Umowa O Dzieło Student 26 Lat | Najkorzystniejsza Forma Zatrudnienia Studenta? 상위 59개 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “umowa o dzieło student 26 lat – Najkorzystniejsza forma zatrudnienia studenta?“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Samir Kayyali Doradztwo Podatkowe 이(가) 작성한 기사에는 조회수 2,476회 및 좋아요 106개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

umowa o dzieło student 26 lat 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Najkorzystniejsza forma zatrudnienia studenta? – umowa o dzieło student 26 lat 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

🔔 Kliknij przycisk Subskrybuj i dzwoneczek obok 🙂
💥 https://sklep.samirkayyali.pl – Pełnometrażowe szkolenia ON-LINE! Natychmiastowy dostęp! 💥💥❗️
📘 FANPAGE https://www.facebook.com/samirkayyalipl – materiały na FB często są unikalne i nie ma ich na YouTube ❗️
➡️ INSTAGRAM https://www.instagram.com/samir_kayyali_official – bardziej półprywatnie, mniej podatków ❗️

umowa o dzieło student 26 lat 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Ulga bez PIT dla młodych nie dla firm i umów o dzieło

Wynika z tego, że od teraz korzystniejsze może być zawieranie umów zleceń ze studentem lub uczniem do 26 roku życia. Umowy takie nie stanowią …

+ 더 읽기

Source: poradnikprzedsiebiorcy.pl

Date Published: 10/4/2022

View: 2746

Zlecenie studenta do 26 r. życia i umowa o dzieło bez składek …

Bez składek od zlecenia studenta i umowy o dzieło … ponadpodstawowych oraz studentów do ukończenia 26 lat i oskładkowania umów o dzieło …

+ 여기에 자세히 보기

Source: kadry.infor.pl

Date Published: 9/30/2022

View: 1233

Etat, zlecenie, dzieło – kiedy student nie zapłaci składek?

Wynika to z faktu, że student zleceniobiorca w wieku do 26 lat jest zwolniony … społecznych studenta wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia nie ma …

+ 여기에 보기

Source: nzb.pl

Date Published: 3/21/2021

View: 2438

rodzaje umów, opodatkowanie i składki ZUS – Studenckie prawa

Umowa zlecenia wiąże się z mniejszą ochroną prawną, a także nie daje prawa do płatnego urlopu. Studenci do 26 roku życia są zwolnieni z opłacania składek na …

+ 더 읽기

Source: prawastudenta.edu.pl

Date Published: 2/16/2022

View: 3799

Ulga dla młodych przy umowie o dzieło – Vademecum podatnika

Stąd gdy osoba uprawniona z racji wieku (do ukończenia 26 lat) do korzystania z omawianego zwolnienia uzyskała przychody opodatkowane według …

+ 여기에 표시

Source: www.vademecumpodatnika.pl

Date Published: 3/7/2021

View: 8830

Umowa zlecenie dla ucznia i studenta do 26 roku życia

Rachunek do umowy zlecenia ze studentem lub uczniem … Umowa zlecenie dla studenta i ucznia do 26 lat …

+ 여기에 표시

Source: www.niepoddawajsie.pl

Date Published: 9/23/2022

View: 3148

Zerowy pit – umowa o dzieło. Czy masz prawo do zwolnienia …

Zwolnienie z podatku do 26 lat – umowa o dzieło w przypadku męża użytkowniczki – nie obowiązuje jednego z podatników, a drugi wykazuje w …

+ 여기에 더 보기

Source: www.podatnik.info

Date Published: 5/23/2021

View: 9999

Umowy zlecenia i umowy o dzieło w ubezpieczeniach … – ZUS

Sprawdź, czym różni się umowa zlecenia od umowy o dzieło i czy będziesz mieć ubezpieczenia … jeśli jesteś uczniem lub studentem i nie skończyłeś 26 lat.

+ 여기에 더 보기

Source: www.zus.pl

Date Published: 6/30/2021

View: 4524

Umowa o dzieło a podatek dochodowy PIT – e-pity

Przeczytaj o zasadach opodatkowana umowy o dzieło, poznaj metody obliczania … wyniesie 2 lata) wykazanej w jednym z 5 lat poprzedzających bezpośrednio rok …

+ 여기에 더 보기

Source: www.e-pity.pl

Date Published: 5/8/2021

View: 3250

Koszt współpracownika na zleceniu i umowie o dzieło

… nie podlega umowa zlecenie z: uczniem szkoły ponadpodstawowej; studentem; który nie ukończył 26 lat.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.biznes.gov.pl

Date Published: 9/27/2022

View: 7365

주제와 관련된 이미지 umowa o dzieło student 26 lat

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Najkorzystniejsza forma zatrudnienia studenta?. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Najkorzystniejsza forma zatrudnienia studenta?
Najkorzystniejsza forma zatrudnienia studenta?

주제에 대한 기사 평가 umowa o dzieło student 26 lat

 • Author: Samir Kayyali Doradztwo Podatkowe
 • Views: 조회수 2,476회
 • Likes: 좋아요 106개
 • Date Published: 최초 공개: 2019. 11. 16.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=E73DGxRVPd8

Czy umowa o dzieło że studentem do 26 roku życia?

Od umowy o dzieło korzystniejsza umowa zlecenie. Zgodnie z przepisami ulga bez PIT dla młodych nie obejmie umów o dzieło, czyli wynagrodzenie z ich tytułu będzie trzeba opodatkować. Wynika z tego, że od teraz korzystniejsze może być zawieranie umów zleceń ze studentem lub uczniem do 26 roku życia.

Czy studenta do 26 roku życia zgłasza się do ZUS?

Nie zgłaszaj do ubezpieczeń społecznych (ani dobrowolnych, ani obowiązkowych) zleceniobiorcy, który jest: uczniem szkół ponadpodstawowych albo. studentem, który nie ukończył 26 lat.

Jaka umowa do 26 roku życia?

Ulga (a dokładnie zwolnienie z podatku) obejmie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ile wynosi składka zdrowotna do 26 roku życia?

Składka zdrowotna 9% wynosi 77,66 zł brutto. Następnie należy wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z przepisami ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r, czyli wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne i koszty uzyskania przychodu.

Kiedy student nie płaci ZUS?

Jeśli nie ukończyłeś 26 lat i w czasie studiów wykonujesz pracę na podstawie umowy zlecenia, to zleceniodawca nie będzie płacił za Ciebie żadnych składek.

Jaka umowa jest najbardziej korzystną dla studenta?

Osoba zatrudniona na umowę-zlecenie nie ma prawa do urlopu i nie jest chroniona przed zwolnieniem, lecz za to otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto. Dlatego właśnie wielu studentom bardziej opłaca się wybrać umowę zlecenie, niż kosztowną dla pracodawcy umowę o pracę.

Co daje status studenta po 26 roku życia?

Po ukończeniu 26. roku życia, mimo posiadania statusu studenta, osoba ucząca się objęta będzie ubezpieczeniem na zasadach ogólnych, w związku z czym konieczne będzie płacenie składek ZUS. Dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu studenta jest ważna legitymacja lub też zaświadczenie wydane przez dziekanat.

Kiedy traci się status studenta?

Zasadniczo status studenta otrzymuje się od dnia immatrykulacji i złożenia ślubowania, a traci z chwilą zdania egzaminu dyplomowego lub skreślenia z listy studentów.

Czy student powyżej 26 roku życia jest ubezpieczony?

Osoba ucząca się po ukończeniu 26 roku życia nie podlega ubezpieczeniu jako członek rodziny. Dlatego też powinna być wyrejestrowana przez rodzica z ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek zgłoszenia jej do ubezpieczenia i odprowadzania składki na ubezpieczenia zdrowotne spoczywa wówczas po stronie uczelni.

Ile może zarobić Student do 26 roku życia?

Ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia oraz od 2021 r. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT.

Czego nie placi się do 26 roku życia?

Oprócz zwolnienia z podatku PIT, młodzi do 26. roku życia mogą być zwolnieni z obowiązku opłacania składek ZUS. Przywilej ten dotyczy jednak mniejszej części osób, ponieważ zwolnione ze składek ZUS są osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia.

Ile zarabia Student do 26 roku życia?

Osoba zatrudniona podstawie umowy o pracę, która nie ukończyła jeszcze 26 roku życia, zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych. Warunkiem jest nieprzekroczenie pierwszego progu podatkowego, co oznacza, że pracownik musi w ciągu roku zarobić mniej niż 85 628,00 złotych brutto.

Jak rozliczyć studenta do 26 roku życia?

Osoby do 26 roku życia, które w roku 2021 uzyskały wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, tj. nie przekraczający całościowo 85 528 zł, nie mają obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT w roku 2022.

Ile wynosi podatek do 26 roku życia 2022?

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych sprawiła, że został zlikwidowany 18% podatek od osób przed ukończeniem 26 roku życia.

Czy osoby do 26 roku życia muszą się rozliczać?

Bez PIT dla młodych przed 26 rokiem życia

Niektóre osoby, które nie ukończyły 26 roku życia nie muszą także składać deklaracji PIT za 2021 r. Nadal obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 r. ż. Ze zwolnienia mogą skorzystać osoby które nie mają 26 lat.

Co daje status studenta po 26 roku życia?

Po ukończeniu 26. roku życia, mimo posiadania statusu studenta, osoba ucząca się objęta będzie ubezpieczeniem na zasadach ogólnych, w związku z czym konieczne będzie płacenie składek ZUS. Dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu studenta jest ważna legitymacja lub też zaświadczenie wydane przez dziekanat.

Kiedy traci się status studenta?

Zasadniczo status studenta otrzymuje każda osoba kształcąca się na studiach I lub II stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich. Osoba staje się studentem w dniu immatrykulacji (akt przyjęcia w poczet studentów uczelni oraz złożenia ślubowania) i pozostaje nim aż do dnia ukończenia studiów.

Kiedy wygasa status studenta 2022?

Status studenta kończy się z chwilą ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uznaje się obronę egzaminu dyplomowego. Podobnie jest z ukończeniem 26 roku życia.

Czy po obronie traci się status studenta?

akt V U 35/12) ). Konkludując, mając na uwadze poglądy doktryny oraz orzecznictwo w tym zakresie, stwierdzić należy, że od dnia następnego po dniu obrony pracy licencjackiej/inżynierskiej do dnia poprzedzającego dzień immatrykulacji na studia II stopnia, absolwenci nie posiadają statusu studenta.

Ulga bez PIT dla młodych nie dla firm i umów o dzieło

Jednym z przywilejów z jakich mogą korzystać podatnicy jest tzw. ulga bez PIT dla młodych. Czy w związku z tą zmianą osoby do 26 roku życia zawsze będą zwolnione z podatku? Na czym polega ta ulga? Kto może z niej skorzystać? Na te pytania odpowiadamy w artykule.

Na czym polega ulga bez PIT dla młodych?

Ulga bez PIT dla młodych polega na zwolnieniu z opodatkowania przychodów pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Obowiązuje ona niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Ulga bez PIT dla młodych obejmie przychody z pracy osób do 26 roku życia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Natomiast gdy zarobki przekroczą próg, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Ulga bez PIT dla młodych obowiązuje tylko do poziomu pierwszego progu podatkowego (do kwoty 85 528 zł) w ciągu roku. Następnie od wynagrodzeń młodych powinien zostać odprowadzony podatek w wysokości 17%.

Ulga bez PIT dla młodych nie dla firm i umów o dzieło

Ustawodawca przewidział jedynie możliwość zwolnienia z podatku przychodów pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Czyli wyłączono z kręgu osób uprawnionych osoby, które decydują się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz są zatrudnione w ramach umów o dzieło.

Ten stan jest negatywnie komentowany, uznawany jest za niezasadny i niesprawiedliwy. Dlatego część ekspertów twierdzi że uzasadnione jest rozszerzenie osób uprawnionych do stosowania zwolnienia podatkowego o osoby zatrudnione na podstawie umów o dzieło, a także prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

POLECAMY Rozliczaj wygodnie pracowników online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia

Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia Bezpośrednia wysyłka e-deklaracji do ZUS

Bezpośrednia wysyłka e-deklaracji do ZUS Zapomnij co to Płatnik Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Łączenie działalności z umową zlecenie

W obecnej sytuacji część osób aby skorzystać z ulgi chce przenieść część przychodów z działalności na umowę zlecenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy mają możliwość jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz świadczenia pracy na podstawie umowy umowy zlecenie. Jednak przyjmuje się, że jest to możliwe tylko wówczas gdy umowa ta dotyczy czynności zupełnie innych niż te wykonywane w ramach prowadzonej działalności. Czyli jeśli umowa zlecenie ma taki sam zakres, jak charakter prowadzonej działalności to przychody ze zlecenia powinny być zaliczone do przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Wśród radców prawnych w pojawiły się głosy, że przepisy nie zabraniają prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania umów zleceń tożsamych z charakterem wykonywanych czynności w firmie. W takim przypadku rozliczać powinno się na dwa sposoby, z działalności gospodarczej opłaca się podatek, z kolei zlecenie będzie od niego wolne. Jednak w takich sytuacjach należy pamiętać, że najlepiej jest wystąpić o indywidualne interpretacje urzędów. Dzięki czemu podatek zostanie obliczony poprawnie, a młody przedsiębiorca nie będzie ponosił konsekwencji finansowych.

Od umowy o dzieło korzystniejsza umowa zlecenie

Zgodnie z przepisami ulga bez PIT dla młodych nie obejmie umów o dzieło, czyli wynagrodzenie z ich tytułu będzie trzeba opodatkować. Wynika z tego, że od teraz korzystniejsze może być zawieranie umów zleceń ze studentem lub uczniem do 26 roku życia. Umowy takie nie stanowią podstawy do objęcia obowiązkowymi składkami ZUS, oraz w tym przypadku można będzie korzystać z ulgi bez pit dla młodych.

Może dojść do sytuacji, że część osób aby obniżyć koszty zatrudnienia będzie decydować się na podpisanie umowy zlecenie. Jednak należy pamiętać, że przedmiotem umowy o dzieło są czynności dające konkretny, namacalny rezultat zarówno materialny jak i niematerialny, a jej wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy. Natomiast w przypadku umowy zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej z należytą starannością i nie jest odpowiedzialny za jej efekt. Dlatego podczas wyboru rodzaju umowy należy wziąć pod uwagę również ten aspekt i decyzja powinna opierać się głównie na przedmiocie umowy, a nie zależeć wyłącznie od względów finansowych. W tym przypadku konieczne jest odpowiednie określenie zakresu obowiązków wykonawcy. Jeśli zostanie on błędnie ustalony wówczas urząd skarbowy naliczy podatek wraz z odsetkami od takiej umowy oraz może nałożyć karę finansową.

Przychody osób do 26. roku życia są automatycznie zwolnione z opodatkowania i osoby posiadające prawo do korzystania z ulgi bez PIT nie muszą składać oświadczeń w celu jej przyznania.

Przykład 1.

Osoba w wieku 24 lat została zatrudniona na podstawie umowy o dzieło, otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 3000 zł, przy zastosowaniu standardowych kosztów uzyskania przychodu (20%) netto wyniesie: 22 592,00 zł. W związku z tym, że ulga bez PIT dla młodych nie obowiązuje w przypadku umów o dzieło to kwota wynagrodzenia netto nie zmieni się.

Przykład 2.

Student w wieku 24 lat został zatrudniony na podstawie umowy zlecenie i otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 3000 zł. Wynagrodzenie netto w tym przypadku będzie równe kwocie brutto, ponieważ student na umowie zlecenie zwolniony jest z obowiązku ubezpieczeniowego wobec ZUS (powinien posiadać ubezpieczenie z uczelni bądź “przy rodzicu”) oraz obejmuje go ulga bez PIT dla młodych.

Podsumowują ulga bez PIT dla młodych obowiązuje wyłącznie w przypadku przychodów ze stosunku pracy, ze stosunku służbowego, z pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i z umowy zlecenia. Natomiast opodatkowane na dotychczasowych zasadach pozostaną dochody z umowy o dzieło oraz z własnej działalności gospodarczej.

Ulga bez PIT dla młodych nie dla firm i umów o dzieło

Jednym z przywilejów z jakich mogą korzystać podatnicy jest tzw. ulga bez PIT dla młodych. Czy w związku z tą zmianą osoby do 26 roku życia zawsze będą zwolnione z podatku? Na czym polega ta ulga? Kto może z niej skorzystać? Na te pytania odpowiadamy w artykule.

Na czym polega ulga bez PIT dla młodych?

Ulga bez PIT dla młodych polega na zwolnieniu z opodatkowania przychodów pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Obowiązuje ona niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Ulga bez PIT dla młodych obejmie przychody z pracy osób do 26 roku życia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Natomiast gdy zarobki przekroczą próg, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Ulga bez PIT dla młodych obowiązuje tylko do poziomu pierwszego progu podatkowego (do kwoty 85 528 zł) w ciągu roku. Następnie od wynagrodzeń młodych powinien zostać odprowadzony podatek w wysokości 17%.

Ulga bez PIT dla młodych nie dla firm i umów o dzieło

Ustawodawca przewidział jedynie możliwość zwolnienia z podatku przychodów pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Czyli wyłączono z kręgu osób uprawnionych osoby, które decydują się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz są zatrudnione w ramach umów o dzieło.

Ten stan jest negatywnie komentowany, uznawany jest za niezasadny i niesprawiedliwy. Dlatego część ekspertów twierdzi że uzasadnione jest rozszerzenie osób uprawnionych do stosowania zwolnienia podatkowego o osoby zatrudnione na podstawie umów o dzieło, a także prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

POLECAMY Rozliczaj wygodnie pracowników online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia

Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia Bezpośrednia wysyłka e-deklaracji do ZUS

Bezpośrednia wysyłka e-deklaracji do ZUS Zapomnij co to Płatnik Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Łączenie działalności z umową zlecenie

W obecnej sytuacji część osób aby skorzystać z ulgi chce przenieść część przychodów z działalności na umowę zlecenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy mają możliwość jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz świadczenia pracy na podstawie umowy umowy zlecenie. Jednak przyjmuje się, że jest to możliwe tylko wówczas gdy umowa ta dotyczy czynności zupełnie innych niż te wykonywane w ramach prowadzonej działalności. Czyli jeśli umowa zlecenie ma taki sam zakres, jak charakter prowadzonej działalności to przychody ze zlecenia powinny być zaliczone do przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Wśród radców prawnych w pojawiły się głosy, że przepisy nie zabraniają prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania umów zleceń tożsamych z charakterem wykonywanych czynności w firmie. W takim przypadku rozliczać powinno się na dwa sposoby, z działalności gospodarczej opłaca się podatek, z kolei zlecenie będzie od niego wolne. Jednak w takich sytuacjach należy pamiętać, że najlepiej jest wystąpić o indywidualne interpretacje urzędów. Dzięki czemu podatek zostanie obliczony poprawnie, a młody przedsiębiorca nie będzie ponosił konsekwencji finansowych.

Od umowy o dzieło korzystniejsza umowa zlecenie

Zgodnie z przepisami ulga bez PIT dla młodych nie obejmie umów o dzieło, czyli wynagrodzenie z ich tytułu będzie trzeba opodatkować. Wynika z tego, że od teraz korzystniejsze może być zawieranie umów zleceń ze studentem lub uczniem do 26 roku życia. Umowy takie nie stanowią podstawy do objęcia obowiązkowymi składkami ZUS, oraz w tym przypadku można będzie korzystać z ulgi bez pit dla młodych.

Może dojść do sytuacji, że część osób aby obniżyć koszty zatrudnienia będzie decydować się na podpisanie umowy zlecenie. Jednak należy pamiętać, że przedmiotem umowy o dzieło są czynności dające konkretny, namacalny rezultat zarówno materialny jak i niematerialny, a jej wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy. Natomiast w przypadku umowy zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej z należytą starannością i nie jest odpowiedzialny za jej efekt. Dlatego podczas wyboru rodzaju umowy należy wziąć pod uwagę również ten aspekt i decyzja powinna opierać się głównie na przedmiocie umowy, a nie zależeć wyłącznie od względów finansowych. W tym przypadku konieczne jest odpowiednie określenie zakresu obowiązków wykonawcy. Jeśli zostanie on błędnie ustalony wówczas urząd skarbowy naliczy podatek wraz z odsetkami od takiej umowy oraz może nałożyć karę finansową.

Przychody osób do 26. roku życia są automatycznie zwolnione z opodatkowania i osoby posiadające prawo do korzystania z ulgi bez PIT nie muszą składać oświadczeń w celu jej przyznania.

Przykład 1.

Osoba w wieku 24 lat została zatrudniona na podstawie umowy o dzieło, otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 3000 zł, przy zastosowaniu standardowych kosztów uzyskania przychodu (20%) netto wyniesie: 22 592,00 zł. W związku z tym, że ulga bez PIT dla młodych nie obowiązuje w przypadku umów o dzieło to kwota wynagrodzenia netto nie zmieni się.

Przykład 2.

Student w wieku 24 lat został zatrudniony na podstawie umowy zlecenie i otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 3000 zł. Wynagrodzenie netto w tym przypadku będzie równe kwocie brutto, ponieważ student na umowie zlecenie zwolniony jest z obowiązku ubezpieczeniowego wobec ZUS (powinien posiadać ubezpieczenie z uczelni bądź “przy rodzicu”) oraz obejmuje go ulga bez PIT dla młodych.

Podsumowują ulga bez PIT dla młodych obowiązuje wyłącznie w przypadku przychodów ze stosunku pracy, ze stosunku służbowego, z pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i z umowy zlecenia. Natomiast opodatkowane na dotychczasowych zasadach pozostaną dochody z umowy o dzieło oraz z własnej działalności gospodarczej.

Składki ZUS: Umowa zlecenia z uczniem lub studentem

Nie zgłaszaj do ubezpieczeń społecznych (ani dobrowolnych, ani obowiązkowych) zleceniobiorcy, który jest:

uczniem szkół ponadpodstawowych albo

studentem, który nie ukończył 26 lat.

Dla celów ubezpieczeń społecznych uznaje się, że uczniem – do 31 sierpnia każdego roku – jest osoba, która:

kontynuuje naukę w tej samej szkole,

skończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września,

ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki.

Osoba, która przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe, będzie uznawana przez placówkę ZUS za ucznia do 30 września.

Studentem jest osoba przyjęta na studia, która rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Studia są prowadzone:

na poziome pierwszego lub drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich na profilu: praktycznym, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne,

ogólnoakademickim, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają co najmniej 6 semestrów, a jeżeli program studiów obejmuje efekty uczenia się umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich – co najmniej 7 semestrów. Może być na nie przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości lub inny dokument wskazany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają od 3 do 5 semestrów. Może być na nie przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

Stacjonarne jednolite studia magisterskie trwają od 9 do 12 semestrów. Może być na nie przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości lub inny dokument wskazany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studia niestacjonarne mogą trwać dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.

Nie są studentami:

uczestnicy studiów doktoranckich,

uczestnicy studiów podyplomowych.

Przyjęcie na studia następuje przez:

rekrutację,

potwierdzenie efektów uczenia się,

przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

ZUS uzna za studenta (dla celów ubezpieczeń społecznych) osobę od daty przyjęcia w poczet studentów uczelni i złożenia ślubowania do daty ukończenia studiów lub daty skreślenia z listy studentów. Jeżeli data ślubowania jest późniejsza niż dzień 1 października danego roku kalendarzowego, wówczas zwolnienie z obowiązku ubezpieczeń obejmuje także okres między 1 października, a dniem ślubowania.

Dniem ukończenia studiów jest:

data złożenia egzaminu dyplomowego, a w przypadku studiów na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym i weterynaria – data złożenia ostatniego wymaganego programem studiów egzaminu, a w przypadku studiów na kierunkach farmacja i fizjoterapia – data zaliczenia ostatniej wymaganej programem studiów praktyki.

data skreślenia z listy studentów.

Z obowiązującego art. 109 ust. 2a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika, że osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia. Użyte w tym przepisie sformułowanie „zachowuje prawa studenta” nie jest tożsame z posiadaniem statusu studenta. Oznacza to, że nie zmieniły się zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych tych osób.

Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych studenta, który wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia nie ma znaczenia jego obywatelstwo, ani kraj odbywania przez niego studiów.

Jeżeli zawarłeś umowę zlecenia z własnym pracownikiem, który jest jednocześnie studentem lub uczniem w wieku do 26 lat, z tytułu umowy zlecenia opłacaj wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, tj. na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. W takiej sytuacji bowiem umowa zlecenia jest traktowana w zakresie ubezpieczeń społecznych jak umowa o pracę.

Uczeń lub student w wieku do 26 lat z tytułu umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

Przykład 1

Zofia jest słuchaczem studiów podyplomowych, w wieku 25 lat, wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, zawartą na okres od 1 stycznia 2022 r. do 15 lutego 2022 r. Z tytułu umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe natomiast jest dla niej dobrowolne.

Przykład 2

Zenon, student studiów magisterskich wykonuje umowę zlecenia. W dniu 25 marca 2022 r. kończy 26 lat. Od 25 marca 2022 r. ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe z tytułu umowy zlecenia są dla niego obowiązkowe. Ubezpieczenie chorobowe jest dla niego dobrowolne.

Przykład 3

Zuzanna, studentka studiów doktoranckich, która nie ukończyła jeszcze 26 lat, została zatrudniona na podstawie umowy zlecenia od 1 stycznia 2022 r. Z tytułu umowy zlecenia jest objęta obowiązkiem ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe oraz wypadkowe). Ubezpieczenie chorobowe ma dla niej charakter dobrowolny.

Przykład 4

Ziemowit jest studentem (ma 22 lata), jednocześni jest pracownikiem. Ponadto zawarł z własnym pracodawcą umowę zlecenia na okres od 15 do 31 stycznia 2022 r. Zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z tytułu umowy zlecenia Ziemowit jest objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

Przykład 5

Zyta (24 lata), jest studentką i pracownikiem w spółce jawnej. Jednocześnie wykonuje umowę zlecenia zawartą ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (umowa nie jest wykonywana na rzecz pracodawcy). Zyta jest objęta obowiązkiem ubezpieczeń społecznych z tytułu stosunku pracy. Natomiast z tytułu umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Ubezpieczenie zdrowotne

Z uwagi na to, że uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci do ukończenia 26 lat, którzy wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, nie podlegają oni także ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu.

Na podstawie informacji z www.zus.pl

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia społeczne, składki zus, student, uczeń

PIT zerowy, ulga dla młodych do 26 lat – poradnik

UWAGA na rozliczanie kosztów w przypadku ulgi dla młodych

Prawidłowość obliczenia kosztów uzyskania przychodów z umowy zlecenie i umowy o pracę u osób korzystających z ulgi dla młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT) wymaga odpowiedniej kalkulacji. Będzie ona niezbędna szczególnie w sytuacji, gdy przychód osoby młodej przekroczył 35 636,67 zł (a w 2020 r. jeśli przekroczy 85.528 zł) i koszty można stosować do wynagrodzenia opodatkowanego.

Podstawą ustalenia kosztów podatkowych jest zasada, że kosztów nie można naliczać do dochodu zwolnionego z podatku (art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy). W art. 22 ust.3b dodano zapis, że w przypadku zastosowania zwolnienia podatkowego dla osób do 26 r.ż. (ulgi dla młodych) koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu.

Te dwie zasady wynikające z odrębnych przepisów nie wykluczają się wzajemnie i nie nakładają się na siebie. Gdyby nowy przepis miał wykluczać zasadę ogólną – zostałby wskazany w art. 23 a nie w przepisach o kosztach. A zatem

cały czas podstawowa zasada stanowi, że nie nalicza się kosztów od przychodów zwolnionych z opodatkowania i zgodnie z tą zasadą podatnik musi wyeliminować koszty z przychodów rozliczanych ulgą dla młodych, nie może ich odliczać również od innych przychodów (np. ponad limit ulgi), dodatkowa zasada wskazuje, że jeśli znajdują się koszty, których nie da się określić jako związane wyłącznie z przychodami opodatkowanymi lub wyłącznie z przychodami zwolnionymi z podatku, to można je w całości odliczać od przychodów opodatkowanych (dzieje się tak z reguły w miesiącu przekroczenia limitu ulgi dla młodych; takie koszty natomiast nie mogą przekroczyć przychodu opodatkowanego (czyli nie mogą spowodować straty podatkowej). w stosunku do przychodów osób, które ulgi dla młodych w ogóle nie stosują, koszty ryczałtowe mogą powodować stratę podatkową (np. podatnik uzyskuje miesięcznie tak niskie zarobki, że ryczałtowy koszt 250 zł/300 zł) przekracza wysokość przychodu i występuje strata do rozliczenia w przyszłych latach; u stosujących ulgę dla młodych ta zasada jest wyeliminowana przez art. 22 ust. 3b.

Uwaga! rozliczenie kosztów w usłudze Twój e-PIT

W usłudze Twój e-PIT zasada nr 2 zupełnie wyklucza zasadę nr 1 podaną powyżej. Twój e-PIT stosuje algorytm, że jeśli podatnik nie złożył oświadczenia o uldze dla młodych i płatnik stosował koszty podatkowe (pobierał zaliczkę na podatek), to na koniec roku taki podatnik stosując mimo wszystko ulgę dla młodych (ma do niej prawo również na koniec roku) odlicza uwzględnione przez płatnika koszty podatkowe. W przypadku takiego podatnika Twój e-PIT wykazuje koszty podatkowe obliczone od przychodów zwolnionych z podatku (takich do 35636,67 zł) i odlicza je od nadwyżki ponad limit ulgi dla młodych. Zasada ta nie jest zgodna z art. 23 ust. 1 pkt 33 ustawy o PIT. Co więcej, w znacznie gorszej pozycji jest osoba, która złożyła oświadczenie o uldze dla młodych płatnikowi i ten nie pobierał ryczałtowych kosztów uzyskania. Deklaracja wypełniona w usłudze Twój e-PIT nie wykazuje u niego kosztów za okres stosowania zwolnienia i nie pozwala ich odliczać od wynagrodzenia ponad limit 35636,67 zł przychodu.

Ulga dla młodych – a umowa o pracę i zlecenie jednocześnie, dwie umowy o pracę jednocześnie

Pojawia się również problem, do jakiego wynagrodzenia stosować ulgę dla młodych (do których przychodów stosować limit ulgi), jeśli umowy są realizowane jednocześnie.

Niezależnie od tego, czy płatnik w trakcie roku pobierał zaliczki czy przyjął oświadczenie o ich niepobieraniu, podatnik w deklaracji rocznej powinien postąpić jednakowo. Zwolnienie dotyczy wyłącznie kwoty do limitu 35767,76 zł. a zatem każde wynagrodzenie przekraczające ten limit traktuje się jako opodatkowane. Aby zatem ustalić, do których wynagrodzeń stosować należy ulgę, potrzebne jest zestawienie dat, w których dochodziło do wypłaty wynagrodzenia. Za datę uzyskania przychodu uznaje się bowiem datę otrzymania lub postawienia do dyspozycji wynagrodzenia z umowy o pracę lub zlecenie.

Podatnik musi sprawdzić w tabeli daty otrzymywanych wynagrodzeń i objąć zwolnieniem wyłącznie te, które były wypłacane od 1 sierpnia do końca roku do wysokości limitu 35 636,67 zł (a w 2020 r. – zwolnienie stosować należy od 1 stycznia aż do przekroczenia limitu 85.528 zł).

Przykład: Podatnik sporządził zestawienie otrzymywanych wynagrodzeń według dat ich uzyskania:

Data rodzaj umowy kwota brutto łącznie 2.08.2019 praca 7000 7000 4.09.2019 praca 7000 14000 7.09.2019 zlecenie 8000 22000 4.10.2019 praca 8000 30000 7.10.2019 zlecenie 7000 37000 9.11.2019 zlecenie 9000 52000 4.12.2019 praca 5000 57000

W przypadku podatnika w deklaracji PIT-37 jako korzystające z ulgi dla młodych (część C, poz. 36-39) wykazane powinny być:

wiersz pierwszy – przychody z umowy o pracę: 22.000 zł (jako suma trzech pierwszych wypłat z umowy o pracę),

wiersz drugi – przychody z umowy zlecenie: 8.000+5636,67 zł (jako suma pierwszego zlecenia oraz części drugiego, do wysokości zwolnienia).

W usłudze Twój e-PIT zdarza się wskazywanie jako zwolnione w takich przypadkach całe wynagrodzenie z umowy o pracę (np. ze względu na przenoszenie pól z PIT-11 pracodawcy, który otrzymał oświadczenie o stosowaniu ulgi i ograniczaniu prawa do ulgi ze zlecenia wykonywanego równolegle, dla którego oświadczenia nie zastosowano).

Powyższe postępowanie wpłynie również na naliczanie kosztów uzyskania przychodów. Od wynagrodzeń w pełni zwolnionych z podatku (w limicie ulgi) nie ma prawa rozliczać kosztów i odliczać ich od wynagrodzenia przekraczającego limit ulgi dla młodych (Art. 23 ust. 1 pkt 33 ustawy o PIT). Jedynie w przypadku wynagrodzenia z miesiąca przekroczenia limitu ulgi dla młodych – cała kwota kosztów może być odliczana od przychodu opodatkowanego (bo nie ma możliwości prawidłowego przypisania kosztów podatkowych wyłącznie do przychodów opodatkowanych lub wyłącznie do zwolnionych) przy czym nie może ona przewyższyć tego przychodu (nie może wygenerować straty podatkowej).

Przykład

W podanym wyżej rozliczeniu podatnik dla umowy o pracę i zlecenie nie złożył oświadczenia o uldze dla młodych w żadnym z miejsc pracy. Obaj płatnicy pobierali zaliczki i stosowali koszty podatkowe. W rozliczeniu rocznym podatnik za okres sierpień, wrzesień, październik nie zastosuje kosztów podatkowych mimo tego, że z PIT-11 z umowy o pracę wynika ich stosowanie w okresie tych trzech miesięcy. W październiku podatnik do opodatkowanych zaliczy przychód z umowy zlecenie w kwocie 1363,33 zł. W tym miesiącu jego koszty uzyskania z tej umowy wyniosły 7000×20% = 1400 zł (koszty z października przekraczają przychód opodatkowany). W deklaracji rocznej podatnik odliczy całość (1400 zł) od przychodu z kolejnych miesięcy z umowy zlecenie (przychód z listopada pomniejszony będzie zatem dodatkowo o nadwyżkę kosztów z października).

Płatnik w przekazanym PIT-11 z umowy zlecenie naliczył koszty za cały rok, tzn. 8000+7000+9000 = 24.000x 20% = 4800 zł. Zastosował je ponieważ podatnik nie złożył oświadczenia o uldze dla młodych. W deklaracji rocznej maksymalne koszty podatkowe do umowy zlecenie można zastosować w wartości:

9000x 20% = 1800 zł (wynagrodzenie za zlecenie ponad limit ulgi dla młodych z listopada)

7000x 20% = 1400 zł (wynagrodzenie za zlecenie z października, gdzie kosztów nie da się przyporządkować jednoznacznie do przychodów opodatkowany i zwolnionych). Kosztów dotyczących zlecenia z miesiąca września nie można rozliczać. W efekcie odliczyć można koszty procentowe 3200 zł.

Rozliczenie przez Twój e-PIT lub w Programie e-pity

W usłudze Twój e-PIT Ministerstwa finansów w takim przypadku pojawi się w kosztach kwota 4800 zł kosztów podatkowych.

Alternatywną metodą ograniczania kosztów może okazać się ograniczanie ich proporcjonalnie, tzn. koszty naliczane przez płatnika ujmuje się wyłącznie w proporcji do przychodów opodatkowanych. Taka zasada zastosowana została w Programie e-pity. Redakcja i przygotowujący program stoją na stanowisku, że podatnicy nie powinni rozliczać kosztów w całości tak jak jest to w usłudze Twój e-PIT i samodzielnie powinni wskazać odpowiednią kwotę kosztów bazując na tabeli dat uzyskiwania przychodów. Tym niemniej akceptując stanowisko Ministerstwa Finansów, na jakim opiera się usługa Twój e-PIT i wydana przez Ministerstwo Finansów broszura informacyjna do PIT-37, uruchomiono w Programie e-pity alternatywną możliwość wygenerowania deklaracji PIT – dokładnie na tej zasadzie, jak przedstawiono w broszurze oraz jak jest ona liczona na platformie Twój e-PIT.

UWAGA! Przypominamy, że broszura do PIT nie jest wiążącą wykładnią prawa, ostatecznie za poprawność złożonej deklaracji PIT, niezależnie od formy jej przekazania (w tym także za pośrednictwem platformy Twój e-PIT) pełną odpowiedzialność ponosi podatnik.

Odliczenie składek ZUS w wynagrodzeniach dla osób do 26 r.ż.

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ulgi podatkowej PIT dla pracowników, którzy nie ukończyli 26 r.ż. Nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 4 lipca 2019 r. wprowadziła zwolnienie od podatku PIT dla młodych pracowników, którzy nie przekroczą rocznego limitu dochodów, który wskazano w art. 21 ust 1 pkt 148 ustawy o PIT. Z jakich tytułów osoba do 26 roku życia zostaje zwolniona z PIT oraz jak wygląda odliczenie składek ZUS od wynagrodzeń takich osób? Szczegóły w artykule!

Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 148 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są: przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. r.ż., do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Warto pamiętać, że przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

To pracodawcy są zobowiązani kontrolować, czy pracownik ukończył 26 r.ż. i w związku z tym, kiedy należy zacząć pobierać zaliczki na podatek PIT z jego wynagrodzenia.

Przykład 1.

Aleksander jest studentem i ma ukończone 21 lat. Pracuje w urzędzie miejskim na podstawie umowy zlecenia. Zajmuje się wsparciem biurowym i zarabia zgodnie z umową 2050 zł brutto. Warto zaznaczyć, że jego umowa nie podlega składkom ZUS, natomiast zaliczka na podatek dochodowy nie jest w tym przypadku obliczana. Dlatego Pan Aleksander na rękę otrzymuje 2050 zł.

osoby będące rodzicami co najmniej czworga dzieci

osoby, które ukończyły wiek emerytalny, ale zrezygnowały z poiuerania emerytury i w dalszym ciągu podejmują pracę zarobkową,

osoby, kóre zdecydowały się na powrót do Polski na stałe, a wcześniej mieszkały i prtacowały za granicą przez co najmniej 3 lata. W 2022 roku do skorzystania ze zwolnenia podatku dochodowego zostały uprawnione jeszcze trzy grupy pracowników: Do nich stosuje się takie same zasady naliczania składek jak w przypadku zwolnienia dla młodych.

Odliczenie składek ZUS od wynagrodzenia osób objętych zwolnieniem z PIT

Do końca 2021 wyliczając składkę na ubezpieczenie zdrowotne od przychodów pracowniczych trzeba pamiętać, iż:

w razie nieobliczania zaliczki podatkowej, składkę zdrowotną redukuje się do wysokości 0 zł;

jeżeli skalkulowana składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy ustalonej od uzyskanych przez pracownika w danym miesiącu przychodów ze stosunku pracy stanowiących podstawę wymiaru tej składki, wówczas składkę tę należy obniżyć do wysokości zaliczki.

Jest to zgodne z art. 83 ustawy zdrowotnej. W ramach Polskiego Ładu przewidziano nowelizację tego przepisu. Po jej wprowadzeniu, od 2022 r. nadal w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13 ustawy zdrowotnej, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 tej ustawy będzie wyższa od kwoty zaliczki na podatek dochodowy, składkę obliczoną za poszczególne miesiące będzie obniżało się do wysokości zaliczki podatkowej. Przy czym zmieniono to, że kwotę tej zaliczki dla celów obniżenia składki zdrowotnej będzie należało obliczyć zgodnie z przepisami ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Podatnicy do 26. r.ż. zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych nie korzystają ze zwolnienia ze składki zdrowotnej i składek społecznych do ZUS. Co do zasady, odliczenie składek ZUS od wynagrodzenia osób młodych jest obowiązkowe.

Osoby do 26. r.ż., objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, których przychody zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmian w ustawie o PIT, nie są zwolnione ze składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tak więc w normalnym trybie powinno się przeprowadzać odliczenie składek ZUS od wynagrodzenia takiej osoby.

POLECAMY Rozliczaj wygodnie pracowników online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia!

Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Rozliczaj podatki i ZUS przez internet!

Rozliczaj podatki i ZUS przez internet! Zapomnij co to Płatnik! Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

W celu obliczenia składki zdrowotnej, którą płatnik powinien odprowadzić z wynagrodzenia młodego podatnika, niezbędne będzie wyliczenie zaliczki PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., nieobjętej zwolnieniem od podatku. Zatem płatnik powinien porównać składkę na ubezpieczenie zdrowotne z wysokością zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, która zostałaby wyliczona, gdyby przychód pracownika nie był zwolniony od podatku. W sytuacji, w której wyliczona składka byłaby wyższa od wspomnianej powyżej zaliczki, to składka powinna zostać obniżona do jej wysokości. W sytuacji, w której składka byłaby niższa od kwoty wyliczonej zaliczki, składkę potrąca się w pełnej wysokości z dochodu ubezpieczonego.

Przykład 2.

Dominik jest studentem i pracuje na 1/8 etatu w firmie IT, na podstawie umowy o pracę. Jego wynagrodzenie wynosi 1000 zł brutto. Pracodawca wylicza składki na ubezpieczenia społeczne (137,10 zł), które są ponoszone z wynagrodzenia pracownika, następnie odejmuje sumę tych składek od podstawy wynagrodzenia. W ten sposób otrzymuje sumę, od której należy wyliczyć składkę zdrowotną. Składka zdrowotna 9% wynosi 77,66 zł brutto.

Następnie należy wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z przepisami ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r, czyli wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne i koszty uzyskania przychodu. W dalszym kroku, od dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy należy odjąć kwotę wolną od podatku. W ten sposób pracodawca otrzyma kwotę zaliczki na podatek dochodowy, od której musi odjąć składkę na ubezpieczenie zdrowotne (613,00 x 17% – 43,76 = 60,45 zł).

W związku z tym że wyliczona “teoretyczna” zaliczka jest niż niż 9 składka zdrowotna wówczas składka zdrowotna obniżona do zaliczki na podatek obliczone na dzień 31 grudnia 2021 r.: 60,45 zł

Wynagrodzenie netto wynosi 802,45 zł (1000 zł- 137,10 zł – 60,45 zł), natomiast zaliczka na PIT wynosi 0 zł.

POLECAMY Rozliczaj wygodnie pracowników online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia!

Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Rozliczaj podatki i ZUS przez internet!

Rozliczaj podatki i ZUS przez internet! Zapomnij co to Płatnik! Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Nowe obowiązki pracodawców w zakresie kontrolowania odprowadzania składek i zaliczek od przychodu osób do 26 r.ż.

Pracodawca zobowiązany jest kontrolować każdy miesiąc zatrudnienia osoby do 26. r. ż. pod względem legalności korzystania przez niego ze zwolnienia z podatku PIT, ze względu na ukończenie przez niego 26 r.ż. lub przekroczenie wysokości zaliczek na podatek.

Przy zwolnieniu od podatku dla osób do 26 r.ż. płatnik bierze pod uwagę datę urodzenia podatnika, przy czym ważny jest jego wiek w chwili wypłaty wynagrodzenia.

Przykład 3.

Joanna 17 kwietnia ukończyła 26 r.ż. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem pracy wynagrodzenie płatne jest do 10 dnia każdego miesiąca. Zatem wynagrodzenia za marzec wypłacone 10 kwietnia powinno być wyliczone z ulgą podatkową. Pracodawca nie powinien pobierać i odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia. Jednak wynagrodzenie za kolejne miesiące będzie wyliczane na zasadach sprzed nowelizacji przepisów, z uwagi na wiek pracownicy.

W dalszym ciągu pracodawca jest zobowiązany przygotować i przekazać młodemu pracownikowi formularz PIT-11, mimo że jego przychód jest zwolniony w całości z podatku. W formularzu PIT-11 powinna znaleźć się informacja o całości wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w danym roku, kwoty zwolnione z podatku ze względu na ulgę dla osób do 26 r.ż., pobrane zaliczki, ale także naliczone i pobrane z wynagrodzenia składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Nie wszystkie przychody podlegają zwolnieniu z PIT

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z nowymi przepisami nie wszystkie przychody pracowników w wieku do 26 r.ż. będą podlegały zwolnieniu od podatku. W szczególności zwolnienia nie będą dotyczyć wynagrodzenia z umowy o dzieło, wynagrodzenia z działalności gospodarczej, a także z zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Podsumowując, od 1 stycznia 2020 r. pracodawca powinien wstrzymać się z pobieraniem zaliczek na podatek od wynagrodzenia wypłacanego osobom, które nie ukończyły 26. r.ż. do chwili przekroczenia przez nie przychodu w wysokości 85 528 zł (do wysokości limitu zwolnienia). Jeśli jednak podatnik (osoba przed ukończeniem 26 r.ż.) złoży pracodawcy pisemny wniosek o pobieranie zaliczek, to płatnik nie powinien stosować zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Płatnik powinien pamiętać o złożeniu powyższego wniosku osobno w każdym roku podatkowym do czasu ukończenia 26 r.ż. Płatnik powinien monitorować moment, w którym zwolnienie podatkowe przestaje obowiązywać pracowników, ze względu na ukończenie przez nich 26 r.ż. bądź przekroczenie limitu wysokości przychodów. Zwolnienie od podatku PIT nie zwalnia z obowiązku naliczania składek społecznych i zdrowotnej w wynagrodzeniach dla osób do 26 r.ż. Tak więc w tym przypadku, odliczenie składek ZUS powinno być przeprowadzane w standardowy sposób.

Zlecenie studenta do 26 r. życia i umowa o dzieło bez składek ZUS

Czternastki trafiły do emerytów i rencistów

ZUS wypłacił kolejną transza czternastych emerytur. 15 września do ponad 1,2 mln osób trafiło łącznie prawie 1,5 mld zł.

Renta rodzinna – jak jej nie stracić? Pamiętaj o zaświadczeniu ze szkoły

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, pobierający rentę rodzinną z ZUS, muszą do końca września złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. Trzeba do niego dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające dalszą naukę. Jeśli komplet dokumentów wpłynie z opóźnieniem, np. w październiku, renta rodzinna za wrzesień przepadnie.

Renta z tytułu niezdolności do pracy – kto może ją otrzymać?

Osoba niezdolna do pracy wskutek utraty zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu, której stan zdrowia nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu, może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Podpowiadamy, jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać taką rentę.

Nieobecność w pracy? Poinformuj pracodawcę

Zdarzają się w życiu sytuacje, które uniemożliwiają pracownikowi przyjście do pracy. Najczęściej dotyczy to choroby lub innego nieprzewidywalnego zdarzenia losowego. Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracownik? Odpowiadamy.

Powiadomienie o powierzeniu wykonania pracy obywatelowi Ukrainy

Przepisy specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy umożliwiają powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy na postawie powiadomienia, które należy złożyć elektronicznie przez praca.gov.pl. Na co powinien zwrócić uwagę pracodawca, wypełniający formularz powiadomienia? Podpowiadamy.

Na podwyżkę pensji liczy 42 proc. zatrudnionych

Na podwyżkę wynagrodzenia liczy 42 proc. zatrudnionych, a 50 proc. z nich na utrzymanie jej wysokości – wynika z badania „Wynagrodzenia 2022. Oczekiwania Polaków”. Wzrostu wynagrodzenia częściej oczekują mężczyźni niż kobiet.

Przymusowy urlop zaległy – orzecznictwo

Zbliża się 30 września 2022 r. Czy pracodawca może przymusowo udzielić pracownikowi zaległy urlop wypoczynkowy? Czy pracownik może żądać wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop? Kiedy urlop się przedawnia? Czy pracodawca może nakazać wykorzystanie urlopu podczas okresu wypowiedzenia? Poniżej wykaz orzecznictwa w zakresie urlopu zaległego.

Przerwa na karmienie piersią w prawie pracy – przepisy wymagają zmian

W Sejmie i rządzie trwają aktualnie prace nad nowelizacją kodeksu pracy. Jednak proponowane zmiany nie rozwiązują wszystkich problemów jakie zostały zauważone przez praktykę w wyniku stosowania prawa pracy. Do jednego z nich można zaliczyć uprawnienie pracownic do korzystania z przerwy na karmienie.

Dłuższe urlopy i większe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych

Urlopy dla rodziców zastępczych będą dłuższe, a ich wynagrodzenia podwyższone. Tak wynika z zaproponowanych zmian w ustawie o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej.

Jak projektować i tworzyć produkty cyfrowe, aby odnosiły sukces?

Bywa, że produkty cyfrowe, które świetnie wyglądały na planach, zamiast do klientów, trafiają do kosza. Ostatnie badanie The Chaos Report, w którym przebadano losy 50 tys. produktów cyfrowych, pokazało, że tylko 29 proc. z nich odniosło sukces. Aż ponad połowa (52 proc.) została zakwestionowana, a niemal co piąty (19 proc.) okazał się całkowitym niepowodzeniem.

„Ustawa antylichwiarska” może zwiększyć szarą strefę i zaszkodzić konsumentom

Ustawa antylichwiarska dotyczy prawie wszystkich kredytów udzielanych konsumentom: przez banki, SKOKi i instytucje pożyczkowe. Regulacja taka na pewno jest potrzebna. Niestety polska regulacja jest zbyt szczegółowa i skomplikowana – analizuje Jerzy Kachnowicz, dyrektor zarządzający polskiego oddziału CreamFinance (w trakcie rebrandingu na AvaFin), wiodącej globalnej firmy z branży pożyczkowej.

Polacy o Ukraińcach na polskim rynku pracy [BADANIE]

Jak Polacy postrzegają Ukraińców na rynku pracy? Czy zauważamy ich większą obecność i akceptujemy jako współpracowników? Oto wyniki najnowszego badania InterviewMe.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. – rozporządzenie w Dzienniku Ustaw

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Co oznacza BHP w pracy?

Co oznacza BHP w pracy? Czym są zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego? Jakie są jego objawy? Ile można pracować przy komputerze i ile przysługuje przerw w pracy?

Płaca minimalna w UE. Parlament Europejski przyjął dyrektywę

Minimalne wynagrodzenia we wszystkich państwach UE mają zapewnić godny poziom życia i pracy. Państwa członkowskie mają propagować ustalanie wynagrodzeń w drodze negocjacji zbiorowych – zdecydował Parlament Europejski w Strasburgu.

Polacy niezbyt chętnie zgłaszają mobbing [dane PIP]

Rośnie świadomość Polaków w kwestii mobbingu, ale nie przekłada się to na realne zgłoszenia do PIP-u.

Co czwarta firma chce zatrudniać, tyle samo planuje redukcje etatów [BADANIE]

24% polskich firm chce od października do grudnia zatrudniać nowych pracowników, ale o redukcji etatów mówi tyle samo przedsiębiorstw – to dane z opublikowanego dziś raportu ManpowerGroup, prezentującego plany rekrutacyjne firm na ostatni kwartał tego roku.

Wynagrodzenie prowizyjne – wady, zalety, możliwość zastosowania

Brak stałego wynagrodzenia może powodować u pracownika obawę, czy otrzyma zapłatę w zadowalającej wysokości. W przypadku trudnych warunków pracy możliwość pozytywnie zakończonych transakcji jest mniejsza niż u innych pracowników, którym przyporządkowano inną grupę docelową klientów, a co za tym idzie wynagrodzenie będzie dużo słabsze.

Płaca minimalna w 2023 r. wzrośnie do 3600 zł. Jak wpłynie na ZUS i koszty pracodawców?

W 2023 roku czeka nas dwustopniowa podwyżka płacy minimalnej: pierwszy raz w styczniu do 3490 zł brutto, drugi raz w lipcu do 3600 zł brutto. To o 590 zł, czyli prawie o 20 proc. więcej niż obecnie. Jak zmienią się składki ZUS?

Zatrudnianie cudzoziemców – nowa ustawa w 2022 roku

Projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców został opublikowany 13 września 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Z uzasadnienia tego projektu wynika, że ustawa ma wejść w życie jeszcze w 2022 roku. Co zmieni się w zasadach zatrudniania cudzoziemców?

Czy możliwe jest jednoczesne pobieranie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego?

Jakie są różnice pomiędzy specjalnym zasiłkiem opiekuńczym a świadczeniem pielęgnacyjnym? Które świadczenie jest wyższe i czy można pobierać je jednocześnie?

Dwie podwyżki płacy minimalnej w 2023 roku

Płaca minimalna 2023 wyższa, niż wcześniej proponowano. Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł. Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca.

Zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza

Narodziny dziecka to szczególny moment, z którym wiąże się wiele zmian – w tym również te finansowe. Czy przedsiębiorczynie, które spodziewają się dziecka, mogą liczyć na wypłatę zasiłku macierzyńskiego – a jeśli tak, to na jakich warunkach?

Najniższa krajowa w 2023 r. – ile wyniesie?

Ile wyniesie tzw. najniższa krajowa w 2023 r.? Rząd podjął decyzję w sprawie minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej.

Re-manualizacja, czyli człowiek zastępuje robota

W dobie powszechnej robotyzacji procesów biznesowych i fascynacji menadżerów firm technologiami Robotic Process Automation (RPA), międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem dra Artura Modlińskiego z Wydziału Zarządzania UŁ, wykazał obecność i znaczenie zjawiska odwrotnego – przejmowania pracy robotów na powrót przez ludzi. Nazwał je re-manualizacją procesów zrobotyzowanych.

rodzaje umów, opodatkowanie i składki ZUS

Aktualność artykułu została zweryfikowana według stanu prawnego na dzień 19.07.2022 r.

Studenci coraz częściej podejmują pracę na podstawie różnych umów, aby dorobić w trakcie studiów na swoje utrzymanie. Starając się o pracę często słyszymy sformułowania “kwota netto”, “kwota brutto” lub “całkowity koszt”. Wpływ na te kwoty mają składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (potocznie nazywane “składkami ZUS”) oraz zaliczki na podatek dochodowy.

W niniejszym artykule postaramy się wskazać najpopularniejsze rodzaje umów, na podstawie których wykonywana może być praca oraz czy w przypadku studentów muszą być od nich odprowadzane składki lub zaliczki na podatek dochodowych. Warto pamiętać, że o rodzaju umowy decyduje jej przedmiot i charakter wykonywanej pracy, a nie sam tytuł umowy.

Zacznijmy jednak od krótkiego wyjaśnienia przywołanych pojęć:

kwota netto – inaczej wynagrodzenie “na rękę”, czyli kwota, którą pracodawca wypłaci pracownikowi, po odprowadzeniu danin publicznych, tj. zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

kwota brutto – to wynagrodzenie wpisywane najczęściej do umowy, z niego pracodawca potrąca i odprowadza do ZUS oraz Urzędu Skarbowego należne od pracownika daniny publiczne;

całkowity koszt – to kwota, którą pracodawca poniesienie zatrudniając pracownika. Część składek na ubezpieczenie społecznych nie jest potrącanych z wynagrodzenia, a ponosi je bezpośrednio pracodawca, stąd całkowity koszt zatrudnienia pracownika może być wyższy niż umówiona kwota brutto.

1. Umowa o pracę

Umowę o pracę stosuje się w przypadku stałego zatrudnienia. W tym wypadku pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Z umową o pracę wiąże się największe bezpieczeństwo pracownika i przywileje – w przypadku choroby pracownik otrzyma zasiłek chorobowy, ma prawo do urlopu. Ten rodzaj umowy najtrudniej wypowiedzieć (w przypadku umowy o pracę na czas określony – umowę trzeba wypowiedzieć z odpowiednim wyprzedzeniem, zaś w przypadku umowy na czas nieokreślony – pracodawca może ją wypowiedzieć tylko z określonych przyczyn). Warto pamiętać, że umowa rozwiązuje się dopiero z upływem okresu wypowiedzenia.

W przypadku umowy o pracę należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, niezależnie od statusu studenta. Zatem pod względem odprowadzanych składek sytuacja studenta nie różni się od innych pracowników. Natomiast dochody osoby do 26 roku życia są zwolnione z podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Co oznacza, że do 26 roku życia nie zapłacimy podatku dochodowego. Jeśli dochód przekroczy kwotę 85 528 zł to podatek odprowadzić należy tylko od wynagrodzenia przekraczającego powyższą kwotę.

Pamiętać należy, że każdorazowo przy zawieraniu umowy o pracę student zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia rodziców i po zakończeniu umowy o pracę, rodzice powinni studenta ponownie zgłosić u swojego pracodawcy do ubezpieczenia. Jeśli o tym zapomnimy, w przypadku wizyty u lekarza może się okazać, że jesteśmy nieubezpieczeni.

2. Umowa zlecenia

Umowa zlecenia to jedna z umów cywilnoprawnych regulowanych w Kodeksie Cywilnym, poprzez którą zobowiązujemy się dokonać określone czynności na rzecz dającego zlecenie. Umowa zlecenia wiąże się z mniejszą ochroną prawną, a także nie daje prawa do płatnego urlopu.

Studenci do 26 roku życia są zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ponadto dochody osoby do 26 roku życia są zwolnione z podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Co oznacza, że student do 26 roku życia w przypadku umowy zlecenia nie odprowadza żadnych danin publicznych, a kwota brutto umowy jest tożsama z kwotą, którą otrzyma na konto (kwotą netto).

Ważne! Według stanowiska ZUS prawa studenta nie obejmują zwolnienia od obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w przypadku umów zlecenia, a prawo to jest ściśle związane ze statusem studenta. W związku z powyższym absolwent po ukończeniu studiów I stopnia zatrudniony na umowę zlecenie musi odprowadzać składki do ZUS do dnia podjęcia kolejnych studiów.

3. Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to również umowa cywilnoprawna regulowana w Kodeksie Cywilnym. W wyniku realizacji umowy o dzieło powinno powstać określone dzieło np. tekst, grafika, program itp. Od umów o dzieło nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, z wyjątkiem sytuacji, gdy zawieramy umowę z naszym pracodawcą (u którego jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę). Od umowy o dzieło należy natomiast odprowadzić zawsze zaliczkę na podatek dochodowy, bowiem w tym przypadku nie ma zastosowania wspomniane wcześniej zwolnienie dla osób do 26 roku życia.

Reasumując:

Rodzaj umowy: Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne: Zaliczka na podatek dochodowy: Umowa o pracę Brak zwolnień, należy opłacić składki

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Osoby do 26 roku życia zwolnione do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Umowa zlecenia Student do 26 roku życia jest zwolniony

z ich odprowadzania. Osoby do 26 roku życia zwolnione do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Umowa o dzieło Nie odprowadza się, z wyjątkiem umów

o dzieło z pracodawcą (podmiotem, u którego jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę). Brak zwolnień, należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Ważne! Ukończenie 26. roku życia, a co za tym idzie utrata zwolnienia ze składek ZUS i podatku dochodowego, następuje w dniu 26. urodzin.

Marek Konieczny – Rzecznik Praw Studenta PSRP

Ulga dla młodych przy umowie o dzieło – www.VademecumPodatnika.pl

Zasady stosowania ulgi dla młodych w PIT – Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021

W listopadzie 2021 r. zawarłem umowę o dzieło z lokalnym domem kultury na wykonanie artystycznego graffiti. Planowane oddanie wykonanego dzieła ma nastąpić 20 grudnia 2021 r., natomiast termin wypłaty wynagrodzenia ustalono na 27 grudnia br. Czy do przychodu z umowy o dzieło będzie miała zastosowanie ulga dla młodych, jeżeli mam 23 lata?

Z ustawy o pdof wynika, że przewidziane w nim zwolnienie od pdof, nazywane ulgą dla młodych, dotyczy jedynie enumeratywnie wymienionych w nim rodzajów przychodów. Zalicza się do nich wyłącznie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy ( ustawy o pdof), przychody z umów zlecenia ( ustawy o pdof), a także przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy o praktykach absolwenckich oraz przychodów z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w ustawy – Prawo oświatowe. Stąd gdy osoba uprawniona z racji wieku (do ukończenia 26 lat) do korzystania z omawianego zwolnienia uzyskała przychody opodatkowane według skali podatkowej, ale z innych niż wskazane tytuły, w tym przykładowo z wymienionej w pytaniu umowy o dzieło, ale także z praw autorskich, stypendiów, działalności gospodarczej czy zasiłków z ubezpieczenia społecznego, to w stosunku do nich nie może skorzystać ze zwolnienia z pdof w ramach ulgi dla młodych.

Zatem w sytuacji opisanej w pytaniu przychód uzyskany przez 23-letniego podatnika z tytułu zawartej umowy o dzieło nie będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof. Odbiorca dzieła jako płatnik jest zobowiązany do naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od tej umowy.

Umowa zlecenie dla ucznia i studenta do 26 roku życia – wzór 2022

Planujesz zatrudnić do pracy osobę do 26 roku życia? Sprawdź jak powinna wyglądać umowa zlecenie dla ucznia i studenta.

Zatrudnienie ucznia lub studenta do 26 roku życia jest korzystne dla właściciela firmy. W przypadku pensji minimalnej, może zaoszczędzić na kosztach pracy nawet kilkaset złotych. Dla studentów i uczniów sytuacja również jest atrakcyjna, ponieważ nie muszą płacić ZUS-u i podatku dochodowego. Sprawdź, jak działa w praktyce umowa zlecenie dla ucznia i studenta do 26 roku życia.

Umowa zlecenie – dobrowolna umowa cywilnoprawna, na podstawie której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej przez zleceniodawcę na warunkach określonych w umowie. Umowa zlecenie polega na dążeniu przez zleceniobiorcę do zrealizowania określonych umową zadań przy zachowaniu należytej staranności. Zleceniobiorca nie odpowiada jednak za to, czy pożądany skutek zostanie osiągnięty. – dobrowolna umowa cywilnoprawna, na podstawie której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej przez zleceniodawcę na warunkach określonych w umowie. Umowa zlecenie polega na dążeniu przez zleceniobiorcę do zrealizowania określonych umową zadań przy zachowaniu należytej staranności. Zleceniobiorca nie odpowiada jednak za to, czy pożądany skutek zostanie osiągnięty. Tym właśnie różni się umowa zlecenie od umowy o dzieło, w przypadku której najważniejszy jest efekt końcowy. Podstawę prawną umowy zlecenie stanowi Kodeks cywilny art. 734 -751.

Ile na umowie ze studentem zaoszczędzi pracodawca?

Przyjmując, że chcesz zapłacić pracownikowi 2363,56 zł na rękę, bo tyle wynosi pensja minimalna w 2022 roku, Twoje koszty prezentuje poniższa tabela.

Zwykła umowa zlecenie Uczeń/student do 26 lat Kwota netto (na rękę) 2363,56 zł 3010 zł Kwota brutto 3010 zł 3010 zł Łączny koszt pracodawcy 3626,46 zł 3010 zł

Analogicznie, jeśli chcesz zapłacić pracownikowi np. 3500 zł na rękę, wówczas przy umowie zlecenie dla studenta do 26 roku życia zarówno kwota netto, kwota brutto jak i łączny Twój koszt wyniosą 3500 zł.

Wynagrodzenie na umowie zlecenie ze studentem

Umowa zlecenie może być wykonywana bezpłatnie, jednak w zdecydowanej większości jest inaczej. Odpłatna umowa zlecenie podlega wynagrodzeniu z minimalną stawką godzinową, którą określają co roku przepisy. Reasumując, wynagrodzenie zleceniodawcy to liczba przepracowanych godzin pomnożona przez ustaloną stawkę godzinową.

Możliwe jest też określenie kwoty za wykonanie całego zlecenia, jednak wówczas to wynagrodzenie podzielone przez liczbę godzin nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa.

UWAGA! Minimalna stawka za godzinę pracy na umowie zleceniu w 2022 roku wynosi 18,30 zł brutto.

Umowa zlecenie ze studentem a zwolnienie z ZUS

Umowa zlecenia, którą chcesz zawrzeć z uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub studentami (do ukończenia 26 lat) jest zwolniona ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Aby uczeń lub student był zwolniony z opłacania ZUS-u od umowy zlecenie, musi spełnić 3 kryteria:

posiadać status ucznia lub studenta, mieć poniżej 26 lat, nie być zatrudnionym na umowę o pracę u Zleceniodawcy.

Kwestie ukończenia 26 roku życia i braku zatrudnienia na umowę o pracę są jasne i zrozumiałe. Jeśli zatrudniłeś studenta na umowę o pracę, to przyszła umowa zlecenie także musi być oskładkowana. Co ze statusami ucznia i studenta? Tutaj temat jest szerszy.

Status ucznia a umowa zlecenie

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych, za ucznia do 26 roku życia uznaje się osobę, która spełnia jeden z 3 warunków:

kontynuuje naukę w tej samej szkole, ukończyła szkołę i kontynuuje naukę w szkole, która rozpoczyna rok szkolny od 1 września, ukończyła szkołę i przedstawi zaświadczenie o przyjęcie na studia wyższe, wówczas status ucznia obowiązuje do 30 września, ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki (status ucznia obowiązuje do 31 sierpnia).

Status studenta a umowa zlecenie

Aby student do 26 roku życia mógł zostać zatrudniony na umowie zlecenie i nie musiał opłacać ZUS-u, powinien kształcić się na:

studiach pierwszego stopnia,

studiach drugiego stopnia,

jednolitych studiach magisterskich.

Nie ma znaczenia, czy uczysz się na państwowej czy prywatnej uczelni. Czy studia są w trybie dziennym czy zaocznym. Zgodnie z art. 83 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, prawa i obowiązki studenta nabywa się z chwilą złożenia ślubowania.

UWAGA! Wyjątkiem są osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie lub podyplomowe. W takich przypadkach status studenta nie obowiązuje.

Istotny jest termin utraty statusu studenta, o co pyta wiele młodych osób. Status studenta kończy się z chwilą ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uznaje się obronę egzaminu dyplomowego. Podobnie jest z ukończeniem 26 roku życia. Jeśli pracownik ma urodziny 14 marca i pracuje na umowie zlecenie, to pracodawca od 15 marca musi zgłosić pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego.

Ubezpieczenie zdrowotne w przypadku umowy zlecenia do 26 lat

Brak obowiązku opłacania ZUS na umowie zlecenie nie sprawia, że student traci ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczyć może uczelnia, rodzic, dziadek czy małżonek. Wszystkie możliwości sprawdzisz w artykule jak nie płacić ZUS i mieć ubezpieczenie.

Ulga dla młodych do 26 roku życia a umowa zlecenie

Od 2019 roku działa ulga – zerowy PIT dla młodych, czyli brak podatku dochodowego od umowy zlecenie dla osób do 26 lat. Załapiesz się na zerowy PIT, jeśli nie ukończyłeś 26 roku życia i Twoje zarobki w całym roku nie przekroczą 120.000 zł. Co warto dodać, nie musisz być uczniem lub studentem, aby skorzystać z ulgi dla młodych.

Rzecz jasna brak podatku powoduje także to, że z takiej umowy zlecenie nie będzie zwrotu podatku.

Umowa zlecenie dla studenta i ucznia – wzór

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, co oznacza że może zostać podpisana przez przedsiębiorcę i osobę fizyczną. Często stosowana przez pracodawców, którzy nie muszą w ten sposób obawiać się kodeksu pracy. Umowa zlecenie jest równie atrakcyjna dla studentów i uczniów do 26 roku życia, gdyż są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ZUS i podatku dochodowego.

UWAGA! Umowa zlecenie może zostać wypowiedziana w każdej chwili przez każdą ze stron. Terminy wypowiedzenia nie obowiązują, chyba, że zostały ujęte w umowie.

Umowa zlecenie powinna zawierać następujące elementy:

oznaczenie stron umowy (dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy),

określenie przedmiotu zlecenia,

wysokość wynagrodzenia (jeśli umowa jest nieodpłatna, należy to zaznaczyć),

datę rozpoczęcia oraz zakończenia umowy zlecenie,

formę zapłaty (gotówka czy na konto – podać nr konta),

podpisy zleceniodawcy i zleceniobiorcy.

Z praktycznego punktu widzenia, przedmiotem umowy nie może być np. „wykonanie strony internetowej X”. Takie określenie zlecenia podlega bowiem pod umowę o dzieło, gdyż mamy konkretny, namacalny efekt końcowy – rezultat do osiągnięcia. W przypadku umowy zlecenie przedmiot mógłby brzmieć „prace programistyczne podczas tworzenia stron internetowych”.

Oświadczenie /zaświadczenie studenta do umowy zlecenie

Umowa zlecenie ze studentem jest zwolniona ze składek ZUS. Jednak jako pracodawca musisz zapewnić sobie „podkładkę” na wypadek kontroli. W tym celu, przed podpisaniem umowy poproś pracownika o potwierdzenie statusu studenta. Może to uczynić za pomocą:

kserokopii ważnej legitymacji studenckiej,

oświadczenia o posiadaniu statusu studenta,

zaświadczenia z uczelni wyższej o posiadaniu statusu studenta.

W umowie zlecenie ze studentem warto zawrzeć zapis, który zobowiąże pracownika do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o utracie statusu studenta. Od momentu utraty statusu studenta lub ucznia, będziesz musiał oskładkować umowę. Wzór oświadczenia studenta do umowy zlecenie znajdziesz tutaj.

Rachunek do umowy zlecenia ze studentem

Po wykonaniu zlecenia, zleceniobiorca powinien wystawić rachunek do opłacenia. Przyjęło się, że to pracodawca przygotowuje rachunek i daje zleceniobiorcy do podpisania. Rachunek do umowy zlecenia ze studentem lub uczniem powinien zawierać pewne standardowe elementy:

miejscowość i datę,

nr rachunku i dzień wystawienia,

dane zleceniobiorcy,

dane zleceniodawcy,

przedmiot zlecenia,

kwotę brutto,

kwoty na ubezpieczenie społeczne,

koszty uzyskania przychodów (20% lub w przypadku praw autorskich 50%),

podstawę opodatkowania,

składki na ubezpieczenie zdrowotne,

zaliczka na podatek dochodowy,

kwota do wypłaty netto (w tym słownie),

podpisy zleceniobiorcy i zleceniodawcy,

potwierdzenie zleceniobiorcy iż otrzymał kwotę wraz z datą zapłaty – jeśli zapłata jest gotówkowa,

nr konta i termin zapłaty – jeśli płatność jest przelewem.

Jak widzisz, część z powyższych elementów została przekreślona. To elementy, które występują na rachunku do standardowej umowy zlecenia, lecz przy umowie ze studentem/uczniem można spokojnie napisać „nie dotyczy”. Wzór rachunku do umowy zlecenie z uczniem/studentem znajdziesz tutaj.

UWAGA! Nie ma wymogu, aby rachunek do umowy zlecenia miał formę papierową. Można go równie dobrze przesłać e-mailem. Nie ma również wymogu podpisywania rachunku, choć warto z uwagi na ewentualne spory sądowe.

Podsumowanie

Czy umowę ze studentem zgłasza się do ZUS? Nie, umowy ze studentem nie zgłasza się do ubezpieczeń, o ile student nie ukończył 26 roku życia i posiada aktualny status studenta. Czy umowa zlecenie dla studenta jest ozusowana? Umowa zlecenie dla studenta jest wolna od ZUS, jeśli student posiada aktywny status studenta, który poświadczy kserokopią legitymacji, oświadczeniem lub zaświadczeniem. Ile zarabia student na umowie zlecenie? Umowa zlecenie może być bezpłatna lub odpłatna. W przypadku umowy odpłatnej, minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 zł brutto.

Umowa zlecenie była przez wiele lata w ogóle nie ozusowana. Dopiero rządy PO wprowadziły konieczność opłacania ZUS-u, pozostawiając furtkę dla studentów do 26 roku życia. Umowa zlecenie dla studenta i ucznia do 26 lat jest wolna od podatku dochodowego i składek zusowskich. Dzięki temu jest bardzo popularna wśród przedsiębiorców ale i doceniana przez zleceniobiorców.

Równie popularna jest umowa o dzieło, której jednak nie można zawsze zastosować. W dodatku od 2021 roku umowy o dzieło należy zgłaszać do ZUS.

Budujemy społeczność Niepoddawajsie.pl – przyłącz się!

Zerowy pit – umowa o dzieło. Czy masz prawo do zwolnienia ze składek?

Autor: Jan Kowalski Foto: http://sxc.hu/ Źródło: Podatnik.info Zerowy pit – umowa o dzieło. Czy masz prawo do zwolnienia ze składek? PIT dla młodych to potoczna nazwa preferencji podatkowej, z której mogą skorzystać podatnicy. Jest to ulga limitowana, z której może skorzystać grupa osób spełniających kryterium wieku, zarobków oraz rodzaju zatrudnienia. Jedno z pytań, które często pojawia się wśród młodych ludzi, dotyczy zależności: PIT dla młodych a umowa o dzieło.

Darmowy program do rozliczania PIT Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android Rozlicz PIT online ➔

Spis treści:

PIT dla młodych – umowa o dzieło

PIT dla młodych to jedna z najnowszych ulg, która przysługuje podatnikom po spełnieniu kilku prostych kryteriów. Rząd wprowadził ją 1 sierpnia 2019 roku. Już wtedy podatnicy mogli skorzystać z rozliczenia na preferencyjnych warunkach. Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Zgodnie z art. 21 pkt 148, należy spełniać trzy podstawowe warunki uprawniające do skorzystania z ulgi. PIT dla młodych umowa o dzieło – czy jest możliwy?

Zerowy PIT to zwolnienie przedmiotowe dla młodych osób, które rozliczają swoje dochody z Urzędem Skarbowym. Pod stwierdzeniem „dla młodych” kryją się podatnicy do ukończenia 26 roku życia. W praktyce oznacza to, że zwolnieniu podlegają wszystkie dochody uzyskane przed dniem 26 urodzin. Jeżeli podatnik ma urodziny 1 czerwca, a wypłatę za maj otrzymuje 10 czerwca, wówczas dochód podlega już standardowemu rozliczeniu i przestaje obowiązywać prawo do ulgi.

Pamiętaj! Jeżeli otrzymujesz wynagrodzenie 1 czerwca i w tym dniu kończysz 26 lat, nadal masz prawo do skorzystania z preferencji. Nie będzie Ci ono przysługiwało od następnego dnia, czyli w tym przypadku 2 czerwca.

Ważnym warunkiem, na jaki warto zwrócić uwagę, jest również limit dochodów. Okazuje się, że osoby, które zarabiają zbyt dużo, nie będą mogły skorzystać z tego zwolnienia przedmiotowego. W tym przypadku kluczowa będzie znajomość limitów obowiązujących podczas rozliczania według skali podatkowej. Od 2020 roku ograniczenia są tożsame z I progiem podatkowym, czyli odpowiadają kwoce 85 528 zł. Jeżeli nie zarabiasz więcej, wówczas cały dochód podlega zwolnieniu PIT dla młodych.

Należy jednak podkreślić, że każda nadwyżka podlega opodatkowaniu 18%. Jeżeli będzie ona wynosiła więcej niż 85 528 zł, wówczas podatnik musi zastosować wyższą wysokość podatku, która odpowiada 32%. Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków podatnik nadal nie ma gwarancji, że będzie mógł skorzystać z preferencyjnego rozwiązania. Jak wygląda kwestia PIT dla młodych a umowa o dzieło?

Pytania i odpowiedzi: Zerowy PIT – umowa o dzieło.

Pytanie: 1. Czy pracując na umowę o dzieło obowiązuje mnie PIT dla młodych?

Odpowiedź

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 21 pkt 148 ustawy o PIT. Są w nim uwzględnione informacje na temat obowiązujących kryteriów. Oprócz dwóch wymienionych powyżej warunków podatnik musi spełniać również ten związany z rodzajem źródła dochodów. Ta lista ma charakter zamknięty i obejmuje:

umowę o pracę,

stosunek służbowy,

pracę nakładczą,

spółdzielczy stosunek pracy,

umowę zlecenie.

Jak widać, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie zostały całkowicie wykluczone z grupy beneficjentów ulgi PIT dla młodych. Umowa o dzieło nie znalazła się jednak na tej liście. Okazuje się, że dochody otrzymywane z tego źródła nie podlegają preferencyjnym zasadom rozliczenia podatkowego. Wśród młodych osób, które nie będą mogły skorzystać z ulgi zerowy PIT, znalazły się również dochody z prowadzenia własnej działalności, opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, pochodzące z umów zlecenia ze zbyciem praw autorskich.

Pytanie 2. Mój mąż i ja jesteśmy osobami, które jeszcze nie ukończyły 26 lat. Ja pracuję na umowę o pracę, a mój mąż ma umowę o dzieło. Wiem, że mąż nie może skorzystać z ulgi, a ja tak. Czy w takim razie możemy rozliczyć się wspólnie?

Odpowiedź:

Jak autorka pytania zauważyła, podatnik uzyskujący dochód na podstawie umowy o dzieło nie ma prawa do skorzystania z ulgi dla młodych. Może jednak częściowo skorzystać na preferencji przysługującej żonie. Na początku zwróćmy uwagę na kryteria stawiane w przypadku wspólnego rozliczania z urzędem skarbowym. Podatnicy muszą spełniać następujące warunki:

pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok,

osiadanie wspólnoty małżeńskiej przez cały rok,

brak rozliczeń według podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – wyjątek stanowią przychody z najmu, dzierżawy, a także podatek tonażowy, podatek pobierany na podstawie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,

posiadanie statusu rezydenta podatkowego RP,

złożenie odpowiedniego oświadczenia o wspólnym rozliczeniu.

Jeżeli małżeństwo spełnia powyższe kryteria, może rozliczyć się wspólnie. Dotyczy to również sytuacji, kiedy tylko jeden z małżonków korzysta z ulgi dla młodych. Należy jednak zwrócić uwagę na sposób obliczania podatku przy wspólnym rozliczeniu małżonków. Zwolnienie z podatku do 26 lat – umowa o dzieło w przypadku męża użytkowniczki – nie obowiązuje jednego z podatników, a drugi wykazuje w deklaracji zaliczki i podstawę opodatkowania równą 0 zł.

Uwaga! Wspólne rozliczenie polega na podzieleniu sumy podstawy opodatkowania obowiązującej w przypadku obu podatników. Dopiero od tej kwoty należy obliczyć podatek dla każdego z małżonków. W związku z tym może się okazać, że podatnik zwolniony z PIT w związku z ulgą dla młodych będzie musiał uregulować podatek od wyliczonej podstawy w wysokości 17% lub 32%.

To ważne! Jednocześnie należy podkreślić, że to rozwiązanie będzie korzystne dla osoby, której nie przysługuje preferencyjny PIT. W ten sposób może obniżyć wysokość swojego zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego.

PIT dla młodych a umowa o dzieło – poznaj swoje prawa!

Najczęstszymi problemami, z jakimi borykają się osoby starające się zrozumieć polski system podatkowy, jest brak znajomości przysługujących im praw, a także procedury rozliczania deklaracji. W przypadku PIT-u dla młodych wiele wątpliwości wzbudzają przede wszystkim kwestie podlegania preferencji lub nie w zależności od formy zatrudnienia. Należy pamiętać, że umowa zlecenie nie jest tożsama z umową o dzieło, choć obie są zliczane do umów cywilnoprawnych.

Pamiętaj, że po spełnieniu wymienionych wyżej warunków masz prawo do skorzystania ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Powodem odrzucenia takiej możliwości nie będzie z pewnością prawo do ulgi zerowy PIT. Umowa o dzieło i dochody uzyskiwane na jej podstawie podlegają standardowym zasadom rozliczenia nawet w przypadku osób do 26 roku życia. Dlatego też warto przemyśleć przed podjęciem decyzji o wspólnym rozliczeniu, czy to rozwiązanie jest na pewno korzystne w danej sytuacji.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym, nasi eksperci pozostają do Twojej dyspozycji. Każdy użytkownik programu Podatnik.info zyskuje możliwość zadania pytania. Na najpopularniejsze odpowiedzieliśmy również w tym artykule.

Podsumowanie: PIT dla młodych – umowa o dzieło

Oto kilka najważniejszych informacji dotyczących kwestii PIT dla młodych a umowa o dzieło:

Umowy zlecenia i umowy o dzieło w ubezpieczeniach społecznych

Zamierzasz podpisać umowę cywilnoprawną? Sprawdź, czym różni się umowa zlecenia od umowy o dzieło i czy będziesz mieć ubezpieczenia społeczne.

Wykonujesz umowę zlecenia bądź umowę o świadczenie usług? Obejmiemy Cię ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, wypadkowym i zdrowotnym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Ważne!

Zawarłeś umowę o dzieło? Nie obejmiemy Cię ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Ważne!

Jeśli zawarłeś umowę o dzieło z firmą, której jednocześnie jesteś pracownikiem albo w ramach tej umowy wykonujesz pracę na rzecz pracodawcy, uważamy Cię za pracownika. Dlatego obejmiemy Cię obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym.

Więcej na ten temat w poradniku “Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych” (pdf, 663 kB).

Umowa zlecenia czy umowa o dzieło

Zgodnie z zasadą swobody umów to strony decydują, jaką umowę zawierają. Jednak gdy wybierają rodzaj umowy, powinny przestrzegać przepisów, w szczególności odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Charakter umowy określa bowiem nie tylko sama nazwa umowy, ale przede wszystkim jej treść, a także warunki i okoliczności, które towarzyszą jej wykonywaniu.

Mamy prawo zweryfikować tę umowę. Jeśli wykonujesz umowę nazwaną umową o dzieło, a stwierdzimy, że jest to faktycznie umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, to możemy objąć Cię ubezpieczeniami. Dlatego ważne jest, aby prawidłowo ustalić charakter zawieranej umowy. Pomogą w tym dalsze wyjaśnienia. Wskazujemy w nich elementy, na które trzeba zwrócić uwagę (głównie na podstawie orzeczeń sądowych).

Przedmiot i cel umowy

Przedmiotem umowy o dzieło jest zobowiązanie do wykonania dzieła, czyli osiągnięcia określonego, indywidualnego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej.

Wykonanie dzieła najczęściej polega na:

wytworzeniu rzeczy,

zmianie rzeczy już istniejącej,

naprawieniu rzeczy,

przerobieniu rzeczy,

uzupełnieniu albo rozbudowie rzeczy,

połączeniu rzeczy z innymi rzeczami,

dodaniu części składowych

(wyrok Sądu Najwyższego z 18 września 2013 r., II UK 39/13).

Rezultat umowy o dzieło powinien mieć byt samoistny, obiektywnie osiągalny i pewny. Nie powinno być uznane za dzieło coś, co nie odróżnia się w żaden sposób od innych występujących na danym rynku rezultatów pracy, gdyż wówczas zatraciłoby swój indywidualny charakter dzieła (wyroki Sądu Najwyższego: z 3 listopada 1999 r., IV CKN 152/00, z 27 sierpnia 2013 r., II UK 26/13, z 14 listopada 2013 r., II UK 115/13, z 4 czerwca 2014 r., II UK 543/13, oraz z 10 lipca 2014 r., II UK 454/13). Dzieło powinno być wyrazem kreatywności i umiejętności autora.

W przypadku umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług przedmiotem jest zobowiązanie do wykonywania określonych czynności.

Umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia tym, że wykonawca umowy o dzieło zobowiązuje się nie do samego działania, lecz do uzyskania określonego dzieła jako rezultatu tego działania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 4 lutego 2014 r., III AUa 596/13). Wykonywanie określonej czynności (szeregu powtarzających się czynności) bez względu na jej rezultat jest właściwe dla umów zlecenia (wyrok Sądu Najwyższego z 4 lipca 2013 r., II UK 402/12).

Odpowiedzialność

W umowie o dzieło osoba, która wykonuje tę umowę, odpowiada za osiągnięcie rezultatu. Nie jest ważne, czy dołożyła należytej staranności przy wykonywaniu dzieła. Ryzyko obciąża wykonawcę umowy.

W umowie zlecenia to zleceniobiorca odpowiada za brak należytej staranności przy wykonywaniu czynności, a nie za jej wynik. W umowie zlecenia ryzyko, że rezultat nie zostanie osiągnięty, obciąża zleceniodawcę. Zleceniobiorca nie odpowiada za brak rezultatu, do którego miały doprowadzić czynności, które wykonuje. Zleceniobiorcy można przypisać brak należytej staranności (wyrok Sądu Najwyższego z 25 lipca 2012 r., II UK 70/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 5 listopada 2013 r., III AUa 275/13).

Pewność rezultatu

W umowie o dzieło osiągnięcie rezultatu, przy spełnieniu określonych warunków, jest pewne. W umowie zlecenia – brak jest pewności, czy czynności, do których zobowiązał się zleceniobiorca, doprowadzą do zamierzonego rezultatu (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 5 listopada 2013 r., III AUa 275/13).

Powtarzalność

Dla umów zlecenia jest właściwe wykonywanie powtarzalnych, odtwórczych czynności bądź wykonywanie tych czynności w sposób ciągły lub zespołowy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 19 marca 2008 r., I ACa 83/08, Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 6 listopada 2012 r. III AUa 227/12, Sądu Najwyższego z 25 lipca 2012 r., II UK 70/12).

Sprawdzian na istnienie wad fizycznych

W przypadku umowy o dzieło – można sprawdzić, czy rezultat umowy ma wady fizyczne (wyrok Sądu Najwyższego z 27 marca 2013 r., I CSK 403/12, Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 26 stycznia 2006 r., III AUa 1700/05).

Przykłady z orzecznictwa

Wykłady

W orzecznictwie sądy zwracają uwagę, że:

„w przypadku przeprowadzenia cyklu wykładów lub zajęć dydaktycznych, nie występuje żaden rezultat ucieleśniony w jakiejkolwiek postaci. Jest to wyłącznie staranne działanie wykonawcy umowy, który stosownie do posiadanej wiedzy, ma ją przekazać uczniom (…) rzeczą typową dla każdego etapu edukacji jest przygotowanie przez nauczyciela programu, konspektu, materiałów, w oparciu o które realizuje on program nauczania. Czynności te, nawet jeśli zostaną zmaterializowane na piśmie czy nośniku elektronicznym (prezentacja multimedialna) nie mogą (…) być utożsamiane z dziełem, którego dotyczy umowa, bowiem ta dotyczyła przeprowadzenia zajęć”.

(wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 30 sierpnia 2012 r., III AUa 394/12 czy też wyrok tego samego Sądu z 6 czerwca 2012 r., III AUa 377/12).

W ostatnich latach Sąd Najwyższy wypowiadał się w sprawie wykładowców w wyrokach m.in.: z dnia 28 sierpnia 2014 r., sygn. akt II UK 12/14, z dnia 4 czerwca 2014 r., sygn. akt II UK 548/13 oraz z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt II UK 402/12. Przykładowo w wyroku z dnia 28 sierpnia 2014 r. Sąd stwierdził, że

“nie stanowi umowy o dzieło umowa o przeprowadzenie cyklu bliżej niesprecyzowanych wykładów z danej dziedziny wiedzy, których tematy pozostawiono do uznania wykładowcy, bowiem wskazuje to, że zamawiający nie jest zainteresowany określonym dziełem (utworem) intelektualnym o indywidualnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale przekazywaniem odbiorcom wykładu wiedzy z danej dyscypliny”.

W wyroku z dnia 4 lipca 2013 r. Sąd stwierdził:

“jeżeli przedmiotem umowy jest przeprowadzenie wykładów z rachunkowości i analizy ekonomicznej, to treścią tej umowy nie jest osiągnięcie materialnego rezultatu, czy też pomyślnego wyniku podejmowanych czynności, bo przy tego rodzaju usługach nie jest to możliwe. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się jedynie do starannego przeprowadzenia wszystkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia wykładów, nie przyjmując na siebie odpowiedzialności za ich rezultat. Takiemu zobowiązaniu nie można przypisać cech (essentialiae negotii) umowy o dzieło, a oczekiwania stron towarzyszące zawieraniu i wykonywaniu umów nazywanych przez nich umowami o dzieło, mogą się zrealizować wyłącznie jako elementy innej umowy – umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, regulowane w art. 750 k.c.”

Zgodnie natomiast z wyrokiem Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2014 r.:

„możliwa jest umowa o dzieło, której przedmiotem jest wygłoszenie wykładu, pod warunkiem jednak, że wykładowi można przypisać cechy utworu. Te warunki spełnia tylko wykład naukowy (cykl wykładów) o charakterze niestandardowym, niepowtarzalnym, wypełniający kryteria twórczego i indywidualnego dzieła naukowego. Rzecz w tym, że ochronie prawa autorskiego nie podlegają działania o charakterze odtwórczym, polegające na wykonywaniu czynności wymagających określonej wiedzy i zdolności do jej przekazywania (por. art. 1 ust. 21 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), zatem konieczne jest wykazanie przez skarżącego, że wykonawcy przysługują prawa autorskie, którymi zadysponował na jego rzecz”.

Tłumaczenia

W wyroku z 6 kwietnia 2011 r., II UK 315/10, Sąd Najwyższy uznał, że:

„Zakład może – wbrew nazwie umowy – zakwalifikować pracę tłumacza języka obcego jako umowę o świadczenie usług, a nie umowę o dzieło, gdy oparta jest na długookresowym zatrudnieniu i polega na powtarzalnym wykonywaniu tłumaczeń dokumentów związanych z bieżącą działalnością firmy, za stałym (miesięcznym) wynagrodzeniem”.

Nauka języków obcych

W wyroku z 28 lutego 2013 r., III AUa 1785/12, Sąd Apelacyjny w Gdańsku stwierdził:

„obowiązków polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć – choćby w oparciu o samodzielnie wybrane i przystosowane materiały dydaktyczne, a nie narzucony z góry program – nie można uznać za dzieło, ponieważ nie przynoszą one konkretnego, samoistnego, oznaczonego rezultatu. Określony rezultat umowy o dzieło powinien mieć indywidualny charakter i niezależny od działania wykonawcy byt, wiążący się z możliwością uzyskania samodzielnej wartości w obrocie. Dzieło musi przy tym istnieć w postaci postrzegalnej, pozwalającej nie tylko odróżnić je od innych przedmiotów, ale i uchwycić istotę osiągniętego rezultatu. Powyższego z całą pewnością nie można powiedzieć o przedmiocie umów zawartych przez skarżącą z zainteresowaną. W przypadku przeprowadzenia zajęć szkoleniowych z języka obcego, nawet w oparciu o samodzielnie przygotowany program i pomoce naukowe, nie występuje rezultat ucieleśniony w jakiejkolwiek postaci. Jest to wyłącznie staranne działanie wykonawcy umowy, który stosownie do posiadanej wiedzy, ma ją przekazać kursantom”.

W wyroku zaś Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 19 czerwca 2013 r., III AUa 1511/12, Sąd stwierdził, że:

„w przypadku przeprowadzenia cyklu zajęć dydaktycznych z języka obcego nie występuje żaden rezultat uwidoczniony w jakiejkolwiek postaci materialnej lub niematerialnej. Nie ma także podstaw do konstruowania ewentualnej odpowiedzialności za wady dzieła, lektor nie może bowiem zobowiązać się do tego, że jego uczeń z całą pewnością opanuje język na zakładanym poziomie, gdyż jest to kwestia indywidualnych zdolności, ambicji i wysiłku każdego słuchacza. Praca lektora polega na starannym działaniu, aby stosownie do założeń programowych przekazać określony zasób wiedzy uczestnikom kursu, motywować ich do nauki, sprawdzać postępy itp. Poziom opanowania materiału i umiejętności uczestników kursów językowych w żadnym razie nie stanowi rezultatu w znaczeniu art. 627 k.c. Nadto liczba wykonywanych godzin zajęć nadaje im charakter czynności powtarzalnych. Oczywistym jest przy tym, że na każdym kursie dobór teorii, metod edukacyjnych, sposobu prowadzenia konwersacji itp. jest zindywidualizowany przez lektora, ale nie zmienia to typowej usługi edukacyjnej w umowę rezultatu. Wkład w postaci wysiłku intelektualnego, wymaganego przy każdej pracy umysłowej, jest elementem obowiązku starannego działania”.

Organizacja i przeprowadzenie egzaminu

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 25 września 2013 r., III AUa 271/13:

„nie można podzielić zarzutu skarżącego, iż w sprawie rezultatem umowy o dzieło może być również organizacja i przeprowadzenie egzaminu, w których uczestniczył zainteresowany jako członek komisji egzaminacyjnej. Analiza jego obowiązków z tym związanych wykazała bowiem, że wykonywał on typowe czynności, co do których wymagana jest staranność, a nie konkretny efekt. Jego obowiązki polegały bowiem na: weryfikacji stanu technicznego maszyn, na których były przeprowadzane egzaminy, kontroli zabezpieczenia terenu, zgodnie z wymogami Instytutu (…) oraz na przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu”.

W wyroku zaś Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 31 lipca 2013 r., III AUa 120/13, Sąd stwierdził:

„w przypadku sporządzenia protokołu z egzaminu, wypisania świadectw, wręczenia książeczek operatorom maszyn roboczych nie występuje jakikolwiek rezultat, o którym mowa w treści art. 627 k.c. Natomiast opisane czynności cechuje wyłącznie staranne działanie, polegające na technicznym i pomocniczym wypełnieniu dokumentów według określonego załącznika. Tym samym czynności wykonywane przez zainteresowanego to typowe i rutynowe zadania związane z wypisywaniem dokumentów. Do tego rodzaju pracy nie jest konieczny indywidualny wkład pracy intelektualnej, bowiem jej specyfika polega na starannym wypełnieniu poszczególnych rubryk, tak by zawierały właściwe wpisy. Wykonanie przedmiotu umowy nie pozwala na daleką idącą swobodę wykonawcy. Nie jest też związane z posiadaniem osobistych przymiotów przez zainteresowanego. Również kolejne czynności związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu, a dotyczące sprawdzenia dokumentów kandydatów na operatorów, sporządzenia protokołu zbiorczego, zarejestrowania uprawnień i przekazania dokumentów do (…) obliguje jedynie do starannego działania. W tym wypadku również nie powstaje dzieło w rozumieniu przepisu 627 k.c.”

Prowadzenie zajęć sportowych i treningów

W wyroku z 15 lipca 2014 r., II UK 496/13 Sąd Najwyższy stwierdził:

„Umowy dotyczące systematycznego wykonywania czynności sportowych lub trenerskich – za okresowo wypłacanym wynagrodzeniem powodują, co do zasady, obligatoryjne objęcie ubezpieczeniem społecznym na podstawie umowy o świadczenie usług”.

Nauka pływania

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13 lutego 2013 r., III AUa 1096/12:

„zawarta przez strony umowa była typową umową starannego działania, zainteresowany miał bowiem zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą popartą długoletnim doświadczeniem uczyć dzieci pływania. Płatnik składek nie oczekiwał jednak skutecznego nauczenia każdego dziecka pływania przez zainteresowanego, w żaden sposób nie dokonywał odbioru dzieła, nie uzależniał wypłaty wynagrodzenia od opanowania umiejętności przez dzieci. Zainteresowany nie ponosił odpowiedzialności za wady dzieła”.

Przygotowanie prelekcji reklamowych

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 11 kwietnia 2013 r., III AUa 1327/12:

„sporne umowy nie były umowami o dzieło z uwagi na to, że przedmiot umów nie stanowił konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu – dzieła. Stronom umowy nie chodziło bowiem o rezultat usługi, ale o same usługi, polegające na dokonywaniu przez zainteresowaną czynności faktycznych, które miały doprowadzić do udziału w prelekcji określonej ilości osób, a w konsekwencji do znalezienia potencjalnych nabywców produktów firmy”.

Sprzątanie budynków i terenów wokół nich

W wyroku z 14 sierpnia 2013 r., III AUa 2171/12, Sąd Apelacyjny w Gdańsku stwierdził:

„należy wskazać, iż czynności będące przedmiotem spornej umowy nie są czynnościami przynoszącymi konkretny rezultat, możliwy do obiektywnej weryfikacji. Nie jest możliwe określenie – a co więcej nie określa tego umowa – jaki rezultat materialny (rzecz czy zespół rzeczy) lub niematerialny – miałby powstać w efekcie wykonywania tychże czynności (innymi słowy, co miałoby stanowić dzieło). (…) umowa kładła nacisk – nie na pożądany efekt pracy zainteresowanego, lecz na okoliczność, że w określonym czasie ma on wykonać konkretne prace. (…) celem umów były ogólnie pojmowane czynności sprzątania – same w sobie, a nie określony rezultat tych czynności. Podkreślić przy tym należy, że sam fakt, że przy zachowaniu należytej staranności określone działanie prowadzić ma do określonego w umowie rezultatu nie przesądza o możliwości zakwalifikowania tych umów jako umów o dzieło. Nadto, przeciwko uznaniu przedmiotowych umów za umowy o dzieło przemawia fakt, że nie istnieje możliwość poddania kontroli efektów pracy zainteresowanego pod kątem osiągnięcia konkretnego, zindywidualizowanego rezultatu. Stan w postaci uprzątnięcia określonych pomieszczeń nie jest możliwy do weryfikacji w oparciu o jednostki metryczne, czy też przez porównanie z istniejącym wzorem, z wykorzystaniem planów, rysunków lub przez opis. W odniesieniu do czynności polegających na sprzątaniu istotne jest bowiem ich wykonywanie z zachowaniem należytej staranności”.

Aktualizacja i dostosowanie materiałów szkoleniowych

W wyroku z 18 września 2014 r., III AUa 543/14, Sąd Apelacyjny w Lublinie stwierdził, że umowa, której przedmiotem jest wykonanie dzieła polegającego na aktualizacji i dostosowaniu materiałów szkoleniowych z zakresu warsztatów psychologicznych oraz przeprowadzeniu na ich podstawie zajęć na kursie przygotowującym do mianowania na urzędnika Służby Cywilnej, nie jest umową o dzieło, bowiem:

„forma prowadzenia zajęć nie może być uznana za umowę o dzieło, albowiem nie wynikał z niej obiektywnie uchwytny i pewny rezultat. Wykonywanie zaś określonych czynności, w tym jak zeznał zainteresowany, powtarzających się, stanowiło umowę zlecenia”.

Zajęcia terapeutyczne

W wyroku Sądu Najwyższego z 8 listopada 2013 r., II UK 157/13, Sąd stwierdził, że nie stanowi umowy o dzieło umowa o przeprowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach programu rehabilitacyjnego, w której zainteresowana zobowiązała się do osobistego prowadzenia terapii logopedycznej, bowiem:

„z tak określonego celu umowy – rehabilitacja logopedyczna dzieci – nie mógł wynikać obiektywnie osiągalny i pewny rezultat. Chodziło więc o wykonanie określonych czynności (szeregu powtarzających się czynności) bez względu na to, jaki rezultat czynność ta przyniesie. Zatem przedmiotem umów były określone czynności, a nie ich wynik, co przesądza o ich kwalifikacji jako umów starannego działania – umów o świadczenie usług – art. 750 k.c.”

Kurs nauki jazdy

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 19 lutego 2013 r., III AUa 907/12:

„treścią umowy z prowadzącym kurs nauki jazdy nie jest osiągnięcie rezultatu. Rezultat w postaci pomyślnego wyniku egzaminu byłby bowiem obiektywnie nieosiągalny. Przyjmujący zamówienie może jedynie zobowiązać się do starannego przeprowadzenia wszystkich czynności niezbędnych do pomyślnego zdania egzaminu przez uczestnika kursu na prawo jazdy określonej kategorii, nie przyjmując jednak na siebie odpowiedzialności za ich rezultat, co wiąże taką umowę z art. 750 k.c.”

Podstawa prawna

키워드에 대한 정보 umowa o dzieło student 26 lat

다음은 Bing에서 umowa o dzieło student 26 lat 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Najkorzystniejsza forma zatrudnienia studenta?

 • umowa o pracę
 • ulga do 26 roku życia
 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • optymalizacja podatkowa
 • student współpraca
 • umowa zlecenie
 • ulga dla studentów
 • pit
 • opodatkowanie
 • yt:cc=on
 • samir kayyali
 • pit dla młodych
 • student zatrudnienie
 • podatek
 • składki zus
 • podatki
 • netto brutto
 • student składki
 • zus
 • student podatki
 • podatek pit
 • b2b
 • samozatrudnienie
 • osoba ucząca się zus
 • umowa o dzieło

Najkorzystniejsza #forma #zatrudnienia #studenta?


YouTube에서 umowa o dzieło student 26 lat 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Najkorzystniejsza forma zatrudnienia studenta? | umowa o dzieło student 26 lat, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  소셜 커머스 오픈 마켓 차이 | 오픈마켓 Vs 소셜커머스 차이점 수수료 완벽 정리! 이거 모르면 100% 적자 납니다! 모든 답변

Leave a Comment