Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu Niemiecko Ukraińska | Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu Niemiecko-Polska 최근 답변 186개

당신은 주제를 찾고 있습니까 “umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko ukraińska – Umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko-polska“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Natalia Kamysz 이(가) 작성한 기사에는 조회수 7,193회 및 좋아요 34개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko ukraińska 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko-polska – umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko ukraińska 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko ukraińska 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Umowa kupna i sprzedaży samochodu w języku niemieckim

Umowa kupna i sprzedaży samochodu w języku niemieckim. Masz zamiar kupić samochód lub go sprzedać? Nie wiesz jak spisać umowę? Tutaj znajdziesz gotowy wzór …

+ 여기에 더 보기

Source: www.autocentrum.pl

Date Published: 1/29/2021

View: 3525

Umowa kupna-sprzedaży samochodu (polsko-ukraińska)

Gotowy wzór polsko-ukraińskiej umowy kupna sprzedaży samochodu ✓ Do pobrania DOC i PDF ✓ Jak spisać umowę sprzedaży z Ukraińcem?

+ 여기를 클릭

Source: www.wyborkierowcow.pl

Date Published: 11/12/2022

View: 1109

Umowa kupna sprzedaży samochodu polsko-ukraińska – Wise

Potrzebujesz polsko-ukraińską umowę kupna-sprzedaży samochodu? A może kupujesz samochód na Ukrainie i nie wiesz jak zadbać o niezbędne formalności?

+ 여기에 더 보기

Source: wise.com

Date Published: 10/26/2022

View: 8014

umowa kupna sprzedaży pojazu w języku ukraińskim

Договір купівлі-продажу уживаного транспортного засобу. Umowa kupna/sprzedaży używanego pojazdu. Продавець. Sprzedający. Ім’я та прізвище. Imię i nazwisko.

+ 여기에 표시

Source: akcyzasamochodowa.pl

Date Published: 9/21/2021

View: 7105

Umowa kupna sprzedaży samochodu z ukraińcem pdf

Umowa kupna sprzedaży samochodu polsko ukraińska doc. Zagraniczne umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży polsko-niemiecka. Dowiedz się, jakie elementy …

+ 여기에 자세히 보기

Source: eformalnosci.pl

Date Published: 2/24/2022

View: 4829

Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-ukraińska …

Poniżej możesz pobrać gotowy wzór umowy kupna sprzedaży pojazdu w polskim i ukraińskim języku. Umowę można zastosować do zakupu wszystkich rodzajów pojazdów …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.autownioski.pl

Date Published: 3/23/2021

View: 3104

Sprzedaż auta obcokrajowcowi – co powinna zawierać umowa?

Umowa sprzedaży samochodu zawierana z obcokrajowcem – jak powinna wyglądać? … w językach polsko-angielskim lub niemieckim i ostatnio także ukraińskim.

+ 여기를 클릭

Source: www.uniqa.pl

Date Published: 2/17/2021

View: 1714

주제와 관련된 이미지 umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko ukraińska

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko-polska. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko-polska
Umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko-polska

주제에 대한 기사 평가 umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko ukraińska

 • Author: Natalia Kamysz
 • Views: 조회수 7,193회
 • Likes: 좋아요 34개
 • Date Published: 2017. 8. 30.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=gE5Ob1Nmdmw

Jak spisać umowę kupna sprzedaży samochodu z Ukraińcem?

Z prawnego punktu widzenia nie ma przeszkód, aby sporządzić umowę kupna sprzedaży samochodu dwujęzyczną – do pobrania w internecie. WAŻNE! W umowie należy podać dane, jak w standardowej umowie oprócz numeru PESEL, który na Ukrainie nie występuje. Zamiast tego wystarczy numer paszportu i NIP kupującego.

Jak spisać umowę sprzedaży samochodu z obcokrajowcem?

Umowa sprzedaży auta obcokrajowcowi – jak wygląda?
 1. imię i nazwisko.
 2. PESEL, a jeśli obcokrajowiec nie go nie posiada numery dokumentów tożsamości (np. …
 3. adres zamieszkania lub zameldowania.
 4. datę zawarcia umowy.
 5. miejsce zawarcia umowy.
 6. kwotę, za jaką sprzedajemy auto (również zapisaną słownie)

Jak spisać umowę kupna samochodu z Niemiec?

W umowie musi być podana miejscowość, data i podpisy sprzedawcy i kupującego, a w podsumowaniu zapis np. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. WAŻNE! Na umowie muszą znaleźć się te same zwroty w języku polskim i niemieckim, o ile umowa jest dwujęzyczna.

Czy mogę sprzedać samochód obcokrajowcowi?

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi. Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce następuje na podstawie takiej samej umowy sprzedaży, jak sprzedaż pomiędzy osobami mającymi miejsce zamieszkania w Polsce.

Jak kupić auto od obcokrajowca?

Na umowie muszą być wpisane dane osobowe obu stron:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres zameldowania lub zamieszkania;
 3. PESEL lub inny numer identyfikacyjny;
 4. numery dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i informacja, jaki organ i kiedy je wydał;

Czy Ukrainiec może kupić w Polsce samochód?

Czy Ukrainiec może nabyć i legalnie zarejestrować samochód w Polsce? Ukrainiec posiadający dokument poświadczający jego legalny, stały pobyt w Polsce i adres zameldowania, może bez problemu zostać właścicielem samochodu w naszym kraju.

Czy wydział komunikacji sprawdza umowy?

Stroną umowy są więc osoby, które nie widziały się nigdy na oczy. To jednak nie przeszkadza urzędnikom wydziału komunikacji i nie palą się do weryfikacji tego rodzaju transakcji. Dużo łatwiej jest żądać od kierowców dokumenty, do których sami powinni mieć wgląd.

Czy na umowie kupna-sprzedaży musi być PESEL?

Strony umowy (kupujący, sprzedający) — należy podać pełne dane Sprzedającego i Kupującego (zwyczajowo w tej właśnie kolejności), wliczając w to numer PESEL, adres, a nawet serię i numer dowodu osobistego (wraz z organem wydającym). Opcjonalny jest natomiast numer NIP (ważny przede wszystkim dla przedsiębiorstw).

Co zrobić gdy kupujący nie przerejestrował auta?

Zawiadomić w ciągu 30 dni wydział komunikacji musi nie tylko nabywca (kupujący) samochodu, lecz także jego zbywca (sprzedawca). Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Można to zrobić osobiście w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania lub przez internet.

Co grozi za umowę na Niemca?

Podpisując się pod umową na której widnieją dane Niemca (choć ten Niemiec nie stoi przed nami fizycznie, tylko handlarz), poświadczamy nieprawdę. I już za to grożą nam konsekwencje prawne. A jak mówi artykuł 270 § Kodeksu Karnego, za takie działanie grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności – za podrobienie dokumentu.

Co grozi za sprzedaż auta na Niemca?

Auto ze sfałszowaną umową może stracić rejestrację, co pozostawi klienta nieuczciwego handlarza z koniecznością dochodzenia swojej własności przed sądem. Sam klient także będzie musiał jednak liczyć się z karą grzywny, a nawet ograniczenia wolności, ponieważ wziął udział w fałszerstwie lub wyłudzeniu.

Jakie dokumenty potrzebne przy zakupie auta z Niemiec?

Formalności w urzędzie
 • dokument tożsamości,
 • dowód potwierdzający własność auta (umowę kupna sprzedaży/rachunek/faktura),
 • kartę pojazdu,
 • zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy,
 • potwierdzenie wniesienia opłat.

Czy mogę sprzedać auto na kartę pobytu?

Tak naprawdę nie trzeba się obawiać sprzedaży samochodu obcokrajowcowi, w tym Ukraińcowi. Teoretycznie wszelkie formalności związane ze sprzedażą samochodu obywatelowi innego państwa przebiegają identycznie jak w przypadku dokonywania transakcji z Polakiem.

Jakie dokumenty przy sprzedaży samochodu za granicę?

Po sfinalizowaniu transakcji przekaż nowemu właścicielowi auta niezbędne dokumenty: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz zaświadczenie o aktualnym ubezpieczeniu OC. Niezwłocznie zgłoś sprzedaż samochodu w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

Jak sprzedać samochód na Ukrainie?

Sprzedaż samochodu na Ukrainę trzeba zgłosić do urzędu i ubezpieczyciela. Sprzedający musi jeszcze zadbać o zgłoszenie sprzedaży auta w wydziale komunikacji starostwa powiatowego (do 30 dni) oraz ubezpieczycielowi (14 dni).

Jak sprzedać auto na Ukrainę 2022?

Sprzedaż samochodu na Ukrainę trzeba zgłosić do urzędu i ubezpieczyciela. Sprzedający musi jeszcze zadbać o zgłoszenie sprzedaży auta w wydziale komunikacji starostwa powiatowego (do 30 dni) oraz ubezpieczycielowi (14 dni).

Jaka stawka VAT opodatkowana jest sprzedaż samochodu osobie fizycznej z Ukrainy?

Jeżeli samochód osobowy zbywany obywatelowi Ukrainy nie będzie wywożony z terytorium Unii, dla sprzedaży zastosować trzeba zasadniczo 23% stawkę podatku VAT, chyba że przedsiębiorca – właściciel samochodu – dokonana jego dostawy z zastosowaniem szczególnej procedury VAT marża, o której mowa w art. 120 ust.

Jakie dokumenty przy sprzedaży samochodu za granicę?

Po sfinalizowaniu transakcji przekaż nowemu właścicielowi auta niezbędne dokumenty: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz zaświadczenie o aktualnym ubezpieczeniu OC. Niezwłocznie zgłoś sprzedaż samochodu w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

Jak zarejestrować samochód z Ukrainy?

Do zarejestrowania samochodu z Ukrainy konieczne jest złożenie wniosku o rejestrację pojazdu we właściwym dla miejsca zamieszkania starostwie.

Umowa kupna i sprzedaży samochodu w języku niemieckim

Masz zamiar kupić samochód lub go sprzedać? Nie wiesz jak spisać umowę? Tutaj znajdziesz gotowy wzór umowy w języku niemieckim.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu (polsko-ukraińska). Jak sprzedać auto Ukraińcowi?

Podczas transakcji kupna/sprzedaży samochodu z obywatelem Ukrainy można posłużyć się standardowym wzorem umowy kupna-sprzedaży samochodu lub wypełnić umowę dwujęzyczną. Warto jednak zadbać o późniejsze dopełnienie formalności związanych ze sprzedażą auta poza granice Polski.

Sprzedając samochód, ale także motocykl, przyczepę, motorower czy ciągnik rolniczy zawsze sporządzamy z kupującym umowę sprzedaży pojazdu, zwaną też potocznie umową kupna-sprzedaży. W ten sposób udowadniamy zbycie pojazdu na rzecz nowego właściciela i mamy dowód sfinalizowania transakcji i otrzymania należnej kwoty, a kupujący – jej wpłacenia. Tym samym potwierdzamy, że auto nie jest już naszą własnością i, teoretycznie, nie ponosimy odpowiedzialności za popełnione nim w okresie późniejszym czyny (np. stłuczkę lub co gorsza wypadek). Prawidłowe sporządzenie umowy sprzedaży samochodu jest szczególnie ważne w momencie dokonywania transakcji z obcokrajowcem. W polskich realiach najczęściej odbywa się to z obywatelami Ukrainy, z uwagi na ich zainteresowanie tanimi autami (których w Polsce nie brakuje) i częstą emigrację do naszego kraju w celach zarobkowych.

Pobierz inne nasze wzory umów sprzedaży:

Gotowy wzór umowy sprzedaży samochodu + cenne porady na temat kupna i rejestracji auta

Gotowy wzór umowy sprzedaży motocykla + cenne porady na temat kupna i rejestracji jednośladu

Gotowy wzór umowy sprzedaży motoroweru + cenne porady na temat kupna i rejestracji motoroweru

Gotowy wzór umowy sprzedaży przyczepy + cenne porady na temat kupna i rejestracji przyczepy

Gotowy wzór umowy sprzedaży ciągnika rolniczego + cenne porady na temat kupna i rejestracji traktora

Gotowy wzór umowy sprzedaży uszkodzonego samochodu – jak ją dobrze spisać?

Tak naprawdę nie trzeba się obawiać sprzedaży samochodu obcokrajowcowi, w tym Ukraińcowi. Teoretycznie wszelkie formalności związane ze sprzedażą samochodu obywatelowi innego państwa przebiegają identycznie jak w przypadku dokonywania transakcji z Polakiem. Zaleca się jednak, by sprzedający poświęcił chwilę czasu na zabezpieczenie się przed ewentualnymi konsekwencjami spowodowania zdarzenia drogowego przez obcokrajowca, który zwlekał z przerejestrowaniem auta. Złożenie wszelkich wyjaśnień może przysporzyć więcej nerwów niż w sytuacji, gdy podobną kolizję spowodował nowy właściciel-Polak, stąd warto podjąć stosowne kroki już bezpośrednio po podpisaniu umowy z obcokrajowcem.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu (polsko-ukraińska) – co powinna zawierać? Wzór dokumentu

Nie ma konkretnego wzoru umowy dokumentującej sprzedaż auta obcokrajowcowi – do tego celu z powodzeniem wystarczy rzetelnie sporządzony wzór standardowej umowy kupna-sprzedaży samochodu, której używa się do transakcji z Polakami. To w interesie kupującego leży znajomość polskiego wzoru umowy sprzedaży samochodu i jej późniejsze przetłumaczenie na ojczysty język (bez tego nie zdoła zarejestrować auta „u siebie”). By jednak ułatwić tę kwestię, z powodzeniem można skorzystać ze wzorca umowy sprzedaży auta w dwóch językach, w tym przypadku z umowy polsko-ukraińskiej. Kupujący z Ukrainy uniknie wtedy konieczności skorzystania z usług tłumacza przysięgłego i niezwłocznie będzie mógł przerejestrować samochód.

W przypadku obywateli Ukrainy warto pamiętać, że nie posiadają oni numeru PESEL – zamiast niego należy wpisać numer paszportu, ewentualnie NIP. Pozostałe rubryki odnoszące się do danych osobowych wypełniamy bez zmian. Podobnie w kwestii informacji o samym pojeździe: tak samo, na umowie powinniśmy zawrzeć markę i model auta, rok produkcji, numer rejestracyjny, przebieg i, numer nadwozia wraz z uwagami dotyczącymi jego stanu technicznego. Pamiętajmy, by w dokumencie wpisać datę i godzinę transakcji oraz by zweryfikować stan danych na umowie z tymi w dowodach tożsamości obu stron. Spisaną w dwóch egzemplarzach umowę musi podpisać zarówno sprzedający, jak i kupujący.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu (polsko-ukraińska) – PLIKI DO POBRANIA

Umowa kupna-sprzedaży samochodu (polsko-ukraińska) – wzór (DOC)

Umowa kupna-sprzedaży samochodu (polsko-ukraińska) – wzór (PDF)

Co zrobić po sprzedaży samochodu Ukraińcowi?

Przekazując drugi egzemplarz umowy, kluczyki, kartę pojazdu i dowód rejestracyjny nowemu właścicielowi z Ukrainy możemy spotkać się z sytuacją, że poprosi on nas o sporządzenie (u notariusza) upoważnienia do korzystania przez niego z zakupionego auta. Wynika to z trudności z przekroczeniem granicy, z jakimi mogą się borykać m.in. obywatele Ukrainy, którzy nie widnieją jeszcze w dowodzie rejestracyjnym. Upoważnienie pozwoli im bez przeszkód opuścić samochodem Polskę, ale wciąż nie zabezpieczy nas przed wszelkimi zdarzeniami, które cudzoziemiec może popełnić jeszcze przed przerejestrowaniem auta na siebie. Na dobrą sprawę nie mamy pewności, czy obcokrajowiec zrobi to w ogóle. Dlatego, po dokonaniu transakcji z osobą innej narodowości niż polska, w szczególności powinniśmy zadbać o zgłoszenie faktu sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji (w ciągu 30 dni) i u ubezpieczyciela (do 14 dni).

Wzory umów sprzedaży samochodu z uwzględnieniem dwóch kupujących i sprzedających:

Umowa sprzedaży samochodu od dwóch sprzedających. Jak ją spisać, wzór dokumentu

Umowa sprzedaży samochodu od dwóch kupujących. Jak ją spisać, wzór dokumentu

Umowa sprzedaży samochodu (dwóch sprzedających, dwóch kupujących). Jak ją spisać, wzór dokumentu

Dla jeszcze większego zabezpieczenia można pójść inną, bardziej skomplikowaną drogą, mianowicie udać się do wydziału komunikacji z nowym właścicielem bezpośrednio po podpisaniu umowy sprzedaży samochodu w celu wypełnienia wniosku o wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych. Powód – sprzedaż auta i wywóz go poza granicę Polski. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami obejmującymi obowiązkowe czasowe ubezpieczenie (od kilkudziesięciu do ok. 100 zł), stąd warto skonsultować tę kwestię z kupującym. Ale tym sposobem definitywnie „odcinamy się” od odpowiedzialności za samochód, którym nowy właściciel-obcokrajowiec mógł spowodować zdarzenie drogowe przed dopełnieniem od jego strony stosownych formalności. Polecamy skorzystać z tej metody.

Redakcja poleca również:

Kompendium wiedzy na temat rejestracji pojazdu

Najczęściej popełniane błędy przy procesie rejestracji

Jakie formalności załatwić po sprzedaży pojazdu?

Umowa kupna sprzedaży samochodu polsko-ukraińska

Umowa polsko-ukraińska przydaję się podczas finalizowania transakcji kupna lub sprzedaży samochodu, gdy samochód zarejestrowany jest na Ukrainie, lub druga strona wymaga kopii dokumentu w języku ukraińskim.

Udając się do obcego kraju w poszukiwaniu nowego samochodu, warto jest zabrać ze sobą wzór umowy w obowiązującym języku urzędowym.

Prawidłowe sporządzenie umowy sprzedaży samochodu jest szczególnie ważne w momencie dokonywania transakcji z obcokrajowcem. Umowa polsko-ukraińska daję nam komfort, że rozumiemy wszystko, co potwierdzamy własnym podpisem.

Umowa kupna sprzedaży samochodu z ukraińcem pdf — eformalnosci.pl

Plik został pobrany 434 razy! Pobierz plik o nazwie umowa_kupna_sprzedaży_samochodu_z_ukraińcem_pdf w jednym z trzech formatów – PDF, DOC, ODT. Jest on gotowy do druku, oraz edycji w najpopularniejszych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych! Pobierz plik o nazwiew jednym z trzech formatów –. Jest on gotowy do druku, oraz edycji w najpopularniejszych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!

Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!

Plik jest aktualny na dzień:

Banalna edycja oraz drukowanie

Banalna edycja oraz drukowanie Gwarancja bezpieczeństwa

Gwarancja bezpieczeństwa Błyskawiczne oraz ekspresowe pobieranie

Błyskawiczne oraz ekspresowe pobieranie Dowolny oraz nielimitowany użytek

Gotowy wzór umowy kupna sprzedaży samochodu Do pobrania DOC i PDF Jak spisać umowę? Co powinna zawierać? Prawa i obowiązki kupującego, Gotowy wzór polsko-ukraińskiej umowy kupna sprzedaży samochodu ✓ Do pobrania DOC i PDF ✓ Jak spisać umowę sprzedaży z Ukraińcem?Na stronie znajdziesz gotowy wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu do pobrania w formacie PDF lub DOC.Gdy miejscem sprzedaży jest terytorium RP, wystarczy zwykła umowa kupna-sprzedaży pojazdu. Ewentualne przetłumaczenie leży po stronie Ukraińca, Powodem zainteresowania sprzedażą samochodu na Ukrainę , jest położenie blisko po sąsiedzku , łatwość dojazdu i szybko rosnąca oferta.

Umowa kupna sprzedaży samochodu polsko ukraińska doc

Zagraniczne umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży polsko-niemiecka. Dowiedz się, jakie elementy powinna zawierać umowa użyczenia samochodu i pobierz darmowy wzór w dwóch formatach – pdf oraz docx!Na stronie znajdziesz gotowy wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu do pobrania w formacie PDF lub DOC.zwaną/zwanym w dalszej części umowy BIORĄCYM. PRZEDMIOT UMOWY. § 1. 1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego marki …Poniżej możesz pobrać gotowy wzór umowy kupna sprzedaży pojazdu w polskim i ukraińskim języku. Umowę można zastosować do zakupu wszystkich rodzajów pojazdów.

Sprzedaż auta na słupa z Ukrainy

– Zgodnie z prawem pani Barbara w ciągu 30 dni od momentu sprzedaży samochodu powinna była zgłosić ten fakt tam, gdzie samochód był. Mam takie pytanie jak to jest ze sprzedażą samochodu na Ukrainę, Podejrzewam, że chcą na słupa – kupuje podstawiony Polak (zgarnia za to. Dwa dni temu sprzedałem auto na Ukrainę razem z nr.rej.,OC,dowodem I. od Pana dokumentem potwierdzającym sprzedaż samochodu o nr Polisy. Słupy nie tylko przygraniczne. Auta na Ukrainie są kilkukrotnie droższe niż w Polsce. Wielu Ukraińców kupuje samochód w Polsce i szuka. Tak zwykło się potocznie nazywać umowę kupna-sprzedaży auta, w której rubryki z danymi sprzedawcy są już wypełnione.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu pdf

3 niniejszej umowy. § 5. Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany. § 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej. Sprzedający oświadcza, że pojazd stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych i nie jest obciążony żadnymi prawami.Jeśli szukasz Umowy Kupna Sprzedaży Samochodu to u nas ją znajdziesz. Pobierz aktualne wzory i druki dokumentów umowy kupna sprzedaży w formacie doc i pdf.Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy na kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie. W ramach umowy kupna-sprzedaży samochodu Sprzedający zobowiązuje się przenieść własność pojazdu na Kupującego. Jednocześnie zobowiązuje się on wydać przedmiot.

Sprzedaż auta Ukraińcowi z karta pobytu

kartę pojazdu, ważną polisę OC. Wyrejestrowanie samochodu w wydziale komunikacji urzędu miasta. Procedurę sprzedaży auta Ukraińcowi powinieneś. Zakup samochodu staje się skuteczny od podpisania umowy kupna-sprzedaży lub. cudzoziemca: paszport oraz dokument pobytowy (wiza lub karta pobytu).Sprzedaż auta Ukraińcowi – na co uważać? sprzedaż auta Ukraińcowi. dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, kluczyki, ważną polisę OC.Umowa sprzedaży pojazdu pomiędzy Polakiem, a Ukraińcem nie różni się. karty pojazdu, polisy OC, ilości kompletów kluczyków do auta.Jak powinna wyglądać i co ma zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu. która nie jest Polakiem, a nie ma też karty stałego pobytu ani.

Umowa kupna sprzedaży pojazdu polsko ukraińska (dwujęzyczna) 2022 • wzór, druk, formularz (.pdf .doc .jpg)

Na podstawie wzoru umowy ukraińsko polskiej, możesz między innymi zakupić lub sprzedać nastepujące pojazdy:

samochód osobowy, samochód ciężarowy lub samochód specjalny,

ciągnik samochodowy (siodłowy),

naczepę samochodową,

przyczepę ciężarową, przyczepa ciężarowo rolniczą, przyczepa specjalna (np. kempingowa),

ciągnik rolniczy,

motocykl lub motorower (skuter),

pojazd samochodowy inny (np. quad, microcar)

Art. 535 ustawy – Kodeksu cywilny (pojęcie umowy sprzedaży):

§ 1. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Jakie elementy powinna zawierać poprawnie sporządzona dwujęzyczna umowa kupna-sprzedaży pojazdu polsko-ukraińska):

Datę oraz miejsce (miejscowość) sporządzenia umowy – warto wpisać też godzinę zawarcia umowy aby uniknąć późniejszych ewentualnych nieprzyjemności.

– warto wpisać też godzinę zawarcia umowy aby uniknąć późniejszych ewentualnych nieprzyjemności. Czytelne dane kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, można wpisać PESEL lub data urodzenia ale nie jest to obowiązkowe lub nazwę firmy, adres siedziby i numer NIP).

(imię, nazwisko, adres zamieszkania, można wpisać PESEL lub data urodzenia ale nie jest to obowiązkowe lub nazwę firmy, adres siedziby i numer NIP). Czytelne dane sprzedającego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, można wpisać PESEL lub datę urodzenia ale nie jest to obowiązkowe lub nazwę firmy, adres siedziby i numer NIP).

(imię, nazwisko, adres zamieszkania, można wpisać PESEL lub datę urodzenia ale nie jest to obowiązkowe lub nazwę firmy, adres siedziby i numer NIP). Dane pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny VIN – podwozia, nadwozia, ramy).

(marka, model, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny VIN – podwozia, nadwozia, ramy). Kwotę sprzedaży – cena powinna być podana wraz z walutą pieniądza.

– cena powinna być podana wraz z walutą pieniądza. W przypadku gdy pojazd posiada jakieś wady, uszkodzenia, należy wpisać wszystkie usterki na umowie (od tego zależna jest wartość sprzedaży pojazdu).

Podpisy osób sporządzających umowe – kupującego i sprzedającego.

Wzór – Umowa kupna sprzedaży pojazdu (polsko-ukraińska, ukraińsko-polska) samochodu, motocykla, motoroweru, przyczepy, ciągnika rolniczego, naczepy

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu polsko ukraińska jest bardzo ważnym dokumentem, gdyż potwierdza przeniesienie własności z dotychczasowego właściciela pojazdu na nowego. Zaletą korzystania z umów dwujęzycznych jest oszczędność na tłumaczeniu przysięgłym, gdyż większość organów rejestrujących pojazdy w naszym kraju (urzędów) w tym przypadku nie wymaga tłumaczenia, ani poświadczenia umów dwujęzycznych zgodnie z wytycznymi ministerstwa.Pobierz darmowy druk wzoru umowy kupna-sprzedaży do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Sprzedaż samochodu Ukraińcowi

opublikowano: 12 maja 2019 aktualizacja: 14 lutego 2022 autor: redakcja

Coraz więcej obywateli Ukrainy pracuje w Polsce, zakłada rodziny i kupuje samochody od lokalnych sprzedawców. Sprawdzamy, czy procedura sprzedaży auta obywatelowi spoza Unii Europejskiej różni się od normalnej transakcji i jakich formalności należy dopilnować.

Zagadnienie można rozszerzyć o sprzedaż samochodu cudzoziemcowi bez względu na paszport, strefę Schengen czy kontynent. W przypadku kierowcy narodowości ukraińskiej decyduje fakt, czy kupujący przebywa w chwili transakcji w Polsce czy na Ukrainie.

Umowa taka sama, ale…

Jeśli chcemy sprzedać samochód Ukraińcowi, najlepiej to zrobić w Polsce. Chyba że znamy język ukraiński i tamtejsze przepisy, a przetłumaczenie dokumentów nie stanowi dla nas problemu.

Gdy miejscem sprzedaży jest terytorium RP, wystarczy zwykła umowa kupna-sprzedaży pojazdu. Ewentualne przetłumaczenie leży po stronie Ukraińca, Greka, Węgra czy innego obcokrajowcy, który kupione od nas auto chce zarejestrować w swojej ojczyźnie.

Z prawnego punktu widzenia nie ma przeszkód, aby sporządzić umowę kupna sprzedaży samochodu dwujęzyczną – do pobrania w internecie.

WAŻNE!

W umowie należy podać dane, jak w standardowej umowie oprócz numeru PESEL, który na Ukrainie nie występuje. Zamiast tego wystarczy numer paszportu i NIP kupującego.

Najprościej będzie przekazać Ukraińcowi razem z podpisaną umową:

dowód rejestracyjny,

kartę pojazdu,

kluczyki,

ważną polisę OC.

Kolejnym krokiem powinno być udanie się Ukraińca do swojego kraju w celu zarejestrowania go w tamtejszym urzędzie. Może to zrobić jadąc na polskich tablicach oryginalnych albo tymczasowych. Z tym wiążą się dwa scenariusze:

Oryginalne tablice – w dowodzie rejestracyjnym widnieje sprzedający, więc kupujący, aby wjechać na teren Ukrainy, będzie potrzebował specjalnego upoważnienia stworzonego przez notariusza

– w dowodzie rejestracyjnym widnieje sprzedający, więc kupujący, aby wjechać na teren Ukrainy, będzie potrzebował specjalnego upoważnienia stworzonego przez notariusza Tymczasowe tablice – o ile wcześniej złożymy w wydziale komunikacji wniosek o ich wydanie. We wniosku o powód wydania takich tablic podajemy „sprzedaż i wywóz auta poza granice kraju”. Do tymczasowych tablic trzeba wykupić jeszcze krótkoterminowe ubezpieczenie za ok. 100 zł.

Drugi z opisanych scenariuszy, choć bardziej skomplikowany, jest bezpieczniejszy dla sprzedającego, który ostatecznie pozbywa się samochodu i problemów w razie wypadku czy niezarejestrowania pojazdu na Ukrainie w określonym czasie. A także możemy odzyskać część zapłaconej polisy OC i ewentualnie również AC.

Umowa sprzedaży to nie koniec formalności

Sprzedaż auta Ukraińcowi nie jest problemem, ale fakt, że samochód jest wciąż zarejestrowany na nas, już tak. To oznacza, że w razie wypadku, popełnienia przestępstwa czy zaległości w opłacaniu składki OC musimy liczyć się z wezwaniem przez różne organa państwowe i złożenie wyjaśnień.

Tego wszystkiego można uniknąć dzięki jednej wizycie wydziale komunikacji. Mamy na to 30 dni od sprzedaży auta. A 14 dni, by powiadomić o zbyciu samochodu towarzystwo ubezpieczeń. Jednak lepiej załatwić te formalności znacznie szybciej. Formalności czekają za to Ukraińca, który powinien zarejestrować samochód w swoim kraju. Będzie do tego potrzebował uiszczenia opłaty za cło i uregulowania płatności za przekroczenie granicy.

PAMIĘTAJ!

Najlepiej zaraz po sprzedaży samochodu udać się z nabywcą do wydziału komunikacji, by złożyć wniosek o wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych – na podstawie sprzedaży auta na Ukrainę wywozu go poza granicę Polski.

Powiadom ubezpieczyciela o nowym właścicielu

Mamy dwa tygodnie no to, aby ubezpieczyciel dowiedział się o sprzedaży samochodu. Możemy to zrobić na różne sposoby:

online za pomocą e-formularza na stronie internetowej;

e-mailem;

tradycyjną pocztą;

osobiście w oddziale.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu to nic innego jak wypełnienie dokumentu o zbyciu pojazdu Taki dokument musi zawierać dane zbywcy (Polaka) i nabywcy (Ukraińca) pojazdu, a także dane dotyczące pojazdu (marka, model, typ, numer rejestracyjny i numer VIN).

Przekazanie informacji o zbyciu samochodu do towarzystwa i do Wydziału Komunikacji jest obowiązkowe.

Podatku dochodowego od sprzedaży samochodu nie zapłaci w Polsce żadna ze strony po warunkiem, że sprzedawca jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej, a samochód sprzedają po upływie co najmniej 6 miesięcy od chwili zakupu.

Gdy między kupnem i sprzedażą nie minęło pół roku albo na sprzedaży został osiągnięty dochód, wtedy obowiązuje sprzedającego podatek. Rozliczenia należy dokonać w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż.

Wspomniany dochód jest wtedy, gdy zysk ze sprzedaży przekroczy koszty nabycia powiększone o nakłady poniesione w trakcie posiadania samochodu. Dochód może być opodatkowany według stawki 18% lub 32%.

WAŻNE!

Sprzedający, który nie prowadzi działalności gospodarczej, nie płaci podatku VAT od sprzedaży pojazdu – nawet gdy auto ma być ponownie zarejestrowane na Ukrainie.

Kto zatem płaci podatek od transakcji? To:

Sprzedaż auta obcokrajowcowi krok po kroku. Umowa, dokumenty, procedury

W internecie można znaleźć coraz więcej ofert kupna używanych aut przez Ukraińców. Na zwiększoną liczbę transakcji wpływa także zniesienie przez Ukrainę cła na samochody przywożone do kraju. Bankier.pl podpowiada krok po kroku, jak sprzedać samochód obcokrajowcowi, jakie dokumenty przygotować i jak bez przeszkód przeprowadzić wszystkie formalności.

Sprzedaż samochodu obcokrajowcowi, zwłaszcza obywatelowi kraju nienależącego do Unii Europejskiej może budzić pewne wątpliwości natury prawne. Sprzedający mogą zastanawiać się, jak sporządzić umowę sprzedaży, kiedy i jak wyrejestrować samochód oraz co ze składkami OC.

Umowa sprzedaży auta obcokrajowcowi – jak wygląda?

Tak jak przy umowie sprzedaży auta polskiemu obywatelowi tak i w przypadku obcokrajowców umowa kupna – sprzedaży auta powinna zawierać:

imię i nazwisko

PESEL, a jeśli obcokrajowiec nie go nie posiada numery dokumentów tożsamości (np. paszportu) wraz z informacją, kiedy został on wydany i przez jaki urząd

adres zamieszkania lub zameldowania

datę zawarcia umowy

miejsce zawarcia umowy

kwotę, za jaką sprzedajemy auto (również zapisaną słownie)

Umowa kupna – sprzedaży powinna także zawierać szereg informacji dotyczących sprzedawanego pojazdu:

markę i model auta

rok produkcji

numery rejestracyjne

numer VIN

kolor auta

przebieg w chwili podpisywania umowy

Do umowy warto dołączyć także oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu oraz, że pojazd spełnia warunki techniczne dopuszczające go do ruchu.

Jako że samochód sprzedajemy na terytorium Polski, najłatwiej, jeśli umowa zostanie sporządzona w języku polskim. Wówczas jej przetłumaczenie będzie leżało po stronie kupującego. Umowę można sporządzić także w dwóch wersjach językowych.

Sprzedaż auta z dotychczasowymi tablicami rejestracyjnymi

Wybierając najprostszą, choć niekoniecznie najbezpieczniejszą ścieżkę, kupującemu będziemy musieli przekazać wszystkie niezbędne dokumenty: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, ważną polisę OC oraz, rzecz jasna, kluczyki. Wówczas kupujący może wrócić z kupionym od nas autem do swojego kraju i zarejestrować go w tamtejszym urzędzie.

Wspomniana najprostsza ścieżka zakłada pozostawienie naszych dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Wówczas jednak bierzemy na siebie pewne ryzyko. Samochód, choć sprzedaliśmy go, wciąż będzie zarejestrowany na nas. Jeśli kupujący doprowadzi wówczas do kolizji, możemy być zmuszeni udowadniać, że to nie my go spowodowaliśmy. Jesteśmy wówczas narażeni także na sytuację, w której kupujący nie zarejestruje samochodu w swoim kraju w wymaganym przepisami terminie.

Sprzedaż auta z tymczasowymi tablicami rejestracyjnymi

Pewnym zabezpieczeniem przed taką sytuacją jest wpisanie do umowy oświadczenia sprzedającego, że jest on właścicielem auta i ma wyłączne prawo jego użytkowania. Innym zabezpieczeniem jest wpisanie do umowy dokładnej godziny jej podpisania.

Znacznie pewniejsze i bezpieczniejsze jest jednak udanie się z kupującym do wydziału komunikacji i złożenie wniosku o wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych. Składając taki wniosek w rubryce „powód” będziemy musieli wpisać „sprzedaż i wywóz auta poza granice kraju”. Dodatkowo będziemy musieli wykupić krótkoterminowe ubezpieczenie.

Jak wyrejestrować samochód sprzedany obcokrajowcowi?

Kolejnym krokiem po sprzedaży auta obcokrajowcowi będzie jego wyrejestrowanie w wydziale komunikacji. Choć przepisy na dopełnienie tej formalności przewidują 30 dni od daty sprzedaży, najbezpieczniej zrobić to jednak od razu po podpisaniu umowy.

W celu wyrejestrowania samochodu należy złożyć odpowiedni wniosek, a następnie okazać urzędnikowi umowę potwierdzającą sprzedaż samochodu obcokrajowcowi oraz oddać tablice rejestracyjne, a także dowód rejestracji, kartę pojazdu, które zostaną unieważnione

Wyrejestrowanie samochodu będzie kosztowało nas 10 zł.

Sprzedaż auta obcokrajowcowi – co z polisą OC?

Nieco mniej czasu, bo 14 dni, będziemy mieli na poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym mieliśmy wykupioną polisę OC o sprzedaży samochodu obcokrajowcowi. Choć kupujący sam będzie mógł zdecydować, czy przedłuży polisę OC, to jednak na sprzedającym ciąży obowiązek poinformowania ubezpieczyciela o tym, że auto, do którego przypisana jest polisa, zmieniło właściciela.

Inaczej niż w przypadku wyrejestrowania samochodu, możemy zrobić to przez internet: za pomocą formularzy na stronach internetowych ubezpieczycieli, e-mailem lub tradycyjną pocztą. Wybranie się osobiście do oddziału towarzystwa także wchodzi w grę.

Oprócz naszych danych, zgłaszając sprzedaż samochodu będziemy musieli podać także dane nabywcy oraz samego pojazdu. Będą to te same informacje, które zamieściliśmy na umowie kupna – sprzedaży, czyli: marka, model, numer rejestracyjny oraz numer VIN.

Warto pamiętać, że ubezpieczenia dobrowolne oraz dodatkowe pakiety, np. autocasco, NNW czy assistance, inaczej niż polisa OC, nie są przypisane do samochodu i nie przechodzą automatycznie na nowego właściciela. Zgłaszając ubezpieczycielowi sprzedaż auta możemy tym samym odzyskać część zapłaconej składki.

Na zwrot nadpłaconej składki za polisę OC będziemy mogli liczyć dopiero, gdy kupujący wypowie obowiązującą umowę ubezpieczenia i zmieni towarzystwo ubezpieczeniowe.

Podatek dochodowy od sprzedaży auta obcokrajowcowi – kto płaci?

Podatek dochodowy od sprzedaży auta zapłacimy jedynie wówczas, gdy do transakcji dojdzie przed upływem pełnych sześciu miesięcy od dnia, w którym je kupiliśmy oraz gdy na sprzedaży auta zarobiliśmy. Dochód ze sprzedaży będzie musiał być więc wyższy od kwoty, którą za auto zapłaciliśmy powiększonej o nakłady poniesione w czasie jego użytkowania, np. wydatki na naprawy.

Wówczas wspomniany dochód będziemy musieli wykazać w formularzu PIT-36, w pozycji „Dochody i straty”, a otrzymaną kwotę wpisać w rubryce „Inne źródła”.

Fiskusa trzeba będzie poinformować o sprzedaży auta także wówczas, gdy nie wygenerujemy dochodu, a nawet gdy poniesiemy stratę. Wówczas jednak podstawą opodatkowania będzie 0 zł, więc, de facto, nie zapłacimy podatku dochodowego.

Podatek dochodowy od sprzedaży samochodu obcokrajowcowi muszą zapłacić także przedsiębiorcy oraz właściciele aut zarejestrowanych na REGON, jeśli do sprzedaży dojdzie przed upływem sześciu lat od jego nabycia.

Sprzedaż auta Ukraińcowi – brak cła na dłużej

Co najmniej do 25 czerwca 2022 r. Ukraińcy kupujący samochody za granicą będą zwolnieni z opłat celnych na Ukrainie. Zwolnienie z cła, ale także akcyzy i VAT-u na importowane samochody obowiązuje na Ukrainie od 6 kwietnia.

Zgodnie z decyzją ukraińskich władz odprawa aut osobowych sprowadzanych na Ukrainę z Unii Europejskiej jest jednak możliwa jedynie na dwóch polsko – ukraińskich przejściach granicznych – w Zosinie (woj. lubelskie) oraz Budomierzu (woj. podkarpackie).

Odprawa sprowadzanych aut osobowych na Ukrainę możliwa jest również na przejściu granicznym w Dorohusku (woj. lubelskie) pod warunkiem, że kupujący zarejestruje się wcześniej przez internet w systemie ukraińskim.

Umowa kupna sprzedaży samochodu polsko-niemiecka

opublikowano: 08 marca 2019 autor: redakcja

Niemieckie auta są w Polsce popularne do tego stopnia, że niektórzy kierowcy wybierają się za Odrę w celu zakupu pojazdu z pierwszej ręki lub przez niemiecki komis. Podpowiadamy, co zrobić, aby dopiąć wszystkie formalności na ostatni guzik.

„Samochód od Niemca” to już utarta fraza, za którą kryje się zakup samochodu względnie mało eksploatowanego, a jeśli już, to po drogach lepszej jakości niż te w Polsce. Samodzielna fatyga po auto do zagranicznego sprzedawcy to też okazja, by zaoszczędzić kilka tysięcy złotych – w końcu odpadają koszty, które wziąłby pośrednik. Warto jednak znać się na rzeczy, aby uniknąć rozczarowań czy kłopotów z urzędami, np. na skutek błędnie sporządzonej umowy kupna sprzedaży auta.

Kaufvertrag – co powinno znaleźć się na umowie kupna sprzedaży pojazdu?

Sam dokument umowy kupna sprzedaży (po niemiecku der Kaufvertrag) samochodu to informacje o danych osobowych i danych pojazdu. Całość powinna zmieścić się na jednej góra dwóch stronach A4.

Dane osobowe muszą dotyczyć zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Dla każdej ze stron transakcji wystarczy wpisać:

imię i nazwisko,

miejsce zamieszkania,

numer dowodu tożsamości,

PESEL,

NIP (gdy sprzedającym jest firma).

Dane pojazdu to już więcej szczegółów do wskazania, jak:

marka,

typ,

rok produkcji,

numer podwozia VIN,

numer karty pojazdu,

przebieg,

data pierwszej rejestracji,

pojemność silnika,

cena (także słownie),

W umowie musi być podana miejscowość, data i podpisy sprzedawcy i kupującego, a w podsumowaniu zapis np. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WAŻNE!

Na umowie muszą znaleźć się te same zwroty w języku polskim i niemieckim, o ile umowa jest dwujęzyczna. Nie jest dopuszczalne tworzenie umowy osobno w wersji niemieckiej i w wersji polskiej.

Jak sporządzić umowę kupna sprzedaży samochodu w Niemczech?

Gotowe formularze znajdują się w internecie. Wystarczy wpisać odpowiednią frazę np. Umowa kupna sprzedaży samochodu polsko-niemiecka i pobrać plik, a następnie go wydrukować – w co najmniej 2 egzemplarzach.

Umowa sprzedaży nie wystarczy – to trzeba załatwić

Gdy kupujemy samochód od niemieckiego właściciela, spisanie umowy na papierze jest dopiero wierzchołkiem góry lodowej.

Za granicą musimy postarać się o:

tymczasowy dowód rejestracyjny – 30 €

celne tablice rejestracyjne – 150-200 €

ubezpieczenie OC na czas przyjazdu do kraju – 100 €

A po przyjeździe kupionym samochodem do Polski trzeba:

przetłumaczyć dokumenty – 100 zł

zrobić przegląd techniczny – 100-200 zł

opłacić podatek akcyzowy (Urząd Celny) – decyduje cena pojazdu i pojemność silnika

zarejestrować samochód – 200 zł

kupić polisę OC – od 300 zł

Powyższe ceny są orientacyjne i zależą m.in. od rejonu, w którym kupujemy samochód czy parametrów technicznych już kupionego auta.

Zawarcie umowy kupna sprzedaży to ostatni etap transakcji. Wcześniej musimy od sprzedającego uzyskać kilka niezbędnych informacji na temat samochodu, najlepiej udokumentowanych na piśmie, np. czy auto nie jest obciążone kredytem. Sprzedający jest też zobowiązany przekazać nam m.in.:

dane pozostałych właścicieli pojazdu (jeśli są);

dowód własności,

dowód rejestracyjny,

przegląd stanu technicznego,

książkę serwisową,

kartę pojazdu,

dowód zakupu za granicą (jeśli auto było sprowadzane).

Samochód z Niemiec nie tylko dla znających język

Zakup samochodu u naszych zachodnich sąsiadów będzie zwykłą formalnością dla osób, które znają język niemiecki. Dla pozostałych to spore ryzyko związane np. z zawarciem umowy na niekorzystnych warunkach. Wystarczy, że podpiszemy się pod zdaniem typu Ich bestätige, dass mir der Verkäufer keine Zusicherungen gemacht hat. Co oznacza, że potwierdzamy, że nie otrzymaliśmy od sprzedającego żadnych gwarancji ani zapewnień rekompensaty.

Dlatego warto korzystać z pomocy tłumacza przysięgłego (online lub na miejscu). Wsparcie tłumacza przyda się w przypadku zawierania umowy wyłącznie w języku niemieckim, a także załączników, dowodu rejestracyjnego, faktury, rachunku i innych dokumentów w zależności od wymagań urzędu.

Bez względu na stopień znajomości języka niemieckiego powinniśmy jako kupujący sprawdzić ewentualne wady samochodu. Najprościej jest się po prostu przejechać na próbę. A jeśli mamy poważne podejrzenia, sprawdźmy stan pojazdu w niezależnym warsztacie w obecności rzeczoznawcy samochodowego.

W przypadku wad ukrytych chroni nas rękojmia. Do 30 dni od zakupu pojazdu mamy prawo zgłosić wady zmniejszające wartość pojazdu, a tym samym zażądać obniżenia ceny lub nawet odstąpić od umowy. Rękojmia nie obowiązuje, jeśli mieliśmy wcześniej świadomość wad samochodu.

Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi

Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce następuje na podstawie takiej samej umowy sprzedaży, jak sprzedaż pomiędzy osobami mającymi miejsce zamieszkania w Polsce. Jeżeli cudzoziemiec nie zna języka polskiego, może oczywiście mieć opory przed podpisaniem umowy sporządzonej w języku polskim (w takiej sytuacji można np. zlecić tłumaczowi przysięgłemu przetłumaczenie takiej umowy na język obcokrajowca).

Umowa sprzedaży samochodu znajdującego się w Polsce będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i art. 1 ust. 4 lit a tej ustawy), o ile przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT) lub jest z niego zwolniona (art. 2 pkt 4 wskazanej ustawy).

Sprzedaż auta obcokrajowcowi – co powinna zawierać umowa?

W Polsce pracuje i mieszka coraz więcej obcokrajowców – według danych z GUS w 2019 roku było to ponad 2 miliony osób. Zatem przestaje być dziwne, że chcą oni kupować nieruchomości czy auta. Jednak sprzedaż samochodu obcokrajowcowi nadal może budzić pewne wątpliwości, ponieważ sprzedawcy mogą nie wiedzieć, jak powinna wyglądać umowa sprzedaży, co z rejestracją auta i ubezpieczeniem OC? Poniżej wyjaśniamy te kwestie.

Umowa sprzedaży samochodu zawierana z obcokrajowcem – jak powinna wyglądać?

Jeśli auto jest sprzedawane w Polsce, umowa powinna być w języku polskim. Może się jednak zdarzyć, że kupujący będzie chciał podpisać umowę w języku obcym czy w obecności notariusza. Nie powinno nas to niepokoić, aczkolwiek jeśli nie znamy języka, w którym jest sporządzona umowa, najlepiej poprosić o jej tłumaczenie lub sporządzić dokument w dwóch wersjach językowych. W internecie można znaleźć wzory takich umów, najczęściej w językach polsko-angielskim lub niemieckim i ostatnio także ukraińskim.

Oczywiście najprościej dla sprzedającego jest użyć standardowej umowy sprzedaży samochodu w ojczystym języku, wtedy to kupujący będzie musiał ją przetłumaczyć na język, którym się posługuje.

Zanim podpiszemy umowę, należy potwierdzić dokument tożsamości, jakim posługuje się kupujący, najlepiej porównać dwa dokumenty paszport, dowód osobisty, prawo jazdy czy kartę stałego pobytu.

Na umowie muszą być wpisane dane osobowe obu stron:

imię i nazwisko;

adres zameldowania lub zamieszkania;

PESEL lub inny numer identyfikacyjny;

numery dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i informacja, jaki organ i kiedy je wydał;

data i miejsce zawarcia umowy, niekiedy sprzedający podają dokładną godzinę transakcji;

cena sprzedaży w formie liczbowej i pisemnej,

oraz wszelkie dane przedmiotu sprzedaży:

marka i model samochodu;

kolor;

rok produkcji;

numery rejestracyjne;

numer VIN;

aktualny przebieg.

Warto w umowie umieścić klauzulę z informacją, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu, oraz oświadczenie, że w chwili sprzedaży samochód spełnia warunki techniczne dopuszczenia do ruchu drogowego. Często do umowy jest dopisane oświadczenie kupującego, że jest jedynym właścicielem i ma prawo dysponowania sprzedawanym samochodem.

Oczywiście umowa musi zostać czytelnie podpisana przez obie strony.

Sprzedający musi przekazać kupującemu wszelkie dokumenty dotyczące pojazdu, takie jak: dowód rejestracyjny z pieczątką informującą o aktualnym badaniu technicznym, kartę pojazdu, polisę OC i książeczkę serwisową.

Sprzedaż samochodu obcokrajowcowi a ubezpieczenie

Trzeba pamiętać, że sprzedając samochód, zawsze trzeba przekazać polisę OC nowemu właścicielowi – ubezpieczenie OC jest przypisane do pojazdu, a nie właściciela. Nabywca samochodu decyduje, czy będzie kontynuował polisę, czy ją wypowie i ubezpieczy się gdzie indziej. Aczkolwiek to na sprzedającym ciąży obowiązek poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o sprzedaży pojazdu – wg ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych ma na to 14 dni od chwili zbycia samochodu.

Można przypuszczać, że obcokrajowiec, szczególnie jeśli nie zna dobrze języka polskiego, nie będzie zajmował się wypowiadaniem umowy ubezpieczeniowej. Zatem warto zgłosić sprzedaż auta obcokrajowcowi jak najszybciej – chociażby, aby odzyskać nadpłaconą składkę AC i NNW. Warto wiedzieć, że dodatkowe pakiety, takie jak ubezpieczenie assistance czy ubezpieczenie szyb, nie przechodzą na nowego właściciela samochodu, zatem towarzystwo ubezpieczeniowe powinno nam zwrócić niewykorzystane składki. Niestety ta sytuacja nie dotyczy OC – chyba że kupujący wypowie polisę.

W dobie globalizacji i przemieszania się ludzi z kraju do kraju nie należy obawiać się sprzedaży samochodu obywatelom innych państw. Wszystkie czynności wykonuje się tak samo, jak w przypadku zawierania umowy z Polakami. Sprzedaż samochodu obcokrajowcowi może jedynie generować większe prawdopodobieństwo, że przyjdzie nam do zapłaty mandat z zagranicy, jeśli nowy właściciel, jadąc na starych tablicach rejestracyjnych, przekroczył prędkość lub popełnił inne wykroczenie. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że taka sytuacja może mieć miejsce po sprzedaży auta komukolwiek.

Pamiętajmy, że po sprzedaży pojazdu za wszelkie powstałe szkody odpowiada jego nowy właściciel. Dlatego ważne jest dopełnienie wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem sprzedaży samochodu.

키워드에 대한 정보 umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko ukraińska

다음은 Bing에서 umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko ukraińska 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  창호 상세 도 | 11강_ 설계도면 보는 법(4)-창호도, 계획도 29058 투표 이 답변
See also  Życzenia Wielkanocne Gotowe Do Druku | Życzenia Wielkanocne Składają... 빠른 답변

See also  하루 좋은 글 | ☯ 하루 한번만 들어라! 인생에서 절대 잊지 말아야 할 35가지 명언, 명상의 말씀. (Feat 이옥 선생의 삶의 지혜) 명상의 시간, 깨달음의 글, 좋은글, 좋은말, 4K 29 개의 정답

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko-polska

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Umowa #kupna #sprzedaży #samochodu #niemiecko-polska


YouTube에서 umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko ukraińska 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko-polska | umowa kupna sprzedaży samochodu niemiecko ukraińska, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment