Umowa Darowizny Pojazdu 50 Wzór | Darowizna. Jak Zgłosić Sd-Z2 Do Urzędu Skarbowego Przez Internet? Poradnik Krok Po Kroku 17410 좋은 평가 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “umowa darowizny pojazdu 50 wzór – Darowizna. Jak zgłosić SD-Z2 do Urzędu Skarbowego przez internet? Poradnik krok po kroku“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 inFakt.pl 이(가) 작성한 기사에는 조회수 41,443회 및 좋아요 254개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

umowa darowizny pojazdu 50 wzór 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Darowizna. Jak zgłosić SD-Z2 do Urzędu Skarbowego przez internet? Poradnik krok po kroku – umowa darowizny pojazdu 50 wzór 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Darowiznę zgłosisz online na Portalu Podatkowym:
https://ppuslugi.mf.gov.pl/
Pamiętaj, że na zgłoszenie darowizny masz 6 miesięcy od jej otrzymania. Aby zgłosić darowiznę, możesz złożyć druk SD-Z2 przez internet do swojego Urzędu Skarbowego za pośrednictwem Portalu Podatkowego. Nie musisz logować się w serwisie, wniosek wyślesz używając swojej kwoty przychodu z rozliczenia rocznego PIT sprzed dwóch lat. Jeśli nie zdążysz zgłosić darowizny do 6 miesięcy, zapłacisz podatek.
Jeśli darowizna dotyczy nieruchomości – właściwym Urzędem Skarbowym do zgłoszenia darowizny jest Urząd Skarbowy, w którym położona jest darowizna.
1. Przejdź na stronę https://ppuslugi.mf.gov.pl/.
2. Po lewej wybierz Złóż deklarację/wniosek.
3. Przejdź do zakładki SD, a następnie wybierz druk SD-Z2.
4. Jako datę powstania obowiązku podatkowego wybierz dzień podpisania umowy darowizny.
5. Użyj kreatora do wypełnienia wnioski.
6. Wybierz swój Urząd Skarbowy, do którego wpłacasz podatki.
7. Jako cel złożenia formularza wybierz pierwsze pole, czyli złożenie zgłoszenia.
8. Datę nabycia wskaż jako dzień otrzymania środków darowizny. Będzie to np. dzień zaksięgowania przelewu.
9. Podaj dane podatkowe i adresowe najpierw za siebie, a następnie dane darczyńcy.
10. Wybierz Darowizna jako tytuł nabycia.
11. Wskaż rodzaj dokumentu – np. umowa.
12. Na następnym ekranie wskazujemy, co jest przedmiotem naszej darowizny. Może to być samochód osobowy lub środki pieniężne. Wskaż udział w posiadanym przedmiocie, np. 1/1 lub 1/2, jeśli darowizna dotyczy połowy wartości przedmiotu.
13. Zaznaczamy stosunek pokrewieństwa. Wstępni to rodzice i dziadkowi, natomiast zstępni to dzieci i wnuki. Wskazujemy również sposób przekazania darowizny, np. rachunek bankowy.
14. W uwagach dopisujemy nasz nr telefonu.
15. Sprawdzamy wniosek przed wysłaniem.
16. Wybieramy dane autoryzujące, aby podać kwotę przychodu z PIT sprzed dwóch lat. Możesz wybrać też podpis kwalifikowany. Jeśli PIT wysłałeś z inFaktu, kwotę przychodu znajdziesz w aplikacji inFakt.
17. Wpisujemy nasz adres mailowy i wysyłamy wniosek.
Załóż firmę i zleć księgowość:
https://www.infakt.pl

umowa darowizny pojazdu 50 wzór 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

UMOWA DAROWIZNY POJAZDU

UMOWA DAROWIZNY POJAZDU … Przedmiotem darowizny jest pojazd marki . … Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu darowizny, który opisany …

+ 여기에 더 보기

Source: www.bip.powiat.lowicz.pl

Date Published: 10/28/2021

View: 2098

Umowa darowizny części samochodu

UMOWA DAROWIZNY CZĘŚCI SAMOCHODU. Zawarta w dniu. W pomiędzy zwanym dalej. Darczyńcą, zamieszkałym/la…. legitymującym/cą się dokumentem tożsamości.

+ 더 읽기

Source: dus.net.pl

Date Published: 7/1/2022

View: 937

Umowa Darowizny Części Samochodu – Wzór .docx

Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność, bezpłatnie, opisany w §1 przedmiot darowizny, Obdarowany z kolei darowiznę tę dobrowolnie przyjmuje.

+ 여기에 자세히 보기

Source: najtaniejuagenta.pl

Date Published: 8/1/2022

View: 6172

Umowa darowizny samochodu – darmowy wzór z omówieniem

888 – 902). Pobierz darmowy wzór umowy darowizny samochodu w formacie PDF i DOCX. Do pobrania: Umowa darowizny samochodu – wzór.pdf.

+ 여기에 보기

Source: poradnikprzedsiebiorcy.pl

Date Published: 2/20/2022

View: 3963

UMOWA DAROWIZNY CZĘŚCI WARTOŚCI POJAZDU

Strony oświadczają, Ŝe jest to pierwsza darowizna w ciągu ostatnich 5 lat. § 5. Wydanie przedmiotu darowizny nastąpiło w dniu podpisania niniejszej umowy.

+ 여기를 클릭

Source: www.mmubezpieczenia.pl

Date Published: 10/28/2021

View: 3720

Jak spisać umowę darowizny samochodu? Gotowy wzór …

Gotowy wzór umowy darowizny samochodu Do pobrania DOC i PDF Jak spisać umowę darowizny auta? Co powinna zawierać?

+ 여기를 클릭

Source: www.wyborkierowcow.pl

Date Published: 1/30/2022

View: 2806

U M O W A D A R O W I Z N Y

darowizna pomiędzy nimi zawarta w okresie pięciu lat poprzedzających zawarcie niniejszej umowy. Pkt. 6. Da rczyńca oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad …

+ 여기에 보기

Source: bip.poznan.pl

Date Published: 10/2/2021

View: 2509

Darowizna samochodu 2022 [darmowy wzór umowy] – Mubi

Możesz to zrobić, spisując umowę darowizny pojazdu. Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się, jak sporządzić akt darowizny samochodu, …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: mubi.pl

Date Published: 11/9/2021

View: 1237

Umowa darowizny samochodu – wzór ( pdf, doc ) do pobrania

Wzór umowy darowizny samochodu do pobrania – doc, pdf. Co to jest umowa darowizny pojazdu i co powinna zawierać? Jak prawłowo podarować samochód?

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.take-care.com.pl

Date Published: 7/27/2022

View: 1916

주제와 관련된 이미지 umowa darowizny pojazdu 50 wzór

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Darowizna. Jak zgłosić SD-Z2 do Urzędu Skarbowego przez internet? Poradnik krok po kroku. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Darowizna. Jak zgłosić SD-Z2 do Urzędu Skarbowego przez internet? Poradnik krok po kroku
Darowizna. Jak zgłosić SD-Z2 do Urzędu Skarbowego przez internet? Poradnik krok po kroku

주제에 대한 기사 평가 umowa darowizny pojazdu 50 wzór

 • Author: inFakt.pl
 • Views: 조회수 41,443회
 • Likes: 좋아요 254개
 • Date Published: 2022. 1. 28.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=rT3dKIgV-88

Jak napisac darowizna na samochód?

Jakie dane powinny się znaleźć na umowie darowizny pojazdu? Umowa darowizny samochodu powinna zawierać: datę zawarcia umowy, dane obdarowującego i obdarowywanego, przedmiot darowizny, datę przekazania auta, wartość przedmiotu darowizny, podpisy obu stron.

Jak darować pół samochodu?

W przypadku podarowania pojazdu nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Wystarczy spisanie umowy darowizny, w której Ty jako osoba obdarowana potwierdzisz, że nastąpiło przekazanie świadczenia, tzn. samochód został Ci wydany i masz pełne prawo do rozporządzania nim.

Jak prawidłowo wypełnić umowę darowizny samochodu?

W umowie powinny się znaleźć takie informacje jak:
 1. data i miejsce przekazania pojazdu,
 2. szczegółowe dane obu stron ze stopniem pokrewieństwa,
 3. opis przekazywanego samochodu (m.in. …
 4. zapis, że darujący jest jego właścicielem i nie ma wobec niego zobowiązań osób trzecich, a obdarowany go przyjmuje.

Jaką kwotę wpisać w umowa darowizny samochodu?

Wartość samochodu powyżej 20 556 zł

W przypadku darowizny powyższy podatek muszą zapłacić obdarowani teściowie, zięć i synowa, jeśli wartość przekazanego im samochodu przekroczy kwotę wolną w wysokości 9637 zł. Jeżeli darowizna będzie wyższa, będą musieli zapłacić podatek w zależności od wysokości otrzymanej nadwyżki.

Czy darowizny są sprawdzane przez urząd skarbowy?

Jeżeli kwota darowizny od najbliższej osoby (np. od rodzica) przekroczyła w ciągu ostatnich pięciu lat kwotę 9 637 zł, należy zgłosić ten fakt w ciągu sześciu miesięcy w urzędzie skarbowym. Właściwym formularzem w takiej sytuacji jest SD-Z2. Darowizny od osób z grupy pierwszej są w całości zwolnione z podatku.

Czy umowa darowizny musi być sporządzona u notariusza?

Wizyta u notariusza wcale nie jest potrzebna

Zgodnie z art. 890 kodeksu cywilnego, oświadczenie darczyńcy rzeczywiście powinno być złożone w formie aktu notarialnego, jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny samochodu do urzędu skarbowego?

Jeśli uzyskasz darowiznę od najbliższej rodziny z „0” grupy podatkowej, to bez względu na jej wartość możesz uniknąć zapłacenia podatku. Musisz tylko pamiętać o podpisaniu umowy darowizny i zgłoszeniu jej do urzędu skarbowego na odpowiednim druku w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania samochodu.

Jak dać komuś samochód?

Darowany samochód należy również przerejestrować. Darowizna samochodu nie wymaga formy aktu notarialnego, aby umowa doszła do skutku należy przekazać darowany samochód. Umowę najlepiej sporządzić na piśmie (skorzystaj z naszego wzoru). Wysokość podatku od darowizny zależy od tego, komu samochód zostanie podarowany.

Jak przepisać auto na drugą osobę?

Zgłoszenie darowizny samochodu w Wydziale Komunikacji jest obowiązkowe. Trzeba zatem złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, a do niego dołączyć umowę darowizny. W wydziale komunikacji trzeba też okazać aktualny dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeśli jest) i aktualną polisę OC.

Jak przekazac dziecku Auto w darowiźnie?

Jak wynika z kodeksu cywilnego, “poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”, w tym przypadku samochodu. Aby podarować komuś swój samochód, należy więc podpisać stosowną umowę. Nie ma konieczności spisywania aktu notarialnego.

Czy w umowie darowizny musi być wartość?

Przy sporządzaniu umowy darowizny trzeba zawsze określić wartość przedmiotu darowizny. Jest to o tyle ważne, że w określonych wypadkach będzie ona opodatkowana.

Jak podarować samochód członkowi rodziny?

Zgłoszenia darowizny dokonuje się na formularzu SD-Z2. Brak zgłoszenia w tym terminie powoduje, że podatek będzie trzeba zapłacić według zasad przewidzianych dla I grupy podatkowej, gdzie tylko rzeczy o wartości do 9 637 zł są zwolnione z podatku (za auto o większej wartości trzeba zapłacić podatek).

Czy umowa darowizny samochodu musi być potwierdzona notarialnie?

Umowa darowizny samochodu sporządzona zostaje w celu potwierdzenia aktu darowania oraz przyjęcia darowizny. O takiej konieczności wspomina art. 890 Kodeksu cywilnego. Głosi on, że co do zasady porozumienie powinno mieć formę aktu notarialnego.

Jakiej kwoty nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego?

Darowizna od rodziców o wartości poniżej 9637 zł nie musi być zgłoszona do urzędu skarbowego i jest zwolniona z podatku.

Czy umowę darowizny samochodu trzeba zgłosić w wydziale komunikacji?

Do wydziału komunikacji obdarowany powinien przynieść umowę darowizny, dowód osobisty, dowód rejestracyjny samochodu, kartę pojazdu, o ile była wydana, tablice rejestracyjne oraz ważną polisę OC. Jeśli pojazd nie posiadał ubezpieczenia OC, wówczas najpóźniej w dniu rejestracji należy opłacić to ubezpieczenie.

Jak napisać umowę darowizny?

Umowa darowizny powinna zawierać zarówno oświadczenie darczyńcy o chęci przekazania określonej rzeczy czy kwoty pieniędzy, jak i oświadczenie obdarowanego o tym, że darowiznę przyjmuje. Poza tym darczyńca może m.in. nałożyć na obdarowanego obowiązek określonego zachowania.

Czy darowiznę samochodu trzeba zgłosić do wydziału komunikacji?

Darowizna a przerejestrowanie pojazdu

Umowa darowizny wymaga od obdarowanego przerejestrowania pojazdu. W ciągu 30 dni od otrzymania auta obdarowany musi zgłosić się do wydziału komunikacji właściwego dla swojego miejsca zamieszkania i złożyć odpowiedni wniosek.

Jak przepisać auto na inną osobę?

Zgłoszenie darowizny samochodu w Wydziale Komunikacji jest obowiązkowe. Trzeba zatem złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, a do niego dołączyć umowę darowizny. W wydziale komunikacji trzeba też okazać aktualny dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeśli jest) i aktualną polisę OC.

Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny samochodu do urzędu skarbowego?

Dodatkowo osoby z I grupy są zwolnione z podatku od darowizn bez względu na wysokość kwoty pod warunkiem, że darowiznę o wartości większej niż 9 637 zł w ciągu 6 miesięcy od jej nabycia, zgłoszą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (formularz SD-Z2).

Umowa darowizny samochodu

Umowa darowizny samochodu to umowa, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę świadczenia na rzecz obdarowanego (kosztem jego majątku). W przepisach nie ma ograniczeń co do osoby, która ma prawo być obdarowana, ani co do przedmiotu darowizny. Może to być np. samochód czy pieniądze. Zasady stosowania umowy darowizny reguluje Kodeks cywilny (art. 888 – 902).

Pobierz darmowy wzór umowy darowizny samochodu w formacie PDF i DOCX

Forma oraz wartość umowy darowizny samochodu

Umowę darowizny samochodu należy sporządzić w formie pisemnej. Jest ona ważna od momentu przekazania przedmiotu darowizny oraz przeniesienia prawa własności na obdarowanego. Dlatego, przy spełnieniu tych warunków, nie ma obowiązku podpisania umowy darowizny samochodu w formie aktu notarialnego.

Ważną kwestią jest jednak określenie wartości samochodu. Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje opodatkowanie nabywcy z tytułu otrzymanej darowizny. Z kolei do określenia podstawy świadczenia potrzebna jest właśnie informacja o jej wartości. Szczególną uwagę powinien zwrócić na to obdarowany, ponieważ to na nim ciąży obowiązek:

obliczenia wysokości spłaty,

złożenia zeznania w urzędzie skarbowym oraz

uiszczenia podatku, gdy jest on wymagany.

Jeśli darowizna od tej samej osoby ma miejsce więcej niż 1 raz, należy doliczyć wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rok ostatniej darowizny do darowizn od tej samej osoby.

Umowa darowizny samochodu a zwolnienie z podatku

W przypadku umowy darowizny samochodu warto wiedzieć, że istnieje grupa podmiotów zwolnionych z obowiązku podatkowego. Należą do niej:

małżonek,

dzieci, wnuki (zstępni),

rodzice,

dziadkowie (wstępni),

pasierb,

rodzeństwo,

ojczym lub macocha.

Jednak aby powyższe osoby mogły być zwolnione z podatku, nabycie własności musi zostać zgłoszone naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli wartość samochodu nie przekracza kwoty wolnej od podatku, której wysokość wynosi 9637 zł, nie ma obowiązku zgłoszenia darowizny.

Na skróty Rozliczaj samochód firmowy online! Księgowość – Fakturowanie – CRM

Księgowość – Fakturowanie – CRM Kadry i płace zintegrowane z eZUS i PUE

Kadry i płace zintegrowane z eZUS i PUE Łatwa wysyłka JPK i deklaracji

Łatwa wysyłka JPK i deklaracji Księgowość internetowa – wFirma.pl Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Darowiznę zgłasza się za pomocą złożenia wniosku SD-Z2.

Umowa darowizny samochodu – elementy obowiązkowe

Prawidłowo sporządzona umowa darowizny samochodu powinna zawierać:

datę oraz miejsce zawarcia umowy,

oznaczenie stron umowy,

oznaczenie przedmiotu umowy (marka samochodu, rok produkcji, nr silnika oraz jego pojemność, nr nadwozia, nr rejestracyjny),

oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności samochodu oraz o braku zobowiązań wobec osób trzecich,

określenie wartości darowizny,

oświadczenie o przekazaniu samochodu przez darczyńcę oraz przyjęciu przez obdarowanego,

ustalenie terminu przekazania darowizny,

oświadczenie darczyńcy o liczbie przekazanych darowizn oraz stopniu pokrewieństwa,

określenie strony zobowiązanej do opłacenia kosztów umowy,

określenie ilości sporządzonych egzemplarzy,

regulację umowy przepisami Kodeksu cywilnego,

podpisy stron umowy.

Umowa darowizny samochodu w rodzinie powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeden dla darczyńcy i jeden dla obdarowanego. Pominięcie któregokolwiek z powyższych, w tym podpisów obu stron, może prowadzić do późniejszych problemów, np. przy zgłoszeniu się do urzędu skarbowego. Dlatego przed podpisaniem umowy należy dokładnie sprawdzić treść umowy.

Darowizna Samochodu w Rodzinie 2022

Podarowanie samochodu osobie spokrewnionej to najczęstszy sposób na uniknięcie kosztów, związanych ze zmianą właściciela pojazdu. Aby jednak nie płacić podatku, należy spełnić pewne wymagania i dotrzymać określonych terminów. Podpowiadamy, jak podarować samochód członkowi rodziny, by uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Darowizna Samochodu w 2022 roku – co warto wiedzieć? Umowa darowizny może być spisana bez udziału notariusza, ale musi zawierać dane obdarowującego, obdarowanego, samochodu, a także dokładną datę przekazania pojazdu i wartość przedmiotu darowizny;

Darowizna samochodu najbliższemu członkowi rodziny (z tzw. I grupy podatkowej) nie zostanie opodatkowana, jeśli w ciągu sześciu miesięcy zgłosimy ją w urzędzie skarbowym. W każdym innym przypadku musimy liczyć się z kosztami;

Obdarowujący ma 14 dni na poinformowanie ubezpieczyciela o podarowaniu pojazdu.

Obdarowany ma 30 dni na przerejestrowanie samochodu. O fakcie podarowania pojazdu Wydział Komunikacji powinien powiadomić również obdarowujący. Znajdź najtańszą stawkę OC w 7 minut

Umowa darowizny – co mówią przepisy?

Umowa darowizny polega na bezpłatnym przekazaniu przez darczyńcę przedmiotu lub pieniędzy na rzecz obdarowanego, kosztem własnego majątku. Przepisy nie regulują kwestii związanych z osobami, które mogą być obdarowane czy też samym przedmiotem darowizny. W związku z tym, obdarowanym jest każda osoba wskazana w umowie przez darczyńcę, natomiast przedmiotem darowizny może być na przykład samochód i inne ruchomości, pieniądze czy też prawa majątkowe. Zasady stosowania umowy darowizny reguluje Kodeks cywilny (art. 888 – 902).

Jak dokonać darowizny samochodu?

Darowiznę należy udokumentować pisemnie, ale nie trzeba odwiedzać notariusza. Wystarczy (nawet odręcznie) spisać umowę darowizny, która powinna zawierać:

datę zawarcia umowy;

dane obdarowującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu);

dane obdarowywanego (te same, co w przypadku obdarowującego);

przedmiot darowizny (marka samochodu, rok produkcji, nr nadwozia, nr silnika, nr rejestracyjny i nr karty pojazdu, jeśli została wydana);

dokładną datę przekazania pojazdu;

wartość przedmiotu darowizny (wyrażona w złotówkach).

Bardzo ważnym elementem aktu darowizny jest wartość przekazywanego przedmiotu. W świetle obowiązującej ustawy nabywca darowizny zobowiązany jest bowiem do uiszczenia odpowiedniej kwoty podatku, która wyliczana jest właśnie na podstawie wartości darowizny. Wszystkie obowiązki z tym związane, takie jak obliczenie kwoty podatku, złożenie zeznania w urzędzie skarbowym oraz dokonanie opłaty, spoczywają na obdarowanym.

W treści umowy należy zaznaczyć, iż obdarowany przyjął darowiznę od obdarowującego, a na końcu powinien podpisać się zarówno obdarowujący, jak i obdarowywany. Z takim dokumentem można przystąpić do kolejnych formalności.

Pisemna umowa darowizny nie jest trudna do sporządzenia. Dobry wzór druku darowizny pozwoli uchronić nas przed ewentualnymi konsekwencjami prawnymi.

Wzór Umowy Darowizny – Pobierz .docx (wielkość pliku: 8 KB)

Wzór Umowy Darowizny – Pobierz .pdf (wielkość pliku: 49 KB)

Wizyta w urzędzie skarbowym

Darowizna w rodzinie jest częstym sposobem zmiany właściciela pojazdu, ponieważ najbliższa rodzina jest wówczas całkowicie zwolniona z płacenia podatku od spadku i darowizn.

W tej sytuacji za osobę z najbliższej rodziny uznawany jest:

współmałżonek;

zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki);

wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie);

rodzeństwo;

pasierbowie;

ojczym;

macocha.

Istnieje tylko jeden warunek – fakt przyjęcia darowizny należy zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia przekazania pojazdu (służy do tego formularz SD-Z2).

Samochodu, który jest warty poniżej 9 637 zł (kwota wolna od podatku) w ogóle nie musimy zgłaszać, o ile w ciągu pięciu ostatnich lat suma darowizn od danego obdarowującego nie przekroczy właśnie 9 637 zł.

Co się jednak stanie, jeśli darowiznę zgłosimy po terminie? Wówczas musimy zapłacić podatek od nadwyżki, czyli podatek od różnicy pomiędzy kwotą wolną od podatku a wartością darowizny.

Przykładowo:

Michał w ciągu 6 miesięcy nie zgłosił do Urzędu Skarbowego samochodu podarowanego przez dziadka, który był wart 10 tys. zł. To oznacza, że podatek będzie musiał zapłacić od nadwyżki, czyli od 363 zł, ponieważ tyle wynosi różnica między wartością darowizny a kwotą wolną od podatku.

Ile w takiej sytuacji wynosi podatek? Przepisy rozróżniają trzy przypadki dla I grupy podatkowej:

Jeśli nadwyżka wynosi do 10 278 zł , wówczas zapłacimy 3 proc. podatku od nadwyżki;

, wówczas zapłacimy od nadwyżki; jeśli nadwyżka wynosi od 10 278 do 20 556 zł , to zapłacimy 308,30 zł i 5 proc. podatku od nadwyżki;

, to zapłacimy od nadwyżki; jeśli nadwyżka wynosi więcej niż 20 556 zł, to zapłacimy 822,20 zł i 7 proc. podatku od nadwyżki.

Podsumowując – dla spokoju ducha lepiej w ciągu sześciu miesięcy zgłosić darowiznę samochodu do Urzędu Skarbowego, wówczas osoba z najbliższej rodziny ma pewność, że nie zapłaci podatku.

Uwaga! Do I grupy podatkowej, oprócz osób wskazanych powyżej jako najbliższa rodzina, zalicza się teściów, zięcia i synową. Kwota zwolniona od podatku jest w ich przypadku taka sama jak dla osób z najbliższej rodziny, jednak w przypadku darowizny powyżej tej kwoty będą oni zobowiązani do zapłaty podatku od nadwyżki.

Darowizna samochodu pomiędzy małżonkami

Wątpliwości budzić może kwestia darowizny samochodu pomiędzy małżonkami. Warto w takiej sytuacji wiedzieć, co należy do majątku wspólnego małżonków, a co do osobistego. Do majątku wspólnego najczęściej zalicza się:

wynagrodzenie za pracę,

dochody z majątku wspólnego i osobistego małżonków,

pieniądze zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnego.

W skład majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą m.in.:

przedmioty nabyte przed powstaniem wspólnoty majątkowej,

przedmioty służące do zaspokajania osobistych potrzeb,

prawa autorskie i prawa pokrewne,

nagrody za osobiste osiągnięcia,

odszkodowania i zadośćuczynienia.

Jeśli samochód został nabyty w trakcie trwania małżeństwa, a między małżonkami nie ma rozdzielności majątkowej, mają do niego prawa obie strony. Sytuacja ta obowiązuje nawet jeśli jeden z małżonków nabył auto z własnych dochodów (wynagrodzenie wliczane jest bowiem do majątku wspólnego). Jeśli jednak samochód był własnością jednego z małżonków przed powstaniem wspólnoty majątkowej, może on podarować samochód współmałżonkowi w ramach darowizny. Małżonkowie mogą przekazywać sobie wzajemnie darowizny:

z majątku osobistego jednego z małżonków do majątku osobistego drugiego,

z majątku osobistego małżonka do majątku wspólnego,

z majątku wspólnego do majątku osobistego żony lub męża.

Zgodnie z art. 4a pkt 1 ustawy o spadkach i darowiznach małżonkowie zwolnieni są z konieczności opłacenia podatku od nabycia samochodu między sobą jeżeli zgłoszą nabycie własności do urzędu skarbowego najpóźniej 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Darowizna dla dalszej rodziny i niespokrewnionych

Jeszcze inaczej sprawa podatków wygląda w przypadku dalszej rodziny i osób niespokrewnionych ze sobą. Dalsza rodzina (czyli tzw. II grupa podatkowa) to:

zstępni rodzeństwa;

rodzeństwo rodziców;

zstępni i małżonkowie pasierbów;

małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków;

małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.

W ich przypadku kwota wolna od podatku wynosi 7 276 zł, a powyżej tej kwoty podatek wynosi:

Jeśli nadwyżka wynosi do 10278 zł, wówczas zapłacimy 7 proc. od nadwyżki;

jeśli nadwyżka wynosi między 10 278 a 20 556 zł, to zapłacimy 719,50 zł i 9 proc. podatku od nadwyżki;

jeśli nadwyżka wynosi więcej niż 20 556 zł, to zapłacimy 1644,50 zł i 12 proc. podatku od nadwyżki.

Z kolei w przypadku osób niespokrewnionych (III grupa podatkowa) kwota wolna od podatku to 4902 zł. Powyżej tej kwoty zapłacimy podatek:

Jeśli nadwyżka wynosi do 10 278 zł, wówczas zapłacimy 12 proc. od nadwyżki;

jeśli nadwyżka wynosi między 10 278 a 20 556 zł, to zapłacimy 1233,40 zł i 16 proc. podatku od nadwyżki;

jeśli nadwyżka wynosi więcej niż 20 556 zł, to zapłacimy 2877,90 zł i 20 proc. podatku od nadwyżki.

Darowizna części samochodu

Warto wiedzieć, że darowizna nie musi dotyczyć całości samochodu, a np. jego części (np. połowy). W takiej sytuacji należy przede wszystkim określić procentowo udział we własności, który przypadnie nabywcy darowizny. Na tym etapie niezwykle ważne jest określenie wartości przekazywanej części auta, gdyż to od niej zależeć będzie ewentualne zwolnienie z podatku. Jeśli wartość ta nie przekroczy 9637 zł, darowizny nie trzeba zgłaszać.

Przykład:

Ojciec przekazuje darowiznę połowy samochodu synowi. Auto warte jest 14 000 zł. Syn otrzyma prawo dokładnie do ½ samochodu, co oznacza, że wartość darowizny wyniesie 7 000 zł. W takiej sytuacji należy udać się do odpowiedniego Wydziału Komunikacji, aby dopisać nowego współwłaściciela auta w dowodzie rejestracyjnym, ale opłata podatkowa i zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym nie będą wymagane.

Dodatkowo, może się okazać, że samochód posiada więcej niż jednego właściciela. Wówczas, darczyńca może przekazać obdarowanemu wyłącznie udział procentowy w przekazywanej własności, który należy w pełni do niego. Nie może on dysponować i przekazywać części należących do osób trzecich.

W odpowiednim przygotowaniu się do spisania aktu darowizny części pojazdu, pomocny okaże się gotowy wzór dokumentu do pobrania (do edycji w formacie Microsoft Word .DOCX, bądź .PDF)

Umowa Darowizny Części Samochodu – Wzór .docx (wielkość pliku: 8 KB)

Umowa Darowizny Części Samochodu – Wzór .pdf (wielkość pliku: 43 KB)

Darowizna auta a ubezpieczenie OC?

Gdy już otrzymamy darowiznę samochodu, to obdarowujący musi zgłosić ten fakt do ubezpieczyciela pojazdu, z którym zawarł polisę OC. Ma na to 14 dni.

Wówczas umowa OC przechodzi na obdarowanego, który może ją kontynuować do czasu wygaśnięcia (należy jednak pamiętać, że nie będzie ona automatycznie odnowiona) lub wypowiedzieć.

Darowizna a przerejestrowanie pojazdu

Aby dokonać przerejestrowania, obdarowany w ciągu 30 dni musi udać się do Wydziału Komunikacji właściwego dla swojego miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o przerejestrowanie.

Należy ze sobą zabrać:

dowód własności samochodu, czyli umowę darowizny;

dowód zawarcia ubezpieczenia OC samochodu;

kartę pojazdu, jeżeli samochód ją posiadał;

dowód rejestracyjny;

zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeżeli jest wymagane).

O fakcie podarowania samochodu Wydział Komunikacji powinien powiadomić również obdarowujący.

Natomiast jeżeli zamiast darowizny została podjęta decyzja nabycia auta w drodze zakupu, to sprawdź nasz poradnik na temat umowy kupna sprzedaży samochodu – wzór do druku w pdf i doc ze szczegółowym omówieniem.

Darowizna połowy samochodu. Jak przerejestrować auto tylko na siebie?

Przez kilka lat byłaś współwłaścicielem samochodu. Teraz zostajesz jego samoistnym właścicielem. Jakie urzędy musisz odwiedzić i jakich formalności dopełnić?

Kilka lat temu kupowałaś swoje pierwsze auto. Ponieważ według przepisów, byłaś wtedy niedoświadczonym kierowcą (nie szkodzi, że miałaś prawo jazdy i regularnie jeździłaś już od dziesięciu lat wcześniej), nie miałaś żadnych zniżek przy zakupie polisy OC. Gdy kupowałaś swój samochód, czekała Cię zapłata kwoty ubezpieczenia znacznie większej niż w przypadku osób, które posiadają auto już od dobrych paru lat i przysługują im zniżki za bezszkodową jazdę. Może nie byłoby to dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem finansowym, gdyby nie fakt, że w Polsce kwota ubezpieczenia zależy nie od wartości, czy rocznika pojazdu, ale od pojemności jego silnika. To nic, że kupowałaś niemłode już auto, ale ponieważ miało silnik 2.0, ubezpieczyciel wyliczył Ci kolosalną opłatę za OC.

Aby zmniejszyć koszty, na współwłaściciela samochodu wzięłaś swojego dziadka, który samochód ma od wielu lat, więc jako doświadczony użytkownik dróg korzysta z pełnych zniżek. Dzięki temu, zakup przez Ciebie polisy OC nie był już tak sporym wydatkiem – zniżki dziadka przeszły bowiem na Ciebie.

Chcesz się usamodzielnić

Po sześciu latach posiadania samochodu i bezszkodowej jazdy sama możesz już korzystać z pełnych zniżek. Postanowiłaś więc usamodzielnić się i stać się samoistnym właścicielem pojazdu. Jak to zrobić? Jakie urzędy odwiedzić i jakich formalności dopełnić?

Umowa darowizny

Po pierwsze – konieczna jest umowa darowizny. Abyś mogła stać się samoistnym właścicielem samochodu, współwłaściciel musi przekazać Ci w formie darowizny swoje udziały. Przyjmuje się, że współwłaściciele mają po 50% udziałów we własności auta, które zarejestrowane jest na ich oboje. Darczyńca (w tym przypadku Twój dziadek) musi zatem przekazać Ci nieodpłatnie swoje 50% – podpisując umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się bezpłatnie przekazać na rzecz obdarowanego swoją własność / udział we własności.

W przypadku podarowania pojazdu nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Wystarczy spisanie umowy darowizny, w której Ty jako osoba obdarowana potwierdzisz, że nastąpiło przekazanie świadczenia, tzn. samochód został Ci wydany i masz pełne prawo do rozporządzania nim.

Pamiętaj! Poza informacją o przekazaniu udziałów we własności samochodu, umowa darowizny powinna zawierać dane obu stron spisujących umowę oraz dokładny opis samochodu, który jest przedmiotem darowizny – markę, model, rok produkcji, numery rejestracyjne, numery nadwozia.

Umowa darowizny musi być podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dowód rejestracyjny

Kolejnym krokiem jest zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W tym celu musisz udać się do właściwego Wydziału Komunikacji i złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego. Do wniosku jako załącznik musisz dołączyć umowę darowizny. Ponadto należy okazać dotychczasowy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeśli była wydana), aktualną polisę OC, dowód osobisty. Po dokonaniu opłat za rejestrację, otrzymujesz najpierw pozwolenie czasowe, a po 2-4 tygodniach odbierasz nowy dowód rejestracyjny.

Polisa OC

Darczyńca ma obowiązek poinformować ubezpieczyciela o przeniesieniu własności pojazdu. Wówczas polisa OC automatycznie obejmuje obdarowanego. Ty, jako osoba obdarowana, możesz złożyć wypowiedzenie polisy OC i wykupić ją u innego ubezpieczyciela (oczywiście koniecznie przed wygaśnięciem wypowiedzianej umowy), albo kontynuować ją, będąc już samoistnym właścicielem pojazdu. Przy ubezpieczeniu przysługują Ci zniżki, które sama posiadasz za bezszkodową jazdę. Towarzystwo ubezpieczeniowe przelicza składki, uwzględniając Twoje zniżki i wystawia polisę na Twoje nazwisko. Jeśli masz pełne zniżki, tak samo jak Twój dziadek, który podarował Ci swoje udziały w pojeździe, nie będziesz płacić więcej za OC.

Podatek od darowizny

Należy pamiętać, że przekazanie na drodze darowizny udziałów we własności pojazdu podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość podatku lub ewentualne zupełne zwolnienie z jego płacenia zależy od stopnia spokrewnienia stron oraz od wartości przekazywanych udziałów.

Zwolnieniem od podatku objęte są darowizny otrzymane od małżonka, dzieci (także adoptowanych), wnuków, prawnuków, rodziców (także adopcyjnych), dziadków, rodzeństwa, pasierba, ojczyma i macochy. Jest to tzw. zerowa grupa podatkowa, w której w przypadku otrzymania darowizny od dziadka oczywiście się mieścisz. Niestety nie obejmuje ona już zięcia, synowej, teściów, zatem za darowiznę między członkami rodziny na linii np. teściowie – zięć/synowa konieczne jest zapłacenie podatku. Na szczęście najniższego.

Członkowie najbliższej rodziny (zerowa grupa podatkowa) będą zwolnieni z płacenia podatku pod warunkiem, że w ciągu sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego zgłoszą otrzymanie darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Jeśli o tym zapomnisz, darowizna podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy wartość darowizny nie przekracza 9637 zł (pod uwagę brane są wszystkie darowizny, jakie obdarowany otrzymał od tej samej osoby w ciągu ostatnich pięciu lat) lub gdy przekazanie darowizny odbyło się na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

W drogę!

Gdy dopełnisz wszystkich formalności, jesteś już samoistnym właścicielem samochodu. Szerokiej drogi!

Jak spisać umowę darowizny samochodu? Gotowy wzór darowizny auta

W świetle prawa możliwe jest przekazanie samochodu najbliższej osobie bez płacenia podatku. Kiedy trzeba się liczyć z dodatkowymi opłatami? Jak wypełnić wzór umowy darowizny samochodu?

Darowizna to najprostsza, nie obarczona żadnymi nieprzewidzianymi kosztami forma przeniesienia własności na samochód, choć można ją też zastosować np. w przypadku domu lub majątku. Biorąc pod uwagę auta często stosuje się ją u młodych kierowców, którzy poprzez przekazanie części własności auta mają możliwość skorzystania ze zniżek rodziców. Korzystają też na niej przedsiębiorcy, gdyż nie będą płacić podatku dochodowego, jeśli za pomocą darowizny wycofają samochód z działalności gospodarczej.

Bez podatku tylko od najbliższych i do określonej kwoty

Odpisanie samochodu najbliższej osobie bez płacenia podatku jest możliwe, gdy jego wartość nie przekracza 9637 złotych i w ciągu 6 miesięcy zgłosimy darowiznę do urzędu skarbowego (składając druk SD-Z2). Dodatkowo przez ostatnie 5 lat nie możemy mieć na koncie „obdarowań” na kwotę przekraczającą ten limit. W przypadku niezgłoszenia darowizny konsekwencją jest przymus zapłacenia podatku, który urząd obliczy na podstawie wartości pojazdu (min. 3% jego rynkowej ceny). Podatek trzeba będzie uiścić zawsze wtedy, gdy nabywamy auto od dalszej rodziny lub osoby niespokrewnionej, a wartość auta przekracza 9637 zł. W tym celu w ciągu miesiąca trzeba złożyć w urzędzie formularz SD-3. Poniżej przedstawiamy podziały na grupy podatkowe i ich stawki w zależności od kwoty.

Kto płaci podatek od darowizny auta?

Umowa darowizny – stawki podatkowe dla poszczególnych grup I grupa podatkowa Osoby Kwota Podatek Małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, zięć, synowa, rodzeństwo 9 637 zł kwota wolna do 10 278 zł 3% od 10 278 do 20 556 zł 308,3 zł + 5% nadwyżki ponad 10 278 zł powyżej 20 556 zł 822,20 zł + 7% nadwyżki ponad 20 556 zł II grupa podatkowa Osoby Kwota Podatek Potomkowie i małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo rodziców 7 276 zł kwota wolna do 10 278 zł 7% od 10 278 do 20 556 zł 719,5 zł + 9% nadwyżki ponad 10 278 zł powyżej 20 556 zł 1644,5 zł + 12% nadwyżki ponad 20 556 zł III grupa podatkowa Osoby Kwota Podatek Pozostali obdarowani 4 902 zł kwota wolna do 10 278 zł 12% od 10 278 do 20 556 zł 1233,4 zł + 16% nadwyżki ponad 10 278 zł powyżej 20 556 zł 2877,9 zł + 20% nadwyżki ponad 20 556 zł

Inne przydatne dokumenty w wydziale komunikacji:

Wniosek o rejestrację pojazdu

Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu

Wniosek o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej

Jak spisać umowę darowizny samochodu? Wzór darowizny auta

Nie ma obowiązku sporządzania umowy darowizny u notariusza – można to zrobić samodzielnie. W umowie powinny się znaleźć takie informacje jak:

data i miejsce przekazania pojazdu,

szczegółowe dane obu stron ze stopniem pokrewieństwa,

opis przekazywanego samochodu (m.in. marka, model, nr VIN, wartość)

zapis, że darujący jest jego właścicielem i nie ma wobec niego zobowiązań osób trzecich, a obdarowany go przyjmuje.

Oprócz tego należy wpisać, w ilu egzemplarzach powstała umowa, kto ponosi jej koszty oraz podać wartość pojazdu. Po wszystkim trzeba podpisać dokument. Poniżej umieściliśmy gotowe wzory umowy darowizny samochodu w formatach DOC i PDF.

Umowa darowizny samochodu – PLIKI DO POBRANIA

Umowa darowizny samochodu – wzór (DOC)

Umowa darowizny samochodu – wzór (PDF)

Przerejestrowanie bez zmian

Dalsza procedura odbywa się tak, jak ma to miejsce w przypadku rejestracji zakupionego pojazdu, z tym że oprócz podstawowych dokumentów (dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, ubezpieczenia OC) trzeba również zabrać umowę darowizny. Koszty przerejestrowania pozostają niezmienione, czyli 180,50 zł lub 81 zł, jeśli samochód był rejestrowany w tym samym wydziale komunikacji i ma białe tablice. Darujący ma 30 dni na zgłoszenie do wydziału i ubezpieczyciela informacji o zmianie właściciela, a osoba obdarowana na wypowiedzenie polisy OC, jeśli chce zmienić ubezpieczyciela.

Sprzedaż nabytego samochodu

W przypadku sprzedaży samochodu nabytego drogą darowizny podatek trzeba zapłacić, jeśli sprzeda się go przed upływem 6 miesięcy od daty przekazania, a liczy się ona od końca miesiąca zawartego w umowie. Stawka podatkowa wynosi wtedy 18 lub 32%.

Redakcja poleca również:

Kompendium wiedzy na temat rejestracji pojazdu

Najczęściej popełniane błędy przy procesie rejestracji

Jakie formalności załatwić po sprzedaży pojazdu?

Darowizna samochodu 2022 – umowa, podatek, zwolnienia

W wielu przypadkach, podarowanie samochodu lub jego części innej osobie, to idealny sposób na zmianę właściciela, bez dodatkowych kosztów. By jednak doszło do darowizny, należy wykonać kilka kroków. Sprawdź w naszym artykule jak sporządzić umowę darowizny samochodu.

Darowizna samochodu to popularny sposób zmiany własności lub współwłasności samochodu – nie jest skomplikowana, a w przypadku najbliższej rodziny nie trzeba odprowadzać podatku. Jak przeprowadzić akt darowizny?

Znajdź OC już od 348zł!

Bez wychodzenia z domu Ceny OC w 5 minut

Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych

ubezpieczeniowych Pomoc 200 agentów Porównaj oferty oc/ac

Co to jest darowizna samochodu?

Umowa darowizny samochodu polega na bezpłatnym przekazaniu własności pojazdu innej osobie (np. członkowi najbliższej rodziny). Często za pomocą tego dokumentu darczyńca (np. rodzic) zobowiązuje się do oddania swojego auta obdarowanemu (np. dziecku). W ten sposób również początkujący kierowcy czynią współwłaścicielem samochodu doświadczonego kierowcę, który ma wypracowane zniżki za bezszkodową jazdę. Dzięki temu mogą obniżyć składkę ubezpieczenia OC.

Uwaga! Zgodnie z art. 890 Kodeksu cywilnego umowa darowizny powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Jednak w przypadku darowizny samochodu nie jest to konieczne, aby przekazać całość lub część własności auta innej osobie.

Umowę darowizny można zawrzeć z członkiem najbliższej rodziny, ale także z dopiero poznaną osobą. Ważne natomiast, żeby poprawnie skonstruować umowę.

Jak spisać umowę darowizny samochodu w 2022 roku? (Pobierz gotowy wzór)

Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba tego robić u notariusza, bo umowę darowizny samochodu można sporządzić nawet odręcznie. Ważne jednak, by w przypadku samochodu posiadała konkretne zapisy (lista poniżej). Możesz również pobrać gotowy wzór umowy darowizny samochodu od rankomat.pl w pliku docx lub pdf:

Umowa darowizny samochodu powinna zawierać: datę i miejsca zawarcia umowy,

oznaczenie stron,

stopień pokrewieństwa,

dane obdarowującego oraz obdarowywanego (imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu),

przedmiot darowizny (w przypadku samochodu będzie to marka, rok produkcji, VIN, nr silnika, nr rejestracyjny),

wartość pojazdu,

datę przekazania pojazdu,

oświadczenie o posiadaniu prawa własności pojazdu,

oświadczenie darczyńcy o darowaniu samochodu lub jego części,

oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny samochodu lub jego części,

podpisy darczyńcy i obdarowanego.

Umowa darowizny samochodu powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach – po jednym dla darczyńcy i dla obdarowanego.

Darowizna samochodu w najbliższej rodzinie bez podatku

Gdy umowa darowizny pojazdu jest już gotowa, to obdarowany musi udać się z nią do urzędu skarbowego. Nie oznacza to jednak, że automatycznie będzie musiał coś fiskusowi zapłacić.

Z podatku całkowicie jest zwolniona najbliższa rodzina, ale pod jednym warunkiem – w ciągu sześciu miesięcy od dnia przekazania pojazdu darowizna samochodu musi zostać zgłoszona naczelnikowi odpowiedniego urzędu (należy to zrobić na druku SDZ-2).

Do najbliższej rodziny (tzw. 0 grupy podatkowej) należą:

żona, mąż,

córka, syn, wnuczka, wnuk, prawnuczka, prawnuk,

matka, ojciec, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek,

pasierbica, pasierb,

siostra, brat,

macocha, ojczym.

Jak zgłosić darowiznę samochodu w urzędzie skarbowym?

W przypadku darowizny od członka najbliższej rodziny należy pamiętać, że obowiązek jej zgłoszenia dotyczy tylko darowizn, których wartość przekracza w sumie 9637 zł od jednej osoby w ciągu pięciu lat.

Przykład: Jeśli samochód podarowany np. przez ojca warty jest 9 tys. zł, to obdarowany syn nie musi tego zgłaszać do urzędu skarbowego. Wybierze się tam dopiero wtedy, gdy w ciągu pięciu lat od podarowania auta, otrzyma od ojca darowiznę wartą 638 zł lub więcej.

W praktyce czasem jednak lepiej zgłosić darowiznę nawet poniżej 9 637 zł, bo może się okazać, że zapomnieliśmy, iż np. cztery lata wcześniej również zostaliśmy obdarowani przez daną osobę, a wówczas będziemy musieli tłumaczyć się przed fiskusem.

Co się stanie, jeśli nie zgłosimy darowizny samochodu w urzędzie skarbowym?

A co jeśli osoba z najbliższej rodziny nie zgłosi się do urzędu skarbowego w przeciągu 6 miesięcy? Wówczas obdarowany – bez względu na bliskość pokrewieństwa – musi liczyć się z opłaceniem podatku, a nawet odpowiedzialnością karno-skarbową. Jakiego? Wszystko zależne jest od nadwyżki powyżej kwoty wolnej od podatku, która w tym przypadku wynosi właśnie 9637 zł.

Przykład: Jeśli rodzic podaruje nam pojazd warty 10 tys. zł, a nie zgłosimy tego fiskusowi w ciągu 6 miesięcy, wówczas musimy zapłacić podatek od 363 zł, bo tyle wynosi nadwyżka od kwoty wolnej od podatku dla I grupy podatkowej.

Wartość samochodu do 10 278 zł Wartość samochodu od 10278 zł do 20 556 zł Wartość samochodu powyżej 20 556 zł I grupa podatkowa 3 proc. 308,30 zł i 5 proc. nadwyżki ponad 10 278 zł 822,20 zł i 7 proc. nadwyżki ponad 20 556 zł

W przypadku darowizny powyższy podatek muszą zapłacić obdarowani teściowie, zięć i synowa, jeśli wartość przekazanego im samochodu przekroczy kwotę wolną w wysokości 9637 zł. Jeżeli darowizna będzie wyższa, będą musieli zapłacić podatek w zależności od wysokości otrzymanej nadwyżki.

Jeszcze inaczej wygląda kwestia darowizny od osoby z dalszej rodziny (tzw. II grupa podatkowa) lub daleko lub w ogóle niespokrewnionej (III grupa podatkowa).

W tej sytuacji musimy zgłosić się do Urzędu Skarbowego w ciągu miesiąca i wypełnić druk SD-3.

Do II grupy podatkowej zaliczamy:

zstępnych rodzeństwa (dzieci, wnuki, prawnuki rodzeństwa),

rodzeństwo rodziców,

zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki) i małżonków pasierbów,

małżonków rodzeństwa,

rodzeństwo małżonków,

małżonków rodzeństwa małżonków,

małżonków innych zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków).

W przypadku II grupy podatkowej kwota wolna od podatku to 7276 zł. Jeśli wartość samochodu nie będzie wyższa, wówczas podatku nie zapłacimy. Jeśli jednak wartość pojazdu przewyższa 7276 zł, wówczas znów musimy uiścić podatek od nadwyżki.

Wartość samochodu do 10 278 zł Wartość samochodu od 10278 zł do 20 556 zł Wartość samochodu powyżej 20 556 zł II grupa podatkowa 7 proc. 719,50 zł i 9 proc. od nadwyżki ponad 10 278 zł 1 644,50 zł i 12 proc. od nadwyżki ponad 20 556 zł

Identycznie sprawa wygląda w przypadku darowizny od osoby niespokrewnionej lub bardzo daleko spokrewnionej (III grupa podatkowa). Tyle że tutaj kwota wolna od podatku jest niższa i wynosi 4902 zł, więc gdyby przyjaciel podarował nam auto o wartości 10 tys. zł, wówczas podatek zapłacilibyśmy od nadwyżki, która wynosi 5098 zł.

Wartość samochodu do 10 278 zł Wartość samochodu od 10278 zł do 20 556 zł Wartość samochodu powyżej 20 556 zł III grupa podatkowa 12 proc. 1 233,40 zł i 16 proc. od nadwyżki ponad 10 278 zł 2 877,90 zł i 20 proc. od nadwyżki ponad 20 556 zł

Należy pamiętać, że kwotę do opodatkowania stanowi procentowa wartość samochodu, jaka została podarowana.

Przykład: jeśli pojazd warty jest 10 tys. zł, ale podarowano nam tylko jego połowę, wówczas do opodatkowania musimy zgłosić 5 tys. zł.

Kiedy i jak zgłosić darowiznę samochodu w wydziale komunikacji?

Podarowanie pojazdu lub jego części wiąże się również z przerejestrowaniem samochodu, którego dokonuje się w wydziale komunikacji odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania. Obdarowany powinien się tam stawić w ciągu 30 dni i powinien zabrać:

umowę darowizny samochodu;

dowód rejestracyjny;

kartę pojazdu (jeśli była wydana);

dowód osobisty lub paszport (cudzoziemiec spoza UE musi zabrać paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);

zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeżeli jest wymagane);

aktualne ubezpieczenie.

Obowiązek poinformowania wydziału komunikacji o darowiźnie samochodu ciąży nie tylko na obdarowanym, ale również na darczyńcy.

Jak darowizna samochodu wpływa na ubezpieczenie OC?

O podarowaniu pojazdu lub jego części darczyńca powinien poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym aktualnie posiada polisę OC. Powinien to zrobić w ciągu 14 dni. Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl. Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Wówczas ubezpieczyciel przepisuje obecną polisę na obdarowanego (towarzystwo może też dokonać korekty składki). Obdarowany może także polisę kontynuować (nie zostanie ona jednak automatycznie przedłużona po wygaśnięciu) lub wypowiedzieć.

Co warto wiedzieć Darowizna samochodu w większości przypadków powinna być zgłoszona do urzędu skarbowego. Najbliższa rodzina będzie zwolniona z zapłacenia podatku, jeśli zgłosi darowiznę auta w ciągu sześciu miesięcy. Pozostali muszą liczyć się z kosztami, które zależne są od stopnia pokrewieństwa oraz wartości pojazdu. Obdarowany ma 30 dni na powiadomienie wydziału komunikacji o zmianie właściciela pojazdu. O darowiźnie wydział komunikacji powinien poinformować również darczyńca. Darczyńca ma 14 dni, by poinformować o darowiźnie pojazdu towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym pojazd posiada polisę OC.

Jak spisać umowę darowizny samochodu? Gotowy wzór darowizny auta

W świetle prawa możliwe jest przekazanie samochodu najbliższej osobie bez płacenia podatku. Kiedy trzeba się liczyć z dodatkowymi opłatami? Jak wypełnić wzór umowy darowizny samochodu?

Darowizna to najprostsza, nie obarczona żadnymi nieprzewidzianymi kosztami forma przeniesienia własności na samochód, choć można ją też zastosować np. w przypadku domu lub majątku. Biorąc pod uwagę auta często stosuje się ją u młodych kierowców, którzy poprzez przekazanie części własności auta mają możliwość skorzystania ze zniżek rodziców. Korzystają też na niej przedsiębiorcy, gdyż nie będą płacić podatku dochodowego, jeśli za pomocą darowizny wycofają samochód z działalności gospodarczej.

Bez podatku tylko od najbliższych i do określonej kwoty

Odpisanie samochodu najbliższej osobie bez płacenia podatku jest możliwe, gdy jego wartość nie przekracza 9637 złotych i w ciągu 6 miesięcy zgłosimy darowiznę do urzędu skarbowego (składając druk SD-Z2). Dodatkowo przez ostatnie 5 lat nie możemy mieć na koncie „obdarowań” na kwotę przekraczającą ten limit. W przypadku niezgłoszenia darowizny konsekwencją jest przymus zapłacenia podatku, który urząd obliczy na podstawie wartości pojazdu (min. 3% jego rynkowej ceny). Podatek trzeba będzie uiścić zawsze wtedy, gdy nabywamy auto od dalszej rodziny lub osoby niespokrewnionej, a wartość auta przekracza 9637 zł. W tym celu w ciągu miesiąca trzeba złożyć w urzędzie formularz SD-3. Poniżej przedstawiamy podziały na grupy podatkowe i ich stawki w zależności od kwoty.

Kto płaci podatek od darowizny auta?

Umowa darowizny – stawki podatkowe dla poszczególnych grup I grupa podatkowa Osoby Kwota Podatek Małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, zięć, synowa, rodzeństwo 9 637 zł kwota wolna do 10 278 zł 3% od 10 278 do 20 556 zł 308,3 zł + 5% nadwyżki ponad 10 278 zł powyżej 20 556 zł 822,20 zł + 7% nadwyżki ponad 20 556 zł II grupa podatkowa Osoby Kwota Podatek Potomkowie i małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo rodziców 7 276 zł kwota wolna do 10 278 zł 7% od 10 278 do 20 556 zł 719,5 zł + 9% nadwyżki ponad 10 278 zł powyżej 20 556 zł 1644,5 zł + 12% nadwyżki ponad 20 556 zł III grupa podatkowa Osoby Kwota Podatek Pozostali obdarowani 4 902 zł kwota wolna do 10 278 zł 12% od 10 278 do 20 556 zł 1233,4 zł + 16% nadwyżki ponad 10 278 zł powyżej 20 556 zł 2877,9 zł + 20% nadwyżki ponad 20 556 zł

Inne przydatne dokumenty w wydziale komunikacji:

Wniosek o rejestrację pojazdu

Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu

Wniosek o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej

Jak spisać umowę darowizny samochodu? Wzór darowizny auta

Nie ma obowiązku sporządzania umowy darowizny u notariusza – można to zrobić samodzielnie. W umowie powinny się znaleźć takie informacje jak:

data i miejsce przekazania pojazdu,

szczegółowe dane obu stron ze stopniem pokrewieństwa,

opis przekazywanego samochodu (m.in. marka, model, nr VIN, wartość)

zapis, że darujący jest jego właścicielem i nie ma wobec niego zobowiązań osób trzecich, a obdarowany go przyjmuje.

Oprócz tego należy wpisać, w ilu egzemplarzach powstała umowa, kto ponosi jej koszty oraz podać wartość pojazdu. Po wszystkim trzeba podpisać dokument. Poniżej umieściliśmy gotowe wzory umowy darowizny samochodu w formatach DOC i PDF.

Umowa darowizny samochodu – PLIKI DO POBRANIA

Umowa darowizny samochodu – wzór (DOC)

Umowa darowizny samochodu – wzór (PDF)

Przerejestrowanie bez zmian

Dalsza procedura odbywa się tak, jak ma to miejsce w przypadku rejestracji zakupionego pojazdu, z tym że oprócz podstawowych dokumentów (dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, ubezpieczenia OC) trzeba również zabrać umowę darowizny. Koszty przerejestrowania pozostają niezmienione, czyli 180,50 zł lub 81 zł, jeśli samochód był rejestrowany w tym samym wydziale komunikacji i ma białe tablice. Darujący ma 30 dni na zgłoszenie do wydziału i ubezpieczyciela informacji o zmianie właściciela, a osoba obdarowana na wypowiedzenie polisy OC, jeśli chce zmienić ubezpieczyciela.

Sprzedaż nabytego samochodu

W przypadku sprzedaży samochodu nabytego drogą darowizny podatek trzeba zapłacić, jeśli sprzeda się go przed upływem 6 miesięcy od daty przekazania, a liczy się ona od końca miesiąca zawartego w umowie. Stawka podatkowa wynosi wtedy 18 lub 32%.

Redakcja poleca również:

Kompendium wiedzy na temat rejestracji pojazdu

Najczęściej popełniane błędy przy procesie rejestracji

Jakie formalności załatwić po sprzedaży pojazdu?

wzór ( pdf, doc ) do pobrania wraz z opisem.

Częstą praktyką jest podarowanie samochodu osobie spokrewnionej, gdyż jest to sposób pozwalający uniknąć poniesienia kosztów związanych ze zmianą właściciela pojazdu. Należy jednak wiedzieć, że w celu uniknięcia płacenia podatku, właściciel musi spełnić szereg wymagań oraz dotrzymać określonych terminów. Jak podarować samochód członkowi rodziny i uniknąć kosztów? Jak właściwie zawrzeć umowę darowizny auta? W poniższym wpisie znajdziesz odpowiedzi na te pytania oraz pobierzesz darmowy wzór umowy darowizny ( pdf, doc ).

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Co to jest umowa darowizny samochodu?

Umowa darowizny to bezpłatne przekazanie przez darczyńcę przedmiotu lub środków finansowych na rzecz obdarowanego. W obowiązujących przepisach nie zostały uregulowane kwestie związane z osobami, które mogą być obdarowane czy też co może stanowić przedmiot darowizny. W związku z tym, obdarowanym może być każda osoba wskazana w umowie przez darczyńcę, a przedmiotem zawartej umowy mogą być zarówno ruchomości takie jak samochód, ale też inne rzeczy jak np. prawa majątkowe. Ważne, by właściwie zostały dopełnione formalności, takie jak np. zawarcie umowy.

Wszystkie zasady związane ze stosowaniem umowy darowizny zostały uregulowane w kodeksie cywilnym.

W jakiej formie zawrzeć umowę darowizny samochodu?

Umowa darowizny pojazdu może zostać sporządzona odręcznie. Co istotne – nie musi być podpisywana w obecności notariusza czy innego urzędnika państwowego. Ważne jest jednak zawarcie w jej treści odpowiednich elementów. Powinna ona zawierać:

datę i miejsce zawarcia umowy,

oznaczenie stron,

stopień pokrewieństwa,

dane osób zawierających umowę tj. obdarowującego i obdarowywanego, a dokładniej: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

przedmiot darowizny – w przypadku samochodu powinny to być marka i model pojazdu, rok produkcji, nr rejestracyjny, nr silnika oraz nr VIN,

wartość pojazdu,

datę przekazania przedmioty umowy,

oświadczenie o posiadaniu prawa własności pojazdu

oświadczenie darczyńcy o darowaniu ruchomości,

oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny,

podpisy stron zawierających umowę.

Istotne jest również sporządzenie umowy darowizny w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej strony.

Jak już wspomniano, w treści umowy powinna się znaleźć wartość przekazywanego przedmiotu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nabywca darowizny jest zobowiązany do uiszczenia odpowiedniej kwoty podatku, która jest wyliczana na podstawie zawartej umowy. Należy pamiętać, że wszystkie obowiązki w tym zakresie tj. obliczenie kwoty podatku, złożenie zeznania w urzędzie skarbowym i dokonanie opłaty musi dopełnić obdarowany.

Co z podatkami – kiedy i jakie zapłacimy od darowizny pojazdu? Jakie formalności po darowiźnie?

Po sporządzeniu umowy darowizny, obdarowany musi udać się z nią do właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Zaznaczamy jednak, że podpisanie omawianego dokumentu nie oznacza, że obdarowany będzie musiał uiścić opłatę względem fiskusa. Z obowiązku zapłaty podatku jest całkowicie zwolniona najbliższa rodzina. Aby jednak skorzystać z tej ulgi, należy spełnić warunek, mianowicie – w ciągu 6 miesięcy od daty przekazania pojazdu należy zgłosić darowiznę naczelnikowi odpowiedniego urzędu. Zgłoszenia tego dokonuje się na druku SDZ-2.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do członków najbliższej rodziny zalicza się:

żonę i męża,

córkę, syna, wnuczka, wnuka, prawnuczka i prawnuka,

matkę, ojca, babcię, dziadka, prababcię i pradziadka,

pasierbicę i pasierba,

siostrę i brata,

macochę i ojczyma.

Należy również wiedzieć, że w przypadku otrzymania darowizny od członka najbliższej rodziny, obowiązek jej zgłoszenia dotyczy umów, których wartość przekroczyła 9637 zł od jednej osoby w ciągu 5 lat.

Przykład: Jeśli obdarowany otrzymuje np. od ojca samochód o wartości 7 tys. zł., to obdarowany nie musi zgłaszać tego faktu do Urzędu Skarbowego. Obowiązek ten będzie musiał dopełnić w sytuacji, gdy w ciągu 5 lat od podarowania auta, otrzyma od tej samej osoby darowiznę wartą 2 638 zł lub więcej.

W praktyce urzędnicy często zalecają zgłaszanie darowizn o wartości poniżej wskazanej kwoty. Wynika to z faktu, iż często strony umowy zapominają o wcześniejszych umowach darowizny.

Co w sytuacji, gdy darowizna samochodu nie zostanie zgłoszona?

Zdarzają się sytuacje, w których osoba z najbliższej rodziny nie zgłosi faktu zawarcia umowy w urzędzie skarbowym. Wówczas obdarowany, bez względu na bliskość pokrewieństwa, jest zobowiązany do opłacenia podatku. Jego wysokość jest uzależniona od nadwyżki powyżej kwoty wolnej od podatku, która wynosi 9637 zł.

Ile wynosi podatek dla I grupy podatkowej?

Podatek dla I grupy podatkowej jest uzależniony od wysokości nadwyżki. Jeśli wynosi ona:

do 10 278 zł to należy zapłacić 3% podatku,

od 10 278 do 20 556 zł to należy zapłacić 308,30 zł + 5% podatku,

powyżej 20 556 zł to należy zapłacić 822,20 zł + 7% podatku od nadwyżk

Powyższy podatek są zobowiązani zawsze zapłacić obdarowani teściowie, zięć i synowa, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami nie należą do najbliższej rodziny, tj. nie ma możliwości ich całkowitego zwolnienia z opłaty.

Jaki podatek zapłacić dalsza rodzina i osoby niespokrewnione?

Całkowicie inaczej wygląda kwestia uregulowania darowizny od osoby z dalszej rodziny, która jest zaliczana do tzw. II grupy podatkowej oraz osób niespokrewnionych, zaliczany do III grupy podatkowej. W tych przypadkach strona umowy musi zgłosić się do urzędu skarbowego w ciągu miesiąca i złożyć formularz SD-3.

Do II grupy podatkowej są zaliczani:

rodzeństwo zstępne,

rodzeństwo rodziców,

zstępni tj. dzieci, wnuki i prawnuki i małżonkowie pasierbów,

małżonkowie rodzeństwa,

rodzeństwo małżonków,

małżonkowie rodzeństwa małżonków,

małżonkowie innych zstępnych.

Dla II grupy podatkowej kwota wolna od podatku została ustalona w wysokości 7276 zł. Wszystkie umowy o wartości poniżej wskazanej kwoty nie będą wymagały uiszczenia podatku.

Ile wynosi opłata dla II i III grupy podatkowej?

Podatek dla II grupy podatkowej jest uzależniony od wysokości nadwyżki. Jeśli wynosi ona:

do 10 278 to należy zapłacić 7% podatku od nadwyżki,

od 10 278 do 20 556 zł to należy zapłacić 719,50 zł + 9% podatku,

powyżej 20 556 zł to należy zapłacić 1644,50 zł +12% podatku.

Identycznie sytuacja wygląda w przypadku darowizny od osoby niespokrewnionej lub daleko spokrewnionej. W tym przypadku ustalona kwota wolna od podatku jest znacznie niższa i wynosi 4 902 zł.

Podatek dla III grupy podatkowej jest uzależniony od wysokości nadwyżki. Jeśli wynosi ona:

do 10 278 to należy zapłacić 12% podatku od nadwyżki,

od 10 278 do 20 556 zł to należy zapłacić 1 233,40 zł + 16% podatku,

powyżej 20 556 zł to należy zapłacić 2 877,90 zł + 20% podatku.

Jak sporządzić umowę darowizny części samochodu?

Sporządzając umowę darowizny, warto wiedzieć, że nie musi ona dotyczyć całości samochodu, a jedynie jego części. W takiej sytuacji w umowie musi zostać określony procentowo udział we własności, który przypadnie osobie obdarowanej. W takim przypadku równie ważne jest określenie wartości przekazywanej części auta – to od niej zależy uzyskanie zwolnienia od podatku. W sytuacji, gdy wartość nie przekroczy 9 673 zł – darowizna nie musi być zgłaszana do urzędu skarbowego. Zdarzają się również sytuacje, w których samochód ma więcej niż jednego właściciela – w takim przypadku darczyńca może przekazać obdarowanemu wyłącznie część własności należącej do niego. Należy pamiętać, że nie może on dysponować i przekazywać części należących do innych osób.

Jak zarejestrować darowany pojazd?

Osoba obdarowana jest zobowiązana do przerejestrowania pojazdu. Do dokonania tej czynności ma 30 dni od momentu podpisania umowy. W tym celu powinna się udać do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o przerejestrowanie auta. Konieczne jest posiadanie dokumentów takich jak:

umowa darowizny, stanowiąca dowód własności pojazdu,

dowód zawarcia ubezpieczenia OC auta,

kartę pojazdu,

dowód rejestracyjny,

zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

O fakcie zawarcia umowy darowizny pojazdy urząd komunikacyjny powinien powiadomić również obdarowujący.

O podarowaniu pojazdu darczyńca musi również poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym ma wykupioną polisę OC. Formalności te powinien dopełnić w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy. W trakcie dokonywania zgłoszenia, ubezpieczyciel przepisuje obecną umowę na obdarowanego. W zależności od sytuacji polisa może zostać przeliczona na nowo i w konsekwencji może zostać dokonana korekta składki. Warto dodać, że obdarowywany może kontynuować polisę, ale też może ją wypowiedzieć.

Jeśli nie wiesz jak prawidłowo sporządzić umowę darowizny – możesz pobrać darmowy wzór ( doc, pdf ) na końcu tego wpisu blogowego.

키워드에 대한 정보 umowa darowizny pojazdu 50 wzór

다음은 Bing에서 umowa darowizny pojazdu 50 wzór 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  스위트 레드 와인 | 달콤한 스위트 와인 추천 4가지 \U0026 마트, 편의점에서 달콤한 와인 고르는 법 최근 답변 50개
See also  비락 식혜 광고 | 2014_비락식혜(으리의 김보성) 3911 투표 이 답변

See also  Sprzedaż Węgla W Workach Bydgoszcz | Ile Kosztuje Transport Węgla Lub Ekogroszku Z Kopalni Pgg? Zobacz Ceny | Węgiel Luzem, 5 Ton 221 개의 베스트 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Darowizna. Jak zgłosić SD-Z2 do Urzędu Skarbowego przez internet? Poradnik krok po kroku

 • darowizna
 • zgłoszenie
 • jak zgłosić
 • sd-z2
 • podatki
 • portal podatkowy
 • urząd skarbowy

Darowizna. #Jak #zgłosić #SD-Z2 #do #Urzędu #Skarbowego #przez #internet? #Poradnik #krok #po #kroku


YouTube에서 umowa darowizny pojazdu 50 wzór 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Darowizna. Jak zgłosić SD-Z2 do Urzędu Skarbowego przez internet? Poradnik krok po kroku | umowa darowizny pojazdu 50 wzór, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment