Umowa Licencyjna Na Znak Towarowy | Umowa Licencyjna Na Znak Towarowy. Prawna Ochrona Marki Odc. 24 – Mikołaj Lech 209 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

당신은 주제를 찾고 있습니까 “umowa licencyjna na znak towarowy – Umowa licencyjna na znak towarowy. Prawna ochrona marki odc. 24 – Mikołaj Lech“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Znaki Towarowe Blog 이(가) 작성한 기사에는 조회수 1,608회 및 좋아요 24개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

umowa licencyjna na znak towarowy 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Umowa licencyjna na znak towarowy. Prawna ochrona marki odc. 24 – Mikołaj Lech – umowa licencyjna na znak towarowy 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

✅ Chcesz zastrzec nazwę i logo? Zapytaj mnie o pomoc ► [email protected]
✔ Sprawdź ile kosztuje rejestracja znaku towarowego: https://bit.ly/2Q0gFYi
✔ SUBSKRYBUJ KANAŁ: http://bit.ly/znaki_towarowe
Umowa licencyjna na znak towarowy daje szereg korzyści. Głównym jest możliwość zarabiania na znaku towarowym. Doskonale widać to w przypadku zespołów muzycznych. Jeżeli artyści zarejestrują nazwę zespołu jako znak towarowy to mogą później udzielić licencji na produkcję koszulek, figurekczy akcesoriów promocyjnych ze swoim logo. Dzięki temu sami nie muszą zajmować się tego typu pracą a czerpią z tego korzyści. Spokojnie można t nazwać dochodem pasywnym.
W filmie omawiam następujące tematy:
– Umowa licencyjna na znak towarowy
– umowa licencyjna, licencja
– jak udzielić licencji
– optymalizacja podatkowa
– Mikołaj Lech
– Kancelaria Prawna
– Kancelaria Patentowa
– ochrona patentowa
– Unia Europejska, Polska Ustawa
– urząd patentowy
– rzecznik patentowy
– prawna ochrona marki
– firma
– biznes
– business
– jak chronić franczyzę
– franczyza, franchising
– przychód pasywny z licencji
– znak towarowy na Unię
– patent na nazwę firmy
– patent na logo
– Prawo Autorskie
– pieniądze w firmie
Częściej jednak korzyści z podpisania umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego widać kiedy przedsiębiorca działa na skalę międzynarodową. Praktyką jest, że firma chcąca dystrybuować swoje towary np. w 20 krajach świata nie zakłada w każdym oddzielnej spółki. Dużo prostszym i tańszym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z lokalnym dystrybutorem. Oczywiście do tego nie jest potrzebna rejestracja znaku towarowego. Należy mieć jednak świadomość tego, że przy tak szerokiej działalności może się prędzej czy później pojawić konflikt z takim partnerem. Najczęściej o pieniądze. Taka firma najczęściej odpowiada za promocję i sukces marki na danym rynku. Może więc z tego tytułu poczuć się autorem tego sukcesu. A od tego tylko krok do próby przejęcia marki swojego partnera.
Często zdarza się, że lokalny dystrybutor rejestruje taki znak towarowy na siebie. Tym samym zyskuje silny argument do tego aby prowadzić rozmowy z twórca marki. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia dystrybutor jest w stanie całkowicie zablokować sprzedaż w danym kraju. A to generuje ogromne straty.
Z tego powodu najpierw należy swój znak towarowy zarejestrować w Urzędzie Patentowym a później podpisać z dystrybutorem umowę licencyjną na jego używanie. Gdy wasze drogi się rozejdą nawiążesz współpracę z kimś innym.
Przyjemnego oglądania 🙂
Mikołaj Lech
rzecznik patentowy
Kancelaria Patentowa LECH

umowa licencyjna na znak towarowy 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Art. 163. – [Umowa licencyjna] – Prawo własności przemysłowej.

1. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Do umowy tej …

+ 여기에 자세히 보기

Source: sip.lex.pl

Date Published: 3/21/2022

View: 4043

Umowa licencyjna na znak towarowy – prawnik radzi

6 korzyści z umowy licencyjnej. · Pełna kontrola nad znakiem towarowym. · Spełniony wymóg używania znaku towarowego. · Prosty model zarabiania pieniędzy.

+ 여기를 클릭

Source: znakitowarowe-blog.pl

Date Published: 6/26/2021

View: 8274

Licencję upoważniającą do używania znaku towarowego …

Jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania ze znaku towarowego w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości …

+ 더 읽기

Source: www.chwp.pl

Date Published: 11/9/2022

View: 7052

Umowa licencyjna

Licencjodawca udziela licencji niewyłącznej i nieodpłatnej i upoważnia Licencjobiorcę do korzystania ze znaku towarowego, o którym mowa w § 1 w zakresie …

+ 여기에 더 보기

Source: wupkrakow.praca.gov.pl

Date Published: 11/15/2022

View: 4258

Licencja na znak towarowy a obowiązek używania znaku – JWP

Prawo własności przemysłowej dość lakonicznie opisuje elementy konieczne umowy licencyjnej. Z lektury aktu prawnego wynika jedynie, że umowa …

+ 여기에 더 보기

Source: www.jwp.pl

Date Published: 10/1/2022

View: 6660

Licencja na znak towarowy – najważniejsze informacje

Zgodnie z art. 163 ustawy – Prawo własności przemysłowej umowa licencyjna to umowa, na podstawie której uprawniony z prawa ochronnego na znak …

+ 여기에 보기

Source: pla.partners

Date Published: 2/16/2021

View: 9239

UMOWA LICENCYJNA NA UŻYWANIE ZNAKU …

Dlatego też przedmiotem tej umowy jest udzielenie upoważnienia do używania znaku towarowego. Prawo ochronne na znak towarowy pozostaje wtedy …

+ 여기에 더 보기

Source: www.legalnyznaktowarowy.pl

Date Published: 9/14/2021

View: 7882

UMOWA LICENCJI ZNAKU TOWAROWEGO …

graficznego znaku towarowego gwarancyjnego „RASA RODZIMA” oraz „Rasa Rodzima … (z nazwą rasy)”, zwanego dalej w umowie „Znakiem”, na zasadzie licencji …

+ 여기를 클릭

Source: ksb.izoo.krakow.pl

Date Published: 2/5/2021

View: 9372

Umowa licencji na znak towarowy i know-how – Znajdź Paragraf

Licencja na znak towarowy … Licencjodawca może udzielić upoważnienia do korzystania ze znaku towarowego na wymienionych w umowie polach eksploatacji z …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.znajdzparagraf.pl

Date Published: 5/18/2022

View: 5853

Umowa licencyjna na wykorzystanie – Dolina Karpia

przyznania Licencjobiorcy prawa do zawarcia umowy licencyjnej … Znak stanowi słowno-graficzny znak towarowy, na który Stowarzyszeniu przyznane zostało.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: dolinakarpia.org

Date Published: 9/11/2022

View: 7626

주제와 관련된 이미지 umowa licencyjna na znak towarowy

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Umowa licencyjna na znak towarowy. Prawna ochrona marki odc. 24 – Mikołaj Lech. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Umowa licencyjna na znak towarowy. Prawna ochrona marki odc. 24 - Mikołaj Lech
Umowa licencyjna na znak towarowy. Prawna ochrona marki odc. 24 – Mikołaj Lech

주제에 대한 기사 평가 umowa licencyjna na znak towarowy

 • Author: Znaki Towarowe Blog
 • Views: 조회수 1,608회
 • Likes: 좋아요 24개
 • Date Published: 2018. 1. 6.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=XhFdDJ0QB_U

Czy można zawrzeć umowę licencyjną na korzystanie ze znaku towarowego?

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Do umowy tej stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 ust. 1-4 oraz art.

Ile kosztuje wykupienie licencji na logo?

Opłata za wystawienie pisemnej licencji praw autorskich jest niezależna od wyglądu logo i wynosi 100zł netto.

Jak legalnie używać cudzego znaku towarowego?

Wraz z uzyskaniem prawa ochronnego na znak towarowy mówi się, że właściciel uzyskuje monopol na posługiwanie się oznaczeniem. Zasadniczo zatem, jeśli chcemy posługiwać się czyimś znakiem towarowym, konieczne będzie uzyskanie stosownej zgody, głównie w formie umowy licencyjnej.

Co powinno znaleźć się w umowie licencji?

Umowa licencyjna musi zawierać dokładne określenie utworu, co do którego prawa mają być obciążone, zapis dotyczący udzielenia upoważnienia na rzecz licencjobiorcy do korzystania z majątkowych praw autorskich twórcy dzieła oraz zapisy wyraźnie wskazujące, na jakich polach eksploatacji licencjobiorca będzie mógł …

Jak ustalić wysokość opłaty licencyjnej?

można przytoczyć, że do szacowania stopy opłat licencyjnych przyjmuje się zasadę, że powinna być ona ustalona w takiej wysokości, w jakiej zostałaby zawarta na wolnym rynku pomiędzy zainteresowanym nabywcą a chętnym sprzedawcą, gdy ten pierwszy nie jest zmuszony do zakupu, a drugi nie jest zmuszony do sprzedaży.

Czy niezarejestrowany znak towarowy podlega ochronie?

Prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego powstaje wskutek jego używania w obrocie. Oznaczenie takie jest chronione w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.).

Czy znak towarowy musi być zarejestrowany?

Prawna ochrona znaku towarowego w obrocie gospodarczym jest bardzo ważna. Jeżeli producent zwleka z wniesieniem wniosku o ochronę swojego znaku towarowego, inni mogą skorzystać na poczynionych przez niego inwestycjach (np. w reklamę), a także zarejestrować cudzy znak towarowy.

Jak zgłosić znak towarowy?

Zastrzeżenie znaku towarowego na terenie Polski

Rejestracji należy dokonać w Urzędzie Patentowym RP (Warszawa). Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie wynosi 450 zł przy składaniu wniosku osobiście; albo 400 zł – w przypadku złożenia wniosku online. Za każdą kolejną klasę płaci się 120 zł.

Ile kosztuje licencja na znak towarowy?

a) zgłoszenie: opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej – 450 PLN (przy zgłoszeniu drogą elektroniczną 400 PLN) opłata zgłoszeniowa za następną klasę towarową – 120 PLN.

Co grozi za naruszenie znaku towarowego?

305 ustawy „kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2″.

Czy można używać logo innej firmy?

W myśl art. 163 p.w.p. korzystanie z cudzego znaku towarowego wymaga uzyskania zgody uprawnionego. Zgodę taką uzyskuje się w drodze zawarcia umowy licencyjnej.

Co powoduje wykorzystanie znaku?

Wykorzystanie znaku dla celów komercyjnych

Oczywiście mamy tu na myśli ochronę jaką daje prawo własności przemysłowej, pomijając np. dobra osobiste bądź możliwość popełnienia przestępstwa/ wykroczenia. Tak samo też, informacyjne użycie znaku towarowego odnosi się tylko do użycia w ramach działalności gospodarczej.

Czy umowa licencyjna musi być na piśmie?

Licencja wyłączna musi być udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, natomiast ustawodawca nie przewidział, żadnej koniecznej formy do udzielenia licencji niewyłącznej. Zatem licencja niewyłączna jest ważna niezależnie od formy w jakiej jej udzielono.

Jakie są umowy licencyjne?

Umowa licencyjna jest to umowa upoważniająca do korzystania z utworu, a ściślej mówiąc umowa o korzystanie z praw autorskich. Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania.

Co reguluje umowa licencyjna?

Umowa licencyjna zgodnie z art. 66 ust. 1 PrAut uprawnia do korzystania z utworu na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. Mniejsze zastrzeżenia powoduje ustawowe zakreślenie granic czasowych licencji autorskich.

Ile kosztuje licencja na znak towarowy?

a) zgłoszenie: opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej – 450 PLN (przy zgłoszeniu drogą elektroniczną 400 PLN) opłata zgłoszeniowa za następną klasę towarową – 120 PLN.

Czym jest licencja?

Licencja – dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z produktu firmowego, znaku handlowego lub patentu.

Co to są opłaty licencyjne?

Opłaty licencyjne za znak towarowy stanowią koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem produktów lub świadczeniem usług. W konsekwencji, mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

Co to jest znak towarowy?

Znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów i/lub usług konkretnego przedsiębiorcy. Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki.

Prawo własności przemysłowej.

Art. 163. [Umowa licencyjna]

1. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Do umowy tej stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 ust. 1-4 oraz art. 78 i art. 79.

11. O ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego z tego prawa. Licencjobiorca wyłączny może jednakże wystąpić z takim powództwem, jeżeli uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

12. Licencjobiorca w celu uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę może wstąpić do sprawy o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wszczętej przez uprawnionego z tego prawa.

2. Licencjobiorca może udzielić sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upoważnienia.

3. Licencjobiorca może wskazać, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego, poprzez umieszczenie oznaczenia “lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego.

4. W przypadku korzystania z licencji na używanie znaku towarowego, licencjobiorca jest obowiązany, na żądanie licencjodawcy, wskazać na używanie znaku na podstawie licencji przez umieszczenie oznaczenia, o którym mowa w ust. 3.

Umowa licencyjna na znak towarowy

6 korzyści z umowy licencyjnej.

Tego typu umowa często jest częścią szerszej „umowy o współpracy”.

Tak będzie w przypadku umów franczyzowych. Umowa licencyjna na znak towarowy często podpisywana jest w przypadku przedsiębiorców działających międzynarodowo. Mając ochronę np. na wspólnotowy znak towarowy można udzielić licencji swoim dystrybutorom w różnych krajach.

Korzyści:

Pełna kontrola nad znakiem towarowym. W umowie zapisujesz co licencjobiorcy wolno a czego absolutnie robić nie może. To Ty ustalasz jak Twoja marka będzie wykorzystywana. Spełniony wymóg używania znaku towarowego. Rejestracja znaku oznacza dla Ciebie nie tylko prawa, ale i obowiązki. Aby ochrona była niepodważalna musisz używać znaku w sposób rzeczywisty. Tak będzie, jeżeli Twoim znakiem będzie się posługiwał licencjobiorca. Prosty model zarabiania pieniędzy. Przykładowo zespół muzyczny, który chroni swoją nazwę może udzielać licencji na znak towarowy w zakresie odzieży, figurek czy innych gadżetów. Osobiście nie muszą zajmować się ich produkcją. Pojawia się coś na kształt dochodu pasywnego. Dochodzenie roszczeń od naruszyciela. W określonych przypadkach to sam licencjobiorca może w naszym imieniu egzekwować prawo. To duże ułatwienie jeżeli Twoja firma działa na skalę międzynarodową. Dobry sposób na międzynarodowy rozwój firmy. Zamiast w każdym kraju tworzyć podmiot, który zajmie się dystrybucją twoich towarów/ usług wchodzisz we współpracę z miejscowymi firmami. Warunki tej współpracy określa właśnie umowa licencyjna na znak towarowy. Optymalizacja podatkowa. Jej sposobów z wykorzystaniem znaku towarowego jest kilka. Wspólnik sp. z o.o. może zarejestrować znak towarowy na siebie. W następnej kolejności może udzielić spółce odpłatnej licencji na jego używanie. Tym sposobem unika się podwójnego opodatkowania.

Umowa licencyjna na znak towarowy a umowa franczyzy.

Jeden z moich klientów prowadził popularną restaurację. Biznes na tyle dobrze mu się rozwijał, że planował ekspansję na inne miasta. Chciał podpisywać z zainteresowanymi osobami umowy franczyzy. Dzielił by się przepisami i swoim know- how w zamian za określone opłaty.

Zadał mi proste pytanie:

Panie Mikołaju jak powinienem zabezpieczyć swoje interesy od strony prawnej.

Pytanie było dobre i logiczne.

W końcu chciał obcym osobom ujawnić tajemnice swojego sukcesu. Niestety żadna umowa nie zabezpieczy naszych interesów w 100%.

Kilka lat temu w mediach głośno było o sprawie pewnej poznańskiej pierogarni. Jej właściciel dzięki franczyzie uzyskał przepisy i know how na pyszne pierogi. Później restaurację zamknął…

…i otworzył ją ponownie pod inną nazwą.

Moim zdaniem największy nacisk powinno się położyć na ochronę marki.

Jeżeli restauracja serwuje świetne dania to cała marka zyskuje popularność. Dobrze zaplanowana reklama jeszcze to wszystko wzmacnia. Tym samym po kilku miesiącach czy latach ludzie widząc szyld danej restauracji będą ją kojarzyć z jakością.

Nawet jeżeli konkurent przejmie część przepisów będzie na zaufanie klientów pracować od zera.

Ciekawostka:

Kilka kreatywnych osób postanowiło reaktywować kultową markę klapek KUBOTA.

Jak możesz usłyszeć w poniższym nagraniu, informację o tym komu przysługują do niej prawa znaleźli na stronie Urzędu Patentowego RP. Odezwali się do tej firmy i finalnie podpisali umowę licencyjną na korzystanie ze znaku towarowego przez rok.

To co wydarzyło się później jest równie interesujące.

Umowa licencyjna na znak towarowy – rodzaje.

W zależności od tego na jakiej współpracy Ci zależy, możesz wybrać odpowiedni model umowy.

1) Licencja pełna i ograniczona.

Przy licencji pełnej licencjobiorca może korzystać ze znaku w takim samym zakresie jak licencjodawca. W drugim przypadku korzystanie ze znaku jest ograniczone w sposób określony w umowie. Takie ograniczenie może dotyczyć np. rodzaju oferowanych towarów pod danym znakiem.

2) Licencja wyłączna lub niewyłączna.

Pierwsza polega na tym, że znakiem może się posługiwać jedynie licencjobiorca. Taka wyłączność używania może dotyczyć np. określonego terytorium. Tzn. w Polsce dany towar może oferować jedynie licencjodawca ale już w Niemczech tylko licencjobiorca. Przy licencji niewyłącznej ze znaku może korzystać więcej osób. W umowie powinno tu być wyraźne wskazane. Jeżeli brak takiego zapisu uznaje się, że stronom chodziło o umowę niewyłączną.

Wymogi formalne dotyczące umowy licencyjnej.

Umowa licencyjna na znak towarowy musi być sporządzona w formie pisemnej.

Powinieneś wskazać kto jest licencjodawcą a kto licencjobiorcą. Bardzo ważne jest zlokalizowanie jakiego znaku towarowego dotyczy.

Aby wskazać numer prawa ochronnego, znak towarowy musi być wcześniej zarejestrowany.

Umowa powinna zawierać wyraźne upoważnienie do używania znaku towarowego przez licencjobiorcę. Poza tym samą treść umowy możesz w granicach dozwolonych przez prawo dowolnie kształtowana

Zazwyczaj już szczegółowo określa się tam:

sposoby rozliczania się stron;

czas trwania umowy;

na jakim terytorium może działać licencjobiorca;

do oznaczania jakich towarów lub usług można używać znaku;

sposoby kontroli licencjobiorcy przez licencjodawcę;

czy licencjobiorca może udzielać sublicencji czy też nie.

Podsumowując.

Umowa licencyjna na znak towarowy to w obrocie gospodarczym standard.

Podpisywanie takich umów opłaca się to obu stronom. Przy franczyzie osoba otwierająca np. restaurację McDonald otrzymuje nie tylko prawo posługiwania się rozpoznawalną marką ale i cały know how. Licencjodawca wspiera ją na różne sposoby. M.in. poprzez kampanie reklamowe w mediach.

Z drugiej strony firma sprzedając swoje towary przez zagranicznych dystrybutorów ma pewność, że jest właścicielem swojej marki. A to jest ważniejsze niż może Ci się wydawać. Znak towarowy, który nie jest chroniony może być zarejestrowany przez dystrybutora. Takie sytuacje faktycznie się zdarzają. No ale o tym więcej napiszę w jednym z najbliższych artykułów.

Licencję upoważniającą do używania znaku towarowego warto wpisać do rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy – Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Wymaga ona, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

W razie przejścia prawa ochronnego na znak towarowy umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego. Praktyka pokazuje, że choć nie ma takiego obowiązku, warto wpisać licencję do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP.

Różne rodzaje licencji

W zależności od zakresu korzystania ze znaku towarowego licencja może być pełna lub ograniczona. Zasadą jest licencja pełna, tj. jeżeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania ze znaku towarowego, licencjobiorca ma prawo korzystania z niego w takim samym zakresie jak licencjodawca. Jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania ze znaku towarowego w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia jej innym osobom, a także jednoczesnego korzystania ze znaku towarowego przez uprawnionego z prawa ochronnego. Licencja jest wówczas niewyłączna. Z licencją wyłączną mielibyśmy do czynienia, gdyby licencjodawca zobowiązał się do nieudzielania dalszych licencji. Ponadto, licencja wyłączna może przewidywać, że licencjodawca sam zaniecha używania znaku towarowego. Licencjobiorca może udzielić sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upoważnienia.

Wymogi formalne

W umowie licencyjnej należy przede wszystkim wskazać znak towarowy, który ma być jej przedmiotem, licencjodawcę oraz licencjobiorcę. Umowa powinna również zawierać upoważnienie licencjobiorcy do używania wskazanego znaku towarowego. Pozostałe postanowienia umowy licencyjnej podlegają zasadzie swobody umów, ograniczonej jednak poprzez właściwość stosunku licencyjnego, ustawę i zasady współżycia społecznego. Są to postanowienia dotyczące na przykład ewentualnych opłat licencyjnych, kontroli działań licencjobiorcy czy też umieszczenia wzmianki o licencji w postaci oznaczenia „lic.”. Dużą rolę odgrywają postanowienia dotyczące obowiązku zachowania wysokiej jakości towarów oznaczonych licencjonowanym znakiem towarowym.

Opłaty licencyjne

Umowa licencyjna może być odpłatna lub nieodpłatna. Prawo do pobierania opłat licencyjnych powstaje wówczas, gdy jest to przewidziane w umowie. Przy umowach licencyjnych spotyka się opłaty ciągłe, ryczałtowe i jednorazowe. W razie wątpliwości uznaje się, że iż opłata ma charakter ciągły. Przy ustalaniu wysokości opłaty licencyjnej bierze się pod uwagę szereg rozmaitych czynników. Należą do nich przykładowo: zasięg terytorialny i czasowy licencji, ewentualna wyłączność licencjobiorcy, możliwość udzielania sublicencji, hipotetyczne korzyści licencjobiorcy, branża w której znak jest stosowany oraz popularność danego znaku na rynku. Z reguły opłatę licencyjną liczy się jako określony procent obrotów netto.

Obowiązek używania znaku towarowego

Nabycie prawa do znaku towarowego wiąże się z obowiązkiem jego używania, bowiem zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (pwp) prawo ochronne na znak towarowy wygasa między innymi na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Stosownie do art. 169 ust. 4 pkt 3 pwp przez używanie znaku spełniające wymóg obowiązku używania rozumie się również jego używanie przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego, czyli na przykład przez licencjobiorcę.

Umieszczanie wzmianki o licencji

Licencjobiorca może wskazać, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego, umieszczając oznaczenie „lic.” w sąsiedztwie znaku. Na żądanie licencjodawcy licencjobiorca jest zobowiązany wskazać, że używa znaku na podstawie licencji poprzez umieszczenie ww. oznaczenia.

Wpis licencji do rejestru znaków towarowych

Nie ma obowiązku zgłoszenia licencji do Urzędu Patentowego RP. Praktyka pokazuje jednak, że warto takiego zgłoszenia dokonać. Wpis umowy licencyjnej do rejestru znaków towarowych na podstawie art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 6 pwp powoduje, że powstaje domniemanie prawdziwości wpisu i jego skuteczności wobec wszystkich (erga omnes) (zobacz: wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 marca 2009 r., I ACa 1350/08). Ponadto, uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym do znaku towarowego dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej. Do rejestru znaków towarowych może zostać wpisana również sublicencja. Należy pamiętać jednak, że wpis licencji do rejestru nie ma charakteru konstytutywnego.

Naruszenia umowy licencyjnej

Licencjodawca, zgodnie z art. 296 ust. 4 pwp, powołując się na udzielone mu prawo ochronne na znak towarowy, może wystąpić z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego przeciwko licencjobiorcy, który narusza postanowienia umowy licencyjnej, odnosząc się do okresu i terenu jej obowiązywania, postaci znaku będącego przedmiotem licencji, a także wskazania towarów, dla których znak może być używany, oraz ich jakości. Przepis ten stosuje się odpowiednio do sublicencji.

Ustanie stosunku licencyjnego

Moment ustania stosunku licencyjnego zależy, co do zasady, od woli stron. Jeżeli w umowie nie zawarto odpowiednich postanowień co do okresu obowiązywania licencji, uznaje się ją za zawartą na czas nieokreślony. Wówczas stosowany będzie art. 3651 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu. Należy jednak mieć na uwadze, że jeśli wypowiedzenie licencji zostanie uznane za nieuzasadnione, może to oznaczać dla wypowiadającego obowiązek naprawienia powstałej szkody. Bierze się tutaj pod uwagę ustalone zwyczaje i zasady współżycia społecznego. Licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 3 pwp).

Licencja na znak towarowy a obowiązek używania znaku

Prawo własności przemysłowej dość lakonicznie opisuje elementy konieczne umowy licencyjnej. Z lektury aktu prawnego wynika jedynie, że umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Elementem essentialia negotii umowy jest jedynie udzielenie upoważnienia do korzystania ze znaku towarowego. Istnieje jednak szereg istotnych kwestii, które należy uregulować w umowie w celu należytego zabezpieczenia swoich praw.

Strony umowy mogą samodzielnie ustalić swoje wzajemne prawa i obowiązki na zasadzie tzw. swobody kontraktowania. Prawidłowo skonstruowana umowa licencyjna na znak towarowy obejmuje co najmniej wskazanie stron oraz znaku towarowego, stanowiącego jej przedmiot. Innymi często spotykanymi elementami są postanowienia dotyczące wysokości oraz sposobu obliczania opłaty licencyjnej, obowiązku zgłoszenia licencji do rejestru Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, a także dyspozycje dotyczące ustania umowy, udzielania sublicencji czy kar umownych.

Ze względu na to, że umowy licencyjne zawierane są zwykle na wiele lat, dobrze skonstruowana umowa musi precyzyjnie określać wzajemnie prawa i obowiązki jej stron. Prawidłowe sporządzenie umowy jest zadaniem skomplikowanym, wymagającym wnikliwości oraz dobrego zrozumienia potrzeb zarówno klienta, jak i natury relacji biznesowej, w jaką ma zamiar wejść. Istnieje jednak element umowny bardzo często pomijany.

Ureguluj kwestię używania, aby nie stracić monopolu

Zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt. 1 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Wyjątek stanowią sytuacje, w których wystąpiły ważne powody jego nieużywania. Zmaterializowanie się zagrożenia opisanego w art. 169 ust. 1 p.w.p. w najlepszym wypadku pociąga za sobą niepotrzebne koszty związane z ponownym przeprowadzeniem procedury rejestracji, w najgorszym może prowadzić nawet do utraty monopolu i konieczności rebrandingu, gdy konkurent dokona zgłoszenia identycznego znaku towarowego jak ten, który wygasł.

W wielu umowach licencyjnych, nawet tych sporządzanych przez profesjonalnych pełnomocników często brakuje postanowień dotyczących obowiązku używania znaku towarowego, będącego przedmiotem licencji. Ewenement ten można tłumaczyć sobie na różne sposoby. Co do zasady, licencjobiorca chce odnieść określoną korzyść w związku z uiszczaniem opłat licencyjnych więc niejako „oczywistym” jest to, że będzie on używał znaku towarowego. Co więcej duża część umów licencyjnych przewiduje, że przy licencjodawcy pozostaje prawo używania znaku towarowego. W związku z tym, gdy zaobserwuje on, że licencjobiorca nie używa oznaczenia, może to zrobić samodzielnie, eliminując ryzyko wygaszenia znaku.

Nie jest jednak trudno wyobrazić sobie sytuację, w której licencjobiorca uiszczający opłatę licencyjną nie posługuje się znakiem towarowym dla towarów objętych prawem ochronnym. Przykładowo może on posługiwać się wariacją oznaczenia, która zmienia jego odróżniający charakter lub zaprzestać posługiwania się oznaczeniem i jednocześnie chcieć mieć możliwość „ożywienia” poprzedniej marki.

Znak w rękach licencjobiorcy – na co zwrócić uwagę

W doktrynie wyróżnia się szereg rodzajów licencji, klasyfikujących konkretne umowy w zależności od tego w jakim zakresie umożliwiają licencjobiorcy korzystanie z oznaczenia czy jaki krąg podmiotów może zostać dopuszczony do korzystania ze znaku towarowego. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na tzw. licencje wyłączne mocne. Są to licencje, które dopuszczają do używania oznaczenia wyłącznie licencjobiorcę (z wyłączeniem licencjodawcy). W tym charakterystycznym wypadku jedynie w rękach licencjobiorcy pozostaje podjęcie lub niepodjęcie działań, które mogą prowadzić do zmaterializowania się ryzyka opisanego w art. 169 p.w.p., gdyż zgodnie z jego zapisami przez używanie znaku, rozumie się również używanie znaku przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego. Z tego powodu ogromnego znaczenie nabiera zawarcie w umowie licencyjnej postanowień regulujących obowiązek używania znaku towarowego przez licencjobiorcę dla towarów i usług objętych prawem ochronnym.

Należy zwrócić też uwagę na to, że art. 169 p.w.p. wymaga by używanie znaku towarowego miało charakter rzeczywisty. Wskazanym wydaje się dopełnienie postanowienia o obowiązku „rzeczywistego” używania znaku towarowego, poprzez zapis w umowie dający możliwość licencjodawcy sprawowania kontroli nad rzeczywistym używaniem znaku oraz przyznający mu narzędzia, które pomogą wymusić na licencjobiorcy spełnienie swojego obowiązku. Przykładowo może to być prawo licencjodawcy do wglądu do dokumentów licencjobiorcy połączone z karami umownymi naliczanymi, gdy przez określony czas licencjobiorca nie posługuje się znakiem. Innym rozwiązaniem może być postanowienie dotyczące ustania lub zmiany licencji w licencję wyłączną słabą w wyniku nieużywania znaku przez określony czas. Ciekawym i bardzo pożytecznym zobowiązaniem umownym z procesowego punktu widzenia, jest postanowienie dotyczące zbierania przez licencjobiorcę i przekazywania w określonych odstępach czasowych dowodów używania znaku towarowego. Postanowienie takie nie tylko przyznaje licencjodawcy uprawnienia kontrolne, ale także pozwala mu zebrać dowody na potrzeby ewentualnego postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego.

Pozaumowne koło ratunkowe?

Należy zadać jednak pytanie czy w wypadku nieuregulowania przedmiotowej kwestii w treści umowy, istnieje pozaumowny obowiązek używania znaku towarowego będącego przedmiotem licencji leżący po stronie licencjobiorcy? Niestety kwestia ta nie została wyjaśniona w przepisach ustawy. Również orzecznictwo nie poruszało do tej pory tego zagadnienia. Pewnych wskazówek dostarcza jednak doktryna. Zgodnie z poglądami jej przedstawicieli o występowaniu pozaumownego obowiązku używania znaku towarowego (będącego przedmiotem licencji), leżącego po stronie licencjobiorcy, można dyskutować w szczególności w przypadku udzielenia licencji wyłącznej mocnej oraz wtedy, gdy wysokość opłaty licencyjnej uzależniona zostaje od używania znaku towarowego, np. poprzez ustalenie wysokości opłaty licencyjnej, jako pewnego procentu od sprzedaży towarów oznaczonych znakiem towarowym.

W moim przekonaniu jednak nie można domniemywać takiego obowiązku w żadnym z powyższych przypadków. Obowiązek używania znaku towarowego będącego przedmiotem licencji spoczywa na licencjobiorcy wyłącznie wtedy, gdy postanowienie o takiej treści zostało włączone do umowy licencyjnej. W szczególności obowiązku takiego nie można wywodzić z zasad współżycia społecznego czy ustalonych zwyczajów, gdyż umowy licencyjne na znak towarowy zawierane są pomiędzy przedsiębiorcami.

Mając na uwadze powyższe rozważania, należy pamiętać o tym, by konstruując treść umowy licencyjnej na znak towarowy umieścić w niej postanowienie dotyczące obowiązku używania znaku towarowego przez licencjobiorcę, a także ustalenie mechanizmów kontroli używania znaku przez licencjodawcę. Rozsądnym jest także wydaje się ustalenie opłaty licencyjnej w taki sposób by nie uzależniać jej w pełni od wielkości obrotu towarami oznaczonymi danym znakiem towarowym.

Jakie kwestie warto uregulować w umowie licencyjnej w związku obowiązkiem używania znaku towarowego?

1) Obowiązek używania znaku towarowego leżący na licencjobiorcy w przypadku licencji wyłącznej mocnej lub ustalenia wysokości opłaty licencyjnej od wysokości sprzedaży towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym będącym przedmiotem licencji;

2) Zakres przedmiotowy i terytorialny obowiązku używania znaku oraz formy jego używania;

3) Mechanizmy pozwalające licencjodawcy monitorować rzeczywiste używanie znaku towarowego przed licencjobiorcę;

4) Obowiązek zbierania przez licencjobiorcę dowodów rzeczywistego używania znaku

i dostarczania ich cyklicznie licencjodawcy;

5) W przypadku uzależnienia wysokości opłaty licencyjnej od wysokości sprzedaży towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym, będącym przedmiotem licencji dodanie postanowienia

o alternatywnym sposobie obliczania opłaty licencyjnej (na wypadek gdyby licencjobiorca nie podjął używania znaku);

6) Kary umowne i postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy licencyjnej w sytuacji, gdy licencjobiorca nie rozpocznie używania znaku lub nie używa go w sposób rzeczywisty.

Artykuł opublikowany w Rzeczpospolitej, w dodatku Poradnik Przedsiębiorcy, 27 maja 2022 roku.

Licencja na znak towarowy

Czym jest umowa licencyjna?

Zgodnie z art. 163 ustawy – Prawo własności przemysłowej umowa licencyjna to umowa, na podstawie której uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy (licencjodawca) upoważnia inny podmiot (licencjobiorcę) do używania zarejestrowanego znaku towarowego. Na skutek zawarcia tej umowy uprawniony z prawa ochronnego nie traci swoich praw do znaku towarowego, a jedynie ogranicza je na rzecz licencjobiorcy.

Tak jak wskazywaliśmy w jednym z naszych artykułów możliwe jest korzystanie ze znaku towarowego, który nie jest zarejestrowany. I o ile w samej ustawie – Prawo własności przemysłowej mowa jest o udzieleniu licencji na zarejestrowany znak towarowy, tak również w doktrynie przyjmuje się, że możliwe jest zawieranie umów o charakterze licencyjnych, na podstawie których przekazywane jest prawo używania znaków towarowych niezarejestrowanych.

Zawarcie umowy licencyjnych na używanie znaku towarowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (ad solemnitatem). Niezachowanie tej formy skutkować będzie nieważnością czynności prawnej.

Rodzaje licencji

Licencja pełna i ograniczona

O licencji pełnej mówimy wtedy, gdy licencjobiorca ma prawo korzystania ze znaku towarowego w takim samym zakresie, jak licencjodawca. Jeśli jednak w umowie licencyjnej dojdzie do ograniczenia korzystania ze znaku towarowego, wtedy licencja będzie mieć charakter ograniczony. Ograniczenia te najczęściej dotyczą zakresu wyłączności, terytorium oraz czasu na jaki licencja jest udzielona.

Licencja wyłączna i niewyłączna

Udzielona licencja może mieć również charakter licencji wyłącznej. W takim przypadku licencjodawca zobowiązuje się wobec licencjodawcy, że nie udzieli licencji na dany znak towarowy innemu podmiotowi. Licencja niewyłączna oznacza więc, iż licencjodawca nie ma takiego zobowiązania wobec licencjodawcy i może on udzielić licencji innym podmiotom. Przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej przewidują domniemanie licencji niewyłącznej. Jeśli więc strony nie postanowią inaczej, licencjodawca będzie miał prawo do zawierania dalszych umów licencyjnych.

Licencja pasywna i aktywna

W doktrynie wyróżnia się również licencje pasywne oraz aktywne. O licencji pasywnej mówi się wtedy, kiedy licencjodawca ma wyłącznie zapewnić niezakłócone korzystanie z licencji przez licencjobiorcę. Jeśli zaś licencjodawca ma podejmować dodatkowe działania takie jak szkolenia, doradztwo czy aktywne wsparciu (np. w promowaniu marki) wtedy mówi się o licencji aktywnej.

Licencja podstawowa oraz sublicencja

Rozróżnienie licencji podstawowej i sublicencji wynika z tego, kto udziela licencji, tzn. czy jest to uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, czy też licencjobiorca. Warunkiem koniecznym dla skutecznego udzielenia sublicencji przez licencjobiorcę jest uzyskanie zgody licencjodawcy, chyba że strony w umowie licencyjnej od razu wprowadzą taką możliwość. Podmiot udzielający sublicencji nie może wykraczać poza treść licencji podstawowej a sublicencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia licencji podstawowej.

Co powinno znaleźć się w umowie licencyjnej?

Zgodnie z zasadą swobody umów strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Tym samym w zakresie kształtowania stosunku prawnego w przypadku zawierania umowy licencji, strony mają szeroki zakres swobody. Należy jednak wyróżnić przykładowe postanowienia, które nie tylko są najczęściej spotykane w umowach licencyjnych, ale wręcz z praktycznego punktu widzenia powinny się w niej znaleźć:

określenie zakresu licencji (w szczególności wyłączna, niewyłączna, pełna, ograniczona);

wskazanie czasu na jaki okres licencja jest udzielana oraz na jakim terytorium;

uregulowanie kwestii odpłatności licencji (i zasad związanych z płatnością licencji);

uregulowanie kwestii możliwości udzielania sublicencji;

ustalenie zasad ewentualnego dochodzenia roszczeń w tytułu naruszenia postanowień umowy licencyjnej;

zobowiązanie do zachowania poufności.

Wpis licencji do rejestru znaków towarowych

Licencjobiorca lub licencjodawca mogą złożyć wniosek do UPRP o wpis licencji do rejestru znaków towarowych. Wpis licencji do rejestru znaków potwierdzi np. legitymację licencjobiorcy w postępowaniu o naruszenie znaku towarowego.

Używanie znaku towarowego bez licencji

Korzystanie z cudzego znaku towarowego bez zawarcia umowy licencyjnej to ryzyko przede wszystkim narażenia się na postępowanie sądowe, które skończyć się może obowiązkiem zapłaty odszkodowania na rzecz uprawnionego a także odsetek i kosztów sądowych. Tym samym warto zweryfikować czy oznaczenie, z którego chcemy korzystać nie jest już chronione i zarejesrtowane na rzecz innego podmiotu.

Prawo własności przemysłowej.

Art. 163. [Umowa licencyjna]

1. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Do umowy tej stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 ust. 1-4 oraz art. 78 i art. 79.

11. O ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego z tego prawa. Licencjobiorca wyłączny może jednakże wystąpić z takim powództwem, jeżeli uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

12. Licencjobiorca w celu uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę może wstąpić do sprawy o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wszczętej przez uprawnionego z tego prawa.

2. Licencjobiorca może udzielić sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upoważnienia.

3. Licencjobiorca może wskazać, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego, poprzez umieszczenie oznaczenia “lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego.

4. W przypadku korzystania z licencji na używanie znaku towarowego, licencjobiorca jest obowiązany, na żądanie licencjodawcy, wskazać na używanie znaku na podstawie licencji przez umieszczenie oznaczenia, o którym mowa w ust. 3.

Licencja praw autorskich na logo

Licencja praw autorskich na logo Licencja na logo daje Ci możliwość dowolnego dysponowania i publikowania swojego logotypu. Pozwala Ci również zabezpieczyć swoją markę dzięki rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

Licencja przenosząca prawa majątkowe do logo

W ramach opłaty za wykonanie logo dopuszcza się użycia znaku wyłącznie na Twojej stronie sklepu i na stronach bezpośrednio ze sklepem związanych (na przykład umieszczenie go w porównywarce cen, aby kliknięcie na nim kierowało do oferty Twojego sklepu).

Jeżeli chcesz publikować swoje logo również na stronach i serwisach niezwiązanych z IdoSell oraz drukować je na materiałach reklamowych, czy opakowaniach, wykup pisemną licencję przenoszącą prawa majątkowe do logo na Twoją firmę. Daje Ci to możliwość swobodnego posługiwania się logotypem, przekształcania go i publikowania w dowolnym miejscu i formie.

Rejestracja znaku towarowego

Bardzo ważną dla bezpieczeństwa Twojego biznesu czynnością jest rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Urząd po przeprowadzeniu odpowiednich czynności nakłada ochronę na Twój znak towarowy co zabezpiecza Cię przed działaniami nieuczciwej konkurencji. Żeby móc zgłosić swoje logo jako znak towarowy musisz posiadać do niego pełnię praw majątkowych. Niezbędne jest zatem wykupienie licencji na logo w naszym dziale graficznym.

Zwracamy uwagę, że logo jest wykonywane według Twoich wytycznych i nasi graficy nie mają możliwości żeby zagwarantować jego unikalność. Potrzebne do tego jest przeprowadzenie specjalistycznego badania na podstawie porównania krajowych i międzynarodowych rejestrów znaków zastrzeżonych. Takie czynności wchodzą w zakres usług rzeczników patentowych, specjalnych firm i kancelarii prawniczych. Pamiętaj, że zawsze możesz się do nas zwrócić po pomoc w wykonaniu nowego logo lub skorygowaniu istniejącego.

Jak wykupić prawa do logo?

Opłata za wystawienie pisemnej licencji praw autorskich jest niezależna od wyglądu logo i wynosi 100zł netto. Zamów licencję na logo pisząc komunikat do działu graficznego.

Treść wystawianej licencji:

Kiedy można legalnie korzystać z cudzego znaku towarowego?

Wraz z uzyskaniem prawa ochronnego na znak towarowy mówi się, że właściciel uzyskuje monopol na posługiwanie się oznaczeniem. Zasadniczo zatem, jeśli chcemy posługiwać się czyimś znakiem towarowym, konieczne będzie uzyskanie stosownej zgody, głównie w formie umowy licencyjnej. Jednakże, w prawie przewidziano kilka przypadków, kiedy można legalnie korzystać z cudzego znaku towarowego bez zgody uprawnionego.

Użycie oznaczenia w funkcji znaku towarowego

Przez uzyskanie prawa ochronnego właściciel znaku nabywa prawo do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawową funkcją znaku towarowego jest powiązanie danego oznaczenia z konkretnym przedsiębiorcą, czyli wskazanie pochodzenia towaru lub usługi. Możemy wyróżnić także funkcję jakościową, która niejako daje odbiorcy gwarancję pewnego poziomu towarów i usług. Oczywiście znak towarowy pełni również funkcję reklamową, która przede wszystkim wiąże się z renomowanymi znakami towarowymi. Wszystkie funkcje są związane z komercyjnym wykorzystaniem znaku.

Zatem w sytuacjach, w których nie wykorzystujemy komercyjnie oznaczenia celem wskazania pochodzenia towaru lub usług zgoda nie będzie potrzebna. Przede wszystkim będzie to możliwe w działaniach informacyjnych czy artystycznych. Trzeba jednak uważać, aby nie naruszyć renomy cudzego znaku towarowego. Warto zatem chęć użycia zarejestrowanego znaku towarowego w swojej niekomercyjnej działalności przedyskutować z profesjonalistą.

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego

Innym przypadkiem, w którym możliwym będzie korzystanie z cudzego znaku towarowego, jest skorzystanie z instytucji wyczerpania prawa. Oznacza to, iż producent, który wprowadził na rynek towar lub usługę, traci prawo do zakazu dalszej odsprzedaży przy wykorzystaniu jego znaku towarowego. Jeśli zakupimy w hurtowni dany produkt, przykładowo batony Lion, to nie musimy uzyskiwać zgody na korzystanie ze znaku towarowego, sprzedając następnie te batony za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Aby skorzystać z instytucji wyczerpania prawa, towar musi być wprowadzony na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez producenta lub podmiot przez niego upoważniony. Należy jednak mieć na uwadze, że wyczerpanie prawa będzie dotyczyło konkretnego egzemplarza produktu, a używanie oznaczenia musi być zgodne z uczciwymi praktykami. Co to oznacza? W skrócie chodzi o to, aby używać znaku w celu informacyjnym, a nie wykorzystywać znak jako formę reklamy.

Używacz uprzedni

Choć w przypadku znaków towarowych przeważa zasada kto pierwszy ten lepszy, to istnieje przypadek, gdy pomimo rejestracji znaku przez podmiot trzeci, będziemy mogli wciąż go używać. Używaczem uprzednim jest osoba, która prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, dzięki czemu nadal ma prawo bezpłatnie używać tego oznaczenia w zakresie nie większym niż dotychczas.

Warunki, które należy spełnić, aby powołać się na ww. instytucję, to:

używanie w ramach swojej działalności gospodarczej (czyli w sposób komercyjny) konkretnego oznaczenia w funkcji znaku towarowego,

lokalny charakter działalności i jej niewielki rozmiar – przy czym kryteria te są nieostre i wymagają każdorazowej weryfikacji,

używanie oznaczenia w dobrej wierze, a zatem wykazanie, że dochowaliśmy należytej staranności w weryfikacji, czy dane oznaczenie nie zostało zarejestrowanego jako znak towarowy.

Po spełnieniu wyżej wskazanych przesłanek istnieje możliwość dalszego używania oznaczenia bez konieczności ponoszenia z tego tytułu opłat, o ile nie przekroczymy dotychczasowego zakresu używania znaku.

Podsumowując, w przepisach prawa przewidziano sytuacje, w których nie będzie koniecznym ubieganie się o zgodę uprawnionego na wykorzystanie jego zarejestrowanego znaku towarowego. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w praktyce „stanie się” używaczem uprzednim znacząco zawęża przedsiębiorcy możliwość rozwoju. Warto przemyśleć i zaplanować ochronę swojej marki celem uniknięcia nieplanowanego rebrandingu.

o czym warto pamiętać?

Umowa licencyjna to dobra alternatywa dla umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe, o której powinien pamiętać każdy twórca. Dlaczego zamiast przenosić całość praw autorskich często wystarczy zawrzeć umowę licencyjną? Publikujemy tekst, który ukazał się 3 lutego 2015 roku w dodatku Moja Firma Dziennika Gazeta Prawna.

Umowa licencyjna. Na co zwrócić uwagę podpisując umowę?

Podpisywanie umów licencyjnych jest nieodłączną częścią pracy każdego twórczego freelancera. Wcześniej czy później każda osoba wykonująca pracę twórczą spotka się z umową licencyjną. Czym jest umowa licencyjna? Czym różni się od umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe? I o czym warto pamiętać podpisując umowę z klientem?

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyróżnia dwa rodzaje umów: umowy licencyjne oraz umowy przenoszące własność autorskich praw majątkowych. Umowy licencyjne nazywane są również umowami o korzystanie z utworu, ponieważ to dzięki nim twórca (autor utworu) może udzielić upoważnienia do korzystania z efektów swojej pracy z dokładnym określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. Grafik, który stworzył plakat do filmu, może udzielić zgody domowi mediowemu na jego wykorzystywanie przez określony czas dla określonego celu, na przykład w kampanii promującej daną produkcję.

Co do zasady, twórca ma prawo swobodnie podjąć decyzję o tym, z kim i na jakich warunkach chce podpisać umowę. Zgodnie z generalną zasadą swobody umów „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie lub zasadom współżycia społecznego” (art. 353 (1) k.c.). W odniesieniu do prawa autorskiego zasada swobody umów doznaje jednak pewnych ograniczeń. Jakich?

Umowa licencyjna – co powinno się w niej znaleźć?

Umowa licencyjna musi zawierać dokładne określenie utworu, co do którego prawa mają być obciążone, zapis dotyczący udzielenia upoważnienia na rzecz licencjobiorcy do korzystania z majątkowych praw autorskich twórcy dzieła oraz zapisy wyraźnie wskazujące, na jakich polach eksploatacji licencjobiorca będzie mógł korzystać ze wskazanego dzieła (wracając do wspomnianego wcześniej plakatu – w umowie licencyjnej konieczne będzie dokładne wskazanie plakatu oraz wymienienie sposobów jego wykorzystywania – na przykład reprodukcja plakatu na materiałach reklamowych). W umowie licencyjnej powinno znaleźć się ponadto dokładne oznaczenie wysokości wynagrodzenia przysługującego licencjodawcy z tytułu udzielenia licencji.

Celem umowy licencyjnej jest udzielenie licencjobiorcy zgody na korzystanie z dzieła we wskazanym zakresie. Zarówno majątkowe, jak i osobiste prawa autorskie pozostają cały czas przy twórcy dzieła. Natomiast celem umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych jest przekazanie całości lub określonej części autorskich praw majątkowych twórcy dzieła na rzecz osoby trzeciej.

Warto o tym pamiętać szczególnie wtedy, gdy klient nie wymaga przekazania całości autorskich praw majątkowych do zamówionego dzieła. W wielu przypadkach wystarczy udzielenie licencji na korzystanie z utworu przez określony czas, zachowując całość praw autorskich przy sobie.

Umowa licencyjna i jej zalety

Umowa licencyjna – w przypadku braku innych zapisów umownych – upoważnia do korzystania ze wskazanego dzieła w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. Po upływie tego czasu prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej automatycznie wygasa. W celu uniknięcia niedomówień warto – jeszcze przed podpisaniem umowy – ustalić czas trwania umowy i sposób jej rozwiązania. Warto również wiedzieć o tym, że – jeżeli strony nie postanowiły inaczej – licencjobiorca nie ma prawa upoważnić innej osoby do korzystania z utworu z zakresie uzyskanej licencji. Umowa licencyjna to dobra alternatywa dla umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe, o której powinien pamiętać każdy twórca.

Szukasz bezpiecznego wzoru umowy o przeniesienie praw autorskich lub umowy licencyjnej, który będziesz mógł w łatwy sposób edytować do swoich potrzeb? Zajrzyj do naszego sklepu ze wzorami umów!

***

Fot.: Art Lasovsky on Unsplash

UMOWA LICENCYJNA NA UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO A UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z UTWORU

*Photo by Daria Shevtsova on Unsplash

Umowy z zakresu prawa własności intelektualnej, jak i właściwe zastosowanie przepisów prawa, mogą nastręczać pewnych problemów. W obrocie gospodarczym mogą funkcjonować różne umowy. Takimi przykładami są umowa licencyjna na używanie znaku towarowego oraz umowa licencyjna dotycząca korzystania z utworu. Wbrew pozorom umowy te mają inny przedmiot, a forma ich zawarcia również może być odmienna. Zapoznaj się z tym wpisem, aby dowiedzieć się więcej o tych umowach.

UMOWA LICENCYJNA NA UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO

O tym rodzaju umowy pisałam już w poprzednim wpisie na blogu. Przypominam, że zawarcie umowy licencyjnej przez uprawnionego z prawa do znaku towarowego oznacza udzielenie przez niego innej osobie upoważnienia do używania znaku towarowego. Dlatego też przedmiotem tej umowy jest udzielenie upoważnienia do używania znaku towarowego.

Prawo ochronne na znak towarowy pozostaje wtedy przy uprawnionym z tego prawa, ale ktoś inny za jego zgodą może legalnie używać znaku towarowego w granicach wynikających z treści umowy licencyjnej. Dla ważności umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego konieczne jest zawarcie tej umowy w formie pisemnej. Jest to bezwzględny ustawowy wymóg.

Szczegółowe kwestie związane z umową licencyjną na używanie znaku towarowego zostały uregulowane w ustawie Prawo własności przemysłowej.

UMOWA LICENCYJNA DO UTWORU

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych twórca utworu może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu. Następuje to na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. Musisz wiedzieć, że istotne jest to, że przedmiotem umowy jest upoważnienie do korzystania z utworu, czyli każdego przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonym w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Więcej na temat ochrony utworu i praw twórcy możesz przeczytaj we wpisie Prawa autorskie. ABC twórcy i nabywcy praw.

Utworem może być znak towarowy, ale nie każdy jego rodzaj. Będzie nim tylko ten, który spełnia wymogi do uznania go za utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Jeżeli na utwór stanowiący oznaczenie odróżniające zostanie udzielone prawo ochronne przez UPRP to mamy do czynienia ze znakiem towarowym chronionym prawem wyłącznym.

RODZAJE UMÓW DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z UTWORU

Ustawa przewiduje dwa rodzaje umów licencyjnych dotyczących korzystania z utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Jeżeli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony sposób (licencja wyłączna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji (licencja niewyłączna). Taka umowa może dotyczyć wszystkich znanych w dacie zawarcia umowy pól eksploatacji albo tylko niektórych z nich.

Co istotne, wyłącznie umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej dla swojej ważności.

Szczegółowe kwestie związane z umową dotyczącą udzielenia upoważnienia do korzystania z utworu zostały uregulowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

***

Nie wiesz jak napisać umowę licencyjną? Nie wiesz czy potrzebna jest Ci umowa licencyjna?

W razie potrzeby pomocy prawnej w przypadku znaków towarowych zapraszam do kontaktu poprzez formularz kontaktowy. Skontaktuj się także za pomocą e-mail: [email protected] oraz [email protected]

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu ochrony znaków towarowych:

Umowa licencji na znak towarowy i know-how

Umowa licencji na znak towarowy i know-how, to umowa, na podstawie której licencjodawca uprawnia licencjobiorcę do korzystania ze znaku towarowego swojego przedsiębiorstwa w określony sposób oraz przekazuje licencjobiorcy specjalistyczną wiedzą techniczną o charakterze poufnym związaną działalnością swojego przedsiębiorstwa, np. dotyczącą wytwarzania produktów do których wyłączne prawa ma licencjodawca i sygnowanie je przedmiotowym znakiem towarowym.

Co ważne umowa licencji na znak towarowy i know-how nie pociąga za sobą wyzbycia się przez licencjodawcę autorskich praw majątkowych na rzecz licencjobiorcy. Umowa ta jedynie upoważnia do korzystania z zasobów licencjodawcy na określonym polu eksploatacji, natomiast prawa majątkowe pozostają przy licencjodawcy. Licencjobiorca może jedynie korzystać z praw określonych w umowie.

Umowa hybrydowa

Umowę polegającą na przekazaniu w jednej umowie więcej niż jednego prawa własności intelektualnej nazywamy umową hybrydową. Umowa ta jest sporządzona w taki sposób, aby w sposób wiążący łączy ze sobą postanowienia dotyczące przekazania m.in. know-how, patentu czy znaku towarowego.

Regulacja wynagrodzenia

Ważnym aspektem umowy licencji na znak towarowy i know-how jest regulacja wynagrodzenia za licencję. W umowie należy wyraźnie oddzielić od siebie przekazywane prawa do znaku towarowego oraz know-how i odrębnie określić wynagrodzenie za każde z nich.

Licencja na znak towarowy

Licencjodawca może udzielić upoważnienia do korzystania ze znaku towarowego na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania.

Umowa może zastrzegać wyłączność do korzystania ze znaku w określony sposób – nazywamy to licencją wyłączną. Jeżeli umowa takiego zastrzeżenia nie posiada, licencja może zostać udzielona wielu osobom na tym samym polu eksploatacji – licencja niewyłączna.

Licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania ze znaku towarowego licencjodawcy w zakresie uzyskanej licencji, chyba że umowa wyraźnie wskazuje na takie upoważnienie.

Jeśli w umowie nie postanowiono inaczej, licencja ogranicza się do terytorium Polski i zostaje zawarta na okres 5 lat. Jeśli w umowie nie określono typu licencji, domniemywa się, że zawarto licencję niewyłączną.

Know-How

Know-how odnosi się do obrotu dobrami niematerialnymi. W wyniku zawarcia umowy know-how nie dochodzi do sprzedaży praw stanowiących przedmiot umowy. Umowa dotyczy wiadomości, wiedzy poufnej, wzorów użytkowych czy też wynalazków nieopatentowanych.

Do umów know-how stosuje się wynagrodzenia ryczałtowe, okresowe lub okresowe – proporcjonalne do efektów zastosowania uzyskanej wiedzy, np. do zysków czy obrotu.

W umowach know-how można zawrzeć również tzw. klauzule gwarancyjne. Klauzula ta szczegółowo określa zakres odpowiedzialności przekazującego wiedzę z tytułu użyteczności i przydatności oraz niewadliwości prawnej przedmiotu umowy.

Elementami dodatkowymi w tego typu umowie są również inne elementy zobowiązujące strony do określonych świadczeń dodatkowych, m.in. w zakresie promocji, marketingu czy szkolenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017r. poz. 776).

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r. poz. 1025).

키워드에 대한 정보 umowa licencyjna na znak towarowy

다음은 Bing에서 umowa licencyjna na znak towarowy 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Umowa licencyjna na znak towarowy. Prawna ochrona marki odc. 24 – Mikołaj Lech

 • Umowa licencyjna na znak towarowy
 • umowa licencyjna
 • licencja
 • jak udzielić licencji
 • optymalizacja podatkowa
 • Mikołaj Lech
 • Kancelaria Prawna
 • Kancelaria Patentowa
 • ochrona patentowa
 • Polska Ustawa
 • Unia Europejska
 • urząd patentowy
 • rzecznik patentowy
 • prawna ochrona marki
 • firma
 • biznes
 • business
 • jak chronić franczyzę
 • franczyza
 • franchising
 • przychód pasywny z licencji
 • znak towarowy na Unię
 • patent na nazwę firmy
 • patent na logo
 • Prawo Autorskie
 • pieniądze w firmie

Umowa #licencyjna #na #znak #towarowy. #Prawna #ochrona #marki #odc. #24 #- #Mikołaj #Lech


YouTube에서 umowa licencyjna na znak towarowy 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Umowa licencyjna na znak towarowy. Prawna ochrona marki odc. 24 – Mikołaj Lech | umowa licencyjna na znak towarowy, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  맞춤 정장 브랜드 | 큰 맘 먹고 정장 제대로 맞췄습니다 (클래씨가 동경하던 테일러샵 브랜드, 맞춤정장 팁 공개) @노커스 #161 최근 답변 118개

Leave a Comment