Ulgi Dla Rencistów I Emerytów | Marlena Maląg: 13. Emerytura To Podziękowanie Dla Emerytów I Rencistów 모든 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “ulgi dla rencistów i emerytów – Marlena Maląg: 13. emerytura to podziękowanie dla emerytów i rencistów“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Polskie Radio 이(가) 작성한 기사에는 조회수 5,298회 및 좋아요 64개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

ulgi dla rencistów i emerytów 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Marlena Maląg: 13. emerytura to podziękowanie dla emerytów i rencistów – ulgi dla rencistów i emerytów 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Marlena Maląg powiedziała w „Sygnałach dnia”, że 13. emeryturę otrzyma każdy emeryt i rencista. Nie będzie obowiązywał żaden próg dochodowy. Pierwsza wypłata nastąpi już w kwietniu. Marlena Maląg powiedziała także, że ministerstwo nie planuje waloryzacji programu 500+. Zaznaczyła jednak, że trwają prace nad strategią demograficzną, która wyznaczy kierunki dalszego wsparcia dla rodzin.
https://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/2461822,My-dotrzymujemy-obietnic-Minister-rodziny-o-trzynastej-emeryturze

ulgi dla rencistów i emerytów 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Najważniejsze ulgi i zniżki dla seniorów 2022. Tak emeryt …

Seniorzy po 70 roku życia z powodzeniem mogą liczyć na darmowe wyrobienie paszportu. Młodsi emeryci i renciści mogą skorzystać ze zniżki w …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: torun.naszemiasto.pl

Date Published: 5/26/2021

View: 398

Emeryci i renciści – Transport i ulgi w przejazdach – Twoje Prawa

Emeryci i renciści są uprawnieni do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego. Renciści i emeryci posiadają uprawnienie do dwóch przejazdów w roku …

+ 여기를 클릭

Source: www.spes.org.pl

Date Published: 3/14/2021

View: 9626

Jakie są ulgi dla seniorów? – DomySeniora.pl

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis! Słowa kluczowe. ulgi dla rencistów · ulgi dla seniorów · czy emeryci mają zniżkę na pkp · zniżki dla emerytów · jakie …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.domyseniora.pl

Date Published: 2/25/2021

View: 7682

Emeryt i rencista a ulgi podatkowe i PIT z współmałżonkiem

Emeryt i rencista a ulgi podatkowe i rozliczenie PIT ze współmałżonkiem. Osoby pobierające świadczenia z ZUS mają prawo korzystać z szeregu ulg podatkowych.

+ 여기에 표시

Source: pit-op.pl

Date Published: 2/14/2021

View: 3319

Ulgi dla seniora 2022. PIT-0 dla seniora, karta seniora, ulga …

emeryci, renciści, zatrudnieni). Ulga obowiązuje już dzień po 75. urodzinach (nie trzeba czekać do miesiąca …

+ 여기에 표시

Source: www.gazetasenior.pl

Date Published: 3/29/2021

View: 1178

Zniżki dla emerytów, karta seniora, inne korzyści po 60-tce

W Szczecinie przejazdy z 50% ulgą dla emerytów po ukończeniu odpowiednio 55 lat — w … W Gdańsku czy w Gdyni bilet ulgowy kupią emeryci i renciści.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: 60plus.pl

Date Published: 5/19/2021

View: 2368

Zniżki dla emerytów — gdzie, jakie i od jakiego wieku? – Kobieta

Sprawdź, gdzie i jakie ulgi przysługują emerytom i rencistom w kraju. Zniżki dla emerytów w Polsce. Abonament RTV – zniżka dla emerytów. Emeryci …

+ 여기에 자세히 보기

Source: kobieta.onet.pl

Date Published: 8/13/2022

View: 5916

Wszystkie ulgi dla seniorów

Emeryci i renciści tradycyjnie mogą liczyć na zniżki w domach wczasowych w miejscowościach mających status uzdrowisk. Zdarza się jednak, że zniżki te, zwykle w …

+ 여기에 더 보기

Source: pzerii.bydgoszcz.pl

Date Published: 10/17/2022

View: 9801

주제와 관련된 이미지 ulgi dla rencistów i emerytów

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Marlena Maląg: 13. emerytura to podziękowanie dla emerytów i rencistów. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Marlena Maląg: 13. emerytura to podziękowanie dla emerytów i rencistów
Marlena Maląg: 13. emerytura to podziękowanie dla emerytów i rencistów

주제에 대한 기사 평가 ulgi dla rencistów i emerytów

 • Author: Polskie Radio
 • Views: 조회수 5,298회
 • Likes: 좋아요 64개
 • Date Published: 실시간 스트리밍 시작일: 2020. 2. 24.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=5GXo8bBI4_Y

Jakie zniżki przysługują emerytom i rencistom?

Zniżki na bilety kolejowe dla seniorów

Również PKP przewiduje ulgowe bilety dla seniorów. Emeryci i renciści mogą liczyć na następujące zniżki: Zniżka w wysokości 37 proc. — na przejazdy pociągami PKP w 2 klasie – dotyczy pociągów osobowych, ekspresowych oraz TLK.

Z jakich ulg może skorzystać emeryt?

Tu seniorzy mogą liczyć na:
 • 37 procent zniżki — na przejazdy PKP do 2 klasy pociągami osobowymi, ekspresowymi lub TLK. Można z tego skorzystać dwa razy w roku. …
 • Zniżkę od 10 do 50 procent – od 60 roku życia na przejazdy pociągami POLREGIO, SKM w Trójmieście, Kolejami Dolnośląskimi lub Łódzką Koleją Aglomeracyjną.

Czy renciście przysługuje bilet ulgowy?

Emeryci i renciści są uprawnieni do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego. Renciści i emeryci posiadają uprawnienie do dwóch przejazdów w roku środkami transportu publicznego kolejowego (PKP) z ulgą 37% pociągiem osobowym, pospiesznym i ekspresowym zgodnie z zasadami ogólnymi.

Kiedy przysługuje ulga dla seniora?

Uprawnionymi do skorzystania z PIT-0 są kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem, że nie dostają emerytury z ZUS oraz podlegają ubezpieczeniom społecznym. – To jest ulga tylko dla osób pracujących i niepobierających emerytury, pomimo, że już osiągnęły wiek emerytalny.

Do czego uprawnia legitymacją emeryta i rencisty?

Do posiadania legitymacji emerytarencisty uprawnia nadane prawo do otrzymywania świadczeń emerytalnych, emerytur pomostowych, rent oraz rent socjalnych, a także nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Instytucją odpowiedzialną za wydanie legitymacji emerytarencisty jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Co się należy emerytowi po 75 roku życia?

Nawet dodatkowe 500 złotych mogą otrzymać emeryci, którzy ukończyli 75. rok życia i pobierają zasiłek pielęgnacyjny oraz seniorzy po 65. roku życia, którzy są osobami z niepełnosprawnością. Dodatek można otrzymać w ramach świadczenia 500 plus dla seniora.

Komu przysługuje dodatek 400 zł do emerytury?

Wypłacany jest w dwóch ratach – do 31 marca i do 2 grudnia 2022 roku. Dodatek osłonowy przysługuje po złożeniu wniosku i spełnieniu kryterium dochodowego. Osoby samotne będą mogły liczyć na pomoc w wysokości 400 zł w skali roku, gospodarstwa domowe składające się z 2 lub 3 osób otrzymają 850 , a 4 i 5 osobowe 850 .

Co emeryt może odliczyć od podatku 2022?

Emeryt może skorzystać z następujących ulg podatkowych: ulga prorodzinna, ulga na internet, ulga rehabilitacyjna, ulga odsetkowa, ulga z tytułu darowizny, darowizna na cele walki z COVID-19, ulga termomodernizacyjna, darowizna komputerów przenośnych.

Czy emeryci mają zniżki na bilety komunikacji miejskiej?

Ulgowa lub darmowa komunikacja miejska

W większości polskich miast emeryci i renciści upoważnieni są do korzystania z komunikacji miejskiej za 50% ceny, a seniorzy 70+ mogą korzystać z niej za darmo. O tym, czy i od jakiego wieku przyznać taki przywilej, decydują radni w danym mieście.

Czy legitymacja emeryta uprawnia do zniżek PKP?

Emeryci i renciści mają prawo do dwóch przejazdów w roku pociągiem dowolnego przewoźnika (w klasie drugiej) ze zniżką 37%. W czasie kontroli, oprócz dokumentu tożsamości, powinni okazać zaświadczenie wydawane przez odpowiednią instytucję (np. terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów).

Kto może mieć bilet ulgowy?

 • Osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie.
 • Osoby odznaczone i represjonowane.
 • Dawcy.
 • Dzieci i młodzież
 • Uczniowie, studenci, słuchacze.
 • Osoby starsze, emeryci, renciści.
 • Osoby korzystające z pomocy społecznej i bezrobotni.
 • Służby państwowe, mundurowe, kombatanci i weterani.

Kto ma zniżki na bilety kolejowe?

posiadacze ważnej Karty Polaka; rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej Rodziny; dzieci i młodzież (nie dłużej niż do ukończenia 18.

Czy ulgę dla seniora można rozliczyć w zeznaniu rocznym?

Zwolnienie to jest limitowane – dotyczy bowiem przychodów w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Dyrektor KIS przypomniał, że uprawnionymi do korzystania z tego przywileju podatkowego są kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65.

Na czym polega ulga dla pracujących emerytów?

Ulga dla pracujących seniorów to rozwiązanie, które polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego będą nadal aktywni zawodowo.

Czy emerytom przysługuje ulga podatkowa?

Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2022 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT. Ze zwolnienia do wartości przychodu 85.528 zł korzystają osoby po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiet i 65.

Jak załatwić Kartę Seniora?

Wniosek o wydanie Karty Seniora dostępny jest w Internecie. Wystarczy pobrać dokument, wypełnić go i wysłać pocztą lub zawieźć do Krakowa, gdzie znajduje się siedziba stowarzyszenia. Do wniosku należy dołączyć pustą kopertę z umieszczonym na niej znaczkiem. Karta zostanie przesłana na wskazany adres.

Czy renta rodzinna uprawnia do ulg?

Do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych uprawnieni są emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne.

Zniżki dla emerytów — gdzie, jakie i od jakiego wieku?

Choć wielu rodaków może liczyć na bardzo niskie świadczenia emerytalne, można nieco obniżyć koszty życia, korzystając ze zniżek i ulg przewidzianych dla seniorów. Komunikacja miejska, krajowa, instytucje kultury i rozrywki oraz zniżki podatkowe i darmowy dostęp do niektórych leków – to tylko niektóre z przywilejów dla seniorów, które obowiązują w Polsce. Sprawdź, gdzie i jakie ulgi przysługują emerytom i rencistom w kraju.

Zniżki dla emerytów w Polsce

Abonament RTV – zniżka dla emerytów

Emeryci, renciści i seniorzy mogą liczyć na całkowite zwolnienie z opłaty abonamentowej za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Zwolnienie z opłaty dotyczy wszystkich osób od 75 r.ż. oraz emerytów i rencistów, których świadczenie emerytalne nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia i przekroczyły wiek 60 lat.

Zniżki na bilety kolejowe dla seniorów

Również PKP przewiduje ulgowe bilety dla seniorów. Emeryci i renciści mogą liczyć na następujące zniżki:

Zniżka w wysokości 37 proc. — na przejazdy pociągami PKP w 2 klasie – dotyczy pociągów osobowych, ekspresowych oraz TLK.

Zniżka od 10 do 50 proc. — na przejazdy pociągami POLREGIO, SKM w Trójmieście, Kolejami Dolnośląskimi lub Łódzką Koleją Aglomeracyjną.

Koleje PKP organizują również czasowe promocje dedykowane seniorom, np. bilet seniora.

Przeczytaj także: Kobiety pracujące żyją dłużej i bez Alzheimera

Zniżki dla seniorów w komunikacji miejskiej

Rodzaj i wysokość zniżki w komunikacji miejskiej zależy od konkretnego samorządu. Emeryci w największych polskich miastach mogą liczyć na następujące ulgi na bilety:

Warszawa:

Bezpłatne przejazdy od 70 r.ż.

Ulga 50 proc. dla emerytów i rencistów.

Poznań:

Bezpłatne przejazdy od 70 r.ż.

Ulga 50 proc. dla emerytów i rencistów.

Katowice:

Bezpłatne przejazdy od 70 r.ż.

Ulga 50 proc. od 60 r.ż.

Kraków:

Bezpłatne przejazdy od 70 r.ż.

Wrocław:

Bezpłatne przejazdy od 65 r.ż.

Łódź:

Bezpłatne przejazdy od 70 r.ż.

Ulga 50 proc. dla emerytów i rencistów.

Szczecin:

Bezpłatne przejazdy od 70 r.ż.

Ulga 50 proc. dla kobiet od 55 r.ż. i mężczyzn od 60 r.ż.

Gdańsk:

Bezpłatne przejazdy od 70 r.ż.

Ulga dla emerytów i rencistów.

Lublin:

Bezpłatne przejazdy od 65 r.ż.

Ulga dla emerytów i rencistów.

Darmowe wyrobienie paszportu

Wyrobienie paszportu jest darmowe dla osób od 70 r.ż, natomiast emeryci i renciści będą musieli zapłacić za wydanie dokumentu jedynie 50 proc. standardowej opłaty urzędowej.

PIT 0 – łatwiejsze rozliczenie ze skarbówką

Jeśli seniorzy pozostają aktywni zawodowo, czeka na nich ulga podatkowa. “Od 1 stycznia 2022 r. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie zrezygnowały ze swojej aktywności zawodowej i nie dostają emerytury z ZUS — mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów zwanej popularnie PIT-0. Ulga dotyczy zarówno tych seniorów, którzy mają, jak i tych, którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej” – podaje infor.pl.

Z ulgi mogą skorzystać osoby w wieku emerytalnym, które nie pobierają świadczenia emerytalnego, czyli kobiety od 60 r.ż. i mężczyźni od 65 r.ż. którzy postanowili przedłużyć czas swojej aktywności zawodowej. Pracujący seniorzy nie zapłacą podatku dochodowego.

Bezpłatne leki dla seniora

Dla osób, które ukończyły 75 r.ż. dostępne są darmowe wybrane leki na receptę. Ta ulga obejmuje tylko osoby z ubezpieczeniem zdrowotnym. Medykamenty objęte świadczeniem znajdują się na przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia liście. Aby skorzystać z darmowych leków, konieczna jest recepta. Wiek weryfikowany jest na podstawienie numeru PESEL.

Zniżki w atrakcjach turystycznych, rozrywkowych i kulturalnych

Choć jest to sprawa całkowicie zależna od danej instytucji, większość muzeów, teatrów, parków czy innych atrakcji turystycznych oferuje ulgowe bilety wstępu dla seniorów lub emerytów. Warunki przyznania poszczególnych zniżek należy sprawdzić każdorazowo w danym obiekcie.

Ogólnopolska karta seniora 2022

Ogólnopolska karta seniora jest ciekawą inicjatywą. Wydany dokument uprawnia do zniżek w wielu instytucjach oraz u partnerów programu. Niestety wydawanie nowych kart zostało wstrzymane czasowo przez organizatora i nie podaje informacji o ewentualnym wznowieniu akcji.

Osoby, które zdążyły zgłosić się do programu, mogą korzystać z wielu zniżek w ok. 3000 punktów współpracujących z programem, m.in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury. Dotychczas z programu skorzystało blisko pół miliona seniorów.

Źródła: infor.pl, pacjent.gov.pl, glosseniora.pl

Najważniejsze ulgi i zniżki dla seniorów 2022. Tak emeryt zaoszczędzi sporą sumę

Myśląc o ulgach dla emerytów, zwykle myślimy o podatkach. W praktyce jednak jest sporo sposobów na to, aby realnie zaoszczędzić na niektórych wydatkach. Jak emeryci mogą zaoszczędzić? Jakie ulgi i zniżki dla seniorów są najpopularniejsze? Z tych warto skorzystać!

Myśląc o ulgach dla emerytów, zwykle myślimy o podatkach. W praktyce jednak jest sporo sposobów na to, aby realnie zaoszczędzić na niektórych wydatkach. Jak emeryci mogą zaoszczędzić? Jakie ulgi i zniżki dla seniorów są najpopularniejsze? Z tych warto skorzystać!

Dlaczego warto korzystać z ulg i zniżek?

Seniorzy są grupą społeczną, której w szczególności zależy na możliwie najniższych opłatach za różnego rodzaju artykuły spożywcze i domowe. Na jakie obniżki cen mogą liczyć najstarsi obywatele i jakie warunki muszą spełnić, aby z nich skorzystać?

Ulga dla seniorów na opłatę RTV

W przypadku najstarszych obywateli z pewnością pozytywną informacją jest fakt zwolnienia z opłat RTV. Dotyczy to osób po 60 roku życia z ustalonym prawem do emerytury. Jednocześnie wysokość emerytury nie może przekraczać polowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku uprzednim. Jest to określane na bazie statystyk ogłaszanych przez Prezesa GUS. W praktyce oznacza to, że w 2022 roku emeryci ze świadczeniem poniżej 2840,78 zł brutto są zwolnione z opłat RTV. Warto zaznaczyć, że seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, są zwolnieni z tej opłaty niezależnie od wysokości dochodu.

Komunikacja miejska — jakie ulgi mogą mieć seniorzy?

Każde miasto ma przewidziane specjalne ulgi i zniżki dla emerytów. W zależności od przewoźnika i ośrodka miejskiego może się to nieznacznie różnić. Zazwyczaj promocje zaczynają się od około 10%, ale w niektórych sytuacjach można mówić nawet o bezpłatnych przejazdach.

Darmowe wyrobienie paszportu przez seniora — kiedy jest to możliwe?

Seniorzy po 70 roku życia z powodzeniem mogą liczyć na darmowe wyrobienie paszportu. Młodsi emeryci i renciści mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 50%.

PIT-0 dla seniora 2022

Emeryci i renciści

Emeryci i renciści są uprawnieni do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego. Renciści i emeryci posiadają uprawnienie do dwóch przejazdów w roku środkami transportu publicznego kolejowego (PKP) z ulgą 37% pociągiem osobowym, pospiesznym i ekspresowym zgodnie z zasadami ogólnymi. Ulga dotyczy również ich współmałżonków, na których pobierany jest zasiłek rodzinny. Warunkiem korzystania z uprawnienia jest zaświadczenie wydane przez związki zawodowe oraz stowarzyszenia (związki) emerytów i rencistów wymienione w rozporządzeniu ministra infrastruktury. Zaświadczenie jest ważne wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Wpłacam DAR Jeśli nasz poradnik był pomocny – prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

Copyright © SPES 1999 – 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu “Twoje Prawa” nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

Ulga dla pracujących seniorów (PIT-0) – jakie warunki?

Ulga dla pracujących seniorów, zwana popularnie PIT-0 dotyczy zarówno tych seniorów, którzy mają jak i tych, którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.

Pracujący senior nie zapłaci podatku

Wystarczy dłużej pracować żeby nie zapłacić podatku dochodowego. 1 stycznia 2022 r. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie zrezygnowały ze swojej aktywności zawodowej i nie dostają emerytury z ZUS – mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów zwanej popularnie PIT-0. Ulga dotyczy zarówno tych seniorów, którzy mają jak i tych, którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.

Kto może skorzystać z ulgi dla seniora (PIT-0)?

Uprawnionymi do skorzystania z PIT-0 są kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem, że nie dostają emerytury z ZUS oraz podlegają ubezpieczeniom społecznym.

– To jest ulga tylko dla osób pracujących i niepobierających emerytury, pomimo, że już osiągnęły wiek emerytalny. Nie skorzystają z niej ci seniorzy, którzy dostają pieniądze z ZUS i jeszcze sobie dorabiają – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

– Ulga dotyczy zarówno seniorów zatrudnionych na umowach o pracę jak i tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Żeby ją zastosować trzeba złożyć odpowiedni wniosek do swojego pracodawcy – wyjaśnia.

Rzeczniczka wyjaśnia, że suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie 85 528 zł. Ponadto, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej ponad limit 85 528 zł ma zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł rocznie. W takim przypadku PIT 0 dotyczy przychodu wynoszącego 115 528 zł. brutto (85 528 zł + 30 tys.).

Warunki

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT zwolnione z podatku są m.in. dochody ze stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt. 8 ustawy PIT, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane według skali, stawką liniową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

– Podstawowe warunki to nie pobieranie pieniędzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomimo nabytych uprawnień i dalsza praca– mówi Kowalska-Matis.

Rzeczniczka wyjaśnia, że chodzi tu m.in. o emerytury li renty rodzinne, o których mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz świadczenia żołnierzy zawodowych i służb mundurowych.

– Co więcej zarówno kobieta, która ma za sobą 60 urodziny jak i mężczyzna, który skończył 65 lat nie muszą składać do nas wniosku o wydanie decyzji przyznającej emeryturę. Prawo do ulgi przysługuje, bowiem seniorom, którzy mają już ustalone prawo do emerytury lub renty rodzinnej oraz tym, którzy decyzji emerytalnej z ZUS nie dostali, czyli nie mają jeszcze takiego prawa ustalonego – wyjaśnia.

Rzeczniczka dodaje, że z PIT-0 mogą skorzystać także te osoby, które już emeryturę lub rentę z ZUS dostawały, ale zawiesiły prawo do świadczeń. Pracujący emeryt uwzględnia ulgę w rozliczeniu za 2022 r. lub wcześniej już na etapie zaliczek na podatek.

Brak ulgi

Ulga nie dotyczy przychodów:

z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych),

z umów o dzieło oraz z praw autorskich (nie dotyczy to przychodów z tego tytułu uzyskanych w ramach umowy o pracę).

zwolnionych z podatku dochodowego (np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej czy też świadczeń sfinansowanych z ZFŚS)

tych, od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Więcej: https://www.zus.pl/-/zerowy-pit-dla-osob-pracujacych-po-osiagnieciu-wieku-emerytalnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105).

Najważniejsze ulgi i zniżki dla seniorów 2022. Tak emeryt zaoszczędzi sporą sumę

Myśląc o ulgach dla emerytów, zwykle myślimy o podatkach. W praktyce jednak jest sporo sposobów na to, aby realnie zaoszczędzić na niektórych wydatkach. Jak emeryci mogą zaoszczędzić? Jakie ulgi i zniżki dla seniorów są najpopularniejsze? Z tych warto skorzystać!

Myśląc o ulgach dla emerytów, zwykle myślimy o podatkach. W praktyce jednak jest sporo sposobów na to, aby realnie zaoszczędzić na niektórych wydatkach. Jak emeryci mogą zaoszczędzić? Jakie ulgi i zniżki dla seniorów są najpopularniejsze? Z tych warto skorzystać!

Dlaczego warto korzystać z ulg i zniżek?

Seniorzy są grupą społeczną, której w szczególności zależy na możliwie najniższych opłatach za różnego rodzaju artykuły spożywcze i domowe. Na jakie obniżki cen mogą liczyć najstarsi obywatele i jakie warunki muszą spełnić, aby z nich skorzystać?

Ulga dla seniorów na opłatę RTV

W przypadku najstarszych obywateli z pewnością pozytywną informacją jest fakt zwolnienia z opłat RTV. Dotyczy to osób po 60 roku życia z ustalonym prawem do emerytury. Jednocześnie wysokość emerytury nie może przekraczać polowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku uprzednim. Jest to określane na bazie statystyk ogłaszanych przez Prezesa GUS. W praktyce oznacza to, że w 2022 roku emeryci ze świadczeniem poniżej 2840,78 zł brutto są zwolnione z opłat RTV. Warto zaznaczyć, że seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, są zwolnieni z tej opłaty niezależnie od wysokości dochodu.

Komunikacja miejska — jakie ulgi mogą mieć seniorzy?

Każde miasto ma przewidziane specjalne ulgi i zniżki dla emerytów. W zależności od przewoźnika i ośrodka miejskiego może się to nieznacznie różnić. Zazwyczaj promocje zaczynają się od około 10%, ale w niektórych sytuacjach można mówić nawet o bezpłatnych przejazdach.

Darmowe wyrobienie paszportu przez seniora — kiedy jest to możliwe?

Seniorzy po 70 roku życia z powodzeniem mogą liczyć na darmowe wyrobienie paszportu. Młodsi emeryci i renciści mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 50%.

PIT-0 dla seniora 2022

Emeryci i renciści

Emeryci i renciści są uprawnieni do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego. Renciści i emeryci posiadają uprawnienie do dwóch przejazdów w roku środkami transportu publicznego kolejowego (PKP) z ulgą 37% pociągiem osobowym, pospiesznym i ekspresowym zgodnie z zasadami ogólnymi. Ulga dotyczy również ich współmałżonków, na których pobierany jest zasiłek rodzinny. Warunkiem korzystania z uprawnienia jest zaświadczenie wydane przez związki zawodowe oraz stowarzyszenia (związki) emerytów i rencistów wymienione w rozporządzeniu ministra infrastruktury. Zaświadczenie jest ważne wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Wpłacam DAR Jeśli nasz poradnik był pomocny – prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

Copyright © SPES 1999 – 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu “Twoje Prawa” nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

Jakie są ulgi dla seniorów?

Przejście na emeryturę oznacza początek szeregu przywilejów, m.in. prawo do ulg w komunikacji miejskiej. O prawie emerytów do przejazdów środkami komunikacji miejskiej w niższej cenie decydują władze poszczególnych miast. Zdarza się, że seniorzy w określonym wieku mogą korzystać z komunikacji miejskiej zupełnie za darmo! W pozostałych przypadkach ulgi dla emerytów wynoszą ok. 50%.

Zniżki PKP

Osoby, które przeszły na emeryturę, dwa razy do roku mają prawo skorzystać z przejazdów w drugiej klasie pociągami (osobowymi, pośpiesznymi i ekspresowymi) z 37% zniżką. Z kolei emeryci, którzy częściej korzystają z usług PKP powinni zaopatrzyć się w legitymację seniora, upoważniającą do ulg na przejazdy. Taki dokument można nabyć na dworcu za okazaniem dowodu osobistego po ukończeniu 60. roku życia. Legitymacja seniora upoważnia do podróżowania z 50% zniżką wszystkimi pociągami krajowymi w klasie pierwszej oraz drugiej. Dokument kosztuje 75 zł i jest ważny rok.

Emerytura to świetny czas na rozwijanie pasji lub zapisanie się na studia! Zobacz więcej: Uniwersytety Trzeciego Wieku

W przypadku pasażerów linii lotniczych, na seniorów czeka ok. 20% ulga. Warto jednak pamiętać, że wysokość zniżki może różnić się w zależności od poszczególnych przewoźników. Ulgi dla emerytów dostępne są po ukończeniu 60. roku życia.

Osoby na emeryturze, które skończyły 60 lat mogą także korzystać z tańszych rozrywek. W zależności od placówki kulturalnej i miasta, w którym się ona znajduje emeryci mogą liczyć na zniżki w granicach 40-50%. Co więcej, seniorzy mogą także kupić ulgowe bilety do większości galerii sztuki czy ogrodów botanicznych, bądź skansenów. Ulgi dla emerytów przysługują także na imprezach sportowych.

Seniorzy oraz ich małżonkowie, bądź osoby przebywające w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczych, mają prawo korzystać z 50% zniżki w opłacie za wydanie paszportu. Osoby, które ukończyły 70 lat są zupełnie zwolnione z opłat.

Wakacje dla seniora

Wakacje dla seniora także będą tańsze. W niektórych pensjonatach i hotelach seniorzy dostają upusty na wczasy. Na największe zniżki emeryci mogą liczyć po sezonie urlopowym, kiedy to właściciele pensjonatów kuszą atrakcyjnymi cenami.

Emeryt i rencista a ulgi podatkowe i PIT z współmałżonkiem

Emeryt i rencista a ulgi podatkowe i rozliczenie PIT ze współmałżonkiem

Osoby pobierające świadczenia z ZUS mają prawo korzystać z szeregu ulg podatkowych. Dzieje się tak dlatego, że od wypłacanych świadczeń, organ w trakcie roku, pobiera zaliczkę na podatek. Zatem ostatecznie podatnik, poprzez wybór optymalnej formy rozliczenia oraz umiejętne korzystanie z ulg podatkowych, może otrzymać zwrot nawet całego podatku, który w trakcie roku został pobrany jako zaliczki na PIT. O wysokości tych zaliczek dowiedzieć się można z informacji PIT-40A/11A. Emeryci i renciści powinni zwrócić uwagę na następujące metody obniżenia należności na rzecz organów skarbowych:

rozliczenie wspólnie z małżonkiem: zarabiającym więcej niż 85.528 zł – pozwolić może na oszczędności ze względu na niższą stawkę podatku u tego małżonka (nadwyżka dochodów ponad tę kwotę będzie opodatkowana nie 32% podatkiem, lecz według stawki 18%), zarabiającym mniej niż 6.600 zł lub nie zarabiającym w ogóle – pozwolić może na wykorzystanie kwoty zmniejszającej podatek 1.188 zł zarówno u emeryta, jak i u małżonka; gdyby niskie dochody jednego z partnerów nie dawały możliwości na obniżenie podatku o całą tę kwotę, wówczas ta niewykorzystana część przeszłaby na drugiego z nich i odliczona została we wspólnym rozliczeniu rocznym, ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na adaptację i remont mieszkania lub pomieszczeń celem przystosowania ich do celów niepełnosprawności, ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na zakup leków dla osób niepełnosprawnych – w stosunku do osób wydających na lekarstwa ponad 100 zł miesięcznie, ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na samochód – jako odliczenie wydatków w związku z przystosowaniem pojazdu do celów niepełnosprawności jak również w związku użytkowaniem pojazdu dla celów dojazdu na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne, ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na pokrycie kosztów pomocy pielęgniarskiej, ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na wyjazdy na zabiegi i turnusy rehabilitacyjne, ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na utrzymanie psa asystującego darowizny na cele pożytku publicznego na rzecz organizacji społecznych, na rzecz kultu religijnego oraz na cele działalności charytatywno – opiekuńczej kościołów, udokumentowane ich przyjęciem przez te podmioty, więcej na temat darowizn w PIT na www.e-pity.pl .

Ważne! Pamiętać trzeba, że ulgi związane z niepełnosprawnością przysługują wyłącznie tym podatnikom, którzy pobierając emeryturę lub rentę, posiadają orzeczenie o zakwalifikowaniu do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności.

Aby możliwe było odliczanie określonych kwot od dochodu lub od podatku, emeryt lub rencista musi:

złożyć organom ZUS już w trakcie roku oświadczenie w tej sprawie, po którym zamiast PIT-40A otrzyma PIT-11A i na jego podstawie wypełni własny PIT-36 lub PIT-37 albo po tym, gdy już otrzyma PIT-40A, będzie zobowiązany sporządzić korektę zeznania na druku PIT-36 lub PIT-37.

W żadnym z tych przypadków podatnik nie składa PIT-OP – wysyłając własną deklarację PIT-36 lub PIT-37 podatnik ma możliwość wskazać organizację pożytku publicznego na tym właśnie druku.

Inne ulgi, z jakich może skorzystać osoba pobierająca świadczenia z ZUS znaleźć można na www.e-pity.pl.

Ulgi Dla Seniora 2022. PIT-0 Dla Seniora, Emerytura Bez Podatku, Karta Seniora, Ulga PKP, Ulgi Na Abonament RTV, Ulga Na Leki I Inne. [ZESTAWIENIE]

Rok 2022 w planach miał być korzystniejszy dla seniorów. Przygotowano szereg zniżek, które mają na celu odciążyć finanse emerytów. Czy uda się szeregiem ulg zrekompensować szalejącą inflację? Czas pokaże, jak przełoży się to na portfel przeciętnego emeryta.

Przedstawiamy, jakie ulgi przysługują seniorom w 2022 roku. Kto i na jakich zasadach może z nich skorzystać. Które ulgi dla seniorów zlikwidowano, a które wciąż obowiązują.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

PIT- 0 dla seniora 2022

Nieustannie zwiększa się grono osób, które zwolniono z konieczności opłacania podatku dochodowego. W pierwszej kolejności dotyczyło to osób poniżej 26 roku życia. Rząd dostrzegł również konieczność motywowania pracowników do kontynuowania pracy pomimo możliwości przejścia na emeryturę. W konsekwencji, kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po skończeniu 65 lat, którzy nie zdecydują się o przejściu na emeryturę, będą zwolnieni z obowiązku opłacania podatku dochodowego. Limit przychodów zwolnionych stanowi 115 528 zł (na tę kwotę składa się 30 tys. zł kwoty wolnej i 85 528 zł ulgi). W rezultacie pracujący seniorzy płacą podatek dopiero po przekroczeniu tej kwoty.

Dla kogo PIT-0 dla seniora 2022?

PIT-0 dla seniora dedykowany jest dla osób, które:

pracują na etacie (np. umowa o pracę),

są zleceniobiorcami (umowa zlecenia),

są przedsiębiorcami (formy opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt).

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia jest rezygnacja z pobierania emerytury pomimo nabytych uprawnień i kontynuowanie pracy zawodowej. Należy mieć na uwadze, że to rozwiązanie nie zawsze jest korzystne. Zdaniem ekspertów korzystniejsze jest jednoczesne pobieranie emerytury i opłacanie podatku wynikającego z zatrudnienia.

Więcej na temat: PRACA DLA SENIORA. Kto zatrudnia seniorów, gdzie szukać ofert pracy, ile może dorobić emeryt? przeczytasz w artykule TUTAJ.

Emerytura bez podatku 2022

PIT-0 dla seniora to ulga dla pracujących seniorów. Inną i nową ulgą jest tzw. emerytura bez podatku. Emeryci, których źródłem utrzymania jest emerytura nieprzekraczająca 2090 zł na rękę w 2021 r., w 2022 mogą liczyć na ulgę w postaci zaliczki do urzędu skarbowego na poziomie 0 zł. Zgodnie z nowymi przepisami – w przypadku świadczeń do 2 500 zł brutto miesięcznie nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego. Niestety brak jednego podatku rządzący rekompensują sobie nowym obciążeniem. Z początkiem stycznia wzrosła bowiem wysokość składki zdrowotnej, i to aż do 9%. Kto zyska, a kto straci na wprowadzanych zmianach?

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Emerytura bez podatku, ale składka zdrowotna wyższa. Polski Ład dla emeryta (TABELA 2022)

Bezpłatne leki dla seniorów 75+ 2022

Kolejna ulga dla seniora to bezpłatne leki dla najstarszych seniorów. Ten program dedykowany jest dla osób, które ukończyły 75 rok życia i są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce (np. emeryci, renciści, zatrudnieni). Ulga obowiązuje już dzień po 75. urodzinach (nie trzeba czekać do miesiąca następującego po urodzinach). W grupie bezpłatnych leków znajdują się medykamenty służące do leczenia chorób wieku podeszłego. Każdego roku lista bezpłatnych leków ulega modyfikacji. Ze wskazanymi pozycjami można zapoznać się na stronie ministerstwa zdrowia.

Warunkiem do otrzymania bezpłatnych leków jest posiadanie ważnej recepty. Może ona być wystawiona przez lekarza rodzinnego, a także pielęgniarkę POZ, która posiada uprawnienie do wystawiania recept. Co więcej, emerytowany lekarz może wystawić ową receptę dla siebie, małżonka lub najbliższych osób. Wystawi ją również lekarz specjalista, pod warunkiem, że senior posiada Internetowe Konto Pacjenta. Jeżeli nie mamy IKP warto pobrać od lekarza specjalisty informację o zdiagnozowanej chorobie i rekomendowanym sposobie leczenia, aby przekazać to lekarzowi rodzinnemu i otrzymywać receptę na darmowe leki od swojego lekarza rodzinnego.

Bezpłatne Leki 75+. Zestawienie Leków Refundowanych dla Seniorów 2022 [WYSZUKIWARKA]. Korzystając z tej prostej wyszukiwarki leków 75+ sprawdzisz, czy możesz otrzymywać swoje leki za darmo.

Darmowe Leki 70+

W mediach pojawiały się informacje o projekcie umożliwiającym nabywanie darmowych leków dla osób posiadających skończone 70 lat, a w niektórych przypadkach nawet 60 lat. Co więcej, Senat nawet przegłosował tę poprawkę, jednak prawo to nie zostało zrealizowane. Ten pomysł pozostaje rozważany przez Ministerstwo Zdrowia, które jednocześnie poszukuje sposobu sfinansowania projektu.

Jeżeli ta ulga dla seniora zostanie wprowadzona, to niezwłocznie poinformujemy o tym czytelników „Gazety Senior”.

Jeśli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior Zapisz się do Newslettera

Ulgi na leki dla seniora. Jak odliczyć leki od podatku 2022

Potocznie nazywana „ulga na leki” stanowi w rzeczywistości element ulgi rehabilitacyjnej. Umożliwia odliczenie wydatków ponoszonych na leki, ale tylko tych przepisywanych na receptę. W konsekwencji od zapłaconego podatku nie można odliczyć suplementów diety, środków opatrunkowych, nawet jeżeli zalecił je lekarz.

„Ulga na leki” przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które posiadają status osoby niepełnosprawnej lub dla ich opiekunów. Zatem, żeby skorzystać z tej ulgi, konieczne jest posiadanie przydzielonej grupy niepełnosprawności przez lekarza orzecznika. Nie wystarczy status emeryta.

Nie ma górnego pułapu wysokości ulgi. Ale jest ona naliczana od wydatków na leki, które przekroczyły w danym miesiącu 100 zł. Zmiany podatkowe w 2022 roku sprawiły, że przychody miesięczne (w tym emerytury) o równowartości 2 500 zł brutto zostały zwolnione z podatku dochodowego. W rezultacie osoby, których przychody nie przekraczają tej wartości, zostały pozbawione możliwości odliczenia ulgi na leki (ulgi rehabilitacyjnej) od podatku. Ta ulga dla seniora nadal przysługuje osobom, których emerytury wynoszą więcej niż 2 500 zł brutto miesięcznie (co miesiąc „na rękę” otrzymują więcej niż 2 090 zł emerytury).

Jak odliczyć ulgę na leki w 2022?

Ulga na leki jest możliwa do odliczenia dopiero dla wydatków powyżej 100 zł w miesiącu. Jeżeli senior w danym miesiącu na leki wydał 150 zł, to może odliczyć za ten okres wyłącznie 50 zł. Z kolei, w przypadku miesięcznych wydatków mniejszych niż 100 zł nie ma możliwości odliczenia ulgi i nie obowiązuje tu zasada złotówka za złotówkę. Wydatki te rozliczamy łącznie raz w roku wraz z rozliczeniem PIT składanym do urzędu skarbowego. Ulga nie przysługuje w przypadku korzystania z dofinansowań od innych instytucji lub organizacji. Odliczane kwoty powinny zostać udokumentowane rachunkami, paragonami lub fakturami.

Ulga na abonament RTV – zwolnienie z opłat dla seniorów 2022

Kolejna ulga dla seniora to zwolnienie z opłaty za abonament RTV. Bezwarunkowo mogą skorzystać z niego osoby, które ukończyły 75 rok życia. Zwolnienie przysługuje od następnego miesiąca po skończeniu 75 lat.

Z kolei w przypadku młodszych osób, dopuszczalne jest zwolnienie od 60 roku życia pod warunkiem nabycia praw do emerytury, której wysokość nie przekracza 2459,09 zł brutto. Zgodnie z przepisami wysokość emerytury, uprawniającej do zwolnienia z abonamentu RTV seniorów 60+, nie może wynosić więcej niż połowę przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym.

Osoby ubiegające się o zwolnienie z opłacania abonamentu RTV powinny udać się na pocztę wraz z dowodem osobistym i decyzją z ZUS, która wskazuje wysokość emerytury w danym roku. Może być to również odcinek emerytury, decyzja o przyznaniu lub informacja o waloryzacji. Dodatkowo należy wypełnić oświadczenie, które dostępne jest na poczcie.

Dopełnienie formalności jest warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia. Ważne jest, że w miesiącu, w którym wnioskuje się o zwolnienie, należy opłacić abonament. Dopiero od następnego miesiąca można nie płacić abonamentu.

Zwolnienie z opłacania abonamentu przysługuje również osobom, które posiadają:

prawo do zasiłku przedemerytalnego,

prawo o świadczenia przedemerytalnego,

przyznany zasiłek dla opiekuna.

Ulgi przejazdowe dla emerytów PKP 2022

Zniżka dla seniora przy korzystaniu z usług PKP obowiązuje wyłącznie do 2 klasy pociągów osobowych, TLK i ekspresowych. Wynosi 37 proc., jednak występuje ograniczenie ilościowe – senior może z niej skorzystać tylko dwa razy w roku. Uprawnieni są zarówno emeryci, jak i renciści. Co więcej, także ich współmałżonkowie, jeżeli są na nich pobierane zasiłki rodzinne. Minusem jest konieczność posiadania specjalnego zaświadczenia, które jest wystawione przez stosowne instytucje. Niestety jest ono ważne wyłącznie przez trzy lata i koszt jego wydania to ok. 10 zł.

Zniżka dla seniora na przejazdy PKP odnosi się także do kombatantów i inwalidów wojennych. W tym przypadku wynoszą one nawet 78%. Ulga przewidziana jest także dla osób, które posiadają orzeczoną niepełnosprawność.

Zaświadczenie do ulgi przejazdowej PKP (tzw. karta seniora PKP) można uzyskać w:

terenowych jednostkach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

regionalnych komisjach emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”

Niezależnym Krajowym Związku Zawodowym w Polsce „Solidarność Weteranów Pracy”,

Zarządzie Głównym i oddziałach terenowych Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Solidarność – 80”,

wojewódzkich i regionalnych radach weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Zw. Zaw.

Niezależnym Związku Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów „Weterani Pracy”, oddziałach wojewódzkich Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,

zarządach i kołach Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, okręgowych sekcjach emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego,

Związku Zawodowym Pracowników Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Krajowej i zarządach regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność” im. Księdza Jerzego Popiełuszki,

zarządach wojewódzkich Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,

oddziałach wojewódzkich Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,

terenowych jednostkach Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej (dla osób uprawnionych należących i nienależących do tych organizacji).

Zniżka PKP dla emeryta „wcześniej”

Tuż obok standardowej oferty zniżki dla seniora należy pamiętać o możliwości wcześniejszego wykupienia biletu. Wówczas można zyskać nawet do 30 proc. jego wartości. Usługa nazywa się „Wcześniej” i łączy się z innymi ulgami. Wartość zniżki uzależnia się od terminu wykupu biletu.

Emeryci mogą dodatkowo obniżyć cenę biletu PKP o:

30 proc. – bilet kupiony 21-30 dni przed wyjazdem

20 proc. – bilet kupiony 14-20 dni przed wyjazdem

10 proc. – bilet kupiony 7-13 dni przed wyjazdem.

Ulga PKP Senior 60+

Zniżka dla seniora korzystającego z przewozów PKP dostępna jest na podstawie okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek. Ten rodzaj ulgi odnosi się wyłącznie do usług świadczonych przez Koleje Dolnośląskie i POLREGIO.

Zniżka dla seniora pozwala pomniejszych ceny biletów o 25 proc. Z kolei w przypadku korzystania z biletów jednorazowych z usług następujących przewodników: TLK, IC, EIC, EIP, a także z biletów odcinkowych jednoimiennych, które obowiązują w pociąga TLK i IC przyskuje zniżka dla seniora wynosząca 30 proc.

Należy pamiętać, że miejsce sypialniane lub do leżenia wymaga zakupu dodatkowego biletu. Trzeba za niego zapłacić pełną wysokość.

Ulgi dla seniorów w kinach 2022

Niestety, finansowe obciążenie dla kin, które zostało wygenerowane w okresie pandemii, wymusiło konieczność rezygnacji z ulgi dla seniorów. Ta zniżka dla seniora została zniesiona w znaczącej ilości sieci. Alternatywnie seniorzy mogą skorzystać z ulg dostępnych dla wszystkich:

CINEMA CITY – w każdą środę obowiązuje niższa cena za bilet, która wynosi jedynie 16,90 zł;

HELIOS – we wtorki dokonanie wcześniejszej rezerwacji umożliwia zakup biletu za jedyne 14,90 zł;

MULTIKINO – w zależności od lokalizacji obiektu i dnia tygodnia, ceny biletów zaczynają się od 14,90 zł.

Typowych zniżek i seansów dla seniora wciąż możemy poszukiwać w mniejszych kinach studyjnych. Polecamy również cykl „Gazety Senior” KINO DLA SENIORA.

Ogólnopolska Karta Seniora 2022 – zniżki, wniosek, jak wyrobić kartę

Osoby, które ukończyły 60 lat, mogą wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora, która jest wydawana w ramach programu prowadzonego przez Stowarzyszenie MANKO. Jest to dokument, który pozwala do korzystania z udzielanych zniżek na terenie całej Polski. Obecnie Ogólnopolską Kartę Seniora honoruje 2500 punktów. Zniżka dla seniora jest najczęściej udzielana w:

sanatoriach,

uzdrowiskach,

przychodniach,

gabinetach,

instytucjach promujących zdrowie,

instytucjach kultury.

Uzyskanie ogólnopolskiej karty seniora jest proste. Całość składa się z następujących kroków:

Wydrukowanie i wypełnienie formularza ze strony Stowarzyszenia. Do koperty należy dołączyć również pustą zaadresowana do nas kopertę i znaczek, które umożliwią przesłanie karty na nasz adres domowy. Wniosek należy przesłać na adres: Stowarzyszenie MANKO, os. Urocze 12, Kraków 31-953.

Mieszkańcy gmin/miast, które przystąpiły do Programu Gmina Przyjazna Seniorom Stowarzyszenia Manko, mogą wyrabiać Ogólnopolską Kartę Seniora w swojej gminie.

Poza Ogólnopolską Kartą Seniora istnieje wiele lokalnych kart seniora. Warto zorientować się, czy twoje miasto lub gmina prowadzą program Karta Senior i do jakich zniżek ona uprawnia.

Jeśli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior Zapisz się do Newslettera

Zobacz również:

Portal dla seniorów. Zniżki, informacje, poradniki 60plus.pl

Ulgi na przejazd pociągami

Ta 30% zniżka obowiązuje na przejazdy w komunikacji krajowej pociągami wszystkich kategorii spółki PKP IC w pierwszej i drugiej klasie.

Aby potwierdzić uprawnienie do zniżki, wystarczy okazać konduktorowi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek, np. dowód osobisty. Dodatkowo 2 razy w roku osoby 60plus mają prawo do przejazdów w drugiej klasie pociągami osobowymi, ekspresowymi i pośpiesznymi z ulgą. Warto sprawdzać na stronach PKP informacje o innych ulgach i zniżkach okresowych, w tym dla osób z niepełnosprawnością czy też dla ich współmałżonków. Koleje regionalne mogą stosować nieco odmienne zasady, zatem podróżując takimi pociągami warto zasięgnąć lokalnej informacji.

Ulgi w komunikacji miejskiej

Przykłady w kilku miastach (klikając na załączony poniższy link z nazwą miasta, możesz sprawdzić szczegóły w tym mieście):

W każdym niemal większym mieście są też długie wykazy innych osób z uprawnieniami do przejazdów darmowych lub zniżkowych. Warto to lokalnie sprawdzić.

Rabaty na przeloty

Niektóre linie lotnicze zachęcają osoby po 60. roku życia do korzystania z przelotów, oferując im zniżki lub programy specjalne. Można spotkać np. 20 % zniżki u niektórych przewoźników, jednakże mogą być one okresowe i takie programy ulegają zmianie. O sposobach promocji i zachęt decydują poszczególne linie, a wprowadzenie oraz wysokość ewentualnej ulgi dla seniorów może się różnić w poszczególnych liniach lotniczych. Szczegóły warto sprawdzić na stronach takich linii lub się o nie tam dopytać.

Dodatkową zachętą do podróżowania przez seniorów drogą powietrzną mogą też być loty do ciekawych miejsc poza sezonem oraz w nietypowych porach czy dniach kalendarza, co przekłada się na niskie ceny.

Uwaga: pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany lotów i wielu przewoźników lotniczych ma teraz spore problemy. Nie wykluczone, że gdy zaczną więcej latać, zaproponują nam osobom 60plus jakieś sensowne zniżki.

Emeryci są traktowani preferencyjnie w teatrach i muzeach oraz kinach. W zależności od placówki kulturalnej mogą liczyć oni na ok. 30–50 % zniżki. Emeryci w Polsce mogą także liczyć na ulgowe bilety wstępu w większości galerii sztuki oraz w ogrodach botanicznych, zoologicznych i skansenach. Część placówek rozrywki i kultury oferuje tańsze bilety w określone dni lub w określonym czasie – warto sprawdzać.

Ulgowe bilety przysługują emerytom chcącym uczestniczyć w imprezach sportowych. Na niektóre imprezy masowe seniorzy są wpuszczani za symboliczną opłatą lub nawet za darmo.

Emeryci oraz ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych mają prawo do 50% ulgi w opłacie za wydanie paszportu. Z kolei osoby po ukończeniu 70 lat są zwolnione z tych opłat w ogóle.

W niektórych pensjonatach seniorzy otrzymują upusty dla wczasowiczów na emeryturze. Na największe upusty emeryci mogą liczyć szczególnie po sezonie urlopowym, kiedy właściciele pensjonatów kuszą seniorów atrakcyjnymi cenami.

Również coraz więcej obiektów oferujących usługi rekreacyjne typu basen, siłownia, kręgielnia, zachęca osoby 60plus do korzystania z nich, z wykorzystaniem ulgi cenowej i/lub oferując zajęcia dedykowane osobom 50+ lub 60+.

Ulgi na psa

Lokalne władze decydują o wysokości opłat od posiadania psów. W niektórych miastach seniorzy są zwolnieni z obowiązku odprowadzania opłaty za posiadanie swojego czworonożnego pupila.

Opłaty RTV

Zwolnione z opłat abonamentu RTV są osoby po 75. roku życia, zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci wojenni oraz osoby po 60. roku życia z prawem do emerytury, której miesięczna wysokość nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Co raz więcej miast wprowadza lokalne Karty Seniora , uprawniające do wielu zniżek w instytucjach kultury, sztuki, rekreacji, a także w wybranych firmach. Warto szukać takich kart w naszej wyszukiwarce lub w wyszukiwarce Google wpisując: 1/ miejscowość, 2/ hasło: karta seniora lub karta 60+ lub karta 60plus.

Również samorządy – zauważając temat demograficzny – coraz częściej oferują seniorom lokalne ulgi i zniżki. Warto sprawdzać lokalne portale a przy usługach pytać się, by dowiedzieć się jakie jeszcze korzyści z tytułów zniżek i ulg można uzyskać mając 60 lat lub odpowiednio więcej.

Jeśli chcesz dotrzeć do ciekawych informacji nt. osób starszych i polityk prowadzonych wobec nich przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, to przejdź na stronę Ministerstwa.

Jedno jest pewne – warto sprawdzać przy zakupach lub nawet zapytać, czy może sprzedający udziela jakichś zniżek dla osób 60plus.

Masz wiedzę o ulgach powszechnie obowiązujących lub zauważyła(e)ś, że opisane zniżki w międzyczasie zmieniły się? – zgłoś to mailowo na adres: [email protected].

Post Scriptum:

1. Podane powyżej ulgi mogą być niesatysfakcjonujące dla wielu czytelników, to jasne. Spotkaliśmy się z głosami typu: “co to za ulgi? to żadna łaska”, “żenada”, itp., jak również narzekania na ten czy inny rząd, że tak mało daje itd.

Albo: “w tym artykule nie ma za wiele ulg”. Ale także: “Dzięki temu mogę dowiedzieć się w końcu, że mogę kupić tańszy bilet na pociąg” lub “przez załączone linki mogę znaleźć zniżki lub inne użyteczne informacje”.

Dodajmy nasz komentarz – artykuł ma jedynie charakter informacyjny. Nie komentujemy czy to mało czy dużo, piszemy jak jest, informacyjnie, bo wielu ma problem z dotarciem do takiej informacji w jednym miejscu. A tutaj to jest.

2. Nie mamy też wpływu na urzędowe ulgi. Ale … liczymy na to, iż – nie oglądając się co nam da państwo – wiele firm uzna, że warto zachęcać osoby 60plus (których jest i będzie coraz więcej) do kupowania właśnie u nich. I dlatego z czasem firmy te zaczną udzielać więcej ulg i rabatów na swoje towary czy usługi. A te korzystne dla osób 60plus oferty … firmy będą mogły prezentować w Wyszukiwarce na naszym portalu www.60plus.pl! Oferty takie oznaczone są “buźką”, aby łatwiej je było znaleźć. I to jest nasz pomysł i wkład na zwiększenie liczby ulg i zniżek dla osób 60plus!!!

To wymaga czasu, ale już dziś zachęcamy do sprawdzania różnych kategorii w wyszukiwarce na początku strony naszego portalu. Tyle możemy zrobić, taka jest nasza idea jako prywatnego portalu, do tego będziemy dążyli w kolejnych miesiącach i latach, by móc łatwiej odnajdować plusy po 60-tce.

A zobaczycie Państwo, że w perspektywie już kilku lat ta idea rozleje się na cały kraj. Trzymajcie za nas (i za Was) kciuki.

Zniżki dla emerytów — gdzie, jakie i od jakiego wieku?

Choć wielu rodaków może liczyć na bardzo niskie świadczenia emerytalne, można nieco obniżyć koszty życia, korzystając ze zniżek i ulg przewidzianych dla seniorów. Komunikacja miejska, krajowa, instytucje kultury i rozrywki oraz zniżki podatkowe i darmowy dostęp do niektórych leków – to tylko niektóre z przywilejów dla seniorów, które obowiązują w Polsce. Sprawdź, gdzie i jakie ulgi przysługują emerytom i rencistom w kraju.

Zniżki dla emerytów w Polsce

Abonament RTV – zniżka dla emerytów

Emeryci, renciści i seniorzy mogą liczyć na całkowite zwolnienie z opłaty abonamentowej za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Zwolnienie z opłaty dotyczy wszystkich osób od 75 r.ż. oraz emerytów i rencistów, których świadczenie emerytalne nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia i przekroczyły wiek 60 lat.

Zniżki na bilety kolejowe dla seniorów

Również PKP przewiduje ulgowe bilety dla seniorów. Emeryci i renciści mogą liczyć na następujące zniżki:

Zniżka w wysokości 37 proc. — na przejazdy pociągami PKP w 2 klasie – dotyczy pociągów osobowych, ekspresowych oraz TLK.

Zniżka od 10 do 50 proc. — na przejazdy pociągami POLREGIO, SKM w Trójmieście, Kolejami Dolnośląskimi lub Łódzką Koleją Aglomeracyjną.

Koleje PKP organizują również czasowe promocje dedykowane seniorom, np. bilet seniora.

Przeczytaj także: Kobiety pracujące żyją dłużej i bez Alzheimera

Zniżki dla seniorów w komunikacji miejskiej

Rodzaj i wysokość zniżki w komunikacji miejskiej zależy od konkretnego samorządu. Emeryci w największych polskich miastach mogą liczyć na następujące ulgi na bilety:

Warszawa:

Bezpłatne przejazdy od 70 r.ż.

Ulga 50 proc. dla emerytów i rencistów.

Poznań:

Bezpłatne przejazdy od 70 r.ż.

Ulga 50 proc. dla emerytów i rencistów.

Katowice:

Bezpłatne przejazdy od 70 r.ż.

Ulga 50 proc. od 60 r.ż.

Kraków:

Bezpłatne przejazdy od 70 r.ż.

Wrocław:

Bezpłatne przejazdy od 65 r.ż.

Łódź:

Bezpłatne przejazdy od 70 r.ż.

Ulga 50 proc. dla emerytów i rencistów.

Szczecin:

Bezpłatne przejazdy od 70 r.ż.

Ulga 50 proc. dla kobiet od 55 r.ż. i mężczyzn od 60 r.ż.

Gdańsk:

Bezpłatne przejazdy od 70 r.ż.

Ulga dla emerytów i rencistów.

Lublin:

Bezpłatne przejazdy od 65 r.ż.

Ulga dla emerytów i rencistów.

Darmowe wyrobienie paszportu

Wyrobienie paszportu jest darmowe dla osób od 70 r.ż, natomiast emeryci i renciści będą musieli zapłacić za wydanie dokumentu jedynie 50 proc. standardowej opłaty urzędowej.

PIT 0 – łatwiejsze rozliczenie ze skarbówką

Jeśli seniorzy pozostają aktywni zawodowo, czeka na nich ulga podatkowa. “Od 1 stycznia 2022 r. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie zrezygnowały ze swojej aktywności zawodowej i nie dostają emerytury z ZUS — mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów zwanej popularnie PIT-0. Ulga dotyczy zarówno tych seniorów, którzy mają, jak i tych, którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej” – podaje infor.pl.

Z ulgi mogą skorzystać osoby w wieku emerytalnym, które nie pobierają świadczenia emerytalnego, czyli kobiety od 60 r.ż. i mężczyźni od 65 r.ż. którzy postanowili przedłużyć czas swojej aktywności zawodowej. Pracujący seniorzy nie zapłacą podatku dochodowego.

Bezpłatne leki dla seniora

Dla osób, które ukończyły 75 r.ż. dostępne są darmowe wybrane leki na receptę. Ta ulga obejmuje tylko osoby z ubezpieczeniem zdrowotnym. Medykamenty objęte świadczeniem znajdują się na przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia liście. Aby skorzystać z darmowych leków, konieczna jest recepta. Wiek weryfikowany jest na podstawienie numeru PESEL.

Zniżki w atrakcjach turystycznych, rozrywkowych i kulturalnych

Choć jest to sprawa całkowicie zależna od danej instytucji, większość muzeów, teatrów, parków czy innych atrakcji turystycznych oferuje ulgowe bilety wstępu dla seniorów lub emerytów. Warunki przyznania poszczególnych zniżek należy sprawdzić każdorazowo w danym obiekcie.

Ogólnopolska karta seniora 2022

Ogólnopolska karta seniora jest ciekawą inicjatywą. Wydany dokument uprawnia do zniżek w wielu instytucjach oraz u partnerów programu. Niestety wydawanie nowych kart zostało wstrzymane czasowo przez organizatora i nie podaje informacji o ewentualnym wznowieniu akcji.

Osoby, które zdążyły zgłosić się do programu, mogą korzystać z wielu zniżek w ok. 3000 punktów współpracujących z programem, m.in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury. Dotychczas z programu skorzystało blisko pół miliona seniorów.

Źródła: infor.pl, pacjent.gov.pl, glosseniora.pl

키워드에 대한 정보 ulgi dla rencistów i emerytów

다음은 Bing에서 ulgi dla rencistów i emerytów 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  꿈 에 관한 명언 | \"꿈\" 에 관한 명언모음 | 행복한 엔젤 381 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.
See also  코 성형 잘하는 곳 | [Hook]의사가 말하는 코성형 잘하는곳 선택하는 방법(Feat. 이비인후과 Vs 성형외과) 29 개의 정답

See also  비판 텐 직구 | 호주 직구 비판텐 전격 파헤치기-한국에는 없는 비판텐 114 개의 베스트 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Marlena Maląg: 13. emerytura to podziękowanie dla emerytów i rencistów

 • PolskieRadio
 • PolskieRadio24.pl
 • Jedynka
 • Sygnały Dnia
 • Marlena Maląg
 • Ministerstwo Pracy
 • Rodziny i Polityki Społecznej
 • MPRiPS
 • polityka
 • Piotr Gociek

Marlena #Maląg: #13. #emerytura #to #podziękowanie #dla #emerytów #i #rencistów


YouTube에서 ulgi dla rencistów i emerytów 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Marlena Maląg: 13. emerytura to podziękowanie dla emerytów i rencistów | ulgi dla rencistów i emerytów, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment