Umorzenie Egzekucji Alimentów Na Wniosek Wierzyciela Wzór | Prawo Na Co Dzień: Obniżenie I Podwyższenie Alimentów 26399 명이 이 답변을 좋아했습니다

당신은 주제를 찾고 있습니까 “umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela wzór – Prawo na co dzień: obniżenie i podwyższenie alimentów“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 TVT Zgorzelec 이(가) 작성한 기사에는 조회수 13,471회 및 좋아요 55개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela wzór 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Prawo na co dzień: obniżenie i podwyższenie alimentów – umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela wzór 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Dzisiaj chcemy opowiedzieć Państwu sytuacji, gdy alimenty już są zasądzone, ale z różnych przyczyn albo osoba uprawniona do ich otrzymywania chce – z różnych przyczyn – podwyższyć wysokość świadczenia alimentacyjnego albo osoba, która wyrokiem sądowym została zobowiązana do uiszczania określonych świadczeń chce ich obniżenia czy też całkowitego zniesienia.
Nasi widzowie mogą mieć wpływ na tematykę programu, dlatego zapraszamy do zadawania pytań. Proszę je wysyłać na adres [email protected] lub pod numerem telefonu 756455335 (w godzinach od 9:00 do 14:00).

umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela wzór 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Wzory Pism – Monika Jasińska

Wzory Pism. Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych. Wniosek o wszczęcie egzekucji … Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie o alimenty.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: sierpckomornik.pl

Date Published: 9/6/2022

View: 2851

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na …

Wzór pisma procesowego Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego z … ochrony wierzyciela w przypadku braku możliwości ściągnięcia alimentów od …

+ 여기에 더 보기

Source: wzory-pism-procesowych.pl

Date Published: 10/22/2022

View: 841

WNIOSEK EGZEKUCYJNY

Przedstawiciel ustawowy wierzyciela/pełnoletni wierzyciel: … Wnoszę o kontynuowanie/umorzenie* egzekucji co do alimentów zaległych.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.komornik-ostroda.pl

Date Published: 11/17/2022

View: 815

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej …

umorzenie egzekucji alimentów na wniosek dłużnika; wycofanie alimentów od komornika wzór; zawieszenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela. Oceń mój …

+ 여기에 표시

Source: jakwyjsczdlugow.pl

Date Published: 5/10/2021

View: 5564

WNIOSKI – Komornik Brodnica ALICJA PRZYSTALSKA

796 kodeksu postępowania cywilnego wniosek o wszczęcie egzekucji składany … Wniosek można tez złożyć wg wzoru komornika DOC/PDF … Sprawy o alimenty:.

+ 여기에 더 보기

Source: komornikbrodnica.pl

Date Published: 11/19/2021

View: 2441

Umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela

Egzekucja alimentów zostanie wstrzymana, jeśli wierzyciel (dzieci lub żona) złoży wniosek o umorzenie … Umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela wzór.

+ 여기에 보기

Source: e-dokumencik.pl

Date Published: 11/26/2022

View: 6317

WNIOSEK O KONTYNUOWANIE POSTĘPOWANIA …

WNIOSEK O KONTYNUOWANIE POSTĘPOWANIA. EGZEKUCYJNEGO W ZAKRESIE EGZEKUCJI ALIMENTÓW. BIEŻĄCYCH/ZALEGŁYCH*. Wnoszę o kontynuowanie / umorzenie* postępowania …

+ 여기에 보기

Source: morag.komornik.pl

Date Published: 9/7/2022

View: 714

Wniosek-o-umorzenie-egzekucji-depozyt-sadowy.pdf

WNIOSEK DŁUŻNIKA ALIMENTACYJNEGO – WPŁATA DO DEPOZYTU CELEM UMORZENIA EGZEKUCJI … zabezpieczającego i egzekucyjnego; wiążą się z zaspokojeniem wierzyciela …

+ 더 읽기

Source: iar.org.pl

Date Published: 2/22/2022

View: 5277

Wniosek o umorzenie egzekucji alimentów

Sygnatura akt MG Kmp …./…….. WNIOSEK O UMORZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W ZAKRESIE EGZEKUCJI ALIMENTÓW BIEŻĄCYCH/ZALEGŁYCH*. WIERZYCIEL .

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: michalglowacki.pl

Date Published: 4/28/2022

View: 1986

Wniosek dłużnika w sprawie umorzenia egzekucji alimentów

Podkreślić należy, że rozpoczęcie płatności alimentów na ręce wierzyciela samo w sobie nie prowadzi do umorzenia postępowania egzekucyjnego.

+ 여기에 더 보기

Source: www.gofin.pl

Date Published: 7/24/2021

View: 9744

주제와 관련된 이미지 umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela wzór

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Prawo na co dzień: obniżenie i podwyższenie alimentów. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Prawo na co dzień: obniżenie i podwyższenie alimentów
Prawo na co dzień: obniżenie i podwyższenie alimentów

주제에 대한 기사 평가 umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela wzór

 • Author: TVT Zgorzelec
 • Views: 조회수 13,471회
 • Likes: 좋아요 55개
 • Date Published: 2021. 10. 12.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=E5IHmK3HavI

Jak napisać wniosek o umorzenie alimentów?

Wniosek o umorzenie postępowania (wolny od opłat) wierzyciel składa u komornika, który prowadzi postępowanie. Jeżeli egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji.

Jak umorzyć egzekucję alimentów?

883 § 2 KPC, dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży do depozytu sądowego sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy.

Jak zrezygnować z alimentów od komornika?

Aby sprawę przyspieszyć, dziecko może dodatkowo w wyraźny sposób określić, że już przestaje żądać alimentów. W zależności od sytuacji warto wnieść wniosek do komornika o umorzenie egzekucji (o ile ona jest prowadzona) lub wycofać żądanie ściągania alimentów przez dany organ (którym zwykle jest ZUS lub KRUS).

Jak napisać wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Prawidłowo skonstruowany wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego musi zawierać takie informacje jak:
 1. Określenie obu stron, czyli dłużnika i wierzyciela. …
 2. Oznaczenie w piśmie sygnatury postępowania sądowego i komorniczego – obie będą wskazane na piśmie o wszczęciu egzekucji komorniczej.

Czy jest możliwe umorzenie alimentów?

Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.

Czy ZUS może umorzyć zaległe alimenty?

Decyzja o umorzeniu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego możliwa jest jedynie po złożeniu wniosku dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego wierzyciela. Organ rozpoznaje każdy złożony wniosek w sposób indywidualny.

Czy dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Warto pamiętać, że postępowanie egzekucyjne umarza się także wtedy, gdy wierzyciel ma zastaw zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia. Chyba, że egzekucja dotyczy przedmiotu zastawu. Wnioskować o umorzenie egzekucji może także dłużnik.

Jak ominąć komornika za alimenty?

Jeśli wierzyciel alimentacyjny nie wyrazi zgody na umorzenie postępowania egzekucyjnego, wówczas może Pan spróbować skorzystać z możliwości, którą daje art. 883 § 2 K.p.c. Mianowicie, Panu jako dłużnikowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o umorzenie egzekucji co do rat alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości.

Jakie koszty ponosi wierzyciel w przypadku umorzenia z tytułu bezczynności wierzyciela?

Zgodnie bowiem z art. 28 ustawy o kosztach komorniczych, w przypadku umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela lub z powodu jego bezczynności, wierzyciel obciążany zostanie opłatą w wysokości 5% długu pozostałego do wyegzekwowania. Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy przyczyną ww.

Co zrobić żeby anulować alimenty?

W celu zniesienia obowiązku alimentacyjnego należy wystąpić do sądu z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Pozew należy złożyć w sądzie właściwym ze względu na zamieszkanie dziecka. Do pozwu należy dołączyć akt urodzenia dziecka oraz ostatni wyrok którym były zasądzone na dziecko alimenty.

Jak wygląda klauzulą wykonalności alimenty?

W przypadku zasądzenia alimentów klauzula wykonalności zostaje nadana z urzędu. Oznacza to, że nie ma obowiązku składania wniosku, a tytuł wykonawczy zostanie dostarczony wierzycielowi z urzędu. Jeszcze inaczej rzecz się ma z klauzulą wykonalności a nakazem zapłaty z weksla.

Kiedy komornik przestaje sciagac alimenty?

1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych; 2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna; 3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Kiedy komornik musi umorzyć egzekucję?

Do umorzenia postępowania komorniczego dochodzi z reguły, kiedy dłużnik nie ma jak oddać długu. W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszystkie postępowania wobec niego są umarzane na mocy prawa. Do takiej sytuacji może dojść w każdym momencie, kiedy dłużnik stanie się niewypłacalny.

Co zrobić aby komornik umorzył dług?

Prawo przewiduje umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela lub osoby, przeciwko której prowadzona jest egzekucja, a która faktycznie nie jest dłużnikiem. Jeśli komornik prowadzi egzekucję w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami, sąd również może zobowiązać go do umorzenia postępowania wyrokiem.

Po jakim czasie umarza się postępowanie egzekucyjne?

Jeśli postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone, i następnie wierzyciel przez sześć miesięcy nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania – to komornik umorzy całe postępowanie egzekucyjne.

Jak napisać wniosek o umorzenie długu?

Czy istnieje wzór pisma o umorzenie długu? Właściwie jednym zdaniem można odpowiedzieć na postawione wyżej pytanie: NIE, nie istnieje jeden wzór podania o umorzenie długu.

Kiedy komornik przestaje sciagac alimenty?

1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych; 2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna; 3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Czy alimenty można rozłożyć na raty?

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, można również wnioskować o jego umorzenie w całości lub w części. Jednak w pierwszej kolejności należy rozpocząć próbę ratalnej spłaty zadłużenia.

Czy dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Warto pamiętać, że postępowanie egzekucyjne umarza się także wtedy, gdy wierzyciel ma zastaw zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia. Chyba, że egzekucja dotyczy przedmiotu zastawu. Wnioskować o umorzenie egzekucji może także dłużnik.

Monika Jasińska

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania eksmisji

Wniosek o dokonanie doręczenia

Wniosek o wykonanie spisu inwentarza po zmarłym

Wniosek o zawieszenie egzekucji

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie o alimenty

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z alimentów na wniosek dłużnika

CENA: 100.00 PLN

Wzór pisma procesowego Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego z wynagrodzenia za pracę co do świadczeń wymagalnych w przyszłości w trybie art. 883 § 2 k.p.c. , znajduje się pod artykułem.

Przed podjęciem decyzji o pobraniu wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE

W tym artykule odniosę się do możliwości umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, a więc przede wszystkim alimentów.

Płacenie świadczeń okresowych (czyli np. alimentów) regularnie i we wskazanym terminie nie powoduje, że wierzyciel nie ma prawa skierować sprawy do postępowania egzekucyjnego. Jest to nieustanny problem dla rodziców, od których sąd zasądził alimenty na rzecz małoletnich.

Postępowanie egzekucyjne może być w głównej mierze umorzone na wniosek wierzyciela, czyli np. do momentu złożenia przez wierzyciela (matkę lub ojca dziecka) wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Istnieje kilka wyjątków dotyczących umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek jednej ze stron, w tym dłużnika.

W celu umorzenia egzekucji, która niejednokrotnie przynosi dłużnikowi wiele problemów, można oprzeć się o art. 883 § 2 k.p.c. Jak wynika z mojej praktyki zawodowej, mimo nowelizacji przepisów cywilnych, komentowany przepis nie jest dobrze znany wszystkim dłużnikom, którzy chcą spłacać terminowo alimenty.

Stosownie do art. 883 § 2 k.p.c., dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości (a więc także alimentów) , jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję.

Zgodnie z powyższym zapisem, jeżeli dłużnik złoży odpowiednią kwotę, za pół roku na którą składa się odpowiednio sześć rat alimentów za każdy miesiąc (6 x kwota za każdy miesiąc orzeczonych alimentów), dochodzi w konsekwencji do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Czyli np. wartość jednej raty alimentacyjnej wynosi 500 zł, tak więc na odpowiedni rachunek depozytowy Ministra Finansów należy wpłacić łączną kwotę 3.000 zł (6 x 500 zł = 3.000 zł).

Ustawodawca wprowadzając ten przepis, doprowadził do odpowiedniej ochrony wierzyciela w przypadku braku możliwości ściągnięcia alimentów od dłużnika, a z drugiej strony pozwolił dłużnikowi na zmniejszenie ryzyka egzekucji i tym samym częściowego lub niekiedy całościowego uniknięcia kosztów egzekucji komorniczej.

Oprócz spłacenia wszystkich świadczeń wymagalnych (a więc alimentów dotąd niezapłaconych) oraz złożenia sumy za pół roku alimentów, dłużnik musi odpowiednio umocować komornika do podjęcia powyższej kwoty złożonej do depozytu w przypadku, gdyby komornik stwierdził, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem wymagalnych (przysługujących wierzycielowi) alimentów.

Należy podkreślić, że powyższa kwota złożona na odpowiedni rachunek depozytowy Ministra Finansów będzie zatrzymana („zamrożona”), przez cały czas, w którym dłużnik będzie zobowiązany do płacenia alimentów.

Pragnę wskazać, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 lutego 2008 r. o sygn. III CZP 153/07, do złożenia przez dłużnika w toku egzekucji świadczenia do depozytu sądowego na podstawie art. 883 § 2 k.p.c. nie jest wymagane zezwolenie sądu przewidziane w art. 693 2 § 1 k.p.c.

Reasumując należy wskazać, że k omornik sądowy, który dokonuje umorzenia egzekucji alimentów (co do świadczeń wymagalnych w przyszłości) w trybie art. 883 § 2 k.p.c. zatrzymuje tytuł wykonawczy w aktach sprawy . Ponadto, w przypadku uzyskania informacji o tym, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem rat alimentacyjnych, komornik wszczyna egzekucję z urzędu, a więc może m.in. prowadzić egzekucję zarówno z ruchomości, jak i z wynagrodzenia za pracę.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant adwokacki Bartłomiej Łukomski

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Przed podjęciem decyzji o zakupie wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem pisma procesowego, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE

Procedura zakupu wzoru pisma procesowego:

Po kliknięciu ikonki KUP TERAZ, która znajduje się poniżej, pojawi się strona z zamówieniem, które chcesz zrealizować. Zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu (informacje te przekazujesz tylko do mojej wiadomości i zostaną jedynie wykorzystane do zrealizowania transakcji). Po wpisaniu wymaganych danych należy kliknąć na ikonkę KUPUJĘ WNIOSEK. Następnie zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę, na której pojawią się ikonki kilkunastu banków. Po wyborze właściwego banku, na końcu strony znajduje się ikonka PayU, która należy kliknąć, aby dokończyć transakcję. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę logowania się do Twojego banku i aby otrzymać wzór pisma procesowego należy dokonać przelewu. Po zrealizowaniu przelewu, zamówiony przez Ciebie wzór pisma procesowego zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail, który podałeś na samym początku. Wzór pisma procesowego powinien pojawić się na Twoim e-mailu w ciągu 2 godzin.

Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem techniczny z realizacją zamówienia, wówczas proszę o kontakt:

– e-mailowy na adres: [email protected]

lub

– telefoniczny pod nr 697 053 659

Możesz również zakupić wzór pisma procesowego dokonując bezpośrednio przelewu lub wpłaty przekazem pocztowym na nr konta Kancelarii:

46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Jako odbiorcę przelewu lub przekazu pocztowego wpisz:

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

ul. Okrężna 11a

02-916 Warszawa

tytuł przelewu lub przekazu pocztowego: wzór pisma procesowego

Po wykonaniu przelewu lub przekazu pocztowego należy wysłać e-maila na adres: [email protected] , w którym proszę napisać jaki wzoru pisma procesowego zamówiłeś oraz potwierdzanie przelewu lub zdjęcie potwierdzenia wpłaty na poczcie. Wówczas w ciągu 2 godzin zamówiony wzór zostanie do Ciebie wysłany na Twój adres e-mail.

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego z wynagrodzenia za pracę co do świadczeń wymagalnych w przyszłości w trybie art. 883 § 2 k.p.c. można kupić klikając na ikonkę KUP TERAZ

Wzór pisma procesowego znajdujący się na stronie został napisany w przejrzysty sposób, ułatwiający jego samodzielne uzupełnienie o argumenty, dotyczące popełnionego przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia. Pod treścią każdego wzoru pisma procesowego znajduje się instrukcja postępowania w sprawie m.in. kiedy należy złożyć kupione przez Ciebie pismo, w jakiej formie oraz do jakiego organu należy je złożyć.

Jeżeli jednak chcesz, abym sprawdził Twoje pismo pod kątem merytorycznym oraz formalnym, jak również czy w swoim piśmie odpowiednio opisałeś wszystkie argumenty, możesz zamówić dodatkową usługę, jaką jest sprawdzenie napisanego przez Ciebie pisma, wówczas wyślij na adres [email protected], e-maila ze swoim wnioskiem wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 300 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 300 zł:

46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:

Kancelaria Adwokacka

Mariusz Stelmaszczyk

ul. Okrężna 11a

02-916 Warszawa

W ciągu 1 dnia roboczego dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z ewentualnymi poprawkami do Twojego pisma oraz nowymi argumentami, których nie ująłeś w swoim piśmie.

Zobacz, w jaki sposób można umorzyć zaległe alimenty

Egzekucja alimentów zostanie wstrzymana, jeśli wierzyciel (dzieci lub żona) złoży wniosek o umorzenie postępowania, lub jeśli tytuł wykonawczy zostanie pozbawiony wykonalności.

Jeśli rodzic – zazwyczaj jest to ojciec – uchyla się od płacenia alimentów wobec dzieci, może między innymi stracić prawo jazdy, zostać wpisany na czarna listę dłużników czy nawet trafić do więzienia. Zobacz 5 rzeczy, jakie grożą za niepłacenie alimentów>> Jednak jako pierwszy alimenty próbuje wyegzekwować komornik – tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Jak dokładnie wygląda egzekucja dokonywana przez komornika, dowiesz się tutaj>> Komornik dokona egzekucji z umowy o pracę, ale także z umowy zlecenia czy z emerytury lub renty. Obowiązują jednak kwoty wolne od zajęć – ile wynoszą w 2016 roku, dowiesz się tutaj>>

Reklama

Kiedy o umorzenie stara się wierzyciel

Reklama

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego może złożyć przede wszystkim wierzyciel, bowiem zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części, jeżeli:

zażąda tego wierzyciel – jednak w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;

tytuł wykonawczy został prawomocnym orzeczeniem pozbawiony wykonalności;

egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;

wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.

w wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, dłużnik przedstawi przewidziane w przepisach odrębnych zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że tytuł nie jest już wykonalny.

Reklama

Wniosek o umorzenie postępowania (wolny od opłat) wierzyciel składa u komornika, który prowadzi postępowanie. Jeżeli egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji.

Bezskuteczność egzekucji przy alimentach nie stanowi przyczyny do umorzenia egzekucji.

Zasadniczo przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego komornik powinien wysłuchać zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Na postanowienie sądu dotyczące umorzenia postępowania można złożyć zażalenie do sądu wyższej instancji, a na postanowienie komornika – skargę do odpowiedniego sądu.

Kiedy o umorzenie może starać się dłużnik

Sam dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości – a więc także alimentów – jednak najpierw najpierw musi zaspokoić świadczenia nie tylko już wymagalne, lecz także należne dopiero w przyszłości.

Niepłacący alimentów ojciec musi więc najpierw spłacić zaległe zadłużenie, a w depozycie sądowym złożyć kwotę, która będzie stanowić równowartość sumy świadczenia alimentacyjnego za okres sześciu miesięcy. Przykładowo: jeśli dana osoba ma zasądzone alimenty w wysokości 500 zł miesięcznie, to do depozytu sądowego musi złożyć kwotę 3000 zł. Pieniądze te pozostaną w na rachunku depozytowym Ministra Finansów “zamrożone” przez cały okres, gdy dłużnik będzie zobowiązany do płacenia alimentów.

Ponadto dłużnik musi umocować komornika do podjęcia kwoty złożonej do depozytu. W przypadku, gdy zobowiązany do płacenia alimentów popadnie w zwłokę z uiszczeniem wymagalnych rat, komornik skorzysta z umocowania, zostanie też z urzędu wszczęta egzekucja.

umorzenie egzekucji na wniosek dłużnika

Mój partner płacił zabezpieczenie na poczet przyszłych alimentów w wysokości 1 tys. zł. Z uwagi na fakt, iż na przekazach nie zaznaczał czego konkretnie dotyczą pieniądze była już żona uznała, iż nie były to pieniądze na ich syna, w związku z czym wszczęła egzekucję.

Co miesiąc pieniądze były i są wpłacane regularnie do komornika. Niedawno zapadł prawomocny wyrok rozwodowy zasądzający alimenty w wysokości 1500 zł.

W związku z powyższym zapłaciliśmy starą sumę do komornika i resztę (500 zł) wysłaliśmy pocztą wierzycielce.

U komornika powstała nadpłata, jednocześnie załączając notarialnie poświadczony odpis wyroku złożyliśmy wniosek o umorzenie egzekucji. Komornika odpisał, iż wierzycielka złożyła pismo o kontynuowanie egzekucji i jej nie umorzy.

Mimo, iż wcześniej telefonicznie uzyskałam informację, iż taka egzekucja będzie umorzona z urzędu po dostarczeniu wyroku rozwodowego.

Jak to możliwe aby kontynuować egzekucję, jeśli jest nadpłata, wszystkie wpłaty następowały w terminie? Mamy kilka zaświadczeń o niezaleganiu. Co zrobić aby umorzyć tę moim zdaniem bezprawną egzekucję. (Skarga na komornika lub depozyt to jedyne rozwiązania, aby umorzyć tę egzekucję, koszty comiesięczne to dla komornika zysk więc pewnie dlatego nie chce jej umorzyć i uważa, że nie ma normatywnych przesłanek do umorzenia a czy są do jej kontynuowania ?

Marta

Szanowna Pani,

Uiszczanie świadczeń okresowych (np. alimentów) regularnie i w terminie wskazanym w wyroku sądowym nie powoduje, że wierzyciel nie ma prawa skierować sprawy do postępowania egzekucyjnego. Podobnie jest w wypadku kiedy dłużnik reguluje zasądzone alimenty w czasie kiedy trwa postępowanie egzekucyjne.

W opisanej w pytaniu sytuacji komornik mógł umorzyć postępowanie egzekucyjne, ale tylko w sytuacji, w której wierzyciel nie złożyłby wniosku o dalszą egzekucję alimentów.

Wierzyciel prowadził postępowanie egzekucyjne na podstawie postanowienia sądu o zabezpieczeniu świadczeń. To zabezpieczenie upadło po miesiącu od uprawomocnienia się orzeczenia o alimentach zawartego w wyroku rozwodowym. Jak bowiem wskazuje art. 7541 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone według przepisów tytułu II KPC upada po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu.

Po upływie miesiąca od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego komornik nie mógłby prowadzić dalej egzekucji.

Komornik jednak prowadzi nadal egzekucję, ponieważ wierzyciel po uzyskaniu wyroku rozwodowego, w którym orzeczono również o alimentach, złożył wniosek o prowadzenie egzekucji na podstawie tego wyroku.

Skoro wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie wyroku rozwodowego to komornik nie miał innego wyjścia niż prowadzić to postępowanie. Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (co wynika wprost z art. 804 KPC). Skoro wierzyciel złożył wniosek o prowadzenie egzekucji to komornik jako organ egzekucyjny był obowiązany, na podstawie tego wniosku, wszcząć egzekucję i prowadzić ją przeciwko Pani partnerowi.

Telefoniczna informacja uzyskana przez Pani partnera nie była całkowicie błędna, jeżeli wziąć pod uwagę upadek zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego. Jak wskazałem powyżej po miesiącu od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego zabezpieczenie upada, czyli postanowienie o zabezpieczeniu staje się nieaktualne.

W sprawie Pani partnera należy jednak wziąć pod uwagę, że wierzyciel przedstawił komornikowi nowy tytuł wykonawczy (wyrok rozwodowy) i jednocześnie złożył wniosek o egzekucję na podstawie tego orzeczenia.

Należy wskazać także, że Kodeks postępowania cywilnego wskazuje sytuacje, w których komornik umarza postępowanie egzekucyjne z urzędu.

Zgodnie z art. 824 § 1 KPC, postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:

jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Sytuacje, w których komornik umarza postępowanie na wniosek strony określone są z kolei w art. 825 KPC. Przepis ten wskazuje, że organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu jeżeli, w wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 11531, dłużnik przedstawi przewidziane w przepisach odrębnych zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że tytuł nie jest już wykonalny

Jak wynika z powyższych przepisów nie ma możliwości umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika. To postępowanie może być umorzone na wniosek wierzyciela.

Dopóki matka dziecka Pani partnera nie złoży wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego to egzekucja będzie nadal prowadzona.

W świetle okoliczności sprawy stwierdzam, że komornik nie miał możliwości umorzenia postępowania. W szczególności nie jest podstawą umorzenia postępowania egzekucyjnego fakt, że dłużnik regularnie, w pełnej wysokości i w terminie płaci należności.

Dodam, że z mojego doświadczenia wynika, że często, w sprawach egzekucji alimentów, zdarzają się sytuacje, w których rodzic dziecka składa wniosek o egzekucję świadczenia nawet w sytuacji, w której alimenty są płacone zgodnie z wyrokiem.

Ta okoliczność nie jest także podstawą do domagania się umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jeżeli w takiej sytuacji wierzyciel złoży wniosek o egzekucję alimentów to komornik musi wszcząć postępowanie i prowadzić egzekucję.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela, w sytuacji, w której dłużnik dobrowolnie płacił alimenty w wysokości i w terminie określonych w wyroku sądowym nie jest podstawą do umorzenia egzekucji, stanowi natomiast podstawę do żądania aby to wierzyciel ponosił koszty takiej niecelowej egzekucji.

Art. 770 KPC wskazuje, że dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi.

Z kolei art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 137) mówi, iż w przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty stosunkowe uiszcza wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa wierzyciela do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.

Dłużnik przeciwko któremu wszczęta została egzekucja alimentów, mimo że dobrowolnie zaspokajał alimenty w terminie i wysokości określonej w tytule wykonawczym ma prawo, w drodze skargi na czynności komornika, kwestionować czynności komornika w zakresie obciążenia go kosztami egzekucyjnymi.

Należy jednak pamiętać, że skargę na czynności komornika można złożyć w terminie 7 dni od chwili doręczenia postanowienia o ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 kwietnia 2004 r., sygn. akt. III CZP 16/04 –„rozstrzygnięcie o kosztach niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji należy do sądu rozpoznającego skargę na postanowienie o ustaleniu jej kosztów. Oznacza to, że dłużnik alimentacyjny, który otrzymał od komornika postanowienie o ustaleniu kosztów egzekucyjnych i zauważył, iż został nimi obciążony bezzasadnie, powinien niezwłocznie złożyć do sądu skargę na czynności komornika. Jeśli sąd stwierdzi, że faktycznie tak się stało, powinien w tej części czynność komornika uchylić”.

Pani partner, po doręczeniu mu postanowienia o ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego (zazwyczaj to postanowienie znajduje się w postanowieniu o wszczęciu egzekucji), powinien w ciągu 7 dni złożyć skargę na czynności komornika, w której zakwestionuje zasadność obciążania go kosztami postępowania egzekucyjnego.

W opisanej sytuacji są dwie drogi do umorzenia postępowania egzekucyjnego:

Wierzyciel złoży stosowny wniosek o umorzenie egzekucji Pani partner skorzysta z przepisu art. 883 § 2 i złoży do depozytu sądowego kwotę odpowiadającą alimentom za 6 miesięcy (9000 zł)

Oczywiście Pani partner nie ma możliwości „przymuszenia” na drodze prawnej matki dziecka do złożenia u komornika wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Może on, niestety, tylko prosić swoją byłą żonę o złożenie takiego wniosku.

Jeżeli istnieje możliwość partner może złożyć skargę na czynność komornika polegająca na obciążeniu go kosztami postępowania egzekucyjnego.

Stosownie zaś do art. 883 § 2 KPC, dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży do depozytu sądowego sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję.

Jeżeli Pani partner zapłacił dobrowolnie kwotę alimentów za okres przed wydaniem wyroku (zgodnie z wyrokiem rozwodowym – np. od chwili złożenia pozwu do dnia wydania wyroku), a mimo to matka dziecka złożyła wniosek o egzekucję tych alimentów (czyli wniosek o egzekucję nie dotyczył tylko bieżących alimentów) to Pani partner ma prawo złożyć w sądzie powództwo przeciwegzekucyjne o pozbawienie w części wykonalności orzeczenia o alimenty. Nie jest bowiem zasadnym egzekucja świadczeń, które zostały spełnione.

Art. 840 § 1 pkt 2 KPC wskazuje, że dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w części dotyczącej zapłaconych dobrowolnie świadczeń zapobiega sytuacji, w której wierzyciel egzekwuje już zapłacone mu świadczenia.

Ewentualne powództwo przeciwegzekucyje składa się w sądzie, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja. Opłata sądowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, a ta to np. kwota zapłaconych już alimentów, które wierzyciel mimo ich zapłacenia chce egzekwować.

Pozwanym w tej sprawie jest wierzyciel, a więc w przypadku określonym w Pani pytaniu, dziecko reprezentowane przez matkę.

Reasumując, w sprawie nie można przypisywać komornikowi złych intencji – skoro matka dziecka złożyła wniosek o prowadzenie egzekucji to komornik musi prowadzić postępowanie egzekucyjne. Komornik nie może bez wniosku wierzyciela lub na wniosek dłużnika umorzyć postępowania egzekucyjnego.

Dłużnik płacący regularnie, w terminie alimenty w zasądzonej wysokości nie może skutecznie domagać się na tej podstawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jeżeli egzekucja jest niezasadna może on domagać się obciążenia kosztami postępowania egzekucyjnego wierzyciela. Jednak, aby to żądanie było skuteczne musi on złożyć skargę na postanowienie komornika o kosztach w terminie 7 dni od chwili doręczenia mu tego postanowienia.

Jeżeli wierzyciel chce egzekwować alimenty, które były już zapłacone, może złożyć w sądzie pozew przeciwegzekucyjny.

Stan prawny na dzień 2.01.2013 r.

Zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko

Wielu rodziców zobowiązanych do płacenia alimentów na swoje dziecko oczekuje dnia, w którym zakończy się ten obowiązek. Powszechnie jednak wiadomo, że osiągnięcie pełnoletniości nie jest tym momentem granicznym. Obowiązek może bowiem ustać dopiero wtedy, gdy syn lub córka osiągną samodzielność życiową. Podjęcie pracy zawodowej i możliwość samodzielnego utrzymania się są przesłanką do zakończenia alimentacji. Warto jednak wiedzieć, że dorosłe dziecko może dobrowolnie zrzec się alimentów. Artykuł wyjaśnia, jak tego dokonać w sposób możliwie szybki i bezproblemowy.

Zakończenia obowiązku alimentacyjnego

Art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określa, że „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Zmianą takich stosunków może być tez oczywiście usamodzielnienie się dziecka, które już nie potrzebuje wsparcia finansowego od rodzica. Jak wynika z przytoczonego przepisu, zmianę stosunków potwierdza sąd w orzeczeniu w danej sprawie lub też odpowiednia umowa.

W wielu sytuacjach, gdy to rodzic jako pierwszy chce doprowadzić do zakończenia obowiązku alimentacyjnego, decyduje się on na wytoczenie powództwa. Warto jednak ten krok poprzedzić uzyskaniem wiedzy o samodzielności dziecka (w formie podjęcia pracy, wyprowadzki itd.). Jeżeli jednak nie ma sporu między rodzicem a dzieckiem, wnoszenie sprawy cywilnej wydaje się nie mieć sensu – zwłaszcza że jest dość kosztowna. W takiej sytuacji można więc skorzystać z innych rozwiązań.

Zobacz też: https://www.rozwodowy.pl/alimenty,4,k.html

Ugoda między stronami

Pierwszą opcją jest ugoda prywatna zawarta między stronami, która powinna mieć jednak formę aktu notarialnego – najlepiej później zatwierdzonego przez sąd. Zgodnie z art. 508 Kodeksu cywilnego wierzyciel (którym tu jest dorosłe dziecko) może zwolnić dłużnika (tj. rodzica) z długu.

Takie zwolnienie oraz inne treści powinny znaleźć się w treści ugody. Warto określić w niej jasno rezygnację z domagania się otrzymywania alimentów na przyszłość, wspomniane już zwolnienie z przeszłego (jeśli istnieje) długu alimentacyjnego oraz ustalić stronę odpowiedzialną za ponoszenie opłat (np. notarialnych).

Istotne dowodowo i formalnie jest potwierdzenie takiej ugody przez sąd. Odpisy jej treści należy umieścić w aktach (archiwalnej już) sprawy alimentacyjnej, przekazać komornikowi i/lub organom emerytalnym oraz pozostawić dla każdej ze stron.

Dobrowolne zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko jest więc możliwe i skuteczne, o ile wybierze się odpowiednią formę dokonania tego. Warto pamiętać, że zgodność stron w temacie zawsze przyspiesza wszelkie formalności.

Porozumienie o zakończeniu obowiązku alimentacyjnego

Drugim sposobem jest zawezwanie do próby ugodowej skierowane do sądu okręgowego. Jest to postępowanie, które powinno szybko i niedrogo doprowadzić do zakończenia obowiązku alimentowania dorosłego dziecka. Osobą, która wzywa do ugody, powinien być ojciec lub matka, a odpowiedź musi sporządzić dziecko. Treść obu dokumentów powinna być spójna, by dać sądowi jasny przekaz, iż szybkie posiedzenie pojednawcze zakończy temat.

Aby sprawę przyspieszyć, dziecko może dodatkowo w wyraźny sposób określić, że już przestaje żądać alimentów. W zależności od sytuacji warto wnieść wniosek do komornika o umorzenie egzekucji (o ile ona jest prowadzona) lub wycofać żądanie ściągania alimentów przez dany organ (którym zwykle jest ZUS lub KRUS). Takie czynności przyczynią się do sprawnego zawarcia ugody (porozumienia w sądzie) o zakończeniu obowiązku alimentacyjnego.

Źródło: Rozwodowy.pl

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Postępowanie sądowe i egzekucyjne można przerwać, zawiesić lub zakończyć. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego może złożyć każdy – jednak finalny efekt – czyli pozytywna decyzja organu toczącego egzekucję – zawsze wynika z indywidualnej sytuacji dłużnika, ale też zapisów prawa. Kiedy możemy ubiegać się o umorzenie długów? Jak poprawnie napisać wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Co to jest postępowanie egzekucyjne?

Postępowanie egzekucyjne to zbiór czynności realizowanych przez organy egzekucyjne, które mają na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Postępowanie egzekucyjne jest kolejnym krokiem windykacji. Nazywa się je również windykacją twardą. Aby doszło do egzekucji z majątku dłużnika – a może być to np. zajęcie rachunków bankowych ruchomości, a nawet nieruchomości – organ egzekucyjny musi posiadać prawomocny tytuł egzekucyjny, którym jest postanowienie sądu.

Pamiętaj, że teoretycznie na każdym etapie postępowania egzekucyjnego masz prawo do: negocjowania z komornikiem/wierzycielem warunków spłaty zadłużenia, złożenia skargi na działanie organu egzekucyjnego, a także złożenie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jak wygląda podjęcie ostatniego kroku? Kiedy odbywa się umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek, a kiedy następuje ono z urzędu?

Przeczytaj, jak długo trwa procedura egzekucyjna – https://chwilowo.pl/wiedza/procedura-windykacyjna-jak-dlugo-trwa-proces-egzekucji-dlugow/

Umorzenie na wniosek – czym dokładnie jest?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek może odbyć się – jak sama nazwa wskazuje – po złożeniu i rozpatrzeniu wniosku o jego zakończenie. Taka sytuacja oznacza zwykle, że wierzyciel nie otrzyma całości, lub tylko części należnej, zasądzonej wierzytelności. Do umorzenia egzekucji na wniosek może dojść wtedy, gdy wnioskuje o to dłużnik, lub sam wierzyciel! Ten ostatni przykład ma często miejsce, gdy dłużnik spłacił np. już część zadłużenia, ale doszedł do porozumienia z wierzycielem, a ten uznał jego prośbę.

Możliwość prawną złożenia wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela określa Art. 825, Kodeksu Cywilnego – Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek.

Umorzenie egzekucji na wniosek dłużnika oczywiście też jest możliwe. Samo złożenie wniosku nie zatrzymuje jednak toku postępowania egzekucyjnego, ale jego pozytywne rozstrzygnięcie może już wpłynąć na jego zakończenie. Efektem tego może być zatem odstąpienie od podejmowania przez komornika dalszych kroków, zdjęcie zajęć komorniczych z rachunków bankowych etc. Samo złożenie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego jest wolne od opłat, a to – jak się go napisze i jak uzasadni, może mieć kluczowe znaczenie podczas procesu jego rozpatrywania.

Czy możesz liczyć na zwolnienie kosztów w postępowaniu egzekucyjnym? Przeczytaj nasz artykuł: https://chwilowo.pl/wiedza/zwolnienie-z-kosztow-w-postepowaniu-egzekucyjnym-jak-wnioskowac/

Umorzenie z urzędu

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu skutkuje niezaspokojeniem całości lub części roszczeń wierzyciela i odstąpieniem od procesu windykacji dłużnika. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu wynika z uprawomocnienia decyzji podjętej przez organ egzekucyjny – sądu, lub komornika.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu określa Art. 824, Kodeksu Cywilnego – Umorzenie z urzędu postępowania egzekucyjnego.

Do umorzenia z urzędu dochodzi wtedy, gdy:

Egzekucja nie będzie właściwa przedmiotowo, czyli np. okaże się, że organem dedykowanym dla jej przeprowadzenia jest organ administracyjny, a nie sądowy.

Strony postępowania (jedna, lub obie) nie mają umocowania i odpowiednich uprawnień do wystąpienia w procesie sądowym.

W przypadku zawieszenia postępowania wierzyciel nie podjąć czynności zmierzających do jego wznowienia lub kontynuacji (ma na to 6 miesięcy).

Tytuł wykonawczy stracił moc, został uchylony lub pozbawiony wykonalności.

Egzekucja jest sprzeczna z treścią tytułu wykonawczego lub postępowanie prowadzone jest wobec osoby, która nie jest dłużnikiem.

kwota egzekucji jest niższą, niż szacowane koszty egzekucyjne.

Uwaga! Organ toczący postępowanie egzekucyjne nie zawsze, automatycznie je umarza, gdy kwota wierzytelności jest niższa od kosztów postępowania komorniczego. W takiej sytuacji ważne aby dłużnik samodzielnie złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego i zgłosił równolegle ten fakt do komornika i wierzyciela.

Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego to, to samo co jego zawieszenie?

Niezależnie od tego, czy zatrzymanie procesu egzekucyjnego odbywa się na wniosek, czy też z urzędu – umorzenie zawsze oznacza jego zakończenie egzekucji. Inaczej jest w przypadku zawieszenia postępowania komorniczego, do którego może dojść np. warunkowo, w sytuacji, w której dłużnik ustalił warunki spłaty swojego zadłużenia. Jeśli do tego doszło, komornik może na wniosek wierzyciela zdjąć zajęcie z rachunku bankowego, lub innych ruchomości/nieruchomości i odstąpić od dalszej egzekucji. Jednak, co ważne – postępowania może zostać wznowione w każdej chwili, bez konieczności ponownego występowania do sądu o wydanie nakazu zapłaty i co za tym idzie – otrzymanie tytułu wykonawczego.

Złożenie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego i jego pozytywne rozpatrzenie wpływa na niezaspokojenie roszczeń wierzyciela, zwolnienie lub zwrot zajętych środków i innych części składowych majątku dłużnika i oficjalne „zamknięcie sprawy”. Jeśli jednak wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego wypływał z mocy prawa, lub z urzędu – wierzyciel ma prawo do ponownego złożenia wniosku o zapłatę do sądu.

Dowiedz się więcej na temat zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego: https://chwilowo.pl/wiedza/zawieszenie-i-umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-kiedy-do-nich-dochodzi/

Jak napisać wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego przez dłużnika nie jest związany z dodatkowymi kosztami. Aby jednak był skuteczny, musi mieć określoną budowę i zawierać konkretne informacje. Składa się go pisemnie bezpośrednio do komornika sądowego, który prowadzi postępowanie.

Prawidłowo skonstruowany wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego musi zawierać takie informacje jak:

Określenie obu stron, czyli dłużnika i wierzyciela. Jeśli np. wierzycielem jest firma pożyczkowa, konieczne jest podanie pełnych danych firmy. Oznaczenie w piśmie sygnatury postępowania sądowego i komorniczego – obie będą wskazane na piśmie o wszczęciu egzekucji komorniczej. Rozbudowane uzasadnienie, czyli podanie przyczyny, lub kilku powodów, dla których zwracasz się z wnioskiem do umorzenie. Opcjonalnie – jeśli możesz potwierdzić opisane w uzasadnieniu okoliczności – warto do wniosku dołączyć dodatkowe dokumenty, które potwierdzają zgodność uzasadnienia ze stanem faktycznym.

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego może być złożony w każdej chwili – zarówno na samym początku trwania egzekucji komorniczej, w jej trakcie, a także tuż przed zakończeniem. Decyzja organu egzekucyjnego zawsze podejmowana jest indywidualnie na podstawie określonej, opisanej we wniosku sytuacji dłużnika lub wierzyciela.

Źródła:

WNIOSKI – Komornik Brodnica ALICJA PRZYSTALSKA

Wnioski do pobrania oraz informacje dotyczące ich składania

Zgodnie z art. 796 kodeksu postępowania cywilnego wniosek o wszczęcie egzekucji składany komornikowi może być złożony na urzędowym formularzu DOC/ PDF .

Wniosek można tez złożyć wg wzoru komornika DOC/PDF

Do wniosku lub żądania dołącza się oryginał tytułu wykonawczego tj. dokument stwierdzający obowiązek zaopatrzony w klauzulę wykonalności w następującym brzmieniu:

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”.

Wniosek o wszczęcie lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela.

Wierzyciel, zamieszczając we wniosku egzekucyjnym dane dłużnika takie jak np. dane zakładu pracy, informacja o otrzymywanym świadczeniu emerytalno- rentowym, posiadanych rachunkach bankowych (bez konieczności wskazywania ich numeru), dane kontrahentów, samochodów przyśpiesza postępowanie egzekucyjne oraz obniża jego koszt np. w przypadku wskazania aktualnego miejsca pracy nie ma konieczności kierowania zapytania do ZUS-u.

Ponadto we wniosku o wszczęcie egzekucji jak i w dalszych wnioskach egzekucyjnych wierzyciel może wnieść o dokonanie przez komornika sądowego zapytań w trybie art. 761 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego między innymi do:

– e-Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

– Urzędu Skarbowego

– Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

– elektroniczne zapytanie o rachunki bankowe dłużnika w systemie OGNIVO

– Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

– Centralnego Biura Adresowego

– Wydziału Geodezji, Referat Ewidencji Gruntów

– elektronicznej CEIDG

Zgodnie z art. 7 ustawy o kosztach komorniczych jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, o których mowa w art. 6 , komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności.

W przypadku gdy wierzyciel jest reprezentowany przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo oraz umocowanie osób go udzielających do działania w imieniu wierzyciela

Do pobrania :

Sprawy Cywilne:

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych i gospodarczych DOC/PDF

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości DOC/PDF

Wniosek o zawieszenie egzekucji DOC/PDF

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego DOC/PDF

Sprawy o alimenty:

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty DOC/PDF

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej DOC/PDF

Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych do Funduszu Alimentacyjnego DOC/PDF

Pozostałe:

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania eksmisji DOC/PDF

Wniosek o sporządzenie spisu spadku po zmarłym DOC / PDF

Wniosek o doręczenie korespondencji i ustalenie adresu DOC/ PDF

Oświadczenie dłużnika w trybie art. 801 k.p.c. DOC/PDF

Formularz skargi na czynność komornika DOC/PDF

Umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela — e-Dokumencik

Plik został pobrany 518 razy! Pobierz umorzenie_egzekucji_alimentów_na_wniosek_wierzyciela już teraz w jednym z aż trzech popularnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu OpenOffice, Microsoft Office, Libre Office, OfficeSuite, czy innych podobnych! Pobierzjuż teraz w jednym z aż trzech popularnych formatów –. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu OpenOffice, Microsoft Office, Libre Office, OfficeSuite, czy innych podobnych!

Sprawdzone oraz aktualne pliki do pobrania!

Data sprawdzenia aktualności pliku:

Łatwa edycja oraz drukowanie

Łatwa edycja oraz drukowanie Gwarancja bezpieczeństwa

Gwarancja bezpieczeństwa Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie

Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie Dowolny oraz nielimitowany użytek

Podkreślić należy, że rozpoczęcie płatności alimentów na ręce wierzyciela samo w sobie nie prowadzi do umorzenia postępowania egzekucyjnego.Komornik na wniosek wierzyciela lub dłużnika wydaje zaświadczenie o umorzeniu postępowania. Egzekucja umarzana z urzędu. Umorzenie postępowania. Sygnatura akt KMP ………./………. WNIOSEK O UMORZENIE ALIMENTÓW BIEŻĄCYCH/ZALEGŁYCH. Przedstawiciel ustawowy wierzyciela/pełnoletni wierzyciel:.Egzekucja alimentów zostanie wstrzymana, jeśli wierzyciel (dzieci lub żona) złoży wniosek o umorzenie postępowania, lub jeśli tytuł.[Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego na wniosek] – Kodeks postępowania. wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub.

Umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela koszty

Komornik na wniosek wierzyciela lub dłużnika wydaje zaświadczenie o. że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.Tymczasem prowadzona przez komornika egzekucja alimentów stwarza. z wnioskiem o obciążenie wierzyciela alimentacyjnego tymi kosztami, Jeśli dojdzie do ugody, wierzyciel ma obowiązek poinformować o tym komornika oraz złożyć wniosek o umorzenie egzekucji.Czy jest możliwość zakończenia egzekucji, tak abym nie był narażony na koszty działania komornika? TAK. Istnieje możliwość zakończenia. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – co powinien zawierać? —. dotyczące umorzenia egzekucji alimentów i. kosztami wierzyciela.

Umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela wzór

[Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego na wniosek] – Kodeks postępowania. wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego może złożyć wierzyciel lub dłużnik. Najczęściej składa go wierzyciel, gdy na przykład dojdzie. w sytuacji wyegzekwowania całej należności w przypadku stwierdzenia bezskuteczności egzekucji na wniosek wierzyciela na wniosek samego dłużnika. W jakiej. 796 kodeksu postępowania cywilnego wniosek o wszczęcie egzekucji składany. stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela.Do umorzenia egzekucji na wniosek może dojść wtedy, gdy wnioskuje o to dłużnik, lub sam wierzyciel! Ten ostatni przykład ma często miejsce,

Rezygnacja z komornika alimenty

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie. Kancelaria Komornicza w Ostrowie Wlkp. WNIOSEK O UMORZENIE ALIMENTÓW BIEŻĄCYCH/ZALEGŁYCH.Oto okoliczności, w których możliwe jest zawieszenie egzekucji komorniczej na rzecz alimentów: jeśli zawieszenia egzekucji komorniczej zażąda. Wniosek do komornika jest wolny od opłat. Zobacz również: Egzekucja alimentów – pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Wniosek o wszczęcie egzekucji o alimenty. Wniosek niezbędny do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, który należy po wypełnieniu złożyć w kancelarii wraz z. 7 ustawy o kosztach komorniczych jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, o których mowa w. Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty DOC/PDF.

Wniosek do mops o umorzenie alimentów

WNIOSEK O UMORZENIE ALIMENTÓW BIEŻĄCYCH/ZALEGŁYCH. Przedstawiciel ustawowy wierzyciela/pełnoletni wierzyciel: .Egzekucja alimentów zostanie wstrzymana, jeśli wierzyciel (dzieci lub żona) złoży wniosek o umorzenie postępowania, lub jeśli tytuł.Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Marek A. (dane zmienione) zwrócił się o umorzenie zaległości z. że organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika umorzyć jego. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności Likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń. Powrót do listy: Ulgi i umorzenia.

Wniosek dłużnika w sprawie umorzenia egzekucji alimentów

Od 6 miesięcy mam zajęte przez komornika wynagrodzenie za pracę w związku z egzekucją alimentów. Moja sytuacja osobista poprawiła się i jestem w stanie na bieżąco regulować płatności. Czy jest możliwość zakończenia egzekucji, tak abym nie był narażony na koszty działania komornika?

TAK. Istnieje możliwość zakończenia postępowania egzekucyjnego, nawet bez udziału uprawnionego do alimentów. W myśl przepisów, zajęcie wynagrodzenia jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności. Jednak dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na specjalny rachunek depozytowy sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za 6 miesięcy. Ponadto musi umocować komornika do podejmowania tej sumy ze wspomnianego rachunku. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych. Jeśli do tego dojdzie, następuje ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego z urzędu. Przewiduje to Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.).

Dłużnik musi zatem spełnić 3 warunki. Musi spłacić całe zadłużenie, czyli świadczenia, które są na dany moment wymagalne. Ponadto musi wpłacić na specjalny rachunek bankowy równowartość świadczeń za okres 6 miesięcy (np. kwoty 3 tys. zł, gdy miesięczna rata alimentów wynosi 500 zł). Ostatni warunek to udzielenie stosownego umocowania dla komornika do podjęcia wpłaconej kwoty, gdyby w przyszłości okazało się, że dłużnik po raz kolejny zalega z płatnością alimentów w terminie. Podkreślić należy, że rozpoczęcie płatności alimentów na ręce wierzyciela samo w sobie nie prowadzi do umorzenia postępowania egzekucyjnego.

키워드에 대한 정보 umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela wzór

다음은 Bing에서 umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela wzór 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Angry Birds Gra Za Darmo | Zagrajmy Z Alexemengine: Angry Birds Odc. 1 Zasady Gry W Angry Birds 상위 117개 베스트 답변
See also  P&Id 밸브 기호 | Canciones Infantiles | Diez Autobuses | P. 4 | Dibujos Animados | Little Baby Bum En Español 8754 투표 이 답변

See also  마산 가볼만한 곳 | 와 여기는 어디냐!? 마산사람이 추천하는 꼭 가봐야 하는 마산 여행지 추천 인기 답변 업데이트

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Prawo na co dzień: obniżenie i podwyższenie alimentów

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Prawo #na #co #dzień: #obniżenie #i #podwyższenie #alimentów


YouTube에서 umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela wzór 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Prawo na co dzień: obniżenie i podwyższenie alimentów | umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela wzór, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment