Umowa O Opiekę Nad Osobą Starszą | Obowiązki Opiekuna Osoby Starszej 상위 134개 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “umowa o opiekę nad osobą starszą – Obowiązki opiekuna osoby starszej“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Malgorzata Kospin 이(가) 작성한 기사에는 조회수 14,879회 및 좋아요 549개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

umowa o opiekę nad osobą starszą 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Obowiązki opiekuna osoby starszej – umowa o opiekę nad osobą starszą 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

#obowiązkiopiekuna #opiekanadosobąstarszą #sklepczasseniora
Obowiązki opiekuna osoby starszej w prywatnym domu to zupełnie inna historia niż obowiązki w placówkach pomocy społecznej. Skąd taka różnica a no stąd iż obowiązki w Placówkach podzielone są na wielu pracowników w domu u chorego często jesteśmy jedyni którzy zajmują się chorym i to do nas jako opiekunów należy wszystko. Mycie, sprzątanie, kosmetyka, zakupy, karmienie i wiele wiele innych. Przy tym powinniśmy być wsparciem nie tylko dla chorego ale też dla jego rodziny. Praca opiekuna jest bardzo ważna ale też i bardzo trudna. Dlatego podejmując się bycia opiekunem należy się dobrze zastanowić czy podołamy temu zadaniu.
Sklep
http://www.czas-seniora.pl/ksiazki
Facebook
https://www.facebook.com/czaseniora/?eid=ARD3m9aWfg1TW2r5Gfpb9prbR6T5QeqnuNp01KHeceARMsY1tH6J47gFavyBluZDLlZXEjeev9U-g5x4

umowa o opiekę nad osobą starszą 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

UMOWA O OPIEKĘ NAD OSOBĄ STARSZĄ – ZŁOTE BORKI

ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do świadczenia na rzecz SENIORA w trakcie pobytu w prowadzonym przez niego Rezydencji;. Page 3. Umowa o opiekę nad osobą starszą.

+ 더 읽기

Source: www.zloteborki.pl

Date Published: 7/15/2022

View: 8590

Opieka nad osobą starszą w zamian za mieszkanie – Infor.pl

Umowa dożywocia. Osoba starsza może zapewnić sobie opiekuna na podstawie umowy dożywocia. Taką umowę może zawrzeć z opiekunem także inna osoba …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.infor.pl

Date Published: 6/17/2022

View: 9219

Umowa o opiekę nad osobą starszą WZÓR – Wzory pism

Dlaczego warto zawrzeć umowę na opiekę nad osobami starszymi? Samodzielne sprawowanie opieki nad osobą starszą; Podsumowanie. Wstęp. umowa-o-opieke-nad-osoba …

+ 여기에 표시

Source: jakwyjsczdlugow.pl

Date Published: 5/11/2021

View: 7916

Umowa o świadczenie usług opiekuńczych – dwie osoby

COAS oświadcza, iż jest uprawniony do wykonywania usług w zakresie opieki nad osobami starszymi i jest wpisany w Rejestrze placówek zapewniających całodobową.

+ 여기를 클릭

Source: swissmed.com.pl

Date Published: 10/5/2022

View: 6478

Konsekwencje prawne umowy o opiekę – Urząd Miasta Krakowa

Zasadniczym celem umowy o opiekę jest zobowiązanie się danej osoby do sprawowania osobistej opieki nad inną osobą, która takiej opieki wymaga, z uwagi na …

+ 여기에 표시

Source: www.bip.krakow.pl

Date Published: 8/29/2022

View: 4900

Umowa o opiekę – Beata Janowska – notariusz Wrocław

UMOWA O OPIEKĘ to umowa sporządzona na piśmie, która zakłada, że opieka będzie sprawowana nad osobą wymagającą takiej opieki. Umowa o opiekę – WZÓR.

+ 여기를 클릭

Source: wroclaw-notariusz.net

Date Published: 5/15/2022

View: 2987

UMOWA O OPIEKĘ NAD OSOBĄ STARSZĄ – DocPlayer.pl

5 Umowa o opiekę nad osobą starszą Strona 5 z Za świadczenie usług wynikających z niniejszej umowy ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do zapłaty na rzecz …

+ 여기에 더 보기

Source: docplayer.pl

Date Published: 8/8/2021

View: 2999

Wzór umowy

Integracji Społecznej w Tłuszczu oraz posiadają kwalifikacje do opieki nad osobami starszymi. 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się zatrudnić osoby do 30 …

+ 여기에 표시

Source: www.tluszcz.bip.net.pl

Date Published: 12/6/2022

View: 7332

Legalna umowa dla opiekunki do osób starszych

Praca opiekunki do osób starszych dla wielu osób może okazać się zawodową … się również warunki pracy, dokładne obowiązki związane z opieką nad seniorem.

+ 여기를 클릭

Source: www.veritas-opieka.pl

Date Published: 4/26/2022

View: 658

Wynagrodzenie dla opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej

Od maja podejmę się opieki nad osobą starszą/niepełnosprawną w ramach mojej jednoosobowej działalności gospodarczej, podpisując umowę z …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.eporady24.pl

Date Published: 9/22/2022

View: 2446

주제와 관련된 이미지 umowa o opiekę nad osobą starszą

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Obowiązki opiekuna osoby starszej. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Obowiązki opiekuna osoby starszej
Obowiązki opiekuna osoby starszej

주제에 대한 기사 평가 umowa o opiekę nad osobą starszą

 • Author: Malgorzata Kospin
 • Views: 조회수 14,879회
 • Likes: 좋아요 549개
 • Date Published: 2019. 8. 25.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=npDIaxG2Cmg

Komu przysługuje zasiłek za opiekę nad osobą starszą?

1 ww. ustawy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od obowiązku wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki także nad innym chorym członkiem rodziny. Ten rodzaj opieki dotyczy również konieczności zajmowania się osobami starszymi, jak rodzice, dziadkowie czy teściowie.

Jak załatwić opiekę nad osobą starszą?

Należy się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej, który ma prawo ich przyznawania oraz ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Natomiast szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za te usługi w drodze uchwały określa każda Rada Gminy.

Kto ma obowiązek opieki nad osobą starszą?

Opieka nad osobą starszą to obowiązek rodziny

– To rodzina ma moralny i etyczny obowiązek, aby zająć się seniorem. Kiedy rodzina nie może tego obowiązku spełnić, wtedy wkracza państwo. Obowiązek alimentacyjny spoczywa zarówno na rodzinach, jak i na dzieciach, a także wnukach i prawnukach.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać zasiłek opiekuńczy na rodzica?

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (przeciętne wynagrodzenie) i jest wypłacany za nie więcej niż przez 14 dni w roku. Do jego uzyskania jest niezbędne zaświadczenie lekarskie. Opiekun musi też prowadzić wspólne gospodarstwo z rodzicem.

Ile wynosi zasiłek z tytułu opieki nad osobą starszą?

Obecnie wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620,00 zł miesięcznie (art. 16a ust. 6 ustawy). Za niepełne miesiące kalendarzowe zasiłek wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień.

Ile za godzinę opieki nad starszą osobą 2022?

W 2022 roku średnie miesięczne wynagrodzenie dla opiekuna osoby starszej wynosiło 3 200 zł brutto (dane przed czerwcową inflacją). Średnie godzinowe wynagrodzenie opiekunów utrzymywało się na poziomie 17-25 zł za godzinę.

Jak radzić sobie ze starymi rodzicami 80 lat?

Starsi rodzice: słuchaj cierpliwie

Jeśli nawet drobne sprawy dla nich urastają do rangi problemu, postaraj się to zrozumieć. Doradź, zaproponuj pomoc, ale nigdy nie mów – przesadzasz, to nie jest ważne, wydaje ci się. Nie komentuj tego, co mówi senior, po prostu słuchaj, bo on tego najbardziej potrzebuje.

Ile kosztuje godzina pracy opiekunki z MOPS?

Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych dla osoby samotnej od 01.02.2021. Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych dla osoby samotnej od 01.02.2021 roku wynosić będzie 26 zł.

Czy można kogos zmusić do opieki nad rodzicami?

Nie ma natomiast bezpośredniego zobowiązania dziecka do sprawowania opieki nad rodzicem. Co więcej, polskie prawo nie obejmuje żadnych podstaw prawnych ani sankcji, które mogłyby przymusić dziecko do opieki nad rodzicami.

Komu przysługuje opiekun z MOPS?

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę, lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia, o których mowa w art. 51 ustawy.

Jakie pieniądze za opiekę nad rodzicami?

Warto też wiedzieć, że na opiekę nad rodzicem przysługuje Ci również zasiłek opiekuńczy — tak jak na opiekę nad dzieckiem. Niestety w ciągu roku masz prawo jedynie do 14 dni wolnego w tym przypadku i otrzymasz 80% swojego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Jakie pieniądze za opiekę nad rodzicami?

Warto też wiedzieć, że na opiekę nad rodzicem przysługuje Ci również zasiłek opiekuńczy — tak jak na opiekę nad dzieckiem. Niestety w ciągu roku masz prawo jedynie do 14 dni wolnego w tym przypadku i otrzymasz 80% swojego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Jak załatwić opiekę z MOPS?

Jak skorzystać z usług opiekuńczych? Aby skorzystać z usług opiekuńczych wystarczy zgłosić taką potrzebę pracownikowi socjalnemu w ośrodku pomocy społecznej w gminie. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, podczas którego oceni, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna. Ustali wówczas niezbędny zakres usług.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosła?

Aby uzyskać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego należy w Gminnym lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej bądź innej instytucji zajmującej się wypłatą tego rodzaju świadczeń, złożyć odpowiedni wniosek oraz dołączyć wymagane dokumenty. Przyznanie świadczenia odbywa się na drodze postępowania administracyjnego.

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na matkę?

Zgodnie z zapisami ustawy, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną (dziadkowie, rodzeństwo)

Opieka nad osobą starszą w zamian za mieszkanie

Jeśli starsza osoba potrzebuje opieki, a dysponuje jedynie niską emeryturą lub rentą, może zapewnić sobie opiekuna poprzez zawarcie z nim umowy dożywocia. Senior przenosi własność swojej nieruchomości (domu, mieszkania, działki) w zamian za dożywotnie sprawowanie nad nim opieki.

Umowa dożywocia

Osoba starsza może zapewnić sobie opiekuna na podstawie umowy dożywocia. Taką umowę może zawrzeć z opiekunem także inna osoba niż wymagający opieki senior.

Umowa dożywocia uregulowana jest w Kodeksie cywilnym i polega na przeniesieniu własności nieruchomości w zamian za zobowiązanie się przez nabywcę do zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania. Gdy strony nie postanowią inaczej, nabywca przyjmuje zbywcę jako domownika, dostarcza mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnia mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawia pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Robi to na własny koszt. Jeśli dożywotnik zostaje w dotychczas swoim domu, wszelkie opłaty związane z czynszem, opałem itp. pokrywa nowy właściciel (opiekun).

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Co istotne, co do zasady opiekun nie musi przyjmować starszej osoby do swojego mieszkania w celu sprawowania opieki nad nią. Senior może pozostać w miejscu, gdzie do tej pory mieszkał. Jednak musi być to zgodne z zapisami zawartymi w umowie dożywocia.

Prawo dożywocia jest niezbywalne. Ma charakter ściśle osobisty i wygasa z chwilą śmierci dożywotnika. Umowa dożywocia zawierana jest pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego, ponieważ związana jest z przeniesieniem własności nieruchomości.

W ramach umowy dożywocia można zastrzec zobowiązanie nabywcy do obciążenia nieruchomości na rzecz zbywcy użytkowaniem ograniczonym do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo do spełniania powtarzających się świadczeń w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku.

Umowę dożywocia można zawrzeć także z osobą bliską seniora, np. synem lub córką bądź z kilkoma osobami na raz.

Własność nieruchomości, która przechodzi na właściciela na podstawie umowy o dożywocie łączy się z obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia. Oznacza to, że w razie późniejszego zbycia nieruchomości nowy nabywca ponosi także osobistą odpowiedzialność za świadczenia tym prawem objęte, czyli wchodzi w sytuację opiekuna osoby starszej. Co ciekawe, przedmiotem przeniesienia praw własności może być inna nieruchomość niż ta, w której senior mieszka.

Zamiana na dożywotnią rentę

Kodeks cywilny przewiduje możliwość zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę. Strony umowy mogą skorzystać z takiej ewentualności, gdy z jakichkolwiek powodów powstaną między nimi takie stosunki, że nie można wymagać, aby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności. Jedna ze stron występuje wówczas do sądu o zamianę wszystkich lub niektórych uprawnień wynikających z prawa dożywocia na dożywotnią rentę, która odpowiada wartości tych uprawnień.

Co więcej, w wyjątkowych przypadkach sąd może na żądanie jednej ze stron, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, nawet rozwiązać umowę o dożywocie.

Umowa dożywocia nie jest tożsama z hipotekę odwrócona.

Zmiana właściciela nieruchomości

Jak już wspomniano prawo dożywocia jest związane z własnością nieruchomości. Jeśli nabywca zbywa nieruchomość, prawo to przechodzi na nowego nabywcę, który powinien opiekować się seniorem. Osoba starsza może jednak w takim przypadku zażądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa.

Podatek dochodowy

Dyskusyjna jest kwestia konieczności odprowadzenia podatku dochodowego od nabycia nieruchomości w formie umowy dożywocia. Jak liczyć podstawę opodatkowania? Istnieją trzy stanowiska w tej sprawie. Pierwsze nakazuje liczenie podatku od świadczeń, które osoba starsza otrzymuje od nowego właściciela nieruchomości (czyli zapewnienie wyżywienia, ubrania, umożliwienie dalszego mieszkania w zbytej nieruchomości, dostarczanie światła i opału, odpowiedniej pomocy i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawienie pogrzebu na własny koszt). Według drugiej opinii podatek powinno się liczyć od rynkowej wartości zbywanego mieszkania. Trzecie stanowisko podzielił NSA w wyroku z dnia 25 lutego 2014 r. (sygn. II FSK 211/12), zgodnie z którym: „mimo że umowa dożywocia jest odpłatną umową, w której zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. dochodzi do zbycia nieruchomości, to z uwagi na niemożliwość zastosowania przesłanek z art. 19 ust. 1-4 u.p.d.o.f. przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości w wyniku tej umowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o to, że nie ma możliwości określenia ceny (odpłatności) odpłatnego zbycia nieruchomości przez dożywotnika z uwagi na nieweryfikowalny, zależny od długości życia dożywotnika zakres i czas trwania świadczeń z tej umowy.”

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1145)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1387)

Konsekwencje prawne umowy o opiekę- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa

Dokument archiwalny

Jakie konsekwencje prawne daje zawarcie umowy o opiekę na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Zasadniczym celem umowy o opiekę jest zobowiązanie się danej osoby do sprawowania osobistej opieki nad inną osobą, która takiej opieki wymaga, z uwagi na podeszły wiek lub stan zdrowia. Umowa ta, określając wzajemne prawa i obowiązki stron, podlega regulacjom Kodeksu cywilnego (jako tzw. umowa nienazwana).

Jednocześnie umowa taka pociąga za sobą istotne skutki w sferze podatkowej, na mocy art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity – Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, w przypadku sprawowania opieki na podstawie stosownej umowy przez okres co najmniej 2 lat, a następnie nabycia przez osoby zaliczane w tej ustawie do III grupy podatkowej (osoby nieujęte w I i II grupie, a więc osoby obce albo dalsi krewni spadkodawcy), w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego – własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie – do podstawy opodatkowania nie wlicza się ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Jednocześnie spadkobierca nie może dysponować tytułem prawnym do innego lokalu, gdyż przepisy te uzależniają możliwość skorzystania z powyższej ulgi od nieprzysługiwania prawa własności budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, braku spółdzielczego prawa do lokalu lub domu mieszkalnego, braku najmu lokalu lub budynku albo też ewentualnie od zadysponowania którymś z tych praw na rzecz osób określonych w przepisie lub od rozwiązania umowy najmu. Niezbędne jest ponadto zamieszkiwanie przez spadkobiercę w nabytym lokalu czy budynku przez okres 5 lat (będąc tam zameldowanym na pobyt stały) i nie dokonywanie jego zbycia w tym okresie. Warto zwrócić uwagę, że w wymienionym przepisie istnieją też wyjątki od tej zasady, związane m. in. z koniecznością zmiany warunków życiowych).

Należy zaznaczyć, że z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie istotna zmiana w zakresie obowiązującej formy umowy o opiekę. O ile wcześniej była to umowa zawierana między stronami przed organem gminy (w Urzędzie Miasta Krakowa – przed Sekretarzem Miasta), to na mocy obecnego brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn powinna być to pisemna umowa z podpisami notarialnie poświadczonymi. Dlatego też okres 2-letni sprawowania umowy o opiekę, liczy się odpowiednio bądź od daty jej zawarcia przed organem gminy bądź od daty poświadczenia podpisów przez notariusza.

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą: ile wynosi? Dokumenty

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą to rodzaj pomocy z katalogu świadczeń rodzinnych. Jest to szczególna forma wsparcia finansowego w sytuacjach sprawowania opieki nad osobą starszą lub w przypadku ukończenia 75 lat przez osobę, objętą tego rodzaju opieką.

Wiedza na temat możliwości starania się o tego rodzaju świadczenie i procedury przyznawania pomocy finansowej powinna być oparta na znajomości przepisów prawa. Każdy kto sprawuje opiekę nad starszą osobą ma prawo ubiegania się o pomoc finansową od uprawnionych do tego instytucji państwowych. Obowiązek tego rodzaju świadczeń należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i właściwych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą

Zasiłki opiekuńcze na starsza osobę to jedno ze świadczeń wypłacanych na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2020.111 z 2020.01.24). Przepisy tego aktu prawnego określają warunki do nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń (art.1 ust. 1).

Ustawodawca wyraźnie wskazał, iż warunkami otrzymywania tego typu świadczeń są:

posiadanie obywatelstwa polskiego,

zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymywane jest świadczenie rodzinne.

Zasiłek opiekuńczy to jeden z rodzajów świadczeń opiekuńczych. Art.2 pkt.2 ww. ustawy stanowi, iż świadczeniami opiekuńczymi są także zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne. Ten rodzaj świadczeń pieniężnych to wsparcie dla starszych osób niepełnosprawnych lub osób po 75 roku życia i ich opiekunów. Wnioski w zależności od rodzaju świadczenia należy składać we właściwych Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Zupełnie innym rodzajem świadczenia finansowego jest dodatek pielęgnacyjny, wypłacany co miesiąc z emeryturą lub rentą osobom, które ukończyły 75 rok życia. Jest on przyznawany z urzędu, bez konieczności składania wniosku i dostarczania dodatkowych dokumentów, potwierdzających całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji.

W przypadku osób starszych nie jest wymagane wydanie decyzji przez lekarza orzecznika. Taka pomoc po 75 roku życia jest bezwzględnie przyznawana, bez dodatkowych warunków.

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą po 75 roku życia

Zasiłek opiekuńczy na osoby starsze, nazywany przez ustawodawcę zasiłkiem pielęgnacyjnym, przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy osobie starszej, niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Zgodnie z art. 16 ust.2 pkt. 3 ww. ustawy, takie świadczenie pieniężne przysługuje także osobom, które ukończyły 75 lat.

Obecnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Jeżeli osoba po 75 roku życia przebywa w instytucji, zapewniającej całodobowe utrzymanie, tego rodzaju zasiłek opiekuńczy w formie zasiłku pielęgnacyjnego nie przysługuje (art.16 ust.5 ww. ustawy). Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje także osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie przyznania zasiłku opiekuńczego-pielęgnacyjnego dla osób starszych wszczynane jest na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Ten rodzaj świadczenia przysługuje niezależnie od kryterium dochodowego.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy nad osobą starszą w formie świadczenia pielęgnacyjnego? Wystarczy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W większości miast urzędy przekazały te kompetencje ośrodkom pomocy społecznej.

Przepisy nie wymagają składania dodatkowych dokumentów, jeśli główną przesłanką starania o zasiłek opiekuńczy jest ukończenie 75 roku życia. W tych przypadkach wystarczy sam wniosek zainteresowanego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalane jest na czas nieokreślony. Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą z MOPS jest wypłacany co miesiąc, po wydaniu decyzji o jego przyznaniu.

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą KRUS

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przewiduje także świadczenia opiekuńcze dla rolników.

W sytuacjach, gdy o tego rodzaju zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, świadczenie to przysługuje odpowiednio:

rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,

małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

W celu uzyskania tego typu świadczeń osoby zainteresowane muszą złożyć stosowne oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż takiej działalności już nie prowadzą.

Zgodnie z art.17b ust.2 ww. ustawy rolnicy składający takie oświadczenie muszą zawrzeć w nim klauzulę o konkretnej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Taka klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Jest to jednocześnie warunek niezbędny do złożenia prawidłowego oświadczenia. Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na ogólnych zasadach.

Zdrowie Kalkulator wynagrodzenia chorobowego – jak obliczyć wysokość pensji? Przeczytaj artykuł

Kto może pobierać zasiłek opiekuńczy na starszą osobę?

W Ośrodkach Pomocy Społecznej osoby, wskazane przez ustawodawcę w Ustawie o świadczeniach rodzinnych mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy na starszą osobę.

Specjalny zasiłek opiekuńczy (zgodnie z art. 16a ww. ustawy) przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (na przykład dzieci zobowiązane do płacenia alimentów na rzecz rodziców), a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bądź rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Warunkiem uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego jest spełnienie określonego przez przepisy prawa kryterium dochodowego – dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 764 zł. netto miesięcznie (art.16a ust.2 ww. ustawy). Specjalny zasiłek opiekuńczy aktualnie wynosi 620 zł. miesięcznie (art. 16a ust.6 ww. ustawy). Ustawodawca szczegółowo wymienił osoby, którym prawo do tego typu zasiłku nie przysługuje (art. 16a ust.8).

Do tej kategorii między innymi należą:

osoby sprawujące opiekę, posiadające ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego,

osoby, które mają ustalone już prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,

osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku opiekuńczego może także uzyskać każda pracująca osoba, która musi sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny i w związku z tym nie może świadczyć pracy. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2020.870 z 2020.05.15) w katalogu przyznawanych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wymienia także zasiłek opiekuńczy.

Zgodnie z art. 32 ust.1 ww. ustawy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od obowiązku wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki także nad innym chorym członkiem rodziny. Ten rodzaj opieki dotyczy również konieczności zajmowania się osobami starszymi, jak rodzice, dziadkowie czy teściowie. W tych przypadkach zasiłek opiekuńczy przysługuje na okres nie dłuższy niż 14 dni w roku kalendarzowym (art.33 ust.1 pkt. 2 ww. ustawy).

Jak uzyskać opiekę nad osobą starszą?

Natomiast w przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, osoba wymagająca takiej opieki może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. Może w nim mieszkać nie mniej niż trzy i nie więcej niż osiem osób wymagających wsparcia z powodu wieku.

Dodatkowym świadczeniem tych ośrodków jest wydawanie posiłków. W ośrodku wsparcia mogą znajdować się miejsca całodobowe okresowego pobytu. Ośrodki wsparcia są prowadzone w formie środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk i domów dla bezdomnych oraz klubów samopomocy.

Takie same formy pomocy (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) świadczą ośrodki wsparcia pomocy społecznej dziennego pobytu. Udzielają one świadczeń osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Należy się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej, który ma prawo ich przyznawania oraz ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Natomiast szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za te usługi w drodze uchwały określa każda Rada Gminy. Ponadto Rada Gminy ustala szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Dlatego też warunki przyznania pomocy mogą być zróżnicowane w poszczególnych gminach.

Otóż obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze oznaczają usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i są świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Taka pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Mogą być one przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Jednym z punktów pomocy dla osób starszych są miejskie ośrodki pomocy społecznej. Organizują one i świadczą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

A pomoc możemy uzyskać w miejskich ośrodkach pomocy społecznej, w placówkach służby zdrowia, a ponadto osoby pracujące w każdym roku kalendarzowym mają prawo do dni wolnych na sprawowanie opieki nad osobami bliskimi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Sprawdźmy, jaką pomoc możemy uzyskać, kto się do takiej pomocy kwalifikuje i co należy zrobić, aby ją otrzymać.

A co można zrobić w sytuacji, gdy wiadomo, że usługi opiekuńcze nie będą wystarczające lub nie można ich zapewnić?

Otóż wtedy, takiej osobie nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Taką osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania. Dla umieszczenia danej osoby w domu pomocy społecznej konieczna jest jej zgoda lub jej przedstawiciela ustawowego.

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwy sąd, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora. Tak samo dzieje się w przypadku, gdy już po umieszczeniu w domu opieki społecznej, osoba taka lub jej opiekun wycofają swoją zgodę.

Jeśli chodzi o osoby wymagające wzmożonej opieki medycznej, to mogą być one skierowane do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej (często placówki te działają przy szpitalach). Zadaniem zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją osób przewlekle chorych. Natomiast zakład opiekuńczo-leczniczy prowadzi całodobową okresową lub stałą pielęgnację osób skierowanych oraz kontynuuje leczenie takich osób przewlekle chorych. Kontynuacja leczenia polega na postępowaniu medycznym wskazanym dla danego pacjenta. Wykonywane są badania diagnostyczne, podawane leki oraz stosowane są wskazania lekarskie.

Kto jeszcze może zostać skierowany do zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego lub do zakładu opiekuńczo – leczniczego?

Mogą to być również osoby, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenie operacyjne lub intensywne leczenie zachowawcze. Dotyczy to pacjentów, którzy nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki. Ponadto, wymagają kontroli lekarskiej i pielęgniarskiej oraz rehabilitacji.

Profile zakładów opiekuńczych

Zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze i zakłady opiekuńczo – lecznicze można podzielić na zakłady o profilu ogólnym, dla pacjentów w stanie wegetatywnym oraz dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów w stanie wegetatywnym, który oznacza zespół objawów występujących najczęściej w przebiegu ciężkiego uszkodzenia mózgu, udziela całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z niekorzystnym rokowaniem. Zakłady te są przeznaczone dla pacjentów, u których zakończono postępowanie lecznicze i nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, lecz jest im niezbędna kompleksowa opieka lekarska, pielęgniarska i rehabilitacja.

Z kolei zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie udziela świadczeń całodobowo osobom chorym obłożnie z niewydolnością oddechową. Zakłady te są przeznaczone dla osób wymagających ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, jednak nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii. Pacjent musi świadomie wyrazić zgodę na taki typ leczenia.

Sposób i tryb kierowania do zakładów

Tryb kierowania oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w zakładach określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. Zgodnie z nimi, skierowanie do zakładu wydaje w drodze decyzji organ, który utworzył zakład lub organ, który zawarł umowę z niepublicznym zakładem na wykonywanie takich usług.

Wniosek składa osoba ubiegająca się o przyjęcie do zakładu lub jej przedstawiciel ustawowy oraz za zgodą tej osoby inna osoba i zakład opieki zdrowotnej. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę ze względu na stan zdrowia całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji oraz wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową, rodzinną lub społeczną. Ponadto, do wniosku załącza się dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby starającej się o przyjęcie. I tak może to być decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca emeryturę bądź rentę. W tym przypadku dodatkowo przedstawia się zgodę osoby starającej się o przyjęcie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie.

Innym dokumentem stwierdzającym wysokość dochodu może być decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej. Wtedy można dołączyć zgodę do odbioru tych należności przez zakład.

Wniosek wraz z załącznikami przedstawia się lekarzowi wyznaczonemu przez organ kierujący. Lekarz ma 14 dni na wydanie opinii na podstawie przedstawionych dokumentów, co do skierowania osoby do odpowiedniego zakładu. Dopiero wtedy, lekarz zebrany wniosek i dokumenty oraz własną decyzję przesyła do organu kierującego (wydającego decyzję) do zakładu opiekuńczo – leczniczego lub pielęgnacyjno – opiekuńczego.

Skierowanie do zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego może być wydane na czas określony, natomiast skierowanie do zakładu opiekuńczo – leczniczego może być wydane na pobyt stały albo na czas określony. Jeżeli okres oczekiwania na przyjęcie do zakładu po wydaniu decyzji o skierowaniu jest dłuższy niż 3 miesiące to zakład wpisuje taką osobę na listę oczekujących. Następnie kierownik zakładu informuje pisemnie osobę skierowaną o planowanym terminie przyjęcia do placówki. Generalnie okres oczekiwania na przyjęcie do zakładu po wydaniu decyzji przez organ kierujący nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy.

Wyjątkowo w zdarzeniach nagłych, losowych i uzasadnionych stanem zdrowia może być wydane skierowanie do zakładu bez zachowania trybu postępowania, a przyjęcie może nastąpić poza kolejnością. Takie działania mają miejsce tylko na wniosek lekarza, a skierowanie może być wydane tylko na czas określony.

Pobyt w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz opiekuńczo – leczniczych, jak już wcześniej wspomniałam, jest odpłatny. Opłata ta pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania pacjenta. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury. Jednak opłata ta nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu osoby przebywającej w zakładzie.

Opłatę tak ustaloną określa się na okres roku. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ulega zmianie wysokość dochodu pacjenta zakładu. Wtedy taką opłatę ustala się ponownie. Ponadto, miesięczną opłatę za pobyt w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym i opiekuńczo – leczniczym obniża się odpowiednio o liczbę dni nieobecności pacjenta w danym miesiącu w zakładzie. Istnieje jednak warunek. Kierownik placówki musi być pisemnie powiadomiony o planowanej nieobecności w zakładzie pacjenta na trzy dni wcześniej, chyba, że powiadomienie to było niemożliwe z powodów losowych, a fakt ten został uwiarygodniony.

Opieka długoterminowa

Inną formą opieki nad pacjentami przewlekle chorymi jest pielęgniarska opieka długoterminowa. Jest to opieka nad osobami obłożnie i przewlekle chorymi. Opieka ta odbywa się w domu pacjenta. Pacjenci nią objęci nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego lub nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej. Ta forma pomocy dotyczy pacjentów wymagających ze względu na problemy zdrowotne, systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej. Taka opieka udzielana w warunkach domowych jest realizowana we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast celem takiej pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest zapewnienie świadczeń pacjentowi oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji. Opieka ta polega także na przygotowaniu do radzenia sobie z niepełnosprawnością.

A kto się kwalifikuje do takiej opieki?

Otóż zakwalifikowane mogą być osoby chore przewlekle, osoby niezdolne do samoopieki. Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (na odpowiednim druku), a także kwalifikacja pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej do objęcia taką opieką długoterminową.

Ponadto, pielęgniarka opieki długoterminowej współpracuje i informuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarkę środowiskowo – rodzinną (wybraną poprzez złożenie deklaracji wyboru), o rozpoczęciu i zakończeniu udzielania świadczeń oraz o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta. Czas opieki trwa maksymalnie do 6 miesięcy.

Pielęgniarską opieką długoterminową nie mogą być objęci chorzy, którym są udzielane świadczenia przez hospicja domowe i przez inne stacjonarne placówki opieki długoterminowej, a także chorzy w ostrej fazie choroby psychicznej.

Pomoc doraźna

A co możemy zrobić, gdy potrzebujemy pomocy doraźnej, chwilowej a stan naszego podopiecznego nie jest bardzo poważny i nie wymaga specjalistycznej opieki?

Otóż wtedy możemy skorzystać z naszego osobistego ubezpieczenia społecznego i „zaoszczędzić” urlop wypoczynkowy na odpoczynek, a nie opiekę nad chorym członkiem rodziny. Każdej osobie pracującej i podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu przysługuje bowiem zasiłek opiekuńczy w momencie zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Za członków rodziny, uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 14 dni w roku kalendarzowym, bez względu na liczbę członków rodziny wymagających opieki. Ponadto, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę choremu członkowi rodziny.

A ile wynosi miesięczny zasiłek opiekuńczy?

Otóż jego wysokość to 80 % podstawy wymiaru zasiłku (wynagrodzenia). Pozostało nam jeszcze odpowiedzieć na pytanie, kto wystawia dokument stwierdzający sprawowanie takiej opieki nad chorym członkiem rodziny. Dokument ten to zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny. Jest ono wystawiane na odpowiednim druku i zawiera informacje identyfikujące ubezpieczonego, któremu zostało ono wystawione, jego płatnika składek, wystawiającego zaświadczenie lekarskie i jego miejsce wykonywania zawodu oraz okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, datę urodzenia członka rodziny i jego stosunek pokrewieństwa z ubezpieczonym.

Takie zwolnienie lekarskie należy dostarczyć swojemu pracodawcy w terminie 7 dni od jego wydania przez lekarza.

Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub opiekuńczo-leczniczego o profilu ogólnym nie są przyjmowane osoby w ostrej fazie choroby psychicznej lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Jeśli chodzi o osoby chore psychicznie, to do przyjęcia do zakładu niezbędne jest zaświadczenie wydane przez specjalistę psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych o profilu ogólnym.

To na rodzinie spoczywa obowiązek opieki nad seniorem

Fot. 123RF Wsparcie ośrodków pomocy społecznej jest zróżnicowane i zależy od stanu i stopnia samodzielności seniora. Specjaliści mówią, że najlepiej, by osoba starsza jak najdłużej pozostała w swoim środowisku, bo dom pomocy jest ostatecznością

Moja mama miała 1350 złotych emerytury i musiała się z tego utrzymać – mówi pani Bronisława. – Gdy miało utrzymywać ją państwo, okazało się, że potrzebuje na to ponad 3 tysiące miesięcznie i mamy się na to złożyć ja i moje dzieci.

Pani Bronisława przez dziesięć lat opiekowała się swoją schorowaną mamą. Kiedy stan starszej kobiety pogorszył się, rodzina zaczęła rozglądać się za ośrodkiem, który oferował profesjonalne usługi opiekuńcze.

– Sama jestem po sześćdziesiątce, mój mąż ma 70 lat, nie byliśmy już w stanie zapewnić pomocy mojej mamie

– przyznaje pani Bronisława. – Rozważaliśmy prywatne domy opieki oraz te prowadzone przez gminę.

W ostateczności, mama pani Bronisławy znalazła opiekę w domu pomocy społecznej. Problemem okazały się pieniądze.

– Mama miała 1350 złotych emerytury. Za te pieniądze starsza kobieta miała sama się utrzymywać – wspomina pani Bronisława. – Tymczasem, gdy obowiązek utrzymania przejęło państwo, okazało się, że to kwota zupełnie niewystarczająca.

Dom opieki, w którym znalazła się starsza kobieta kosztował miesięcznie 3400 złotych. Nie zapewniał leków i odpowiedniej ilości środków higienicznych. Te trzeba było kupować osobno.

– Jedna sprawa to koszty utrzymania niewspółmierne do dochodów starszych ludzi, a druga to sposób finansowania pobytu mojej mamy – przyznaje pani Bronisława.

Na jaką pomoc może liczyć osoba starsza?

Do domu pomocy społecznej kieruje mieszkańca ośrodek pomocy społecznej odpowiedni do miejsca zamieszkania seniora. Nie wystarczy jednak być osoba samotną, starszą lub schorowaną.

– Placówki te przeznaczone są dla osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować – tłumaczy Lidia Leońska, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

– Zasada jest taka, że staramy się, aby osoba starsza jak najdłużej mogła przebywać w swoim środowisku. Dom pomocy społecznej jest ostatecznością. Zanim senior do niego trafi, staramy się mu zapewnić pomoc w dotychczasowym miejscu zamieszkania.

Wsparcie ośrodków pomocy społecznej jest zróżnicowane i zależy od stanu i stopnia samodzielności podopiecznego.

– Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych – wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Usługi te obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Osobie starszej może zostać przyznane także miejsce w dziennym domu pomocy społecznej. Tam senior otrzyma ciepły posiłek, wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, może tu także twórczo spędzić czas wolny.

Ci, którzy nie są w stanie sami dotrzeć na zajęcia w dziennych ośrodkach wsparcia, mogą starać się o miejsce w stacjonarnym domu pomocy społecznej.

Ile kosztuje DPS i kto za to płaci?

Dom pomocy społecznej dla mamy pani Bronisławy kosztował 3400 złotych miesięcznie.

– Około tysiąca złotych mam płaciła ze swojej emerytury, resztę miała dopłacać rodzina – mówi pani Bronisława. – Łączny dochód mój i męża, czyli nasze emerytury wynosił 4200 złotych. Pracownik socjalny poinformował nas, że możemy zostawić sobie po 1500 złotych na osobę, reszta miała pójść na opłacenie pobytu mojej mamy w dps-ie. Te 1200 złotych, które płaciliśmy to ciągle było mało. Pomijając, że z mężem mamy dom, który trzeba ogrzać, utrzymać, mąż choruje i musi kupować leki i te pieniądze, które nam zostawały, ledwie na to wszystko wystarczały.

Emerytura podopiecznej dps-u i kwota płacona przez jej córkę to dopiero 2200 złotych. Drugie tyle jeszcze brakowało.

– Wtedy gmina zaczęła ścigać moje dzieci – skarży się pani Bronisława.

– I to jest dla mnie oburzające. O ile jestem w stanie zrozumieć, że każde dziecko powinno zadbać o swoich rodziców i nie miałam żalu, że sama muszę opłacać pobyt mojej mamy w dps-ie, to wciągania w to wnuków nie rozumiem. Przecież to zazwyczaj jeszcze młodzi ludzie, którzy sami mają na utrzymaniu swoje rodziny, swoje dzieci.

Panią Bronisławę bulwersują także koszty pobytu w placówce.

– Sama utrzymywałam mamę za 1350 złotych emerytury – wspomina pani Bronisława. – Musiało nam wystarczyć na wszystko. Były miesiące, że trzeba było coś dołożyć, ale były i takie, kiedy jeszcze udało się zaoszczędzić. Też musiałam mamę karmić, kupować jej jedzenie, prać jej rzeczy, a dodatkowo leki i środki higieniczne. Uważam, że różnica między wysokością emerytur a opłatami za domy pomocy społecznej jest absurdalna.

Pani Bronisława wymienia prywatne placówki, które brała pod uwagę, gdy szukała miejsca dla swojej mamy.

– Tam koszty utrzymania seniora są niewiele, ale niższe. W jednym z domów, za pobyt w dwuosobowym pokoju trzeba było zapłacić niecałe dwa tysiące złotych – mówi kobieta.

– Jak to jest, że prywatna osoba, która jeszcze zarabia na prowadzeniu takiego domu, potrafi zmieścić się w połowie kwoty, której potrzebują dps-y prowadzone przez gminy? Co dzieje się z tymi pieniędzmi?

Pani Bronisława przyznaje, że nie zdecydowała się na prywatny dom opieki z powodu braku zaufania do tego typu placówek. – Ten konkretny dom został otwarty niedawno, bałam się zostawiać mamę w niepewnym miejscu – mówi kobieta. – Teraz widzę, że ma dobre opinie i nic złego tam się nie dzieje, ale wtedy, kiedy szukałam miejsca dla mamy, miałam za mało informacji o tej placówce.

Placówka to większe koszty niż prywatny dom

Osoby zarządzające domami pomocy społecznej tłumaczą, że koszty utrzymania dużej placówki są o wiele wyższe niż te, które ponosi osoba w prywatnym domu.

– Największą część budżetu pochłaniają koszty osobowe, to ponad 75 procent naszych wydatków – tłumaczy Marek Grzegorzewski, dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. – Przepisy wymagają od nas zatrudnienia odpowiedniej liczby specjalistów. Są to przede wszystkim pielęgniarki, opiekunki, terapeuci, a także osoby sprzątające.

Trudno porównywać utrzymanie prywatnego domu i takiego, w którym przebywa ponad sto osób.

– Jeżeli w placówce jedna łazienka przypada na jeden albo dwa pokoje, to te łazienki ktoś musi sprzątać

– tłumaczy Lidia Leońska. – W prywatnym domu nikt nie zatrudnia chociażby portiera, a w domu pomocy potrzebna jest osoba, która całą dobę kontroluje wejścia i wyjścia z placówki.

Wysokie koszty to także utrzymanie infrastruktury przeciwpożarowej, windy, systemów przyzywowo-alarmowych, którymi dysponują domy pomocy.

– Musimy spełniać wymagania określone przepisami, a to także są koszty – mówi Marek Grzegorzewski. – W ubiegłym roku wykryto u nas bakterie w wodociągu. Musieliśmy zainwestować w sprzęt do uzdatniania wody, który kosztował nas 40 tysięcy złotych. Miesięczne utrzymanie tego sprzętu to tysiąc złotych. To tylko przykład wydatków, których nie ma w prywatnych domach.

Koszty utrzymania jednego podopiecznego w wielkopolskich domach pomocy społecznej wahają się od 3 do 4,2 tys. złotych. Żywienie seniorów, zakupy, usługi, czy media stanowią mniej niż 25 procent wydatków w DPS-ie.

– To, ile taki senior zje, ile wody zużyje, czy prądu to naprawdę niewielki odsetek kosztów – przekonuje Marek Grzegorzewski.

Opieka nad osobą starszą to obowiązek rodziny

Dyrektor domu pomocy społecznej zaznacza, że państwo jedynie wspiera rodziny w opiece nad seniorami w sytuacjach, gdy ta rodzina nie radzi sobie z tym obowiązkiem. – Nie należy zapominać, że opieka nad babcią czy dziadkiem spoczywa na najbliższych członkach rodziny – mówi Marek Grzegorzewski. – To rodzina ma moralny i etyczny obowiązek, aby zająć się seniorem. Kiedy rodzina nie może tego obowiązku spełnić, wtedy wkracza państwo.

Obowiązek alimentacyjny spoczywa zarówno na rodzinach, jak i na dzieciach, a także wnukach i prawnukach.

Dlatego, w przypadku mamy pani Bronisławy, gmina wymagała od wnuków podopiecznej DPS-u partycypowania w kosztach jej utrzymania. Nie we wszystkich gminach, urzędnicy są tak zdeterminowani w „ściganiu” rodzin seniorów. W przypadku, gdy dochody rodziny nie wystarczają na pokrycie kosztów pobytu seniora w dps-ie, różnicę dopłaca gmina.

– W przypadku naszych podopiecznych, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, aby ustalić, czy rodzina może płacić za pobyt seniora w placówce, to standardowa procedura przeprowadzana we wszystkich gminach

– mówi Lidia Leońska. – Może być taka sytuacja, że dzieci seniora też są już w podeszłym wieku, chorują, potrzebują pieniędzy na leczenie. W takim przypadku wystarczy zadeklarować, jaką kwotę są w stanie miesięcznie przeznaczać na utrzymanie babci. Należy też wykazać miesięczne wydatki, udokumentować je i przedstawić je pracownikowi. Nikomu nie zależy przecież, żeby zostawiać ludzi bez środków do życia.

W przypadku pani Bronisławy pracownicy socjalni byli bezwzględni. – Gmina zostawiła nam ustawowe 1500 złotych na osobę i resztę pieniędzy z naszego dochodu musieliśmy oddać. To nie jest tak, że ja nie chciałam w ogóle płacić na utrzymanie mojej mamy w domu pomocy, ale sami z mężem mamy spore wydatki. Nikt nie chciał słuchać o tym, że mamy duży dom, z którego wyprowadziły się dzieci. Dom trzeba ogrzać, wymaga drobnych napraw. Rozważamy jego sprzedaż, ale to nie jest tak, że taką decyzję podejmuje się z dnia na dzień.

Umowa o opiekę – Notariusz Wrocław Beata Janowska

UMOWA O OPIEKĘ to umowa sporządzona na piśmie, która zakłada, że opieka będzie sprawowana nad osobą wymagającą takiej opieki.

Umowa o opiekę – WZÓR

Ustawa o podatku od spadków i darowizn określa, że jeżeli umowa o opiekę obowiązywała co najmniej 2 lata od dnia poświadczenia podpisów pod nią przez notariusza a umowa sporządzona była w formie pisemnej to można na tej podstawie skorzystać z ulgi o której mowa art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U. 2016 poz. 205).

Ulga ta zakłada, ze nie wlicza się do podstawy opodatkowania wartości powierzchni użytkowej budynku lub lokalu do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110m2.

Ulga stosowana jest przy nabyciu:

w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej lub III grupy podatkowej.

Warto wskazać, że zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn do poszczególnych grup podatkowych należą:

grupa I – małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie; grupa II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych

i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych; grupa III – inni nabywcy.

Osoba chcąca skorzystać z tej ulgi musi spełnić dodatkowo poniższe warunki:

w chwili nabycia spadku osoba musi być obywatelem polskim lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy lub mieć miejsce zamieszkania na terytorium RP lub na terytorium wyżej wskazanego państwa

nie może być właścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a jeżeli jest inaczej to należy w ciągu 6 miesięcy darować te nieruchomości zstępnym lub Skarbowi Państwa

nie można mieć zwartej umowy najmu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego a jeżeli taka umowa jest zawarta należy ją rozwiązać

należy zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku mieszkalnym będąc zameldowanym na pobyt stały i nie można zbyć go przez okres 5 lat

Przykład 1 :

Pani Anna podpisała z panią Wandą umowę o opiekę dnia 02.02.2011r. na podstawie, której pani Wanda miała się opiekować panią Anną. Pani Anna dodatkowo sporządziła na panią Wandę testament, w którym powołała ją do całości spadku. Obie panie nie są ze sobą spokrewnione czyli należą do III grupy podatkowej. W skład spadku po pani Annie wchodzi mieszkanie o powierzchni 40m2. Pani Anna zmarła 02.02.2017r. Mieszkanie warte jest 250.000,00 zł

Bez umowy o opiekę oraz ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn

w takiej sytuacji podatek od spadków i darowizn wynosiłby 47.786,00 zł

Po zastosowaniu ulgi z art. 16 podatek od spadków i darowizn nie wystąpi.

Przykład 2 :

Pani Hanna podpisała z panią Adą umowę o opiekę dnia 02.02.2011r. na podstawie, której pani Ada miała się opiekować panią Hanną. Pani Hanna dodatkowo sporządziła na panią Adę testament, w którym powołała ją do całości spadku. Obie panie nie są ze sobą spokrewnione czyli należą do III grupy podatkowej. W skład spadku po pani Hannie wchodzi niezabudowana działka oraz mieszkanie o powierzchni 120m2. Pani Hanna zmarła 02.02.2017r. Mieszkanie warte jest 1.000.000,00 zł, a działka niezabudowana 30.000,00 zł.

Bez umowy o opiekę w takiej sytuacji podatek od spadków i darowizn wynosiłby 203.786,00 zł

Do obliczenia podatku od spadków i darowizn trzeba podać przy lokalu osobno wartość gruntu a osobno wartość lokalu, na którym położony jest lokal

np.

lokal ma wartość 900.000,00 zł a udział w gruncie pod mieszkaniem ma wartość 100.000,00 zł

Metr kwadratowy lokalu ma wartość – 7.500,00 zł

Zwolnienie z podatku obejmuje tylko 110 m2 a więc podatkowi podlega jeszcze 10 m2 mieszkania oraz wartość gruntu pod lokalem a także działka niezabudowana tj. 75.000,00+ 100.000,00 zł+ 30.000,00 zł =205.000,00 zł

Podstawa opodatkowania to kwota 205.000,00 zł i zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn kwota powyżej 20.556,00 zł opodatkowana jest stawką 20% przy III grupie podatkowej.

Tj. dla III grupy podatkowej podatek obliczamy następująco:

205.000,00 zł – kwotę wolną od podatku- 4902 zł= 200.098,00 zł

Zgodnie z pkt 3 ust 1 art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn mówi, że podatek wynosi 2877,90 zł + 20% od nadwyżki od kwoty 20.556,00 zł

w naszym przypadku jest to kwota 200.098,00 zł – 20.556,00 zł= 179.542,00 zł

Podatek wynosi więc 2877,90 zł + (179.542,00×20%)= 2877,90 zł + 35.908,40 zł = 38.786,30 zł

Podatek od spadków i darowizn obliczamy więc od kwoty 205.000,00 zł

i wynosi on 38.786,00 zł przy zastosowaniu ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

UMOWA O OPIEKĘ NAD OSOBĄ STARSZĄ

Transkrypt

1 UMOWA O OPIEKĘ NAD OSOBĄ STARSZĄ

2 Umowa o opiekę nad osobą starszą Strona 2 z 7 zawarta w dniu.. r.w Borkach Małych, Olesno, pomiędzy Pan/ Pani Zamieszkały/a: Urodzony/a: PESEL Pan/ Pani Zamieszkały/a: Urodzony/a: PESEL zwanej dalej Seniorem/Zleceniodawcą, a Branda Sp z o.o.; mającym siedzibę przy ul. Kolejowa 11, Częstochowa, reprezentowanym przez Bożena Magiera,Wojciech Magiera Zarząd prowadzącym Rezydencję dla Seniorów Złote Borki w Borkach Małych przy ul. Oleskiej 1C zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ Spis treści: I. Obowiązki Zleceniobiorcy II. Obowiązki Zleceniodawcy III. Koszty pobytu IV. Czas trwania Umowy V. Postanowienia ogólne I. Obowiązki Zleceniobiorcy 1 1.ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do świadczenia na rzecz SENIORA w trakcie pobytu w prowadzonym przez niego Rezydencji; a) zakwaterowaniaseniora w pokoju zwyposażonego w podstawowe sprzęty adekwatne do stanu zdrowia SENIORA, b) całodziennego wyżywienie składające się z 5 posiłków: śniadania, obiadu i kolacji oraz II śniadania i podwieczorku. c) podstawowej opieki medycznej sprawowanej przez lekarza rodzinnego i pielęgniarskiej a także stałej opieki personelu opiekuńczego d) podawania SENIOROWI środków farmaceutycznych zleconych przez jego lekarza,

3 Umowa o opiekę nad osobą starszą Strona 3 z 7 e) prania odzieży, f) bezpłatnej rehabilitacji g) nieodpłatnych pampersów h) organizacji leków w stosunku – odpłatność w wysokości 80% wartości leków 20 % refunduje Rezydencja lub – bezpłatnych leków w ramach refundacji NFZ, kombatanckich itp 2. Gdyby stan zdrowia SENIORA tego wymagał ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się dodatkowo do: a) rehabilitacji narządów ruchu, b) mycia i pielęgnacji ciała c) pomocy przy codziennych czynnościach 2 1. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia lub zgonu SENIORA,ZLECENIOBIORCA zawiadamia ZLECENIODAWCĘ na jeden z podanych przez niego numerów telefonów a w przypadku ratowania zdrowia lub życia zawiadamia stosowne służby medyczne (pogotowie ratunkowe) i niezwłocznie powiadamia rodzinę. W przypadku zgonu SENIORArównież Zakład pogrzebowy uzgodniony z wyżej wymienioną osobą. 2. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do przekazania ZLECENIOBIORCY informacji o zmianie telefonu kontaktowego. ZLECENIOBIORCA nie odpowiada za niemożliwość przekazania ZLECENIODAWCY informacji o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu spowodowanie niepoinformowaniem go przez ZLECENIODAWCE o zmianie numeru telefonu. II. Obowiązki Zleceniodawcy 3 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania Zleceniobiorcy w chwili umieszczaniaseniora w Rezydencji wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków określonych w 1 Umowy w tym w szczególności do: a) przekazania informacji o posiadanych schorzeniach w tym w szczególności chorobach przewlekłych, psychicznych, wymagających specjalistycznego żywienia, b) przekazania informacji o alergiach pokarmowych lub nietolerancji na leki, c) terminowego przekazywania lekarstw i innych środków medycznych, które są wymagane stosowania u SENIORA, d) wskazania adresu pod który ma być odwiezionysenior na wypadek nieodebrania go przez ZLECENIODAWCĘ po rozwiązaniu Umowy w przypadku, gdyby adres ten nie był tożsamy z adresemzleceniodawcy wskazanym w Umowie, e) terminowego dokonywania płatności określonych w 7 Umowy. 2. ZLECENIODAWCA jest obowiązany do bieżącego informowania ZLECENIOBIORCYo każdej zmianie, która może mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie niniejszej umowy oraz o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania.

4 Umowa o opiekę nad osobą starszą Strona 4 z 7 3. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do odebrania SENIORA w dniu rozwiązania Umowy do godz W przypadku nieodebrania SENIORA w tym terminie ZLECENIOBIORCA odwiezie SENIORA pod adres wskazany przez ZLECENIODAWCĘ. 4 1.ZLECENIODAWCA zgodnie oświadcza, że całodobowy kontakt jest możliwy pod następującymi numerami telefonów: 1) Pan / Pani (stopień pokrewieństwa – ) telefon domowy: telefon komórkowy:. telefon służbowy:. inny:. 2. ZLECENIODAWCY zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia ZLECENIOBIORCY o każdej zmianie możliwości kontaktów, o których jest mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz o zmianie miejsca stałego pobytu niezależnie od czasu jego trwania ZLECENIOBIORCA zaleca, aby ZLECENIODAWCA nie pozostawiał SENIOROWI żadnych wartościowych przedmiotów w tym w szczególności gotówki, biżuterii, sprzętu elektronicznego. 2. Za rzeczy wartościowe SENIORA (pieniądze, biżuteria itp.) pozostawione w pokoju lub na terenie Rezydencji bez zabezpieczenia ZLECENIOBIORCA nie ponosi odpowiedzialności. 3. O ile ZLECENIODAWCA decyduje się pozostawić rzeczy wartościowe należące do SENIORA, winien je zgłosić do sejfu, który jest w Rezydencji prowadzony. Od chwili umieszczenia rzeczy wartościowych w sejfie, ZLECENIOBIORCA ponosi odpowiedzialność za pozostawione w nim rzeczy wartościowe. 6 1.ZLECENIOBIORCA nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia będące następstwem pobytu SENIORA poza terenem Rezydencji – (pobyt na przepustkach, wizyty i pobyt w innych Zakładach Opieki Zdrowotnej itd.) 2. ZLECENIOBIORCA ma prawo do żądania odszkodowania za szkody wyrządzone przez SENIORAosobom trzecim. III. Koszty pobytu

5 Umowa o opiekę nad osobą starszą Strona 5 z Za świadczenie usług wynikających z niniejszej umowy ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do zapłaty na rzecz ZLECENIOBIORCY wynosi zł (słownie:.. )za miesiąc pobytu. 2. Opłata określona w ust. 1 niniejszego paragrafu płatna jest z góry do 3 dnia każdego miesiąca gotówką w kasie ZLECENIOBIORCY lub przelewem na jego rachunek bankowych w Banku Pekao o numerze Pierwszą opłatę za pobyt ZLECENIODAWCA wnosi w gotówce w momencie podpisania niniejszej umowy lub przelewem bankowym na konto ZLECEBIOBIORCY. 4. Opłata uiszczona za dany miesiąc nie podlega zwrotowi Opłata określona w 7 ust. 1 Umowy nie obejmuje kosztów: * badań laboratoryjnych, * badań specjalistycznych, w tym w szczególności USG, RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego itp, * konsultacji lekarzy specjalistów, * transportu chorego SENIORA do i ze szpitala, do którego nie było konieczne wzywanie pogotowania ratunkowego. Nie dotyczy to kosztów, które podlegają refundacji NFZ. O ile ZLECENIODAWCA wyrazi zgodę na czasowe zameldowanie SENIORA w Rezydencji koszty podstawowych badań lekarskich, leków, pampersów, konsultacji, itp. będą refundowane w ramach usług NFZ. 2. W przypadku nie skorzystania z opcji czasowego zameldowania w Rezydencji ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do ponoszenia kosztów opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu w tym dostarczenie leków do zażywania, których zobowiązany jest PODOPIECZNY oraz pampersów w niezbędnej ilości wskazanej przez ZLECENIOBIORCĘ. W przypadku poniesienia kosztów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu przez ZLECENIOBIORCĘ wtedy ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do ich zwrotu na podstawie otrzymanego wyliczenia (rachunku) w terminie 7 dni od jego otrzymania. 9 W przypadku pobytu w szpitalu lub innej czasowej nieobecności na terenie Rezydencji, trwającej powyżej 7 dni, ZLECENIOBIORCA pobiera opłatę stałą, uzgodnioną przy sporządzaniu niniejszej umowy, odliczając koszt wyżywienia na czas nieobecności W przypadku umowy na czas nieokreślony ZLECENIOBIORCA zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat z miesięcznym powiadomieniem.

6 Umowa o opiekę nad osobą starszą Strona 6 z 7 2. Zmiana opłaty nie stanowi zmiany umowy oraz nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy i następuje w formie pisemnego powiadomienia z podaniem daty, od której obowiązuje. 4. W przypadku braku akceptacji ZLECENIODAWCY na zmianę opłaty Umowa wygasa z dniem wskazanym przez ZLECENIOBIORCĘ jako data obowiązywania nowej wysokości opłata. 11 Wszelkie koszty związane z pogrzebem SENIORA ponosi w całości ZLECENIODAWCA. IV. Czas trwania Umowy Umowa zostaje zawarta od.roku na czas nieokreślony/ określony 2. Umowa na czas nieokreślony może być rozwiązana za miesięcznym wypowiedzeniem. 3. Umowa na czas określony ulega rozwiązaniu z upływem jej terminu. 4. Umowa może być rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia lub przed zakończeniem terminu jej obowiązywania w sytuacji, gdy: a) informacje o SENIORZEprzekazane przez ZLECENIODAWCĘokreślone w 3 Umowyokażą się nieprawdziwe, b)senior będzie naruszał podstawowe zasady współżycia, uniemożliwiał lub poważnie utrudniał współżycie pozostałym SENIOROM, zachowywał się w sposób agresywny, c) stan zdrowia SENIORA pogorszy się na tyle, że będzie wymagał stałego umieszczenia w specjalistycznej placówce medycznej, d) ZLECENIODAWCA opóźnia się z uiszczeniem opłaty określonej w 7 ust. 1 powyżej 10 dni i nie uiszcza jej pomimo pisemnego upomnienia, e) ZLECENIOBIORCA nie wykonuje obowiązków wskazanych w 1 niniejszej Umowy Od dnia przyjęcia SENIORA do Rezydencji obowiązuje 7-dniowy okres rozpoznania, po upływie którego umowa może zostać rozwiązana bez obowiązującego okresu wypowiedzenia, jeżeli podane informacje o SENIORZE okażą się niezgodne z rzeczywistością lub SENIORokaże się osobą agresywną, chorą psychicznie, wymagającą indywidualnej lub specjalistycznej opieki. 2. W przypadku rozwiązania Umowy w okresie rozpoznania ZLECENIODAWCA pokrywa jedynie koszty pobytu SENIORA przez faktyczną ilość dni pobytu. V. Postanowienia ogólne 14 Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygały w wyniku negocjacji – polubownie, w przypadku braku porozumienia stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny właściwy miejscowo położenia Rezydencji.

7 Umowa o opiekę nad osobą starszą Strona 7 z 7 15 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego 16 Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 17 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. PODOPIECZNY ZLECENIOBIORCA WAŻNE INFORMACJE: Bożena Magiera tel , Wojciech Magiera tel , Biuro tel Opiekunki tel ( dostępny całą dobę ) Nasze pielęgniarki: Pani Maria oraz Pani Krystyna Nasz rehabilitant: Pan Mirek oraz Pani Sandra, który odpowiedzą na wszystkie pytania w sprawach rehabilitacji (od poniedziałku do piątku) Nasz lekarz: dr Bielecki ( jest w Domu Seniora w poniedziałki, środy, piątki)

Wynagrodzenie dla opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej

Użyczenie pokoju a skutki podatkowe

W pierwszej kolejności należy zastanowić się, jakie skutki podatkowe wywołuje użyczenie.

Umowa użyczenia jest jedną z umów nazwanych, obok najmu i dzierżawy, regulujących zasady używania rzeczy. Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Jak zatem widać, umowa użyczenia ma charakter bezpłatny.

Przychód z innych źródeł

Trzeba jednak wskazać, że biorąc w nieodpłatne użyczenie, powstaje u podatnika przychód z nieodpłatnych świadczeń, który podlega opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 ustawy PIT przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jest to tzw. przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PIT i który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 2a pkt 3 ustawy PIT jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku. Zasadniczo zatem biorący w użyczenie rozpoznaje przychód podatkowy (która opodatkowuje) w kwocie równowartości czynszu, który musiałby zapłacić, gdyby odpłatnie wynajmował nieruchomość lub też jej część.

W kontekście przytoczonego problemu kluczowe jest moim zdaniem, że istotą użyczenia jest jej typowo nieodpłatny charakter.

Użyczenie jest umową korzystania z cudzej rzeczy. Cechą charakterystyczną użyczenia, odróżniającą je od najmu, jest nieodpłatność, co oznacza, że biorący w używanie nie ma obowiązku dokonywania żadnych świadczeń i opłat na rzecz dającego do bezpłatnego używania. Wyłącznym obowiązkiem użyczającego pozostaje znoszenie używania rzeczy przez biorącego oraz powstrzymywanie się od jakichkolwiek czynności ograniczających uprawnienia biorącego wynikających z umowy. Nieodpłatny charakter użyczenia zbliża tę umowę do darowizny. Użyczający nie dokonuje jednak, odmiennie niż darczyńca, bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku, ponieważ rzecz użyczona nadal pozostaje nieobciążona w jego majątku.

Obowiązkiem biorącego do używania jest ponoszenie nakładów i wydatków koniecznych, tzn. takich wydatków i nakładów, które pozwolą zachować rzecz w stanie niepogorszonym, utrwalającym jej właściwość i przeznaczenie. Biorący jest także zobowiązany wykonywać naprawy, które staną się potrzebne wskutek zwykłego używania rzeczy.

Natomiast w sytuacji, gdy przedmiot użyczenia jest elementem składowym innego stosunku prawnego i nie ma charakteru samoistnego, to nie można przyjąć, że cecha nieodpłatności jest spełniona.

Świadczenie dla opiekuna osoby starszej

Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w opisanej sprawie. Użyczenie pomieszczenia nie jest odrębnym stosunkiem prawnym, lecz jest elementem umowy o opiekę. Samo użyczenie nie stanowi czynności samoistnej, lecz jest częścią składową odpłatnego świadczenia w postaci opieki nad osobą starszą.

W konsekwencji przychód podatkowy z nieodpłatnych świadczeń można rozpoznać jedynie w przypadku gdyby istniała samo umowa o nieodpłatne użyczenie pokoju bez żadnych świadczeń z Pana strony. Jeżeli jednak użyczenie jest elementem składowym odpłatnej umowy, to świadczenie to należy rozpatrywać właśnie w kontekście zawartej umowy. Niezasadne jest rozdzielenie i oderwanie tego elementu i traktowanie osobno samej umowy o świadczenie opieki, a osobno użyczenia części nieruchomości. Mamy bowiem do czynienia z jedną całością umową, w ramach której strony określają pewne świadczenia względem siebie.

Z uwagi na powyższe w mojej ocenie nie można mówić o nieodpłatności użyczenia, ponieważ jest to element odpłatnej umowy o opiekę. Dlatego też uważam, że nie powinien Pan rozpoznawać odrębnego przychodu z tytułu użyczenia pomieszczenia.

Oczywiście powyższe jest moją wykładnią przepisów. W celu uzyskania pewności co do stosowania prawa przez fiskus zalecam wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji do dyrektora KIS. Aktualnie jest to jedyna oficjalna droga do zapoznania się ze stanowiskiem fiskusa w konkretnej sprawie podatkowej.

키워드에 대한 정보 umowa o opiekę nad osobą starszą

다음은 Bing에서 umowa o opiekę nad osobą starszą 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Ox 퀴즈 Ppt 템플릿 | 성경 퀴즈 Ppt 템플릿 소개해요~!! 교회 레크레이션 시간에 활용하세요^^ 8649 명이 이 답변을 좋아했습니다
See also  탈모 초기 사진 | 탈모, 초기에 잡아야...정확한 진단 중요 / Ytn 모든 답변

See also  Avengers Infinity War Napisy Pl | Avengers: Wojna Bez Granic - Zwiastun [Napisy] 134 개의 가장 정확한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Obowiązki opiekuna osoby starszej

 • starość
 • starzenie się
 • osoby starsze
 • senior
 • seniorzy
 • chorzy
 • choroby
 • testy
 • czas-seniora
 • malgorzata kospin
 • terapia
 • terapia zajęciowa
 • opieka
 • opieka w domu
 • domy opieki
 • domu starców
 • opiekun osoby starszej
 • opiekun w domu

Obowiązki #opiekuna #osoby #starszej


YouTube에서 umowa o opiekę nad osobą starszą 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Obowiązki opiekuna osoby starszej | umowa o opiekę nad osobą starszą, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment