Umowa Kupna Sprzedaży Psa Zkwp | 10 Pytań Do Hodowcy Psów 27525 좋은 평가 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “umowa kupna sprzedaży psa zkwp – 10 pytań do hodowcy psów“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Piesologia 이(가) 작성한 기사에는 조회수 49,301회 및 좋아요 1,755개 개의 좋아요가 있습니다.

umowa kupna sprzedaży psa zkwp 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 10 pytań do hodowcy psów – umowa kupna sprzedaży psa zkwp 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

► 10 pytań, które trzeba zadać hodowcy przed kupnem szczeniaka
https://piesologia.pl/10-pytan-ktore-trzeba-zadac-hodowcy-przed-kupnem-szczeniaka/
► UWAGA Pseudohodowle!!! czyli jak się nie dać oszukać
http://piesologia.pl/uwaga-pseudohodowle-czyli-jak-sie-nie/
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Blog 🐾 http://piesologia.pl/
Facebook 🐾 https://www.facebook.com/piesologia
Instagram 🐾 http://instagram.com/piesologia
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

umowa kupna sprzedaży psa zkwp 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

UMOWA KUPNA/SPRZEDA¯Y PSA – ZKwP Bielsko-Biała

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY PSA … została zawarta umowa następującej treści: Przedmiotem transakcji jest pies / suka rasy … zwany w dalszej części umowy psem.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.zkwpbielsko.pl

Date Published: 1/24/2022

View: 2564

Umowa kupna / sprzedaży psa – Związek Kynologiczny PL

Umowa kupna / sprzedaży psa … Sprzedającego i nie posiada wad fizycznych, zwany/a w dalszej części umowy psem. § 2. Strony ustalają cenę psa na kwotę…

+ 여기에 보기

Source: zwiazek-kynologiczny.pl

Date Published: 8/24/2021

View: 7859

Umowa kupna-sprzedaży psa rasowego – Zwierzaki.pl

Większość hodowców decyduje się na proste umowy kupna-sprzedaży psa. Jeśli sytuacja psa nie jest wyjątkowa, np. w związku ze stanem zdrowia czy …

+ 여기에 보기

Source: zwierzaki.pl

Date Published: 4/11/2021

View: 1623

Umowa sprzedaży psa cz. 3 – zabezpieczenie hodowcy w …

W umowie (zazwyczaj kupna-sprzedaży, które jest określeniem błędnym – prawłowo umowa sprzedaży) większość hodowców zrzeszonych w ZKwP ma …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: psiparagraf.pl

Date Published: 6/1/2021

View: 6992

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY PSA | Canis e Catus

Hodowca oświadcza, że pies będący przedmiotem niniejszej umowy jest jego własnością i pochodzi z jego hodowli. 3. Nabywca oświadcza, że pies którego dotyczy …

+ 여기를 클릭

Source: canisecatus.pl

Date Published: 10/20/2021

View: 3600

JAK NIE KUPOWAĆ ”PSA RASOWEGO”: ”UMOWA KUPNA

Treść Umowy kupna-sprzedaży psa rasowego, którą to treść poniżej wam prezentuję, a którą w formie fotokopii był uprzejmy przesłać mi …

+ 여기에 보기

Source: zuzpasjaodogoargentino.wordpress.com

Date Published: 7/29/2022

View: 5325

wzor-umowy-kupna-sprzedazy-psa.doc – Wyszczekany.pl

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY PSA … Treść zawieranej umowy: Przedmiotem umowy jest pies/suka rasy ………………………………………. o numerze …

+ 더 읽기

Source: www.wyszczekany.pl

Date Published: 10/26/2021

View: 2967

Kilka słów o umowie sprzedaży psa – Pies Rasowy

Ustna umowa sprzedaży psa jest w świetle prawa umową ważną i skuteczną, czyli taką, … (ZKwP, zawsze należy podać dany Oddział) pod numerem […] …

+ 여기에 더 보기

Source: piesrasowy.pl

Date Published: 7/23/2021

View: 8156

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY PSA

zwany w dalszej części umowy psem. 1. Hodowca/Sprzedający* oświadcza, że będący przedmiotem niniejszej umowy pies jest po kontroli miotu. (protokół do wglądu), …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.artax.pl

Date Published: 9/7/2022

View: 9419

주제와 관련된 이미지 umowa kupna sprzedaży psa zkwp

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 10 pytań do hodowcy psów. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

10 pytań do hodowcy psów
10 pytań do hodowcy psów

주제에 대한 기사 평가 umowa kupna sprzedaży psa zkwp

 • Author: Piesologia
 • Views: 조회수 49,301회
 • Likes: 좋아요 1,755개
 • Date Published: 2018. 5. 18.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=LbQSLS7XEXo

Umowa kupna-sprzedaży psa rasowego – co powinna zawierać?

Umowa kupna-sprzedaży psa jest absolutnie podstawowym dokumentem, który powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, czyli dla hodowcy i nabywcy. Kupując lub sprzedając psa, koniecznie trzeba taką umowę z kupującym/sprzedającym podpisać, ponieważ tak naprawdę chroni ona każdą ze stron – o ile oczywiście jest prawidłowo sporządzona i zawiera pewne istotne dane. Jak powinna wyglądać umowa sprzedaży psa? Dowiedz się już teraz!

Umowa kupna-sprzedaży psa – co zawiera?

Pierwsza strona umowy, poza datą i miejscowością, w której została podpisana, zawiera najczęściej podstawowe dane hodowcy i nabywcy, a należą do nich przede wszystkim:

imię i nazwisko;

numer dowodu osobistego;

adres zamieszkania.

W standardowej umowie na pierwszej stronie wpisane są także dane psa, takie jak:

rasa;

płeć;

data urodzenia;

imię hodowlane;

numer tatuażu lub chip.

W pierwszych punktach umowy kupna-sprzedaży psa, co jest istotne dla przyszłego właściciela (!), hodowca oświadcza, że sprzedawane przez niego zwierzę przeszło tzw. kontrolę miotu, jest odrobaczone, otrzymało wszystkie niezbędne do tej pory szczepienia (kolejne, zgodnie z harmonogramem szczepień, musi wykonać nowy opiekun).

W oświadczeniu tym powinien widnieć zapis, że pies jest zdrowy, w dobrej kondycji, a wraz z czworonogiem nabywca otrzyma metrykę lub rodowód i książeczkę zdrowia psa. Bardzo ważny punkt umowy dotyczy oświadczenia hodowcy odnośnie tego, że pies jest jego wyłączną własnością, pochodzi z jego hodowli, nie ma wad prawnych i żadne osoby trzecie nie mają do niego praw.

Umowa kupna-sprzedaży psa – opłata i przyjęcie oświadczenia hodowcy

Kolejne punkty dotyczą kwoty sprzedaży psa i sposobu jej wpłaty (np. całość na miejscu w dniu odbioru psa, raty, z których każda powinna być wpłacona do określonego dnia miesiąca). W umowie powinien znaleźć się odrębny zapis, że po całkowitym opłaceniu ustalonej kwoty hodowca przenosi własność psa na nabywcę. Jeśli go nie ma, nabywca ma prawo żądać od hodowcy, aby go umieścił.

Dalej najczęściej pojawia się zapis, który ma chronić hodowcę, bowiem traktuje on o tym, że zarówno wady w uzębieniu psa i inne, które nie są widoczne w chwili przekazania psa nabywcy oraz brak możliwości uzyskania oceny doskonałej na wystawie nie są podstawą do zwrotu psa, odzyskania pieniędzy czy jeszcze innych roszczeń względem hodowcy. Każdy hodowca najczęściej dba również o to, aby w umowie znalazła się informacja, że nabywca przyjmuje oświadczenie hodowcy i potwierdza swoim podpisem, iż odbiera psa w dobrym stanie zdrowia i kondycji.

Umowa kupna-sprzedaży psa – informacja o możliwości odebrania psa

W umowie zazwyczaj zawarta jest informacja o tym, że nabywca jest zobowiązany do prawidłowego utrzymania psa, zapewnienia mu zbilansowanej diety, opieki weterynaryjnej, przestrzeni do życia etc. Hodowcy idą jednak o krok dalej. Większość umów kupna-sprzedaży psa posiada zapisy, z których wynika, że sprzedawca ma prawo do odebrania psa nabywcy (oczywiście bez zwrotu poniesionych przez nabywcę kosztów), jeśli dopatrzy się rażącego zaniedbania względem psa. Przez zaniedbania nabywcy rozumie się m.in.:

głodzenie psa;

nieprawidłową dietę, efektem czego są niedobory składników odżywczych i wynikające z nich schorzenia;

znęcanie się psychiczne lub/i fizyczne nad zwierzęciem;

trzymanie na łańcuchu, w kojcu bez możliwości wyjścia;

niezapewnienie psu wystarczającej dawki aktywności fizycznej i umysłowej.

W praktyce odebranie psa nowemu właścicielowi wcale jednak nie jest tak proste, jak wynikałoby z umowy, a czasem jest wręcz niemożliwe. Nie zawsze też pies odebrany np. w drodze interwencji trafia do hodowcy, od którego pochodzi.

Swoboda umów cywilnoprawnych, czyli… bałagan w umowach!

Zgodnie z art. 353(1) Kodeksu Cywilnego o swobodzie zawierania umów: „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”. Niektórzy hodowcy ową swobodę konstruowania umów biorą zbyt dosłownie i dodają do umowy punkty co najmniej wątpliwe. Przekonani są, że skoro nabywca umowę zaakceptował i własnoręcznie podpisał, wszystkie zapisy w niej widniejące nabierają mocy prawnej. Otóż… nie! Choć całkiem spora swoboda istnieje, są jej granice.

O ile nie jest to umowa sprzedaży pod warunkiem, ale standardowy dokument, hodowca nie może odebrać psa czy dochodzić innych roszczeń, jeśli np. w umowie jest zapis, że nabywca ma obowiązek wykastrować zwierzę w określonym czasie od zakupu, a tego nie zrobi. Jest to bowiem ingerencja w prawo własności.

Rękojmia

Ciekawym zapisem, występującym w wielu umowach, jest ten traktujący o wyłączeniu odpowiedzialności hodowcy z tytułu rękojmi. Często jest on skonstruowany w następujący sposób: „Strony zgodnie postanawiają, że wyłączają odpowiedzialność Hodowcy z tytułu rękojmi”. Jak w przypadku wspomnianej wyżej kastracji, tak i tu zapis w umowie – posługując się żargonem prawniczym – jest nieskuteczny.

W przypadku sprzedaży psa, który w obrocie cywilnoprawnym traktowany jest w kategoriach rzeczy (tak samo jak np. kupowana pralka czy samochód), funkcjonują ogólnie przyjęte zasady rękojmi i żaden zapis w standardowej umowie sprzedaży tego nie zmienia. W związku z tym każdy właściciel psa do dwóch lat od chwili zakupu szczeniaka ma prawo żądać od hodowcy np. zwrotu pieniędzy, opłaty za leczenie etc., jeśli w tym okresie ujawnią się wady, które nie powstały z winy nabywcy.

Prawo pierwokupu

Sprzedający może umieścić w umowie punkt dotyczący tego, że jeśli z jakiegoś powodu nabywca zechce sprzedać psa, powinien poinformować o tym hodowcę i dać mu prawo pierwokupu. Niektórzy „sprytni” hodowcy zaznaczają w umowie, że mogą odkupić psa np. za 30% ceny. Oczywiście ten zapis także jest nieskuteczny, choć owszem, prawo pierwokupu istnieje.

Nabywca ma obowiązek poinformować hodowcę o chęci sprzedaży psa. Z kolei hodowca, jeśli planuje kupno psa, musi odpowiedzieć w terminie 7 dni. Obecny właściciel może jednak zażądać od hodowcy ceny nawet wyższej niż pierwotna! Hodowca może próbować udowodnić, że jest ona zawyżona celem udaremnienia prawa pierwokupu, ale jest to niezwykle trudne.

Zanim kupisz rasowe szczenię, bardzo dokładnie przeczytaj umowę. Jeśli jakiekolwiek jej punkty budzą twoje wątpliwości, jak np. kwestia rękojmi, zakaz rozmnażania psa, obowiązek kastracji czy kary umowne, porozmawiaj na ten temat z hodowcą. Nie ma przeciwwskazań do tego, aby wprowadzić zmiany w umowie przed złożeniem na niej podpisu.

zabezpieczenie hodowcy w umowie

Nim zaczniesz czytać ten tekst, który jest o zabezpieczeniach twojego interesu hodowlanego zapraszam Cię na szkolenie z zakresu umowy sprzedaży psa w NOWYM WYDANIU – TEORIA ORAZ PRAKTYKA 🙂 Właśnie tam będziemy szeroko mówić o zabezpieczeniu interesów hodowcy w umowie sprzedaży 🙂 Więcej informacji o szkoleniu, które odbędzie się w dniach 23-24 stycznia 2021 znajdziesz –> Szkolenia

Jeśli już teraz potrzebujesz profesjonalnej umowy dla swojej hodowli odwiedź Sklep gdzie możesz kupić szybko i sprawnie pojedyncze umowy oraz pakiety umów np. Brązowy pakiet umów dla hodowli ZKWP

Dawno w cyklu Umowa sprzedaży psa nie pojawił się nowy wpis 🙂 Dlatego pora też na kolejną dawkę wiadomości i porad praktycznych. Jeśli nie czytałeś początku cyklu to zapraszam – ABC UMOWY SPRZEDAŻY PSA cz. 1

Ostatnio w tym cyklu omawialiśmy tematykę ceny i przejścia własności na nabywcę – ABC UMOWY SPRZEDAŻY PSA cz. 2

Ostatnio co raz częściej spotykam się z pytaniami jak zabezpieczyć hodowcę przed niewłaściwym użytkowaniem zakupionego psa. Krótki stan faktyczny:

Hodowca zbywa szczeniaka. W umowie (zazwyczaj kupna-sprzedaży, które jest określeniem błędnym – prawidłowo umowa sprzedaży) większość hodowców zrzeszonych w ZKwP ma zapis zabraniający nabywcy rozmnażania psa w innym stowarzyszeniu niż ZKwP. Pomimo tego zakazu z umowy nowy właściciel rozmnaża psa w innym stowarzyszeniu. Pytanie Klienta – co mogę zrobić i w jaki sposób temu zaradzić.

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – hodowco musisz posiadać dobrze skonstruowaną umowę sprzedaży, która zabezpiecza Twoje interesy. I właśnie o tym będzie dzisiejszy wpis 🙂

Zabezpieczenie interesów hodowcy w umowie sprzedaży

Poniżej przedstawie kilka postanowień umownych, które warto mieć w umowie, aby zabezpieczyć swoje interesy hodowlane. Odeślę Cię od razu drogi czytelniku do postu o prawie pierwokupu, który z uwagi na liczne pytania moich klientów dla których przygotowuje umowy doczekał się odrębnego wpisu – Zabezpieczenie umowne – prawo pierwokupu

I. Kara umowna

Kodeks cywilny przewiduje możliwość wprowadzenia do umów kary umownej za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy. Jeśli do umowy wprowadzasz swoistego rodzaju obowiązek, zabezpiecz jego niewykonanie właśnie karą umowną.

Przykład:

Strony umowy zgodnie postanawiają, że Nabywca za niewykonanie obowiązku określonego w punkcie ……………. niniejszej umowy zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości ………………

W każdy poście wspominam, aby postanowienia umowne określać bardzo precyzyjnie i szczegółowo, aby w razie sporu ich treść nie mogła budzić wątpliwości. W mojej ocenie na nabywcę nie można nałożyć każdego obowiązku jaki tylko się nam podoba, ale to są rozważania na inny wpis 🙂

II. Umowne prawo odkupu

Kodeks cywilny w art. 593 i następnych przewiduje instytucje prawa odkupu. Zastrzeżenie to polega na tym, że w okresie maksymalnie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedający może odkupić zbyty towar. Prawo odkupu wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia.

Haczyk jednak w tym rozwiązaniu jest taki, że osoba odkupująca musi zwrócić cenę, koszty sprzedaży oraz zwrot poczynionych nakładów (jedynie nakładów koniecznych, innych tylko i wyłącznie gdy podniosły wartość rzeczy).

III. Umowne prawo odstąpienia

W umowie sprzedaży możemy dodać postanowienie o umownym prawie do odstąpienia od umowy. Aby zachować równowagę stron postanowienie to winno dotyczyć każdej strony umowy.

Ponownie jak przy karach umownych należy bardzo skrupulatnie odpisać sytuacje, gdy takie uprawnienie przysługuje. Nie jest wystarczające określenie „Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji złego traktowania psa przez nabywcę”. Pamiętać również należy, że kodeks cywilny wymaga, aby dodać również termin w jakim do odstąpienia od umowy może dojść.

Reasumując, istnieje kilka sposobów skutecznego zabezpieczenia interesów hodowlanych hodowcy w umowie sprzedaży. Każdy hodowca powinien jednak odpowiedzieć sobie na pytanie – Na jakich interesach hodowlanych zależy mi najbardziej? – a następnie wdrożyć poszczególne sposoby zabezpieczenia do umowy.

Zapraszam również do zakładki Wzory umów dla hodowców

JAK NIE KUPOWAĆ ”PSA RASOWEGO”: ”UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY PSA” – PRZYKŁAD Z ŻYCIA WZIĘTY.

Tym razem odpuszczam grafikę

Niewiele jest rzeczy, które w bazarowej kynologi (wykreowanej może nie, ale z pewnością ugruntowanej poprzez social media) mnie zaskakuje. Treść Umowy kupna-sprzedaży psa rasowego, którą to treść poniżej wam prezentuję, a którą w formie fotokopii był uprzejmy przesłać mi czytelnik, definitywnie jest jedną z tych rzeczy. Naprawdę duuuże WOW… Trzeba mieć tupet… I to naprawdę przechodzi? Hm… Pewnie tak. W końcu, gdy Nabywca godzi się na przesłanie mu Umowy, której wcześniej nie czytał i której nie miał okazji podpisać, spotykając się z hodowcą twarzą w twarz (‚bo na fejsie i przez tele jest tak miło i sympatycznie, że się ufa na słowo honoru‚), to… Cóż, jest powiedzenie, że ”gra się tak, jak przeciwnik (Nabywca) pozwala”.

Oto treść Umowy:

[*oznacza ”niepotrzebne skreślić”]

Zawarta w dniu dzisiejszym: [uwaga: nie jest podana data tego ”dzisiejszego dnia”],

w: Nazwa Miasta,

pomiędzy: Imię i Nazwisko Konkretnej Osoby

dow. osob.: [uwaga: nie jest podany numer dokumentu a jedynie jego nazwa (poważnie)] Nazwa Dokumentu [uwaga: dokument, którego w Umowę wpisano jedynie NAZWĘ, nie jest ”DOWODEM OSOBISTYM”],

zam[ieszkały/a] : adres zamieszkania [uwaga: jakiś adres jest w tym miejscu wpisany, czyli jest podana Nazwa Miejscowości, Nazwa Ulicy i Numer Domu oraz Nazwa Kraju],

zwanym dalej Hodowca/Sprzedający* [uwaga: żadne ze słów nie zostało skreślone]

a p[anią/em]: Imię i Nazwisko NABYWCY,

dow. osob.: [uwaga: nie został wpisany numer dokumentu nabywcy],

Adres Nabywcy [uwaga: w tym miejscu wpisany został Adres Nabywcy] zwanym dalej – NABYWCĄ, została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiotem transakcji jest pies/suka rasy DOG ARGENTYŃSKI, nr chip [uwaga: tu podany jest 17 cyfrowy numer microchipa i IMIĘ PSA (bez podania przydomka, więc nie wiadomo czy przydomka nie ma, czy po prostu nie został w dokument wpisany], matka: Imię Suki i dwie DRUKOWANE LITERY [uwaga: nie został jednoznacznie wpisany przydomek], ojciec: Imię Samca i dwie DRUKOWANE LITERY [uwaga: nie został jednoznacznie wpisany przydomek], zwany w dalszej części umowy Psem.

1 ”Hodowca/Sprzedający* [uwaga: żadne ze słów nie zostało skreślone] oświadcza, że będący przedmiotem niniejszej umowy pies jest po kontroli miotu [pytanie: gdzie? w Polsce? w ZKwP? W Innym Kraju? W innej organizacji kynologicznej? Gdzie? Z informacji uzyskanej z ZKwP wiemy, że ZKwP o tym, by w tym kennelu rodziły się szczenięta nic nie wie, więc na pewno nie jest ”po kontroli miotu” w ZKwP], odrobaczeniu i szczepieniach [pytanie: gdzie i kiedy te zabiegi zostały przeprowadzone?] (wg Książeczki Zdrowia Psa) [pytanie: jakiej KZP? Polskiej? Innego Kraju? (Pies ma polską KZP)], wyposażony w Książeczkę Zdrowia [ponownie pytanie: Innego Kraju czy polską? (pies ma polską KZP)], jest zdrowy [uwaga: takie ‚hasło’ w umowie kupna psa to zawsze tylko ”napis na dropsach” – absolutnie nic nie znaczy. Jakie są te ”oznaki zdrowia” i choroby, od których ten konkretny osobnik jest wolny?], w dobrej kondycji [uwaga: sformułowanie oparte na uznaniowości i subiektywnej ocenie zbywcy/sprzedającego – niepoparte konkretnymi danymi, np. wynikami aktualnej (pełnej) morfologii krwi itp.], stanowi jego własność i/lub pochodzi z jego hodowli* [uwaga: żadne ze słów nie zostało skreślone] i jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich [pytanie: w takim razie gdzie jest dokument stwierdzający własność zbywcy? Dlaczego rodowód przedmiotowego psa utworzony w organizacji członkowskiej FCI wystawiony jest na nazwisko Osoby Trzeciej? (Nie na nazwisko osoby, której nazwisko widnieje na Umowie jako sprzedającego/hodowcy i nie na nazwisko Nabywcy)], że nie toczy się żadne postępowanie [pytanie: zarówno w Polsce, jak i poza granicami Polski? Ze szczególnym uwzględnieniem Innego Kaju?], którego przedmiotem jest ten pies i że nie jest również przedmiotem zabezpieczenia [uwaga: w Polsce komornik nie może zająć psa.]

2 Strony ustaliły wartość psa na 3500 zł., słownie: trzy tysiące pięćset złotych płatne gotówką [uwaga: jest to prawda, gdy płatność w istocie dokonana została w taki sposób, czyli osobie prowadzącej transakcję/zbywcy wręczono odliczoną sumę w gotówce, ale jest to kłamstwo, gdy należność za przedmiotowego psa została uiszczona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez osobę, która prowadziła transakcję/zbywcę – osobną kwestią jest jako co ten przelew został dokonany i na jaki/czyj rachunek, tj. czy ”hodowcy”, czy też np. jakiejś organizacji? (Przy czym ”darowizny”, które stanowią zapłatę np. za zakupionego psa nie są darowiznami. Nakazywanie dokonania np. zapłaty za psa w formie pseudo.darowizny jest w Polsce karalne.)] (podać kiedy płatne ewentualne raty). [uwaga: – zaznaczono, że nie dotyczy]

3 Hodowca/Sprzedający* [uwaga: żadne ze słów nie zostało skreślone] w dniu odbioru przenosi na rzecz Nabywcy własność psa określonego powyżej za kwotę określoną w punkcie 2. lub dopiero po zapłaceniu całej kwoty w terminie [uwaga: zaznaczono, że nie dotyczy – dokonano zapłaty pełnej kwoty] [Uwaga: Zbywca/sprzedający wymieniony w umowie, tj. X nie może przenieść własności na Nabywcę, bo nie jest właścicielem psa – nie istnieje a przynajmniej do dnia dzisiejszego nie został ujawniony żaden dokument wedle, którego pies oznakowany microchipem numer X miałby być własnością X – osoby, której nazwisko widnieje na użytej przeze mnie jako przykład Umowie – lub też, aby X miał/a ww. wymienionym psie udziały (współwłaściciel z Osobą Trzecią lub większą liczba osób) i mógł/a w związku z tym przenieść swoje udziały na inną osobę. Jedyny dokument, który jednoznacznie określa do kogo należy przedmiotowy pies, gdyż wpisane jest weń konkretne nazwisko, a w dokumencie wpisany jest numer microchipa, który przedmiotowy pies posiada, to rodowód. Przy czym, przedmiotowy pies oznakowany owym microchipem został, gdy Nabywcy, wraz z przykładową Umową, przesłano ów microchip pocztą. Do tego dnia pies nie posiadał oznakowania. Rodowód, który w ewidencji organizacji kynologicznej należącej do FCI odpowiada psu oznakowanemu microchipem o ww. numerze, wyrobiony został w organizacji kynologicznej należącej do FCI na nazwisko Osoby Trzeciej, osoby, która, przypomnę: nie nazywa się tak, jak nazywa się osoba, która wymieniona jest w Umowie jako strona, która psa sprzedaje.]

4 Hodowca/Sprzedający* [uwaga: żadne z słów nie zostało skreślone] wydaje zdrowego psa spełniającego warunki opisane w punkcie 1 i kwituje odbiór całej należności (lub pierwszej raty)* [uwaga: żadne z słów nie zostało skreślone] jednocześnie informując, że wady w uzębieniu lub inne niewidoczne w momencie wydania psa [uwaga: jakie ”inne niewidoczne” wady? Chodzi o wady fenotypu (eksterierowa brzydota, czyli brak typowości)? Czy rozwojowe, czyli wrodzone schorzenia i wady? Chodzi o wady duże, powodujące poważne następstwa dla zdrowia i niekiedy uniemożliwiające przeżycie psa i/lub/czy wady małe mające głównie znaczenie kosmetyczne?], a także brak uzyskania oceny doskonałej na wystawie nie stanowią podstawy do zwrotu psa lub innych roszczeń z tego tytułu. [Uwaga: nie została wymieniona w tzw umowie nazwa organizacji kynologicznej w odniesieniu do której pada zastrzeżenie odnośnie oceny doskonałej na wystawie, co jest celowym zabiegiem, gdyż nie wszystkie działające w Polsce stowarzyszenia hodowców psów mają jednakowo wymagające procedury w odniesieniu do przyjmowania psów na wystawy, a przede wszystkim rejestrowania psów w swoich rejestrach. Tylko pozornie wydawać się może czytającemu powyższy fragment Umowy, iż oczywistym jest, że chodzi w nim o wystawy ZKwP/FCI. To wcale oczywiste nie jest i jest ten brak precyzji istotny z uwagi na dalszą treść przytaczanej Umowy. A Nabywca skierował się do hodowli X jako hodowli FCI, należącej do ZKwP, gdyż chciał nabyć psa z tego właśnie stowarzyszenia z wszelkimi korzyściami, jak i konsekwencjami z tego faktu wynikającymi.] [Uwaga: Aby przedmiotowy pies mógł nie uzyskać oceny doskonałej (jakiejkolwiek oceny) na wystawie, która byłaby wystawą organizowaną przez ZKwP/FCI, najpierw musiałby zostać uznany za rasowego przez tę organizację, a do tego konieczne jest, aby jego Nabywca zarejestrował go w organizacji kynologicznej o nazwie Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP). Aby psa zarejestrować w ZKwP, jego Nabywca musiałby w ZKwP przedstawić metrykę i wyrobić mu w ZKwP rodowód albo przedstawić np. rodowód eksportowy swojego psa – przedstawić w ZKwP dokumenty honorowane przez międzynarodową federację kynologiczną FCI, potwierdzające, iż Ten Konkretny Pies jest rasowy w myśl procedur FCI i ZKwP. Jednak Nabywca nie otrzymał od X ww. dokumentu/ów. Nie mógłby więc zgłosić przedmiotowego psa na wystawę ZKwP, nie mogłoby zatem dojść do nie otrzymania przez przedmiotowego psa ”oceny doskonałej” na wystawie ZKwP. Być może Nabywca mógłby zgłosić przedmiotowego psa na wystawę jakiejś innej działającej w Polsce organizacji kynologicznej i na takiej wystawie jego pies może mógłby nie uzyskać ”oceny doskonałej”. Ale z całą pewnością bez podstawowych dokumentów oraz/tym bardziej bez testów DNA odpowiadających na pytanie o pochodzenie psa, psa o nieustalonym pochodzeniu zarejestrować i przyjąć na wystawę mogłaby jedynie niegodna zaufania organizacja pseudo.hodowców.] [Pytanie: czy więc zbywca ”inspiruje do promowania pseudo.hodowli”? Nie przekazanie Nabywcy dokumentacji potwierdzającej rasowość psa wyklucza sens zawierania w cytowanej Umowie punktu siódmego, ale sprawia, że osoba Nabywcy, który… Pada ofiarą oszustwa, ma wrażenie, że ma do czynienia z rzetelnym hodowcą FCI.]

5 Nabywca oświadczenie sprzedającego przyjmuje i potwierdza, że psa odbiera w dobrym stanie zdrowia i kondycji [uwaga: tu zabrakło zapewne ”i zobowiązuje się do” – może jest to ‚błąd’ celowy? Może zbywca w Sądzie będzie bronił się tak, że oto mamy tu do czynienia z chochlikiem? I sens tego fragmentu Umowy jest taki, że Nabywca ma potwierdzić, iż pies w chwili, w której Nabywca go przejmował, był dobrze odżywiony, wypielęgnowany (zdrowa sierść i skóra etc.) i po przeglądzie weterynaryjnym?] odpowiedniego żywienia psa, utrzymywania, pielęgnacji i opieki weterynaryjnej w przyszłości. [Intrygujące co NAPRAWDĘ poeta miał na myśli.]

6 Nabywca zobowiązuje się do poinformowania pisemnie Hodowcy/Sprzedającego* [uwaga: żadne z słów nie zostało skreślone] o zamiarze przeniesienia własności psa na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej. [Uwaga: w przypadku zaistnienia czynności nieobciążonej błędami, czyli skutecznego przeniesienia własności, zbywca/sprzedający traci jakiekolwiek prawo do rzeczy sprzedanej (psa) i nie może jego nabywcy czegokolwiek nakazać. Tak więc zastrzeżenie wymogu informowania zbywcy/hodowcy na temat dalszego rozporządzania własnością (psem) jest nieważne/niezgodne z prawem/nieskuteczne. Aczkolwiek Nabywca, jeśli zechce może hodowcę poinformować o zamiarze zbycia rzeczy/psa. Cała dalsza treść punktu szóstego Umowy jest nieważna i niewiążąca dla Nabywcy.] Nabywca powinien wykonać powyższy obowiązek na co najmniej 7 (siedem) dni przed zawarciem umowy, o której mowa w niniejszym punkcie [Uwaga: jw] Hodowca/Sprzedający* [uwaga: żadne z słów nie zostało skreślone] ma 7 (siedem) dni od momentu otrzymania informacji o zamiarze przeniesienia własności Psa na skorzystanie z prawa pierwokupu: a) w terminie do ukończenia przez psa 3 miesięcy życia za kwotę pomniejszoną o 1/3 wartości psa; [uwaga: z ciekawości: na jakiej podstawie? Z czego wynika ta ”amortyzacja”?] b) w terminie od 3 do 6 miesięcy życia psa za kwotę równą 10% wartości psa [uwaga: z jeszcze większej ciekawości: na jakiej podstawie? Z czego wynika ta galopująca ”amortyzacja”?]; c) w terminie powyżej 6 miesięcy życia psa za kwotę 1 zł [uwaga: z ogromnie wielkiej ciekawości: na jakiej podstawie? Z czego wynika ta porażająco galopująca ”amortyzacja”???]; w przypadku niewypełnienia przez Nabywającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w pkt. 6 Umowy Hodowcy/Sprzedający* [uwaga: żadne z słów nie zostało skreślone] jest uprawniony do naliczenia na Nabywającego kary umownej w wysokości ceny zakupu Psa, o której mowa w pkt. 2 Umowy, płatnej w terminie 5 (pięć) dni od dnia wystawienia przez Hodowcę/Sprzedającego* [uwaga: żadne z słów nie zostało skreślone] wezwania do zapłaty.

7 Nabywca zobowiązuje się do; ewentualnego wykorzystywania psa w hodowli jedynie zgodnie z regulaminami FCI i porozumieniu z hodowcą; b) opieki nad psem oraz traktowania psa w sposób nie naruszający przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. Poz. 856). Umowa zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym [Uwaga: z uwagi na niezgodność z przepisami K.C. niewiążący jest punkt 7 umowy. Aczkolwiek wyjaśnijmy dla porządku, bo ten 7 punkt to kuriozalny fikołek. Przez pojęcie warunku należy rozumieć zastrzeżenie zawarte w treści czynności prawnej (przykładowo czynności jednostronnej lub w umowie), w którym przynajmniej jedna ze stron tej czynności uzależnia powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Zgodnie z treścią art. 89 kc powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od wystąpienia zdarzenia, które ma charakter przyszły i niepewny. Niepewność zdarzenia przyszłego oznacza, że strony w chwili dokonywania czynności prawnej nie mają wiedzy, czy określone zdarzenie nastąpi lub nie. (Można chyba jednak przyjąć, że X wiedział/a dokładnie co robi, tj. w jakim celu wprowadza Nabywcę w błąd? Można chyba założyć, że celem było pozyskać, w tym akurat przypadku, 3500 tysiąca złotych od Nabywcy.) Co do zasady ocena ”niepewności zdarzenia” wymaga odwołania się do reguł nauki i wiedzy powszechnie dostępnej w chwili dokonywania czynności. Wskutek dokonanej oceny wystarczający jest jakikolwiek stopień niepewności. Istotne jest także, że subiektywne przekonanie stron o prawdopodobieństwie wystąpienia zdarzenia jest obojętne dla odpowiedniej oceny zastrzeżonego warunku. Ze względu na powyższe nie jest warunkiem zastrzeżenia dotyczące zdarzeń przyszłych, lecz obiektywnie pewnych (wiadomo, że nastąpią i kiedy, nawet jeśli strony mają inne przekonanie, to znaczy bezpodstawnie sądzą, że wystąpienie zdarzenia nie jest pewne). Ale przecież X dokładnie wiedział/a, że nie ma opcji, żeby Nabywca sobie psa w ZKwP zarejestrował bez dokumentów, wiedział/a, że nie mając rodowodu tego psa Nabywca nie może zrobić z niego psa hodowlanego, więc wiedział/a, że ten pies nie może być ”wykorzystywany jako hodowlany zgodnie z regulaminami FCI”. Zapowiedź szumna, ”ile troski o los psa”, ale w istocie, jeśli tylko chwilę pomyśleć nad konstrukcją tego ‚zapisu’, to jest to kompletna wydmuszka]. Strony Umowy zgodnie oświadczają, iż warunek rozwiązujący uważa się za spełniony w przypadku gdy: a. Nabywający traktuje psa w sposób naruszający przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, lub b. Nabywający wykorzystuje psa w hodowli niezgodnie z regulaminem FCI. [Uwaga: jw] W przypadku ziszczenia się warunku rozwiązującego, Umowa rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji o której mowa w zdaniu poprzedzającym Nabywający jest zobowiązany zwrócić Hodowcy Psa [Pytanie: czyli komu? X w żadnym punkcie tej ‚Umowy’ nie określił/a swojej roli w przekazaniu/sprzedaży psa Nabywcy, tj. podstawy na bazie której tym konkretnym psem rozporządzał/a – pies nie był oznakowany, gdy został Nabywcy wydany. Czy może chodzi więc o osobę z Innego Kraju, na którą wystawiony został rodowód Przedmiotowego Psa w organizacji członkowskiej FCI? Jak, nawet ewentualnie, tak czysto teoretycznie, miałby Nabywca zwrócić psa komuś, czyjego istnienia nie był świadomy? Komuś o kim nie wiedział, że istnieje, dokąd nie otrzymał odpowiedzi na zapytanie przekazane do organizacji członkowskiej FCI odnośnie numeru rodowodu, który X wpisał/a w tzw Umowę sprzedaży?], natomiast Hodowca jest zobowiązany do zwrotu nabywającemu ceny, o której mowa w pkt. 6 Umowy [Uwaga: bez komentarza, tak ordynarnie bezczelne jest to traktowanie Nabywcy(ów?)].

8 Hodowca zobowiązuje się dostarczyć Nabywcy rodowód FCI psa do 90 dni. [uwaga: Nabywca nigdy nie otrzymał rodowodu psa, za którego zapłacił.]

9 Strony ustaliły, że wszelkie koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej Umowy ponosi Nabywca.

10 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

11 Ustalenia dodatkowe: NR ROD – XX XXXXXXX

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Podpis mający być podpisem X Hodowca/Sprzedający* [uwaga: żadne z słów nie zostało skreślone]

pozostawione miejsce na podpis Nabywcy.

Muszę przyznać, że do pewnego stopnia robi na mnie wrażenie bezczelność promieniująca wręcz z treści zaprezentowanych powyżej zapisów. Powiedzmy sobie wprost: trzeba mieć TUPET i NERW, żeby tak sobie poczynać z ludźmi, którzy po prostu chcieli kupić rasowego psa, a nie spędzili roku na siedzeniu w internecie i pisaniu ton lisów do FCI i/lub organizacji członkowskiej FCI, by upewnić się, że hodowla, którą wybrali jest rzetelna.

Ale… a co mi tam 😉 pomędrkuję 😉 : mądry Polak po szkodzie i nauka nie idzie w las… Niesie się…

Zuza Petrykowska

[email protected],

[email protected].

A gdyby coś tam się porobiło 😉 z potentatem Google: [email protected],

*

https://www.infor.pl/prawo/umowy/kupno-sprzedaz/750923,Czy-mozna-nabyc-wlasnosc-rzeczy-od-osoby-nieuprawnionej.html,

https://poradnik.ngo.pl/darowizny,

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zastrzezenie-warunku-w-tresci-umowy-na-czym-polega,

Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub fragmentów tekstu bez zgody autora jest zabronione.

Kilka słów o umowie sprzedaży psa

Agnieszka Łyp-Chmielewska

adwokat, [email protected]

www.psiparagraf.pl, www.adwokatdabrowa.eu

Każdy hodowca chociaż raz w swojej karierze hodowlanej będzie zawierał umowę sprzedaży, ale czy każdy z hodowców wie, czym ta umowa jest oraz jakie powinna spełniać przesłanki, aby została uznana za umowę sprzedaży? Na początku musimy zadać sobie pytanie – czym w ogóle jest umowa sprzedaży?

Umowa sprzedaży jest jedną z umów nazwanych, których definicja jest zawarta w Kodeksie cywilnym. Z prawnego punktu widzenia umowa sprzedaży jest umową nazwaną (zdefiniowaną) w Kodeksie cywilnym, wzajemną oraz odpłatną. W świetle Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy na nabywcę oraz do jej wydania, a nabywca zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić cenę (art. 535 k.c.).

Na podstawie tej definicji należy wyszczególnić następujące elementy:

– przeniesienie prawa własności określonej rzeczy,

– wydanie rzeczy,

– zapłatę określonej ceny,

– odebranie rzeczy przez nabywcę.

Tutaj oczywiście pojawia się kolejny problem – czy umowa musi mieć formę pisemną? Kodeks cywilny nie narzuca stronom umowy formy, w jakiej ma być zawarta umowa sprzedaży ruchomości – do sprzedaży psa zastosowanie mają odpowiednio przepisy o sprzedaży rzeczy ruchomych.

Ustna umowa sprzedaży psa jest w świetle prawa umową ważną i skuteczną, czyli taką, która wywołuje skutki prawne – a więc przenosi własność psa na nabywcę.

Zawarcie ustnej umowy sprzedaży

Jak już wspomniałam wyżej, ustna umowa sprzedaży jest umową ważną, skuteczną, wywołującą skutki prawne. Jednak dla hodowcy wiąże się ona z pewnym ryzykiem. Podczas ewentualnego sporu z nabywcą tak naprawdę udowodnienie treści umowy sprzedaży jest bardzo utrudnione, a wręcz niemożliwe, ponieważ każda ze stron będzie broniła swoich racji co do warunków umowy. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest sprzedaż szczeniaków czy też dorosłych psów na podstawie pisemnej umowy sprzedaży. W taki sposób najlepiej, drodzy hodowcy, zabezpieczycie swoje interesy oraz unikniecie trudności w ustalaniu treści umowy, a nawet i odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne, jeśli były one określone w umowie lub określony został cel nabycia psa. Przepisy Kodeksu cywilnego pozwalają na udowodnienie treści ustnej umowy przez wykorzystanie różnych środków dowodowych np. wiadomości elektronicznych między stronami, świadków, dokumentów.

Kilka porad praktycznych, jeśli już decydujesz się na zawarcie ustnej umowy sprzedaży:

– w wiadomości e-mail lub na komunikatorze opisz nabywcy, jakiego psa kupuje (dodaj, że szczeniak jest po przeglądzie miotu, a protokół możesz przesłać do wglądu),

– jeśli pies jest obarczony wadami, które dyskwalifikują go z hodowli, dokładnie i precyzyjnie opisz je w wiadomości do nabywcy – zalecam bezpośrednie użycie sformułowania – pies jest obarczony wadami dyskwalifikującymi go z dalszej hodowli, sprzedajemy go jako PETA, wada polega na […],

– ustal z nabywcą cel zakupu psa – czy „do kochania”, czy do hodowli, czy na wystawy, czy do sportu, czy do pracy,

– w wiadomości napisz cenę psa oraz ustal, w jakim momencie dojdzie do jego przekazania,

– w wiadomości wskaż, że wraz z psem wydasz dokumenty oraz że jest on szczepiony zgodnie z wiekiem.

Skoro już wiesz, że umowa powinna być w formie pisemnej oraz co powinna zawierać, aby była umową sprzedaży, pora zastanowić się nad jej postanowieniami.

Określenie stron umowy

Każda umowa powinna określać strony, czyli kto ją zawiera. W umowie sprzedaży psa/szczeniaka mogą występować następujące strony:

– hodowca – sprzedawca,

– hodowca – nabywca,

– nabywca.

Ciekawi Was, dlaczego wprowadzam takie rozróżnienie? A to dlatego, że postanowienia umowy sprzedaży są różne w przypadku sprzedaży między hodowcami i w przypadku sprzedaży między hodowcą a nabywcą niebędącym hodowcą.

Jak prawidłowo oznaczyć strony umowy?

Oznaczenie strony umowy jest bardzo istotne z punktu prawnego oraz ochrony Waszych praw i interesów. Każda ze stron powinna podać dane, które umożliwiają jej identyfikację.

Przykładowe oznaczenie sprzedającego:

[…] (imię i nazwisko), zam. przy ul. […], ­PESEL […], prowadzący hodowlę psów rasowych pod przydomkiem […], zrzeszoną w […] (ZKwP, zawsze należy podać dany Oddział) pod numerem […], zwanego dalej sprzedawcą/hodowcą.

Przykładowe oznaczenie nabywcy:

[…] (imię i nazwisko), zam. przy ul. […], ­PESEL […], prowadzący hodowlę psów rasowych pod przydomkiem […], zrzeszoną w […] (ZKwP, należy podać Oddział) pod numerem […], zwanego dalej kupującym

albo

[…] (imię i nazwisko), zam. przy ul. […], ­PESEL […], zwany dalej kupującym

albo

[…] (imię i nazwisko), zam. przy ul. […], ­PESEL […], legitymujący się numerem dowodu osobistego […], wydanym przez […], zwanym dalej kupującym.

Pozyskanie w umowie sprzedaży numeru PESEL nabywcy umożliwi ustalenie jego miejsca zamieszkania za pośrednictwem organów administracyjnych w sytuacji, gdy adres podany w umowie będzie już nieaktualny.

Przedmiot umowy

Jak określiliśmy już strony umowy, to czas określić przedmiot umowy – czyli naszego psa/szczeniaka. Wskazanie przedmiotu umowy powinno nastąpić w pierwszym paragrafie czy też punkcie w umowie – w zależności od tego, jak te jednostki tekstu zostaną nazwane.

Określenie przedmiotu sprzedaży powinno być bardzo szczegółowe, do czego zobowiązuje hodowcę Kodeks cywilny w art. 564 oraz 564 ze znaczkiem 1, w których wyraźnie wskazano, że na sprzedawcy spoczywa obowiązek dokładnego określenia przedmiotu sprzedaży. Właśnie dla wyeliminowania w przyszłości wątpliwości, które informacje zostały podane, a które nie, polecam, aby bardzo dokładnie określić przedmiot sprzedaży – psa.

Na przykład:

Przedmiotem umowy jest suka/pies …

Jeśli chcesz przeczytać artykuł zamów magazyn 23/2019 już dziś!

키워드에 대한 정보 umowa kupna sprzedaży psa zkwp

다음은 Bing에서 umowa kupna sprzedaży psa zkwp 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 10 pytań do hodowcy psów

 • piesologia
 • hodowla
 • pies rasowy
 • jak wybrać psa
 • pytania do hodowcy
 • szczeniaki
 • jak wybrać szczeniaka
 • o co pytać hodowcę
 • jak wybrać hodowlę
 • szkolenie psów
 • psia szkoła
 • psie przedszkole
 • trener psów
 • behawiorysta

10 #pytań #do #hodowcy #psów


YouTube에서 umowa kupna sprzedaży psa zkwp 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 10 pytań do hodowcy psów | umowa kupna sprzedaży psa zkwp, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  작품성 좋은 애니 | 나만 알고 싶은 몰입도 미친 숨겨진 명작 애니 10선 (안보면 인생 손해) 모든 답변

Leave a Comment