Umowa Darowizny Części Samochodu Doc | Darowizna Nieruchomości Lub Samochodu 빠른 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “umowa darowizny części samochodu doc – Darowizna nieruchomości lub samochodu“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 WNIOSKOMAT 이(가) 작성한 기사에는 조회수 330회 및 좋아요 10개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

umowa darowizny części samochodu doc 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Darowizna nieruchomości lub samochodu – umowa darowizny części samochodu doc 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

⏩ Więcej przeczytasz na naszym blogu: https://wnioskomat.com/blog/co-moze-byc-przedmiotem-darowizny
Witajcie w drugim odcinku o darowiźnie!
Darowizna nieruchomości lub samochodu to główne zagadnienia dzisiejszych rozważań.
Z pierwszego odcinka dowiedzieliście się, jak brzmi definicja darowizny oraz jakie są jej podstawy prawne. Przytoczyliśmy również przykład darowizny na potrzeby wkładu własnego do kredytu hipotecznego (https://www.youtube.com/watch?v=n2fFPhniZq4). Tymczasem dzisiaj chcielibyśmy nieco rozwinąć ten temat. Do tej pory mówiliśmy o pieniądzach, jako o przedmiocie darowizny. A co z nieruchomością albo samochodem? Dziś omówimy sobie oba te przypadki, a także pokażemy z jakimi kosztami mogą się wiązać takie darowizny.
Co w sytuacji, w której chcielibyśmy przekazać komuś mieszkanie albo dom w formie darowizny? Można to zrobić, ale żeby tego dokonać trzeba pamiętać o dopełnieniu kilku niezbędnych formalności.
Zapraszamy do oglądania!
Rozkład odcinka:
0:00 – 0:25 – W poprzednim materiale wideo
0:26 – 0:56 – O czym opowiemy w odcinku?
0:57 – 2:45 – Darowizna nieruchomości
2:46 – 6:36 – Koszty darowizny nieruchomości
6:37 – 9:26 – Przykład darowizny nieruchomości
9:27 – 10:51 – Darowizna samochodu
10:52 – 12:15 – Przykład darowizny samochodu

umowa darowizny części samochodu doc 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Umowa Darowizny Części Samochodu – Wzór .docx

Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność, bezpłatnie, opisany w §1 przedmiot darowizny, Obdarowany z kolei darowiznę tę dobrowolnie przyjmuje.

+ 더 읽기

Source: najtaniejuagenta.pl

Date Published: 8/11/2021

View: 1476

Umowa darowizny części samochodu

UMOWA DAROWIZNY CZĘŚCI SAMOCHODU. Zawarta w dniu. W pomiędzy zwanym dalej. Darczyńcą, zamieszkałym/la…. legitymującym/cą się dokumentem tożsamości.

+ 여기에 더 보기

Source: dus.net.pl

Date Published: 6/26/2022

View: 1094

UMOWA DAROWIZNY POJAZDU

UMOWA DAROWIZNY POJAZDU zawarta w . … Przedmiotem darowizny jest pojazd marki . … wysokości ………… części , Obdarowany zaś tę darowiznę przyjmuje.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.bip.powiat.lowicz.pl

Date Published: 7/29/2021

View: 4621

umowa-darowizny-samochodu.doc

(seria i numer dowodu osobistego), zwanym w dalszej części umowy OBDAROWANYM,. § 1. 1. Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem samochodu osobowego marki …

+ 더 읽기

Source: www.wyborkierowcow.pl

Date Published: 10/6/2021

View: 9450

UMOWA DAROWIZNY CZĘŚCI WARTOŚCI POJAZDU

Strony oświadczają, Ŝe jest to pierwsza darowizna w ciągu ostatnich 5 lat. § 5. Wydanie przedmiotu darowizny nastąpiło w dniu podpisania niniejszej umowy.

+ 여기에 더 보기

Source: www.mmubezpieczenia.pl

Date Published: 10/6/2022

View: 75

Umowa darowizny części samochodu – wzór i najważniejsze …

Umowa darowizny części samochodu jest sporządzana najczęściej pomiędzy członkami najbliższej rodziny. Zalicza się do nich współmałżonków, …

+ 더 읽기

Source: motoklub.pl

Date Published: 6/13/2022

View: 6405

Umowa darowizny samochodu – wzór ( pdf, doc ) do pobrania

Wzór umowy darowizny samochodu do pobrania – doc, pdf. Co to jest umowa darowizny pojazdu i co powinna zawierać? Jak prawłowo podarować samochód?

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.take-care.com.pl

Date Published: 6/18/2022

View: 9773

Umowa darowizny samochodu – wzór z omówieniem

Umowa darowizny samochodu – pobierz bezpłatny wzór w formacie PDF lub DOCX. Sprawdź jakie postanowienia warto zawrzeć. Zobacz omówienie!

+ 여기에 표시

Source: poradnikprzedsiebiorcy.pl

Date Published: 10/29/2022

View: 3642

Umowa darowizny części samochodu – jak dopisać … – Prawo.pl

Darowizna udziału we współwłasności samochodu jest zbliżona do darowizny samochodu w całości. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi umowami polega na …

+ 여기에 표시

Source: www.prawo.pl

Date Published: 5/25/2021

View: 829

U M O W A D A R O W I Z N Y

Wartość przedmiotu darowizny określa się na kwotę:. … Niniejsza umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

+ 여기에 자세히 보기

Source: bip.poznan.pl

Date Published: 6/24/2022

View: 2041

주제와 관련된 이미지 umowa darowizny części samochodu doc

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Darowizna nieruchomości lub samochodu. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Darowizna nieruchomości lub samochodu
Darowizna nieruchomości lub samochodu

주제에 대한 기사 평가 umowa darowizny części samochodu doc

 • Author: WNIOSKOMAT
 • Views: 조회수 330회
 • Likes: 좋아요 10개
 • Date Published: 2022. 5. 15.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=h_tsgOCIo-w

Jak napisac umowę darowizny czesci samochodu?

Niezbędne jest opisanie danych indywidualizujących pojazd, który jest darowany. Warto wyszczególnić jego markę, numer rejestracyjny, numer nadwozia, rok produkcji. Gdy przedmiotem darowizny jest udział w prawie własności, konieczne jest jednoznaczne sprecyzowanie wielkości tego udziału.

Czy można darować część samochodu?

Poprzez darowiznę samochodu można przekazać również część własności. Np. ojciec może darować córce ½ samochodu, stają się wtedy współwłaścicielami. Musi spisać wtedy umowę darowizny połowy samochodu.

Jak przepisać część samochodu?

Wystarczy spisanie umowy darowizny, w której Ty jako osoba obdarowana potwierdzisz, że nastąpiło przekazanie świadczenia, tzn. samochód został Ci wydany i masz pełne prawo do rozporządzania nim. Pamiętaj!

Kiedy darowizny nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego?

Darowizna od rodziców o wartości poniżej 9637 zł nie musi być zgłoszona do urzędu skarbowego i jest zwolniona z podatku.

Czy umowa darowizny musi być sporządzona u notariusza?

Wizyta u notariusza wcale nie jest potrzebna

Zgodnie z art. 890 kodeksu cywilnego, oświadczenie darczyńcy rzeczywiście powinno być złożone w formie aktu notarialnego, jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Jaką kwotę wpisać w umowa darowizny samochodu?

Wartość samochodu powyżej 20 556 zł

W przypadku darowizny powyższy podatek muszą zapłacić obdarowani teściowie, zięć i synowa, jeśli wartość przekazanego im samochodu przekroczy kwotę wolną w wysokości 9637 zł. Jeżeli darowizna będzie wyższa, będą musieli zapłacić podatek w zależności od wysokości otrzymanej nadwyżki.

Czy darowizny są sprawdzane przez urząd skarbowy?

Jeżeli kwota darowizny od najbliższej osoby (np. od rodzica) przekroczyła w ciągu ostatnich pięciu lat kwotę 9 637 zł, należy zgłosić ten fakt w ciągu sześciu miesięcy w urzędzie skarbowym. Właściwym formularzem w takiej sytuacji jest SD-Z2. Darowizny od osób z grupy pierwszej są w całości zwolnione z podatku.

Jak przepisać auto na drugą osobę?

Zgłoszenie darowizny samochodu w Wydziale Komunikacji jest obowiązkowe. Trzeba zatem złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, a do niego dołączyć umowę darowizny. W wydziale komunikacji trzeba też okazać aktualny dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeśli jest) i aktualną polisę OC.

Czy darowiznę samochodu trzeba zgłosić do wydziału komunikacji?

Darowizna a przerejestrowanie pojazdu

Umowa darowizny wymaga od obdarowanego przerejestrowania pojazdu. W ciągu 30 dni od otrzymania auta obdarowany musi zgłosić się do wydziału komunikacji właściwego dla swojego miejsca zamieszkania i złożyć odpowiedni wniosek.

Kto zgłasza darowiznę samochodu do urzędu skarbowego?

Zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym. Po zawarciu umowy obowiązkiem obdarowanej osoby jest zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego. W zależności od tego, do której grupie podatkowej (I, II czy III) darczyńca należy, podatek od darowizny samochodu będzie wyliczany na innych zasadach.

Kiedy zgłosić darowiznę samochodu?

Brak zgłoszenia darowizny w urzędzie skarbowym spowoduje naliczenie podatku nawet dla najbliższej rodziny. W ciągu 14 dni o darowiźnie auta należy poinformować ubezpieczyciela, a w ciągu 30 dni należy dokonać przerejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji.

Czy w umowie darowizny musi być wartość?

Przy sporządzaniu umowy darowizny trzeba zawsze określić wartość przedmiotu darowizny. Jest to o tyle ważne, że w określonych wypadkach będzie ona opodatkowana.

Ile wynosi podatek od darowizny 100 tys?

Brak podatku przy darowiznach rodzinnych

Jeśli rzeczone 100 tys. zł jest przekazywane w ramach najbliższej rodziny, w formie darowizny, obowiązuje zwolnienie podatkowe. Nie ma przy tym znaczenia, jaką wartość ma darowizna i w jakiej postaci jest ona przekazywana.

Od jakiej kwoty należy zgłosić darowiznę?

Limity pieniężne darowizny, którą trzeba zgłosić

Co ważne, do Urzędu Skarbowego nie trzeba zgłaszać przypadków, kiedy to ktoś dostał majątek na podstawie umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności, którą zawarł u notariusza, lub dostał majątek, którego wartość NIE PRZEKRACZA 9 637 zł.

Czy przelew na konto to darowizna?

Darowizna gotówkowa w postaci wpłaty na rachunek nabywcy jest dopuszczalna, o ile zostanie właściwie udokumentowana. Fundamentalne znaczenie ma identyfikacja stron umowy, czyli udokumentowanie tego, kto dokonał wpłaty na rachunek nabywcy.

Jak napisać pismo o darowiznę?

Umowa darowizny powinna zawierać zarówno oświadczenie darczyńcy o chęci przekazania określonej rzeczy czy kwoty pieniędzy, jak i oświadczenie obdarowanego o tym, że darowiznę przyjmuje. Poza tym darczyńca może m.in. nałożyć na obdarowanego obowiązek określonego zachowania.

Jak wypełnić akt darowizny?

W umowie należy dokładnie oznaczyć obie te strony podając imiona, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty. Kolejnym istotnym elementem umowy darowizny samochodu jest określenie jego przedmiotu. Samochód należy opisać jak najbardziej starannie i zgodnie z prawdą.

Czy umowa darowizny może być na dwie osoby?

Nie istnieją żadne zakazy dokonywania darowizny na rzecz więcej niż jednej osoby, zatem umowa taka jest jak najbardziej dopuszczalna. Co więcej, po każdej ze stron umowy darowizny może występować więcej niż jedna osoba.

Jak sporządzić umowę darowizny pieniężnej?

W umowie wskażmy zatem dokładnie kwotę pieniężną. W umowie powinny znaleźć się także oświadczenia stron: darczyńcy o przekazaniu określonej kwoty pieniężnej na rzecz obdarowanego oraz obdarowanego o przyjęciu przedmiotu darowizny. Pamiętajmy o podpisach złożonych przez obie strony (obdarowanych i darczyńców).

See also  영어 동화 Pdf | [영어동화모음] 영어로 듣는 필독도서 | 90분 연속듣기 | 영어원서 읽어주는 원어민 오디오북 | 영어동화책 읽어주기 답을 믿으세요

Umowa darowizny części samochodu – wzór i najważniejsze informacje

W momencie, kiedy umowa darowizny części samochodu zaczyna obowiązywać, efekt stanowi powstanie współwłasności pojazdu. Przy spisywaniu dokumentu kluczową kwestią, jest dokładne wydzielenie każdej z części, a następnie dokonanie darowizny. Przedstawiamy najważniejsze wiadomości!

Umowa darowizny części samochodu – wzór

UMOWA DAROWIZNY CZĘŚCI SAMOCHODU

Zawarta w dniu ………….…………. w ………………………………………………… pomiędzy ………………………………………………………………………., zwanym dalej Darczyńcą, zamieszkałym/łą …………………………………………………………………………………………………………………… legitymującym/cą się dokumentem tożsamości …………………………………………………………………… wydanym przez ………………………………………………………………………….. PESEL: …………………………………………………………….. NIP: …………………………………………………….. a ………………………………………………………………………., zwanym dalej Obdarowanym, zamieszkałym/łą …………………………………………………………………………………………………… legitymującym/cą się dokumentem tożsamości …………………………………………………………………… wydanym przez………………………………………………………………………….. PESEL:…………………………………………………………….. NIP:……………………………………………………..

§1

Przedmiotem darowizny jest ……………………… % (słownie: ………………………………………………..) wartości pojazdu: rodzaj, marka, typ:………………………………………………………………………………………………………………… rok produkcji:…………………, nr VIN:…………………………………………………, nr rejestracyjny:…………………………

§2

Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność, bezpłatnie, opisany w §1 przedmiot darowizny, Obdarowany z kolei darowiznę tę dobrowolnie przyjmuje.

§3

Wartość przedmiotu darowizny strony ustalają na kwotę:…………………………….zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………)

§4

Wydanie darowizny nastąpiło w dniu podpisania niniejszej umowy.

§5

Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi……………………………………………..

§7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.

§8

Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne.

§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Stopień pokrewieństwa Darczyńcy – ……………………….

Stopień pokrewieństwa Obdarowanego – …………………………………..

Podpis Darczyńcy Podpis Obdarowanego

……………………… ……………………….

Darowizna w części a w całości – jakie są różnice?

Warto wyjaśnić, na czym polega różnica pomiędzy całkowitą darowizną samochodu a częściową. W pierwszym przypadku zmienia się właściciel pojazdu. Natomiast w drugim udział własnościowy mają dwie osoby – może być ich też więcej.

Przekazanie darowizny musi być zgodne z art. 888 § 1 k.c. –tym samym darczyńca zobowiązuje się bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Oznacza to, że za przekazanie własności nie pobiera żadnej opłaty.

Kiedy umowa darowizny części samochodu jest stosowana najczęściej?

Dokument wykorzystują najczęściej członkowie rodziny. Dzieje się tak w momencie, kiedy kilka osób wspólnie użytkuje samochód. Współwłasność jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ można uniknąć wysokich opłat ubezpieczeniowych, które są naliczane młodym, niedoświadczonym kierowcom. Trzeba jednak przy tym pamiętać o kilku kwestiach.

Najczęściej celem darowizny jest to, że chce się przysporzyć drugiej osobie korzyści, nie pobierając przy tym opłaty. Strona, która oddaje swój udział, powinna dokładnie wyznaczyć, co jest przedmiotem przekazywanym obdarowanemu. Trzeba przy tym wyszczególnić cechy charakterystyczne auta, a także spisać markę, numer rejestracyjny, nadwozia i rok produkcji.

Kwestią poruszaną dość często przy tematach związanych z umową darowizny części samochodu jest to, w jaki sposób podzielić udziały. Nie można przecież oddać komuś fotela, kierownicy, czy silnika. W przypadku tego dokumentu udział osoby obdarowywanej określa się procentowo lub w formie ułamka, najczęściej jest to połowa.

Jakie informacje powinien zawierać dokument?

W umowie darowizny części samochodu powinny znaleźć się takie informacje jak data i miejsce jej zawarcia. Powinno się też oznaczyć strony i wskazać pojazd, który jest przedmiotem darowizny. Następny krok to określenie procentowego udziału.

Następne dane, które powinna zawierać umowa darowizny części samochodu, to oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności do przedmiotu ruchomego i sprecyzowanie, która strona opłaca koszty umowy. Całość uzupełniają wiadomości na temat wartości przenoszonej w drodze darowizny wskazanej wcześniej części auta i oświadczenie darczyńcy o tym, że nie ma żadnych zobowiązań wobec osób trzecich. Do tego dochodzą jeszcze takie informacje jak dane dotyczące liczby sporządzonych egzemplarzy umowy i czytelne podpisy obu stron.

Co zrobić po podpisaniu umowy darowizny części samochodu?

Po tym, jak umowa darowizny części samochodu zostanie zaakceptowana przez obie strony i podpisana, trzeba udać się do właściwego Urzędu Skarbowego. Dokument jest umową cywilnoprawną i podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość zależy od grupy podatkowej. Każda z nich precyzuje stopień pokrewieństwa pomiędzy obdarowanym a darczyńcą. Na koszt ma wpływ również wartość samochodu, kwota wolna od podatku i sposób dokonania formalności przy zgłoszeniu darowizny.

Darowizna w rodzinie a wysokość podatku

Umowa darowizny części samochodu jest sporządzana najczęściej pomiędzy członkami najbliższej rodziny. Zalicza się do nich współmałżonków, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków), rodzeństwo, pasierbów, ojczyma i macochę. Te osoby są całkowicie zwolnione z płacenia podatku od spadku i darowizn. Jedyny warunek, który trzeba spełnić, to zgłoszenie w US przyjęcia darowizny w ciągu sześciu miesięcy od dnia przekazania pojazdu.

Warto również wspomnieć, że do I grupy podatkowej zalicza się także teść, zięć i synowa. Różnica w rozliczaniu się z fiskusem polega jedynie na tym, że w przypadku darowizny powyżej kwoty zwolnionej z podatku, są oni zobowiązani do zapłaty podatku od nadwyżki.

Opłaty dalszej rodziny przy darowiźnie pojazdu

Do dalszej rodziny, czyli II grupy podatkowej zalicza się zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, a także małżonków rodzeństwa małżonków i małżonków innych zstępnych. Tutaj kwota wolna od podatku równa się 7 267 zł.

Gdy nadwyżka wynosi do 10 278 zł, trzeba zapłacić 7% naliczanych od jej wysokości. W innych przypadkach, przy kwocie od 10 278 zł do 20 556 zł trzeba zapłacić 719,50 zł i 9% podatku od nadwyżki. Z kolei przy nadwyżce powyżej 20 556 zł konieczna jest opłata 1644,50 zł i 12% podatku od nadwyżki.

Opłaty osób niespokrewnionych przy darowiźnie samochodu

Dla osób niespokrewnionych kwota wolna od podatku to 4902 zł. Jeżeli wartość zdanego pojazdu mieści się powyżej tej stawki, to w przypadku nadwyżki do 10 278 zł trzeba zapłacić 12%. Dla nadwyżki od 10 278 zł do 20 556 zł konieczna jest opłata 1233,40 zł i 16% podatku od nadwyżki. Z kolei dla kwoty powyżej 20 556 zł, trzeba zapłacić 2877,90 zł i 20% podatku od nadwyżki.

Ubezpieczenie OC a oddanie części pojazdu drugiej osobie

Podpisanie umowy darowizny części samochodu powinno być też potwierdzone w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którego usług korzystał właściciel. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni. Dzięki temu polisa OC przejdzie również na obdarowanego.

Po tym, jak dokument zostanie sygnowany, należy się też udać do starostwa powiatowego. W placówce trzeba dokonać rejestracji pojazdu. Na jej podstawie Urząd dopisze współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego. Żeby cały proces przebiegł pomyślnie, niezbędna jest kopia umowy, dowód rejestracyjny i karta pojazdu.

Czy warto decydować się na umowę darowizny części samochodu?

Szczególnie korzystnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy darowizny części samochodu pomiędzy najbliższymi członkami rodziny. Dzięki temu można obniżyć koszty składek ubezpieczeniowych. Trzeba przy tym uważać na właściwą konstrukcję dokumentu, a także zawarte w nim informacje.

Po przeniesieniu własności pojazdu konieczne jest też zgłoszenie podpisania umowy darowizny części samochodu w Urzędzie Skarbowym i Starostwie Powiatowym. Należy również udać się do ubezpieczyciela, aby przepisał składkę OC do nowego współwłaściciela. Pamiętając o wszystkich wspomnianych kwestiach, sporządzenie i podpisanie umowy darowizny części samochodu nie będzie trudne.

Zobacz także:

wzór ( pdf, doc ) do pobrania wraz z opisem.

Częstą praktyką jest podarowanie samochodu osobie spokrewnionej, gdyż jest to sposób pozwalający uniknąć poniesienia kosztów związanych ze zmianą właściciela pojazdu. Należy jednak wiedzieć, że w celu uniknięcia płacenia podatku, właściciel musi spełnić szereg wymagań oraz dotrzymać określonych terminów. Jak podarować samochód członkowi rodziny i uniknąć kosztów? Jak właściwie zawrzeć umowę darowizny auta? W poniższym wpisie znajdziesz odpowiedzi na te pytania oraz pobierzesz darmowy wzór umowy darowizny ( pdf, doc ).

Masz problem z zaniżonym odszkodowaniem?

Co to jest umowa darowizny samochodu?

Umowa darowizny to bezpłatne przekazanie przez darczyńcę przedmiotu lub środków finansowych na rzecz obdarowanego. W obowiązujących przepisach nie zostały uregulowane kwestie związane z osobami, które mogą być obdarowane czy też co może stanowić przedmiot darowizny. W związku z tym, obdarowanym może być każda osoba wskazana w umowie przez darczyńcę, a przedmiotem zawartej umowy mogą być zarówno ruchomości takie jak samochód, ale też inne rzeczy jak np. prawa majątkowe. Ważne, by właściwie zostały dopełnione formalności, takie jak np. zawarcie umowy.

Wszystkie zasady związane ze stosowaniem umowy darowizny zostały uregulowane w kodeksie cywilnym.

W jakiej formie zawrzeć umowę darowizny samochodu?

Umowa darowizny pojazdu może zostać sporządzona odręcznie. Co istotne – nie musi być podpisywana w obecności notariusza czy innego urzędnika państwowego. Ważne jest jednak zawarcie w jej treści odpowiednich elementów. Powinna ona zawierać:

datę i miejsce zawarcia umowy,

oznaczenie stron,

stopień pokrewieństwa,

dane osób zawierających umowę tj. obdarowującego i obdarowywanego, a dokładniej: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

przedmiot darowizny – w przypadku samochodu powinny to być marka i model pojazdu, rok produkcji, nr rejestracyjny, nr silnika oraz nr VIN,

wartość pojazdu,

datę przekazania przedmioty umowy,

oświadczenie o posiadaniu prawa własności pojazdu

oświadczenie darczyńcy o darowaniu ruchomości,

oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny,

podpisy stron zawierających umowę.

Istotne jest również sporządzenie umowy darowizny w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej strony.

Jak już wspomniano, w treści umowy powinna się znaleźć wartość przekazywanego przedmiotu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nabywca darowizny jest zobowiązany do uiszczenia odpowiedniej kwoty podatku, która jest wyliczana na podstawie zawartej umowy. Należy pamiętać, że wszystkie obowiązki w tym zakresie tj. obliczenie kwoty podatku, złożenie zeznania w urzędzie skarbowym i dokonanie opłaty musi dopełnić obdarowany.

Co z podatkami – kiedy i jakie zapłacimy od darowizny pojazdu? Jakie formalności po darowiźnie?

Po sporządzeniu umowy darowizny, obdarowany musi udać się z nią do właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Zaznaczamy jednak, że podpisanie omawianego dokumentu nie oznacza, że obdarowany będzie musiał uiścić opłatę względem fiskusa. Z obowiązku zapłaty podatku jest całkowicie zwolniona najbliższa rodzina. Aby jednak skorzystać z tej ulgi, należy spełnić warunek, mianowicie – w ciągu 6 miesięcy od daty przekazania pojazdu należy zgłosić darowiznę naczelnikowi odpowiedniego urzędu. Zgłoszenia tego dokonuje się na druku SDZ-2.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do członków najbliższej rodziny zalicza się:

żonę i męża,

córkę, syna, wnuczka, wnuka, prawnuczka i prawnuka,

matkę, ojca, babcię, dziadka, prababcię i pradziadka,

pasierbicę i pasierba,

siostrę i brata,

macochę i ojczyma.

Należy również wiedzieć, że w przypadku otrzymania darowizny od członka najbliższej rodziny, obowiązek jej zgłoszenia dotyczy umów, których wartość przekroczyła 9637 zł od jednej osoby w ciągu 5 lat.

Przykład: Jeśli obdarowany otrzymuje np. od ojca samochód o wartości 7 tys. zł., to obdarowany nie musi zgłaszać tego faktu do Urzędu Skarbowego. Obowiązek ten będzie musiał dopełnić w sytuacji, gdy w ciągu 5 lat od podarowania auta, otrzyma od tej samej osoby darowiznę wartą 2 638 zł lub więcej.

W praktyce urzędnicy często zalecają zgłaszanie darowizn o wartości poniżej wskazanej kwoty. Wynika to z faktu, iż często strony umowy zapominają o wcześniejszych umowach darowizny.

Co w sytuacji, gdy darowizna samochodu nie zostanie zgłoszona?

Zdarzają się sytuacje, w których osoba z najbliższej rodziny nie zgłosi faktu zawarcia umowy w urzędzie skarbowym. Wówczas obdarowany, bez względu na bliskość pokrewieństwa, jest zobowiązany do opłacenia podatku. Jego wysokość jest uzależniona od nadwyżki powyżej kwoty wolnej od podatku, która wynosi 9637 zł.

Ile wynosi podatek dla I grupy podatkowej?

Podatek dla I grupy podatkowej jest uzależniony od wysokości nadwyżki. Jeśli wynosi ona:

do 10 278 zł to należy zapłacić 3% podatku,

od 10 278 do 20 556 zł to należy zapłacić 308,30 zł + 5% podatku,

powyżej 20 556 zł to należy zapłacić 822,20 zł + 7% podatku od nadwyżk

Powyższy podatek są zobowiązani zawsze zapłacić obdarowani teściowie, zięć i synowa, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami nie należą do najbliższej rodziny, tj. nie ma możliwości ich całkowitego zwolnienia z opłaty.

Jaki podatek zapłacić dalsza rodzina i osoby niespokrewnione?

Całkowicie inaczej wygląda kwestia uregulowania darowizny od osoby z dalszej rodziny, która jest zaliczana do tzw. II grupy podatkowej oraz osób niespokrewnionych, zaliczany do III grupy podatkowej. W tych przypadkach strona umowy musi zgłosić się do urzędu skarbowego w ciągu miesiąca i złożyć formularz SD-3.

Do II grupy podatkowej są zaliczani:

rodzeństwo zstępne,

rodzeństwo rodziców,

zstępni tj. dzieci, wnuki i prawnuki i małżonkowie pasierbów,

małżonkowie rodzeństwa,

rodzeństwo małżonków,

małżonkowie rodzeństwa małżonków,

małżonkowie innych zstępnych.

Dla II grupy podatkowej kwota wolna od podatku została ustalona w wysokości 7276 zł. Wszystkie umowy o wartości poniżej wskazanej kwoty nie będą wymagały uiszczenia podatku.

Ile wynosi opłata dla II i III grupy podatkowej?

Podatek dla II grupy podatkowej jest uzależniony od wysokości nadwyżki. Jeśli wynosi ona:

do 10 278 to należy zapłacić 7% podatku od nadwyżki,

od 10 278 do 20 556 zł to należy zapłacić 719,50 zł + 9% podatku,

powyżej 20 556 zł to należy zapłacić 1644,50 zł +12% podatku.

Identycznie sytuacja wygląda w przypadku darowizny od osoby niespokrewnionej lub daleko spokrewnionej. W tym przypadku ustalona kwota wolna od podatku jest znacznie niższa i wynosi 4 902 zł.

Podatek dla III grupy podatkowej jest uzależniony od wysokości nadwyżki. Jeśli wynosi ona:

do 10 278 to należy zapłacić 12% podatku od nadwyżki,

od 10 278 do 20 556 zł to należy zapłacić 1 233,40 zł + 16% podatku,

powyżej 20 556 zł to należy zapłacić 2 877,90 zł + 20% podatku.

Jak sporządzić umowę darowizny części samochodu?

Sporządzając umowę darowizny, warto wiedzieć, że nie musi ona dotyczyć całości samochodu, a jedynie jego części. W takiej sytuacji w umowie musi zostać określony procentowo udział we własności, który przypadnie osobie obdarowanej. W takim przypadku równie ważne jest określenie wartości przekazywanej części auta – to od niej zależy uzyskanie zwolnienia od podatku. W sytuacji, gdy wartość nie przekroczy 9 673 zł – darowizna nie musi być zgłaszana do urzędu skarbowego. Zdarzają się również sytuacje, w których samochód ma więcej niż jednego właściciela – w takim przypadku darczyńca może przekazać obdarowanemu wyłącznie część własności należącej do niego. Należy pamiętać, że nie może on dysponować i przekazywać części należących do innych osób.

Jak zarejestrować darowany pojazd?

Osoba obdarowana jest zobowiązana do przerejestrowania pojazdu. Do dokonania tej czynności ma 30 dni od momentu podpisania umowy. W tym celu powinna się udać do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o przerejestrowanie auta. Konieczne jest posiadanie dokumentów takich jak:

umowa darowizny, stanowiąca dowód własności pojazdu,

dowód zawarcia ubezpieczenia OC auta,

kartę pojazdu,

dowód rejestracyjny,

zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

O fakcie zawarcia umowy darowizny pojazdy urząd komunikacyjny powinien powiadomić również obdarowujący.

O podarowaniu pojazdu darczyńca musi również poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym ma wykupioną polisę OC. Formalności te powinien dopełnić w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy. W trakcie dokonywania zgłoszenia, ubezpieczyciel przepisuje obecną umowę na obdarowanego. W zależności od sytuacji polisa może zostać przeliczona na nowo i w konsekwencji może zostać dokonana korekta składki. Warto dodać, że obdarowywany może kontynuować polisę, ale też może ją wypowiedzieć.

Jeśli nie wiesz jak prawidłowo sporządzić umowę darowizny – możesz pobrać darmowy wzór ( doc, pdf ) na końcu tego wpisu blogowego.

Darowizna połowy samochodu. Jak przerejestrować auto tylko na siebie?

Przez kilka lat byłaś współwłaścicielem samochodu. Teraz zostajesz jego samoistnym właścicielem. Jakie urzędy musisz odwiedzić i jakich formalności dopełnić?

Kilka lat temu kupowałaś swoje pierwsze auto. Ponieważ według przepisów, byłaś wtedy niedoświadczonym kierowcą (nie szkodzi, że miałaś prawo jazdy i regularnie jeździłaś już od dziesięciu lat wcześniej), nie miałaś żadnych zniżek przy zakupie polisy OC. Gdy kupowałaś swój samochód, czekała Cię zapłata kwoty ubezpieczenia znacznie większej niż w przypadku osób, które posiadają auto już od dobrych paru lat i przysługują im zniżki za bezszkodową jazdę. Może nie byłoby to dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem finansowym, gdyby nie fakt, że w Polsce kwota ubezpieczenia zależy nie od wartości, czy rocznika pojazdu, ale od pojemności jego silnika. To nic, że kupowałaś niemłode już auto, ale ponieważ miało silnik 2.0, ubezpieczyciel wyliczył Ci kolosalną opłatę za OC.

Aby zmniejszyć koszty, na współwłaściciela samochodu wzięłaś swojego dziadka, który samochód ma od wielu lat, więc jako doświadczony użytkownik dróg korzysta z pełnych zniżek. Dzięki temu, zakup przez Ciebie polisy OC nie był już tak sporym wydatkiem – zniżki dziadka przeszły bowiem na Ciebie.

Chcesz się usamodzielnić

Po sześciu latach posiadania samochodu i bezszkodowej jazdy sama możesz już korzystać z pełnych zniżek. Postanowiłaś więc usamodzielnić się i stać się samoistnym właścicielem pojazdu. Jak to zrobić? Jakie urzędy odwiedzić i jakich formalności dopełnić?

Umowa darowizny

Po pierwsze – konieczna jest umowa darowizny. Abyś mogła stać się samoistnym właścicielem samochodu, współwłaściciel musi przekazać Ci w formie darowizny swoje udziały. Przyjmuje się, że współwłaściciele mają po 50% udziałów we własności auta, które zarejestrowane jest na ich oboje. Darczyńca (w tym przypadku Twój dziadek) musi zatem przekazać Ci nieodpłatnie swoje 50% – podpisując umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się bezpłatnie przekazać na rzecz obdarowanego swoją własność / udział we własności.

W przypadku podarowania pojazdu nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Wystarczy spisanie umowy darowizny, w której Ty jako osoba obdarowana potwierdzisz, że nastąpiło przekazanie świadczenia, tzn. samochód został Ci wydany i masz pełne prawo do rozporządzania nim.

Pamiętaj! Poza informacją o przekazaniu udziałów we własności samochodu, umowa darowizny powinna zawierać dane obu stron spisujących umowę oraz dokładny opis samochodu, który jest przedmiotem darowizny – markę, model, rok produkcji, numery rejestracyjne, numery nadwozia.

Umowa darowizny musi być podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dowód rejestracyjny

Kolejnym krokiem jest zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W tym celu musisz udać się do właściwego Wydziału Komunikacji i złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego. Do wniosku jako załącznik musisz dołączyć umowę darowizny. Ponadto należy okazać dotychczasowy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeśli była wydana), aktualną polisę OC, dowód osobisty. Po dokonaniu opłat za rejestrację, otrzymujesz najpierw pozwolenie czasowe, a po 2-4 tygodniach odbierasz nowy dowód rejestracyjny.

Polisa OC

Darczyńca ma obowiązek poinformować ubezpieczyciela o przeniesieniu własności pojazdu. Wówczas polisa OC automatycznie obejmuje obdarowanego. Ty, jako osoba obdarowana, możesz złożyć wypowiedzenie polisy OC i wykupić ją u innego ubezpieczyciela (oczywiście koniecznie przed wygaśnięciem wypowiedzianej umowy), albo kontynuować ją, będąc już samoistnym właścicielem pojazdu. Przy ubezpieczeniu przysługują Ci zniżki, które sama posiadasz za bezszkodową jazdę. Towarzystwo ubezpieczeniowe przelicza składki, uwzględniając Twoje zniżki i wystawia polisę na Twoje nazwisko. Jeśli masz pełne zniżki, tak samo jak Twój dziadek, który podarował Ci swoje udziały w pojeździe, nie będziesz płacić więcej za OC.

Podatek od darowizny

Należy pamiętać, że przekazanie na drodze darowizny udziałów we własności pojazdu podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość podatku lub ewentualne zupełne zwolnienie z jego płacenia zależy od stopnia spokrewnienia stron oraz od wartości przekazywanych udziałów.

Zwolnieniem od podatku objęte są darowizny otrzymane od małżonka, dzieci (także adoptowanych), wnuków, prawnuków, rodziców (także adopcyjnych), dziadków, rodzeństwa, pasierba, ojczyma i macochy. Jest to tzw. zerowa grupa podatkowa, w której w przypadku otrzymania darowizny od dziadka oczywiście się mieścisz. Niestety nie obejmuje ona już zięcia, synowej, teściów, zatem za darowiznę między członkami rodziny na linii np. teściowie – zięć/synowa konieczne jest zapłacenie podatku. Na szczęście najniższego.

Członkowie najbliższej rodziny (zerowa grupa podatkowa) będą zwolnieni z płacenia podatku pod warunkiem, że w ciągu sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego zgłoszą otrzymanie darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Jeśli o tym zapomnisz, darowizna podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy wartość darowizny nie przekracza 9637 zł (pod uwagę brane są wszystkie darowizny, jakie obdarowany otrzymał od tej samej osoby w ciągu ostatnich pięciu lat) lub gdy przekazanie darowizny odbyło się na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

W drogę!

Gdy dopełnisz wszystkich formalności, jesteś już samoistnym właścicielem samochodu. Szerokiej drogi!

kiedy zapłacisz podatek?

W praktyce większość osób ma świadomość, że darowizna w najbliższej rodzinie jest zwolniona z podatku od spadku i darowizn. Jednak nie wszyscy wiedzą, że w niektórych przypadkach, aby zwolnienie przysługiwało, należy dopełnić pewnych formalności w urzędzie skarbowym. Ponadto obowiązują kwoty wolne od podatku w zależności od grupy podatkowej, w jakiej znajduje się darczyńca. Czy darowizna od rodziców jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Darowizna od rodziców – w której grupie podatkowej?

Wszystkie darowizny bez wyjątku opodatkowane są podatkiem od spadku i darowizn. Jednak w poszczególnych grupach podatkowych przewidziane zostały pewne zwolnienia. W zależności od grupy podatkowej darczyńcy zostały określone kwoty wolne od podatku i jeżeli wartość darowizny ich nie przekroczy, wówczas obdarowany nie ma obowiązku zapłaty podatku.

Na gruncie podatku od spadków i darowizn wyróżnia się następujące grupy podatkowe:

Grupa podatkowa Kto należy? Kwota wolna od podatku Grupa 1 małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, zięć, synowa, teściowie 9637 zł Grupa 2 zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych 7276 zł Grupa 3 pozostałe osoby, nie zaliczone do pozostałych grup 4902 zł

Jednak jeżeli nabycie na własność rzeczy bądź praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, to wówczas ujmuje się wartość przekazanej darowizny łącznie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Suma wszystkich otrzymanych darowizn od jednej osoby w ciągu 5 lat będzie stanowiła podstawę opodatkowania.

W ramach grupy 1 wyróżnia się tzw. grupę 0. Należą do niej:

małżonek,

zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki),

wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie),

pasierb,

rodzeństwo,

ojczym,

macocha.

W przypadku 0 grupy podatkowej wszystkie darowizny, bez względu na ich wartość, mogą być zwolnione z opodatkowania. Po przekroczeniu kwoty wolnej nadal można skorzystać ze zwolnienia. Otrzymanie darowizny od tej grupy osób wymaga jednak jej zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego na druku SD-Z2. Obowiązek zgłoszenia powstaje po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, która dla grupy 1 (w tym grupy 0) wynosi 9637 zł.

Na wniosku SD-Z2 wykazuje się nadwyżkę darowanej kwoty przekraczającą limit wolny od podatku od spadków i darowizn. Wzór z omówieniem wypełniania wniosku opisuje artykuł Formularz SD Z2 – zgłoszenie o darowiźnie do urzędu – wzór z omówieniem

Przykład 1.

Matka podarowała synowi w 2021 r. samochód o wartości 6000 zł. Natomiast w 2022 r. syn otrzymał od matki laptop, którego wartość wynosiła 4637 zł. Syn ma obowiązek zgłosić na druku SD-Z2 kwotę różnicy między sumą otrzymanych darowizn a kwotą wolną od podatku w wysokości 1000 zł (6000 + 4637 – 9637).

Przykład 2.

Dziadek przekazał wnukowi darowiznę pieniężną w wysokości 1000 złotych. Darowizna ta zwolniona jest z podatku od spadku i darowizn. Jednakże jeśli wnuk dostanie od dziadka w przeciągu 5 lat darowiznę przekraczającą łączną wartość 9637 zł to wówczas zobowiązany on będzie do poinformowania urzędu skarbowego o nadwyżce na druku SD-Z2.

W przypadku otrzymania tytułem darowizny środków pieniężnych, gdy łączna wartość majątku nabytego przekracza kwotę 9637 zł, należy otrzymane środki udokumentować dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy albo jego rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Podatek od spadków i darowizn a darowizna od rodziców – czy wystąpi?

Rodzice należą do 0 grupy podatkowej, zatem wszelkie otrzymane od nich darowizny są całkowicie zwolnione od podatku od spadku i darowizn, pod warunkiem że po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku 9637 zł zostanie dopełniony obowiązek zgłoszeniowy do US.

Darowizna od rodziców o wartości poniżej 9637 zł nie musi być zgłoszona do urzędu skarbowego i jest zwolniona z podatku. Darowiznę o wartości powyżej 9637 zł należy zgłosić do właściwego urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 – zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6 miesięcy od jej otrzymania. Dopiero wtedy darowizna jest zwolniona z podatku.

Jak rozliczyć darowiznę pieniężną od rodziców?

Rozliczenie darowizny środków pieniężnych wygląda nieco odmiennie. Dokonana darowizna w grupie 0 o wartości powyżej 9637 zł nie podlega opodatkowaniu, jeżeli jej otrzymanie zostało udokumentowane:

dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy,

lub przekazem pocztowym,

bądź darowizna wpłynęła na jego rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Reasumując w przypadku gdy zostanie właściwie udokumentowana darowizna można skorzystać z prawa do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Wówczas do formularza SD­-Z2 dołącza się dowody otrzymania darowizny (np. wydruki z rachunku bankowego).

Do limitu kwoty wolnej od podatku 9637 zł zalicza się wszystkie otrzymane darowizny od tej samej osoby na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Przykład 3.

Student w pierwszym roku otrzymał od swojej mamy darowiznę pieniężną o równowartości 2000 zł, w drugim roku 3000 zł, a w trzecim – 5000 zł, co w sumie daje 10 000 zł w okresie 3 lat. Od momentu, w którym został przekroczony limit 9637 zł, syn ma 6 miesięcy na to, aby zgłosić otrzymanie darowizny do urzędu skarbowego. W przeciwnym wypadku zapłaci podatek od spadków i darowizn.

Niezgłoszona darowizna od rodziców – konsekwencje

Niezgłoszona darowizna od rodziców skutkuje tym, że jest ona opodatkowana na zasadach ogólnych. Oznacza to, że w takim wypadku darowizna powoduje konieczność złożenia deklaracji i zapłaty podatku.

W praktyce często zdarza się, że rodzice kupują mieszkanie dziecku, które wyjeżdża na studia. Obdarowany (dziecko) powinien zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego na formularzu SD­-Z2 w terminie 6 miesięcy od otrzymania mieszkania, w przeciwnym wypadku darowizna od rodziców jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn.

Termin na złożenie darowizny ma charakter materialny, a więc nie podlega on przywróceniu, oznacza to że podatnik traci możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania otrzymanej darowizny.

Jeżeli nieświadomi rodzice i przyszły student nie zgłoszą takiej darowizny do urzędu skarbowego i po kilku latach okaże się, że student otrzymał mieszkanie, darowizna jest opodatkowana na zasadach ogólnych. W zależności od stanowiska urzędu skarbowego może się to wiązać również z karą za niedotrzymanie obowiązku zgłoszeniowego.

Brak zgłoszenia darowizny w urzędzie skarbowym traktowane jest jako oszustwo. Wówczas wysokość podatku wynosi od 3 do 20 proc. – w zależności od kwoty nadwyżki ponad limit wolny od podatku oraz powiązania osoby obdarowanej i obdarowującego.

Co ważne, rodzice powinni potrafić wykazać źródło pochodzenia pieniędzy na zakup mieszkania (zasadniczo zakup mieszkania wiąże się z dużym wydatkiem), tj. taki wydatek powinien mieć pokrycie w osiąganych przez nich dochodach. Brak takiego pokrycia może się dodatkowo wiązać z zapłatą podatku od nieujawnionych dochodów.

Warto mieć również na uwadze, że przed konsekwencjami nie uchroni podatnika czynny żal, bowiem w tym zakresie nie jest on skuteczny.

Przekazanie do majątku firmowego darowizny otrzymanej od rodziców

Otrzymany przedmiot w formie darowizny może zostać przekazany przez przedsiębiorcę na cele działalności, czyli jako środek trwały. W związku z wejściem w życie dnia 19 lipca 2018 r. nowelizacji ustawy o PIT, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych w darowiźnie wprowadzonych do majątku firmowego w 2018 roku tylko w określonym przypadku mogą stanowić koszt podatkowy.

Jak zostało wskazane w art. 23 ust. 1 pkt 45a lit a ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku, jeżeli nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Przy czym nowelizacja ustawy wprowadziła do art. 23 ustawy ustęp 9, który brzmi:

“Przepisu ust. 1 pkt 45a lit. a nie stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych od tych składników. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy art. 22g ust. 12 oraz art. 22h ust. 3 i nie stosuje się przepisu art. 22g ust. 15.”

Wprowadzony przez ustawodawcę ustęp daje przedsiębiorcy możliwość kontynuacji dokonywanych przez darczyńcę odpisów amortyzacyjnych i tym samym możliwość do ujmowania odpisów amortyzacyjnych w swoich kosztach podatkowych. Wówczas w dniu przyjęcia środka trwałego podatnik przyjmuje między innymi tę samą wartość początkową, stawkę oraz metodę amortyzacji stosowaną przez darczyńcę. W przypadku gdy środek trwały nie był wcześniej amortyzowany przez darczyńce, to dokonywane od jego wartości odpisy amortyzacyjne nie będą mogły na mocy art. 23 ust. 1 pkt 45a lit a ustawy o PIT stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Przykład 4.

Ojciec podarował synowi w darowiźnie samochód, który wcześniej stanowił jego majątek firmowy (był środkiem trwałym w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej). Pojazd amortyzowany został w 50%, a jego wartość początkowa stanowiła 30000 zł. Syn postanowił wprowadzić otrzymany w darowiźnie pojazd do swojej działalności gospodarczej. W związku z czym, w jaki sposób powinien wprowadzić do ewidencji oraz jaka wartość stanowić będzie jego koszt podatkowy?

Pojazd należy wprowadzić do środków trwałych w dacie jego wprowadzenia do użytku w firmie i kontynuować dotychczas przyjętą dla niego amortyzację (wskazaną na dokumencie OT ojca). Wówczas w formie opisów amortyzacyjnych zostanie ujęta pozostała wartość pojazdu do zamortyzowania 15000 zł.

Aktualnie obowiązujący sposób rozliczenia amortyzacji od środków trwałych otrzymanych w darowiźnie nie będzie miał zastosowania do środków trwałych oraz WNiP przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo Finansów przyznało, iż taki majątek będzie podlegał amortyzacji na wcześniej obowiązujących zasadach, tj. obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r.

Przykład 5.

Przedsiębiorca otrzymał w grudniu 2020 r. od rodziców mieszkanie, którego wartość rynkowa wynosi 425 tys. złotych. Otrzymana przez niego darowizna od rodziców nie była wykorzystywana przez żadnego z nich w działalności gospodarczej. Czy w związku z tym odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszt podatkowy przedsiębiorcy?

Odpisy amortyzacyjne jako, że przedsiębiorca przyjmuje mieszkanie do środków trwałych po 1 stycznia 2018 i nie było ono wcześniej amortyzowane przez żadnego z rodzica, to nie będą mogły zgodnie z ww. wskazanym przepisem stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, w dalszym ciągu mogą zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne związane ze środkiem trwałym otrzymanym w formie darowizny. Reasumując, w sytuacji gdy darowizna od rodziców korzysta z ww. zwolnienia i chcemy ją wprowadzić w środki trwałe firmy, to wówczas powinnyśmy rozpatrzyć czy wg. opisywanych wcześniej przepisów ustawy o PIT będzie można ujmować w odpisy amortyzacyjne w kosztach firmowych.

wzór z szerokim omówieniem

Umowa darowizny polega na bezpłatnym przekazaniu przez darczyńcę świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swojego majątku. Ustawodawca nie nakłada ograniczeń co do osoby, która może być obdarowana oraz co do przedmiotu darowizny. Obdarowanym jest każda osoba uprawniona do otrzymania darowizny, natomiast przedmiotem darowizny może być np. samochód, ale także inne ruchomości, pieniądze, czy prawa majątkowe. Zasady stosowania niniejszej umowy reguluje Kodeks cywilny (art. 888 – 902). Poniżej zostanie omówiona umowa darowizny samochodu.

Pobierz darmowy wzór umowy darowizny samochodu w formacie pdf i docx!

Na skróty Rozliczaj samochód firmowy online! Księgowość – Fakturowanie – CRM

Księgowość – Fakturowanie – CRM Kadry i płace zintegrowane z eZUS i PUE

Kadry i płace zintegrowane z eZUS i PUE Łatwa wysyłka JPK i deklaracji Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Umowa darowizny samochodu – forma i wartość

Umowa darowizny samochodu powinna być sporządzona w formie pisemnej. Staje się ważna w momencie przekazania przedmiotu darowizny oraz przeniesienia prawa własności na obdarowanego. Spełnienie tych warunków powoduje, iż nie jest wymagane podpisanie umowy w formie aktu notarialnego.

Istotną kwestią jest określenie wartości samochodu. Wynika to z faktu, iż ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje opodatkowanie nabywcy z tytułu otrzymanej darowizny, a do określenia podstawy świadczenia potrzebna jest właśnie informacja o jej wartości. Obowiązek obliczenia wysokości opłaty, złożenia zeznania w urzędzie skarbowym oraz uiszczenia podatku, gdy jest on wymagany, spoczywa na obdarowanym. W przypadku, gdy darowizna od tej samej osoby ma miejsce więcej niż 1 raz, należy doliczyć wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rok ostatniej darowizny.

Umowa darowizny samochodu – zwolnienie z podatku

Warto pamiętać, iż istnieje grupa podmiotów zwolnionych z obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 4a ww. ustawy, jeśli obdarowanym jest małżonek, dzieci (zstępni), rodzice, dziadkowie (wstępni), pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha oraz nabycie własności zostało zgłoszone naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego, to podmiot jest zwolniony z podatku. Nie podlega się obowiązkowi zgłoszenia darowizny, gdy wartość samochodu nie przekracza kwoty wolnej od podatku w wysokości 9637 zł.

Darowiznę zgłasza się za pomocą złożenia wniosku SD-Z2. Należy przy tym pamiętać o prawidłowym wypełnieniu druku oraz przestrzeganiu ustawowych terminów. Natomiast, gdy umowa jest sporządzona w formie aktu notarialnego, za dopilnowanie powyższych obowiązków odpowiedzialny jest notariusz.

Umowa darowizny samochodu – elementy

data i miejsce zawarcia umowy,

oznaczenie stron umowy (dokładne dane identyfikacyjne Darczyńcy oraz Obdarowanego: imię i nazwisko, adres, seria i numer dowodu osobistego),

oznaczenie przedmiotu umowy (marka samochodu, rok produkcji, nr silnika oraz jego pojemność, nr nadwozia, nr rejestracyjny),

oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności samochodu oraz o braku zobowiązań wobec osób trzecich,

określenie wartości darowizny,

oświadczenie o przekazaniu samochodu przez Darczyńcę oraz przyjęciu przez Obdarowanego,

ustalenie terminu przekazania darowizny,

oświadczenie Darczyńcy o liczbie przekazanych darowizn oraz stopniu pokrewieństwa,

określenie strony zobowiązanej do opłacenia kosztów umowy,

określenie ilości sporządzonych egzemplarzy,

regulacja umowy przepisami Kodeksu cywilnego,

podpisy stron umowy.

키워드에 대한 정보 umowa darowizny części samochodu doc

다음은 Bing에서 umowa darowizny części samochodu doc 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  공구 몰 추천 | 일반인이 모르는 곳 공구 매장 제가 대신 가보았습니다. 이게 다 얼마일까요? 최근 답변 130개
See also  부산 애플 서비스 센터 | 애플 공인 서비스센터 5년차 매니저 퇴사 Vlog 답을 믿으세요

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Darowizna nieruchomości lub samochodu

 • darowizna nieruchomości
 • darowizna nieruchomości koszty notarialne
 • darowizna nieruchomości od rodziców
 • darowizna nieruchomości od rodziców podatek
 • darowizna nieruchomości podatek
 • darowizna samochodu
 • darowizna samochodu firmowego
 • darowizna samochodu po śmierci właściciela
 • darowizna samochodu umowa
 • darowizna samochodu współwłaścicielowi
 • darowizna samochodu z działalności gospodarczej
 • darowizna koszty
 • darowizna nieruchomości koszty
 • darowizna rzeczy

Darowizna #nieruchomości #lub #samochodu


YouTube에서 umowa darowizny części samochodu doc 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Darowizna nieruchomości lub samochodu | umowa darowizny części samochodu doc, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment