Umowa Na Wynajem Miejsca Postojowego | Jak Inwestować W Murowane Garaże Na Wynajem? Bartosz Gil [Agent Specjalny #40] 17410 좋은 평가 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “umowa na wynajem miejsca postojowego – Jak inwestować w murowane GARAŻE NA WYNAJEM? Bartosz Gil [Agent Specjalny #40]“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Grzegorz Kusz 이(가) 작성한 기사에는 조회수 9,176회 및 좋아요 177개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

umowa na wynajem miejsca postojowego 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Jak inwestować w murowane GARAŻE NA WYNAJEM? Bartosz Gil [Agent Specjalny #40] – umowa na wynajem miejsca postojowego 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

💎 Pobierz mój bezpłatny ebook: \”10 trików jak szybciej i drożej sprzedać nieruchomość\”:
➡ https://grzegorzkusz.pl/ebook/

💎 Dołącz do kursu Akademia Podnajmu i zarabiaj na nieruchomościach bez ich kupowania:
➡ https://grzegorzkusz.pl/podnajem/
📖 Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco.
🔔 Kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać info o nowościach!

Fanpage naszego gościa:
https://www.facebook.com/Gil-Grupa-Inwestycyjna-sc-2910480955690659/

🙎‍♂️ Zaobserwuj mnie również na FB i IG i bądźmy w kontakcie:
➡ https://instagram.com/_agent_specjalny
➡ https://facebook.com/agentspecjalny
🙎‍♂️ Możesz również napisać email:
[email protected]

umowa na wynajem miejsca postojowego 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Umowa najmu miejsca parkingowego

Tagi: miejsce parkingowe, miejsce postojowe, umowa, umowa najmu, wynajem, … Umowa, określająca warunki wynajmu miejsca postojowego oraz koszt wynajmu …

+ 여기에 더 보기

Source: wzorydokumentow.info

Date Published: 6/28/2021

View: 8807

Umowa najmu garażu/miejsca postojowego – Wybór Kierowców

Kolejnymi ważnymi zapisami w umowie wynajmu garażu są informacje dotyczące przedmiotu najmu, czyli: numer miejsca garażowego,; adres lokalizacji …

+ 여기를 클릭

Source: www.wyborkierowcow.pl

Date Published: 6/13/2021

View: 4564

Wzór Umowa najmu miejsca garażowego z omówieniem

Umowa o najem miejsca garażowego, tak jak każda umowa zawierana pisemnie, powinna zawierać co najmniej: datę i miejsce zawarcia,. oznaczenie …

+ 더 읽기

Source: poradnikprzedsiebiorcy.pl

Date Published: 9/14/2022

View: 2005

Umowa najmu miejsca garażowego – wzór z omówieniem

Umowa najmu miejsca garażowego pozwala najemcy parkować pojazd w wyznaczonym miejscu postojowym należącym do wynajmującego. Podpowiadamy, jak skonstruować …

+ 여기에 자세히 보기

Source: rankomat.pl

Date Published: 9/29/2021

View: 1553

UMOWA NAJMU STANOWISKA PARKINGOWEGO – doradza.pl

UMOWA NAJMU MIEJSCA POSTOJOWEGO … Wynajmujący oddaje w najem, a Najemca przyjmuje w używanie miejsce postojowe Nr .. położone w garażu podziemnym przy …

+ 여기에 보기

Source: www.doradza.pl

Date Published: 9/29/2021

View: 4013

Umowa najmu garażu – jak spisać i na co uważać?

Zakup własnego garażu to spory wydatek, a wynajem wymaga odpowiedniej umowy. ✓ Jak powinna wyglądać umowa najmu miejsca garażowego?

+ 여기에 표시

Source: autoumowa.pl

Date Published: 3/10/2021

View: 9407

Umowa najmu miejsca parkingowego w garażu podziemnym

zł netto (słownie: trzydzieści złotych 0/100 netto) za każdy miesiąc korzystania z miejsca postojowego określonego w §1 niniejszej umowy. §5. Opłata za najem …

+ 여기에 더 보기

Source: zarzadca24.com

Date Published: 7/17/2022

View: 2837

Umowa najmu miejsca garażowego – WZÓR UMOWY – Infor.pl

Umowa najmu miejsca garażowego – WZÓR UMOWY … Na podstawie tej umowy Wynajmujący oddaje Najemcy do używania miejsce garażowe. Najemca w zamian …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.infor.pl

Date Published: 5/20/2022

View: 1723

UMOWA NAJMU MIEJSCA POSTOJOWEGO W GARAŻU …

Wynajmujący oddaje Najemcy w najem, a Najemca bierze do używania miejsce postojowe nr …….. usytuowane w Garażu na poziomie (-1), zwane dalej „przedmiotem najmu” …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.tbspolnoc.pl

Date Published: 10/6/2022

View: 1952

UMOWA NAJMU Nr ……………. miejsca postojowego w …

umowy „NAJEMCĄ” została zawarta umowa następującej treści : … WYNAJMUJĄCY oddaje, a NAJEMCA przyjmuje w najem miejsce postojowe.

+ 여기에 표시

Source: www.stbs.slupsk.pl

Date Published: 6/21/2021

View: 6217

주제와 관련된 이미지 umowa na wynajem miejsca postojowego

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Jak inwestować w murowane GARAŻE NA WYNAJEM? Bartosz Gil [Agent Specjalny #40]. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Jak inwestować w murowane GARAŻE NA WYNAJEM? Bartosz Gil [Agent Specjalny #40]
Jak inwestować w murowane GARAŻE NA WYNAJEM? Bartosz Gil [Agent Specjalny #40]

주제에 대한 기사 평가 umowa na wynajem miejsca postojowego

 • Author: Grzegorz Kusz
 • Views: 조회수 9,176회
 • Likes: 좋아요 177개
 • Date Published: 2020. 5. 13.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=rObIOr_-nGo

Jak napisać umowę wynajmu garażu?

Umowa wynajmu miejsca garażowego powinna zawierać w sobie:
 1. Dane osobowe strony zawierających umowę
 2. Dane dotyczące przedmiotu umowy.
 3. Ustalenie dotyczące opłat za przedmiot najmu.
 4. Termin obowiązywania danej umowy.
 5. Podpisy Wynajmującego i Najemcy.

Jak wynająć miejsce parkingowe?

Co trzeba wpisać w umowie wynajmu garażu lub miejsca postojowego?
 1. Datę i miejsce zawarcia umowy.
 2. Oznaczenie stron umowy – dane osób, które ją zawierają, pozwalające na identyfikację tych osób. …
 3. Dokładne określenie przedmiotu umowy, czyli miejsca garażowego lub postojowego (lokalizacja, numer).

Jaki podatek od wynajmu miejsca parkingowego?

W konsekwencji najem garażu i miejsca postojowego jako świadczenie niezależne i odrębne od usługi najmu lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.”

Co powinno być zawarte w umowie najmu garażu?

W treści umowy zawrzyj takie informacje jak jej przedmiot – co dokładnie wynajmujesz. Określ zatem, czy jest to garaż, czy miejsce postojowe. Podaj także jego adres, numer i pozostałe informacje o jego lokalizacji. Niezbędne jest również, aby określić czas trwania umowy najmu garażu.

Czy od wynajmu garażu trzeba zapłacić podatek?

Ryczałt płaci się wedle stawki 8,5%, jeśli przychód z najmu, liczony od początku danego roku, nie przekroczył równowartości 4 tys. euro. Ponad tą kwotę ryczałt wynosi 20%, ale ponieważ czynsz za najem garażu jest stosunkowo niski i raczej nie przekracza kwoty 15 072 zł (ekwiwalent 4 tys.

Na co zwrócić uwagę przy wynajmie garażu?

Umowa najmu garażu do użytku jako prywatny garaż musi zawierać przede wszystkim czas, na jaki najem obowiązuje i wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z niego. Dodatkowo warto zapisać w umowie, że warunki podlegają negocjacjom i zmianie wyłącznie w formie pisemnej.

Czy za miejsce postojowe płaci się podatek?

Podatek od garażu podziemnego – z księgą wieczystą lub bez

W przypadku, gdy miejsce postojowe nie posiada księgi wieczystej i jest jednym z elementów wspólnych w budynku wielorodzinnych, zapłacisz za nie taki sam podatek, jaki płacisz za mieszkanie. W 2021 może to być maksymalnie 0,85 zł za m2 rocznie.

Ile kosztuje miejsce postojowe wynajem?

Wynajem garażu – cena

Za samodzielny garaż na wynajem możemy otrzymać 150-500 zł, naziemne miejsce parkingowe 50-300 zł, miejsce parkingowe w garażu podziemnym: 100-450 zł. Dla wynajmującego oznacza to, że jeśli ponosimy miesięcznie opłaty rzędu ok. 100 zł, możemy zarobić kwotę nawet dwa razy większą.

Ile wynosi czynsz za miejsce postojowe?

Dlatego inwestycje w miejsca postojowe są w praktyce wyłącznie domeną rynku wtórnego. Zazwyczaj miesięczny czynsz najmu takiej „miejscówki” jest bardzo zbliżony do jednego procenta jej wartości rynkowej, choć oczywiście nie jest to obowiązującą regułą. Czyli za miejsce warte 30 tys. zł.

Jak urząd skarbowy sprawdza wynajem?

Kontrola skarbowa odbywa się w obecności wynajmującego, chyba że kontrolowany odmówi udziału w procedurze na piśmie. Właściciel mieszkania ma obowiązek udostępnić wszelką dokumentacje związaną z przedmiotem kontroli. Kontrola zazwyczaj odbywa się w miejscu przechowywania dokumentacji.

Ile kosztuje miejsce parkingowe?

Ceny miejsc garażowych kształtują się od 25 tys. zł za miejsce standardowe do 36 tys. zł za miejsce podwójne . Ceny są zależne od rodzaju i wielkości miejsca postojowego.

Kiedy nie trzeba płacić podatku za garaż?

Dla garażu wolnostojącego, stanowiącego budynek w świetle prawa budowlanego – 8,37 zł/m2. Garaż, który nie jest związany z gruntem (np. blaszany) i ma powierzchnię mniejszą niż 35 m2, nie podlega obowiązkowi podatkowemu, jako element architektury ogrodowej.

Czy najemca ma prawo do parkingu?

W umowie najmu najważniejsze jest, aby wskazać, iż najem dotyczy także miejsca postojowego. W przypadku takiego wskazania najemca ma prawo do jego używania.

Czy można podnająć garaż?

Podnajem i bezpłatne użyczenie

Najemca może podnająć daną rzecz lub przekazać ją do bezpłatnego użytkowania innej osobie tylko wówczas, gdy ma na to zgodę właściciela. Zatem w umowie warto o tym wspomnieć zarówno jeśli właściciel takiej zgody udziela (na jakich warunkach), jak i wówczas, gdy jest to niedopuszczalne.

Ile wynosi podatek od wynajmu mieszkania 2022?

Osoby, które zdecydują się na zamianę zapłacą za 2022 r. PIT od dochodów uzyskanych z najmu prywatnego według skali podatkowej. Tym samym skorzystają z obniżonej z 17% do 12% stawki podatku do kwoty 120 tys. zł.

Ile kosztuje miejsce parkingowe?

Ceny miejsc garażowych kształtują się od 25 tys. zł za miejsce standardowe do 36 tys. zł za miejsce podwójne . Ceny są zależne od rodzaju i wielkości miejsca postojowego.

Jak wyznaczyć miejsca parkingowe?

Do wyznaczania na jezdni obszarów przeznaczonych na postój pojazdów należy stosować linie P-18 lub P-19 – w zależności od przyjętego sposobu parkowania. Wraz z oznakowaniem poziomym należy zastosować oznakowanie pionowe wskazujące miejsce oraz sposób parkowania, do czego służą znaki D-18 i tabliczki T-30.

Jak tanio zrobić miejsce parkingowe?

W przypadku, gdy interesuje nas tańsze rozwiązanie, miejsce postojowe możemy wysypać żwirem. Nie przynosi to rezultatu najbardziej komfortowego, jednak nawet taki sposób skutecznie chroni podjazd przed zniszczeniem podczas dużego nasączenia gruntu.

Jaka jest różnica między parkingiem a miejscem postojowym?

Powszechnie można się również spotkać z tym, że pod pojęciem miejsca postojowego rozumie się miejsce w wielostanowiskowym lokalu garażowym wewnątrz budynku, a pod pojęciem miejsca parkingowego rozumie się wydzielone miejsce na parkingu przed budynkiem.

Umowa najmu miejsca parkingowego • Darmowe Wzory Dokumentów

Umowa, określająca warunki wynajmu miejsca postojowego oraz koszt wynajmu danego miejsca do parkowania

Umowa najmu miejsca postojowego

zawarta w ………………………. w dniu………………….. r.

pomiędzy

……………………………………………………………………………………………………………,

zamieszkałym w …………………………………… przy ul. ……………………………………, legitymującym się

dowodem osobistym nr ……………………………………., wydanym dnia …………. roku przez

……………………………………………………………………………., zwanym dalej Wynajmującym

a

…………………………………………………………….. zamieszkałym w ………………………………………. przy ul.

………………………………………………………, legitymująym się dowodem osobistym nr

…………………………………, wydanym dnia ……………………………… roku przez

………………………………………………………………………………,

zwanym dalej Najemcą,

o następującej treści:

§ 1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem miejsca postojowego położonego w

……………………………………………. przy ul. ……………………………………….. oznaczonego numerem ……………..

przeznaczonego do parkowania samochodu osobowego.

§ 2

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem miejsca postojowego wymienionego w § 1 niniejszej umowy.

§ 3

Wynajmujący przedstawia akt własności ww. nieruchomości do wglądu Najemcy.

§ 4

Przekazanie miejsca postojowego na rzecz Najemcy nastąpi na podstawie sporządzonego i podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

§ 5

Miejsce postojowe zostaje oddane Najemcy w stanie wykończonym i gotowym do eksploatacji.

§ 6

Strony zgodnie ustalają, iż Najemca będzie płacił Wynajmującemu czynsz w wysokości ………………………. (słownie:……………………….) zł powiększony o podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Strony ustalają, iż czynsz, o którym mowa w ust. 1 płatny będzie z góry do ……. dnia każdego miesiąca.

Czynsz płatny będzie na konto Wynajmującego w banku ……………………………………….,nr rachunku…………………………………………………………….

§ 7

Miejsce postojowe stanowiące przedmiot najmu użytkowane będzie przez Najemcę bez prawa dokonywania istotnych zmian w jego substancji.

§ 8

1. Najemca zobowiązuje się przez cały czas trwania najmu wykorzystywać miejsce postojowe zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego oddać miejsca postojowego osobie trzeciej w podnajem lub bezpłatne użytkowanie.

3. Wynajmujący zabrania mycia i czyszczenia samochodów oraz wykonywania wszelkich napraw w garażu podziemnym.

4. Najemca zobowiązuje się do:

a) przestrzegania obowiązujących przepisów administracyjno-porządkowych, budowlanych, przeciwpożarowych, sanitarnych, bhp oraz w zakresie ochrony środowiska a także stosowania się w tym zakresie do poleceń Wynajmującego,

b) utrzymywania czystości na miejscu postojowym i w jego otoczeniu.

§ 9

1. Najemca i osoby z nim związane ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w toku korzystania z wynajmowanego miejsca postojowego oraz za szkody wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów oraz zaleceń Wynajmującego.

2. Najemca we własnym zakresie ubezpiecza swoje mienie na wypadek kradzieży z włamaniem, zalania, pożaru, itp. Wynajmujący z w/w tytułu nie podnosi żadnej odpowiedzialności.

3. Najemcę obciążają koszty naprawy szkód na miejscu postojowym i w jego sąsiedztwie, tzn. w wyposażeniu, urządzeniach technicznych i instalacjach wynikłe z jego winy lub osóbz nim związanych.

§ 10

W czasie trwania umowy, każda ze stron może ją rozwiązać z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 11

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Najemca :

dopuszcza się opóźnienia z zapłatą czynszu lub opłat za dwa pełne okresy płatności,

używa miejsca postojowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, zwłaszcza powodujące jego zniszczenie lub uszkodzenie w tym jego wyposażenia, urządzeń technicznych i instalacji,

oddaje w podnajem miejsce postojowe osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego,

zakłóca swoją działalnością normy współżycia z pozostałymi najemcami.

§ 12

1. Najemca na zabezpieczenie należności względem Wynajmującego wynikających z niniejszej umowy, przed wydaniem przedmiotu najmu dokona wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu istniejących w dniu opuszczenia miejsca postojowego w kwocie ………………….. ( słownie: ……………………………………………………….) zł.

2. Kaucja wymieniona w ust. 1 przeznaczona jest na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego z tytułu wyrządzonych przez Najemcę szkód w przedmiocie najmu,pogorszenia stanu przedmiotu najmu, zaległości z tytułu czynszu, wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu najmu.

3. Z kaucji Wynajmujący może dokonać potrącenia należności z tytułów, o których mowa w§ 11, na co Najemca wyraża niniejszymzgodę.

4. W przypadku rozwiązania umowy najmu i zdania pilota /karty dostępu* do bramy wjazdowej, gdy Wynajmujący nie ma w stosunku do Najemcy żadnych roszczeń w dacie zwrotu przedmiotu najmu, kaucja wraz z odsetkami podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty zwrotu przedmiotu najmu lub od daty stwierdzenia protokołem braku podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

§ 13

Z kaucji zostaną potrącone bieżące i zaległe należności z tytułu czynszu występujące na dzień rozwiązania umowy najmu.

§ 14

1. Przekazanie ……….. szt. pilota/karty dostępu*do bramy wjazdowej następuje po wpłaceniu przez najemcę kaucji wymienionej w § 12 ust. 1.

2. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia pilota/karty dostępu*, wydanie nowego następuje po dokonaniu przez Najemcęwpłaty w wysokości aktualnego kosztu wykonania pilota.

§ 15

1. Po zakończeniu umowy Najemca jest zobowiązany zwrócić na podstawie końcowego protokołu zdawczo–odbiorczego miejsce postojowe Wynajmującemu w stanie niepogorszonym .

2. W przypadku nie wydania przedmiotu najmu w wyznaczonym terminie Wynajmujący obciąży byłego Najemcę opłatami w wysokości …………. % dotychczasowego czynszu.

§ 16

1. Najemca miejsce postojowe przeznacza na cele garażowania samochodu osobowego marki …………………….., model …………………….., o numerze rejestracyjnym …………………………….

2. W przypadku, gdy w momencie zawierania umowy Najemca nie doręczył ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, który ma być garażowany w przedmiocie najmu, zobowiązuje się on do dostarczenia tego dokumentu w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy pod rygorem jej rozwiązania przez Wynajmującego bez zachowania terminu wypowiedzenia.

§ 17

Najemca zobowiązany jest do każdorazowego powiadomienia Wynajmującego o zmianie swojego adresu.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 19

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Wynajmującego.

§ 21

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………….

Najemca

.….….…………………

Wynajmujący

* – niepotrzebne skreślić

Załącznik do umowy o najem miejsca postojowego w hali garażowej z dnia …………………………….. r.

Protokół zdawczo-odbiorczy

Sporządzony w …………………………………… w dniu ………………………….. r.

Wynajmujący – ………………………………………………., zamieszkały w ……………………………. ul.

…………………………………., legitymujący się dowodem osobistym seria ……… numer ………………..

przekazuje,

a Najemca – ………………………………………………………., zamieszkały w ……………………………….., ul.

…………………………………., legitymujący się dowodem osobistym seria ………. numer …………………

przejmuje miejsce postojowe będące przedmiotem najmu, oznaczone Nr ………………., o powierzchni

…………………….. znajdujące się w …………………………………….. przy ul. ……………………………

1. Wynajmujący wydaje Najemcy ……….. szt. pilota/karty dostępu*do bramy wjazdowej.

2. Inne ustalenia i potwierdzenia stron …………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

Podpisy stron protokołu :

………………………………………………………….

Wynajmujący

…………………………………………………

Najemca

* – niepotrzebne skreślić

miejsca postojowego: co zawiera? Wzór umowy

Przed podpisaniem umowy wynajmu garażu lub miejsca postojowego warto sprawdzić, czy zawiera ona wszystkie niezbędne informacje. Oto gotowy wzór umowy najmu garażu/miejsca postojowego.

Umowa najmu garażu lub miejsca garażowego zawierana jest pomiędzy wynajmującym-właścicielem i najemcą. Tak, jak każda umowa, powinna zawierać:

datę,

miejsce podpisania,

dane osobowe stron umowy:

imię i nazwisko,

adres zamieszkania,

PESEL,

serię i numer dowodu osobistego.

Jeśli stroną umowy jest firma, należy wpisać jej nazwę, siedzibę, numer NIP lub KRS oraz dane osoby reprezentującej firmę.

Umowa sprzedaży garażu – jak ją spisać? Wzór umowy (DOC/PDF)

Kolejnymi ważnymi zapisami w umowie wynajmu garażu są informacje dotyczące przedmiotu najmu, czyli:

numer miejsca garażowego,

adres lokalizacji – gdzie się znajduje przedmiot umowy,

oświadczenie wynajmującego, iż jest właścicielem miejsca.

W umowie powinna znaleźć się adnotacja o tym, że wynajmujący przedstawił dowód własności garażu, a najemca się z nim zapoznał i jest mu znany stan prawny przedmiotu najmu.

Umowa najmu garażu/miejsca parkingowego (osoba fizyczna) – PLIKI DO POBRANIA

Umowa najmu garażu/miejsca parkingowego (osoba fizyczna) – wzór (DOC)

Umowa najmu garażu/miejsca parkingowego (osoba fizyczna) – wzór (PDF)

Umowa najmu garażu/miejsca parkingowego (firma) – PLIKI DO POBRANIA

Umowa najmu garażu/miejsca parkingowego (firma) – wzór (DOC)

Umowa najmu garażu/miejsca parkingowego (firma) – wzór (PDF)

Umowa powinna zawierać także:

okres najmu,

koszt najmu,

sposób i terminy płatności,

dodatkowe warunki użytkowania garażu, jeśli takowe zostaną uzgodnione przez strony.

Jak zawsze umowa powinna być podpisana przez obie strony umowy oraz sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Pobierz inne nasze wzory umów sprzedaży:

Umowa sprzedaży samochodu

Umowa sprzedaży motocykla

Umowa sprzedaży motoroweru

Umowa sprzedaży przyczepy

Umowa sprzedaży ciągnika rolniczego

Umowa sprzedaży uszkodzonego samochodu

Umowa sprzedaży samochodu (dwóch kupujących)

Umowa sprzedaży (dwóch sprzedających)

Umowa sprzedaży (dwóch kupujących i dwóch sprzedających)

Umowa sprzedaży samochodu (polsko-ukraińska)

Umowa sprzedaży samochodu (polsko-niemiecka)

darmowy wzór z szerokim omówieniem

Umowa najmu miejsca garażowego zawierana między wynajmującym a najemcą uprawnia najemcę do parkowania swoim pojazdem na konkretnym miejscu postojowym w garażu. Pobierz darmowy wzór tej umowy i miej pewność, że wszystkie potrzebne i przydatne zapisy znajdą się w Twojej umowie najmu garażu.

Pobierz darmowy wzór umowy najmu garażu w formacie pdf i docx!

Na skróty Rozliczaj wygodnie swoją firmę online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia!

Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Rozliczaj podatki i ZUS przez internet!

Rozliczaj podatki i ZUS przez internet! Zapomnij co to Płatnik! Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Umowa najmu miejsca garażowego – obowiązkowe elementy

Umowa o najem miejsca garażowego, tak jak każda umowa zawierana pisemnie, powinna zawierać co najmniej:

datę i miejsce zawarcia,

oznaczenie stron zawierających umowę – oznaczenie to powinno umożliwiać ich identyfikację. Jeżeli stroną umowy jest osoba fizyczna, w umowie powinny zostać ujęte jej imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numer dowodu tożsamości, można również zamieścić numer PESEL, natomiast w przypadku przedsiębiorstw należy wpisać nazwę firmy, adres siedziby, numer identyfikacyjny NIP, REGON, ewentualnie numer wpisu KRS oraz osobę reprezentującą przedsiębiorstwo,

określenie miejsca garażowego, którego umowa najmu dotyczy – gdzie się znajduje, na jakiej ulicy, jaki posiada numer,

oznaczenie daty, od jakiej wynajem obowiązuje, czyli od kiedy najemca może korzystać z miejsca garażowego,

oznaczenie daty, na jaki umowa została zawarta,

wysokość miesięcznego czynszu, który będzie trafiał do wynajmującego wraz z określeniem, czy będzie on płatny gotówką, czy przelewem bankowym,

podpisy obu stron umowy.

Umowa najmu miejsca garażowego – co jeszcze warto w niej zawrzeć

Dodatkowo, przy zwieraniu umowy najmu miejsca garażowego, dobrze jest pamiętać o umieszczeniu takich zapisów w umowie jak:

określenie szczegółowych zasad obowiązujących w okresie najmu, np.: czy najemca może podnająć wynajęte miejsce,

określenie, czy wynajmujący wystawi najemcy fakturę,

informacja, że sprawy nieuregulowane w danej umowie regulują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Umowa najmu garażu – jak spisać i na co uważać?

opublikowano: 30 października 2021 autor: redakcja

Garaż lub indywidualne miejsce parkingowe to zabezpieczenie dla samochodu i ogromna wygoda dla jego właściciela. Zakup własnego to jednak duży wydatek, a wynajem wymaga odpowiedniej umowy. Sprawdź, jak ją sporządzić, by zaoszczędzić i bezpiecznie wynająć garaż.

Posiadanie własnego garażu lub wydzielonego miejsca parkingowego to luksus, na który nie każdy może sobie pozwolić. Swobodne i – co najważniejsze – bezpieczne parkowanie pojazdu to ogromne ułatwienie i wygoda, zarówno dla tych, którzy każdego dnia muszą korzystać z samochodu, jak i dla tych, którzy używają go jedynie od czasu do czasu.

Zakup garażu wiąże się jednak z dużym wydatkiem. Dlatego też warto zastanowić się nad wynajmem miejsca, w którym będziemy mogli spokojnie parkować swój samochód. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podpisując umowę najmu miejsca garażowego oraz jak zabezpieczyć samochód na wypadek szkody.

Jak powinna wyglądać umowa najmu miejsca garażowego?

Osoba, które decyduje się wynająć garaż albo miejsce postojowe w świetle prawa nie musi zawierać z najemcą pisemnej umowy regulującej taką transakcję. Podpisanie stosownych ustaleń w ramach umowy jest jednak sporym zabezpieczeniem, dla każdej ze stron umowy.

Jeśli pomiędzy Wynajmującym i Najemcą dojdzie do jakichkolwiek niezgodności, a nie mają oni podpisanej umowy, mogą pojawić się problemy z regulacją takich kwestii jak choćby termin udostępniania pomieszczenia, wysokość czynszu, czy okres wypowiedzenia. W związku z tym jest wskazane, by zawrzeć umowę w formie pisemnej. To pozwoli w sytuacji konfliktowej uniknąć niepotrzebnych niedomówień cy niejasności.

Umowa najmu miejsca garażowego powinna zawierać w sobie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące danych osobowych zainteresowanych transakcją stron oraz ustaleń w sprawie wynajmu. Umowa wynajmu miejsca garażowego powinna zawierać w sobie:

Dane osobowe strony zawierających umowę

Dane dotyczące przedmiotu umowy

Ustalenie dotyczące opłat za przedmiot najmu

Termin obowiązywania danej umowy

Podpisy Wynajmującego i Najemcy

Umowa najmu garażu a jego podnajem

Choć najczęściej garaż wynajmujemy z myślą o trzymaniu w nim własnego samochodu, zdarza się, że chcemy decydujemy się na taką transakcję, by podnająć go osobom trzecim. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?

Najrozsądniejsze wyjście to ustalenie zasad użytkowania miejsca garażowego oraz zawarcie tych ustaleń w umowie. Jeśli najemca planuje wynajmowanie garażu innym osobom, niezależnie od wynajmującego, w umowie powinna zostać zawarta specjalna klauzula, jak na przykład:

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatnie udostępniać osobom trzecim.

Taki zapis zabezpiecza jednak również drugą stronę. Najemca bowiem również może zawrzeć w umowie ustalenie, zgodnie z którym:

Przedmiot najmu nie jest i nie będzie przedmiotem podnajmu dla osób trzecich i nie będzie przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań Wynajmującego wobec osób trzecich podczas całego okresu najmu.

Wzór umowy najmu miejsca garażowego

Podczas spisywania jakiejkolwiek umowy zawsze warto skorzystać z gotowego wzoru. Wtedy masz pewność, że wszystkie rybryki są na miejscu i wpiszesz potrzebne dane. Wzór załączamy poniżej:

Jakie informacje powinna zawierać umowa najmu miejsca garażowego? Podobnie jak większość rzetelnych umów, także ta dotycząca najmu garażu musi zawierać w sobie kilka podstawowych informacji. Najważniejsze z nich to:

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Tytuł umowy

Dane osobowe osoby wynajmującego oraz najemcy:

Imię i nazwisko

Numer PESEL

Seria i numer dowodu potwierdzającego tożsamość (np. dowód lub paszport)

Adres zamieszkania

A co w przypadku firmy? Jeżeli najemcą jest przedsiębiorca, a nie osoba prywatna, konieczne będzie także podanie adresu firmy, jej numeru NIP oraz REGON.

Co więcej, podczas sporządzania umowy konieczne jest określenie przedmiotu najmu. W większości przypadków będzie nim miejsce garażowe lub garaż.

Dodatkowo podać należy dokładną lokalizację garażu, czyli ulice przy której się znajduje, miasto i numer nieruchomości. Można to zrobić na przykład w ten sposób:

Wynajmujący oświadcza

Że jest właścicielem miejsca garażowego położonego w ………. przy ulicy ……….oznaczonego numerem ….. przeznaczonego do parkowania samochodu osobowego. Przedstawia akt własności ww. nieruchomości do wglądu Najemcy. Przedmiot najmu nie jest i nie będzie przedmiotem podnajmu dla osób trzecich i nie będzie przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań Wynajmującego wobec osób trzecich podczas całego okresu najmu.

Ważne jest również określenie dokładnego okresu obowiązywania umowy. Wskazany musi zostać nie tylko czas wynajęcia, ale i jego termin końcowy. Oto przykładowy wzór tej części umowy:

Wynajmujący wynajmuje i oddaje w używanie najemcy z dniem ………. miejsce parkingowe nr ….. znajdującej się ………. Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani w bezpłatne użytkowanie osobom trzecim. (…)

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony/nieokreślony, z terminem wypowiedzenia w formie pisemnej. Termin wypowiedzenia zaczyna się od dnia ….. do dnia, w którym je złożono, jeśli nastąpiło do ….. do dnia tego miesiąca lub od ….. dnia następnego miesiąca, jeśli złożono je po ….. dniu miesiąca.

Niezwykle istotnym momentem jest także ustalenie wysokości czynszu za miejsce oraz określenie metody opłaty. W przypadku płatności elektronicznych, trzeba w tym miejscu wskazać nr konta bankowego odbiorcy oraz ewentualne dane do faktury. Oto przykład:

Strony niniejszej umowy ustalają miesięczny czynsz najmu w kwocie brutto ………. Strony ustalają, że czynsz miesięczny płatny będzie za miesiąc z góry najpóźniej do dnia ………. do rąk własnych/na konto bankowe nr ……….

Niezależnie od rodzaju i przedmiotu umowy, trzeba pamiętać, by została ona sporządzona w dwóch egzemplarzach – po jednym dla osoby wynajmującej i najemcy. Jakie dodatkowe punkty powinny mieścić się w każdej dobrej umowie?

Zabezpieczenie dla wynajmującego stanowi zapis, zgodnie z którym nie ponosi on odpowiedzialności prawnej ani finansowej, jeśli na wynajmowanym przez niego miejscu pojazd wynajmującego ucierpi, na przykład w wyniku pożaru, włamania, czy zalania. Ważne jest także zapisanie punktu, który mówi, że wszelkie sprawy nie zapisane w umowie w umowie będą rozwiązywana zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Warto również zaznaczyć, że zmiany i ewentualne aneksy do niniejszej umowy są ważne jedynie wtedy, gdy przedstawione zostaną w formie pisemnej.

Jeżeli w wynajmowanym miejscu pozostają jakiekolwiek wartościowe przedmioty Wynajmującego, taki spis również powinien zostać uwzględniony w umowie. Dokładna lista pojazdów, maszyn, urządzeń czy innych cennych przedmiotów pozostających w garażu musi zostać załączony do umowy.

Kto jest odpowiedzialny za ubezpieczenie miejsca garażowego?

Ubezpieczenie – jeśli nie uregulowano tego w inny sposób prawnie – jest obowiązkiem Wynajmującego. To osoba, która udostępnia garaż musi zadbać o jego właściwą ochronę na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia czy szkody. Pożar, powódź, a może włamanie? Szkody powstałe z tego tytułu leżą po stronie osoby wynajmującej.

Niemniej jednak, Wynajmujący może zawrzeć w umowie najmu paragrafy, które zdejmą z niego odpowiedzialność za szkody powstałe we wskazanych okolicznościach. Zapis taki powinien wyglądać następująco:

Wynajmujący zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu najmu od ognia i innych zdarzeń losowych na własny koszt.

Wynajmujący nie odpowiada za szkody wyrządzone pojazdowi Najemcy w wyniku zalania, ognia, włamania bądź…

Jak ubezpieczyć garaż i miejsce garażowe?

Choć nie każdy o tym wie, garaż lub miejsce garażowe może zostać objęte ochroną w ramach ubezpieczenia mieszkaniowego. Większość towarzystw ubezpieczeniowych za garaż uważa budynek, który nie nadaje się do celów mieszkalnych, służący do parkowania pojazdów. Jakie jeszcze kryteria musi spełniać pomieszczenie, aby ubezpieczyciel mógł uznać go za miejsce garażowe i objąć odpowiednią polisą?

Musi posiadać ściany, czyli tak zwane wydzielone przegrody budowlane

Jego przeznaczeniem musi być przechowywanie różnego rodzaju pojazdów mechanicznych

Wszelkie jego otwory, takie jak okna, drzwi, czy brama wjazdowa muszą być zamykane.

Decydując się na ubezpieczenie garażu, trzeba jednak pamiętać, że jego ochrona nie obejmuje zaparkowanego z nim pojazdu. Aby samochód stojący w garażu był odpowiednio zabezpieczony, trzeba wykupić odpowiednie ubezpieczenie, w tym przypadku OC i AC dla kierowcy.

Warto mieć na uwadze także to, że to jeśli miejsce garażowe stanowi bezpośrednią część budynku mieszkalnego objętego polisą, podlega ono pod to właśnie ubezpieczenie. W takiej sytuacji garaż można dodatkowo zabezpieczyć wybierając dodatkowe opcje do głównej polisy.

Garaże wolnostojące wymagają dodatkowej ochrony, którą zapewni osobna polisa. Ubezpieczenie domu i garażu w jednym, chroni bowiem ten ostatni jedynie w najszerszym znaczeniu, tj. jego mury i elementy stałe, jak na przykład instalacje, armaturę sanitarną, czy urządzenia techniczne. Nie są nim natomiast objęte pozostające w pomieszczeniu rzeczy, takie jak samochód czy narzędzia.

Garaż można jednak dodatkowo ubezpieczyć od włamania i kradzieży, przepięcia, aktów wandalizmu, czy stłuczenia szyb. Dodatkowo trzeba będzie także zapłacić za ochronę drzwi garażowych i napędu bramy.

Podsumowanie: Umowa najmu garażu nie musi, ale powinna zostać spisana w formie papierowej. Jest to zabezpieczenie dla każdej ze stron na wypadek ewentualnych, przyszłych niezgodności.

Podnajem wynajmowanego miejsca garażowego jest możliwy jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu tego w Wynajmującym oraz zawarciu w umowie specjalnej klauzuli, która takie postanowienie reguluje.

Umowa powinna zawierać w sobie podstawowe dane Najemcy i Wynajmującego, dane wynajmowanego pomieszczenia oraz pozostałe ustalenia regulujące zakres umowy.

Za ubezpieczenie garażu odpowiedzialna jest osoba wynajmująca. Dotyczy to jednak tylko garażu jako budynku.

Aby auto pozostawione w garażu było zabezpieczone, trzeba wykupić dodatkową polisę OC i AC.

Garaż przylegający do budynku mieszkalnego jest objęty ochroną z tytułu jego polisy.

Ubezpieczenie miejsca garażowego można dodatkowo rozszerzyć o elementy chroniące znajdujące się w nim rzeczy.

FAQ Czy każdy garaż można ubezpieczyć? Jeśli chodzi o ubezpieczenie z tytułu polisy mieszkaniowej, nie obejmuje ono garaży blaszanych. Ochrona nie dotyczy także garażu znajdującego się w budowie, w tym nie ma dachu, okien, czy bramy wjazdowej. Czy garaż musi posiadać zabezpieczenia, aby mógł zostać ubezpieczony? Tak. Jeśli chcemy wykupić ubezpieczenie garażu, musimy zadbać o wyposażenie go w odpowiednie zamki, na przykład antywłamaniowe. Co ubezpieczyciel rozumie przez garaż? Za garaż uznaje się: budynek ulokowany w bryle domu, wolnostojącą konstrukcję umiejscowioną na terenie posesji, garaż podziemny lub budynek szeregowy znajdujący się poza posesją. Warto pamiętać, by przed zakupem polisy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) wybranego towarzystwa. Czym jest garaż w polisie mieszkaniowej? Garaż, który może podlegać pod ubezpieczenie mieszkaniowej jest budynkiem niemieszkalnym trwale związany z gruntem, przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych.

Umowa wynajmu garażu lub miejsca postojowego. Zobacz, co powinna zawierać

Co trzeba wpisać w umowie wynajmu garażu lub miejsca postojowego?

Można ją sporządzić “na kolanie” wpisując podstawowe informacje, jakie zawsze umieszcza się zawierając jakąkolwiek umowę. Warto to jednak usystematyzować i skupić się na detalach, które w trudnych sytuacjach pozwolą ominąć sąd. Dlatego podpowiadamy, co trzeba, a co warto wpisać w jej treść.

W umowie wynajęcia garażu lub miejsca postojowego koniecznie zapisz:

Datę i miejsce zawarcia umowy.

Oznaczenie stron umowy – dane osób, które ją zawierają, pozwalające na identyfikację tych osób. W przypadku zawarcia umowy z firmą, wpisuje się dane ją identyfikujące (NIP, REGON).

Dokładne określenie przedmiotu umowy, czyli miejsca garażowego lub postojowego (lokalizacja, numer).

Określenie czasu trwania umowy – data rozpoczęcia i zakończenia wynajmu lub wynajem na czas nieokreślony. Wówczas trzeba wpisać okres wypowiedzenia.

Wysokość czynszu i sposób zapłaty (gotówka, przelew) oraz termin płatności.

Sposób udokumentowania zapłaty czynszu, jeżeli ma być realizowany gotówką.

Podpisy stron umowy.

Zobacz również: Opony całoroczne czy sezonowe – które wybrać?

Wzór umowy wynajmu miejsca garażowego lub postojowego do pobrania

W udostępnionej przez nas umowie możecie dokonywać zmian i korzystać z niej w sposób dowolny. Najlepiej wydrukować dokument obustronnie. Jest to umowa, którą można uznać za standardową. Natomiast możecie zawarte w niej punkty modyfikować, by dostosować je do własnych potrzeb.

Co warto zawrzeć w umowie wynajmu miejsca garażowego?

Na pewno powinniście określić zasady korzystania z garażu. Jeżeli znajduje się w nim licznik energii elektrycznej i jest możliwość korzystania z prądu, warto na umowie wpisać wskazanie licznika w dniu wynajmu. Oczywiście w garażu zwykle korzysta się z prądu okazjonalnie, a koszt w skali roku może wynieść kilkanaście złotych.

Jednak jeżeli najemca posiada auto hybrydowe typu plug-in lub elektryczne, rachunek może sięgnąć kilkuset złotych, a nawet sum czterocyfrowych.

Co warto zawrzeć w umowie wynajmu miejsca postojowego?

O ile garaż ma wyraźnie wyodrębnione miejsce postojowe i rzadko zagląda do niego ktoś obcy, o tyle miejsce postojowe, na przykład na osiedlu, stanowi jedynie fragment terenu, bardzo często przylegający do innego miejsca postojowego. Dlatego należy korzystać z niego trochę ostrożniej. Ostrożniej trzeba też spisać umowę.

Zawrzeć w niej warto nie tylko zasady korzystania, ale także określić odpowiedzialność za to miejsce. Przykład? Jeżeli z samochodu wyleje się olej, to kto ma posprzątać? Wynajmujący czy najemca?

Kto odpowie za auto postawione na linii, uniemożliwiające korzystanie z samochodu osobie posiadającej miejsce postojowe obok? O takie szczegóły powinien zatroszczyć się wynajmujący.

Sprawdź, czy możesz wynająć miejsce postojowe lub garażowe

Są dwa sposoby korzystania z takich miejsc. Pierwszy polega na wykupieniu praw do w pełni swobodnego korzystania z garażu na tej samej zasadzie co z mieszkania należącego do dewelopera lub spółdzielni.

I choć taki garaż/miejsce postojowe nie jest dosłownie własnością osoby (nie może go na przykład zburzyć), to może wynająć komuś takie miejsce lub nawet odsprzedać prawo do korzystania.

Drugi rodzaj to prawo do korzystania wyłącznie przez osobę, która to je kupiła. Wówczas taki właściciel nie zawsze ma prawo do wynajęcia miejsca postojowego komuś innemu, co powinno zostać sprawdzone i ewentualnie uzgodnione na piśmie. Również warto określić w umowie, czy wynajęte miejsce postojowe najemca może podnająć innej osobie.

Pomóż nam tworzyć Autokult!

VAT na najem miejsca postojowego w garażu i mieszkania

Pytanie podatnika: Czy czynsz najmu miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym wynajmowanych wraz z lokalami mieszkalnymi jest zwolniony z podatku VAT? Czy czynsz najmu miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym wynajmowanych osobno tzn. bez jednoczesnego najmu lokalu mieszkalnego jest zwolniony z podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 października 2014r. (data wpływu 21 października 2014r.), uzupełnionym pismem z 19 stycznia 2015r. (data wpływu 27 stycznia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla:

czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym wraz z najmem lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe,

czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym bez jednoczesnego najmu lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym wraz z najmem lokalu mieszkalnego oraz czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym bez jednoczesnego najmu lokalu mieszkalnego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 stycznia 2015r. (data wpływu 27 stycznia 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 stycznia 2015r. znak: IBPP2/443-1048/14/ICz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statut. Zgodnie z zapisem art. 1 ust. 2, 3, 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami oraz zapisami statutu spółdzielnia realizuje przedmiot swojej działalności poprzez:

budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności oraz w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tym budynku lokali;

zarządzanie nieruchomościami – tak stanowiącymi jej własność oraz własność członków, nabytą od spółdzielni w trybie przepisów ustawy o spółdzielniach, jak też niestanowiących jej mienia lub mienia jej członków na podstawie zawartych umów z właścicielami nieruchomości.

Spółdzielnia Mieszkaniowa (…) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, w rejestrze nr …… w Sądzie Rejonowym. Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem VAT z tytułu działalności gospodarczej w zakresie usług najmu, dzierżawy oraz prowadzonych inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz działalności związanej gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi, która to działalność jest zwolniona z podatku VAT.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest m.in. budowa, sprzedaż i wynajem lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi lokale mieszkalne i miejsca postojowe były wybudowane na zasadzie deweloperskiej. W celu ułatwienia nabywcom zakupu lokali mieszkalnych i miejsc postojowych Spółdzielnia wprowadziła do swojej oferty możliwość ich ratalnej sprzedaży. Nabywca podpisuje dwie umowy – przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego na okres maksymalnie do 30 lat i jednocześnie umowę najmu lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego, która umożliwia mu korzystanie z lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w okresie spłacania rat – kiedy jeszcze nie jest właścicielem nieruchomości. Na podstawie ww. umowy najmu najemca zobowiązuje się pokrywać koszty faktycznego utrzymania lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym tj. eksploatację, zarządzanie, ubezpieczenie budynku, fundusz remontowy, wieczyste użytkowanie, podatek od nieruchomości, media i godziwy zysk Spółdzielni – obliczony wg stawki WIBOR.

W sensie prawnym w lokalach na zasadzie najmu nie jest ustanowiona odrębna własność lokalu. Do 30 września 2014r. Spółdzielnia wzorując się na interpretacji indywidualnej nr IPPP1/443-156/14-3/AS wydanej w podobnej sprawie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 10 kwietnia 2014r. nie naliczała podatku VAT za najem miejsc postojowych wynajmowanych razem z lokalami mieszkalnymi.

Czynsz najmu lokalu przeznaczonego wyłącznie na cele mieszkalne wykazywany jest jako sprzedaż zwolniona z VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT).

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił, że:

1.Z umowy najmu wynika, że najemca z tytułu korzystania z przedmiotu najmu zobowiązuje się do zapłaty wynajmującemu miesięcznego czynszu najmu, który jest skalkulowany na podstawie:

kosztów faktycznego utrzymania lokalu na które składają się w szczególności opłaty z tytułu eksploatacji, zarządzania, ubezpieczenia budynku, funduszu remontowego, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania działek oraz opłaty za media; zysku liczonego jako koszt pieniądza zaangażowanego przez Spółdzielnię w celu wybudowania lokalu, obliczonego na postawie 3 miesięcznej stawki WIBOR od niespłaconej części ceny. Najemca opłaca więc czynsz najmu bez opłat dodatkowych. Umowa precyzuje tylko na jakiej podstawie został skalkulowany ten czynsz najmu.

2.Lokale wraz z miejscem postojowym są wynajmowane wyłącznie na cele mieszkaniowe.

3.Z umowy najmu lokalu mieszkalnego wynika, że lokal jest wykorzystywany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych.

4.Media – centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda dostarczane są do lokali i rozliczane z najemcami za pośrednictwem Spółdzielni w ramach umowy najmu lokalu. Jedynym medium, w zakresie, którego najemca lokalu mieszkalnego podpisuje umowę bezpośrednio z dostawcą jest energia elektryczna.

5.Lokale mieszkalne i miejsca postojowe nie są objęte jedną księgą wieczystą.

6.Jest możliwym wynajęcie osobno miejsca postojowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z 19 stycznia 2015r.):

Czy czynsz najmu miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym wynajmowanych wraz z lokalami mieszkalnymi jest zwolniony z podatku VAT? Czy czynsz najmu miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym wynajmowanych osobno tzn. bez jednoczesnego najmu lokalu mieszkalnego jest zwolniony z podatku VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z 19 stycznia 2015r.):

Zdaniem Spółdzielni najem miejsca postojowego wraz z lokalem mieszkalnym jest połączony z najmem lokalu mieszkalnego w taki sposób, że najemca nie byłby zainteresowany najmem samego miejsca postojowego w przypadku, gdyby nie korzystał z lokalu mieszkalnego. Dlatego pozostaje on w ścisłym związku z wynajmem lokalu mieszkalnego. W takim przypadku opłatę za najem miejsca parkingowego należy traktować jako opłatę należną z tytułu świadczenia usług najmu lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym dla opłat za najem miejsca postojowego wynajmowanego wraz z lokalem mieszkalnym należy stosować opodatkowanie podatkiem VAT wg stawki przewidzianej dla samej usługi najmu lokalu mieszkalnego przeznaczonego wyłącznie na cele mieszkalne – zw, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Koszty bezpośrednio związane z zasadniczą usługą jaką jest najem lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem wyłącznie na cele mieszkaniowe, zwiększają łączną kwotę należną transakcji. Takim kosztem bezpośrednio związanym z usługą zasadniczą jest najem miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym znajdującym się w budynku.

Zdaniem Spółdzielni najem samego miejsca postojowego, który nie byłby połączony z najem lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu wg stawki podstawowej VAT 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego w zakresie stawki podatku dla:

czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym wraz z najmem lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe,

czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym bez jednoczesnego najmu lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez świadczenie usług stosownie do art. 8 ust. 1 tej ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wynajmującego, jak i najemcę – określone przepisami obowiązki. Jak wynika z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, przy czym – jak wynika z § 2 tego samego artykułu – czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. A zatem umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie lokalu przez jego najemcę.

Podstawowa stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Z ww. przepisu wynika, że zwolnieniu od podatku podlega świadczona na własny rachunek usługa wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym co istotne, na cele mieszkaniowe. Zatem przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące:

świadczenie usługi na własny rachunek, charakter mieszkalny nieruchomości, mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

Zaistnienie wszystkich powyższych przesłanek skutkuje zastosowaniem zwolnienia od podatku. Brak któregokolwiek z powyższych elementów nie pozwala na zastosowanie zwolnienia.

Zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy, nie zawierają definicji zarówno lokalu mieszkalnego, pomieszczeń pomocniczych oraz lokalu użytkowego.

Definicję lokalu mieszkalnego zawiera natomiast art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Zgodnie z nim samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Ponadto ustawa o własności lokali w ust. 4 powołanego artykułu stanowi, iż do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnice, strych, komórka, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.

Jednocześnie Minister Infrastruktury w § 3 pkt 14 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) określił, że lokalem użytkowym jest jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

Pod pojęciem pomieszczenia technicznego – zgodnie z § 3 pkt 12 wskazanego wyżej rozporządzenia – należy rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku, natomiast przez pomieszczenie gospodarcze – pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych (§ 3 pkt 13 cyt. rozporządzenia).

Ponadto zgodnie z objaśnieniami zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) część mieszkaniowa budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie).

Z powyższego wynika, iż dodatkowe pomieszczenia, np. pomieszczenia wózkowni, piwnic, które co do zasady mogą przynależeć do lokalu mieszkalnego, nie powinny być traktowane jako lokal użytkowy, gdyż stanowią pomieszczenia gospodarcze lokalu mieszkalnego, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, przeznaczone do przechowywania materiałów, przedmiotów, opału lub produktów żywnościowych użytkowników lokalu.

Natomiast garaż, nie mieści się ani w pojęciu pomieszczenia technicznego, ani pomieszczenia gospodarczego. Zatem należy uznać, że stanowi lokal użytkowy. W związku z powyższym, garaż nie stanowi lokalu mieszkalnego ani pomieszczenia pomocniczego służącego bezpośredniemu zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotem działalności spółdzielni jest m.in. budowa, sprzedaż i wynajem lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi lokale mieszkalne i miejsca postojowe były wybudowane na zasadzie deweloperskiej. W celu ułatwienia nabywcom zakupu lokali mieszkalnych i miejsc postojowych Spółdzielnia wprowadziła do swojej oferty możliwość ich ratalnej sprzedaży. Nabywca podpisuje dwie umowy – przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego na okres maksymalnie do 30 lat i jednocześnie umowę najmu lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego, która umożliwia mu korzystanie z lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w okresie spłacania rat – kiedy jeszcze nie jest właścicielem nieruchomości. Na podstawie ww. umowy najmu najemca zobowiązuje się pokrywać koszty faktycznego utrzymania lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym tj. eksploatację, zarządzanie, ubezpieczenie budynku, fundusz remontowy, wieczyste użytkowanie, podatek od nieruchomości, media i godziwy zysk spółdzielni – obliczony wg stawki WIBOR.

Z umowy najmu wynika, że najemca z tytułu korzystania z przedmiotu najmu zobowiązuje się do zapłaty wynajmującemu miesięcznego czynszu najmu, który jest skalkulowany na podstawie kosztów faktycznego utrzymania lokalu na które składają się w szczególności opłaty z tytułu eksploatacji, zarządzania, ubezpieczenia budynku, funduszu remontowego, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania działek oraz opłaty za media, zysku liczonego jako koszt pieniądza zaangażowanego przez spółdzielnię w celu wybudowania lokalu, obliczonego na postawie 3 miesięcznej stawki WIBOR od niespłaconej części ceny. Najemca opłaca więc czynsz najmu bez opłat dodatkowych. Umowa precyzuje tylko na jakiej podstawie został skalkulowany ten czynsz najmu. Lokale wraz z miejscem postojowym są wynajmowane wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Z umowy najmu lokalu mieszkalnego wynika, że lokal jest wykorzystywany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych. Lokale mieszkalne i miejsca postojowe nie są objęte jedną księgą wieczystą. Jest możliwym wynajęcie osobno miejsca postojowego.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz opis sprawy należy wyjaśnić, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług jednym z kluczowych kryteriów zastosowania właściwej stawki podatku dla czynności najmu miejsc postojowych (garaży) jest sposób ich wykorzystania (użytkowania) przez wynajmujących.

Należy zatem stwierdzić, że Wnioskodawca w przypadku zawarcia umów, których przedmiotem będzie wynajem łącznie lokalu mieszkalnego miejscem postojowym będzie miał prawo do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy jedynie do usługi wynajmu lokalu mieszkalnego. Zwolnienie nie będzie miało zastosowania w stosunku do miejsca postojowego. W przypadku świadczenia usług wynajmu miejsca postojowego nie jest spełniona przesłanka stanowiąca o charakterze wynajmowanej nieruchomości. Hala garażowa, w której znajduje się miejsce postojowe nie jest lokalem o charakterze mieszkalnym lecz lokalem o charakterze użytkowym, służącym, co do zasady, do przechowywania pojazdu. Hala garażowa nie stanowi również pomieszczenia pomocniczego oraz gospodarczego służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Reasumując należy wskazać, że:

czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym wraz z najmem lokalu mieszkalnego winno być opodatkowane w następujący sposób: najem lokalu mieszkalnego będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, natomiast najem miejsca postojowego będzie opodatkowane w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy;

czynności najmu miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym bez jednoczesnego najmu lokalu mieszkalnego będzie opodatkowane w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Wobec powyższego:

stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 1 w piśmie z 19 stycznia 2015r. jest nieprawidłowe.

stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2 w piśmie z 19 stycznia 2015r. jest prawidłowe.

Ponadto zauważyć należy, że w interpretacji indywidualnej, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 10 kwietnia 2014 r. nr IPPP1/443-156/14-3/AS, na którą powołuje się Wnioskodawca, organ wskazał, że cyt. „W analizowanej sytuacji niewątpliwie najem miejsca postojowego i garażu jest świadczeniem samodzielnym i odrębnym od usługi najmu lokalu mieszkalnego. Należy zauważyć w przypadku mediów, jak energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz śmieci nieruchomość mieszkaniowa musi być w nie wyposażona, gdyż warunkuje to mieszkaniowe wykorzystanie samej nieruchomości. Bez zapewnienia mediów w lokalach mieszkalnych właściwe korzystanie z nich jest niemożliwe, gdyż są one niezbędne do funkcjonowania określonego lokalu. Natomiast zapewnienie miejsca postojowego i garażu nie musi bezwzględnie towarzyszyć korzystaniu z danego lokalu. Mimo że najem miejsca postojowego czy garażu towarzyszy korzystaniu z najmowanego obiektu, to nie jest to świadczenie niezbędne do korzystania z tego obiektu. Tym samym nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że najem garażu/miejsca postojowego łącznie z najmem lokalu mieszkalnego stanowi świadczenie kompleksowe. W konsekwencji najem garażu i miejsca postojowego jako świadczenie niezależne i odrębne od usługi najmu lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.”

Zatem należy uznać, że kwestia opodatkowania czynności najmu miejsca postojowego została rozstrzygnięta w taki sam sposób jak w niniejszej interpretacji.

Wobec powyższego należy zauważyć, że Wnioskodawca wywiódł błędne wnioski z ww. interpretacji z 10 kwietnia 2014 r. nr IPPP1/443-156/14-3/AS.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna z 5 lutego 2015 r., nr IBPP2/443-1048/14/ICz – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Hasła tematyczne: vat, wynajem, garaż, najem, mieszkanie, opodatkowanie, lokal, miejsce garażowe

jak ją spisać i co powinna zawierać

Nie masz miejsca, gdzie możesz zaparkować samochodem? A może posiadasz garaż, który stoi pusty? Wynajem to dzisiaj chętnie wybierana opcja przez obie strony. Zanim jednak odbierzesz lub przekażesz kluczyki, podpisz umowę najmu garażu. Jak powinna ona wyglądać i czego nie może w niej zabraknąć?

Po co Ci umowa najmu garażu?

Nie zawsze chce nam się podpisywać umowę między dwiema osobami fizycznymi. Dotyczy to zwłaszcza niewielkich zobowiązań i niskich sum. Zdarza się jednak, że 100 zł płacone raz na miesiąc zamienia się w 10 000 zł, a wynajmujący lub najemca postawi Cię w niekorzystnej sytuacji. Jak to możliwe?

Wyobraź sobie, że wynajmujesz garaż od drugiej osoby. Nie płacisz za niego dużo, bo około 200 złotych na miesiąc. Wszystko przebiega sprawnie, aż do momentu, kiedy właściciel postanawia użyczyć miejsca komuś innemu. Tracisz nagle całą powierzchnię lub jej część. Na dodatek nie możesz nic powiedzieć, bo Twoje prawa nie były spisane.

Może również wydarzyć się wypadek i pęknie rura, która zaleje cały garaż i uszkodzi w nim sprzęt. Kto wtedy poniesie odpowiedzialność?

Postaw się także w roli wynajmującego. Bez umowy najmu garażu nie ma często jak dochodzić swoich praw i zabezpieczyć garaż przed zniszczeniem. Ponadto nie można wypowiedzieć komuś wynajmu zgodnie z prawem, kiedy druga osoba naraża nas na straty.

Jak spisać umowę najmu garażu?

Spisanie umowy najmu garażu to nie jest pracochłonny wysiłek. Tak naprawdę wystarczą podstawowe dane, a także informacje, aby napisać taki dokument. Będzie on zabezpieczeniem na wypadek problemów, a także wyjaśni wątpliwości obu stron dotyczące wynajmu.

Na początek potrzebujesz danych osobowych – wynajmującego i najemcy:

imię i nazwisko;

numer dowodu;

adres zamieszkania;

numer pesel.

Kiedy stroną w tej umowie jest firma, zamiast danych osobowych podajesz:

nazwę firmy;

adres siedziby;

NIP;

W treści umowy zawrzyj takie informacje jak jej przedmiot – co dokładnie wynajmujesz. Określ zatem, czy jest to garaż, czy miejsce postojowe. Podaj także jego adres, numer i pozostałe informacje o jego lokalizacji.

Niezbędne jest również, aby określić czas trwania umowy najmu garażu. Wpisz nie tylko datę zawarcia, ale także jej koniec lub podaj czas nieokreślony.

Kolejnym elementem jest napisanie kwoty, która będzie płacona za wynajęcie garażu. Doprecyzuj także, czy ma być to gotówka, czy przelew. Kiedy chcesz otrzymywać pieniądze na rachunek, podaj jego numer.

Umowa najmu garażu powinna także potwierdzać, że jesteś jego właścicielem i masz na to dowód. To także miejsce na to, aby zastrzec możliwość udostępniania miejsca osobom trzecim. Dotyczy to zarówno wynajmującego, jak i najemcy.

Czego nie może zabraknąć?

Masz gotową podstawową umowę najmu. Zawiera ona dane osobowe obu stron, a także wysokość opłat i czas trwania. Wiesz jednak, że życie nie mija bez przygód. Warto zatem zabezpieczyć się na przykre niespodzianki.

Ubezpieczenie garażu

W umowie możesz określić odpowiedzialność za szkody, jakie nie są spowodowane z Twojej winy. Pomyśl także o ubezpieczeniu. Będzie ono chroniło Cię na wypadek kradzieży i włamania. Pamiętaj, że wykupienie polisy leży po stronie wynajmującego i może uchronić od wysokich kosztów i roszczeń ze strony najemcy.

Lista wartościowych przedmiotów

Jeśli jesteś właścicielem garażu i przechowujesz w nim różne rzeczy, a jednocześnie wynajmujesz tę przestrzeń, spisz przedmioty, które są dla Ciebie wartościowe. Pozwoli to na upewnienie się przy odbiorze, że niczego nie brakuje.

Okres wypowiedzenia

Niezależnie od rodzaju umowy obie ze stron mają prawo od niej odstąpić. Ustal zatem okres wypowiedzenia, z którego najemca będzie mógł skorzystać, aby wcześniej zrezygnować z najmu. W szczególnych przypadkach można wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Podsumowanie

Kiedy prawie każdy z nas ma samochód, wynajęcie garażu lub miejsca parkingowego może być koniecznością. Aby obie strony były zabezpieczone, skorzystaj z umowy najmu garażu. Podpisany dokument uchroni Cię od nagłych wypadków i przykrych niespodzianek.

Umowa najmu miejsca garażowego – darmowy wzór z omówieniem

Umowa najmu miejsca garażowego pozwala najemcy parkować pojazd w wyznaczonym miejscu postojowym należącym do wynajmującego. Podpowiadamy, jak skonstruować umowę najmu garażu, aby podczas zawierania transakcji mieć pewność, że wszystko odbywa się zgodnie z przepisami.

W umowie najmu miejsca garażowego warto zawrzeć zasady dotyczące użytkowania garażu przez Najemcę, a także obowiązki Wynajmującego z tytułu najmu.

Pobierz darmowy wzór umowy miejsca garażowego

Pobierz wzór umowy

Umowa najmu miejsca garażowego – co musi zawierać?

Umowa najmu miejsca garażowego, tak jak każda inna umowa pisemna, powinna zawierać:

datę i miejsce zawarcia umowy;

dane obu stron podpisujących umowę, umożliwiające ich identyfikację (imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery dowodu osobistego, PESEL (a w przypadku firm: imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę, adres siedziby firmy, NIP i REGON)

Oprócz powyższych informacji, konieczne jest także określenie, gdzie znajduje się garaż, którego dotyczy umowa najmu, a więc podanie informacji tj. miasto, nazwa ulicy, numer.

Następnym priorytetem jest podanie daty, od jakiej umowa obowiązuje, czyli terminu, od którego Najemca może rozpocząć korzystanie z miejsca garażowego. Jeżeli jest to umowa najmu terminowego, wyraźnie określmy także, kiedy dobiega końca oraz czy możliwe jest jej wcześniejsze wypowiedzenie. Można to zrobić w następujący sposób:

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z …………………………… terminem wypowiedzenia w formie pisemnej. Termin wypowiedzenia biegnie od dnia ……. dnia miesiąca – w którym wypowiedzenie zostało złożone, jeśli nastąpiło to do ……. dnia tego miesiąca lub od ……. dnia następnego miesiąca, jeśli wypowiedzenie zostało złożone po …… dniu miesiąca.

Umowa najmu miejsca garażowego – informacje dodatkowe

W umowie najmu koniecznie trzeba wskazać wysokość miesięcznego czynszu za wynajem garażu, który Najemca zobowiązuje się opłacać Wynajmującemu. Warto również zaznaczyć sposób dokonywania opłat – w gotówce czy przelewem bankowym. W przypadku drugiego wariantu wpiszmy numer konta bankowego, na który należy wpłacić należność.

Do umowy najmu garażu warto wpisać także sposób potwierdzania wpłat, np. za pomocą faktury.

WAŻNE!

Umowa najmu garażu powinna być stworzona w dwóch identycznych egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron i przez każdą stronę podpisana.

Co z podnajmem miejsca garażowego kolejnej osobie?

W umowie najmu miejsca garażowego warto zawrzeć zasady dotyczące użytkowania garażu przez Najemcę, a także obowiązki Wynajmującego z tytułu najmu.

Szczególnie ważnym aspektem jest, czy Najemca może podnająć wynajęty garaż osobom trzecim. Jeżeli Wynajmującemu zależy, aby takie sytuacje nie miały miejsca, warto w umowie zawrzeć klauzulę:

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatnie udostępniać osobom trzecim.

To samo może zrobić Najemca, jeśli chce mieć pewność, że podczas całego okresu najmu Wynajmujący nie będzie podnajmował garażu, ani jego części, osobom trzecim. Wtedy powinien zadbać o zapis w umowie:

Przedmiot najmu nie jest i nie będzie przedmiotem podnajmu dla osób trzecich i nie będzie przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań Wynajmującego wobec osób trzecich podczas całego okresu najmu.

Jeżeli w wynajmowanym garażu znajdują się jakieś cenne przedmioty Wynajmującego, np. maszyny czy urządzenia, dobrze jest spisać to mienie, a jego listę załączyć do umowy.

Ponieważ nie sposób zamieścić w umowie wszystkich niezbędnych zapisów, dlatego na końcu umowy najmu miejsca garażowego warto pamiętać o klauzuli:

Sprawy nieuregulowane w danej umowie regulują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Kto ma ubezpieczyć miejsce garażowe i garaż?

Garaż to miejsce, w którym nie tylko przechowuje się auto, ale i często wykonuje różnego typu prace, a ponadto garaż narażony jest na włamania oraz akty wandalizmu, w umowie najmu warto również zawrzeć klauzulę dotyczącą ubezpieczenia nieruchomości.

Ubezpieczenie garażu spoczywa po stronie Wynajmującego, to on powinien zadbać o to, aby miejsce garażowe było chronione na wypadek nagłej szkody, np. pożaru. Warto to zrobić, aby uniknąć niepotrzebnych sporów finansowych z Najemcą.

Jednocześnie Wynajmujący, poprzez odpowiedni zapis w umowie, może uchronić się przed kosztami związanymi z uszkodzeniem auta Najemcy przechowywanego w garażu. Klauzulę mówiącą o tym można w umowie zamieścić w następujących sposób:

Wynajmujący zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu najmu od ognia i innych zdarzeń losowych na własny koszt.

Wynajmujący nie odpowiada za szkody wyrządzone pojazdowi Najemcy w wyniku zalania, ognia, włamania bądź…

Jak ubezpieczyć miejsce garażowe i garaż?

Miejsce garażowe i garaż możemy chronić finansowo z polisy mieszkaniowej, ale nie w każdym przypadku. Za szkody powstałe w miejscu garażowym – nie z naszej winy – odpowiada sprawca zdarzenia, a w razie innych przyczyn, np. wybuchu czy zalania administracja budynku.

Z ubezpieczeniem garażu jest nieco inaczej. Możemy chronić garaż jako budynek i przedmioty, które znajdują się w nim, także samochód – do ustalonej kwoty typu 20 000 zł. Ubezpieczenie dotyczy garażu z fundamentami – w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojącego. Tym samym z odpowiedzialności TU wyłączone są garaże blaszane.

Aby ubezpieczyć garaż, wystarczy najpierw ubezpieczyć główną nieruchomość (dom lub mieszkanie). Warto pamiętać, że nie wszystkie ryzyka dla głównej nieruchomości są dostępne także dla garażu i mienia, które się w nim znajduje.

Ubezpieczenie w wariancie rozszerzonym może – zależnie od naszego wyboru – zabezpieczać garaż także na wypadek kradzieży z włamaniem, wandalizmu, przepięcia, stłuczenia elementów szklanych.

Elementy garażu, takie jak siłowniki stanowiące napęd bramy lub drzwi garażowe, są zwykle w polisie dodatkowo płatne.

Zgodnie z zasadami towarzystw ubezpieczeniowych, garaż to budynek niemieszkalny przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych. Lecz to nie wystarczy, aby nieruchomość została przez ubezpieczyciela uznana za garaż. Musi on spełniać także kilka kryteriów:

posiadać wydzielone przegrody budowlane (ściany);

wszelkie otwory w nieruchomości muszą być zamykane (okna, drzwi, bramy wjazdowe i wyjazdowe);

przeznaczeniem nieruchomości musi być przechowywanie pojazdów mechanicznych.

PAMIĘTAJ!

Ubezpieczenie garażu z reguły nie chroni znajdującego się w nim samochodu. Aby zabezpieczyć auto, należy wykupić polisę OC/ Ubezpieczenie garażu z reguły nie chroni znajdującego się w nim samochodu. Aby zabezpieczyć auto, należy wykupić polisę OC/ AC dla kierowcy.

Gdzie kupić ubezpieczenie garażu?

Garaż ubezpieczymy w większości towarzystw. Ochrona garażu dostępna jest także w porównywarce ubezpieczeń nieruchomości na rankomat.pl. Wystarczy wybrać w kalkulatorze online parametry dla ubezpieczanego domu i mieszkania, a następnie w szczegółach wyników kalkulacji upewnić się czy garaż wlicza się do chronionego mienia. W 1 kalkulacji można sprawdzić nawet ponad 20 ofert polis mieszkaniowych.

Ważne informacje 1. W umowie najmu garażu niezbędne jest dokładne określenie, jaki obiekt jest przedmiotem najmu – podajmy miasto, ulicę i numer garażu 2. W umowie najmu miejsca garażowego warto zamieścić informacje o potwierdzeniach wpłat za najem, np. za pomocą faktury 3. Dobrze jest zastrzec w umowie, czy garaż może być podnajmowany osobom trzecim 4. Wynajmujący powinien pomyśleć o ubezpieczeniu garażu, który wynajmuje – można to zrobić w ramach polisy na dom

Umowa najmu garażu – jak spisać i na co uważać?

opublikowano: 30 października 2021 autor: redakcja

Garaż lub indywidualne miejsce parkingowe to zabezpieczenie dla samochodu i ogromna wygoda dla jego właściciela. Zakup własnego to jednak duży wydatek, a wynajem wymaga odpowiedniej umowy. Sprawdź, jak ją sporządzić, by zaoszczędzić i bezpiecznie wynająć garaż.

Posiadanie własnego garażu lub wydzielonego miejsca parkingowego to luksus, na który nie każdy może sobie pozwolić. Swobodne i – co najważniejsze – bezpieczne parkowanie pojazdu to ogromne ułatwienie i wygoda, zarówno dla tych, którzy każdego dnia muszą korzystać z samochodu, jak i dla tych, którzy używają go jedynie od czasu do czasu.

Zakup garażu wiąże się jednak z dużym wydatkiem. Dlatego też warto zastanowić się nad wynajmem miejsca, w którym będziemy mogli spokojnie parkować swój samochód. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podpisując umowę najmu miejsca garażowego oraz jak zabezpieczyć samochód na wypadek szkody.

Jak powinna wyglądać umowa najmu miejsca garażowego?

Osoba, które decyduje się wynająć garaż albo miejsce postojowe w świetle prawa nie musi zawierać z najemcą pisemnej umowy regulującej taką transakcję. Podpisanie stosownych ustaleń w ramach umowy jest jednak sporym zabezpieczeniem, dla każdej ze stron umowy.

Jeśli pomiędzy Wynajmującym i Najemcą dojdzie do jakichkolwiek niezgodności, a nie mają oni podpisanej umowy, mogą pojawić się problemy z regulacją takich kwestii jak choćby termin udostępniania pomieszczenia, wysokość czynszu, czy okres wypowiedzenia. W związku z tym jest wskazane, by zawrzeć umowę w formie pisemnej. To pozwoli w sytuacji konfliktowej uniknąć niepotrzebnych niedomówień cy niejasności.

Umowa najmu miejsca garażowego powinna zawierać w sobie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące danych osobowych zainteresowanych transakcją stron oraz ustaleń w sprawie wynajmu. Umowa wynajmu miejsca garażowego powinna zawierać w sobie:

Dane osobowe strony zawierających umowę

Dane dotyczące przedmiotu umowy

Ustalenie dotyczące opłat za przedmiot najmu

Termin obowiązywania danej umowy

Podpisy Wynajmującego i Najemcy

Umowa najmu garażu a jego podnajem

Choć najczęściej garaż wynajmujemy z myślą o trzymaniu w nim własnego samochodu, zdarza się, że chcemy decydujemy się na taką transakcję, by podnająć go osobom trzecim. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?

Najrozsądniejsze wyjście to ustalenie zasad użytkowania miejsca garażowego oraz zawarcie tych ustaleń w umowie. Jeśli najemca planuje wynajmowanie garażu innym osobom, niezależnie od wynajmującego, w umowie powinna zostać zawarta specjalna klauzula, jak na przykład:

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatnie udostępniać osobom trzecim.

Taki zapis zabezpiecza jednak również drugą stronę. Najemca bowiem również może zawrzeć w umowie ustalenie, zgodnie z którym:

Przedmiot najmu nie jest i nie będzie przedmiotem podnajmu dla osób trzecich i nie będzie przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań Wynajmującego wobec osób trzecich podczas całego okresu najmu.

Wzór umowy najmu miejsca garażowego

Podczas spisywania jakiejkolwiek umowy zawsze warto skorzystać z gotowego wzoru. Wtedy masz pewność, że wszystkie rybryki są na miejscu i wpiszesz potrzebne dane. Wzór załączamy poniżej:

Jakie informacje powinna zawierać umowa najmu miejsca garażowego? Podobnie jak większość rzetelnych umów, także ta dotycząca najmu garażu musi zawierać w sobie kilka podstawowych informacji. Najważniejsze z nich to:

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Tytuł umowy

Dane osobowe osoby wynajmującego oraz najemcy:

Imię i nazwisko

Numer PESEL

Seria i numer dowodu potwierdzającego tożsamość (np. dowód lub paszport)

Adres zamieszkania

A co w przypadku firmy? Jeżeli najemcą jest przedsiębiorca, a nie osoba prywatna, konieczne będzie także podanie adresu firmy, jej numeru NIP oraz REGON.

Co więcej, podczas sporządzania umowy konieczne jest określenie przedmiotu najmu. W większości przypadków będzie nim miejsce garażowe lub garaż.

Dodatkowo podać należy dokładną lokalizację garażu, czyli ulice przy której się znajduje, miasto i numer nieruchomości. Można to zrobić na przykład w ten sposób:

Wynajmujący oświadcza

Że jest właścicielem miejsca garażowego położonego w ………. przy ulicy ……….oznaczonego numerem ….. przeznaczonego do parkowania samochodu osobowego. Przedstawia akt własności ww. nieruchomości do wglądu Najemcy. Przedmiot najmu nie jest i nie będzie przedmiotem podnajmu dla osób trzecich i nie będzie przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań Wynajmującego wobec osób trzecich podczas całego okresu najmu.

Ważne jest również określenie dokładnego okresu obowiązywania umowy. Wskazany musi zostać nie tylko czas wynajęcia, ale i jego termin końcowy. Oto przykładowy wzór tej części umowy:

Wynajmujący wynajmuje i oddaje w używanie najemcy z dniem ………. miejsce parkingowe nr ….. znajdującej się ………. Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani w bezpłatne użytkowanie osobom trzecim. (…)

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony/nieokreślony, z terminem wypowiedzenia w formie pisemnej. Termin wypowiedzenia zaczyna się od dnia ….. do dnia, w którym je złożono, jeśli nastąpiło do ….. do dnia tego miesiąca lub od ….. dnia następnego miesiąca, jeśli złożono je po ….. dniu miesiąca.

Niezwykle istotnym momentem jest także ustalenie wysokości czynszu za miejsce oraz określenie metody opłaty. W przypadku płatności elektronicznych, trzeba w tym miejscu wskazać nr konta bankowego odbiorcy oraz ewentualne dane do faktury. Oto przykład:

Strony niniejszej umowy ustalają miesięczny czynsz najmu w kwocie brutto ………. Strony ustalają, że czynsz miesięczny płatny będzie za miesiąc z góry najpóźniej do dnia ………. do rąk własnych/na konto bankowe nr ……….

Niezależnie od rodzaju i przedmiotu umowy, trzeba pamiętać, by została ona sporządzona w dwóch egzemplarzach – po jednym dla osoby wynajmującej i najemcy. Jakie dodatkowe punkty powinny mieścić się w każdej dobrej umowie?

Zabezpieczenie dla wynajmującego stanowi zapis, zgodnie z którym nie ponosi on odpowiedzialności prawnej ani finansowej, jeśli na wynajmowanym przez niego miejscu pojazd wynajmującego ucierpi, na przykład w wyniku pożaru, włamania, czy zalania. Ważne jest także zapisanie punktu, który mówi, że wszelkie sprawy nie zapisane w umowie w umowie będą rozwiązywana zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Warto również zaznaczyć, że zmiany i ewentualne aneksy do niniejszej umowy są ważne jedynie wtedy, gdy przedstawione zostaną w formie pisemnej.

Jeżeli w wynajmowanym miejscu pozostają jakiekolwiek wartościowe przedmioty Wynajmującego, taki spis również powinien zostać uwzględniony w umowie. Dokładna lista pojazdów, maszyn, urządzeń czy innych cennych przedmiotów pozostających w garażu musi zostać załączony do umowy.

Kto jest odpowiedzialny za ubezpieczenie miejsca garażowego?

Ubezpieczenie – jeśli nie uregulowano tego w inny sposób prawnie – jest obowiązkiem Wynajmującego. To osoba, która udostępnia garaż musi zadbać o jego właściwą ochronę na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia czy szkody. Pożar, powódź, a może włamanie? Szkody powstałe z tego tytułu leżą po stronie osoby wynajmującej.

Niemniej jednak, Wynajmujący może zawrzeć w umowie najmu paragrafy, które zdejmą z niego odpowiedzialność za szkody powstałe we wskazanych okolicznościach. Zapis taki powinien wyglądać następująco:

Wynajmujący zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu najmu od ognia i innych zdarzeń losowych na własny koszt.

Wynajmujący nie odpowiada za szkody wyrządzone pojazdowi Najemcy w wyniku zalania, ognia, włamania bądź…

Jak ubezpieczyć garaż i miejsce garażowe?

Choć nie każdy o tym wie, garaż lub miejsce garażowe może zostać objęte ochroną w ramach ubezpieczenia mieszkaniowego. Większość towarzystw ubezpieczeniowych za garaż uważa budynek, który nie nadaje się do celów mieszkalnych, służący do parkowania pojazdów. Jakie jeszcze kryteria musi spełniać pomieszczenie, aby ubezpieczyciel mógł uznać go za miejsce garażowe i objąć odpowiednią polisą?

Musi posiadać ściany, czyli tak zwane wydzielone przegrody budowlane

Jego przeznaczeniem musi być przechowywanie różnego rodzaju pojazdów mechanicznych

Wszelkie jego otwory, takie jak okna, drzwi, czy brama wjazdowa muszą być zamykane.

Decydując się na ubezpieczenie garażu, trzeba jednak pamiętać, że jego ochrona nie obejmuje zaparkowanego z nim pojazdu. Aby samochód stojący w garażu był odpowiednio zabezpieczony, trzeba wykupić odpowiednie ubezpieczenie, w tym przypadku OC i AC dla kierowcy.

Warto mieć na uwadze także to, że to jeśli miejsce garażowe stanowi bezpośrednią część budynku mieszkalnego objętego polisą, podlega ono pod to właśnie ubezpieczenie. W takiej sytuacji garaż można dodatkowo zabezpieczyć wybierając dodatkowe opcje do głównej polisy.

Garaże wolnostojące wymagają dodatkowej ochrony, którą zapewni osobna polisa. Ubezpieczenie domu i garażu w jednym, chroni bowiem ten ostatni jedynie w najszerszym znaczeniu, tj. jego mury i elementy stałe, jak na przykład instalacje, armaturę sanitarną, czy urządzenia techniczne. Nie są nim natomiast objęte pozostające w pomieszczeniu rzeczy, takie jak samochód czy narzędzia.

Garaż można jednak dodatkowo ubezpieczyć od włamania i kradzieży, przepięcia, aktów wandalizmu, czy stłuczenia szyb. Dodatkowo trzeba będzie także zapłacić za ochronę drzwi garażowych i napędu bramy.

Podsumowanie: Umowa najmu garażu nie musi, ale powinna zostać spisana w formie papierowej. Jest to zabezpieczenie dla każdej ze stron na wypadek ewentualnych, przyszłych niezgodności.

Podnajem wynajmowanego miejsca garażowego jest możliwy jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu tego w Wynajmującym oraz zawarciu w umowie specjalnej klauzuli, która takie postanowienie reguluje.

Umowa powinna zawierać w sobie podstawowe dane Najemcy i Wynajmującego, dane wynajmowanego pomieszczenia oraz pozostałe ustalenia regulujące zakres umowy.

Za ubezpieczenie garażu odpowiedzialna jest osoba wynajmująca. Dotyczy to jednak tylko garażu jako budynku.

Aby auto pozostawione w garażu było zabezpieczone, trzeba wykupić dodatkową polisę OC i AC.

Garaż przylegający do budynku mieszkalnego jest objęty ochroną z tytułu jego polisy.

Ubezpieczenie miejsca garażowego można dodatkowo rozszerzyć o elementy chroniące znajdujące się w nim rzeczy.

FAQ Czy każdy garaż można ubezpieczyć? Jeśli chodzi o ubezpieczenie z tytułu polisy mieszkaniowej, nie obejmuje ono garaży blaszanych. Ochrona nie dotyczy także garażu znajdującego się w budowie, w tym nie ma dachu, okien, czy bramy wjazdowej. Czy garaż musi posiadać zabezpieczenia, aby mógł zostać ubezpieczony? Tak. Jeśli chcemy wykupić ubezpieczenie garażu, musimy zadbać o wyposażenie go w odpowiednie zamki, na przykład antywłamaniowe. Co ubezpieczyciel rozumie przez garaż? Za garaż uznaje się: budynek ulokowany w bryle domu, wolnostojącą konstrukcję umiejscowioną na terenie posesji, garaż podziemny lub budynek szeregowy znajdujący się poza posesją. Warto pamiętać, by przed zakupem polisy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) wybranego towarzystwa. Czym jest garaż w polisie mieszkaniowej? Garaż, który może podlegać pod ubezpieczenie mieszkaniowej jest budynkiem niemieszkalnym trwale związany z gruntem, przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych.

Umowa najmu miejsca parkingowego w garażu podziemnym

UMOWA

najmu miejsca parkingowego w garażu podziemnym

Zawarta w dniu ………….r. w ………………….., pomiędzy:

Wspólnotą Mieszkaniową ………………………. z siedzibą w ………………….. ….-………. przy ul. ………………………………………… posiadającą numer NIP ………………………………. reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w osobach:

…………………………… ……………………………

zwaną w dalszej treści umowy “Wynajmującym”,

a

…………………………. zamieszkałym w …………………. …..-…………., przy ul. ………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym numer i seria ……………….,. zwanym w dalszej treści umowy “Najemcą”.

Zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

§1

Strony ustalają, że przedmiotem niniejszej umowy jest najem miejsca parkingowego nr ………. o powierzchni ……………… m2 znajdującego się w wielostanowiskowym garażu podziemnym, znajdującym się w nieruchomości położonej w …………………. przy ul. …………………………… na poziomie “B”.

§2

Wynajmujący zobowiązuje się udostępnić przedmiot umowy najemcy wraz pilotem do bramy wjazdowej do garażu, który Najemca zakupi na własny koszt.

§3

Wynajmujący nie odpowiada za mienie pozostawione przez Najemcę na miejscu postojowym będącym przedmiotem niniejszej umowy.

§4

Wysokość opłaty za wynajem ustala się na ……………… zł netto (słownie: trzydzieści złotych 0/100 netto) za każdy miesiąc korzystania z miejsca postojowego określonego w §1 niniejszej umowy.

§5

Opłata za najem miejsca parkingowego będzie płatna przez Najemcę z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego numer …………………………… Datą zapłaty jest data wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego, określony w ust.1

§7

Strony umowy zgodnie ustalają, że Najemca nie ma prawa podnajmować, dzierżawić ani w innej formie udostępniać przedmiotu najmu osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego.

§8

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością 30 dniowego okresu wypowiedzenia przez każdą ze Stron.

§9

W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu przez Najemcę przekraczającego 1 miesiąc. Wynajmujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§10

Za każdy dzień zwłoki z zapłatą czynszu za wynajem miejsca parkingowego, Wynajmujący ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§11

Po zakończeniu okresu najmu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z miejsca postojowego będącego przedmiotem niniejszej umowy oraz dezaktywować pilota do bramy wjazdowej do garażu w terminie nie później niż 3 dni po zakończeniu obowiązywania umowy najmu.

§12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§14

Spory wynikłe z zastosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd dla miejsca zamieszkania Wynajmującego.

§15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wynajmujący Najemca

Umowa najmu miejsca garażowego – WZÓR UMOWY

Na podstawie tej umowy Wynajmujący oddaje Najemcy do używania miejsce garażowe. Najemca w zamian zobowiązuje się uiszczać określony czynsz. Pobierz bezpłatny wzór.

Umowa najmu stanowiska garażowego

zawarta w dniu ………………… między:

……………………………………………………………. ………… zamieszkałym w ………………………………………. przy ul. ……………………………………… zwanym dalej Wynajmującym,

a

…………………………………………. ……………………….. zamieszkałym w ………………………………………………przy ul. ………………………………………………. zwanym w dalszym ciągu umowy Najemcą,

o treści następującej:

§ 1.

Wynajmujący oświadcza,

że jest właścicielem stanowiska garażowego położonego w ……………………….. oznaczonego numerem …………….. przeznaczonego do parkowania samochodu osobowego. przedstawia akt własności ww. nieruchomości do wglądu Najemcy. przedmiot najmu nie jest i nie będzie przedmiotem podnajmu dla osób trzecich i nie będzie przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań Wynajmującego wobec osób trzecich podczas całego okresu najmu.

§ 2.

Wynajmujący wynajmuje i oddaje w używanie najemcy z dniem ………………….. miejsce parkingowe nr. …………. znajdujące się ……………………………………………………………………………………… . Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

§ 3.

Strony niniejszej umowy ustalają miesięczny czynsz najmu w kwocie brutto ……………………… (słownie: …………………………………………………). Strony ustalają, że czynsz miesięczny płatny będzie za miesiąc z góry najpóźniej do dnia ……………. każdego miesiąca do rąk własnych/na rachunek bankowy* nr.: …………………………………………………. Wynajmującego. Pierwsza wpłata nastąpi w dniu podpisania umowy. Dla udokumentowania otrzymania należności Wynajmujący w dniu przyjęcia należności wystawi Najemcy rachunek/fakturę VAT *

§ 4.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia w formie pisemnej. Termin wypowiedzenia biegnie od dnia 15 dnia miesiąca – w którym wypowiedzenie zostało złożone, jeśli nastąpiło to do 15 dnia tego miesiąca lub od 15 dnia następnego miesiąca, jeśli wypowiedzenie zostało złożone po 15 dniu miesiąca.

§ 5.

Wynajmujący zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu najmu od ognia i innych zdarzeń losowych na własny koszt. Wynajmujący nie odpowiada za szkody wyrządzone pojazdowi Najemcy w wyniku zalania, ognia, włamania bądź ……………………… .

§ 6.

Należność może być zwaloryzowana po upływie jednego roku według wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny.

§ 7.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

….………………………… …………………………….

Najemca Wynajmujący

* – niepotrzebne skreślić

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa najmu miejsca garażowego

키워드에 대한 정보 umowa na wynajem miejsca postojowego

다음은 Bing에서 umowa na wynajem miejsca postojowego 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  삼성 벽걸이 에어컨 분해 | 삼성 트라이앵글 벽걸이에어컨 분해청소 이렇게 진행됩니다. 인기 답변 업데이트
See also  스쿠버 다이빙 체험 | 제주 스쿠버다이빙 Ep_1 \"체험다이빙은 어떨까!?\"/Jeju Scubadive \"An Introductory Scuba Diving\" 203 개의 자세한 답변

See also  한국 철도 공사 자기 소개서 | 🚩코레일 자소서 쓰는법🚩한국철도공사 자기소개서 지원동기\U0026차별화 경쟁력 작성예시(By.루멘) 답을 믿으세요

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Jak inwestować w murowane GARAŻE NA WYNAJEM? Bartosz Gil [Agent Specjalny #40]

 • inwestowanie
 • kariera
 • nieruchomości
 • mieszkanie
 • remont
 • flipy
 • podnajem
 • najem
 • wynajem
 • umowa najmu
 • grzegorz kusz
 • daniel piesto
 • daniel siwiec
 • akademia bogactwa
 • sukces
 • biznes
 • inwestor
 • umowa kupna mieszkania
 • pcc
 • inwestycje
 • dochód pasywny
 • rentier
 • moniter
 • perełki inwestycyjne
 • pośrednictwo nieruchomości
 • flipowanie
 • szkolenia
 • domy
 • mieszkania na wynajem
 • agencja nieruchomości
 • hryniewicz
 • kuba midel
 • wiwn
 • wojciech orzechowski
 • filip kowalski
 • mzuri
 • sławek muturi

Jak #inwestować #w #murowane #GARAŻE #NA #WYNAJEM? #Bartosz #Gil #[Agent #Specjalny ##40]


YouTube에서 umowa na wynajem miejsca postojowego 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Jak inwestować w murowane GARAŻE NA WYNAJEM? Bartosz Gil [Agent Specjalny #40] | umowa na wynajem miejsca postojowego, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment