Umowa O Pracę 3 4 Etatu 2019 | Skutki Zmiany Wymiaru Etatu 최근 답변 147개

당신은 주제를 찾고 있습니까 “umowa o pracę 3 4 etatu 2019 – Skutki zmiany wymiaru etatu“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Donata Kadry w pigułce 이(가) 작성한 기사에는 조회수 1,169회 및 좋아요 20개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

umowa o pracę 3 4 etatu 2019 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Skutki zmiany wymiaru etatu – umowa o pracę 3 4 etatu 2019 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Owocem współpracy między Kadrami w pigułce a iPersonel jest seria artykułów, przedstawiająca niefortunne przypadki kadrowo-płacowe.
iPersonel to system kadrowo-płacowy, który wspomaga zarządzanie kadrami i naliczanie wynagrodzeń w firmach średniej wielkości oraz dużych.
W artykułach pojawiło się wiele przykładów z życia wziętych, ponieważ wiemy, z iloma skomplikowanymi przypadkami zmagają się na co dzień pracownicy działów kadrowo-płacowych. Proste, podręcznikowe przykłady są niewystarczające, gdy kilka czynników jednocześnie wpływa na listę płac. I tu przychodzimy z pomocą. 😉
Na blogu wyjaśniamy, jak częste ostatnio zmiany etatów, będące skutkiem epidemii, wpływają na:
• podstawę zasiłków,
• wymiar urlopu,
• kwotę wolną od potrąceń,
• nadgodziny dla niepełnoetatowców.
Zmiana wymiaru etatu niezależnie od powodu tej zmiany, co do zasady wymaga obliczenia nowej podstawy wynagrodzenia/zasiłku chorobowego pod warunkiem wystąpienia niezdolności do pracy pracownika spowodowanej chorobą.
Zmniejszenie wymiaru urlopu jest wynikiem zmniejszenia wymiaru etatu pracownika. Część pracodawców korzystających z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, zdecydowało o zmniejszeniu ich wymiaru etatu do 20% (jednak do wymiaru etatu nie niższego niż ½ etatu).
Zmiana wymiaru etatu wpływa na zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz zmniejszenie liczby godzin zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy.
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, kwota wolna od potrąceń ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. W nawiązaniu do art. 87(1) § 2 Kodeksu pracy, który odwołuje się do § 1 tegoż artykułu uznać należy, że zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń o 25% na każdego członka rodziny nieosiągającego dochodu (którego pracownik ma na utrzymaniu), dotyczy także sytuacji, w której pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze etatu.
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek ustalenia z pracownikiem niepełnoetatowym dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie o pracę wymiar czasu pracy (tzw. limit), których przekroczenie, uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia do 50% lub 100% dodatku do wynagrodzenia.
iPersonel: https://www.ipersonel.pl
Link do artykułu na temat nadgodzin dla niepełnoetatowca:
https://kadrywpigulce.pl/nadgodziny-dla-niepelnoetatowca/
Link do artykułu na temat zwiększenia kwoty wolnej od potrąceń:
https://kadrywpigulce.pl/kwota-wolna-od-potracen/
Link do artykułu na temat zmniejszenia wymiaru urlopu:
https://kadrywpigulce.pl/zmniejszenie-wymiaru-urlopu/
Link do artykułu na temat podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku zmiany wymiaru etatu:
https://kadrywpigulce.pl/podstawa-zasilku-chorobowego-w-przypadku-zmiany-wymiaru-etatu/
SKLEP:
https://kadrywpigulce.pl/produkty/
Zdjęcie na okładce książki oraz w miniaturze YT: https://www.diamondphotography.pl
Więcej mnie:
www.kadrywpigulce.pl
www.facebook.com/kadrywpigulce

Czekam na Twoje pytania pod adresem mailowym: [email protected]
lub poprzez formularz kontaktu dostępny tutaj: http://kadrywpigulce.pl/kontakt/

umowa o pracę 3 4 etatu 2019 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. i jego wpływ na …

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin, wysokość ustawowej płacy … 3/4 etatu, 1.687,50 zł.

+ 여기에 더 보기

Source: serwiskadrowego.pl

Date Published: 9/21/2022

View: 1979

Płaca minimalna 2019 – sprawdź najniższą krajową netto/brutto

3. Stawka obowiązuje od 01.01.2019. 4. Minimalna stawka godzinowa w 2018 to … które są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę na pełny etat …

+ 더 읽기

Source: www.zadluzenia.com

Date Published: 6/22/2021

View: 9278

Płaca minimalna 2019 a zatrudnienie w niepełnym wymiarze …

Tak więc w przypadku umowy o pracę na 1/2 etatu minimalna płaca będzie wynosić 1125 zł brutto. Z kolei jeśli pracownik będzie zatrudniony na 3/4 …

+ 여기를 클릭

Source: gratka.pl

Date Published: 12/29/2021

View: 3467

Praca na pół etatu — ile to godzin? Ile urlopu? Gdzie szukać …

Ważne: Etat to inaczej stała posada na umowę o pracę ze stałą pensją. … Wymiar czasu pracy 2020 + normy godzin na pełnym, 1/2 i 3/4 etatu.

+ 여기에 자세히 보기

Source: interviewme.pl

Date Published: 5/15/2022

View: 775

Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz … – ZUS

wyższy od minimalnego wynagrodzenia. Przykład 3. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu, od 1 czerwca. 2019 r. zostaje objęty …

+ 더 읽기

Source: www.zus.pl

Date Published: 11/14/2021

View: 3786

주제와 관련된 이미지 umowa o pracę 3 4 etatu 2019

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Skutki zmiany wymiaru etatu. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Skutki zmiany wymiaru etatu
Skutki zmiany wymiaru etatu

주제에 대한 기사 평가 umowa o pracę 3 4 etatu 2019

 • Author: Donata Kadry w pigułce
 • Views: 조회수 1,169회
 • Likes: 좋아요 20개
 • Date Published: 최초 공개: 2020. 9. 8.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=VgM2kF3rSN8

Ile wynosi płaca minimalna na 3 4 etatu?

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. W porównaniu z poprzednim rokiem najniższa krajowa w 2022 r. wzrosła o 210 zł brutto (a minimalna stawka godzinowa o 1,40 zł brutto). W przypadku 3/4 etatu najniższa krajowa to 2257,50 zł brutto, a przy pracy na pół etatu — 1505 zł brutto.

Ile wynosi wynagrodzenie za 3 4 etatu netto?

Wynagrodzenie minimalne

Wyliczenie minimalnego wynagrodzenia w niepełnym wymiarze godzin: Zatrudnienie 1/4 etatu: 752,50 zł brutto, 590,89 zł netto. Zatrudnienie 1/2 etatu: 1 505 zł brutto, 1 181,78 zł netto. Zatrudnienie 3/4 etatu: 2 257,50 zł brutto, 1 772,68 zł netto.

Ile na reke na 3 4 etatu 2022?

Minimalne wynagrodzenie netto na 3/4 etatu w 2022 roku wynosi więc 1772,68 zł. W tym przypadku również nie pobiera się zaliczki na podatek dochodowy.

Jak obliczyć wynagrodzenie za niepełny etat?

miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieprzepracowanych, otrzymaną kwotę odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Ile godzin się pracuje na 3 4 etatu?

Godziny do przepracowania na 3/4 etatu: w danym miesiącu liczba godzin pracy wynosi 168. Dla 3/4 etatu wymiar czasu pracy wyniesie więc 126 godzin (168 x ¾).

Czy 3 4 etatu liczy się do stażu pracy?

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie skraca stażu, co znaczy, że np. rok przepracowany na część etatu liczy się jako rok do stażu emerytalnego.

Ile dni urlopu przysługuje na 3 4 etatu?

Ustalając urlop wypoczynkowy pracownika, należy pomnożyć wymiar etatu przez pełny wymiar urlopu: 3/4 x 26 dni = 19,5. Po zaokrągleniu do pełnego dnia w górę są to 20 dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania przez pracownika.

Co to jest umowa na 3 4 etatu?

Jeśli pracownik pracuje mniej niż 10 lat, Kodeks pracy przyznaje mu 20 dni urlopu. Natomiast praca co najmniej od 10 lat, uprawnia do dłuższego urlopu w postaci 26 dni. Gdyby pracownikowi na pełnym etacie przysługiwał 20-dniowy urlop, praca na 3/4 etatu daje 15 dni urlopu na rok kalendarzowy.

Ile zarabia osoba poniżej 26 roku życia?

Osoba zatrudniona podstawie umowy o pracę, która nie ukończyła jeszcze 26 roku życia, zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych. Warunkiem jest nieprzekroczenie pierwszego progu podatkowego, co oznacza, że pracownik musi w ciągu roku zarobić mniej niż 85 628,00 złotych brutto.

Jak się liczy etat?

Czas pracy niepełnoetatowców – określenie wymiaru czasu pracy
 1. należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
 2. następnie trzeba dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,

Ile godzin na 3 4 etatu w lipcu 2022?

Ponieważ, dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie, w lipcu 2022 r. „niepełnoetatowy” (nominalny) czas pracy to: dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu: 126 godz. (168 godz.

Ile wynosi najniższa krajowa bez podatku?

Jest to równowartość 2363,56 zł netto, czyli „na rękę” i to właśnie tyle powinna wynosić płaca minimalna na pełen etat — tak wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów, które weszło w życie 1 stycznia 2022 roku. Zgodnie z nowymi przepisami, również osoby do 26. roku życia dostaną 2363,56 zł netto.

Ile wynosi składka ZUS za pracownika na pół etatu?

Biorąc pod uwagę powyższe, wynagrodzenie minimalne dla osób pracujących na pół etatu w 2021 wyniesie 1074,33 zł netto. Od kwoty brutto odejmujemy: 191,94 zł – składki na ubezpieczenia społeczne: (136,64 zł emerytalne + 21,00 zł rentowe + 34,30 zł chorobowe), 108,73 zł – składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9%)

Ile jest płatne zwolnienie lekarskie?

Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim otrzymuje 80% miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli zwolnienie jest spowodowane ciążą lub wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, wówczas pracownikowi przysługuje 100% wynagrodzenia.

Jak przeliczyć godziny pracy na etat?

Wymiar czasu pracy oblicza się:

mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie, dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Ile na reke w 2022?

dochód minimalny netto bez zmian. 3010 zł brutto, to netto na rękę 2363,56 zł.

Co to jest umowa na 3 4 etatu?

Jeśli pracownik pracuje mniej niż 10 lat, Kodeks pracy przyznaje mu 20 dni urlopu. Natomiast praca co najmniej od 10 lat, uprawnia do dłuższego urlopu w postaci 26 dni. Gdyby pracownikowi na pełnym etacie przysługiwał 20-dniowy urlop, praca na 3/4 etatu daje 15 dni urlopu na rok kalendarzowy.

Ile będzie wynosić płaca minimalna w 2022 roku?

Od początku 2022 r., kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3010 zł.

Jaki jest minimalny etat?

Wynagrodzenie pracownika

W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu wynagrodzenie to oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Zatem przy zatrudnieniu w wymiarze 1/8 etatu wynagrodzenie pracownika brutto nie może być niższe niż 376,25zł.

Najniższa krajowa 2022: ile to netto? Minimalne wynagrodzenie

Najniższa krajowa , nazywana również płacą minimalną lub wynagrodzeniem minimalnym, to ustalana przez państwo minimalna stawka za pracę w określonym wymiarze czasowym.

Jest ona niezależna od poziomu kompetencji pracownika, czyli przysługuje każdemu pracownikowi (zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia).

Chcesz dowiedzieć się, czy najniższa krajowa w Polsce wzrosła w 2022 roku i jaki jest jej obecny poziom? Dobrze trafiłeś!

Z tego artykułu dowiesz się:

ile wynosi najniższa krajowa w 2022 roku w Polsce (dla umowy o pracę i umowy zlecenia)

jaka jest najniższa krajowa na godzinę (minimalna stawka godzinowa)

jakie jest minimalne wynagrodzenie netto (na rękę)

ile wynosi najniższa pensja dla osób pracujących na 3/4 lub pół etatu oraz pracowników poniżej 26. roku życia

jak najniższa krajowa w Polsce wypada na tle poziomu minimalnych wynagrodzeń w innych krajach.

Chcesz od razu napisać CV? Skorzystaj z naszego kreatora, w którym znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia i praktyczne podpowiedzi. Stwórz CV w 5 minut tutaj.

Stwórz CV teraz

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj.

Nowe stawki składek i nowe kwoty minimalnego wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe stawki minimalnego wynagrodzenia. Ile dostaniesz „na rękę” w niepełnym wymiarze godzin i na całym etacie? Ile wynosi stawka godzinowa? Sprawdź.

Wynagrodzenie minimalne

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie na cały etat wynosi 3 010 zł brutto. „Na rękę”, czyli netto, wynosi 2 363,56 zł. To więcej o 210 zł od pensji minimalnej w 2021 roku.

Wyliczenie minimalnego wynagrodzenia w niepełnym wymiarze godzin:

Zatrudnienie 1/4 etatu: 752,50 zł brutto, 590,89 zł netto

Zatrudnienie 1/2 etatu: 1 505 zł brutto, 1 181,78 zł netto

Zatrudnienie 3/4 etatu: 2 257,50 zł brutto, 1 772,68 zł netto

Minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców w 2022 wynosi wysokości 19,70 zł. Została podwyższona o 1,40 zł w stosunku do 2021 roku.

Czytaj także: Zmiany wpływające na wysokość zarobków w 2022 roku

Nowe stawki składek

Polski Ład zakłada, że minimalne wynagrodzenie za pracę nie podlega opodatkowaniu. Dlatego osoby zarabiające najniższą krajową nie zapłacą podatku dochodowego.

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają zmianę w obliczeniu składki zdrowotnej – będzie w całości naliczana z dochodu pracownika. Dotychczas część składki zdrowotnej w wysokości 7,75 proc. była obliczana z zaliczki podatkowej.

W tym roku składki pobierane przy wynagrodzeniu minimalnym wynoszą:

Składka emerytalna – 293,73 zł

Składka rentowa – 45,15 zł

Składka chorobowa – 73,75 zł

Składka zdrowotna – 233,76 zł

Czytaj także: Rok 2022 przynosi ważne zmiany dla rodzin, pracowników, osób starszych i z niepełnosprawnościami

Minimalne wynagrodzenie 2022 – wszystko co musisz wiedzieć

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku – ile wynosi netto, a ile brutto? Jaka jest minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenie? Ile wyniesie koszt pracodawcy?

Minimalne wynagrodzenie 2022 brutto

Minimalne wynagrodzenie 2022 wynosi 3010,00 zł brutto. Jest to kwota wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS. Od minimalnego wynagrodzenia od 2022 r. nie pobiera się już podatku dochodowego. Polski Ład wprowadził minimalne wynagrodzenie bez podatku.

Kwota minimalnej płacy wzrosła od 2021 r. o 210 zł. W poprzednim roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2800 zł brutto.

Wysokość minimalnej płacy >>> WSKAŹNIK

Minimalne wynagrodzenie 2022 netto

Minimalne wynagrodzenie 2022 netto wynosi 2 363,56 zł. Zgodnie z obliczeniami kalkulatora wynagrodzeń (Polski Ład) składka emerytalna przy minimalnym wynagrodzeniu wyniesie 293,78 zł, składka rentowa – 45,15 zł, składka chorobowa – 73,75 zł. Razem na składki przeznacza się 412,68 zł. Podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest kwota 2 597,32 zł, a sama składka wynosi 233,76 zł. Suma składek ZUS i składki zdrowotnej to 646,44 zł.

3010,00 zł – 646,44 zł = 2363,56 zł (wynagrodzenie netto)

Minimalne wynagrodzenie 2022 – stawka godzinowa, zlecenie

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku przy umowie zlecenie obliczane jest na podstawie tzw. stawki godzinowej. Jest to minimalna kwota, którą zleceniobiorca powinien otrzymać za godzinę swojej pracy. Minimalna stawka godzinowa w 2022 roku wynosi 19,70 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa netto wynosi 14,91 zł.

Rozporządzenie o minimalnym wynagrodzeniu w 2022 roku

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł. Natomiast § 2 rozporządzenia ustala, że od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł. Dzięki obliczeniom w kalkulatorze umów zleceń (Polski Ład) otrzymujemy kwoty składek: składka emerytalna – 1,92 zł, składka rentowa – 0,30 zł, składka chorobowa – 0,00 zł. Suma składek ZUS wynosi więc 2,22 zł. Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota 17,48 zł, a sama składka wynosi (9% podstawy wymiaru) 1,57 zł. W sumie składki ZUS i składka zdrowotna to 3,79 zł. Podatek zryczałtowany wynosi 1,00 zł.

19,70 – 4,79 = 14,91 zł (stawka minimalna netto)

Minimalne wynagrodzenie na 3/4 etatu w 2022 roku

Skoro minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 zł to minimalna płaca na 3/4 etatu to kwota 2257,50 zł brutto. Przy użyciu kalkulatora, składki ZUS, składka zdrowotna i kwota netto przedstawia się następująco:

Składki ZUS Składka zdrowotna Zaliczka na podatek dochodowy Netto Brutto emerytalna rentowa chorobowa suma składek podstawa wymiaru składka 220,33 33,86 55,31 309,50 1 948,00 175,32 0,00 1 772,68 2 257,50

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku a koszty pracodawcy

Minimalne wynagrodzenie netto na 3/4 etatu w 2022 roku wynosi więc 1772,68 zł. W tym przypadku również nie pobiera się zaliczki na podatek dochodowy.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę to wzrost kosztów pracodawcy. O ile wzrosły koszty zatrudnienia od 2021 do 2022 roku?

Podstawa wymiaru składki/minimalna płaca Składka emerytalna 9,76% Składka rentowa 6,5% Składka wypadkowa 1,67% Składka na Fundusz Pracy 2,45% Składka na FGŚP 0,10% Razem 2021 r. – 2800 zł 273,28 zł 182,00 zł 46,76 zł 68,60 zł 2,80 zł 573,44 zł 2022 r. – 3010 zł 293,79 zł 195,65 zł 50,27 zł 73,75 zł 3,01 zł 616,47 zł

Koszty pracodawcy związane ze składkami wynoszą w 2022 r. 616,47 zł miesięcznie. Wzrosły o 43,03 zł w porównaniu do 2021 r. Do całkowitego koszty zatrudnienia należy dodać jeszcze podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w kwocie 210 zł. Razem będzie to więc wzrost kosztów po stronie pracodawcy o 253,03 zł.

Minimalne wynagrodzenie 2022 – kalkulator

Minimalne wynagrodzenie netto i brutto w 2022 roku można obliczyć dzięki kalkulatorom:

Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład (umowa o pracę – Kalkulator oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.)

Kalkulator umów zlecenia – Polski Ład (Kalkulator pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenia ze składkami ZUS, bez składek ZUS oraz przy 50% kosztach uzyskania przychodu.)

Polecamy: Wynagrodzenia 2022 z ebookiem Polski Ład – przepisy przejściowe

Minimalne wynagrodzenie za pracę [TABELA]

Rok Minimalne wynagrodzenie za pracę Podstawa prawna 2022 3010 Dz. U. z 2021, poz. 1690 2021 2800 Dz. U. z 2020, poz. 1596 2020 2600 Dz.U. 2019, poz. 1778 2019 2250 Dz.U.2018, poz.1794 2018 2100 Dz.U. z 2017, poz. 1747 2017 2000 Dz.U. z 2016, poz. 1456 2016 1850 – (kwota brutto 100%) 1480 – (w pierwszym roku pracy 80%) Dz.U. z 2015, poz. 1385 2015 1750 – (kwota brutto 100%) 1400 – (w pierwszym roku pracy 80%) Dz.U. z 2014, poz. 1220 2014 1680 – (kwota brutto 100%) 1344 – (w pierwszym roku pracy 80%) Dz.U. z 2013, poz. 1074 2013 1600 – (kwota brutto 100%) 1280 – (w pierwszym roku pracy 80%) Dz.U. z 2012, poz. 1026 2012 1500 1 200 – (w pierwszym roku pracy 80%) Dz.U. z 2011 Nr192, poz. 1141 2011 r. 1 386 – (kwota brutto 100%) 1 108,80 – (w pierwszym roku pracy 80%) Dz.U. z 2010 Nr 194, poz. 1288 2010 r. 1 317 – (kwota brutto 100%) 1 053,60 – (w pierwszym roku pracy 80%) M.P. z 2009 r. Nr 48, poz. 709

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1690)

Polecamy: Wynagrodzenia 2022 z ebookiem Polski Ład – przepisy przejściowe

Jak ustalić wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca?

W przypadku nieobecności pracownika przez część miesiąca z powodu choroby lub innej przyczyny pojawia się problem dotyczący sposobu wyliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca. Istnieją dwie metody obliczania wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej za przepracowane dni miesiąca. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca ustalane jest w zależności od tego jaka była przyczyna absencji danego pracownika.

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca – nieobecność spowodowana chorobą

Jeżeli pracownik był nieobecny w pracy przez część miesiąca, a za pozostałą część otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie chorobowe lub pobierał m.in.:

zasiłek chorobowy,

zasiłek macierzyński,

zasiłek opiekuńczy,

świadczenie rehabilitacyjne,

wówczas wynagrodzenie określone stawką miesięczną w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca należy wyliczyć w następujący sposób:

pełne miesięczne wynagrodzenie należy podzielić przez 30 (bez względu na liczbę dni miesiąca), otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni choroby wynikającą ze zwolnienia lekarskiego, otrzymaną kwotę odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład 1.

Pracownik ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 3500 zł brutto był niezdolny do pracy z powodu choroby przez 10 dni kalendarzowych w okresie 07.01.2022 r. – 16.01.2022 r. Za ten okres pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe. Natomiast wynagrodzenie za okres 01-06.12.2022 r. oraz 17-31.12.2022 r. należy wyliczyć w następujący sposób:

(3500 zł : 30) x 10 dni = 1166,67 zł

3500 zł – 1166,67 zł = 2 333,33 zł → wynagrodzenie brutto za przepracowaną część miesiąca.

Polecamy Rozliczaj wygodnie pracowników online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia!

Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Rozliczaj podatki i ZUS przez internet!

Rozliczaj podatki i ZUS przez internet! Zapomnij co to Płatnik! Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Inna nieobecność niż choroba a wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Sposób wyliczenia wynagrodzenia ustalonego w stałej miesięcznej stawce za przepracowaną część miesiąca w przypadku nieobecności z przyczyn innych niż choroba lub podjęcia/zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca ustala się w następujący sposób:

miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieprzepracowanych, otrzymaną kwotę odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład 2.

Pracownica podejmuje zatrudnienie na pełen etat (praca od poniedziałku do piątku) od dnia 27.01.2022 r. Stałe miesięczne wynagrodzenie wynosi 3200 zł brutto. W styczniu 2022 r. liczba godzin do przepracowania to 152 h.

Wynagrodzenie za okres 25.01.2022 r. – 31.01.2022 r. należy wyliczyć w następujący sposób:

3200 zł : 152 h = 21,05 zł

21,05 zł x 112 h nieprzepracowane = 2 2357,60 zł

3200 zł – 2 357,60 zł = 842,40 zł → wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

Polecamy Rozliczaj wygodnie pracowników online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia!

Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Rozliczaj podatki i ZUS przez internet!

Rozliczaj podatki i ZUS przez internet! Zapomnij co to Płatnik! Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Nieobecność spowodowana chorobą i inna nieobecność

Jeżeli w danym miesiącu pracownik będzie przebywał na zwolnieniu chorobowym oraz wystąpi inna nieobecność, wówczas należy wyliczyć kwoty obniżające wynagrodzenie ustalone stałą miesięczną stawką zgodnie z metodą obowiązującą dla danego rodzaju nieobecności, a następnie odjąć te kwoty od pełnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Przykład 3.

Pracownik ze stałym wynagrodzeniem 3300 zł brutto w okresie 01.05.2022 r. – 08.05.2022 r. był nieobecny z powodu choroby (8 dni kalendarzowych). Natomiast pod koniec miesiąca w okresie 31.05.2022 r. przebywał na urlopie bezpłatnym.

Wynagrodzenie za ten miesiąc należy wyliczyć w następujący sposób:

Wynagrodzenie za okres choroby

(3300 zł : 30) x 8 dni = 880 zł

Kwota zmniejszająca stałe wynagrodzenie za nieprzepracowany okres urlopu bezpłatnego:

3300 zł : 168 h = 19,64 zł

19,64 zł x 8 h = 157,12 zł

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca 3300 zł – (880 zł + 157,12 zł) = 2 262,88 zł.

Wynagrodzenie za przepracowaną cześć miesiąca – podsumowanie

Jeśli pracownik w danym miesiącu przepracował tylko część miesiąca, to jego wynagrodzenie powinno być naliczone proporcjonalnie do czasu przepracowanego. Co ważne, aby prawidłowo obniżyć wynagrodzenie pracownika za czas nieobecności należy szczególnie zwrócić uwagę jaka jest przyczyna tej nieobecności. W przeciwnym razie może dojść do błędnie naliczone wynagrodzenia, za co odpowiada pracodawca.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. i jego wpływ na inne świadczenia

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. dla pracownika pełnoetatowego ustalono na kwotę 2.250 zł brutto (czyli o 150 złotych więcej niż w 2018 r.). W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin, wysokość ustawowej płacy minimalnej wyznaczamy w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc w 2019 r. za podstawę wyliczeń sumę 2.250 zł.

Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa m.in. na kwoty wolne od potrąceń oraz wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy, takich jak choćby dodatki za pracę nocną czy niektóre odszkodowania i odprawy.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w 2019 r.:

Wymiar etatu Płaca minimalna brutto cały etat 2.250,00 zł 3/4 etatu 1.687,50 zł 1/2 etatu 1.125,00 zł 1/3 etatu 750,00 zł 1/4 etatu 562,50 zł

Minimalne stawki za godzinę pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę w podstawowym systemie czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2019 r.

Miesiąc Nominalny wymiar czasu pracy (w godz.) Minimalna stawka godzinowa przy pełnym etacie Styczeń 176 2250 zł : 176 godz. = 12,79* zł Luty 160 2250 zł : 160 godz. = 14,07* zł Marzec 168 2250 zł : 168 godz. = 13,40* zł Kwiecień 168 2250 zł : 168 godz. = 13,40* zł Maj 168 2250 zł : 168 godz. = 13,40* zł Czerwiec 152 2250 zł : 152 godz. = 14,81* zł Lipiec 184 2250 zł : 184 godz. = 12,23 zł Sierpień 168 2250 zł : 168 godz. = 13,40* zł Wrzesień 168 2250 zł : 168 godz. = 13,40* zł Październik 184 2250 zł : 184 godz. = 12,23 zł Listopad 152 2250 zł : 152 godz. = 14,81* zł Grudzień 160 2250 zł : 160 godz. = 14,07* zł

* kwoty zaokrąglone o 1 grosz w górę, by po przemnożeniu przez nominalny wymiar czasu z danego miesiąca uzyskać kwotę nie niższą niż 2250 zł brutto

Dodatki za pracę w porze nocnej w 2019 r.

Za każdą godzinę wykonywania obowiązków pracowniczych w porze nocnej zatrudnionemu należy się dodatkowe wynagrodzenie wynoszące 20% stawki godzinowej wynikającej z gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego.

Wysokość dodatków nocnych prezentujemy w tekście: Dodatki za pracę w nocy w 2019 r.

Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2019 r.

O wysokości kwoty wolnej od potrąceń realizowanych z pensji pracowniczej decydują:

poziom ustawowej płacy minimalnej,

wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę,

rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia,

kwota należnych pracownikowi zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu oraz

uwzględniana przy kalkulowaniu zaliczki podatkowej kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, stosowana tylko wówczas, gdy pracownik złoży formularz PIT-2.

Wysokość kwot wolnych zamieściliśmy w artykule: Kwoty wolne od potrąceń w 2019 r.

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, wypadku, opieki i macierzyństwa w 2019 r.

Wymiar

czasu pracy Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w zależności od wymiaru etatu cały etat 1 941,52 zł (2250 zł – 13,71% x 2250 zł) 3/4 etatu 1 456,14 zł (1687,50 zł – 13,71% x 1687,50 zł) 1/2 etatu 970,76 zł (1125 zł – 13,71% x 1125 zł) 1/3 etatu 647,17 zł (750 zł – 13,71% x 750 zł) 1/4 etatu 485,38 zł (562,50 zł – 13,71% x 562,50 zł)

Odszkodowania i odprawy w 2019 r.

Wyższa płaca minimalna przekłada się również na wyższe niektóre odszkodowania i odprawy.

Odszkodowanie za mobbing i naruszenie zasady równego traktowania

Pracownik wobec którego zakład pracy dopuścił się mobbingu, ma prawo do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, a ponadto do dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż ustawowa płaca minimalna. Do takiego samego świadczenia uprawniony jest podwładny, który został pokrzywdzony wskutek tego, że pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. A zatem w 2019 r. kwota ww. należności nie może być niższa niż 2250 zł.

Odprawa za zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Efektem podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, jest ponadto podniesienie górnego limitu odprawy przysługującej na mocy przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pracodawcy objęci przepisami przywołanego aktu prawnego, zwalniający pracowników z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, są zobowiązani do wypłacenia zwalnianym odpraw, których wysokość zależy od zakładowego stażu pracy i wynosi:

jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,

dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,

trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość omawianego odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2019 r. kwoty 33.750 zł (2.250 zł x 15).

Wynagrodzenie przestojowe w 2019 r.

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, należy się tzw. wynagrodzenie przestojowe, które dla pracownika pełnoetatowego od początku 2019 r. musi wynosić za miesiąc co najmniej 2.250 zł brutto.

Płaca minimalna 2019 – sprawdź najniższą krajową netto/brutto

Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wyniesie 2250 zł brutto, czyli na rękę każdy otrzyma co najmniej 1633 zł. Wzrosła też stawka godzinowa – w 2019 roku każda przepracowana godzina przyniesie nam dokładnie 14,70 zł brutto. Sprawdź wszystkie szczegóły dotyczące pensji minimalnej w 2019 roku.

Rok temu odnotowaliśmy ogromny wzrost pensji minimalnej – wynosiła ona o 100 zł więcej w stosunku do roku poprzedniego. W 2019 roku przyrost będzie jeszcze większy – rząd podjął decyzję, że podwyżka brutto wyniesie 150 zł, w związku z czym płaca minimalna wyniesie 2250 zł brutto.

Wzrośnie także stawka godzinowa – ostatecznie podniesiona zostanie o całą złotówkę (w ubiegłym roku odnotowaliśmy wzrost o 70 gr). W przyszłym roku za godzinę zarobimy zatem 14,70 zł brutto. Większych zarobków mogą spodziewać się zatem i osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę, jak i osoby pracujące na umowach zlecenie i o dzieło. Za zwiększeniem zarobków idzie niestety i zwiększenie cen.

Minimalne wynagrodzenie 2019 1. Płaca minimalna w 2019 roku wyniesie 2250 zł brutto. 2. “Na rękę” pensja minimalna wyniesie około 1630 zł. 3. Stawka obowiązuje od 01.01.2019. 4. Minimalna stawka godzinowa w 2018 to 14,70 zł brutto. 5. Najniższe wynagrodzenie pobiera w Polsce około 1,4 mln osób. 6. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł brutto.

Decyzję o oficjalnej wysokości płacy minimalnej potwierdził 21 listopada premier Mateusz Morawiecki w Idzikowicach koło Łodzi. Wcześniej kwoty te ustalono podczas wrześniowego posiedzenia rządu. Do 15 września Rada Ministrów miała ostateczny termin podjęcia decyzji dotyczącej płacy minimalnej na przyszły rok.

PŁACA MINIMALNA 2019 – BRUTTO/NETTO

CO TO JEST MINIMALNE WYNAGRODZENIE?

Minimalne wynagrodzenie to odgórnie ustalana kwota, która przysługuje każdemu zatrudnionemu w kraju pracownikowi. Dotyczy to jedynie osób, które są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę na pełny etat (czyli w pełnym wymiarze godzin w miesiącu).

Taka kwota przysługuje pracownikowi bez względu na to, jakie ma on kwalifikacje, charakter i system pracy, rozkład czasowy oraz bez względu na wszystkie inne właściwości. Pracodawca przy ustalaniu stawki dla pracownika za punkt wyjścia musi przyjąć kwotę minimalnego wynagrodzenia na dany rok.

CO TO JEST STAWKA GODZINOWA?

Stawka godzinowa to wysokość minimalnego wynagrodzenia, które przysługuje każdemu pracownikowi za pojedynczą godzinę przepracowaną w ramach umowy, w oparciu o którą jest on zatrudniony. Pensja pracownika mającego stawkę godzinową zależy zatem wyłącznie od liczby przepracowanych godzin.

Kogo dotyczy stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa może dotyczyć wszystkich, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy – umowy zlecenie, umowy o dzieło, czy umowy o pracę, jeżeli mają w umowie takie kryterium zarobku. Kwota ta obejmuje także osoby samozatrudnione, czyli takie, które samodzielnie świadczą usługi dla firm.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE – NIEPEŁNY ETAT

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin mają zapewnione proporcjonalnie niższe kwoty minimalne. Są one ustalone zależnie od wymiaru czasu pracy:

pełny etat – 2250 zł brutto – na rękę otrzymasz około 1634 zł,

3/4 etatu – 1687,5 zł brutto – na rękę otrzymasz około 1242 zł,

1/2 etatu – 1125 zł brutto – na rękę otrzymasz około 850 zł,

1/4 etatu – 562,5 zł brutto – na rękę otrzymasz około 530 zł.

CO SKŁADA SIĘ NA WYNAGRODZENIE ?

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

1. Co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia?

– wynagrodzenie zasadnicze (stawka miesięczna, godzinowa, akordowa albo wynagrodzenie prowizyjne),

– dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, a zatem regulaminowe dodatki za staż pracy, za pełnione funkcje, niekorzystne warunki pracy,

– nagrody i premie zgodne z regulaminem (te, które są wypłacane jako element pensji, a nie wyróżnienia),

– wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,

– dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy albo choroby zawodowej.

2. Co nie wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia?

– płacy za godziny nadliczbowe,

– wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych,

– nagród jubileuszowych,

– odprawy, która wypłacana jest z powodu przejścia pracownika na emeryturę albo rentę w przypadku niezdolności do pracy,

– należności wynikających z dodatkowej umowy-zlecenia albo umowy o dzieło (zawartych poza umową o pracę),

– honorariów,

– zasiłków chorobowych,

– pieniędzy otrzymywanych w związku z podróżami służbowymi,

– świadczeń urlopowych ani świadczeń, które są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

3. Czym jest najniższa krajowa?

Najniższa krajowa to inna nazwa płacy minimalnej – określa najniższą kwotę wynagrodzenia, jakie pracodawca musi wypłacić praconikowi, który zatrudniony jest w ramach umowy o pracę.

4. Ile osób zarabia minimalne wynagrodzenie?

Resort pracy szacuje, że aktualnie najniższą krajową zarabia około 1,4 mln Polaków, czyli niemal 4% wszystkich mieszkańców Polski.

ROZPORZĄDZENIE O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU

Stawkę płacy minimalnej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. Z rozporządzeniem można zapoznać się pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001794/O/D20181794.pdf.

WYNAGRODZENIE MINIMALNE W UBIEGŁYCH LATACH

W ubiegłych latach wynagrodzenie minimalne wynosiło odpowiednio:

2018 rok – 2100 zł,

2017 rok – 2000 zł,

2016 rok – 1850 zł,

2015 rok – 1750 zł,

2014 rok – 1680 zł,

2013 rok – 1600 zł,

2012 rok – 1500 zł,

2011 rok – 1386 zł,

2010 rok – 1317 zł,

2009 rok – 1276 zł,

2008 rok – 1126 zł,

2007 rok – 936 zł,

2006 rok – 899 zł,

2005 rok – 849 zł,

2004 rok – 824 zł,

2003 rok – 800 zł.

Płaca minimalna 2019 a zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Od 1 stycznia 2019 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 2250 zł brutto. Tyle dostają osoby zatrudnione na cały etat. Jeśli pracują np. na 3/4 czy 1/2 etatu, ich wynagrodzenie jest proporcjonalnie niższe.

Przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu odnoszą się wyłącznie do pracowników, czy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Stanowią one, że minimalne wynagrodzenie pracownika za cały przepracowany miesiąc nie może być niższe niż ustalona na dany rok płaca minimalna.

Uwaga! Od początku 2017 roku nie ma już zróżnicowania wysokości minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. W poprzednich latach pracownik w pierwszym roku pracy musiał otrzymać co najmniej 80 proc. płacy minimalnej. Po zmianach wszyscy pracownicy, niezależnie od stażu pracy, dostają minimalne wynagrodzenie w jednakowej, pełnej wysokości. Tym samym nie ma już dyskryminacji młodych na rynku pracy.

Przeczytaj też: Płaca minimalna 2018 oraz stawka godzinowa. Ile zarobisz na rękę? [PORADNIK]

Ile pracownik dostanie „na rękę”

Jak już wspomnieliśmy, 2250 zł najniższego wynagrodzenia to kwota brutto. To, ile pracownik dostanie „na rękę”, zależy od tego, czy korzysta on z ulgi podatkowej i czy ma podwyższone koszty uzyskania przychodu. Dla pracownika, któremu przysługuje ulga podatkowa i ma podstawowe koszty uzyskania przychodu (czyli pracuje w miejscu zamieszkania) wynagrodzenie netto na 2019 rok wynosi 1634 zł.

Natomiast pracownik, który ma podwyższone koszty uzyskania przychodu z tytułu wykonywania pracy poza miejscem zamieszkania, będzie w tym roku otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 1639 zł netto.

Gdy nie ma całego etatu

– Wynagrodzenie minimalne w wysokości 2250 zł brutto dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy – zaznacza Ewa Weśniuk-Cieśla, starszy inspektor-specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy.

Tak więc w przypadku umowy o pracę na 1/2 etatu minimalna płaca będzie wynosić 1125 zł brutto. Z kolei jeśli pracownik będzie zatrudniony na 3/4 etatu to jego wynagrodzenie wyniesie 1687,5 zł brutto, a jeśli tylko na 1/4 etatu – 562,5 zł brutto.

Przeczytaj także: Szef płaci mniej niż płaca minimalna. Co robić?

Co się nie wlicza do minimalnego wynagrodzenia

Zgodnie z art. 6 ustawy do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się:

nagrody jubileuszowej,

odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

– Nowością jest właśnie nieuwzględnianie w minimalnym wynagrodzeniu dodatku za pracę w porze nocnej – zaznacza Ewa Weśniuk-Cieśla.

W poprzednich latach dodatek za pracę w porze nocnej był brany pod uwagę przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie. Oznaczało to, że w niektórych przypadkach przyznanie pracownikowi dodatku za pracę w porze nocnej w praktyce nie skutkowało zwiększeniem otrzymywanego przez niego wynagrodzenia. Osoba, której wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, pomimo wykonywania jej w porze nocnej (za co przysługuje określony dodatek), wcale nie zarabiała więcej. Od stycznia tego roku to się zmieniło. Kto będzie pracował w nocy, będzie dostawał wyższe wynagrodzenie.

Uwaga! Warto wiedzieć, że do minimalnego wynagrodzenia, oprócz kwoty ustalonej w umowie, wlicza się inne składniki, np. premie, dodatki stażowe, funkcyjne itp.

Zobacz też: Polak chce zarabiać: 1500 zł odrzuca, 1500 euro bierze

Praca na pół etatu — ile to godzin? Ile urlopu? Gdzie szukać pracy?

Doba ma tylko 24 godziny i jest to zdecydowanie za mało.

Jedną trzecią tego czasu spędzasz w pracy — jeśli jesteś zatrudniony na cały etat.

Jedną trzecią doby przesypiasz.

Na aktywność życiową zostaje kolejne 8 godzin.

Jeśli jednak pracujesz na pół etatu, proporcje zmieniają się całkowicie.

Z tego artykułu dowiesz się:

Chcesz od razu napisać CV oraz list motywacyjny do korporacji? W naszym kreatorze znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia, praktyczne wskazówki oraz przykłady. Stwórz CV i list motywacyjny w 5 minut tutaj.

Stwórz CV teraz

Zobacz inne wzory, stwórz CV oraz list motywacyjny i pobierz dokumenty w PDF tutaj

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

1

Pół etatu — ile to godzin? Czym różni się pełen etat od pracy w niepełnym wymiarze?

Polski Kodeks pracy stanowi, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Tak więc, jeśli podpisałeś umowę na pełen etat, ile godzin przepracujesz?

8 dziennie.

40 w tygodniu.

To jest jasne.

Natomiast niepełny etat oznacza zmniejszoną liczbę godzin pracy.

W przypadku pół etatu są to 4 godziny.

Ważne: Etat to inaczej stała posada na umowę o pracę ze stałą pensją. Etat oznacza również pracę w maksymalnym wymiarze czasu, który w Polsce wynosi przeciętnie 40 godzin w tygodniu. Pracownik może być zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, czyli na ¼, ½ lub ¾ etatu.

Niepełny wymiar etatu to:

¼ etatu, czyli 10 godzin w tygodniu

½ etatu czyli 20 godzin w tygodniu

¾ etatu, 30 godzin w tygodniu.

Ale uwaga!

Praca na pół etatu nie musi oznaczać, że każdego dnia poświęcisz na obowiązki zawodowe 4 godziny.

Wszystko zależy od umowy o pracę, która ma jednak charakter stały i to od pracodawcy zależy, czy elastyczne formy zatrudnienia są w takim przypadku dostępne.

Oznacza to, że możesz być rozliczany w systemie tygodniowym lub miesięcznym, a w niektórych przypadkach nawet rocznym.

Możesz sugerować pracodawcy tygodniowy rozkład Twojej pracy, ale pamiętaj, że decyzja zawsze należy do niego. To szef będzie prowadził ewidencję czasu pracy i rozliczał Cię z przepracowanych godzin.

Wskazówka: Jeśli Twój dobowy wymiar pracy wynosi 6 godzin lub więcej, przysługuje Ci 15-minutowa przerwa w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jeśli pracujesz mniej niż 6 godzin na dobę, czas wolny w trakcie pracy zależy od decyzji pracodawcy.

Praca na pół etatu to często sposób na dorobienie, np. w czasie studiów. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, sprawdź: Praca dodatkowa i dorywcza: 18 pomysłów, jak dorobić do pensji (stawki).

2 Umowa o pracę na pół etatu

W Twojej umowie o pracę zostaną zawarte wszystkie informacje dotyczące wymiaru czasu pracy.

Praktycznie rzecz biorąc, nie ma więc czegoś takiego jak wzór umowy o pracę na pół etatu.

Jest umowa o pracę, a w niej zapis:

Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku …………… w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1/2 etatu.

Jeśli chcesz zobaczyć, jak taki dokument wygląda, kliknij tutaj.

Zatrudnienie na pół etatu to więc najzwyczajniej w świecie etat na pół.

Zanim przejdziesz dalej: sprawdź, czy znasz aktualną klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych: Aktualna formułka do CV (nowa klauzula po RODO).

3 Wypowiedzenie umowy o pracę na pół etatu

Wypowiedzenie umowy o pracę na pół etatu odbywa się dokładnie tak samo jak rezygnacja z umowy pełnoetatowej.

Okres wypowiedzenia również pokrywa się z tym, który obowiązuje w przypadku pracy 8h tygodniowo.

Szybko wyjaśniam, jak to wygląda:

Okres wypowiedzenia uzależniony jest od stażu pracy u danego pracodawcy. Jeśli nie wykorzystałeś urlopu pracowniczego — należy Cie się ekwiwalent pieniężny lub przymusowe wolne.

Okres wypowiedzenia na pół etatu wynosi:

2 tygodnie, byłeś zatrudniony krócej niż 6 miesięcy

1 miesiąc, gdy byłeś zatrudniony co najmniej 6 miesięcy

3 miesiące, gdy byłeś zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jak wypowiedzieć umowę o pracę na pół etatu?

Przede wszystkim pisemnie.

Wszystkiego dowiesz się z artykułu: Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika — wzór + 4 porady.

4 Urlop na pół etatu

Znowu ta sama zasada.

Żeby dowiedzieć się, jak rozkłada się urlop na pół etatu, dzielisz liczbę dni urlopu wypoczynkowego przysługujących pełnoetatowcom na pół.

Ile dni urlopu przysługuje na pół etatu?

10 dni — jeśli Twój staż pracy jest krótszy niż 10 lat

13 dni — jeśli Twój staż pracy dłuższy niż 10 lat.

A teraz wyjaśnienie.

Osoby pracujące na cały etat mogą brać 20 dni wolnego (jeśli przepracowali na umowie o pracę mniej niż 10 lat) lub 26 dni urlopu (jeśli przepracowali na umowie o pracę więcej niż 10 lat). Ty — połowę tego czasu.

Połowa od 20 dni ośmiogodzinnych, to 10 dni ośmiogodzinnych, czyli 80 godzin.

Dlatego, jeśli codziennie jesteś w pracy np. od 8 do 12, to wolnych dni przysługuje Ci aż 20.

A ile dni urlopu przysługuje za miesiąc pracy na pół etatu, jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze pracy?

Tu musisz wykonać następujące obliczenie.

10 (czterogodzinnych) dni urlopu podzielić przez 12 miesięcy.

10 : 12 = 0,8

Istnieje zasada, że ułamek dnia zaokrągla się w górę, na korzyść pracownika, a więc po miesiącu pracy na pół etatu możesz wziąć dzień urlopu.

Uwaga: Jeśli w czasie roku kalendarzowego zmieni się Twój wymiar etatu, urlop trzeba będzie przeliczyć ponownie.

Więcej o urlopach dowiesz się z tego tekstu: Urlop wypoczynkowy: wymiar, odmowa i przymus a KP [+wniosek].

5 Praca na pół etatu a emerytura

Czy pół etatu liczy się do emerytury?

Tak!

Zgodnie z zasadą niedyskryminacji pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w stosunku do pracowników na cały etat —

Twój staż pracy, który brany jest pod uwagę przy ustalaniu daty nabycia praw emerytalnych, naliczany jest tak samo, jak w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin.

Oczywiście Twoje składki są proporcjonalne do wysokości zarobków.

Kwota emerytury również zależy wyłącznie od Twojej pensji, a nie od wymiaru czasu pracy.

Świadczenie przedemerytalne a praca na pół etatu

Według ustawy, świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn nie leżących po ich stronie.

Taka osoba musi zarejestrować się w Urzędzie Pracy i przez pół roku pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

(Pół etatu i zasiłek dla bezrobotnych? Tak! Tu nie jest istotny wymiar czasu pracy.)

Ale—

Żeby otrzymać zasiłek należy przez 18 ostatnich miesięcy otrzymywać wynagrodzenie nie niższe od najniższego wynagrodzenia.

Jeśli pracujesz na pół etatu i spełniasz powyższe warunki, przysługuje Ci świadczenie przedemerytalne.

Więcej o zasiłkach znajdziesz w tym artykule: Zasiłek dla bezrobotnych — ile wynosi i komu przysługuje kuroniówka?

6 Pół etatu a wynagrodzenie

Jeśli pracujesz na pół etatu w konkretnej firmie, Twoje zarobki muszą być takie same, jak innych pracowników na tym stanowisku, tyle, że podzielone na pół.

Pracodawca nie może wyliczyć dla Ciebie mniej korzystnej pensji.

To samo dotyczy kwestii: najniższa krajowa na pół etatu, która wynosi dokładnie ½ najniższej krajowej pensji pełnoetatowca.

Od 01.01.2018 r. minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 2 250 zł brutto, a więc Twoja pensja brutto na pół etatu będzie wynosiła minimum 1 125 zł.

Co jeśli robisz nadgodziny?

Przepracowana większa niż to przewidziano w umowie liczba godzin powinna być opłacona w formie dodatku za pracę ponadwymiarową.

Uwaga: W umowie o pracę na część etatu pracodawca musi wskazać liczbę godzin, których przekroczenie oznacza pracę w godzinach nadliczbowych.

Kodeks pracy, w art. Art. 151 § 5 mówi tak:

Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.

Żeby wszystko było jasne:

godziny ponadwymiarowe — gdy pracujesz więcej niż 4 godziny, ale wciąż mniej niż pełen etat (czyli 8 godzin)

godziny nadliczbowe — każda godzina pracy, które wychodzi poza etat (czyli > 8 godzin).

Żeby wiedzieć więcej na temat godzin pracy, zajrzyj tutaj: Wymiar czasu pracy 2020 + normy godzin na pełnym, 1/2 i 3/4 etatu.

Chcesz od razu napisać CV oraz list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz profesjonalne szablony do uzupełnienia, praktyczne wskazówki oraz przykłady. Stwórz CV i list motywacyjny w 5 minut tutaj.

Zobacz inne wzory, stwórz CV oraz list motywacyjny i pobierz dokumenty w PDF tutaj

7

Koszty zatrudnienia pracownika na pół etatu

Przy najniższej krajowej (1 125,00 złotych) wysokość wynagrodzenia netto na pół etatu oblicza się następująco:

Ubezpieczenie społeczne: 154,24 złote (w skład którego wchodzą: składka emerytalna, rentowa i chorobowa — odpowiednio: 109,80 zł, 16,88 zł, 27,56 zł)

Ubezpieczenie zdrowotne: 87,37 złote

Zaliczka na podatek dochodowy: 33,00 złote

Wynagrodzenie netto — 850,39 złote — jest to kwota minimalna netto w 2019 r.

Jakie są koszty pracownika i pracodawcy? Suma składek ponoszonych przez pracownika wynosi 241,61 zł (zaliczka na podatek dochodowy nie wchodzi w sumę składek finansowanych przez pracownika).

Suma składek ponoszonych przez pracodawcę — 202,85 zł — w których skład wchodzi: składka emerytalna 109,80 zł, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) 1,13 zł, składka wypadkowa 18,79 zł, składka rentowa 73,13 zł.

Oczywiście są to obliczenia na najniższą krajową na pół etatu. Wszystko zgodnie z procentowym wzorem obliczania składek. Wzór do obliczeń:

Pracownik: wynagrodzenie brutto X — składki naliczane w poniższy sposób: składka emerytalna 9,76% + składka rentowa 6,50 %, składka chorobowa 2,45%, składka zdrowotna 9%.

Pracodawca: wynagrodzenie brutto X — składki naliczane w poniższy sposób: składka emerytalna 9,76% + składka rentowa 6,50 %, składka wypadkowa 1,67%, składka FGŚP 0,1%.

Koszt zatrudnienia pracownika na pół etatu, przy założeniu minimalnego wynagrodzenia, wynosi: 1 125,00 zł brutto + 202,85 zł = 1327,85 zł brutto. Jakub Kowalski prawnik

W przypadku wykonywanej pracy ponad umówione pół etatu, pracodawca ma obowiązek obliczać składki od kwoty wynagrodzenia + nadgodziny.

Uwaga: nadgodziny nalicza się tylko na wyraźne polecenie przełożonego. Pracownik nie może decydować o tym sam.

Zobacz też: Wilczy bilet — powody i konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego.

8 Praca na pół etatu — kiedy warto zatrudnić się w niepełnym wymiarze czasu pracy?

Praca na pół etatu to wciąż pewna i bezpieczna posada.

Takie rozwiązanie sprawdzi się świetnie, jeśli:

1. Chcesz łączyć pracę i studia.

Chcesz sprawdzić jak i gdzie znaleźć pracę podczas studiów? Przeczytaj: Jak znaleźć pierwszą pracę jeszcze na studiach? 7 skutecznych porad.

2. Brakuje Ci czasu dla dzieci.

Urlop wychowawczy kiedyś się kończy, ale nie musisz od razu iść do pracy na 8 godzin.

3. Czujesz się przemęczony i chcesz mniej pracować.

Work-life balance to podstawa. Brak równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym prowadzi prosto do wypalenia zawodowego.

Wiedz, że możesz wynegocjować z pracodawcą zmniejszenie wymiaru etatu na jakiś czas. To dobre rozwiązanie dla młodych mam i tych, którzy czują, że muszę trochę odpocząć.

4. Łączysz pracę etatową z innym zajęciem lub rozkręcaniem własnego biznesu.

Jeśli starasz się przekuć swoje hobby w prosperujący biznes i nie utracić przy tym płynności finansowej, praca na pół etatu jest właśnie dla Ciebie.

5. Jesteś w ciąży.

Umowa na pół etatu a ciąża? Nie martw się, wymiar czasu pracy nie wpływa w żadnym wypadku na zmianę zasad.

Masz takie samo prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego jak przypadku pełnego etatu. Na urlopie macierzyńskim dostaniesz 100% swojej pensji.

6. Jesteś podróżnikiem

Pół etatu może również oznaczać pół miesiąca pracy. Wtedy resztę czasu masz szansę wykorzystać na swoje pasje.

I jeszcze jedna rzecz na koniec: szukanie pracy na pół etatu.

Wcale nie jest to takie proste, jakby się zdawało.

Samo googlowanie: praca na pół etatu Warszawa co prawda pomoże Ci zobaczyć oferty pracy w niepełnym wymiarze w lokalizacji, która Cię interesuje, ale—

To nie będą wszystkie ogłoszenia.

Najlepiej po prostu skorzystać z filtra wyszukiwania na którymś z portali ogłoszeniowych.

Spróbuj poszukać na OLX, Gumtree, Pracuj.pl.

Zapoznaj się też w tym artykułem: Jak i gdzie szukać pracy? 49 stron i portali z ofertami pracy na 2020.

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Pracowałeś lub pracujesz na pół etatu? Może masz doświadczenia, którymi możesz się podzielić? A może masz jeszcze pytania? Pisz śmiało na forum poniżej.

키워드에 대한 정보 umowa o pracę 3 4 etatu 2019

다음은 Bing에서 umowa o pracę 3 4 etatu 2019 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Skutki zmiany wymiaru etatu

 • kadry
 • prawo-rady
 • porady
 • prawo pracy
 • personel
 • system kadrowo-płacowy
 • system kadrowy
 • system płacowy
 • zmiana etatu
 • kwota wolna od potrąceń
 • podstawa wymiaru zasiłku
 • wymiar urlopu
 • limit godzin ponadwymiarowych
 • godziny ponadwymiarowe
 • pracownik niepełnoetatowy
 • umowa na część etatu
 • prawo
 • praktycznie
 • prawo w praktyce
 • prawo pracy w praktyce
 • pracodawca
 • obowiązki pracodawcy
 • jak wyliczyć urlop
 • jak zwiększyć kwotę wolną
 • jak ustalić podstawę wymiaru

Skutki #zmiany #wymiaru #etatu


YouTube에서 umowa o pracę 3 4 etatu 2019 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Skutki zmiany wymiaru etatu | umowa o pracę 3 4 etatu 2019, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  서오릉 피자 메뉴 | 히밥..그녀는 피자 몇 판을 먹어야 배부를까...? 토핑 대박 서오릉 피자 먹방 Korean Pizza Mukbang Eating Show 히밥 16092 좋은 평가 이 답변

Leave a Comment