Umowa O Podział Majątku Wspólnego Wzór | Podział Majątku Po Rozwodzie, Przed Rozwodem I W Trakcie Rozwodu? Co Radzi Adwokat? 18670 투표 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “umowa o podział majątku wspólnego wzór – Podział majątku po rozwodzie, przed rozwodem i w trakcie rozwodu? Co radzi adwokat?“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Adwokat Iwo Klisz 이(가) 작성한 기사에는 조회수 4,328회 및 좋아요 294개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

umowa o podział majątku wspólnego wzór 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Podział majątku po rozwodzie, przed rozwodem i w trakcie rozwodu? Co radzi adwokat? – umowa o podział majątku wspólnego wzór 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Podział majątku po rozwodzie nie musi być ani drogi, ani długotrwały, ani przesadnie skomplikowany, o ile dobrze się do niego przygotujesz.
#podziałmajątkuporozwodzie #adwokat #sprawarozwodowa
🔹EKSPERCKI BLOG O ROZWODZIE https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/
🔹BEZPŁATNY EBOOK O PODZIALE MAJĄTKU PO ROZWODZIE https://adwokat-wroclaw.biz.pl/podzial-majatku-e-book/
Jak się rozwieść – https://www.youtube.com/watch?v=ON0hZQ1krj8
Ja wygląda sprawa o rozwód? – https://www.youtube.com/watch?v=h4Te0K0URJc
Spis treści:
0:00 – Intro
0:52 – Majątek wspólny, a majątek osobisty.
1:23 – Co wchodzi do majątku osobistego każdego z małżonków?
1:36 – Podziały majątku w Hollywood
2:07 – Kiedy w małżeństwie nie ma wspólnego majątku?
2:21 – Co wchodzi do majątku wspólnego?
2:59 – Kiedy można podzielić wspólny majątek małżonków?
4:04 – Jak się dzieli majątek wspólny małżonków?
5:17 – Błąd początkującego maratończyka w sprawie o podział majątku
6:36 – Jak przygotować się do podpisania umowy o podział majątku po rozwodzie?
7:29 – Niespodzianka!
Zachęcam do śledzenia nas na social media:
FB: https://www.facebook.com/AdwokatWroclawIwoKlisz/
Instagram: https://www.instagram.com/adwokatwroclaw/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/klisz-i-wsp%C3%B3lnicy/
Maszy pytania? | Zadzwoń do mnie 📞 695 560 425
Napisz email 💬 [email protected]
KONTAKT:
IWO KLISZ – KANCELARIA KLISZ I WSPÓLNICY
WROCŁAW – ul. Joachima Lelewela 23/7
POZNAŃ – ul. Bóżnicza 1/14
KATOWICE – ul. Sobieskiego 27/30
GDAŃSK – ul. Kartuska 31c/1
WARSZAWA – ul. Zamieniecka 62/64
PAMIĘTAJ, ŻE W NINIEJSZYM FILMIE WYRAŻONO JEDYNIE POGLĄDY JEGO AUTORA. NIE MOŻNA GO TRAKTOWAĆ JAKO PORADY PRAWNEJ ANI NIE ZASTĘPUJE ON WIZYTY U ADWOKATA CZY RADCY PRAWNEGO.

umowa o podział majątku wspólnego wzór 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Umowa o podział majątku wspólnego po ustanowieniu …

Pobierz dokument Umowa o podział majątku wspólnego po ustanowieniu rozdzielności majątkowej – projekt aktu notarialnego z instrukcją uzupełnienia oraz …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: lexlege.pl

Date Published: 7/17/2022

View: 1332

Umowny Podział Majątku Wspólnego | Adwokat Iwo Klisz

Polubowny podział majątku wzór. Dobrym sposobem jest rozpoczęcie rozmów o umownym podziale majątku jeszcze przed orzeczeniem rozwodu. W takich rozmowach można …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: rozwod-i-podzial-majatku.pl

Date Published: 1/26/2022

View: 9442

Wzór wniosku o podział majątku – Kancelaria Adwokacka

Jak nazywają się strony przy wniosku o podział majątku wspólnego? Ważny przepis: art. 126 § 1 k.p.c. Każde pismo …

+ 여기에 보기

Source: adwokatodrozwodow.pl

Date Published: 3/28/2022

View: 7722

Umowa o podział majątku | PanNotariusz.pl Piotr Chełstowski

Podziału majątku wspólnego u notariusza małżonkowie mogą dokonać dopiero po zniesieniu wspólności ustawowej (np. w ramach rozwodu lub separacji albo w trakcie …

+ 여기에 더 보기

Source: www.pannotariusz.pl

Date Published: 11/6/2022

View: 1502

Projekt aktu notarialnego o podziale majątku wspólnego – wzór

Ustanowienie rozdzielności majątkowej obligatoryjnie musi być ustanowione w formie aktu notarialnego, natomiast umowa o podział majątku wspólnego małżonków …

+ 여기에 더 보기

Source: dokumenty.serwisprawa.pl

Date Published: 7/4/2021

View: 5995

Umowny podział majątku wspólnego między małżonkami

Jeśli jednak jej przedmiotem ma być nieruchomość, taka umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, a więc konieczna będzie wówczas …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: jjk-law.pl

Date Published: 3/26/2021

View: 253

o podzial majatku wspolnego malzonkow.doc

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków. Wnoszę o: 1) Ustalenie, że w skład majątku … czy strony zawierały małżeńskie umowy majątkowe czy też nie,

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: bialystok.sr.gov.pl

Date Published: 12/10/2021

View: 8721

주제와 관련된 이미지 umowa o podział majątku wspólnego wzór

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Podział majątku po rozwodzie, przed rozwodem i w trakcie rozwodu? Co radzi adwokat?. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Podział majątku po rozwodzie, przed rozwodem i w trakcie rozwodu? Co radzi adwokat?
Podział majątku po rozwodzie, przed rozwodem i w trakcie rozwodu? Co radzi adwokat?

주제에 대한 기사 평가 umowa o podział majątku wspólnego wzór

 • Author: Adwokat Iwo Klisz
 • Views: 조회수 4,328회
 • Likes: 좋아요 294개
 • Date Published: 최초 공개: 2021. 12. 6.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=eM35hu5mU8I

Co powinna zawierać umowa o podział majątku wspólnego?

Konieczne jest ustalenie w niej składu oraz wartości majątku wspólnego. Umowa o podział majątku powinna także zawierać rozliczenie nakładów i wydatków dokonanych w czasie trwania wspólności z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków, a także rozliczenie długów małżonków spłaconych z majątku wspólnego.

Czy przy podziale majątku płaci się podatek?

Podział majątku wspólnego po rozwodzie należy zatem do tego rodzaju zdarzeń, które nie wywołują żadnych skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawa PIT wprost bowiem wyłącza z opodatkowania przychody z podziału majątku po rozwodzie.

Jak napisać oświadczenie o podziale majątku?

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego?
 1. dokładne określenie składników majątkowych (domy, samochody, wartościowe przedmioty);
 2. wskazanie, kiedy ustała wspólność majątkowa;
 3. określenie wartości poszczególnych składników;
 4. jeżeli są przesłanki – żądanie ustalenie nierównych udziałów;

Jaki jest koszt podziału majątku u notariusza?

Tak zwana taksa notarialna jest uzależniona od wartości majątku, który jest przedmiotem podziału i może wynieść od 100 do 10 000 zł, z tym, że trzeba jeszcze doliczyć opłaty za wpis do księgi wieczystej czy ewentualne odpisy oraz podatek VAT.

Czy podział majątku musi być równy?

Co do zasady, przy podziale majątku wspólnego powinien zostać zastosowany równy podział składników majątku. Jednak w wyjątkowych sytuacjach sąd, na żądanie jednego z małżonków, może ustalić nierówny podział majątku wspólnego.

Jak nie dać się przy podziale majątku?

Przedmioty majątkowe, które zostały zbyte lub zużyte w sposób prawidłowy, nie są uwzględniane przy podziale. Ocena użycia przez małżonka w czasie trwania wspólności majątkowej przedmiotu majątku wspólnego na cele konsumpcyjne zależna jest od tego, czy było ono uzasadnione potrzebami i dobrem rodziny.

Kto płaci za sprawę o podział majątku?

2021, Nr 1666 ze zm.) stanowi, że: „każdy uczestnik (także wnioskodawca) ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie”. Jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani wynikiem lub interesy ich są sprzeczne, sąd może rozdzielić koszty stosunkowo.

Ile czasu na spłatę po podziale majątku?

Ile będzie rat? Sąd rozkłada zazwyczaj kwotę na dwie części, płatne w półrocznych albo rocznych odstępach. Może też (i zdarza się to częściej) odroczyć spłatę o pół roku albo nawet o rok, aby strona zobowiązana zdążyła zgromadzić środki albo zaciągnąć kredyt. Podział wspólnego majątku to nie jest miła rzecz.

Jakie dokumenty są potrzebne do podziału majątku?

Jakie dowody należy wskazać we wniosku o podział majątku wspólnego małżonków?
 • przesłuchanie stron,
 • zeznania świadków,
 • dokumenty potwierdzające nabycie składników majątku i ich wartość,
 • opinia biegłego rzeczoznawcy, gdy zaistniał konflikt co do wartości któregoś ze składników majątku.

Kto składa wniosek o podział majątku?

52 § 1 k.r.o.) bądź z mocy prawa (art. 53 § 1 k.r.o.). Wniosek o podział majątku wspólnego może złożyć jeden z małżonków bądź inna osoba zainteresowana dokonaniem podziału tego majątku, np. wierzyciel jednego z małżonków.

Jak wypełnić wniosek o podział majątku?

Wniosek o podział majątku wspólnego musi zawierać podstawę prawną, to jest wskazanie przyczyny ustania wspólności majątkowej, na przykład orzeczenie rozwodu oraz żądanie dokonania podziału majątku. Niezbędne jest również przedstawienie dokumentu potwierdzającego ustanie wspólnoty majątkowej.

O co pyta sąd na sprawie o podział majątku?

Przede wszystkim sąd pyta o składniki majątku oraz ich wartość. Jest to szczególnie istotne, jeżeli pomiędzy stronami są nieporozumienia dotyczące dzielonego majątku. Z tego też względu przydatne może okazać się wsparcie profesjonalnych pełnomocników. Wniosek o podział majątku podlega opłacie sądowej.

Ile kosztuje podział majątku 2022?

Wersja od: 27 maja 2022 r. 1. Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Jak najtaniej zrobić podział majątku?

Podział majątku w sądzie

Z całą pewnością tańszym sposobem podziału majątku dorobkowego małżonków jest przeprowadzenie go przed sądem. Opłata sądowa wyniesie 300 zł lub 1000 zł.

Czy można podzielić majątek bez sądu?

Jeżeli byli małżonkowie zgadzają się co do tego, w jaki sposób podzielić wspólny majątek, nie muszą zwracać się w tej sprawie do sądu. Mogą tego dokonać w drodze umowy. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego, umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Kiedy umowa dożywocia nie obciąży majątku wspólnego?

Umowa dożywocia nie obciąży majątku wspólnego w przypadku, gdy np. dożywotnik nie potrzebował pomocy i z niej nie korzystał. Albo też pomoc przybierała jedynie wymiar fizyczny (np. robienie zakupów, ale za środki dożywotnika), a nie materialny.

Jak wygląda podzial majątku u notariusza?

Jeżeli małżonkowie ustalą, w jaki sposób chcą podzielić swój majątek, mogą zawrzeć stosowną umowę u notariusza. Umowa podziału majątku wspólnego może być zawarta razem z umową o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Nie ma więc konieczności ponownej wizyty w kancelarii notarialnej.

Czy umowa dożywocia wchodzi do majątku wspólnego?

Nieruchomość, która została nabyta na podstawie umowy o dożywocie tylko przez jednego z małżonków pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Jest to umowa odpłatna, dlatego też nie można jej potraktować jako darowizny.

Jakie dokumenty są potrzebne do podziału majątku?

Jakie dowody należy wskazać we wniosku o podział majątku wspólnego małżonków?
 • przesłuchanie stron,
 • zeznania świadków,
 • dokumenty potwierdzające nabycie składników majątku i ich wartość,
 • opinia biegłego rzeczoznawcy, gdy zaistniał konflikt co do wartości któregoś ze składników majątku.

Umowny podział majątku wspólnego – Bętkowska Rajczyk

Umowny podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego jest możliwy po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. Dzieje się to m.in. na skutek orzeczenia rozwodu czy separacji, a także na skutek umowy małżonków, w której ustanawiają oni rozdzielność majątkową. Podział majątku wspólnego w drodze umowy jest możliwy, gdy między stronami istnieje zgodność co do sposobu jego dokonania. Warto postarać się o porozumienie w tym zakresie, ponieważ umowny podział majątku jest znacznie szybszy niż podział sądowy.

W jakiej formie powinna być zawarta umowa o podział majątku wspólnego?

Umowny podział majątku wspólnego może być dokonany przez małżonków co do zasady w dowolnej formie (nawet ustnej). Ustawodawca przewiduje jednak w tym zakresie kilka wyjątków ze względu na to, jakie przedmioty wchodzą w skład majątku. Jeśli zatem umowa o podział majątku dotyczy np. nieruchomości czy prawa użytkowania wieczystego, musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego. Do dokonania umownego podziału majątku wspólnego, w którego skład wchodzi przedsiębiorstwo, potrzebna jest natomiast forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi – chyba że w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość albo jest ono objęte zarządem sukcesyjnym. Wówczas wymagana jest forma aktu notarialnego.

Co powinno się znaleźć w umowie o podział majątku wspólnego?

Przedmiotem podziału majątku mogą być tylko aktywa, zatem umowa taka nie będzie obejmować długów małżonków. Konieczne jest ustalenie w niej składu oraz wartości majątku wspólnego. Umowa o podział majątku powinna także zawierać rozliczenie nakładów i wydatków dokonanych w czasie trwania wspólności z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków, a także rozliczenie długów małżonków spłaconych z majątku wspólnego. Ponadto każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny, chyba że zostały one zużyte w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Zasada swobody umów a umowny podział majątku

Do umowy o podział majątku wspólnego znajduje zastosowanie zasada swobody umów, co oznacza, że strony mogą dowolnie ustalić, komu przypadną poszczególne składniki majątku, a także wysokość i terminy ewentualnych spłat czy dopłat oraz też sposób ich zabezpieczenia.

Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Z tego względu ustalenie nierównych udziałów wymaga sądowego podziału majątku lub ustanowienia uprzednio rozdzielności majątkowej przez małżonków. Ponadto przy podziale majątku wspólnego w drodze umowy strony nie mogą zaliczyć do niego przedmiotów, które zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należą do majątków osobistych małżonków.

Zobacz także:

Podział majątku po rozwodzie w świetle podatku PIT

Ustanie małżeństwa pomiędzy osobami fizycznymi na skutek rozwodu wiąże się z koniecznością dokonania takiej czynności jak podział majątku wspólnego. Warto zatem zastanowić się nad podatkowymi skutkami dokonania takiego podziału oraz określić ewentualne konsekwencje podatkowe na gruncie podatku PIT.

Podział majątku po rozwodzie w świetle prawa rodzinnego

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Powyższe sformułowanie oznacza, że pomiędzy małżonkami tworzy się wspólność małżeńska, której podstawową cechą jest łączny charakter. Oznacza to, że w okresie trwania tejże wspólności nie jest możliwe wyodrębnienie żadnych udziałów pomiędzy małżonkami.

Wyrazem powyższej reguły jest treść art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (kro), gdzie możemy przeczytać, że w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego.

Powyższy stan trwa do czasu ustania lub unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia separacji. Jedną z przyczyn ustania małżeństwa jest rozwód.

Skutkiem rozwodu jest przekształcenie dotychczasowej wspólności bezudziałowej we współwłasność ułamkową. Od tej chwili małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, niezależnie od tego, w jakim stopniu każdy z nich przyczynił się do jego powstania.

Wynika to wprost z treści art. 501 kro, który stanowi, że w razie ustania wspólności udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej.

W rezultacie po ustaniu wspólności małżeńskiej każdy z małżonków posiada po 50% udziału w majątku wspólnym.

Taka sytuacja jest jednak kłopotliwa dla osób, które są po rozwodzie, ponieważ posiadają równe udziały w każdym składniku majątkowym. Dlatego też kolejnym krokiem jest podział majątku.

Podział majątku wspólnego może nastąpić na mocy umowy między małżonkami, w wyroku orzekającym rozwód na żądanie któregokolwiek z małżonków, o ile wniosek o podział majątku nie przyczyni się do nadmiernego opóźnienia postępowania lub na mocy orzeczenia sądu w postępowaniu o podział majątku wspólnego.

Jeżeli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie umownego podziału majątku, wówczas występują ze stosownym wnioskiem do sądu.

Majątek może zostać podzielony na trzy sposoby:

Podział w naturze (fizyczny podział rzeczy) – jeżeli w wyniku podziału fizycznego powstaną różnice, można przyznać stosowne dopłaty pieniężne; Przyznanie rzeczy jednemu z małżonków na wyłączną własność z jednoczesnym zobowiązaniem do spłaty drugiego małżonka; Sprzedaż rzeczy stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży (podział cywilny).

W praktyce najczęściej będziemy mieli do czynienia z sytuacjami, w których małżonkowie decydują, który składnik majątku ma w całości przypaść danej osobie. Przykładowo po podziale majątku mąż otrzymuje mieszkanie, a żona samochód. Gdyby nie doszło do takiego podziału, to po rozwodzie zarówno mąż, jak i żona posiadaliby po 50% udziałów w mieszkaniu i w samochodzie.

Na skutek rozwodu dochodzi do ustania związku małżeńskiego i do przekształcenia wspólności majątkowej we współwłasność w częściach ułamkowych. Kolejnym etapem jest natomiast podział majątku wspólnego.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie na gruncie podatku PIT

Przechodząc na grunt prawa podatkowego, warto zastanowić się, w jaki sposób fakt otrzymania określonego składnika majątku po rozwodzie wpływa na kwestie ustalenia przychodu.

Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z nich z tytułu podziału majątku.

Zwróćmy bowiem uwagę, że po rozwodzie udziały w majątku są równe i to niezależnie od tego, który z małżonków, w jakim zakresie przyczynił się do przysporzenia w uprzednim majątku wspólnym.

W tym zakresie z pewnością trzeba zwrócić uwagę na treść art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT, który stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Taka treść przepisu oznacza, że przychody powstające po stronie byłych małżonków z tytułu otrzymania majątku po podziale nie stanowią przychodów podlegających opodatkowaniu.

Nie podlegają temu również przychody powstałe z tytułu wyrównania dorobków. W konsekwencji wszelkie dopłaty i spłaty otrzymane przez małżonków również nie podlegają opodatkowaniu.

POLECAMY Rozliczaj wygodnie swoją firmę online! Księgowość – Fakturowanie – CRM

Księgowość – Fakturowanie – CRM Łatwa wysyłka JPK_V7

Łatwa wysyłka JPK_V7 Integracja z e-ZUS Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Ustawa PIT w ogóle nie obejmuje swoim zakresem tego rodzaju przychodów, co oznacza, że tak powstałe przysporzenie podatkowe nie mieści się w kategorii zdarzeń zwolnionych od podatku. Podatnik nie ma obowiązku nigdzie wykazywać tego rodzaju przysporzeń majątkowych.

Drugą kwestią, która wymaga wyjaśnienia, jest przypadek, gdy podział majątku ma charakter nieekwiwalentny. Może bowiem zdarzyć się, że jeden z małżonków na skutek dokonanego i zgodnego podziału otrzymuje przedmioty majątkowe o większej wartości niż drugi. Czy taki przypadek implikuje konieczność zapłaty podatku PIT?

Wspomniany nieekwiwalentny podział nie ma w tym przypadku znaczenia. Również w takim wypadku powstały przychód nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem PIT.

W interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 7 grudnia 2016 roku (nr 2461-IBPB-2-2.4511.855.2016.1.IN) wskazał, że nawet w sytuacji, gdy podatnik otrzyma mniej lub więcej niż małżonek i niezależnie od tego, czy pomiędzy małżonkami wystąpią dopłaty lub spłaty z tego tytułu – nie będzie to podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem bez znaczenia dla skutków podatkowych będzie to, czy podział majątku wspólnego byłych małżonków będzie ekwiwalentny, czy nieekwiwalentny.

Wszelkiego rodzaju przychody otrzymane przez byłych małżonków na skutek rozwodu są wyłączone z opodatkowania podatkiem PIT. Obejmuje to zarówno przychody z samego podziału, jak i z ewentualnego wyrównania dorobków. Z wyłączenia od opodatkowania korzystają także takie przychody, których wartość przekracza udział w majątku wspólnym.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie należy zatem do tego rodzaju zdarzeń, które nie wywołują żadnych skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawa PIT wprost bowiem wyłącza z opodatkowania przychody z podziału majątku po rozwodzie.

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego?

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego?

Od chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej – małżonkowie mogą dzielić się majątkiem. Wbrew powszechnej opinii – podział nie musi nastąpić dopiero po rozwodzie, choć tak dzieje się najczęściej. Wniosek o podział majątku wspólnego składa się do sądu rejonowego (właściwość według miejsca położenia majątku).

Co musi znaleźć się we wniosku o podział majątku?

dokładne określenie składników majątkowych (domy, samochody, wartościowe przedmioty); wskazanie, kiedy ustała wspólność majątkowa; określenie wartości poszczególnych składników; jeżeli są przesłanki – żądanie ustalenie nierównych udziałów; dowody na poparcie twierdzeń wnioskodawcy.

Czy podział majątku po rozwodzie jest konieczny?

Rzadko sądy orzekają o podziale majątku wspólnego w wyroku rozwodowym – najczęściej wtedy gdy wniosek o podział jest zgodny. Jeżeli nie ma zgody między małżonkami, a podział obejmuje więcej składników, w tym nieruchomość – zazwyczaj celem dokonania podziału wszczyna się odrębne postępowanie (po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego). Czy taki podział majątku jest obowiązkowy? Otóż nie ma konieczności dokonania podziału ani terminu na jego dokonanie. Jednakże brak dokonania podziału może komplikować wiele czynności prawnych, choćby sprzedaż danego składnika majątkowego. Nie każdy rozwiedziony małżonek chce, aby łączyły go z byłym małżonkiem więzi finansowe, które komplikują rozporządzanie majątkiem na dalszym etapie życia.

Nierówny podział majątku – kiedy jest możliwy?

Nierówny podział majątku wspólnego może zostać ustalony przez sąd w orzeczeniu o podziale, wtedy gdy zachodzi wyraźna dysproporcja w przyczynianiu się obojga małżonków do powstania majątku. Aby sąd podjął jednak taką decyzję muszą również zachodzić tzw. ważne powody. Należy zatem przyjąć, że tego rodzaju orzeczenie ma charakter wyjątkowy. Częstymi przyczynami wskazywanymi we wniosku o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym są: bierność zawodowa, rozrzutność jednego z małżonków, trwonienie majątku (hazard, alkoholizm), brak dbania o gospodarstwo domowe. Jeżeli chcesz poznać orzeczenia dotyczące tego zagadnienia oto przydatne postanowienia:

Postanowienie 1.

Postanowienie 2.

Najpierw rozwód czy podział majątku?

Ustawodawca dopuszcza dokonanie podziału majątku jeszcze przed uzyskaniem rozwodu. Z reguły małżonkowie o tym nie wiedzą lub zakładają, że konieczny jest wyrok rozwodowy. Jak podzielić majątek przed rozwodem? Najpierw konieczne jest wprowadzenie rozdzielności majątkowej. Po zawarciu takiej umowy małżonkowie mogą dokonać umownego podziału majątku, nie czekając na orzeczenie rozwodowe.

Ile trwa sprawa o podział majątku wspólnego w sądzie?

Odpowiedź na to pytanie zależy głównie od tego, jak bardzo skomplikowany, sporny jest podział majątku wspólnego. Na pewno posiadanie profesjonalnego pełnomocnika i właściwe przygotowanie dokumentów może znacznie skrócić czas trwania postępowania, ale przy spornym i skomplikowanym podziale – postępowanie może potrwać nawet kilka lat.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w tym temacie lub pomocy w przygotowaniu wniosku o podział majątku – zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Ile kosztuje podział majątku?

Rozwód niesie ze sobą również przymus uregulowania spraw majątkowych. Przez cały okres małżeństwa gromadzony był majątek wspólny, teraz zaś każdy z małżonków zacznie pracować na własny rachunek. Sprawy pieniężne niestety często są przedmiotem dużych sporów przy okazji rozwodu. Najlepszym wyjściem z sytuacji byłoby oczywiście wspólne wypracowanie kompromisu i taki podział majątku, który satysfakcjonowałby obydwojga małżonków. Życie pokazuje, że często jest jednak zupełnie inaczej. Każde z małżonków chce pozyskać dla siebie jak najwięcej, powstają kłótnie i polubowne załatwienie sprawy okazuje się niemożliwe. Z podziałem majątku można iść do sądu. Jednak warto to zrobić już po zakończeniu sprawy rozwodowej, bowiem w przeciwnym razie mogłaby ona mocno się wydłużyć.

Podział majątku u notariusza

Podziałowi zawsze podlega jedynie majątek wspólny obojga małżonków, natomiast nie dotyczy to majątku osobistego męża i żony. Najprostszym i najtańszym sposobem podziału majątku jest umowa między stronami, w której znajdują się konkretne ustalenia dotyczące rozdzielenia posiadanych ruchomości, praw majątkowych czy pieniędzy między małżonków. Wymaga to jednakże, z oczywistych przyczyn, zgody obu stron. Ponadto, jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, niezbędna jest wizyta u notariusza i sporządzenie aktu notarialnego, tego wymagają przepisy prawa. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie w aspekcie finansowym, ponieważ w tego typu sytuacji koszt podziału majątku wynosi tyle, ile kosztuje przeprowadzenie sprawy z udziałem notariusza i sporządzenie aktu notarialnego. Jeśli natomiast chodzi o wysokość wynagrodzenia notariusza, to mimo iż jest ono sprawą umowną, nie może jednak być wyższe niż stawki zawarte w odnośnych przepisach ministerstwa sprawiedliwości. Tak zwana taksa notarialna jest uzależniona od wartości majątku, który jest przedmiotem podziału i może wynieść od 100 do 10 000 zł, z tym, że trzeba jeszcze doliczyć opłaty za wpis do księgi wieczystej czy ewentualne odpisy oraz podatek VAT.

Natomiast majątek osobisty obejmuje wszelkie dobra zakupione przed zawarciem małżeństwa, otrzymane w wyniku dziedziczenia lub darowizny, odszkodowania za utratę zdrowia lub z tytułu zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, za wyjątkiem renty z powodu utraty zdolności do pracy. Do majątku osobistego należą też prawa autorskie i pokrewne, dobra uzyskane jako nagroda za osobiste osiągnięcia, przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, przedmioty użytku osobistego.

Sądowy podział majątku

Podział majątku za porozumieniem stron jest najlepszą opcją nie tylko ze względu na prostotę takiego rozwiązania i brak ciągnących się sporów, ale także ze względu na wydatki. Składając wniosek do sądu o podział majątku musielibyśmy zapłacić 1000 zł. Co prawda kwota ta może zmaleć do 300 zł, jednak istnieje tu warunek złożenia zgodnego projektu podziału. A z uwagi na to, iż domagając się podziału majątku w sądzie, małżonkowie na ogół pozostają w sporze, w większości przypadków mamy do czynienia z tą wyższą kwotą. To jednak dopiero początek wydatków. Należy liczyć się także z kosztami związanymi z postępowaniem sądowym, na przykład: wynagrodzenie biegłego, jeśli zachodziła potrzeba powołania go, koszt związany z mediacją, koszt apelacji, itp. Tu wydatki się jednak nie kończą. Jeśli chcemy, aby podział majątku był dla nas jak najbardziej korzystny, warto zatrudnić adwokata, albo wybrać się do radcy prawnego. W tej kwestii wszystko będzie zależeć od indywidualnych stawek prawnika.

Umowa o podział majątku wspólnego po ustanowieniu rozdzielności majątkowej

Umowa o podział majątku wspólnego po ustanowieniu rozdzielności majątkowej – projekt aktu notarialnego Kategorie: finanse , nieruchomość , małżeństwo | Typy: umowy Opis dokumentu: Umowa o podział majątku wspólnego – po ustanowieniu rozdzielności majątkowej w drodze umowy pomiędzy małżonkami bądź na mocy wyroku sądu (ustanie wspólności ustawowej) oraz po ustaniu małżeństwa w wyniku rozwodu każdemu z małżonków przysługuje udział w majątku wspólnym. W razie ustania wspólności ustawowej na skutek w/w zdarzeń, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. W sprawach nieunormowanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku, te z kolei odsyłają do przepisów o zniesieniu współwłasności. maksymalna stawka taksy notarialnej za dokonanie tej czynności uzależniona jest od wartości majątku podlegającego podziałowi. Wyjaśnione definicje: Małżeństwo , Ustawowa wspólność majątkowa , Rozdzielność majątkowa , Umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej , Umowa o podział majątku wspólnego , akt notarialny , maksymalna stawka taksy notarialnej

7.00 zł

Umowny podział majątku wspólnego

Umowny podział majątku może dotyczyć całego majątku lub jego poszczególnych składników.

Podział majątku wspólnego małżonków może być dokonany na podstawie umowy spisanej pomiędzy małżonkami. Wg mnie w takiej umowie należy:

wskazać wielkość udziału w majątku wspólnym małżonków, wymienić skład majątku wspólnego wraz ze wskazaniem ich wartości określonej przez strony, określić wysokość nakładów dokonywanych pomiędzy małżonkami, ustalić które z przedmiotów majątkowych i środków pieniężnych trafiają do poszczególnych małżonków określić wysokość ewentualnych dopłat celem wyrównania udziałów, a także terminy ich wymagalności. Jeśli są ustalone dopłaty warto pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu ich zapłaty (np. ustanowienia hipoteki, poręczenia itp.)

Jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze prawo do lokalu, umowa powinna zostać zawarta przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

Polubowny podział majątku wzór

Dobrym sposobem jest rozpoczęcie rozmów o umownym podziale majątku jeszcze przed orzeczeniem rozwodu. W takich rozmowach można jednocześnie ustalić sprawę wniosku o nieorzekaniu o tym, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa oraz zasady podziału majątku. Zawsze jest to dodatkowy element, który można wykorzystać podczas negocjacji – np. potwierdzenie rozpadu związku z winy jednego z małżonków w zamian za bardziej korzystny dla niego podział majątku.

Dokonanie podziału majątku przed orzeczeniem rozwodu wymaga wcześniejszego zniesienia ustroju wspólności małżeńskiej na podstawie intercyzy, co można zrobić w zasadzie od ręki u notariusza.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

Kancelaria adwokacka Wrocław

Więcej o mnie:

Kim jestem?

Co mogę dla Ciebie zrobić?

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Wzór wniosku o podział majątku

Wzór wniosku o podział majątku

Wzór wniosku o podział majątku i najważniejsze elementy. Przede wszystkim sporządzając wniosek o podział majątku wspólnego musimy być już w pełni uświadomieni, czy dobrze to robimy.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Błędy przy podziale majątku

Niekiedy zdarzają się sytuacje, kiedy nie jesteśmy świadomi, czym jest majątek wspólny małżonków, a czym jest majątek odrębny. Hipotetycznie zakładając, że te kwestie zostały już wyjaśnione i chcesz przygotować wniosek o podział majątku wspólnego, poniższy wpis jest dla ciebie. Na co należy zwrócić uwagę we wniosku o podział majątku wspólnego?

Kilka najważniejszych informacji.

W pierwszej kolejności musisz zawrzeć miejscowość oraz datę sporządzenia wniosku.

Do którego Sądu składa się wniosek o podział majątku wspólnego?

Sądem właściwym w zakresie podział majątku wspólnego jest zawsze Sąd Rejonowy, niezależnie od tego, jaka jest wartość przedmiotu sprawy. A zatem właściwość sądu w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustala się na podstawie miejsca położenia majątku. W przypadku, gdy nastąpiła śmierć jednego z małżonków, sąd zajmie się sprawą o spadek.

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Jak nazywają się strony przy wniosku o podział majątku wspólnego?

Należy zwrócić uwagę, że sporządzając wniosek o podział majątku wspólnego musimy zachować prawidłową terminologię. Osoba, która wnioskuje, czyli składa wniosek, to wnioskodawca albo wnioskodawczyni. Należy w tym miejscu zawsze oprócz adresu wskazać również numer PESEL. Warto także podać numer kontaktowy oraz adres e-mailowy. Mając na uwadze nowe przepisy z pewnością będzie to łatwiejsza i wygodniejsza forma kontaktu pomiędzy sądem a wnioskodawcą. Twój przeciwnik w procesie nazywałby się “pozwany”, jednakże we wniosku o podział majątku druga strona to uczestnik albo uczestniczka postępowania. Jeżeli nie znamy numeru PESEL drugiej strony, to nic nie szkodzi – ona osobiście będzie zobowiązana do wskazania tej informacji. Jeżeli natomiast mamy pełne dane, to oczywiście możemy je wskazać.

Kolejny punkt to wartość przedmiotu sprawy. Jest to wartość szacunkowa majątku wspólnego. Następnie jest kwestia – opłaty sądowej. Ile kosztuje podział majątku ?W przypadku spornego podziału majątku wspólnego należy uiścić opłatę w wysokości 1000 zł. Opłatę sądową uiszcza się na właściwy numer rachunku bankowego właściwego Sądu Rejonowego. A i uwaga, nie zapomnij, iż przy podziale majątku – zawsze możesz żądać Nierówny podział majątku. 30% żona, 70 % mąż

Poniżej przechodzimy do tytułu: wniosek o podział majątku wspólnego. Podział majątku przed rozwodem czy podział majątku po rozwodzie -nieważne kiedy – Ważne że skutecznie. Do walki zatem….

Ważny przepis: art. 126 § 1 k.p.c. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane [np. Sąd Rejonowy dla Warszawy];

2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomoc­ników[ dodatkowo polecam również wskazanie adresu email oraz wskazać numer telefonu ];

3) oznaczenie rodzaju pisma[ np. tytuł: wniosek o podział majątku wspólnego];

4) osnowę wniosku lub oświadczenia;

5) [ dowody w sprawie o podział majątku ] w przypadku, gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;

6) [nie zapomnij o tym ] podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

7) wymienienie załączników [to bardzo ważne – albowiem Sąd wezwie Ciebie do uzupełnienia braków formalnych]

Przechodząc następnie do akapitu pierwszego wpisujemy, iż działając w imieniu własnym wnoszę o… – i tutaj zamieszczamy nasze najważniejsze żądanie, np. ustalenie, że w skład majątku wspólnego wchodzą następujące składniki majątku – 1 – dom, 2 – samochód osobowy np. Marki mercedes o numerach rejestracyjnych ….. , 3 – działka budowlana w miejscowości np. Otwock …, 4 – nieruchomość, lokal mieszkalny położony w… np. Warszawie , 6 – oszczędności w wysokości… np. 300.000 zł.

Wzór wniosku o podział majątku – O czym pamiętać

A zatem w punkcie pierwszym wskazujemy, co wchodzi w skład majątku wspólnego stron. Przechodząc natomiast do punktu 2 – musimy zaproponować sposób podziału majątku wspólnego. Wobec tego wpisujemy punkt nr 2 – Wnoszę o dokonanie podziału majątku wspólnego stron w ten sposób, że… I tu musimy wykazać naszą inicjatywę i naszą propozycję, a zatem dla przykładu “wnoszę o dokonanie podziału majątku wspólnego w ten sposób, że nieruchomość z punktu 1 nabędzie wnioskodawczyni, zaś uczestnik nabędzie składniki majątku określone w punkcie 2,3,4,5,6 z obowiązkiem spłaty w wysokości 1 700 000 zł. To oczywiście tylko przykład. Dobry prawnik do spraw o podział majątku wspólnego jest od tego, żeby krok po kroku przeprowadzić Cię przez ten proces.

Spłaty – czyli zapłata przy podziale majątku

A zatem wpisujemy, iż wnosimy o zasądzenie spłaty z uwagi na wyrównanie wartości majątku wspólnego.

Kolejny bardzo ważny punkt to rozliczenie nakładów poczynionych przez wnioskodawcę z majątku osobistego na majątek wspólny. Wyobraźmy sobie sytuację – spłacamy kredyt przez 10 lat, jednakże jest to kredyt hipoteczny, zaś nieruchomość stanowi majątek odrębny męża. Jest to jego majątek osobisty, ale przez wszystkie lata płaciliśmy kredyt z majątku wspólnego. W takiej sytuacji prosimy sąd o zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni kwoty X tytułem rozliczenia nakładów poczynionych z majątku wspólnego małżonków na majątek odrębny w postaci spłaty rat kredytu hipotecznego.

Następny istotny punkt we wniosku o podział majątku to koszt. Dlatego też należy zawrzeć sformułowanie – “zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni zwrotu kosztów niniejszego postępowania”. Więcej: Jak podzielić majątek w Sądzie? Od czego zacząć?

Dowody w sprawie o podział majątku

Jakie dowody składamy przez sprawie o podział majątku wspólnego? Mając na uwadze przepisy prawa należy poprosić sąd o dopuszczenie dowodu w pierwszej kolejności z odpisu skróconego aktu małżeństwa stron na okoliczność czasu trwania małżeństwa. Dodatkowo pamiętajmy – aby mogło dojść do podziału majątku wspólnego, musi ustać między państwem wspólność ustawowa. A zatem będzie konieczny akt notarialny, czyli intercyza (rozdzielność majątkowa) albo wyrok Sądu Okręgowego rozwiązujący wasze małżeństwo. Jest to przykład, ponieważ aby doszło do podziału majątku, niezbędne jest ustanie wspólności majątkowej. Pamiętajmy również, że istotna jest okoliczność, z jakim dniem ustała wspólność małżeńska.

W przypadku nieruchomości należy również załączyć wydruk treści księgi wieczystej na okoliczność stanu prawnego lokalu. Niekiedy sąd może nas poprosić nie tylko o wydruk – może chcieć odpis księgi wieczystej.

„OTRZYMAŁAM PIENIĄDZE OD RODZICÓW”

Jeżeli natomiast chcemy przed sądem udowodnić, iż jakąś kwotę otrzymaliśmy od rodziców np. umową darowizny, wówczas warto załączyć taką umowę, przelewy, albo też potwierdzenie zgłoszenia do Urzędu Skarbowego.

Raty kredytu – podział majątku

W przypadku, gdy chcemy rozliczyć raty kredytu [RATY KREDYTU A PODZIAŁ] , to jeżeli dysponujemy umową kredytową, również warto ją załączyć. Jeżeli natomiast mamy również potwierdzenia uiszczenia takich rad, to trzeba zrobić zestawienie i wszystko wyliczyć – podobnie, jeśli chcemy potwierdzić jakąś okoliczność, że np. z majątku osobistego nałożyliśmy jakąś kwotę na majątek wspólny. Wyobraźmy sobie sytuację – kupiliśmy mieszkanie, jednakże jedna ze stron posiadała majątek osobisty – miała oszczędności, które zgromadziła jeszcze przed związkiem małżeńskim w wysokości 300 000 zł. Kiedy małżonkowie kupili nieruchomość, 300 000 zł zostało przeznaczone na jej wyremontowanie. Wówczas sytuacja wygląda tak, że majątek osobisty, czyli oszczędności, został nałożony na majątek wspólny i należy się zwrot tych pieniędzy. Jeżeli domagamy się zwrotu tej kwoty, musimy to udowodnić – najlepiej w postaci przelewów bądź innego materiału dowodowego.

Zapraszam Cię na mój kanał YouTube:

Pozew o rozwód 🎥

Rozwody – Tego nie rób w Sądzie 🎥

Dowody ze świadków

Niekiedy niezbędne jest, aby powołać świadków z uwagi na fakt, iż dzięki nim możemy też udowodnić pewne okoliczności w sprawie. Istotne jest również przesłuchanie stron, czyli przesłuchanie wnioskodawcy i uczestnika postępowania.

Pierwsza rozprawa o podział majątku wspólnego

Zawsze przygotuj się na pierwszą rozprawę, albowiem może się tak zdarzyć, że sąd będzie szczegółowo pytał o składniki majątku. Nie polecam państwu działać na własną rękę w trudnych sprawach, ponieważ wówczas niniejsze postępowanie może niekorzystnie się dla państwa rozstrzygnąć.

Jeżeli natomiast nie znamy pewnych ważnych okoliczności w sprawie, np. mamy informację, że mąż posiada jakieś konta oszczędnościowe, jednakże nie mamy w tym zakresie wiedzy, wówczas wnosimy o zobowiązanie uczestnika do ujawnienia wszystkich rachunków bankowych, jakie posiada wraz z saldem na dany dzień.

We wniosku o podział majątku należy wskazać, czy strony podjęły próbę polubownego załatwienia sprawy.

” art. 187 § 1 pkt 3 kpc w zw z art .13 § 2 kpc oświadczam, że wnioskodawczyni podjęła próbę polubownego załatwie­nia sprawy w rozmowie z uczestnikiem, jednakże istotne rozbieżności w oczekiwa­niach.”

Ważny wyrok – podział majątku

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez SN w uchwale z 19102018 r, III CZP 45/18, LEX nr 2566986, „rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części ze środków pochodzących z majątku oso­bistego jednego z małżonków, a w części z ich majątku wspólnego, wchodzi do mająt­ku osobistego małżonka i do majątku wspólnego małżonków w udziałach odpowia­dających stosunkowi środków przeznaczonych z tych majątków na jej nabycie, chyba że świadczenie z majątku osobistego lub majątku wspólnego przekazane na nabycie rzeczy miało charakter nakładu, odpowiednio, na majątek wspólny lub osobisty” [źródło: SN w uchwale z 19102018 r, III CZP 45/18, LEX nr 2566986,].

Wzór wniosku o podział majątku – Jakie załączniki? Przykład

Załączniki:

– odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawczyni i uczestnika,

– odpis wyroku Sądu Okręgowego sprawie o sygn. akt _____

– wydruk treści księgi wieczystej

– potwierdzenia przelewów

– oświadczenie stron

– odpis wniosku i wszystkich załączników

Pamiętajmy: co do zasady zgodnie z art. 43 § 1 k.r.o. oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Wyjątek: Art. 43 § 2 k.r.o. – “Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku”.

Pamiętaj dobry adwokat jest po to żeby krok po kroku Cię przeprowadzić, jeżeli natomiast chcesz sam działać – poniżej wniosek o podział majątku [ wzór ] .

WZÓR WNIOSKU O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

_________ [ miejscowość ] , dnia _____________

Do Sądu Rejonowego w __________

Wnioskodawczyni: _________

Uczestnik: ___________

Wartość przedmiotu sprawy: _________________

Opłata sądowa: 1000 zł

WNIOSEK O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Wnoszę o:

1) ustalenie, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni _________wchodzą następujące składniki:

a) lokal miesz­kalny ______położony __________ w ___________, dla którego Sąd Rejonowy w _________prowadzi księgę wieczystą nr _______________ o wartości _____________zł b) samochód osobowy, __________,

2) dokonanie podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni _________________ w ten sposób, że:

3) zasądzenie od uczestnika _________na rzecz wnioskodawczyni _____________kwoty _______________________

4) dopuszczenie dowodów z:

a) odpisu skróconego aktu małżeństwa – na okoliczność czasu trwania małżeństwa wnioskodawczyni i uczestnika;

b) wydruku treści księgi wieczystej nr__________– na okoliczność ujawnionego w niej stanu prawnego lokalu mieszkalnego

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 187 § 1 pkt 3 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc oświadczam, że wnioskodawczyni podjęła próbę polubownego załatwie­nia sprawy w rozmowie z uczestnikiem, jednakże istotne rozbieżności w oczekiwa­niach wnioskodawczyni i uczestnika uniemożliwiły dokonanie umownego podziału majątku

Uzasadnienie

__________

Załączniki:

– odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawczyni i uczestnika,

– odp. wyroku Sądu Okręgowego

– odpis wniosku i wszystkich załączników (celem doręczenia uczestnikowi).

Więcej:

Podział majątku w Warszawie

PanNotariusz.pl Piotr Chełstowski

Umowa o podział majątku – co to jest?

Umowa o podział majątku wspólnego – w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Podziału majątku wspólnego u notariusza małżonkowie mogą dokonać dopiero po zniesieniu wspólności ustawowej (np. w ramach rozwodu lub separacji albo w trakcie trwania małżeństwa po ustaniu wspólności majątkowej (np. jeśli nastąpi ustanowienie rozdzielności majątkowej). Jeżeli małżonkowie dojdą do porozumienia co do sposobu podziału majątku wspólnego, to wówczas możliwe jest jego dokonanie w sposób umowny przed notariuszem, nie jest potrzebne przeprowadzenie postępowania sądowego. W przypadku zgodnego podziału majątku wspólnego, najprostszym rozwiązaniem jest porozumieć się w sprawie podziału majątku, a potem pójść do sądu bez orzekania o winie. Podział umowny zaoszczędzi sporo pieniędzy, co więcej taka procedura trwa znacznie krócej. W przypadku podziału ruchomości np. samochodu, mebli, sprzętu AGD itp. oraz praw majątkowych takich jak lokaty bankowe, wystarczy zwykła pisemna umowa, w której wymieniamy przedmioty podlegające podziałowi. Jeżeli przy podziale, okaże się, ze wartość przydzielonych przedmiotów nie jest równa, małżonkowie muszą ustalić spłaty lub dopłaty. Nie jest to jednak konieczne. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzą nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu, czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, podziału dokonuje się tylko w formie aktu notarialnego przed u notariusza.

Umowa o podział majątku – dane osobowe potrzebne, aby sporządzić akt notarialny

– wszystkie imiona

– nazwisko

– imię ojca oraz imię matki

– PESEL

– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)

– adres zamieszkania

– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania

– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności

– obywatelstwo

Umowa o podział majątku wspólnego – warunki umowy

podanie wartości rynkowej przedmiotu umowy warunki i data wydania przedmiotu umowy

– Kiedy nastąpi wydanie przedmiotu umowy? Przed podpisaniem aktu? W dniu aktu po jej podpisaniu? W ciągu kilku dni po podpisaniu aktu?

Umowa o podział majątku – wymagane dokumenty

dla osób fizycznych: dokument tożsamości dla osób prawnych: statut spółki, akt założycielski lub umowa spółki, niezbędne w umowie uchwały oraz zgody organów, jeśli przepis lub statut/akt założycielski/umowa ich wymagają podstawa nabycia – czyli jeden z wymienionych dokumentów:

– wypis aktu notarialnego np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, itp.

– prawomocne Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

– Akt poświadczenia dziedziczenia

– Inne zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:

– nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia

– nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku, jeżeli czynność została dokonana po dniu 01 stycznia 2007 roku umowa kredytowa oraz oświadczenie banku o udzieleniu kredytu – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową, o ile została zawarta

Wymagane dodatkowe dokumenty z rozróżnieniem przedmiotu umowy

W przypadku zawarcia umowy dotyczącej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą)

numer księgi wieczystej aktualne zaświadczenie wydane przez administratora budynku o braku zaległości w opłatach

W przypadku zawarcia umowy dotyczącej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

numer księgi wieczystej (o ile została założona) aktualne zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową o przysługującym prawie do lokalu będącym przedmiotem umowy oraz o braku zaległości w opłatach

W przypadku zawarcia umowy dotyczącej nieruchomości gruntowej (działki)

aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek znajdujących się w księdze wieczystej (organ wydający – Starostwo); jeżeli w wyniku zawarcia umowy nastąpi wydzielenie działki do nowej księgi wieczystej – aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej:

– ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości

– wykaz zmian danych ewidencyjnych

– aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (organ wydający – Urząd Gminy) lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy aktualne zaświadczenie z którego wynika że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (organ wydający – Starostwo) jeżeli nieruchomość jest zabudowana:

– aktualny wypis z kartoteki budynków uwzględniający wszystkie budynki (organ wydający – Starostwo)

– aktualne zaświadczenie o braku osób zameldowanych w budynku znajdującym się na nieruchomości (organ wydający – Urząd Gminy)

Wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej powinny być opatrzone klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Ile kosztuje umowa o podział majątku:

Na cenę sporządzenia umowy o podział majątku u notariusza składają się:

Taksa notarialna ustalana indywidualnie Opłata sądowa ustalana każdorazowo w odniesieniu do przedmiotowego stanu faktycznego na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

Stawki określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.).

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail [email protected]. Zapraszamy do naszej kancelarii notarialnej w Warszawie.

Projekt aktu notarialnego o podziale majątku wspólnego

Dziękuję za możliwość pobrania starannie przygotowanego wzoru wniosku apelacji. Szybko znalazłam odpowiedni plik i go pobrałam. Państwa serwis polecę na pewno. Joanna, Pyrzyce

Oświadczenia do firmy pobieram od Państwa od dłuższego czasu. Szybki dostęp, zawsze aktualne wzory i dodatkowe komentarze to Państwa mocna strona. Oby tak dalej ! Dziękuję serdecznie i pozdrawiam Andrzej, przedsiębiorstwo budowlane

Witam. Pobrałam od Państwa wzór protokołu z posiedzenia zarządu spółki. Wzór aktualny i elegancko sporządzony. Opinia pozytywna w 100%. Barbara, wiceprezes

Dziękuję za wzór aktu prawnego. Spisanie umowy przebiegło bardzo dobrze. Dla mnie zawsze będziecie najlepszym wsparciem jeśli chodzi o kwestie prawno-finansowe. Życzę, aby serwis rozwijał się dynamicznie.Katarzyna, Wrocław

Pobrałem wniosek o zawarcie ugody, który zawierał również opis, w jaki sposób go uzupełnić. Polecam wszystkim. Dobra baza dokumentów i wzorów. Dziękuję Marian, Piechowice

Z Państwa serwisu korzystam już od wielu miesięcy. Pismo, które pobrałam z zakładki wzory dokumentów pozwoliło mi na sprawne załatwienie sprawy. Polecam wszystkim, którzy poszukują bazy wzorów dokumentów do pobrania. Naprawdę warto!Anna

Bardzo dobra baza wzorów dokumentów. Wszystkie znajdują się w jednym miejscu i są łatwe do pobrana. Czy mógłbym prosić o jakiś rabat następnym razem? Leszek, lekarz

Polecam wszystkim, którzy potrzebują aktualnych i czytelnych wzorów dokumentów. Pierwszy raz korzystałam z serwisu, ale jeśli zaistnieje podobna potrzeba w przyszłości, na pewno skorzystam z ponownie. Plus za dodatkowy komentarz do wzoru. Aneta

Wzór, który pobrałem miał dołączony komentarz prawny ! Dziękuję i pozdrawiam. Ułatwiło mi to pracę. Łukasz, student

Fajny serwis, wszystkie wzory dokumentów znajdują się w jednym miejscu. Łatwo je odszukać i pobrać. Wzór aktu notarialnego, który pobrałem miał komentarz. Dbacie o Klienta. Oceniam bardzo dobrze. Anna, Bolesławiec

Dziękuję za udostępnienie wzoru pisma w przykładem wypełnienia. Państwa serwis zasługuje na pochwałę, gdyż wszystkie wzory można w bardzo łatwy sposób znaleźć i pobrać. Polecam! Mirosława, Szczecin

Dzięki serwisowi znowu udało mi się uniknąć błędnych decyzji, które mogłyby mieć nieprzyjemne konsekwencje finansowe i spowodować wiele stresu. Wzór, który pobrałem. Krzysztof, programista

Nic dodać nic ująć. Państwa serwis jest bardzo pomocny. Szukałem wzoru pozwu, ściągnąłem go i mam wszystko już za sobą. Szybko i sprawnie. Polecam. Wojciech

Uważam, że wzór umowy kupna sprzedaży samochodu, który mogłem pobrać z Państwa strony jest bardzo czytelny i zawiera wszystko to, co jest potrzebne do spisania dobrze umowy. Nie wiem jak inni, ale ja jestem zadowolony. Pozdrawiam Jacek, mechanik.

Pobrałem od Państwa wzór apelacji. Długo poszukiwałem właściwego dokumentu, będę częściej Państwa odwiedzał. Daję dużego plusa, za to, że do wzoru załączony był przykład wypełnienia. Dziękuję i pozdrawiam Tomasz z Lublina

Dziękuję bardzo za pomoc w rozwiązaniu ważnego dla mnie problemu. Wzór formularza, który pobrałam z Państwa serwisu był czytelny i posiadał przykład wypełnienia. W przyszłości będę z Was korzystała. Teresa, Warszawa

Umowny podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami – charakterystyka i koszty podziału

Ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej skutkuje przekształceniem tytułu prawnego małżonków do należącego do nich majątku wspólnego. Dotychczasowa wspólność łączna tego majątku ulega przekształceniu w szczególną wspólność ułamkową, do której stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku, a tym samym – poprzez art. 1035 Kodeksu cywilnego – stosuje się również odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Małżonkowie co do zasady mają w takim majątku równe udziały.

Ustanie wspólności majątkowej między małżonkami warunkuje dopuszczalność podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków. Od momentu ustania odnośnej wspólności objęty nią uprzednio majątek może już zostać podzielony. Przepisy prawa cywilnego przewidują przy tym dwa sposoby takiego podziału:

umowny – dokonywany w umowie między (byłymi) małżonkami, sądowy – dokonywany w orzeczeniu sądu cywilnego.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie charakterystyki umownego podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, a także wskazanie kosztów związanych z takim podziałem.

SPIS TREŚCI:

1. Charakterystyka umownego podziału majątku wspólnego

2. Koszty umownego podziału majątku wspólnego

1. Charakterystyka umownego podziału majątku wspólnego

Jak wynika ze stosowanych odpowiednio przepisów o wspólności majątku spadkowego i dziale spadku, podział majątku wspólnego objętego wcześniej małżeńską wspólnością majątkową może nastąpić bądź na mocy umowy bądź na mocy orzeczenia sądu.

[Podział całkowity i częściowy]

Umowny podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami może objąć cały majątek lub być ograniczony jedynie do jego części (podział częściowy). Strony umowy mają swobodę w zakresie ustalenia, czy przedmiotem podziału będzie cały majątek wspólny, czy też tylko niektóre jego składniki, co odróżnia istotnie umowny podział majątku wspólnego od podziału sądowego – w tym ostatnim wypadku częściowy podział majątku może nastąpić jedynie z ważnych powodów.

[Forma umowy o podział majątku wspólnego]

Umowa o podział majątku wspólnego zasadniczo może być zawarta w dowolnej formie. Jeśli jednak jej przedmiotem ma być nieruchomość, taka umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, a więc konieczna będzie wówczas wizyta u notariusza. Podobnie będzie, jeśli do dzielonego majątku wspólnego należy przedsiębiorstwo – wówczas umowa o podział tego majątku powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, względnie w formie aktu notarialnego, gdy w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość albo przedsiębiorstwo jest objęte zarządem sukcesyjnym. Poza tym umowa podziałowa może wymagać formy szczególnej w innych przypadkach przewidzianych w przepisach ogólnych Kodeksu cywilnego (np. gdy przedmiotem umowy jest prawo użytkowania wieczystego).

[Rodzaje ustaleń stron co do podział majątku wspólnego]

Ze swej istoty umowny podział majątku wspólnego wymaga zgody obu (byłych) małżonków, co oznacza, że muszą oni porozumieć się co do wszystkich istotnych kwestii dotyczących losu składników majątkowych będących przedmiotem podziału. Strony umowy o podział majątku wspólnego mają swobodę w ustaleniu, której z nich i w jakim zakresie przypadnie określony składnik majątkowy. W zależności od okoliczności oraz woli (byłych) małżonków podział może mieć charakter:

podziału w naturze – dokonywanego poprzez fizyczny podział przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego, z ewentualnym zobowiązaniem się jednej ze stron umowy do stosownych dopłat; podziału dochodzącego do skutku poprzez przyznanie poszczególnych składników lub całego majątku jednej ze stron umowy, z ewentualnym zobowiązaniem się drugiej z nich do dokonania stosownych spłat; tzw. podziału cywilnego – dokonywanego poprzez sprzedaż przedmiotów majątku wspólnego i podziału uzyskanej w tej drodze kwoty (tzw. podział cywilny).

[Ograniczona możliwość powołania się na błąd]

Celem zapewnienia większej pewności prawnej dotyczącej skutków prawnych umowy o podział majątku wspólnego, ustawodawca ograniczył możliwość uchylenia się od skutków danej umowy, a to w przypadku zawarcia jej pod wpływem błędu. Powołanie się na zawarcie umowy o podział majątku wspólnego pod wpływem błędu może nastąpić tylko wtedy, gdy błąd dotyczył stanu faktycznego, który strony uważały za niewątpliwy, a jednocześnie miał on charakter istotny.

[Stosowanie przepisów ogólnych do umowy o podział majątku wspólnego]

W pozostałym, nieomówionym wyżej zakresie, do umowy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami winny się stosować ogólne przepisy prawa cywilnego.

2. Koszty umownego podziału majątku wspólnego

Umowny podział majątku wspólnego objętego uprzednio małżeńską wspólnością majątkową jest rekomendowanym rozwiązaniem nie tylko ze względu na sprawność (szybkość) jego wdrożenia, ale również z uwagi na koszty towarzyszące takiemu podziałowi.

[Umowa niewymagająca formy notarialnej]

W przypadku składników majątku wspólnego niewymagających sporządzenia umowy podziałowej w formie notarialnej zawarcie umowy może się odbyć w zasadzie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Przed podpisaniem takiej umowy, ze względu na jej istotne skutki prawne, warto jednak skonsultować jej projekt z profesjonalnym prawnikiem, w szczególności adwokatem lub radcą prawnym, względnie zlecić takiemu prawnikowi opracowanie projektu umowy. W takim przypadku koszty umownego podziału majątku wspólnego sprowadzać się będą do wynagrodzenia należnego prawnikowi za zlecone usługi prawne dotyczące sporządzenia lub zaopiniowania projektu umowy o podział majątku wspólnego.

[Umowa wymagająca formy notarialnej]

Jeśli umowa podziałowa winna być zawarta w formie aktu notarialnego (co dotyczy podziału obejmującego zwłaszcza nieruchomości, przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi nieruchomość, oraz przedsiębiorstwo objęte zarządem sukcesyjnym) albo w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (co dotyczy podziału przedsiębiorstwa, w skład którego nie wchodzi nieruchomość, oraz nieobjętego zarządem sukcesyjnym), koszty umownego podziału majątku wspólnego, oprócz ewentualnych kosztów związanych ze sporządzeniem projektu umowy lub zaopiniowaniem takiego projektu przez profesjonalnego prawnika, obejmować będą koszty notarialne.

Koszty notarialne związane z podziałem majątku wspólnego obejmują w przypadku zawarcia umowy w formie:

1. aktu notarialnego:

a) wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności notarialnej; wynagrodzenie to ustalane jest przez notariusza indywidualnie z klientem, jego wartość nie może być jednak wyższe od maksymalnych stawek taksy notarialnej, określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej; przy umowach podziałowych podstawą określenia takiej stawki jest ogólna wartość majątku podlegającego działowi i stawka ta wynosi przy wartości dzielonego majątku:

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

7) powyżej 2.000.000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł;

b) koszty wypisów aktu notarialnego – 6 zł za każdą rozpoczętą stronę;

c) opłaty sądowe za dokonanie wpisów w księdze wieczystej (np. opłata stała w kwocie 150 zł od wniosku o wpis własności nabytej w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami);

2. pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym: wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności notarialnej, nie wyższe od maksymalnej stawki taksy notarialnej, wynoszącej 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł.

Masz problem z zakresu prawa rodzinnego? Skontaktuj się z nami!

JJK Jaciubek Janiga Kupiec – adwokaci i doradca podatkowy – Kraków, Radom, Oświęcim

키워드에 대한 정보 umowa o podział majątku wspólnego wzór

다음은 Bing에서 umowa o podział majątku wspólnego wzór 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Podział majątku po rozwodzie, przed rozwodem i w trakcie rozwodu? Co radzi adwokat?

 • podział majątku po rozwodzie
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • jak podzielić majątek wspólny małżonków
 • adwokat
 • adwokat rozwodowy
 • prawnik
 • radca prawny
 • kancelaria adwokacka
 • nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków
 • rozdzielność majątkowa
 • majątek wspólny
 • majątek osobisty
 • podział majątku
 • Nakłady

Podział #majątku #po #rozwodzie, #przed #rozwodem #i #w #trakcie #rozwodu? #Co #radzi #adwokat?


YouTube에서 umowa o podział majątku wspólnego wzór 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Podział majątku po rozwodzie, przed rozwodem i w trakcie rozwodu? Co radzi adwokat? | umowa o podział majątku wspólnego wzór, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  특수 건강 진단 | [Kiha] 사업장 보건관리 동영상 교육자료 1편:: 알기쉬운 특수건강진단 277 개의 베스트 답변

Leave a Comment