Umowa O Podział Majątku Wzór | Podział Majątku Po Rozwodzie, Przed Rozwodem I W Trakcie Rozwodu? Co Radzi Adwokat? 인기 답변 업데이트

당신은 주제를 찾고 있습니까 “umowa o podział majątku wzór – Podział majątku po rozwodzie, przed rozwodem i w trakcie rozwodu? Co radzi adwokat?“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Adwokat Iwo Klisz 이(가) 작성한 기사에는 조회수 4,328회 및 좋아요 294개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

umowa o podział majątku wzór 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Podział majątku po rozwodzie, przed rozwodem i w trakcie rozwodu? Co radzi adwokat? – umowa o podział majątku wzór 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Podział majątku po rozwodzie nie musi być ani drogi, ani długotrwały, ani przesadnie skomplikowany, o ile dobrze się do niego przygotujesz.
#podziałmajątkuporozwodzie #adwokat #sprawarozwodowa
🔹EKSPERCKI BLOG O ROZWODZIE https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/
🔹BEZPŁATNY EBOOK O PODZIALE MAJĄTKU PO ROZWODZIE https://adwokat-wroclaw.biz.pl/podzial-majatku-e-book/
Jak się rozwieść – https://www.youtube.com/watch?v=ON0hZQ1krj8
Ja wygląda sprawa o rozwód? – https://www.youtube.com/watch?v=h4Te0K0URJc
Spis treści:
0:00 – Intro
0:52 – Majątek wspólny, a majątek osobisty.
1:23 – Co wchodzi do majątku osobistego każdego z małżonków?
1:36 – Podziały majątku w Hollywood
2:07 – Kiedy w małżeństwie nie ma wspólnego majątku?
2:21 – Co wchodzi do majątku wspólnego?
2:59 – Kiedy można podzielić wspólny majątek małżonków?
4:04 – Jak się dzieli majątek wspólny małżonków?
5:17 – Błąd początkującego maratończyka w sprawie o podział majątku
6:36 – Jak przygotować się do podpisania umowy o podział majątku po rozwodzie?
7:29 – Niespodzianka!
Zachęcam do śledzenia nas na social media:
FB: https://www.facebook.com/AdwokatWroclawIwoKlisz/
Instagram: https://www.instagram.com/adwokatwroclaw/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/klisz-i-wsp%C3%B3lnicy/
Maszy pytania? | Zadzwoń do mnie 📞 695 560 425
Napisz email 💬 [email protected]
KONTAKT:
IWO KLISZ – KANCELARIA KLISZ I WSPÓLNICY
WROCŁAW – ul. Joachima Lelewela 23/7
POZNAŃ – ul. Bóżnicza 1/14
KATOWICE – ul. Sobieskiego 27/30
GDAŃSK – ul. Kartuska 31c/1
WARSZAWA – ul. Zamieniecka 62/64
PAMIĘTAJ, ŻE W NINIEJSZYM FILMIE WYRAŻONO JEDYNIE POGLĄDY JEGO AUTORA. NIE MOŻNA GO TRAKTOWAĆ JAKO PORADY PRAWNEJ ANI NIE ZASTĘPUJE ON WIZYTY U ADWOKATA CZY RADCY PRAWNEGO.

umowa o podział majątku wzór 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

UMOWA PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO

UMOWA PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO zawarta w ______ dnia _____, … Na mocy umowy majątkowej małżeńskiej zawartej w dniu ____ (Akt Notarialny Repertorium A.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: postepowanierozwodowe.pl

Date Published: 5/12/2022

View: 8468

Umowa o podział majątku wspólnego po ustanowieniu …

Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem; Przykładowo uzupełniony dokument; Gotowy wzór do wypełnienia. Ponad 2 000 wzorów pism i umów!

+ 더 읽기

Source: lexlege.pl

Date Published: 5/12/2021

View: 671

Umowny Podział Majątku Wspólnego | Adwokat Iwo Klisz

Podział majątku wspólnego małżonków może być dokonany na podstawie umowy spisanej … Wg mnie w takiej umowie należy: … Polubowny podział majątku wzór.

+ 여기에 더 보기

Source: rozwod-i-podzial-majatku.pl

Date Published: 1/30/2022

View: 2194

Projekt aktu notarialnego o podziale majątku wspólnego – wzór

Ustanowienie rozdzielności majątkowej obligatoryjnie musi być ustanowione w formie aktu notarialnego, natomiast umowa o podział majątku wspólnego małżonków …

+ 여기를 클릭

Source: dokumenty.serwisprawa.pl

Date Published: 2/4/2021

View: 1670

Umowa o podział majątku | PanNotariusz.pl Piotr Chełstowski

Podziału majątku wspólnego u notariusza małżonkowie mogą dokonać dopiero po zniesieniu wspólności ustawowej (np. w ramach rozwodu lub separacji albo w trakcie …

+ 여기를 클릭

Source: www.pannotariusz.pl

Date Published: 10/25/2021

View: 3030

o podzial majatku wspolnego malzonkow.doc

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków. Wnoszę o: 1) Ustalenie, że w skład majątku … czy strony zawierały małżeńskie umowy majątkowe czy też nie,

+ 여기를 클릭

Source: bialystok.sr.gov.pl

Date Published: 11/20/2022

View: 8217

NIE WYPEŁNIAĆ! WNIOSEK o podział majątku wspólnego

Jeśli ustała w wyniku zawarcia umowy pomiędzy małżonkami w formie aktu notarialnego, należy załączyć umowę). W skład majątku wspólnego wchodzi: .

+ 여기를 클릭

Source: www.lubliniec.sr.gov.pl

Date Published: 4/17/2022

View: 9898

Wniosek o podział majątku wspólnego

Không có thông tin nào cho trang này.

+ 여기에 더 보기

Source: cieszyn.sr.gov.pl

Date Published: 3/3/2022

View: 9862

주제와 관련된 이미지 umowa o podział majątku wzór

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Podział majątku po rozwodzie, przed rozwodem i w trakcie rozwodu? Co radzi adwokat?. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Podział majątku po rozwodzie, przed rozwodem i w trakcie rozwodu? Co radzi adwokat?
Podział majątku po rozwodzie, przed rozwodem i w trakcie rozwodu? Co radzi adwokat?

주제에 대한 기사 평가 umowa o podział majątku wzór

 • Author: Adwokat Iwo Klisz
 • Views: 조회수 4,328회
 • Likes: 좋아요 294개
 • Date Published: 최초 공개: 2021. 12. 6.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=eM35hu5mU8I

Czy przy podziale majątku płaci się podatek?

Podział majątku wspólnego po rozwodzie należy zatem do tego rodzaju zdarzeń, które nie wywołują żadnych skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawa PIT wprost bowiem wyłącza z opodatkowania przychody z podziału majątku po rozwodzie.

Jaki jest koszt podziału majątku u notariusza?

Tak zwana taksa notarialna jest uzależniona od wartości majątku, który jest przedmiotem podziału i może wynieść od 100 do 10 000 zł, z tym, że trzeba jeszcze doliczyć opłaty za wpis do księgi wieczystej czy ewentualne odpisy oraz podatek VAT.

Jak napisać oświadczenie o podziale majątku?

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego?
 1. dokładne określenie składników majątkowych (domy, samochody, wartościowe przedmioty);
 2. wskazanie, kiedy ustała wspólność majątkowa;
 3. określenie wartości poszczególnych składników;
 4. jeżeli są przesłanki – żądanie ustalenie nierównych udziałów;

Jakie dokumenty są potrzebne do podziału majątku?

Jakie dowody należy wskazać we wniosku o podział majątku wspólnego małżonków?
 • przesłuchanie stron,
 • zeznania świadków,
 • dokumenty potwierdzające nabycie składników majątku i ich wartość,
 • opinia biegłego rzeczoznawcy, gdy zaistniał konflikt co do wartości któregoś ze składników majątku.

Ile czasu na spłatę po podziale majątku?

Ile będzie rat? Sąd rozkłada zazwyczaj kwotę na dwie części, płatne w półrocznych albo rocznych odstępach. Może też (i zdarza się to częściej) odroczyć spłatę o pół roku albo nawet o rok, aby strona zobowiązana zdążyła zgromadzić środki albo zaciągnąć kredyt. Podział wspólnego majątku to nie jest miła rzecz.

Kto płaci za sprawę o podział majątku?

2021, Nr 1666 ze zm.) stanowi, że: „każdy uczestnik (także wnioskodawca) ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie”. Jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani wynikiem lub interesy ich są sprzeczne, sąd może rozdzielić koszty stosunkowo.

Ile kosztuje podział majątku 2022?

Wersja od: 27 maja 2022 r. 1. Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Jak nie dać się przy podziale majątku?

Przedmioty majątkowe, które zostały zbyte lub zużyte w sposób prawidłowy, nie są uwzględniane przy podziale. Ocena użycia przez małżonka w czasie trwania wspólności majątkowej przedmiotu majątku wspólnego na cele konsumpcyjne zależna jest od tego, czy było ono uzasadnione potrzebami i dobrem rodziny.

Jak najtaniej zrobić podział majątku?

Podział majątku w sądzie

Z całą pewnością tańszym sposobem podziału majątku dorobkowego małżonków jest przeprowadzenie go przed sądem. Opłata sądowa wyniesie 300 zł lub 1000 zł.

Kto składa wniosek o podział majątku?

52 § 1 k.r.o.) bądź z mocy prawa (art. 53 § 1 k.r.o.). Wniosek o podział majątku wspólnego może złożyć jeden z małżonków bądź inna osoba zainteresowana dokonaniem podziału tego majątku, np. wierzyciel jednego z małżonków.

O co pyta sąd na sprawie o podział majątku?

Przede wszystkim sąd pyta o składniki majątku oraz ich wartość. Jest to szczególnie istotne, jeżeli pomiędzy stronami są nieporozumienia dotyczące dzielonego majątku. Z tego też względu przydatne może okazać się wsparcie profesjonalnych pełnomocników. Wniosek o podział majątku podlega opłacie sądowej.

Gdzie złożyć wniosek o podział majątku?

Sprawa o podział majątku przy rozwodzie

Sprawa o podział majątku razem z rozwodem odbywa się w sądzie okręgowym, gdzie składa się pozew rozwodowy wraz z wnioskiem o podział majątku. To sąd okręgowy, orzekając w sprawie o rozwód, także dokonuje podziału majątku wspólnego na zgodny wniosek małżonków.

Czy podział majątku musi być równy?

Co do zasady, przy podziale majątku wspólnego powinien zostać zastosowany równy podział składników majątku. Jednak w wyjątkowych sytuacjach sąd, na żądanie jednego z małżonków, może ustalić nierówny podział majątku wspólnego.

Co jest brane pod uwagę przy podziale majątku?

Przy podziale majątku prowadzone są jednak rozliczenia dotyczące majątku osobistego. Małżonkowie powinni zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty (z wyłączeniem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód).

See also  공간 디자인 스튜디오 | 공간디자인 스튜디오 유랩 / 김종유소장 100 개의 자세한 답변

Ile kosztuje adwokat w sprawie o podział majątku?

Minimalną stawkę oblicza się od 100.000 zł. Zatem wynosi ona 5400 zł. Jeżeli w sądzie został złożony wniosek o podział majątku wspólnego obejmujący zgodny projekt podziału, wówczas minimalna stawka wynosi 50% tej stawki, czyli 2700 zł.

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Jak wygląda sprawa o podział majątku? Sprawa o podział majątku razem z rozwodem odbywa się w sądzie okręgowym, gdzie składa się pozew rozwodowy wraz z wnioskiem o podział majątku. To sąd okręgowy, orzekając w sprawie o rozwód, także dokonuje podziału majątku wspólnego na zgodny wniosek małżonków.

Czy można zrobić podział majątku u notariusza?

Jeżeli małżonkowie ustalą, w jaki sposób chcą podzielić swój majątek, mogą zawrzeć stosowną umowę u notariusza. Umowa podziału majątku wspólnego może być zawarta razem z umową o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Nie ma więc konieczności ponownej wizyty w kancelarii notarialnej.

Czy rozdzielność majątkowa trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Prowadzenie w świetle prawa jednego gospodarstwa domowego nie jest wymagane ku temu, aby małżonkowie mogli złożyć jedno wspólne zestawienie Pit. W takim przypadku wspólne rozliczenie podatkowe powinno trafić jednak tylko do jednego Urzędu Skarbowego.

W jakiej wysokości podatek od darowizny?

Darowizna zwiększa majątek obdarowanego. Z tytułu samej umowy płaci się podatek, który wynosi od 3 do 20%, a dla szeregu darowizn wynosi on 0 zł (umowa podlega zwolnieniu z podatku). Mimo, że darowizna daje realną korzyść w majątku, to otrzymanych kwot lub majątku nie uznaje się za przychód.

Umowa o podział majątku wspólnego po ustanowieniu rozdzielności majątkowej

Umowa o podział majątku wspólnego po ustanowieniu rozdzielności majątkowej – projekt aktu notarialnego Kategorie: finanse , nieruchomość , małżeństwo | Typy: umowy Opis dokumentu: Umowa o podział majątku wspólnego – po ustanowieniu rozdzielności majątkowej w drodze umowy pomiędzy małżonkami bądź na mocy wyroku sądu (ustanie wspólności ustawowej) oraz po ustaniu małżeństwa w wyniku rozwodu każdemu z małżonków przysługuje udział w majątku wspólnym. W razie ustania wspólności ustawowej na skutek w/w zdarzeń, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. W sprawach nieunormowanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku, te z kolei odsyłają do przepisów o zniesieniu współwłasności. maksymalna stawka taksy notarialnej za dokonanie tej czynności uzależniona jest od wartości majątku podlegającego podziałowi. Wyjaśnione definicje: Małżeństwo , Ustawowa wspólność majątkowa , Rozdzielność majątkowa , Umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej , Umowa o podział majątku wspólnego , akt notarialny , maksymalna stawka taksy notarialnej

7.00 zł

Umowny podział majątku wspólnego

Umowny podział majątku może dotyczyć całego majątku lub jego poszczególnych składników.

Podział majątku wspólnego małżonków może być dokonany na podstawie umowy spisanej pomiędzy małżonkami. Wg mnie w takiej umowie należy:

wskazać wielkość udziału w majątku wspólnym małżonków, wymienić skład majątku wspólnego wraz ze wskazaniem ich wartości określonej przez strony, określić wysokość nakładów dokonywanych pomiędzy małżonkami, ustalić które z przedmiotów majątkowych i środków pieniężnych trafiają do poszczególnych małżonków określić wysokość ewentualnych dopłat celem wyrównania udziałów, a także terminy ich wymagalności. Jeśli są ustalone dopłaty warto pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu ich zapłaty (np. ustanowienia hipoteki, poręczenia itp.)

Jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze prawo do lokalu, umowa powinna zostać zawarta przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

Polubowny podział majątku wzór

Dobrym sposobem jest rozpoczęcie rozmów o umownym podziale majątku jeszcze przed orzeczeniem rozwodu. W takich rozmowach można jednocześnie ustalić sprawę wniosku o nieorzekaniu o tym, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa oraz zasady podziału majątku. Zawsze jest to dodatkowy element, który można wykorzystać podczas negocjacji – np. potwierdzenie rozpadu związku z winy jednego z małżonków w zamian za bardziej korzystny dla niego podział majątku.

Dokonanie podziału majątku przed orzeczeniem rozwodu wymaga wcześniejszego zniesienia ustroju wspólności małżeńskiej na podstawie intercyzy, co można zrobić w zasadzie od ręki u notariusza.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

Kancelaria adwokacka Wrocław

Więcej o mnie:

Kim jestem?

Co mogę dla Ciebie zrobić?

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Projekt aktu notarialnego o podziale majątku wspólnego

Nic dodać nic ująć. Państwa serwis jest bardzo pomocny. Szukałem wzoru pozwu, ściągnąłem go i mam wszystko już za sobą. Szybko i sprawnie. Polecam. Wojciech

Dziękuję za udostępnienie wzoru pisma w przykładem wypełnienia. Państwa serwis zasługuje na pochwałę, gdyż wszystkie wzory można w bardzo łatwy sposób znaleźć i pobrać. Polecam! Mirosława, Szczecin

Dziękuję za udostępnienie wzoru umowy sprzedaży. Wzór był zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi, dzięki czemu nie popełniłam tego samego błędu co ostatnio, ponieważ miałam jakiś wzór, ale nie był aktualny. Pozdrawiam cały zespół. Grażyna z Katowic

Bardzo dobra baza wzorów dokumentów. Wszystkie znajdują się w jednym miejscu i są łatwe do pobrana. Czy mógłbym prosić o jakiś rabat następnym razem? Leszek, lekarz

Dziękuję za możliwość pobrania starannie przygotowanego wzoru wniosku apelacji. Szybko znalazłam odpowiedni plik i go pobrałam. Państwa serwis polecę na pewno. Joanna, Pyrzyce

Dzięki serwisowi znowu udało mi się uniknąć błędnych decyzji, które mogłyby mieć nieprzyjemne konsekwencje finansowe i spowodować wiele stresu. Wzór, który pobrałem. Krzysztof, programista

Witam. Pobrałam od Państwa wzór protokołu z posiedzenia zarządu spółki. Wzór aktualny i elegancko sporządzony. Opinia pozytywna w 100%. Barbara, wiceprezes

Dziękuję bardzo za pomoc w rozwiązaniu ważnego dla mnie problemu. Wzór formularza, który pobrałam z Państwa serwisu był czytelny i posiadał przykład wypełnienia. W przyszłości będę z Was korzystała. Teresa, Warszawa

Wzór, który pobrałem miał dołączony komentarz prawny ! Dziękuję i pozdrawiam. Ułatwiło mi to pracę. Łukasz, student

Pobrałem wniosek o zawarcie ugody, który zawierał również opis, w jaki sposób go uzupełnić. Polecam wszystkim. Dobra baza dokumentów i wzorów. Dziękuję Marian, Piechowice

Z Państwa serwisu korzystam już od wielu miesięcy. Pismo, które pobrałam z zakładki wzory dokumentów pozwoliło mi na sprawne załatwienie sprawy. Polecam wszystkim, którzy poszukują bazy wzorów dokumentów do pobrania. Naprawdę warto!Anna

Pobrałem od Państwa wzór apelacji. Długo poszukiwałem właściwego dokumentu, będę częściej Państwa odwiedzał. Daję dużego plusa, za to, że do wzoru załączony był przykład wypełnienia. Dziękuję i pozdrawiam Tomasz z Lublina

Dziękuję za wzór aktu prawnego. Spisanie umowy przebiegło bardzo dobrze. Dla mnie zawsze będziecie najlepszym wsparciem jeśli chodzi o kwestie prawno-finansowe. Życzę, aby serwis rozwijał się dynamicznie.Katarzyna, Wrocław

Oświadczenia do firmy pobieram od Państwa od dłuższego czasu. Szybki dostęp, zawsze aktualne wzory i dodatkowe komentarze to Państwa mocna strona. Oby tak dalej ! Dziękuję serdecznie i pozdrawiam Andrzej, przedsiębiorstwo budowlane

Uważam, że wzór umowy kupna sprzedaży samochodu, który mogłem pobrać z Państwa strony jest bardzo czytelny i zawiera wszystko to, co jest potrzebne do spisania dobrze umowy. Nie wiem jak inni, ale ja jestem zadowolony. Pozdrawiam Jacek, mechanik.

Fajny serwis, wszystkie wzory dokumentów znajdują się w jednym miejscu. Łatwo je odszukać i pobrać. Wzór aktu notarialnego, który pobrałem miał komentarz. Dbacie o Klienta. Oceniam bardzo dobrze. Anna, Bolesławiec

Podział majątku po rozwodzie w świetle podatku PIT

Ustanie małżeństwa pomiędzy osobami fizycznymi na skutek rozwodu wiąże się z koniecznością dokonania takiej czynności jak podział majątku wspólnego. Warto zatem zastanowić się nad podatkowymi skutkami dokonania takiego podziału oraz określić ewentualne konsekwencje podatkowe na gruncie podatku PIT.

Podział majątku po rozwodzie w świetle prawa rodzinnego

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Powyższe sformułowanie oznacza, że pomiędzy małżonkami tworzy się wspólność małżeńska, której podstawową cechą jest łączny charakter. Oznacza to, że w okresie trwania tejże wspólności nie jest możliwe wyodrębnienie żadnych udziałów pomiędzy małżonkami.

Wyrazem powyższej reguły jest treść art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (kro), gdzie możemy przeczytać, że w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego.

Powyższy stan trwa do czasu ustania lub unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia separacji. Jedną z przyczyn ustania małżeństwa jest rozwód.

Skutkiem rozwodu jest przekształcenie dotychczasowej wspólności bezudziałowej we współwłasność ułamkową. Od tej chwili małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, niezależnie od tego, w jakim stopniu każdy z nich przyczynił się do jego powstania.

Wynika to wprost z treści art. 501 kro, który stanowi, że w razie ustania wspólności udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej.

W rezultacie po ustaniu wspólności małżeńskiej każdy z małżonków posiada po 50% udziału w majątku wspólnym.

Taka sytuacja jest jednak kłopotliwa dla osób, które są po rozwodzie, ponieważ posiadają równe udziały w każdym składniku majątkowym. Dlatego też kolejnym krokiem jest podział majątku.

Podział majątku wspólnego może nastąpić na mocy umowy między małżonkami, w wyroku orzekającym rozwód na żądanie któregokolwiek z małżonków, o ile wniosek o podział majątku nie przyczyni się do nadmiernego opóźnienia postępowania lub na mocy orzeczenia sądu w postępowaniu o podział majątku wspólnego.

Jeżeli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie umownego podziału majątku, wówczas występują ze stosownym wnioskiem do sądu.

Majątek może zostać podzielony na trzy sposoby:

Podział w naturze (fizyczny podział rzeczy) – jeżeli w wyniku podziału fizycznego powstaną różnice, można przyznać stosowne dopłaty pieniężne; Przyznanie rzeczy jednemu z małżonków na wyłączną własność z jednoczesnym zobowiązaniem do spłaty drugiego małżonka; Sprzedaż rzeczy stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży (podział cywilny).

W praktyce najczęściej będziemy mieli do czynienia z sytuacjami, w których małżonkowie decydują, który składnik majątku ma w całości przypaść danej osobie. Przykładowo po podziale majątku mąż otrzymuje mieszkanie, a żona samochód. Gdyby nie doszło do takiego podziału, to po rozwodzie zarówno mąż, jak i żona posiadaliby po 50% udziałów w mieszkaniu i w samochodzie.

Na skutek rozwodu dochodzi do ustania związku małżeńskiego i do przekształcenia wspólności majątkowej we współwłasność w częściach ułamkowych. Kolejnym etapem jest natomiast podział majątku wspólnego.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie na gruncie podatku PIT

Przechodząc na grunt prawa podatkowego, warto zastanowić się, w jaki sposób fakt otrzymania określonego składnika majątku po rozwodzie wpływa na kwestie ustalenia przychodu.

Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z nich z tytułu podziału majątku.

Zwróćmy bowiem uwagę, że po rozwodzie udziały w majątku są równe i to niezależnie od tego, który z małżonków, w jakim zakresie przyczynił się do przysporzenia w uprzednim majątku wspólnym.

W tym zakresie z pewnością trzeba zwrócić uwagę na treść art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT, który stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Taka treść przepisu oznacza, że przychody powstające po stronie byłych małżonków z tytułu otrzymania majątku po podziale nie stanowią przychodów podlegających opodatkowaniu.

Nie podlegają temu również przychody powstałe z tytułu wyrównania dorobków. W konsekwencji wszelkie dopłaty i spłaty otrzymane przez małżonków również nie podlegają opodatkowaniu.

POLECAMY Rozliczaj wygodnie swoją firmę online! Księgowość – Fakturowanie – CRM

Księgowość – Fakturowanie – CRM Łatwa wysyłka JPK_V7

Łatwa wysyłka JPK_V7 Integracja z e-ZUS Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Ustawa PIT w ogóle nie obejmuje swoim zakresem tego rodzaju przychodów, co oznacza, że tak powstałe przysporzenie podatkowe nie mieści się w kategorii zdarzeń zwolnionych od podatku. Podatnik nie ma obowiązku nigdzie wykazywać tego rodzaju przysporzeń majątkowych.

Drugą kwestią, która wymaga wyjaśnienia, jest przypadek, gdy podział majątku ma charakter nieekwiwalentny. Może bowiem zdarzyć się, że jeden z małżonków na skutek dokonanego i zgodnego podziału otrzymuje przedmioty majątkowe o większej wartości niż drugi. Czy taki przypadek implikuje konieczność zapłaty podatku PIT?

Wspomniany nieekwiwalentny podział nie ma w tym przypadku znaczenia. Również w takim wypadku powstały przychód nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem PIT.

W interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 7 grudnia 2016 roku (nr 2461-IBPB-2-2.4511.855.2016.1.IN) wskazał, że nawet w sytuacji, gdy podatnik otrzyma mniej lub więcej niż małżonek i niezależnie od tego, czy pomiędzy małżonkami wystąpią dopłaty lub spłaty z tego tytułu – nie będzie to podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem bez znaczenia dla skutków podatkowych będzie to, czy podział majątku wspólnego byłych małżonków będzie ekwiwalentny, czy nieekwiwalentny.

Wszelkiego rodzaju przychody otrzymane przez byłych małżonków na skutek rozwodu są wyłączone z opodatkowania podatkiem PIT. Obejmuje to zarówno przychody z samego podziału, jak i z ewentualnego wyrównania dorobków. Z wyłączenia od opodatkowania korzystają także takie przychody, których wartość przekracza udział w majątku wspólnym.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie należy zatem do tego rodzaju zdarzeń, które nie wywołują żadnych skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawa PIT wprost bowiem wyłącza z opodatkowania przychody z podziału majątku po rozwodzie.

Ile kosztuje podział majątku?

Rozwód niesie ze sobą również przymus uregulowania spraw majątkowych. Przez cały okres małżeństwa gromadzony był majątek wspólny, teraz zaś każdy z małżonków zacznie pracować na własny rachunek. Sprawy pieniężne niestety często są przedmiotem dużych sporów przy okazji rozwodu. Najlepszym wyjściem z sytuacji byłoby oczywiście wspólne wypracowanie kompromisu i taki podział majątku, który satysfakcjonowałby obydwojga małżonków. Życie pokazuje, że często jest jednak zupełnie inaczej. Każde z małżonków chce pozyskać dla siebie jak najwięcej, powstają kłótnie i polubowne załatwienie sprawy okazuje się niemożliwe. Z podziałem majątku można iść do sądu. Jednak warto to zrobić już po zakończeniu sprawy rozwodowej, bowiem w przeciwnym razie mogłaby ona mocno się wydłużyć.

Podział majątku u notariusza

Podziałowi zawsze podlega jedynie majątek wspólny obojga małżonków, natomiast nie dotyczy to majątku osobistego męża i żony. Najprostszym i najtańszym sposobem podziału majątku jest umowa między stronami, w której znajdują się konkretne ustalenia dotyczące rozdzielenia posiadanych ruchomości, praw majątkowych czy pieniędzy między małżonków. Wymaga to jednakże, z oczywistych przyczyn, zgody obu stron. Ponadto, jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, niezbędna jest wizyta u notariusza i sporządzenie aktu notarialnego, tego wymagają przepisy prawa. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie w aspekcie finansowym, ponieważ w tego typu sytuacji koszt podziału majątku wynosi tyle, ile kosztuje przeprowadzenie sprawy z udziałem notariusza i sporządzenie aktu notarialnego. Jeśli natomiast chodzi o wysokość wynagrodzenia notariusza, to mimo iż jest ono sprawą umowną, nie może jednak być wyższe niż stawki zawarte w odnośnych przepisach ministerstwa sprawiedliwości. Tak zwana taksa notarialna jest uzależniona od wartości majątku, który jest przedmiotem podziału i może wynieść od 100 do 10 000 zł, z tym, że trzeba jeszcze doliczyć opłaty za wpis do księgi wieczystej czy ewentualne odpisy oraz podatek VAT.

Natomiast majątek osobisty obejmuje wszelkie dobra zakupione przed zawarciem małżeństwa, otrzymane w wyniku dziedziczenia lub darowizny, odszkodowania za utratę zdrowia lub z tytułu zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, za wyjątkiem renty z powodu utraty zdolności do pracy. Do majątku osobistego należą też prawa autorskie i pokrewne, dobra uzyskane jako nagroda za osobiste osiągnięcia, przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, przedmioty użytku osobistego.

Sądowy podział majątku

Podział majątku za porozumieniem stron jest najlepszą opcją nie tylko ze względu na prostotę takiego rozwiązania i brak ciągnących się sporów, ale także ze względu na wydatki. Składając wniosek do sądu o podział majątku musielibyśmy zapłacić 1000 zł. Co prawda kwota ta może zmaleć do 300 zł, jednak istnieje tu warunek złożenia zgodnego projektu podziału. A z uwagi na to, iż domagając się podziału majątku w sądzie, małżonkowie na ogół pozostają w sporze, w większości przypadków mamy do czynienia z tą wyższą kwotą. To jednak dopiero początek wydatków. Należy liczyć się także z kosztami związanymi z postępowaniem sądowym, na przykład: wynagrodzenie biegłego, jeśli zachodziła potrzeba powołania go, koszt związany z mediacją, koszt apelacji, itp. Tu wydatki się jednak nie kończą. Jeśli chcemy, aby podział majątku był dla nas jak najbardziej korzystny, warto zatrudnić adwokata, albo wybrać się do radcy prawnego. W tej kwestii wszystko będzie zależeć od indywidualnych stawek prawnika.

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego?

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego?

Od chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej – małżonkowie mogą dzielić się majątkiem. Wbrew powszechnej opinii – podział nie musi nastąpić dopiero po rozwodzie, choć tak dzieje się najczęściej. Wniosek o podział majątku wspólnego składa się do sądu rejonowego (właściwość według miejsca położenia majątku).

Co musi znaleźć się we wniosku o podział majątku?

dokładne określenie składników majątkowych (domy, samochody, wartościowe przedmioty); wskazanie, kiedy ustała wspólność majątkowa; określenie wartości poszczególnych składników; jeżeli są przesłanki – żądanie ustalenie nierównych udziałów; dowody na poparcie twierdzeń wnioskodawcy.

Czy podział majątku po rozwodzie jest konieczny?

Rzadko sądy orzekają o podziale majątku wspólnego w wyroku rozwodowym – najczęściej wtedy gdy wniosek o podział jest zgodny. Jeżeli nie ma zgody między małżonkami, a podział obejmuje więcej składników, w tym nieruchomość – zazwyczaj celem dokonania podziału wszczyna się odrębne postępowanie (po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego). Czy taki podział majątku jest obowiązkowy? Otóż nie ma konieczności dokonania podziału ani terminu na jego dokonanie. Jednakże brak dokonania podziału może komplikować wiele czynności prawnych, choćby sprzedaż danego składnika majątkowego. Nie każdy rozwiedziony małżonek chce, aby łączyły go z byłym małżonkiem więzi finansowe, które komplikują rozporządzanie majątkiem na dalszym etapie życia.

Nierówny podział majątku – kiedy jest możliwy?

Nierówny podział majątku wspólnego może zostać ustalony przez sąd w orzeczeniu o podziale, wtedy gdy zachodzi wyraźna dysproporcja w przyczynianiu się obojga małżonków do powstania majątku. Aby sąd podjął jednak taką decyzję muszą również zachodzić tzw. ważne powody. Należy zatem przyjąć, że tego rodzaju orzeczenie ma charakter wyjątkowy. Częstymi przyczynami wskazywanymi we wniosku o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym są: bierność zawodowa, rozrzutność jednego z małżonków, trwonienie majątku (hazard, alkoholizm), brak dbania o gospodarstwo domowe. Jeżeli chcesz poznać orzeczenia dotyczące tego zagadnienia oto przydatne postanowienia:

Postanowienie 1.

Postanowienie 2.

Najpierw rozwód czy podział majątku?

Ustawodawca dopuszcza dokonanie podziału majątku jeszcze przed uzyskaniem rozwodu. Z reguły małżonkowie o tym nie wiedzą lub zakładają, że konieczny jest wyrok rozwodowy. Jak podzielić majątek przed rozwodem? Najpierw konieczne jest wprowadzenie rozdzielności majątkowej. Po zawarciu takiej umowy małżonkowie mogą dokonać umownego podziału majątku, nie czekając na orzeczenie rozwodowe.

Ile trwa sprawa o podział majątku wspólnego w sądzie?

Odpowiedź na to pytanie zależy głównie od tego, jak bardzo skomplikowany, sporny jest podział majątku wspólnego. Na pewno posiadanie profesjonalnego pełnomocnika i właściwe przygotowanie dokumentów może znacznie skrócić czas trwania postępowania, ale przy spornym i skomplikowanym podziale – postępowanie może potrwać nawet kilka lat.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w tym temacie lub pomocy w przygotowaniu wniosku o podział majątku – zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego po rozwodzie

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego? To jedno z najczęstszych pytań, jakie zadają sobie byli małżonkowie po zakończeniu postępowania rozwodowego.

Jeżeli chcesz zainicjować postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego małżonków, ale nie wiesz, od czego zacząć, poniżej znajdziesz szczegółowy opis czynności, które powinieneś podjąć. Pierwszą z nich jest przygotowanie wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Zacznijmy jednak od tego do którego sądu należy taki wniosek złożyć.

Gdzie złożyć wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

Sądem właściwym w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków jest sąd rejonowy. Jednakże istotne jest jeszcze ustalenie właściwości miejscowej, czyli – inaczej mówiąc – ustalenie, do którego z wielu sądów rejonowych należy złożyć wniosek.

Tu pomocna okazuje się treść art. 566 Kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi on, że w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku.

Przykładowo, jeżeli wchodząca w skład majątku małżonków nieruchomość znajduje się na terenie Pruszkowa, to sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

Najważniejsze elementy, czyli jak poprawnie napisać wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków jest pismem procesowym. W związku z powyższym powinien zawierać typowe dla każdego pisma procesowego elementy:

oznaczenie sądu, do którego pismo jest skierowane (,,Sąd Rejonowy w ….” wraz ze wskazaniem adresu sądu), imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania stron, numer PESEL wnioskodawcy, oznaczenie rodzaju pisma (czyli tytuł ,,Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków”), treść wniosku, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, uzasadnienie, podpis wnioskodawcy (na końcu pisma), wymienienie załączników (czyli wszystkich dokumentów, które składasz do sądu razem z wnioskiem).

Co jeszcze należy wskazać we wniosku o podział majątku wspólnego małżonków?

W treści wniosku należy precyzyjnie określić:

wartość majątku wspólnego małżonków (w zaokrągleniu w górę do pełnej złotówki), dowód na okoliczność ustania wspólności majątkowej (np. w przypadku rozwodu – załączenie wyroku rozwodowego lub ewentualnie wskazanie który sąd taki wyrok wydał i sygnatury akt postępowania), co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków (wszystkie ruchomości i nieruchomości, a także środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz otwartych funduszach emerytalnych), któremu z małżonków mają przypaść konkretne składniki majątku, czy żądasz od drugiego małżonka spłaty z tytułu wyrównania udziałów w majątku wspólnym.

Warto wspomnieć, że w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków można też dochodzić zwrotu wydatków, nakładów, oraz ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym (więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule ,,Na czym polega podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami?”).

Jakie dowody należy wskazać we wniosku o podział majątku wspólnego małżonków?

Niezwykle istotnym elementem wniosku o podział majątku wspólnego małżonków są wnioski dowodowe. Do najczęściej wykorzystywanych w tego rodzaju postępowaniach dowodów należą:

przesłuchanie stron, zeznania świadków, dokumenty potwierdzające nabycie składników majątku i ich wartość, opinia biegłego rzeczoznawcy, gdy zaistniał konflikt co do wartości któregoś ze składników majątku.

We wniosku należy powołać wszystkie dokumenty potwierdzające m.in. kto, za ile, i z jakich środków nabył poszczególne składniki majątku małżonków. Mogą to być np. faktury, potwierdzenia przelewów, druki zamówień czy też odpisy z ksiąg wieczystych. Innymi słowy – przyda się wszystko, co pozwoli wykazać wartość danego składnika majątku oraz to czy należy on, bądź też nie, do majątku wspólnego małżonków.

Warto się również zastanowić jakie osoby posiadają wiedzę na temat majątku małżonków, a następnie złożyć wniosek o przesłuchanie tych osób w charakterze świadków. W tym artykule przeczytasz więcej na temat tego kto może być świadkiem w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków.

O czym jeszcze musisz pamiętać składając wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

Od wniosku o podział majątku wspólnego małżonków należy uiścić stosowną opłatę sądową. Obecnie wynosi ona 1 000 złotych. Jeżeli jednak wniosek zawiera zgodny projekt podziału, to pobiera się opłatę w kwocie 300 złotych.

Opłatę od wniosku o podział majątku wspólnego małżonków można uiścić w kasie sądu lub dokonać przelewu na rachunek bankowy sądu. Potwierdzenie uiszczenia opłaty również należy załączyć do wniosku.

Nie zapomnij również o tym, aby wniosek do sądu złożyć w dwóch egzemplarzach (zarówno samo pismo jak i wszystkie załączniki). Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla sądu, zaś drugi dla drugiego małżonka, który w sprawie o podział majątku wspólnego będzie określany mianem uczestnika.

Co się stanie, jeżeli we wniosku o podział majątku wspólnego nie zawrzesz wszystkich niezbędnych informacji?

Zastanawiasz się, co się stanie, jeśli nie zawrzesz we wniosku wszystkich wymaganych informacji, albo nie załączysz drugiego egzemplarza wraz z załącznikami? Nie jest to sytuacja bez wyjścia. Wówczas sąd wezwie Cię do uzupełnienia treści pisma lub złożenia drugiego pakietu dokumentów. Jest to niezbędne z uwagi na konieczność doręczenia przez sąd kompletnego wniosku wraz z załącznikami drugiej stronie.

Pamiętaj jednak, że może to znacznie wydłużyć postępowanie. Dlatego też zanim skierujesz sprawę do sądu powinieneś szczegółowo zapoznać się z instrukcją jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego małżonków.

PanNotariusz.pl Piotr Chełstowski

Umowa o podział majątku – co to jest?

Umowa o podział majątku wspólnego – w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Podziału majątku wspólnego u notariusza małżonkowie mogą dokonać dopiero po zniesieniu wspólności ustawowej (np. w ramach rozwodu lub separacji albo w trakcie trwania małżeństwa po ustaniu wspólności majątkowej (np. jeśli nastąpi ustanowienie rozdzielności majątkowej). Jeżeli małżonkowie dojdą do porozumienia co do sposobu podziału majątku wspólnego, to wówczas możliwe jest jego dokonanie w sposób umowny przed notariuszem, nie jest potrzebne przeprowadzenie postępowania sądowego. W przypadku zgodnego podziału majątku wspólnego, najprostszym rozwiązaniem jest porozumieć się w sprawie podziału majątku, a potem pójść do sądu bez orzekania o winie. Podział umowny zaoszczędzi sporo pieniędzy, co więcej taka procedura trwa znacznie krócej. W przypadku podziału ruchomości np. samochodu, mebli, sprzętu AGD itp. oraz praw majątkowych takich jak lokaty bankowe, wystarczy zwykła pisemna umowa, w której wymieniamy przedmioty podlegające podziałowi. Jeżeli przy podziale, okaże się, ze wartość przydzielonych przedmiotów nie jest równa, małżonkowie muszą ustalić spłaty lub dopłaty. Nie jest to jednak konieczne. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzą nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu, czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, podziału dokonuje się tylko w formie aktu notarialnego przed u notariusza.

Umowa o podział majątku – dane osobowe potrzebne, aby sporządzić akt notarialny

– wszystkie imiona

– nazwisko

– imię ojca oraz imię matki

– PESEL

– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)

– adres zamieszkania

– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania

– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności

– obywatelstwo

Umowa o podział majątku wspólnego – warunki umowy

podanie wartości rynkowej przedmiotu umowy warunki i data wydania przedmiotu umowy

– Kiedy nastąpi wydanie przedmiotu umowy? Przed podpisaniem aktu? W dniu aktu po jej podpisaniu? W ciągu kilku dni po podpisaniu aktu?

Umowa o podział majątku – wymagane dokumenty

dla osób fizycznych: dokument tożsamości dla osób prawnych: statut spółki, akt założycielski lub umowa spółki, niezbędne w umowie uchwały oraz zgody organów, jeśli przepis lub statut/akt założycielski/umowa ich wymagają podstawa nabycia – czyli jeden z wymienionych dokumentów:

– wypis aktu notarialnego np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, itp.

– prawomocne Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

– Akt poświadczenia dziedziczenia

– Inne zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:

– nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia

– nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku, jeżeli czynność została dokonana po dniu 01 stycznia 2007 roku umowa kredytowa oraz oświadczenie banku o udzieleniu kredytu – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową, o ile została zawarta

Wymagane dodatkowe dokumenty z rozróżnieniem przedmiotu umowy

W przypadku zawarcia umowy dotyczącej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą)

numer księgi wieczystej aktualne zaświadczenie wydane przez administratora budynku o braku zaległości w opłatach

W przypadku zawarcia umowy dotyczącej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

numer księgi wieczystej (o ile została założona) aktualne zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową o przysługującym prawie do lokalu będącym przedmiotem umowy oraz o braku zaległości w opłatach

W przypadku zawarcia umowy dotyczącej nieruchomości gruntowej (działki)

aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek znajdujących się w księdze wieczystej (organ wydający – Starostwo); jeżeli w wyniku zawarcia umowy nastąpi wydzielenie działki do nowej księgi wieczystej – aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej:

– ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości

– wykaz zmian danych ewidencyjnych

– aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (organ wydający – Urząd Gminy) lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy aktualne zaświadczenie z którego wynika że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (organ wydający – Starostwo) jeżeli nieruchomość jest zabudowana:

– aktualny wypis z kartoteki budynków uwzględniający wszystkie budynki (organ wydający – Starostwo)

– aktualne zaświadczenie o braku osób zameldowanych w budynku znajdującym się na nieruchomości (organ wydający – Urząd Gminy)

Wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej powinny być opatrzone klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Ile kosztuje umowa o podział majątku:

Na cenę sporządzenia umowy o podział majątku u notariusza składają się:

Taksa notarialna ustalana indywidualnie Opłata sądowa ustalana każdorazowo w odniesieniu do przedmiotowego stanu faktycznego na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

Stawki określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.).

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail [email protected]. Zapraszamy do naszej kancelarii notarialnej w Warszawie.

Błąd 403 – Sąd Rejonowy w Lublińcu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij informację o cookies

Błąd 403 – Sąd Rejonowy w Cieszynie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij informację o cookies

키워드에 대한 정보 umowa o podział majątku wzór

다음은 Bing에서 umowa o podział majątku wzór 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  결혼식 축사 예문 | 결혼인사말(축사) 잘 하는 법/ 1분 만에 결혼식 축사준비 하는 방법/ 자녀 결혼식 축사준비 하는 방법/ 인사말준비 효과적으로 하는 방법. 39 개의 가장 정확한 답변
See also  Exeo Kocham Cie Jak Nikt Na Swiecie | Exeo - Kocham Cię Jak Nikt Na Świecie !!! Nowość 2017 18258 투표 이 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Podział majątku po rozwodzie, przed rozwodem i w trakcie rozwodu? Co radzi adwokat?

 • podział majątku po rozwodzie
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • jak podzielić majątek wspólny małżonków
 • adwokat
 • adwokat rozwodowy
 • prawnik
 • radca prawny
 • kancelaria adwokacka
 • nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków
 • rozdzielność majątkowa
 • majątek wspólny
 • majątek osobisty
 • podział majątku
 • Nakłady

Podział #majątku #po #rozwodzie, #przed #rozwodem #i #w #trakcie #rozwodu? #Co #radzi #adwokat?


YouTube에서 umowa o podział majątku wzór 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Podział majątku po rozwodzie, przed rozwodem i w trakcie rozwodu? Co radzi adwokat? | umowa o podział majątku wzór, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment