Bony Na Innowacje Dla Mśp | \”Bony Na Innowacje Dla Mśp\” Www.Dot24.Eu 모든 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “bony na innowacje dla mśp – \”BONY NA INNOWACJE DLA MŚP\” www.dot24.eu“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.dianhac.com.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Dotacje24 이(가) 작성한 기사에는 조회수 330회 및 좋아요 4개 개의 좋아요가 있습니다.

Bony na innowacje dla MŚP to działanie, którego celem jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

bony na innowacje dla mśp 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 \”BONY NA INNOWACJE DLA MŚP\” www.dot24.eu – bony na innowacje dla mśp 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

materiał dydaktyczno – szkoleniowy firmy Dot24.eu Sp. z o.o.

bony na innowacje dla mśp 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy – PARP

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe.

+ 더 읽기

Source: www.parp.gov.pl

Date Published: 2/12/2022

View: 1719

Bony na innowacje dla MŚP (produkt PARP) – PFR

Celem I etapu konkursu Bony na Innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług opracowanych przez jednostki badawczo naukowe.

+ 여기에 더 보기

Source: pfr.pl

Date Published: 4/13/2021

View: 8108

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (PO IR) – RP CONSULTING

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP dotacja z PO IR na opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

+ 여기에 표시

Source: inteligentny-rozwoj.com.pl

Date Published: 10/21/2022

View: 6136

Bony na innowacje dla MŚP: nawet 900 tys. zł na rozwój firmy …

„Bony na innowacje dla MŚP” to jedno z najbardziej przystępnych źródeł finansowania innowacji dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw …

+ 여기에 더 보기

Source: alebank.pl

Date Published: 1/6/2021

View: 7062

PARP: W naborze do programu ‘Bony na innowacje dla MŚP …

W zakończonym ostatnim naborze do programu “Bony na innowacje dla MŚP” przedsiębiorcy złożyli 565 wniosków na kwotę prawie 162,3 mln zł, …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.money.pl

Date Published: 8/25/2021

View: 7335

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe.

+ 여기를 클릭

Source: rarr.rzeszow.pl

Date Published: 3/25/2022

View: 9008

Bony na innowacje dla MŚP – CRIDO

Bony na innowacje dla MŚP. W ramach I etapu konkursu można otrzymać dofinansowanie na zakup usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: crido.pl

Date Published: 3/18/2021

View: 9111

Bony na innowacje dla MŚP – SPIN-US – spinus.pl

… konkursie na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

+ 여기에 표시

Source: spinus.pl

Date Published: 5/15/2022

View: 8076

III NABÓR DO PROJEKTU PN. „BONY NA INNOWACJE DLA …

Wsparcie w formule grantu/bonu przekazanego Grantobiorcy przez Grantodawcę – dofinansowanie przeznaczone na usługi na rzecz MŚP: – usługi badawczo-rozwojowe …

+ 여기에 보기

Source: www.warr.pl

Date Published: 10/29/2022

View: 438

주제와 관련된 이미지 bony na innowacje dla mśp

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 \”BONY NA INNOWACJE DLA MŚP\” www.dot24.eu. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

\
\”BONY NA INNOWACJE DLA MŚP\” www.dot24.eu

주제에 대한 기사 평가 bony na innowacje dla mśp

  • Author: Dotacje24
  • Views: 조회수 330회
  • Likes: 좋아요 4개
  • Date Published: 2017. 7. 10.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=a8oPYHpEYP4

Bony na innowacje dla MŚP (produkt PARP)

Nabór do II etapu dotyczy tylko firm, które z sukcesem zakończyły I etap Bonu na Innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową.

Nabór Etap I do 30.09.2020 r. Nabór Etap II do 30.12.2020 r.

Tak, od 15% do 30%

dla I etapu do 340, dla II etapu do 560 tys. PLN

Co musisz wiedzieć?

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: usługowy i inwestycyjny. Aby wziąć udział w etapie II konkursu, należy najpierw pozytywnie przejść jego I etap.

Celem I etapu konkursu Bony na Innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług opracowanych przez jednostki badawczo naukowe. Otrzymane dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub ulepszonego wyrobu, usługi, technologii albo nowego projektu wzorniczego.

Celem II etapu konkursu jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu. Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji;

zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Wsparcie wyniesie od 70% do 85% wartości projektu na różnych jego etapach, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% – 30% całkowitego kosztu projektu.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu. Szczegółowe zasady finansowania projektów znajdziesz w dokumentach konkursowych.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa które:

prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru; z sukcesem zakończyły I etap Bonu na Innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową.

Jak skorzystać z produktu?

Zapoznaj się z dokumentami konkursowymi i zasadami udzielania dofinansowania. Wypełnij formularz zgłoszeniowy online. Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów. Złóż dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie i podpisz umowę.

Dodatkowe informacje

Jeśli szukasz informacji o konkretnych terminach lub kwotach dofinansowania, wejdź na stronę parp.gov.pl.

W ofercie PARP znajduje się również wersja Bonu na Innowacje „Dostępność Plus” – w ramach poddziałania dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów polegających na opracowaniu przez jednostkę naukową nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (PO IR)

UWAGA!

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z województwa małopolskiego, sprawdź także Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje realizowane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty mające na celu udzielenie wsparcia na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Poddziałanie 2.3.2 realizowane jest w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, w ramach II osi priorytetowej PO IR.

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP wskazuje, iż istnieje potrzeba stymulowania nawiązywania i kontynuacji współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów o wyższym poziomie zaawansowania technologicznego oraz z dłuższym okresem realizacji. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wymaga wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów lub usług w oparciu o nową, specjalistyczną wiedzę i rozwiązania, które mogą być oferowane przez jednostki naukowe.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP jako cel główny wskazuje pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe.

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, realizujące projekt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – na co można uzyskać dofinansowanie?

ETAP I – usługowy

PARP: W naborze do programu ‘Bony na innowacje dla MŚP’ złożono 565 wniosków

Program “Bony na innowacje dla MŚP” jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich – usługowy – umożliwia opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Pomyślne ukończenie tego etapu daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wdrożenie pomysłu na innowację technologiczną w ramach drugiego etapu – inwestycyjnego. Równolegle trwały konkursy na dofinansowanie projektów, które realizują rządowy program Dostępność Plus. W tym wypadku szanse na dofinansowanie mają innowacje produktowe, które ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z różnymi rodzajami ograniczeń, w tym np. seniorów, osób niepełnosprawnych, dużych rodzin, podano.

“W ostatniej rundzie naboru (zakończonej 30 grudnia 2020 r.) do pierwszego etapu usługowego konkursu ogólnego oraz komponentu Dostępność Plus przedsiębiorcy złożyli aż 534 projekty. Tak duże ogólne zainteresowanie czyni konkurs jednym z najbardziej przystępnych źródeł finansowania innowacji. Od marca ubiegłego roku, czyli od początku trwania epidemii koronawirusa i wywołanego nim kryzysu, przedsiębiorcy złożyli 1 562 wniosków o wsparcie z funduszy unijnych. To średnio ponad 156 projektów miesięcznie. Przed pandemią było ich 1,5 razy mniej” – powiedziała prezes PARP Małgorzata Oleszczuk, cytowana w komunikacie.

Od początku trwania projektu, czyli od sierpnia 2015 r., firmy złożyły w sumie 5 142 tys. wniosków na kwotę ponad 1,373 mld zł. Część z nich otrzymała już wsparcie w wysokości ok. 266 mln zł, a kolejne firmy czekają, ponieważ proces oceny wniosków trwa na bieżąco. Największym zainteresowaniem konkurs cieszy się wśród firm z branż (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD): przetwórstwo przemysłowe; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; informacja i komunikacja; handel hurtowy i detaliczny; budownictwo, wskazano również.

Łączny budżet czterech konkursów (usługowy: ogólny, Dostępność Plus; inwestycyjny: ogólny, Dostępność Plus) w ostatnim naborze (lata 2019-2020) wynosił 160 mln zł, a łącznie we wszystkich naborach od 2015 r. do 2020 r. to blisko 0,5 mld zł (487,43 mln zł).

W konkursie usługowym przedsiębiorcy musieli wnieść wkład własny w wysokości 15% kosztów projektu. Maksymalne wsparcie, na jakie mogą liczyć, to 340 tys. zł., całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 400 tys. zł. W konkursach inwestycyjnych wymagany jest większy wkład własny, czyli – w zależności od wielkości firmy oraz miejsca wdrożenia innowacji – co najmniej 30% wartości projektu, ale też przedsiębiorcy mogą liczyć na większe dofinansowanie – maksymalnie 560 tys. zł. Na tym etapie całkowity koszt projektu musi się zamknąć w kwocie 800 tys. zł.

giełda wiadomości giełda na żywo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

CEL FINANSOWANIA: Sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowo-badawczych.

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Jeśli rezultatem projektu jest oprogramowanie to powinno ono jednocześnie stanowić nową lub znacząco ulepszoną metodę produkcyjną, sposób świadczenia usługi, dostawy, lub znacząco ulepszoną zmianę w zakresie wyrobów będących rzeczami (np. zmiany w zakresie maszyn, urządzeń wnioskodawcy). Dofinansowaniem nie może być objęte stworzenie oprogramowania, będącego samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem (wyrobem, usługą).

Szczegóły dofinansowania

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Dofinansowanie

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie: 340 000 PLN

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu

Pula środków w konkursie

na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 30 000 000,00 zł

w pozostałych województwach: 100 000 000,00 zł

TERMINY:

1) dla rundy VII – od 31 marca do 30 czerwca 2020 roku;

2) dla rundy VII – od 1 lipca do 30 września 2020 roku;

Bony na innowacje dla MŚP

Dla kogo?

Firmy z sektora MŚP (do II etapu mogą aplikować te, które z sukcesem zakończyły I etap Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową)

Bony na innowacje dla MŚP

SPIN-US jako spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

? Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów

obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

? Intensywność dofinansowania do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zapraszamy do współpracy.

Termin zgłoszenia wniosku mija 30.09.2020 r.❗️

—> więcej info

III NABÓR DO PROJEKTU PN. „BONY NA INNOWACJE DLA MŚP Z DOLNEGO ŚLĄSKA” – WARR

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza III nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „BONY NA INNOWACJE DLA MŚP Z DOLNEGO ŚLĄSKA”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorców – „Bon na innowacje”

Termin składania wniosków: od godz. 8:00 dnia 22.07.2022r. do godz. 15:00 dnia 05.08.2022r.

Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach naboru wynosi 1 849 428,51 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi poprzez udzielnie wsparcia w formie grantu/ bonu (dla projektów o małej skali) na innowacje.

Grantobiorcami mogą zostać przedsiębiorstwa z sektora MŚP posiadający siedzibę/oddział/filię/zakład* (podmioty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS) lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z całego województwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w CEIDG) na terenie województwa dolnośląskiego.

*W przypadku, gdy z dokumentu nie będzie wprost wynikał przedmiotowy fakt, dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego może być np. NIP-2.

Jedno MŚP może złożyć jeden wniosek o grant.

Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu/bonu stanowi pomoc de minimis.

Wsparcie będzie wypłacone w postaci grantu/bonu w wysokości do 200 tys. zł, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W zakresie schematu 1.2.C.b możliwe jest udzielenie dwóch rodzajów wsparcia:

Konsultacje i doradztwo udzielone przez Grantodawcę w zakresie dotyczącym np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się w MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu – wsparcie niefinansowe, oraz Wsparcie w formule grantu/bonu przekazanego Grantobiorcy przez Grantodawcę – dofinansowanie przeznaczone na usługi na rzecz MŚP:

– usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.:

opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.

– audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% grantu/bonu.

Usługa badawczo- rozwojowa jest obligatoryjnym przedmiotem przekazanego grantu, audyt technologiczny może wystąpić jedynie jako jeden z jego elementów.

Maksymalny poziom dofinansowania grantu/bonu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi max. 85% wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 20214-2020.

Grantobiorca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości min. 15% w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 20214-2020.

W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowalne Grantobiorca zobowiązany jest do zapewnienia środków własnych na ich sfinansowanie.

Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER], posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zalicza się do jednej z poniższych kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie:

1) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające kategorię naukową A+, A albo B przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub

3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; lub

5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności; lub

6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Udzielenie wparcia w formie grantu/bonu będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do projektów wpisującym się w specjalizacje i podobszary dolnośląskich regionalnych specjalizacji określonych w Dolnośląskiej Strategii Innowacyjnej 2030 przyjętej uchwałą nr 3270/Vi/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2021 r.

Do Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska zalicza się:

– Chemia i medycyna

– Auto-Moto-Aero-Space

– Surowce naturalne i wtórne

– Maszyny i urządzenia

– „Zielony ład” – specjalizacja horyzontalna

– „Przemysł 4.0” – specjalizacja horyzontalna

– „Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna.

Do wsparcia w formie grantu mogą być przyjęte tylko te projekty, którychrealizacja przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej.

Przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu Grantobiorca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podwójnego finansowania tego samego zakresu wsparcia.

O dofinansowanie w formie grantu nie mogą ubiegać się MŚP:

którzy zostali wykluczeni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych; na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE; karani na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; karani na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa; których przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w działalności wykluczone z możliwości uzyskania pomocy na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020; którzy zostali wykluczeni z możliwości dofinansowania na podstawie art. 35 ustawy wdrożeniowej; powiązani z Grantodawcą osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Grantodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Grantodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Grantodawcy czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Grantobiorcy a Grantobiorcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kryteria wyboru Grantobiorców:

Kryteria formalne:

1.Złożenie wniosku o przyznanie grantu na dostarczonym przez IOK wzorze formularza,

2. Złożenie wniosku o przyznanie grantu w terminie przewidzianym przez IOK,

3. Jeden Wnioskodawca złożył jeden wniosek o przyznanie grantu,

4. Wszystkie pola wniosku o przyznanie grantu zostały wypełnione w sposób prawidłowy,

5. Wnioskodawca zalicza się do sektora MŚP i posiada siedzibę/oddział/filię/zakład (podmioty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS) lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z obszaru całego województwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w CEIDG) w woj. dolnośląskim,

6. Wnioskowane dofinansowanie nie przekracza kwoty 200 000,00 zł,

7. Zakaz podwójnego dofinansowania,

8. Okres realizacji projektu jest zgodny z Regulaminem konkursu,

9. Zgodność zapisów wniosku o przyznanie grantu z Regulaminem uczestnictwa w projekcie grantowym,

10. Poziom wnioskowanego dofinansowania jest zgodny z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w projekcie grantowym,

11. Kompletność załączników,

12. Wnioskodawca nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,

13. Ocena występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Kryteria merytoryczne obligatoryjne:

1. Projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla województwa dolnośląskiego,

2. Posiadanie wymaganego wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu,

3. Kwalifikowalność podmiotowa wykonawcy usługi na którą ma być przyznany grant,

4. Złożony wniosek dotyczy opracowania innowacyjnej usługi/produktu (innowacyjność procesowa lub produktowa),

5. Planowane wydatki są kwalifikowalne i uzasadnione.

Kryteria merytoryczne – premiujące:

1. Liczba, rodzaje i poziom wprowadzonych innowacji,

2. Jakość przedstawionego uzasadnienia wydatków,

3. Zagrożenia realizacji projektu,

4. Posiadanie statusu zakładu pracy chronionej,

5. Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu do końca jego realizacji.

Sposób weryfikacji kryteriów wyboru i ich oceny określa Regulamin uczestnictwa w projekcie grantowym, zamieszczony na stronie www.warr.pl

We wniosku o przyznanie grantu Grantobiorca ma obowiązek określić wskaźniki, które osiągnie w wyniku realizacji projektu. Należy wybrać wszystkie wskaźniki adekwatne do zakresu i celu projektu.

Katalog wskaźników:

– Wskaźnik produktu (obligatoryjny)- „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [szt.] – wskaźnik obrazuje przedsiębiorcę jako podmiot otrzymujący wsparcie. Wskaźnik powinien być osiągnięty w liczbie 1 szt.

– Wskaźnik rezultatu (obligatoryjny) –„Liczba opracowanych przez jednostkę naukową innowacji produktów/procesowych” [szt.] – wskaźnik służy ilościowej prezentacji działań w ramach projektu, obrazując liczbę opracowanych innowacji przez jednostkę naukową.

– Wskaźnik rezultatu (fakultatywny) – „Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie” [EPC] – wskaźnik odzwierciedla wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie w stosunku do wielkości sprzed realizacji projektu.

Okres realizacji projektu musi zostać ustalony przez Grantobiorcę i nie może przekraczać 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ze kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po złożeniu wniosku o przyznaniu grantu. Graniczną datą realizacji projektu przez Grantobiorców jest 30.04.2023r.

Wniosek o przyznanie grantu należy wypełnić komputerowo na wzorze udostępnionym na stronie www.warr.pl , zgodnie z instrukcją wypełnianie wniosku i złożyć wraz z załącznikami w biurze projektu WARR SA:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Budynek Business House (II piętro)

ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław

Biuro czynne: pn.-pt. 7.30-15.30

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Skontaktuj się z naszymi doradcami telefonicznie:

607 231 148

887 350 149

887 350 165

887 350 153

lub wyślij maila na adres [email protected]

키워드에 대한 정보 bony na innowacje dla mśp

다음은 Bing에서 bony na innowacje dla mśp 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Zwierzęta Potrafią Poruszać Się Z Różnymi | 11 Najbardziej Uroczych Dzieci Zwierząt 263 개의 가장 정확한 답변
See also  인기 다육 이 | 2022년 1월 가장 인기가 좋았던 대표 다육이 종류 넘버4(Succulent Plant) 상위 201개 베스트 답변

See also  기아 레이 로디 | #신형캠핑카 #레이캠핑카 22년 신형 로디프리미엄 1호차 출고했어요 | 실사용후기 | 차박평탄화 | 무시동히터 | 꿈카 최근 답변 130개

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 \”BONY NA INNOWACJE DLA MŚP\” www.dot24.eu

  • Edytor YouTube

\”BONY #NA #INNOWACJE #DLA #MŚP\” # # #www.dot24.eu


YouTube에서 bony na innowacje dla mśp 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 \”BONY NA INNOWACJE DLA MŚP\” www.dot24.eu | bony na innowacje dla mśp, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment