Bony Na Szkolenia Białystok 2020 | Bony Na Szkolenia 134 개의 가장 정확한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “bony na szkolenia białystok 2020 – Bony na szkolenia“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Radio 5 이(가) 작성한 기사에는 조회수 167회 및 629540 Like 개의 좋아요가 있습니다.

bony na szkolenia białystok 2020 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Bony na szkolenia – bony na szkolenia białystok 2020 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

O bonach na szkolenia mówił dziś w Radiu 5 Cezary Cieślukowski, przewodniczący Stowarzyszenia Euroregion Niemen.
Bony są formą pomocy dla osób dorosłych, które chcą podnieśc swoje kwalifikacje. Skrzystać może z nich 2,5 tysiąca mieszkańców Suwalszczyzny. Samorząd Województwa Podlaskiego przeznaczył na ten cel prawie 30 milionów złotych. Oferta skierowana jest do mieszkańców subregionu suwalskiego, którzy ukończyli 18 lat, pracują, są rolnikami lub bezrobotnymi. Zainteresownai mogą otrzymać od 9 do 15 tysięcy złotych. W tym celu powinni zarejestrować się na stronie internetowej projektu i czekać na zaproszenie na spotkanie z doradcą. Zainteresowanie, jak mówi Cezary Cieślukowski, jest olbrzymie. Przewodniczący zaznacza, że skzolenie nie może być sztuką dla sztuki. Musi być ono przydatne w ewentualnej karierze zawodowej. Projekt będzie realizowany trzy lata. Osoba, która przystąpi do projektu będzie musiała potwierdzić odbycie szkolenia.

bony na szkolenia białystok 2020 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Bony na szkolenia – Powiat Białostocki – Portal gov.pl

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 28.02.2023 r. na terenie: Miasta Białystok; Powiatu Białostockiego; Powiatu Sokólskiego. INFORMACJE O …

+ 여기에 더 보기

Source: samorzad.gov.pl

Date Published: 6/10/2022

View: 9526

Bony na szkolenia – Białystok – Oficjalny Portal Miasta

– 31.12.2020 r. Biuro Funduszy Europejskich. ul. Słonimska …

+ 여기에 보기

Source: www.bialystok.pl

Date Published: 12/28/2021

View: 1019

Bony na szkolenia

Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.1. … W Ośrodku ZDZ w Białymstoku można zrealizować kursy z następujących form …

+ 더 읽기

Source: www.zdz.bialystok.pl

Date Published: 7/28/2021

View: 2809

Bony na szkolenia – artykuły – Kurier Poranny

Zobacz najciekawsze publikacje na temat: bony na szkolenia. … 27 marca 2020, 22:20 … Bony na szkolenia w Białymstoku znów dostępne [NABÓR WNIOSKÓW, …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: poranny.pl

Date Published: 2/5/2022

View: 7484

Bony edukacyjne dla białostoczan

Ze wsparcia będzie można skorzystać do 30 czerwca 2020 roku. Bony na szkolenia. W ramach projektu „Bony na szkolenia” dostępne będą kursy języków obcych, …

See also  라즈베리 파이 방열판 | #02. 라즈베리파이에 방열판 붙이기 In 돼지감자'S 라즈베리파이(Raspberry Pi 4) + 파이썬(Python) 프로젝트 131 개의 자세한 답변

+ 여기에 자세히 보기

Source: cas.bialystok.pl

Date Published: 7/9/2021

View: 5882

Bony na szkolenia białystok – artykuły

Trzykrotnym uderzeniem berłem prof. Lech Dzienis, rektor Politechniki Białostockiej, rozpoczął nowy rok akademicki 2019/2020. Na 29 kierunkach, które uczelnia..

+ 여기를 클릭

Source: bialystok.naszemiasto.pl

Date Published: 1/11/2022

View: 3267

Bony na szkolenie 2 – Prywatna szkoła języka angielskiego

W styczniu ruszą „Bony na szkolenie 2” – dofinansowania szkoleń z zakresu m.in. języków … Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

+ 여기를 클릭

Source: perfect.ids.pl

Date Published: 5/26/2021

View: 8510

Będzie można ubiegać się o bony na szkolenia

Będzie można ubiegać się o bony na szkolenia … (1.02) na konferencji prasowej w starostwie powiatowym w Białymstoku. … 15.12.2020, 14:22.

+ 여기에 표시

Source: www.radio.bialystok.pl

Date Published: 8/11/2021

View: 205

주제와 관련된 이미지 bony na szkolenia białystok 2020

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Bony na szkolenia. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Bony na szkolenia
Bony na szkolenia

주제에 대한 기사 평가 bony na szkolenia białystok 2020

  • Author: Radio 5
  • Views: 조회수 167회
  • Likes: 629540 Like
  • Date Published: 2017. 10. 9.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=EMgvqLJOv4I

Powiat Białostocki

Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.2.

Termin: 16.09.2022 r.

Godz. 8:00

Limit wniosków: 200 wniosków

Maksymalna kwota dofinansowania: 15 tys. zł/os.

Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.1.

Termin: 23.09.2022 r.

Godz. 8:00

Limit wniosków: 200 wniosków

Maksymalna kwota dofinansowania: 9 tys. zł/os.

BONY NA SZKOLENIA – NOWY ADRES www.bonynaszkolenia.eu

Użytkownicy, którzy są już w projekcie po zalogowaniu się mogą odzyskać stare hasło lub ustawić nowe.

Nowi Użytkownicy rejestrują się wprowadzając swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy.

Zmiany w finansowaniu kosztów kształcenia w ramach realizacji Projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1_3.2.2”

Informacje z załączniku na dole strony (“Pismo z dnia 01.04.2022 do projektów zintegrowanych”)

Bony na szkolenia

W dniu 31 sierpnia 2017 r. zostały podpisane 2 umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, na realizację projektów:

Projekt „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie: 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Projekt „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie: 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

Miasto Białystok obok Powiatu Białostockiego i Polskiego Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. pełni rolę partnera w obu projektach, których liderem jest Powiat Sokólski.

Celem głównym projektów jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych (2 408 kobiet i 2 313 mężczyzn) zarówno pracujących, jak i pozostających bez pracy oraz prowadzących działalność gospodarczą, zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku, powiatu sokólskiego i powiatu białostockiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem umiejętności, poprzez udzielenie tzw. „bonów na szkolenie”.

Wartość projektu 1: 37 265 558,33 PLN

Dofinansowanie: 33 539 002,20 PLN

Dokumenty rekrutacyjne 3.2.1

Wartość projektu 2: 18 463 434,00 PLN

Dofinansowanie: 16 617 090,60 PLN

Dokumenty rekrutacyjne 3.2.2

Okres realizacji projeków: 01.06.2017 r. – 31.12.2020 r.

Bony na szkolenia

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1”

nr WND-RPPD.03.02.01.-20-0007/20 oraz

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.2”

nr WND-RPPD.03.02.02.-20-0007/20

NIE CZEKAJ! Liczy się szybkość i kolejność zgłoszeń danego dnia i o danej godzinie rozpoczęcia rekrutacji.

Konkurs nr 3

Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.1. (kursy komputerowe)

Termin: 14.02.2022 r.

Godz. 8:00

Limit wniosków: 600 wniosków

Maksymalna kwota dofinansowania: 9 tys.zł/os.

Osoby kwalifikowalne w naborze to:

– osoby o niskich kwalifikacjach (bez wyższego wykształcenia)

– osoby w wieku 50 lat i więcej

– osoby w wieku poniżej 25 roku życia

Poddziałanie 3.2.2

Konkurs nr 3

Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.2. (kursy zawodowe)

Termin: 15.02.2022 r.

Godz. 8:00

Limit wniosków: 350 wniosków

Maksymalna kwota dofinansowania: 15 tys. zł/os.

Bony na szkolenia – artykuły

CBA sprawdziło bony podlaskich urzędników

Nic złego się nie stało, że samorządowcy skorzystali z bonów na szkolenia dla mieszkańców. Tak wynika z analizy CBA, która odbyła się po tym, jak „Poranny”…

Bony edukacyjne dla białostoczan

Ponad 4,7 tys. dorosłych z Białegostoku, powiatu białostockiego i sokólskiego otrzyma unijną dotację na naukę. Już od 15 stycznia wszyscy, którzy chcą podnieść swoje umiejętności zawodowe, mogą aplikować o dofinansowanie. Ze wsparcia będzie można skorzystać do 30 czerwca 2020 roku.

W ramach projektu „Bony na szkolenia” dostępne będą kursy języków obcych, szkolenia informatyczne, studia podyplomowe, kursy kompetencji ogólnych, kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych. Wsparcie otrzymają mieszkańcy miasta, powiatu białostockiego i sokólskiego, m.in.:

osoby, które ukończyły 18 lat,

pracujące,

niepracujące,

prowadzące działalność gospodarczą,

studenci i absolwenci.

Więcej informacji o projekcie i warunkach udziału można uzyskać na stronie www.bonynaszkolenia.pl.

Ostateczne zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników projektu będzie weryfikowane podczas doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wtedy ustalane będą formy i zakres kształcenia, uzależnione od faktycznych potrzeb i od sytuacji na lokalnym rynku pracy. Wkłady własne uczestników projektu wyniosą 12 % kosztów szkolenia.

Od 15 stycznia można aplikować o dofinansowanie drogą elektroniczną na stronie www.bonynaszkolenia.pl. Następnym krokiem będzie składanie dokumentów w biurze projektu przy ul. Św. Rocha 3, które jest czynne również od 15 stycznia.

– Białostoczanie, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności zawodowe, mogą teraz skorzystać z unijnej dotacji – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Zintegrowany projekt jest realizowany przez beneficjenta – powiat sokólski w partnerstwie z miastem Białystok, powiatem białostockim i Polskim Centrum Edukacji i Analiz Ordo. W projekcie weźmie udział ok. 2740 białostoczan, w tym prawie 1400 kobiet i ponad 1300 mężczyzn. Dla Białegostoku przeznaczono ponad 24 mln 500 tys. zł.

Wsparcie kształcenia ustawicznego w subregionie białostockim odbędzie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. To projekt zintegrowany, łączący dwa odrębne projekty o wspólnych celach. Pierwszy z nich dotyczy m. in. technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych i kompetencji ogólnych. Natomiast drugi obejmuje kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych.

Agnieszka Błachowska

Bony na szkolenia białystok – artykuły

Bony na szkolenia. Kolejny nabór [Kto może się ubiegać? Kiedy i gdzie rusza nabór? Jak złożyć wniosek?]

28 maja w Białymstoku zostanie wznowiona rekrutacja do programu „Bony na szkolenia”. Kto może złożyć wniosek i jak to zrobić?

Bony na szkolenie 2 – Prywatna szkoła języka angielskiego – EuroSchool-Perfect

W styczniu ruszą „Bony na szkolenie 2” – dofinansowania szkoleń z zakresu m.in. języków obcych w ramach projektu pn.” Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1.­–3.2.2.Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu będzie podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo zamieszkujących na terenie subregionu białostockiego (m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski) poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.

Bon szkoleniowy z poddziałania 3.2.1 to max. 9 000,00 zł./os., wkład własny uczestnika to min. 15% wartości przyznanego bonu.

Bon może uzyskać osoba dorosła bez względu na jej status na rynku pracy. Preferowane są: m.in. osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

Więcej szczegółów wkrótce…

Będzie można ubiegać się o bony na szkolenia

Będzie można ubiegać się o bony na szkolenia

Źródło: Powiat Białostocki/ Facebook

JavaScript is required.

Do projektu można się zgłaszać tylko drogą elektroniczną

Szacuje się, że ze wsparcia skorzysta łącznie ok. 2,6 tys. osób.

We wtorek (2.02) na stronie internetowej www.bonynaszkolenia.pl ruszy pierwszy nabór wniosków, na razie na dofinansowanie kursów językowych, informatycznych, czy przedmaturalnych i studiów podyplomowych. Skorzysta z nich ok. 450 osób. W najbliższym czasie ma się też rozpocząć rekrutacja na dotacje do szkoleń zawodowych, które będą zakończone egzaminem zewnętrznym.

Zainteresowanie dotacjami na szkolenia w pierwszej edycji bonów było ogromne, więc także teraz realizujący projekt spodziewają się, że będzie podobnie.

Pulę pieniędzy na szkolenia podzielono na cztery konkursowe nabory, które będą ogłaszane, co kwartał.

Ze względu na pandemię do projektu można się zgłaszać tylko drogą elektroniczną – poinformowano w poniedziałek (1.02) na konferencji prasowej w starostwie powiatowym w Białymstoku.

Projekt prowadzi powiat białostocki wspólnie z fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Projekt daje szansę na zwiększenie kwalifikacji zawodowych

Starosta białostocki Jan Perkowski podkreślił, że projekt daje szansę na zwiększenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców, przez to też na realizację zawodowych marzeń mieszkańców i na zdobywanie nowych zawodowych doświadczeń. Przypomniał, że w pierwszej edycji bonów skorzystało z nich ok. 2,5 tys. mieszkańców.

Koordynator projektu Dariusz Budrowski z Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych poinformował, że w 2021 r. odbędą się cztery nabory wniosków o dofinansowanie szkoleń. O wsparcie mogą się starać osoby powyżej 18 lat. Szczególnie preferowane będą osoby po pięćdziesiątce lub niemające wyższego wykształcenia.

W przypadku szkoleń zawodowych preferowane są osoby z terenów wiejskich.

Na kurs językowy czy komputerowy można dostać do 9 tys. zł w formie elektronicznego bonu – poinformował Dariusz Budrowski. Kurs można wybrać z Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Kurs dana osoba wybiera samodzielnie.

Władze powiatu białostockiego i Forum Inicjatyw Rozwojowych podkreślają, że potrzeby związane z dofinansowaniem szkoleń są w regionie bardzo duże.

W ramach projektu będzie działać docelowo sześć biur obsługi interesantów, którzy mają tam otrzymywać doradztwo przez telefon.

Całkowita wartość projektu wynosi 33,4 mln zł, z czego z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pochodzi blisko 30 mln zł. 15 proc. wartości projektu to wkłady własne uczestników szkoleń – poinformowało Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

źródło: PAP | red: lma

키워드에 대한 정보 bony na szkolenia białystok 2020

다음은 Bing에서 bony na szkolenia białystok 2020 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Bony na szkolenia

  • Radio 5
  • Suwałki
  • Ełk
  • bayer Media

Bony #na #szkolenia


YouTube에서 bony na szkolenia białystok 2020 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Bony na szkolenia | bony na szkolenia białystok 2020, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment