wyłącznie na ogólnych przepisach o umowach wzajemnych. Zaliczka nie jest też konkretnym zabezpieczeniem umowy zakupu. Przez ten brak jakichkolwiek zabezpieczeń prawnych sprzedający może właściwie w każdym momencie odstąpić od postanowień umowy. Nie ponosi przy tym żadnych konsekwencji prawnych w przypadku nieporozumienia. A więc – jeśli sprzedajesz mieszkanie, korzystniejsza dla Ciebie będzie zaliczka. Zabezpieczy Cię to przed ewentualną zmianą nastroju klienta. Kupujesz? Negocjuj o zaliczkę. Da Ci to większą elastyczność.

Ustalając umowę przedwstępną i zadatek musisz jawnie i konkretnie nazwać formę przedpłaty. Jeśli nikt jej nie zdefiniuje, będzie ona prawnie traktowana jako zaliczka. Wówczas jedyna forma rekompensaty przy zerwaniu umowy, na jaką możesz liczyć, to zwrot poniesionych kosztów.

Czy przy umowie przedwstępnej musi być zadatek?

W wielu umowach przedwstępnych wykorzystuje się zadatek. Nie jest on jednak koniecznością. Ma służyć raczej jako zabezpieczenie obu stron przed ewentualną zmianą zdania. Umowa przedwstępna bez zadatku jest w takim samym stopniu zobowiązująca, jak dokument potwierdzony zadatkiem.

Mimo to warto zadbać o zadatek przy umowie przedwstępnej. Fakt, wiąże się to dla Ciebie z dodatkowymi formalnościami i opłatą. Pieniądze te jednak wcale nie przepadają. Co ważne, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zadatkiem stanowi dla Ciebie prawną ochronę. Najprościej rzecz ujmując – zadatek nie jest obowiązkowy, lecz jest dla Ciebie bardzo korzystny.

Umowa przedwstępna z zadatkiem a bez

Umowa przedwstępna z zadatkiem jest teoretycznie tak samo wiążąca, jak dokument podpisany bez zapłaty jakiejkolwiek kwoty. Jednakże pieniądze są bardziej namacalne niż sam podpis i zdecydowanie bardziej motywują obie strony do ścisłego trzymania się zobowiązań. Zwykła umowa cywilnoprawna bez zadatku, poświadczenia notarialnego ani jasno określonej kary umownej nie daje Ci właściwie żadnego realnego zabezpieczenia. Sprzedawca może na przykład znaleźć kupca, który da lepszą ofertę. W takim przypadku po prostu zwróci Ci wpłaconą kwotę i zrezygnuje ze sprzedaży.

W sytuacji podobnej do opisanej powyżej ostatecznie zostajesz z niczym. Musisz od nowa rozpocząć żmudne poszukiwania idealnego mieszkania. Sprawa wyglądałaby inaczej, jeśli umowa przedwstępna miała wpłacony i zdefiniowany zadatek. W takim przypadku odstąpienie od umowy przez sprzedawcę kosztowałoby go dużo więcej. Masz więc pewnego rodzaju gwarancję, że nie wycofa się on od zawarcia właściwej umowy sprzedaży.

Umowa przedwstępna – ile wynosi zadatek?

Zdecydowałeś się na podpisanie umowy kupna z uwzględnieniem zadatku? Świetnie! Twoje interesy są teraz prawnie chronione i jesteś ubezpieczony przed wszelkimi niedogodnościami. Pozostaje jednak jeszcze jedno pytanie – ile zadatku wymaga umowa przedwstępna?

Wysokość zadatku (a także zaliczki) nie jest regulowana przepisami prawa. Możesz więc ustalić ze sprzedającym dowolną kwotę, jaka Was zadowala. Standardowo, przyjmuje się, że na rzecz zadatku w umowie przedwstępnej wpłaca się 10% ceny sprzedaży. Nie jest to jednak sztywna reguła, której musisz się trzymać. Właściwie każda kwota może być uznana jako zadatek. Warunkiem jest oczywiście dojście przy tym do porozumienia ze sprzedającym.

Czy zadatek można odzyskać?

Jak już prawdopodobnie się domyślasz, krótka odpowiedź na to pytanie brzmi – tak. Zadatek wpłacony na rzecz umowy wstępnej można odzyskać, jednak tylko w niektórych sytuacjach. Pamiętaj, że wpłacona kwota chroni nie tylko Twoje interesy, lecz także sprzedającego. Dlatego też, jeśli nie wywiążesz się z postanowień umowy, wpłacony przez Ciebie zadatek przepada.

Jak odzyskać zadatek z umowy przedwstępnej?

Do rozważenia są tutaj dwie opcje – Ty odstępujesz od umowy lub robi to sprzedawca. Umowa przedwstępna z zadatkiem ma chronić interesy przeciwnej strony transakcji przed każdą ewentualnością. Co w takim razie należy zrobić, kiedy chcesz zmienić zdanie? Jak odzyskać zadatek z umowy przedwstępnej? Na jaką kwotę możesz liczyć, jeśli to sprzedający zrezygnował?

Zerwanie umowy przedwstępnej przez sprzedającego

Jeśli nastąpi zerwanie umowy przedwstępnej przez sprzedającego, możesz skorzystać z wpłaconego wcześniej zadatku. Zaletą takiej formy ubezpieczenia jest fakt, że w żaden sposób nie musisz nikomu udowadniać, że poniosłeś jakąś szkodę. Co więcej, należy Ci się zwrot dwukrotności zadatku.

Pamiętaj jednak, że zadatek ma swój termin ważności. Kodeks cywilny jasno stwierdza, że umowa przedwstępna ważna jest przez rok od jej podpisania przez obie strony. Jednakże, czas na ubieganie się o zwrot utraconego zadatku jest znacznie dłuższy. Możesz wnosić roszczenia o zwrot podwójnego zadatku z umowy przedwstępnej nawet do 10 lat od daty zawarcia umowy.

Umowa przedwstępna – odstąpienie przez kupującego

Co w sytuacji, gdy to kupujący odstąpi od umowy przedwstępnej? Nie martw się – nie oznacza to wcale, że musisz wypłacić sprzedającemu dwukrotność zadatku. Nie pozostaniesz jednak przy tym bez szkód. Sprzedający zatrzymuje dla siebie pełną kwotę wpłaconego przez Ciebie wcześniej zadatku.

Pamiętaj jednak, że zadatek i kary umowne to dwie osobne kwestie. Oznacza to, że jeśli umowa przedwstępna określała jakiekolwiek dodatkowe kary umowne – prawdopodobnie będziesz musiał je zapłacić. Prawnie nie mają one nic wspólnego z uiszczoną przez Ciebie wcześniej wpłatą zadatku.

Zawarcie umowy przedwstępnej z zadatkiem to Twój pierwszy krok do zakupu własnej nieruchomości. Warto sporządzić taki dokument w każdym przypadku – daje on obu stronom większą pewność, że faktycznie dojdzie do transakcji. Jeśli wszystkie formalności i kwestie prawne związane ze sprzedażą lub kupnem nieruchomości Cię przerastają – skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy Ci kupić lub sprzedać mieszkanie. Gwarantujemy przy tym minimalną ilość formalności i maksymalną przejrzystość całego procesu.

키워드에 대한 정보 umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zaliczką

다음은 Bing에서 umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zaliczką 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  미디어 파사드 프로젝터 | 프로젝션 맵핑, 미디어 파사드 영상 👉빔프로젝터 벽면 인테리어 활용 예시 161 개의 정답
See also  밸리데이션 가이드 라인 | [Gmp 교육] 밸리데이션 답을 믿으세요

See also  Rosyjskie Strony Z Haftem Krzyżykowym | Amazing Cross Stitch From Russia / Великолепные Вышивки Со Всей России 104 개의 정답

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Zadatek a zaliczka w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Zadatek #a #zaliczka #w #umowie #przedwstępnej #sprzedaży #nieruchomości.


YouTube에서 umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zaliczką 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Zadatek a zaliczka w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. | umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zaliczką, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment