Umowa O Dział Spadku Wzór | Dział Spadku – Podstawowe Informacje 상위 50개 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “umowa o dział spadku wzór – DZIAŁ SPADKU – PODSTAWOWE INFORMACJE“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Edukacja Prawna 이(가) 작성한 기사에는 조회수 4,854회 및 좋아요 73개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

umowa o dział spadku wzór 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 DZIAŁ SPADKU – PODSTAWOWE INFORMACJE – umowa o dział spadku wzór 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Na czym polega dział spadku i jak można go dokonać. Krótkie omówienie umownego i sądowego działu spadku. Co powinien zawierać wniosek o dział spadku.
Link do artykułu na blogu:
https://kucharskirobert.pl/dzial-spadek-podstawowe-informacje/
Edukacja Prawna na Facebooku:
www.facebook.com/eduprawna

umowa o dział spadku wzór 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Umowa o dział spadku i zniesienie współwłasności – Druki Gofin

Druk zawiera przykładowy wzór umowy o dział spadku i zniesienie współwłasności. Zarówno dział spadku jak i zniesienie współwłasności uregulowane są w …

+ 여기에 표시

Source: druki.gofin.pl

Date Published: 12/17/2022

View: 7753

Postępowanie w sprawie o dział spadku. Wzór wniosku o …

Zgodnie z art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego, dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy …

+ 여기에 더 보기

Source: fundacja.togatus.pl

Date Published: 11/20/2022

View: 419

Umowa o dział spadku

Jako że w poprzednim wpisie wychwalałam prymat umowy o dział spadku nad sądowym działem spadku, czuję się w obowiązku przedstawić wzór …

+ 여기에 표시

Source: dzialspadkubeztajemnic.pl

Date Published: 10/23/2021

View: 4685

UoSiZW Umowa o dziale spadku i | druk, formularz online

Wypełnij online druk UoSiZW Umowa o dziale spadku i zniesieniu współwłasności łącznej Druk – UoSiZW – 30 dni za darmo – sprawdź!

+ 여기를 클릭

Source: www.druki-formularze.pl

Date Published: 5/6/2022

View: 3663

Umowny po dział spadku umowa Poznań adwokat prawnik …

Podział spadku umowny umowa dziedziczenie wniosek Poznaniu adwokat prawnik radca prawny kancelaria spadkobiercy spadkodawca rodzina mieszkanie dom.

+ 더 읽기

Source: prawo-spadkowe.pl

Date Published: 10/28/2021

View: 9721

Wzór podania o zgodny dział spadku

Wzór podania o zgodny dział spadku … spadek po zmarłym (imię i nazwisko zmarłego) nabyli (kto i w jakich częściach). Przedmiotem działu spadku jest …

+ 더 읽기

Source: debica.sr.gov.pl

Date Published: 11/17/2021

View: 8462

wniosek o zgodny dział spadku i zniesienie współwłasności

WZÓR Dnia ……..…………. r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu. I Wydział Cywilny. Wnioskodawca: ……………………….

+ 여기에 더 보기

Source: nowysacz.so.gov.pl

Date Published: 9/1/2022

View: 5246

Umowa o częściowy dział spadku / zniesienie współwłasności

Do Umowy należy załączyć kopie dokumentów stwierdzających podstawę nabycia Akcji na … UMOWA O CZĘŚCIOWY DZIAŁ SPADKU / ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI.

+ 여기에 보기

Source: www.hutalab.com.pl

Date Published: 4/24/2021

View: 9595

Umowa o dział spadku bez spłat i dopłat wzór – e-Dokumencik

Wzory Wzór aktualny Wersja od: 1 czerwca 2016 r. Dział spadku wraz z podziałem dorobku może nastąpić na mocy umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: e-dokumencik.pl

Date Published: 3/3/2022

View: 368

주제와 관련된 이미지 umowa o dział spadku wzór

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 DZIAŁ SPADKU – PODSTAWOWE INFORMACJE. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

DZIAŁ SPADKU - PODSTAWOWE INFORMACJE
DZIAŁ SPADKU – PODSTAWOWE INFORMACJE

주제에 대한 기사 평가 umowa o dział spadku wzór

 • Author: Edukacja Prawna
 • Views: 조회수 4,854회
 • Likes: 좋아요 73개
 • Date Published: 2019. 12. 3.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=-cJADPW-wLw

Jak napisac Umowny dział spadku?

Umowny dział spadku powinien zawierać przede wszystkim rozstrzygnięcia co do tego jakie elementy spadku przypadają poszczególnym spadkobiercom, zaś w ramach tej umowy nie jest możliwa zmiana zasad odpowiedzialności za długi spadkowe (podział tych długów) ze skutkiem wobec osób trzecich.

Co to jest umowa o dział spadku?

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Dział umowny powinien w zasadzie objąć całość spadku. Przedmiotem podziału są jednak tylko aktywa, podział pasywów jest konsekwencją dokonanego podziału aktywów.

Czy dział spadku można zrobić u notariusza?

Dział spadku może nastąpić w drodze orzeczenia Sądu lub w drodze umowy notarialnej, pod warunkiem, że wyrażą na to zgodę wszyscy spadkobiercy (art. 1037 § 1 k.c). Stronami umowy o dział spadku są wszyscy spadkobiercy (ustawowi oraz testamentowi), a także nabywcy udziałów spadkowych.

Jak napisać wniosek o dział spadku?

Przedmiotem działu spadku jest ………………………………………………………………. Wnoszę o dokonanie działu spadku w ten sposób aby …… (wskazać sposób podziału). stałą w kwocie 500 zł pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.

Ile kosztuje umowa o dział spadku u notariusza?

300 zł – jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku; 1000 zł – od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności; 600 zł – od wniosku, jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dział spadku?

Wymagane dokumenty:
 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (jeśli było postępowanie),
 • akt zgonu i oświadczenia o przyjęciu odrzuceniu spadku (jeśli postępowania nie było),
 • dokumenty dot. poszczególnych przedmiotów spadku np. odpis z księgi wieczystej nieruchomości, karta pojazdu.

Ile kosztuje dział spadku w sądzie?

Opłata sądowa, którą trzeba wnieść od wniosku o dział spadku jest stała – wynosi 500 zł, a gdy spadkobiercy złożą zgodny wniosek podział – tylko 300 zł. Jeśli dział spadku połączony jest ze zniesieniem współwłasności, wówczas opłata sądowa wynosi odpowiednio 1.000 zł albo 600 zł.

Kiedy nie trzeba robić działu spadku?

Dział spadku nie jest obowiązkowy, ale dopiero po jego przeprowadzeniu odziedziczony dom czy samochód stanie się Twoją wyłączną własnością

Czy dział spadku musi być równy?

Nie, dział spadku nie musi być dokonywany „po równo”, chociaż najczęściej właśnie taki sposób działu jest praktykowany. Może i zdarza się, z różnych przyczyn, że spadkobiercy dzielą spadek w inny (nierówny) sposób.

Co jest potrzebne do działu spadku u notariusza?

Z dokumentów tych wynikać będzie krąg spadkobierców. Spadkobiercy do dokonania działu spadku powinni dostarczyć tytuły prawne spadkodawcy do poszczególnych składników majątku spadkowego, np. aktualny odpis księgi wieczystej, akt własności ziemi, akt uzyskania własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.

Ile kosztuje napisanie wniosku o dział spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – opłata w 2021 r.

od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł. Pamiętajmy jednak, iż w praktyce jest to opłata od wniosku, który dotyczy jednego spadkobiercy.

Czy po dziale spadku płaci się podatek?

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że dział spadku (bez względu na to czy wiąże się ze spłatą czy też dokonywany jest nieodpłatnie) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Ile czasu na dział spadku?

Przepis prawa nie nakłada na współspadkobierców obowiązku dokonania działu spadku, ani nie zastrzega w tym zakresie żadnego terminu. Dział spadku może zostać zatem dokonany długo po śmierci spadkodawcy.

Kto ponosi koszty postępowania o dział spadku?

Jeżeli chodzi o postępowania o stwierdzenie nabycia spadku i o dział spadku, to obowiązuje co do nich pewna reguła. Zgodnie bowiem z art. 520 Kodeksu postępowania cywilnego każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Kto może złożyć wniosek o dział spadku?

Wniosek o dział spadku może złożyć każde ze współspadkobierców, nabywca udziału spadku lub wierzyciel spadkobiercy. Podobnie jak w przypadku postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku nie ma tu konkretnego terminu na wszczęcie takiego postępowania.

Jakie formalności po podziale spadku?

 • Sądowe stwierdzenie nabycia spadku.
 • Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem.
 • Spadek – zgłoszenie nabycia do urzędu skarbowego.
 • Zgłoszenie nabycia nieruchomości w spadku do ksiąg wieczystych.
 • Sankcje za niezgłoszenie zmiany właściciela nieruchomości nabytej w spadku.

Ile kosztuje sprawa o dział spadku?

Opłata sądowa, którą trzeba wnieść od wniosku o dział spadku jest stała – wynosi 500 zł, a gdy spadkobiercy złożą zgodny wniosek podział – tylko 300 zł. Jeśli dział spadku połączony jest ze zniesieniem współwłasności, wówczas opłata sądowa wynosi odpowiednio 1.000 zł albo 600 zł.

Kiedy dział spadku i zniesienie współwłasności?

Warto zatem wiedzieć, że jeśli współwłasność rzeczy wynika z dziedziczenia, to w takim przypadku właściwą instytucją będzie dział spadku. Z kolei gdy współwłasność rzeczy nie wynika z dziedziczenia (a np. ze wspólnego nabycia nieruchomości), należy przeprowadzić postępowanie o zniesienie współwłasności.

Czy po dziale spadku płaci się podatek?

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że dział spadku (bez względu na to czy wiąże się ze spłatą czy też dokonywany jest nieodpłatnie) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Umowa o dział spadku i zniesienie współwłasności

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),

realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,

analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy. Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora. Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

Dobrowolna zgoda.

Aby móc realizować cele:

– zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,

– analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

– wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.

Postępowanie w sprawie o dział spadku. Wzór wniosku o dział spadku.

Postępowanie w sprawie o dział spadku. Wzór wniosku o dział spadku.

Przeprowadzenie postępowania o dział spadku jest konieczne w sytuacji, gdy chcemy dokonać podziału majątku spadkowego pośród powołanych spadkobierców. Od czego zatem należy zacząć i w jakiej formie można dokonać działu spadku? Odpowiedzi na te pytania, a także przykładowy wzór wniosku o dział spadku znajdują się poniżej.

Zgodnie z art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego, dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Należy pamiętać, iż w sytuacji, gdy do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Przepisy przewidują również ograniczenia co do formy zawarcia umowy o dział spadku w sytuacji, gdy podziałowi podlega przedsiębiorstwo.

Postępowanie przed Sądem.

Celem uzyskania postanowienia Sądu w zakresie działu spadku koniecznym jest zainicjowanie postępowania przed Sądem stosownym wnioskiem. Zgodnie z art. 1038 § 1 Kodeksu cywilnego, sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku. Zatem w postępowaniu o dział spadku chodzi o załatwienie całokształtu stosunków, jakie powstały między spadkobiercami. W obrębie tych stosunków podstawowym elementem jest oznaczenie wysokości spłaty lub dopłaty, terminu i sposobu ich uiszczenia oraz oznaczenie wysokości odsetek. Rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do integralnych składników każdego postanowienia o dział spadku.

Co jednak najistotniejsze, zgodnie z art. 680 Kodeksu postępowania cywilnego, we wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.

Należy jednak zaznaczyć, iż postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku może być zainicjowane jednocześnie z postępowaniem o dział spadku – taką sytuację przedstawiono we wzorze wniosku o dział spadku załączonym do niniejszego artykułu.

Końcowo, wskazać należy, iż w praktyce często mamy do czynienia z sytuacją, w której w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym małżeńską wspólnością ustawową. W takim wypadku do dokonania działu spadku niezbędne jest uprzednie albo jednoczesne z działem spadku (jak w przypadku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku), połączone w tym samym postępowaniu, przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków – co również przedstawiono we wzorze wniosku załączonego do niniejszego artykułu.

Dowody w postępowaniu o dział spadku.

Dowodami w postępowaniu o dział spadku może być dowód z przesłuchania stron postępowania, tj. Wnioskodawcy/ Uczestników postępowania oraz świadków. Ponadto, dowodami w tym postępowaniu są dokumenty. W tym miejscu wspomnieć należy, iż w wypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy. Przedłożenie tego typu dokumentów nakładają na nas przepisy. Ponadto, w sprawach o dział spadku często powołuje się dowód z opinii biegłego.

W praktyce, w sytuacji zgodnego działu spadku postępowanie dowodowe nie jest skomplikowane i nie wymaga długotrwałego przeprowadzania czynności. Odmiennie, gdy strony nie są w stanie dojść do porozumienia i o końcowym podziale majątku spadkowego decyduje Sąd wydając stosowne postanowienie, postępowanie jest złożone.

Zgodność/niezgodność w zakresie działu spadku ma również wpływ na wysokość opłaty sądowej – co wskazano we wzorze wniosku o dział spadku.

Do pobrania: WZÓR WNIOSKU O DZIAŁ SPADKU

Autor: Paula Amelian

Umowa o dział spadku

Jako że w poprzednim wpisie wychwalałam prymat umowy o dział spadku nad sądowym działem spadku, czuję się w obowiązku przedstawić wzór takiej umowy, który możesz wykorzystać.

Przypomnę tylko, że umową o dział spadku, którą podpiszesz w zwykłej formie pisemnej nie możesz podzielić nieruchomości. Ale już samochód, skuter, wyposażenie mieszkania jak najbardziej [O tym, co to jest Dział Spadku przeczytasz tutaj >>].

UMOWA O DZIAŁ SPADKU

Zawarta w dniu 14 lipca 2017 roku w Warszawie pomiędzy:

Anną Malinowską zam. …. przy ul….. legitymującą się d/o ……, PESEL; Dominikiem Nowakiem zam…. przy ul. ……legitymującym się d/o….., PESEL……..

zwanymi dalej „Stronami”.

§ 1

Strony oświadczają, że na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w ………………………………… z dnia ……………….. sygn. akt…………/zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza ……………………………………………..…………. w Kancelarii Notarialnej w …………………..………….……. Rep. nr ……………. z dnia ……………….……………… są spadkobiercami po (imię i nazwisko spadkodawcy) ………………..…………………………………… PESEL……………………………………………………, każdy w ½ części

§ 2

Strony zgodnie oświadczają, że z tytułu dziedziczenia o którym mowa w §1

są współwłaścicielami samochodu osobowego marki ……………o nr rejestracyjnym ………………., nr nadwozia ………………………….., rok produkcji ……………………… o wartości ……………………..zł .

§ 3

Strony zgodnie oświadczają, że dokonują zgodnie działu spadku i zniesienia współwłasności samochodu osobowego wymienionego w § 2, w ten sposób, że Anna Malinowska nabywa go na wyłączną własność z obowiązkiem spłaty na rzecz Dominika Nowaka kwoty …..w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

§ 4

Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia.

……………………….. ………………………..

4 podstawowe informacje • ZbycieSpadku.pl

W poprzednim wpisie wyjaśniłem Ci czym jest dział spadku. Zgodnie z obietnicą na blogu umieszczę wkrótce więcej informacji na temat postępowania spadkowego, którego jednym z istotniejszych elementów jest właśnie dział spadku. Jak dobrze pamiętasz z poprzedniego wpisu, umowny dział spadku jest jedną z dwóch metod podziału spadku. Oprócz umownego działu spadku można także przeprowadzić sądowy dział spadku.

Dzisiaj przedstawię Ci kilka przydatnych, a jednocześnie bardzo podstawowych informacji na temat umownego działu spadku. Z tego wpisu dowiesz się między innymi kiedy możliwe jest zawarcie umowy o dział spadku, w jaki sposób zawrzeć umowę o dział spadku oraz jakie są podstawowe elementy umowy o dział spadku.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czym w zasadzie jest dział spadku obejrzyj materiał wideo, który przygotowałem specjalnie dla Ciebie. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Zgoda wszystkich spadkobierców – warunek konieczny dla umownego działu spadku

Pierwsza absolutnie kluczowa rzecz, którą powinieneś wiedzieć o umownym dziale spadku. Przeprowadzenie umownego działu spadku możliwe jest tylko i wyłącznie w jednej sytuacji – istnienia pomiędzy wszystkimi spadkobiercami zgody co do sposobu i warunków dokonania działu spadku.

Jeżeli chociażby jeden ze spadkobierców ustawowych lub spadkobierców testamentowych nie dojdzie do porozumienia z pozostałymi spadkobiercami co do jakiegokolwiek elementu działu spadku, zawarcie umowy o dział spadku nie będzie w ogóle możliwe. W braku porozumienia konieczne będzie przeprowadzenie sądowego działu spadku.

Umowa o dział spadku może być zawarta w dowolny sposób. Uważaj na wyjątki!

Druga rzecz, którą warto wiedzieć o umownym dziale spadku to w jakiej formie (w jaki sposób) należy zawrzeć umowę w przedmiocie działu spadku. Generalnie umowa o dział spadku może zostać zawarta w dowolny sposób – na przykład ustanie lub w sposób dorozumiany.

Art. 1037 Kodeksu cywilnego § 1. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. § 2. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Od tej reguły istnieje jednak jeden ważny wyjątek – jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość umowa o dział spadku powinna zostać zawarta u notariusza, to jest w formie aktu notarialnego. Podobnie w przypadku, w którym w skład spadku wchodzi udział w prawie współwłasności nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Warto aby dział spadku został w jakikolwiek sposób sformalizowany, nawet jeżeli nie jest wymagane zawarcie takiej umowy w formie aktu notarialnego. Sformalizowanie działu spadku może nastąpić chociażby przez zawarcie umowy o dział spadku w formie pisemnej – zawarcie takiej umowy ustanie lub w sposób dorozumiany nie jest zazwyczaj najlepszym pomysłem i może stanowić w przyszłości źródło wielu problemów.

Co zawiera umowa o dział spadku?

Jakie elementy powinna zawierać umowa o dział spadku? To moim zdaniem trzecia rzecz, którą powinieneś wiedzieć o umownym dziale spadku. Umowa ta powinna określać przede wszystkim, czy dokonywany jest dział całości spadku, czy też może jego części – w takim przypadku należy wskazać jaką konkretnie część spadku obejmuje.

Umowa o dział spadku powinna także zawierać informację o tym jakie elementy wchodzące w skład spadku przypadają poszczególnym spadkobiercom – to w zasadzie najważniejsza część tej umowy. Oprócz tego umowa może zawierać różnego rodzaju inne postanowienia – na przykład dotyczące spłat lub dopłat związanych z dzielonym majątkiem.

Umowny dział spadku dzieli majątek, nie długi

Na podstawie umowy o dział spadku pomiędzy spadkobierców dzieli się majątek, a nie długi wchodzące w skład spadku. To czwarta rzecz, którą powinieneś wiedzieć o dziale spadku.

Na podstawie tej umowy spadkobiercy nie mogą podzielić między siebie długów wchodzących w skład spadku ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich:

Pomimo tego, że dziedziczymy spadek po połowie, ja dostaję 1/3 domu, Ty dostajesz 2/3 domu, ale za to pokryjesz wszystkie długi wchodzące w skład spadku.

Takie zobowiązanie może odnosić skutek jedynie pomiędzy spadkobiercami dokonującymi umownego działu spadku.

Zapamiętaj, że z chwilą dokonania działu spadku spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe całym swoim majątkiem proporcjonalnie do wielkości przypadającego im udziału spadku. Wynika to z art. 1034 § 2 Kodeksu cywilnego.

Art. 1034 Kodeksu cywilnego § 1. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów. § 2. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.

Umowny dział spadku – o czym warto pamiętać?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Umowny dział spadku można przeprowadzić tylko w przypadku zgodnej woli wszystkich spadkobierców co do jego dokonania.

Umowny dział spadku może nastąpić w dowolnej formie lub nawet w sposób dorozumiany, chyba że w skład spadku wchodzą elementy wymagające dokonania działu spadku w formie aktu notarialnego.

Umowny dział spadku powinien zawierać przede wszystkim rozstrzygnięcia co do tego jakie elementy spadku przypadają poszczególnym spadkobiercom, zaś w ramach tej umowy nie jest możliwa zmiana zasad odpowiedzialności za długi spadkowe (podział tych długów) ze skutkiem wobec osób trzecich.

Umowny po dział spadku umowa Poznań adwokat prawnik radca prawny

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Dział umowny powinien w zasadzie objąć całość spadku. Przedmiotem podziału są jednak tylko aktywa, podział pasywów jest konsekwencją dokonanego podziału aktywów. Dokonanie podziału majątku spadkowego w drodze zawarcia umowy możliwe jest jedynie przy istnieniu zgodnej woli wszystkich współspadkobierców zarówno co do formy podziału, jak i sposobu jego dokonania.

Umowa musi zostać zawarta pomiędzy wszystkimi spadkobiercami. Żądanie chociażby jednego spośród nich, aby sprawę rozstrzygnął sąd, wyłącza możliwość dokonania umownego działu spadku Jeżeli spadkobierca zbył przysługujący mu udział w spadku lub jego część, nabywca musi stać się stroną umowy działowej. Wymagania formalne umowy związane są z przedmiotami należącymi do spadku. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.Jeżeli w skład dzielonego spadku wchodzi przedsiębiorstwo, powinna zostać zachowana forma pisemna z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Podstawowym celem postępowania działowego jest doprowadzenie do tego, aby pomiędzy współspadkobiercami przestała istnieć wspólność wynikająca z dziedziczenia. Punktem wyjściowym rozstrzygnięcia w przedmiocie działu spadku jest ustalenie składu i wartości ulegającego podziałowi spadku, od prawidłowego bowiem ustalenia tych elementów zależy określenie wartości udziałów poszczególnych spadkobierców, mogące mieć wpływ na układ sched spadkowych tych spadkobierców, a nadto decydujące o wysokości przysługujących spadkobiercom spłat lub dopłat. O rozstrzygnięciach dotyczących dzielonego majątku decydują okoliczności istniejące w chwili podziału.

Sądowy dział spadku jest jedynym możliwym sposobem wyjścia ze wspólności, gdy pomiędzy współspadkobiercami istnieje konflikt uniemożliwiający zawarcie umowy działowej. Z żądaniem dokonania działu przez sąd może wystąpić każdy spadkobierca, a także nabywca udziału w spadku oraz spadkobiercy tych osób.

Sposób podziału majątku spadkowego w umowie

Podział spadku pomiędzy współspadkobierców może zostać dokonany w ten sposób, że:

– poszczególne przedmioty zostaną podzielone fizycznie i przyznane poszczególnym spadkobiercom. Następuje to stosownie do wielkości udziałów poszczególnych spadkobierców. W ramach tego podziału dopuszczalne jest ustalenie dopłat na rzecz niektórych współspadkobierców, jeżeli majątek spadkowy nie da się podzielić w taki sposób, aby wartość przedmiotów przyznanych poszczególnym osobom odpowiadała wielkości ich udziałów.

– przyznanie pewnych przedmiotów spadkowych w całości jednemu lub kilku współspadkobiercom z obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz pozostałych.

– podział cywilny, czyli gdy przedmioty należące do spadku zostają sprzedane, a uzyskana kwota ulega podziałowi pomiędzy współspadkobierców w stosunku do przysługujących im udziałów.

Może być stosowana kombinacja tych sposobów podziału.

Całkowity i częściowy dział spadku

Umowny dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Kancelaria Notarialna Jolanta Tomasz Kisiel

Dział spadku

Sytuacja spadkobierców od chwili otwarcia spadku do daty działu spadku

Z chwilą śmierci spadkodawcy, tj. w chwili otwarcia spadku, aż do dokonania działu spadku, żadnemu ze spadkobierców nie przysługują wyłączne prawa do poszczególnych rzeczy, ale jedynie ułamkowo określony udział w przedmiotach należących do spadku, który określony jest albo przez notariusza wskutek wydania tzw. APD czyli aktu poświadczenia dziedziczenia lub na mocy postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Każdy ze spadkobierców może w tym czasie posiadać poszczególne przedmioty spadkowe, zarządzać nimi, wszczynać postępowania sądowe mające na celu zachowanie i ochronę wspólnych praw spadkobierców. Może też czerpać korzyści np. z czynszu najmu, lecz tylko i wyłącznie w takim zakresie, jaki odpowiada jego udziałowi w spadku. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, np. sprzedaży nieruchomości, wymagana jest zgoda pozostałych spadkobierców.

W tym okresie każdy ze spadkobierców może dokonać zbycia udziału , który mu przysługuje ze spadku (art. 1051 KC) na innego spadkobiercę lub osobę spoza kręgu spadkobierców. Zbycie może polegać na sprzedaży, zamianie lub darowiźnie. Nabywca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki zbywcy. Może więc on wystąpić do Sądu o stwierdzenie praw do spadku, może też dokonać działu spadku. Umowa zbycia udziału spadkowego musi być zawarta w formie aktu notarialnego (art. 1052 KC), gdyż w przeciwnym razie jest nieważna.

Spadkobierca może również w tym okresie rozporządzać udziałem w poszczególnym przedmiocie należącym do spadku, tj. oprócz zbycia, obciążyć taki udział np. służebnością. Wymaga to jednak zgody pozostałych spadkobierców (art. 1036 KC). Czynność dokonana bez zgody może oznaczać, że w późniejszym postępowaniu sądowym o dział spadku sąd może przyznać przedmiot objęty takim rozporządzeniem temu spadkobiercy, który nie wyraził na to zgody. Wówczas takie rozporządzenie nie wywołuje skutków prawnych.

Przez dział spadku należy rozumieć czynność prawną polegającą na podziale majątku spadkowego tj. na ustaleniu konkretnie jakie składniki majątku spadkowego mają przypaść poszczególnym spadkobiercom (ustawowym lub testamentowym) powołanym do dziedziczenia w drodze stwierdzenia praw do spadku. Jest to więc czynność rozdzielająca konkretne składniki majątkowe wchodzące w skład spadku, prawa i obowiązki majątkowe spadkodawcy oraz długi spadkowe. Umowa obejmuje przeniesienie praw majątkowych objętych spadkiem na rzecz poszczególnych spadkobierców. Dział spadku może nastąpić w drodze orzeczenia Sądu lub w drodze umowy notarialnej, pod warunkiem, że wyrażą na to zgodę wszyscy spadkobiercy (art. 1037 § 1 k.c). Stronami umowy o dział spadku są wszyscy spadkobiercy (ustawowi oraz testamentowi), a także nabywcy udziałów spadkowych. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, ograniczone prawa rzeczowe, czy też własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, umowa o dział spadku wymaga zachowania formy aktu notarialnego (art. 1037 k.c.).

Strony mogą dokonać całkowitego lub częściowego działu spadku. Tylko od woli spadkobierców zależy, czy umowny dział spadku obejmuje cały spadek, czy też jego część (art. 1038 § 2 k.c.). Przy umownym dziale spadku spadkobiercy mają duże możliwości rozdysponowania majątkiem. Mogą ustalić, że otrzymają ściśle określoną liczbę rzeczy, mogą cały majątek przyznać jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty pozostałych, lub bez takiej spłaty. Wskazanym jest, aby przed dokonaniem umownego działu spadku spadkobiercy dokonali rozliczeń z tytułu pobranych ze spadku pożytków, nakładów, które ponieśli od chwili otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy, do chwili działu spadku. Raz zawarta umowa o dział spadku wiąże osoby, które ją zawarły.

Jeżeli spadkodawca w chwili działu spadku pozostawał w związku małżeńskim i w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym wspólnością majątkową małżeńską do dokonania działu spadku niezbędne jest równoczesne przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków (art. 689 KPC).

Od chwili działu spadku spadkobiercy przestają odpowiadać solidarnie za długi spadkowe. Od tego momentu ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe tylko w stosunku do wielkości ich udziałów, a zatem za część długu odpowiadającą ułamkowi, jakim odpowiada jego udział w spadku.

Odpowiedzialność spadkobierców do chwili działu spadku

Do chwili działu spadku przeprowadzonego przed Sądem lub przed Notariuszem spadkobiercy odpowiadają wobec wierzycieli solidarnie (art. 1034 §1 k.c). Oznacza to, że wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od jednego ze współspadkobierców, od niektórych z nich oraz od wszystkich łącznie. Odpowiedzialność spadkobierców, którzy przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza jest solidarna z pozostałymi spadkobiercami, ale ich odpowiedzialność jest ograniczona do stanu czynnego ich udziałów spadkowych.

Odpowiedzialność spadkobierców od chwili działu spadku

Od chwili działu spadku spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe w stosunku do wielkości ich udziałów (art. 1034§2 k.c). Oznacza to, że wierzyciel może dochodzić od spadkobiercy tylko części długu odpowiadającej udziałowi. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza odpowiada tylko do wysokości otrzymanej schedy spadkowej.

Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych

Jeżeli spadkobierca ustanowił zapis windykacyjny, osoba uprawiona z tytułu takiego zapisu ponosi również odpowiedzialność za długi spadkowe, jednakże tylko i wyłącznie w zakresie ściśle określonych przedmiotów lub praw, które zostały przez spadkobiercę zapisane. Jest to więc odpowiedzialność ograniczona tylko do wartości przedmiotu zapisu windykacyjnego według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, czyli chwili śmierci spadkodawcy.

Do chwili działu spadku odpowiedzialność spadkobierców oraz zapisobierców jest solidarna. Rozliczenie miedzy spadkobiercami a zapisobiercami windykacyjnymi następuje proporcjonalnie do wartości otrzymanych przysporzeń.

Od chwili działu spadku spadkobiercy i zapisobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe proporcjonalnie do wartości otrzymanych przez nich przysporzeń (art. 10342 k.c). Wierzyciel musi zatem wiedzieć, jaka jest wartość spadku, tj. całej masy spadkowej oraz jaka jest wartość zapisu windykacyjnego.

Dane wymagane przez notariusza:

dane Spadkobierców , to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli stroną umowy ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby, opis przedmiotu/przedmiotów umowy;

, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli stroną umowy ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby, opis przedmiotu/przedmiotów umowy; określenie sposobu podziału masy spadkowej (komu ma przypaść dany przedmiot, czy w całości, czy w udziałach – jeśli w udziałach to w jakiej wysokości);

(komu ma przypaść dany przedmiot, czy w całości, czy w udziałach – jeśli w udziałach to w jakiej wysokości); określenie, czy dział przeprowadzany jest ze spłatą/dopłatą na rzecz któregoś ze Spadkobierców;

na rzecz któregoś ze Spadkobierców; określenie wartości rynkowej przedmiotu/przedmiotów umowy;

przedmiotu/przedmiotów umowy; określenie terminu wydania przedmiotu/przedmiotów umowy w posiadanie nabywcy.

Dokumenty wymagane, w przypadku, gdy przedmiotem działu spadku jest:

I. spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

podstawa nabycia przez Spadkodawcę (osobę, po której nastąpiło dziedziczenie) – dokument, który stanowił tytuł prawny do spółdzielczego prawa do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,

(osobę, po której nastąpiło dziedziczenie) – dokument, który stanowił tytuł prawny do spółdzielczego prawa do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, aktualny odpis księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona,

zaświadczenie ze spółdzielni, w której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu przysługuje prawa do danego lokalu,

której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu przysługuje prawa do danego lokalu, zaświadczenie/zaświadczenia z urzędu skarbowego dotyczące wszystkich Spadkobierców, potwierdzające: a) uregulowanie zobowiązania podatkowego

z tytułu podatku od spadków i darowizn, lub b) potwierdzające, że nabycie spadku było zwolnione z podatku od spadków i darowizn, lub c) stwierdzające, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn uległo przedawnieniu (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),

dotyczące wszystkich Spadkobierców, potwierdzające: uregulowanie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od spadków i darowizn, lub potwierdzające, że nabycie spadku było zwolnione z podatku od spadków i darowizn, lub stwierdzające, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn uległo przedawnieniu (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn), jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy

w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,

ewentualnie:

jeśli prawo do lokalu jest obciążone hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka),

o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki,

(podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka), o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki, zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu,

zaświadczenie o ilości/braku osób zameldowanych w lokalu.

II. nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu)

podstawa nabycia przez Spadkodawcę (osobę, po której nastąpiło dziedziczenie) – dokument, który stanowi tytuł prawny do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu lub inny dokument, zaś

w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,

(osobę, po której nastąpiło dziedziczenie) – dokument, który stanowi tytuł prawny do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, aktualny odpis księgi wieczystej,

zaświadczenie/zaświadczenia z urzędu skarbowego dotyczące wszystkich Spadkobierców , potwierdzające: a) uregulowanie zobowiązania podatkowego

z tytułu podatku od spadków i darowizn, lub b) potwierdzające, że nabycie spadku było zwolnione z podatku od spadków i darowizn, lub c) stwierdzające, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn uległo przedawnieniu (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),

, potwierdzające: a) uregulowanie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od spadków i darowizn, lub b) potwierdzające, że nabycie spadku było zwolnione z podatku od spadków i darowizn, lub c) stwierdzające, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn uległo przedawnieniu (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn), jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,

ewentualnie :

jeśli lokal jest obciążony hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka), o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki,

(podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka), o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki, zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu,

zaświadczenie o ilości/braku osób zameldowanych w lokalu,

III. nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu

podstawa nabycia przez Spadkodawcę tj. osobę, po której nastąpiło dziedziczenie – dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do nieruchomości), np. wypis aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności, o zasiedzeniu, o dziale spadku lub inny dokument, zaś

w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,

– dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do nieruchomości), np. wypis aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności, o zasiedzeniu, o dziale spadku lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, zaświadczenie/zaświadczenia z urzędu skarbowego dotyczące wszystkich Spadkobierców, potwierdzające: a) uregulowanie zobowiązania podatkowego

z tytułu podatku od spadków i darowizn, lub b) potwierdzające, że nabycie spadku było zwolnione z podatku od spadków i darowizn, lub c) stwierdzające, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn uległo przedawnieniu (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),

dotyczące wszystkich Spadkobierców, potwierdzające: a) uregulowanie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od spadków i darowizn, lub b) potwierdzające, że nabycie spadku było zwolnione z podatku od spadków i darowizn, lub c) stwierdzające, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn uległo przedawnieniu (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn), aktualny odpis księgi wieczystej,

zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w uproszczonym planie urządzenia lasów lub decyzji z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, albo braku takich dokumentów dla nieruchomości,

lub decyzji z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, albo braku takich dokumentów dla nieruchomości, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

o przeznaczeniu gruntu (zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) lub zaświadczenie

o jego braku oraz wydanych/braku wydanych decyzjach o warunkach zabudowy lub decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy w przypadku nieruchomości gruntowej (ostateczna),

o przeznaczeniu gruntu (zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) lub zaświadczenie o jego braku oraz wydanych/braku wydanych decyzjach o warunkach zabudowy lub decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy w przypadku nieruchomości gruntowej (ostateczna), wypis z rejestru gruntów, zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”,

zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”, wyrys z mapy ewidencyjnej , zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”, jeśli opis nieruchomości w księdze wieczystej jest niezgodny z opisem nieruchomości

w ewidencji gruntów i budynków lub gdy będzie następowało odłączenie części nieruchomości do nowej (innej) księgi wieczystej,

, zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”, jeśli opis nieruchomości w księdze wieczystej jest niezgodny z opisem nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków lub gdy będzie następowało odłączenie części nieruchomości do nowej (innej) księgi wieczystej, ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości (jeśli nieruchomość powstała w wyniku podziału),

w indywidualnych przypadkach może okazać się konieczne przedłożenie innych dokumentów pozwalających na prawidłowe oznaczenie nieruchomości, np. wykazu ze zmian danych ewidencyjnych, wypisu z ewidencji budynków,

ewentualnie:

UoSiZW Umowa o dziale spadku i

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku.

Przed faktycznym podziałem majątku spadkowego dopuszczalne jest ograniczone dysponowanie, w tym zbycie udziału w spadku. Spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy.

W umowie warto wskazać na postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.

Dopuszczalne w umowie o dział spadku jest podzielenie majątku w sposób inny niż na to wskazują udziały w spadku, a zatem u części spadkobierców wystąpi przysporzenie ponad udział spadkowy, u innych natomiast – dział spowoduje uzyskanie we władanie majątku o niższej wartości niż udział w spadku. Dopuszczalny jest również taki dział, w którym spadkobiercy wzajemnie się spłacają, a zatem własność przedmiotów wchodzących w skład spadku przechodzi na rzecz części z nich, a inni dostają wyrównanie w wartości równej lub wyższej niż wartość ich udziału w spadku. W powyższych przypadkach nadwyżka ponad wartość udziału może stanowić przychód podlegający opodatkowaniu.

Umowny po dział spadku umowa Poznań adwokat prawnik radca prawny

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Dział umowny powinien w zasadzie objąć całość spadku. Przedmiotem podziału są jednak tylko aktywa, podział pasywów jest konsekwencją dokonanego podziału aktywów. Dokonanie podziału majątku spadkowego w drodze zawarcia umowy możliwe jest jedynie przy istnieniu zgodnej woli wszystkich współspadkobierców zarówno co do formy podziału, jak i sposobu jego dokonania.

Umowa musi zostać zawarta pomiędzy wszystkimi spadkobiercami. Żądanie chociażby jednego spośród nich, aby sprawę rozstrzygnął sąd, wyłącza możliwość dokonania umownego działu spadku Jeżeli spadkobierca zbył przysługujący mu udział w spadku lub jego część, nabywca musi stać się stroną umowy działowej. Wymagania formalne umowy związane są z przedmiotami należącymi do spadku. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.Jeżeli w skład dzielonego spadku wchodzi przedsiębiorstwo, powinna zostać zachowana forma pisemna z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Podstawowym celem postępowania działowego jest doprowadzenie do tego, aby pomiędzy współspadkobiercami przestała istnieć wspólność wynikająca z dziedziczenia. Punktem wyjściowym rozstrzygnięcia w przedmiocie działu spadku jest ustalenie składu i wartości ulegającego podziałowi spadku, od prawidłowego bowiem ustalenia tych elementów zależy określenie wartości udziałów poszczególnych spadkobierców, mogące mieć wpływ na układ sched spadkowych tych spadkobierców, a nadto decydujące o wysokości przysługujących spadkobiercom spłat lub dopłat. O rozstrzygnięciach dotyczących dzielonego majątku decydują okoliczności istniejące w chwili podziału.

Sądowy dział spadku jest jedynym możliwym sposobem wyjścia ze wspólności, gdy pomiędzy współspadkobiercami istnieje konflikt uniemożliwiający zawarcie umowy działowej. Z żądaniem dokonania działu przez sąd może wystąpić każdy spadkobierca, a także nabywca udziału w spadku oraz spadkobiercy tych osób.

Sposób podziału majątku spadkowego w umowie

Podział spadku pomiędzy współspadkobierców może zostać dokonany w ten sposób, że:

– poszczególne przedmioty zostaną podzielone fizycznie i przyznane poszczególnym spadkobiercom. Następuje to stosownie do wielkości udziałów poszczególnych spadkobierców. W ramach tego podziału dopuszczalne jest ustalenie dopłat na rzecz niektórych współspadkobierców, jeżeli majątek spadkowy nie da się podzielić w taki sposób, aby wartość przedmiotów przyznanych poszczególnym osobom odpowiadała wielkości ich udziałów.

– przyznanie pewnych przedmiotów spadkowych w całości jednemu lub kilku współspadkobiercom z obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz pozostałych.

– podział cywilny, czyli gdy przedmioty należące do spadku zostają sprzedane, a uzyskana kwota ulega podziałowi pomiędzy współspadkobierców w stosunku do przysługujących im udziałów.

Może być stosowana kombinacja tych sposobów podziału.

Całkowity i częściowy dział spadku

Umowny dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Umowa o dział spadku bez spłat i dopłat wzór — e-Dokumencik

Plik został pobrany 221 razy! Pobierz umowa_o_dział_spadku_bez_spłat_i_dopłat_wzór już teraz w jednym z aż trzech popularnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu OpenOffice, Microsoft Office, Libre Office, OfficeSuite, czy innych podobnych! Pobierzjuż teraz w jednym z aż trzech popularnych formatów –. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu OpenOffice, Microsoft Office, Libre Office, OfficeSuite, czy innych podobnych!

Sprawdzone oraz aktualne pliki do pobrania!

Data sprawdzenia aktualności pliku:

Łatwa edycja oraz drukowanie

Łatwa edycja oraz drukowanie Gwarancja bezpieczeństwa

Gwarancja bezpieczeństwa Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie

Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie Dowolny oraz nielimitowany użytek

Umowa o dział spadku wymaga formy notarialnej tylko wtedy, przejmuje udziały w spadku bez spłat i dopłat (to jest taka niby darowizna).Wzory Wzór aktualny Wersja od: 4 stycznia 2020 r. do: 30 listopada 2021 r.Podział spadku umowny umowa dziedziczenie wniosek Poznaniu adwokat prawnik. nadto decydujące o wysokości przysługujących spadkobiercom spłat lub dopłat.Co do zasady w pozostałych przypadkach, może to być .5) przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasno ci – na podmiocie. Druk zawiera przykładowy wzór umowy o dział spadku i zniesienie współwłasności. Zarówno dział spadku jak i zniesienie współwłasności uregulowane są w.

Umowa o dział spadku wzór

Wzory Wzór aktualny Wersja od: 1 czerwca 2016 r. Dział spadku wraz z podziałem dorobku może nastąpić na mocy umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami. Uczestnikami postępowania są wszystkie osoby, które postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku nabyły spadek. 3 Imię i nazwisko osoby zmarłej – spadkodawcy. 4. Do Umowy należy załączyć kopie dokumentów stwierdzających podstawę nabycia Akcji na. UMOWA O CZĘŚCIOWY DZIAŁ SPADKU / ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI.Wzory Wzór aktualny Wersja od: 4 stycznia 2020 r. do: 30 listopada 2021 r. Sądowy dział spadku ma zastosowanie w szczególności wtedy, gdy spadkobiercy. Podział spadku umowny umowa dziedziczenie wniosek Poznaniu adwokat prawnik radca prawny kancelaria spadkobiercy spadkodawca rodzina mieszkanie dom.

Umowa o dział spadku samochód wzór

UMOWA. O częściowy dział spadku po………………………………… (imię i nazwisko spadkodawcy). zawarta w .Dlatego załączam poniżej wzór umowy zniesienia współwłasności samochodu, może wam się przydać. Gdy spadkobiercy nie są w stanie dojść do. Dokonanie zniesienia współwłasności i działu spadku w ten sposób, aby nieruchomość wyżej opisaną położoną w Legionowie oraz samochód osobowy przyznać na. Co się tyczy samego działu spadku: umowny dział spadku może obejmować cały spadek lub jego część. W umowie należy wskazać wartość spadku oraz. Przykład 1. Spadkodawca pozostawił w spadku dom, samochód i 50 tys. oszczędności. Do spadku powołana została 3 dzieci zmarłego, udział każdego spadkobiercy to.

Umowa pomiędzy spadkobiercami

Spadek dziedziczy 2 spadkobierców, w równych częściach. Spadkobiercy mogą podpisać umowę o dział spadku. Mogą np. umówić się, spadkobierca A otrzyma na wyłączną. Zawierane między przypuszczalnym spadkodawcą i spadkobiercą, w których spadkodawca powołuje do dziedziczenia drugą stronę umowy z wyjątkiem art. 1048 KC (!).Umowa taka nie wpływa w żaden sposób na prawa osób trzecich (wierzycieli) – skutki prawne wywołuje tylko pomiędzy spadkobiercami dokonującymi działu spadku.Zakaz dotyczy zawierania umów pomiędzy: spadkodawcą a spadkobiercami (przyszłymi) przyszłymi spadkobiercami odnośnie np. działu spadku spadkobiercami. UMOWA. O częściowy dział spadku po …. pomiędzy: imię i nazwisko spadkobiercy .

Umowa o dział spadku i zniesienie współwłasności samochodu wzór

Najprościej znieść współwłasność samochodu sporządzając umowę kupna-sprzedaży lub darowizny. Jeden z współwłaścicieli może zrzec się w niej swojej części. Dowiedz się, jak dopisać współwłaściciela pojazdu. Przeczytaj, jakie formalności się z tym wiążą. Pobierz gotowy wzór aktu darowizny części. zł. Dokonanie zniesienia współwłasności i działu spadku w ten sposób, aby nieruchomość wyżej opisaną położoną w Legionowie oraz samochód osobowy przyznać na. Dział spadku można zrobić w sądzie albo zawierając umowę. Jeśli dział spadku połączony jest ze zniesieniem współwłasności, wówczas opłata sądowa wynosi. Dlatego załączam poniżej wzór umowy zniesienia współwłasności samochodu, może wam się przydać. Gdy spadkobiercy nie są w stanie dojść do.

키워드에 대한 정보 umowa o dział spadku wzór

다음은 Bing에서 umowa o dział spadku wzór 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  자산 관리 엑셀 | 1년에 한번 쓰는 가계부 - 재무상태표+현금흐름표 엑셀 양식(무료 다운로드) 상위 123개 베스트 답변
See also  자외선 차단 렌즈 | 1.56 렌즈의 자외선 차단 안경 효과? 렌즈사\U0026굴절률 별로 직접 보여드릴게요 (Feat. 근처안경점의 헛소리) 173 개의 가장 정확한 답변

See also  천안 건강 검진 병원 | 건강검진 잘 보는 병원 따로 있습니다!! 이런 병원은 꼭 피하세요!! 검진 전 이 영상은 꼭 보셔야 합니다!! 7357 명이 이 답변을 좋아했습니다

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 DZIAŁ SPADKU – PODSTAWOWE INFORMACJE

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

DZIAŁ #SPADKU #- #PODSTAWOWE #INFORMACJE


YouTube에서 umowa o dział spadku wzór 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 DZIAŁ SPADKU – PODSTAWOWE INFORMACJE | umowa o dział spadku wzór, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment